Paylaşma (Ortaklığın - Paydaşlığın Giderilmesi ve Paydaşlıktan Çıkarma) Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Müslim TUNABOYLU
ISBN: 9789754647051
Stok Durumu: Tükendi
110,50 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Müslim TUNABOYLU
Baskı Tarihi 2013/02
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Genişletilmiş

HY220
Paylaşma (Ortaklığın - Paydaşlığın Giderilmesi ve Paydaşlıktan Çıkarma) Davaları
Müslim TUNABOYLU
2013/01 5. Baskı, 1016 Sayfa Ciltli
ISBN 978-975-464-705-1

Paylaşma davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi taşınır, taşınmaz ve haklarda paydaşlar yada ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren davalardır. Diğer davalardan farklı olarak iki taraflıdır ve taraflar için benzer sonuçlar doğurur. Hukuk davaları içinde önemli bir yeri vardır.

Maddi hukuktaki ilk kanuni dayanağı 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin "Taksim davası" başlığını taşıyan 627. maddesidir. Bunun karşılığı 22.11.2001 tarihinde kabul edilen 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 698. maddesidir. "Paylaşma istemi" başlığını taşıyan Türk Medeni Kanunun bu maddesinde "dava" sözcüğü yerine "istem" sözcüğü konulmuştur. İstem sözcüğü davayı da içine alan daha geniş bir ifade olduğu kabul edilmiştir. Yargıtay kararlarında bu davalar için paydaşlığın giderilmesi, ortaklığın giderilmesi, izaleyi şüyuu, paylaşma davaları ifadelerinin kullanıldığını görüyoruz.

Birlikte mülkiyet türlerinden olan paylı mülkiyet pay ve paydaşlık, elbirliği mülkiyetinde ortak ve ortaklık sözkonusudur. Bu iki mülkiyet türü ayrı ayrı veya birlikte dava konusu edilebilir. Dava konusu edilen sadece elbirliği-iştirak mülkiyet ise ortaklığın giderilmesi, paylımüşterek mülkiyet olduğu takdirde paydaşlığın giderilmesi ifadesinin kullanılması mümkündür. Ancak bu iki mülkiyet türünün bir arada bulunduğu davalarda, paydaşlardan biri ölü olabilir. Paydaşlığın yada ortaklığın giderilmesi davası sözcüğünün kullanılması davanın konusuna uygun düşmeyeceği görüşündeyim.

Türk Medeni Kanununun 698. maddesinde "paylaşma istemi", 699. maddesinde "paylaşma biçimi", 644. maddesinde ise "PAYLAŞMA DAVASI" ifadesini kullanmış olması karşısında 2003 yılında bu konuda yayınlanan eserimin adını öncekinden farklı olarak "PAYLAŞMA DAVALARI" adı verilmiş ve piyasada bu adla yer alan ilk eser olmuştur. Paylaşma Davaları sözcüğünün kabul gördüğü gözlenmiştir. Eser 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunundaki dil ve o kanundaki esaslara göre büyük bir emek sarfı ve yılların deneyimi sonucu hazırlanmış ve okuyucuya sunulmuştur.

Açıklamalar yapılırken ve kitapta yer alan kararlar seçilirken uygulamada karşılaşılan ve karşılaşması mümkün olan uyuşmazlıklar göz önünde tutulmuştur. Davanın ikamesinden hükmün kurulmasına kadar uyulması gerekli tüm usul ve esaslara, en son Yargıtay kararlarına da kitapta yer verilmiştir. Eserin bir ihtiyaç karşıladığına, okuyucu ve uygulayıcıya yararlı olacağı inancı içindeyim. (Önsöz'den)


Kitabın Konu başlıkları

 • Mülkiyet kavramı
 • Usul hükümleri
 • Paylaşma Davansının konusu, niteliği ve Sonuçları
 • Paylaşma Davansında Dava hakkı, Husumet ve Taraf Teşkili
 • Paylaşma Davansında Davanın açılamayacağı durumlar
 • Bekletici sorunlar
 • Aynen bölüşme Suretiyle Paydaşlığın Giderilmesi
 • Kat mülkiyeti kurulması Suretiyle Paylaşma
 • Satış Suretiyle Paylaşma ve Takyitli Satış Kararı
 • Satım Sonunda Elde Edilen Paranın Paylaştırılması ve Bütünleyici parça
 • Yargılama giderleri
 • Paydaşlıktan çıkarılma Davası
 • Kanun ve yönetmelikler
 • Konu İle ilgili Bazı Kanun ve Yönetmelikler

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar