Bilişim Hukuku

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Metin TURAN
ISBN: 9789750290107
382,50 TL 425,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Metin TURAN
Baskı Tarihi 2024/01
Baskı Sayısı 8
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 466

Bu kitapla; genel olarak, bilişim hukuku alanının belirlenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, elektronik belge, dijital ve finansal bilgi yönetimi ve sistemleri ile kurumsal ve bireysel bilişim risklerinin analizi hedeflenmiştir.

Bunun yanı sıra, bilişim suçları; Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Elektronik İmza Kanunu vb. mevzuat çerçevesinde incelenmiştir. Ayrıca; "Adli Bilişim", "Kişisel Veriler", "Dijital Haklar Yönetimi", "Büyük Veri", "Büyük Veri Yönetimi", "Bulut Bilişim", "Sosyal Medya" gibi kavramlar, ilgili hukuksal ve finansal yapılara ilişkin düzenlemelerle birlikte incelenmiş ve ortaya çıkan riskler değerlendirilmiştir. Sağlık bilişimi ve sağlık bilişim sistemleri de giderek gelişmekte ve dijitalleşmektedir. Yine, coğrafi veri, - bilgi - bilişim sistemleri ile akıllı kentler vb. gibi gelişim, değişim ve yaklaşımlar da kitapta analiz edilmiştir.

Konu Başlıkları
TCK ve CMK'de Bilişim Suçları ve Adli Bilişim
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda Elektronik Eser ve Riskler, Dijital Haklar Yönetimi
Elektronik İmza ve Elektronik İmza Kanunu Kapsamında Riskler
Küresel Genel Ağ İnternet Ortamının Düzenlenmesi ve Riskler
Finansal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi ile Bankacılık ve Finansal Sistemlerde Riskler
Mali Suçlar ve Bu Alanda Riskler
Büyük Veri, Bilgi Yönetimi, Bulut Bilişim, Sosyal Medya
Kişisel Verilerin Korunması
Sağlık Bilişimi ve Sağlık Bilişim Sistemleri
Coğrafi Bilişim Sistemleri ve Akıllı Şehirler


İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  8
Dördüncü Baskıya Önsöz  9
Beşinci Baskıya Önsöz  10
Altıncı Baskıya Önsöz  11
Tablolar Listesi  21
Şekiller Listesi  22
Resimler Listesi  23
Kısaltmalar  25
1. Bölüm
GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER
1.1. GİRİŞ  29
1.2. GENEL BİLGİLER  30
1.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  40
KAYNAKÇA  41
2. Bölüm
BİLİŞİM HUKUKU
2.1. BİLİŞİM: KAVRAMI VE GELİŞİMİ  43
2.2. BİLİŞİM HUKUKUNUN KAPSAMI  55
2.2.1. Bilişim Suçları  63
2.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  64
KAYNAKÇA  65
3. Bölüm
TÜRK CEZA KANUNU’NDA
BİLİŞİM SUÇLARININ TANIMI VE KAPSAMI
3.1. BİLİŞİM SUÇLARI TANIMI, KAPSAMI  69
3.2. TÜRK CEZA KANUNUNDA BİLİŞİM SUÇLARI  71
3.3. TCK’DE BİLİŞİM SUÇLARININ YARGITAY KARARLARI İLE BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ  77
3.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  78
KAYNAKÇA  79
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA
BİLİŞİM SUÇLARI VE ADLİ BİLİŞİM
4.1. CEZA YARGILAMASINDA BİLİŞİM HUKUKU VE SUÇLARI  81
4.2. ADLİ BİLİŞİM  92
4.2.1. Adli Bilişim Tanımı Kapsamı Dijital ve Analog Veri  93
4.2.2. Adli Bilişimin Süreçleri  95
4.2.3. Adli Bilişimde Standartlaşma Faaliyetleri  97
4.2.3.1. Küresel Alanda Adli Bilişimde Dijital Kanıt Sağlamaya Yönelik Standartlar  97
4.2.3.1.1. Bilgisayar Kanıtı Hakkında Uluslararası Organizasyon (International Organization on Computer Evidence, IOCE)  97
4.2.3.1.2. Dijital Delil (Hakkında) Bilimsel Çalışma Grubu (The Scientific Working Group on Digital Evidence, SWGDE)  98
4.2.3.1.3. Baş Polis Memurları Birliği (Associaton of Chief Police Officers Guide, Good Practice Guide for Computer–Based Electronic Evidence)  99
4.2.3.1.4. İngiliz Standartları Enstitüsü BS 10008–1 Elektronik Bilgi Yönetimi (BS 10008–1: Electronic Information Management)  100
4.2.3.1.5. Avustralya Standartları (Standards Australia)  101
4.2.3.1.6. Federal Bilgi Teknolojileri Güvenliği Kurumu (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI)  101
4.2.3.1.7. ISO 27037 Standardı ve İlgili Standartlar  103
4.2.3.1.8. ISO 27042 Standardı ve ISO 27050 Standardı  104
4.2.3.2. Türkiye’de Adli Bilişime Yönelik Standard Faaliyetleri  105
4.2.4. Türkiye’de Adli Bilişim Süreçlerini İçeren Hukuksal Yapı ve Düzenlemeler  106
4.2.5. Elektronik Kanıtların Hukukumuzda Geçerliliği  111
4.2.6. Adli Bilişimde Uygulama Sorunları  114
4.2.7. Adli Bilişimin Kullanım Alanları ve Standart Oluşturulmasında Aranan Özellikler  116
4.2.8. Bankacılık ve Finansal Sistemde Dijitalleşme ve Dijitalleştirme Adli Bilişimin Kullanımı ve Riskler  117
4.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  125
KAYNAKÇA  126
5. Bölüm
FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA
ELEKTRONİK ESER VE RİSKLER, DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ
5.1. FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU’NDA ESERLER VE BİLİŞİM ORTAMLARINDA RİSKLER  131
5.1.1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Eser ve Eser Çeşitleri ile Manevi ve Mali Haklar  133
5.1.2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Elektronik Eserler ve Hukuka Aykırı Fiiller  137
5.2. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ  144
5.2.1. Dijital Haklar Yönetimi ve Haklar Yönetimi Bilgilerinin Tanımlanması ve Elektronik Eser  145
5.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  150
KAYNAKÇA  151
6. Bölüm
ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU KAPSAMINDA RİSKLER
6.1. ELEKTRONİK İMZA VE ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE GÜVENLİ ELEKTRONİK İMZA  153
6.1.1. Elektronik İmza Türleri ve E–İmza Kullanımı  154
6.1.2. Elektronik İmza Kanunu’nda Güvenli Elektronik İmza, Özellikleri ve İlgili Unsurlar  157
6.2. ELEKTRONİK İMZA KANUNU ÇERÇEVESİNDE RİSKLER VE ELEKTRONİK ARŞİV  163
6.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  166
KAYNAKÇA  167
7. Bölüm
KÜRESEL GENEL AĞ İNTERNET ORTAMININ DÜZENLENMESİ VE RİSKLER
7.1. İNTERNET ORTAMINDA SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  170
7.1.1. İçerik Sağlayıcıları  174
7.1.2. Yer Sağlayıcıları  175
7.1.3. Erişim Sağlayıcıları ve Erişim Sağlayıcıları Birliği  177
7.1.4. Toplu Kullanım Sağlayıcıları  179
7.1.5. Sosyal Ağ Sağlayıcıları  182
7.2. İÇERİĞİN ÇIKARILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ  183
7.3. SOSYAL AĞ SAĞLAYICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ  194
7.4. İNTERNET ORTAMINDA SORUNLARA YÖNELİK UYUMLU ÇALIŞMA VE ETKİLEŞİM GEREKLİLİĞİ  198
7.5. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  200
KAYNAKÇA  202
8. Bölüm
FİNANSAL BİLGİ VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ İLE BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEMLERDE RİSKLER
8.1. FİNANSAL BİLGİ YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ İLE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE SİSTEMLERİ  203
8.1.1. Finansal Bilgi ve Finansal Faaliyet Alanları  203
8.1.2. Finansal Bilgi Yönetimi ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi  206
8.1.3. Belge, Elektronik Belge Yönetimi, Sistemi ve e–Devlet  208
8.1.3.1. Elektronik Belge Yönetimi ve Kurumsal Faydalar  210
8.1.3.2. e–Devlet ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi  213
8.1.4. Elektronik Belge Yönetimi ile Bütünleşik Sistem: Elektronik Belge ve Finansal Bilgi Yönetim Sistemi (EBFBYS)  216
8.2. BANKACILIK İLE FİNANSAL SİSTEM VE RİSKLER  218
8.2.1. Bankacılık ve Finansal Sistemin Genel Yapısı ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar  218
8.2.2. Bankacılık ve Finansal Sistemde Bilişim Suçları Riskleri  221
8.2.2.1. Finansal Sistemde Risklerin Türk Ceza Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi  222
8.2.2.2. Risklerin Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Değerlendirilmesi  235
8.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  239
KAYNAKÇA  240
9. Bölüm
MALİ SUÇLAR VE BU ALANDA RİSKLER
9.1. MALİ SUÇLAR, SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE YÖNTEMLERİ  245
9.1.1. Mali İstihbarat ve Aklama Suçu  247
9.1.2. Şüpheli İşlem Bildirimi  258
9.1.3. Mali Suçlar Alanında Suç Gelirlerini Aklama Yöntemleri  261
9.1.3.1. Örnek Aklama Yöntemleri Uygulamaları  263
9.2. MALİ SUÇLAR ALANINDA BİLİŞİM SUÇLARI  264
9.2.1. Bankacılık ve Finansal Alanda Öncül Suç Olarak Bilişim Suçları, Şüpheli İşlem Bildirimi ve Aklama  265
9.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  269
KAYNAKÇA  271
10. Bölüm
BÜYÜK VERİ, BİLGİ YÖNETİMİ,
BULUT BİLİŞİM, SOSYAL MEDYA
10.1. DİJİTAL ÇAĞDA BÜYÜK VERİ (BIG DATA)  273
10.1.1. Büyük Veri Nedir?  274
10.1.2. Büyük Veri Bileşenleri  277
10.1.3. Büyük Veri Yaratımları ve Kullanım Alanları  278
10.1.4. Veri (Data), Bilgi (Information), Bilgi (Knowledge), İç Görü (Insight) ve Gösterge (Indicator) Kavramları ve Büyük Verinin Hesaplanması  281
10.1.5. Büyük Veri Analiz Teknikleri ve Teknolojileri  284
10.1.6. Büyük Veri: Bulut Bilişime Dayalı Gereksinimler ve Yetenekler  285
10.1.7. Büyük Veri Analiz Yöntemleri ve Bulut Bilişime Dayalı Büyük Verinin Faydaları  287
10.1.8. Bulut Bilişime Dayalı Büyük Veri Yetenekleri  288
10.2. BULUT BİLİŞİM  290
10.2.1. Bulut Bilişim Nedir?  290
10.2.2. Bulut Bilişim Özellikleri, Hizmet Modelleri, Kurulum Modelleri ve Etkin Bir Bulut Bilişimde Yapısal Özellikler  291
10.2.3. Bulut Bilişim Sözleşmelerinin Özelliği  295
10.2.4. Bulut Bilişim Etkileşimi, Bilişim Değerler Dizisi, Bulut Katmanları ve Bulut Üzerinde Kontroller  297
10.2.5. Bulut Bilişim Risklerinin Değerlendirilmesi  302
10.2.5.1. Bulut Bilişim İhlallerinin TCK Hükümleri ile Analizi  303
10.3. SOSYAL MEDYA  310
10.3.1. Web 2.0 Sosyal Medya ve Klasik Medyadan Farkları  312
10.3.2. Sosyal Medya ve Risklerin TCK Kapsamında Değerlendirilmesi  320
10.4. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  335
KAYNAKÇA  337
11. Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
11.1. VERİLER  343
11.2. KİŞİSEL VERİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  344
11.3. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU  346
11.4. KİŞİSEL VERİLERİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA KORUNMASI  351
11.5. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  354
KAYNAKÇA  356
12. Bölüm
SAĞLIK BİLİŞİMİ VE SAĞLIK BİLİŞİM SİSTEMLERİ
12.1. SAĞLIK ALANINDA BİLİŞİM  357
12.2. SAĞLIK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SİSTEMLERİ İLE UYGULAMALAR  359
12.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  362
KAYNAKÇA  364
13. Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA AKILLI ŞEHİRLER–
COĞRAFİ BİLİŞİM VE SİSTEMLERİ
13.1. AKILLI ŞEHİRLER (KENTLER)  365
13.2. COĞRAFİ VERİ VE COĞRAFİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ  367
13.3. ÖZET VE DEĞERLENDİRME  376
KAYNAKÇA  378
14. Bölüm
SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
14.1. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  379
Kavramlar Dizini  387
Yazarın Özgeçmişi  390

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar