Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050505948
382,50 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar

Doç. Dr. Süleyman YILMAZ

2020/05 1. Baskı, 437 Sayfa

ISBN 978-605-05-0594-8

Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar başlığını taşıyan bu kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2018-2019 ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı doktora öğrencilerimin hazırlamış oldukları ödevlerin makale olarak yayınlanması taleplerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, bilişim özel hukukuna ilişkin bazı önemli konular etraflıca incelenmiş ve ortaya çıkan sorunlara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Bu kitapta yer alan konular, doktora öğrencilerim tarafından doktora derslerinde sunulmuş, tartışılmış ve nihayet bir makale olabilecek şekle getirilerek bu kitap oluşturulmuştur. Kitapta yer alan makalelerin, bilişim hukuku alanında çalışma yapmak isteyen kişilere ve uygulayıcılara faydalı olacağı kanaatindeyim.

Doktora dersleri boyunca, ciddi bir özveri göstererek bu kitabın çıkmasına vesile olan öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde bizi destekleyen Yetkin Yayınevi sahiplerine ve çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür ederiz.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

İÇİNDEKİLER 7

MAKALELER 9


- LAN ADLARI VE HAKSIZ REKABET 11

  Özge Ulukaya


- SOSYAL MEDYADA KİŞİSEL VERİ İHLALLERİ VE KİŞİSEL

  VERİLERİN KORUNMASI 45

  Arş. Gör. Eda Gülsüm KARASAÇ


- İNTERNET ALAN ADLARININ KORUNMASINDA ICANN

  TAHKİM USULÜ 99

  Arş. Gör. Sinan USTA


- SOSYAL MEDYA VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 135

  Ilgın MÜFTÜOĞLU


- İNTERNET BANKACILIĞINDA HAVALEDEN 

  KAYNAKLANAN SORUNLAR 173

  Arş. Gör. Rabia ÖZSOY


- İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ HUKUKİ 

  SORUMLULUĞU 203

  Abdüssamet USLU


- KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN 

  DEĞERLENDİRİLMESİ 275

  Abdurrahim ALTUN


- TÜRKİYE’DE, AVRUPA BİRLİĞİ’NDE VE DÜNYA TABİPLER

  BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE KİŞİSEL

  SAĞLIK VERİLERİ 307

  Av. Emine Neval YILMAZ, MD, PhD 


- İNTERNET BANKACILIĞI İLE GERÇEKLEŞEN HAVALE

  İŞLEMİNE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MÜDAHALESİNDEN

  DOĞAN ZARARLARDAN BANKANIN SORUMLULUĞU 355

  Sema Gizem ÖZDEMİR 


- İNTERNETTE UNUTULMA ve SİLME HAKKI 389

  Arş. Gör. Zeynep Nur SUBAŞI

 


AKAR, Erkan: İşletmeler İçin Sosyal Medyanın Yasal Riskleri, Ankara 2016.

AKGÜL, Aydın: Danıştay Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul 2014.

AKSOY, Hüseyin Can: Kişisel Verilerin Korunması, Ankara 2010.

AYAN Mehmet; AYAN, Nurşen: Kişiler Hukuku, 8. B. , Ankara 2016.

DAL, Nil Esra; Dal, Veysel: Kişilik Özellikleri Ve Sosyal Ağ Sitesi Kullanım Alışkanlıkları: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 6 (2014 Güz ), S. :11, s.144-162.

ERDAL, Murat: Elektronik Devlet, İstanbul 2004

İLKİZ, Fikret; Günaydın, Barış: Kişilik Hakları-Medyada Etik ve Yargı Kararları, Küresel İletişim Dergisi, sayı 2,   Güz 2006.

KAPLAN, Andreas; HAENLEIN, Michael: Users Of The World, Unite! The Challenges And Opportunities Of Social Media, Business Horizons, Y. : 2010, C. : 1, S.: 53, s. 59–68.

KAYA, Mine: Elektronik Ortamda Kişilik Hakkının Korunması, Ankara,2015.

KAYIHAN, Şaban; ÜNLÜTEPE, Mustafa: Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu’nun Başlangıç Hükümleri, Ankara 2016.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. B. , Ankara 2014.

KILIÇOĞLU, Ahmet: Medeni Hukuk Temel Bilgiler, 2. B. ,  Ankara,2012.

MARTIN, Brian; JANSEN CURRY, Sue: The Streisand Effect And Censorship Backfire, International Journal Of Communication, S.9,s.656-671.

OĞUZMAN, Kemal: Medeni Hukuk Dersleri, 5. B. , İstanbul,1985.

OĞUZMAN, Kemal; BARLAS, Nami: Medeni Hukuk, 19. B. , İstanbul 2013.

ÖZDİLEK, Ali Osman: İnternet Ve Hukuk, İstanbul 2002.

ÖZSUNAY, Ergun: Medeni Hukuka Giriş,  3. B. , İstanbul,1978.

PRENSKY, Marc: Digital Natives, Digital Immigrants, On Horizon C. 9 S. 5, Ekim 2001.

SIRABAŞI, Volkan: İnternet ve Radyo-Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına Tecavüz, Ankara 2003.

TOPALOĞLU, Mustafa: Bilişim Hukuku, Adana 2005.

TORRENZANO, Richard; DAVIS, Mark: Digital Assassination, New York, 2011.

YAVUZ, Can: Unutulma Hakkı, Ankara, 2016.


17 Kasım 2019 tarihinde http://wearesocial.com/uk/special-reports/ digital-in-2016 adresinden erişildi.

22 Kasım 2019 tarihinde http://www.facebookcensorship.com/ adresinden erişildi.

10 Aralık 2019 tarihinde http://www.marcprensky.com/writing/ Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20 Immigrants%20-%20Part1.pdf  adresinden erişildi.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar