Bilişim Hukuku Güncel Sorunlar II

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Süleyman YILMAZ
ISBN: 9786050508567
140,25 TL 165,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Süleyman YILMAZ
Baskı Tarihi 2021/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 510

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER 

MAKALELER 

AKILLI SÖZLEŞMELERE HUKUKÎ BİR BAKIŞ Onur İLHAN

YAZILIMLARIN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI Özge ÖZTÜRK

İNTERNET ÜZERİNDEN KURULAN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Sarp GÜMÜŞ 

SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİ VE ÖZEL HUKUK BAĞLAMINDA KORUNMASI Arş. Gör. Ayşegül KAYA 

BİYOMETRİK VERİLERİN KORUNMASI Beşir ORAK 

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM AMAÇLI VERİ İŞLENMESİ VE VERİ SAHİBİNİN RIZASI Abdulkerim ÇEVİK 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ ŞARTLARI İlknur PAKYÜREK ŞEMENOĞLU 

SERVİS SAĞLAYICININ MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN VE TELİF HAKKI İHLALİNDEN SORUMLULUĞU Müberra Sümeyye ALTINOK 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Oğulcan ÖZKAN 

UYAR-KALDIR SİSTEMİ Özgür DOĞAN 

YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan Ali Güçlü 

BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA HİZMET SEVİYESİ ANLAŞMASI Yekta Ongun ÖZKAN 

“Bilişim Hukuku Güncel Sorunları-II” başlığını taşıyan bu kitap, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı doktora öğrencilerimin hazırlamış oldukları ödevlerin makale olarak yayınlanması taleplerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, bilişim hukukuna ilişkin bazı önemli konular etraflıca incelenmiş ve ortaya çıkan sorunlara ışık tutulmaya çalışılmıştır.

Bu kitapta yer alan konular, doktora öğrencilerim tarafından doktora derslerinde sunulmuş, tartışılmış ve nihayet bir makale olabilecek şekle getirilerek bu kitap oluşturulmuştur. Kitapta yer alan makalelerin, bilişim hukuku alanında çalışma yapmak isteyen kişilere ve uygulayıcılara faydalı olacağı kanaatindeyim.

Doktora dersleri boyunca, ciddi bir özveri göstererek bu kitabın çıkmasına vesile olan öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmanın kitap haline getirilmesinde bizi destekleyen Yetkin Yayınevi sahiplerine ve çalışanlarına da ayrı ayrı teşekkür ederiz.

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................. 7

MAKALELER .............................................................................................. 9

AKILLI SÖZLEŞMELERE HUKUKÎ BİR BAKIŞ Onur İLHAN ............................................................................................... 11

YAZILIMLARIN FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU KAPSAMINDA KORUNMASI Özge ÖZTÜRK............................................................................................ 39

İNTERNET ÜZERİNDEN KURULAN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI Sarp GÜMÜŞ ............................................................................................ 135

SOSYAL MEDYADA KİŞİLİK HAKLARININ İHLÂLİ VE ÖZEL HUKUK BAĞLAMINDA KORUNMASI Arş. Gör. Ayşegül KAYA ......................................................................... 183

BİYOMETRİK VERİLERİN KORUNMASI Beşir ORAK ............................................................................................... 223

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM AMAÇLI VERİ İŞLENMESİ VE VERİ SAHİBİNİN RIZASI Abdulkerim ÇEVİK .................................................................................. 251

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ ŞARTLARI İlknur PAKYÜREK ŞEMENOĞLU ....................................................... 287

SERVİS SAĞLAYICININ MARKA HAKKINA TECAVÜZDEN VE TELİF HAKKI İHLALİNDEN SORUMLULUĞU Müberra Sümeyye ALTINOK ................................................................. 327

8

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI Oğulcan ÖZKAN ...................................................................................... 381

UYAR-KALDIR SİSTEMİ Özgür DOĞAN .......................................................................................... 415

YAPAY ZEKÂNIN HUKUKİ NİTELİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hasan Ali Güçlü ........................................................................................ 445

BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA HİZMET SEVİYESİ ANLAŞMASI Yekta Ongun ÖZKAN .............................................................................. 483

AKSOY, Hüseyin Can, “Ceza Koşulunun Borçlunun Borca Aykırı Davranıştaki Kusuru ile İlişkisi Nedir?”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C: 24, S: 2, Aralık 2018, s. 999-1018.

BABÜR, Zafer, BT Sözleşmeleri, Ankara 2018.

BRADSHAW, Simon / MILLARD, Christopher / WALDEN, Ian, Contracts for Clouds: Comparison and Analysis of the Terms and Conditions of Cloud Computing Services, International Journal of Law and Information Technology, Vol: 19, No: 3, 2011, s. 187-223.

BÜLTER, Ahmet, Telekomünikasyon Hukukunda Erişim ve Arabağlantı Sözleşmeleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2010.

CORNISH, Justin / MARSDEN, Alice / MEENAGH, Brian, Latham & Watkins, Middle East & Africa Technology, IP and Sourcing Focus, “Service Levels and Service Credit Schemes in Outsourcing”, https://www.lw.com/presentations/Service-Levels-Whitepaper, Son Erişim Tarihi: 20.12.2020.

DENİZ, Şafak Ümit, Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Olarak Taşıma Sözleşmelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2017.

DESAI, Jimmy, Service Level Agreements: A Legal and Practical Guide, United Kingdom 2010.

EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 14. Baskı, Ankara 2012.

ERGİN, Emre, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Abonelik Sözleşmeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

FITSILIS, Panos, Practices and Problems in Managing Electronic Services Using SLAs, Information Management & Computer Security, Vol: 14, No: 2, 2006, s. 185-195.

GÜÇLÜER, Tümer, Elektronik Haberleşme Sektöründe Abonelik Sözleşmeleri, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

509

KARTAL, Mustafa Tevfik, “Bankacılıkta Hizmet Seviyelerine Yönelik Kavramsal Bir Çerçeve”, Route Educational and Social Science Journal, C: 3(5), S: 12, Aralık 2016, s. 133-146.

KAYA, Yasin, Bulut Temelli Adli Bilişim, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2016.

KILIÇOĞLU, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 22. Bası, Ankara 2018.

KOCAAĞA, Köksal, Ceza Koşulu (Sözleşme Cezası), 2. Bası, Ankara 2018.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Kocayusufpaşaoğlu / Hatemi / Serozan / Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C: 1, Yenilenmiş Genişletilmiş Tamamlanmış 4. Bası’dan 7 inci Tıpkı Bası, İstanbul 2017.

MERSİN, Doğan Necip, Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmelerinin Gerçek Opsiyon Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul 2010.

ODUN-AYO, Isaac / UDEMEZUE, Blessing / KILANKO, Abiodun, Cloud Service Level Agreements and Resource Management, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol: 4, No: 2, 2019, s. 1-9.

OĞUZMAN, M. Kemal / ÖZ, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C:1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018.

PETERSON, Steve, A Service Level Agreement Provides Understanding, Structure for Accounting Firm IT Service, CPA Practice, Management Forum, Haziran 2012, s. 9-11.

RANA, Omer F. / WARNIER, Martijn / QUILLINAN, Thomas B. / BRAZIER, Frances M. T. / COJOCARASU, Dana, Managing Violations in Service Level Agreements. In: Grid Middleware and Services, Boston 2008.

SARIKAYA, Murat, Sözleşmenin Yorumu, İstanbul 2019.

SEROZAN, Rona, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 4. Bası, İstanbul 2019.

SPRENKELS, Ron / PRAS, Aiko, Service Level Agreements, Internet WU2 NG Deliverable D2.7, Nisan 2001.

510

TOLLEN, David W., The Tech Contracts Handbook, Second Edition, American Bar Association, Section of Intellectual Property Law, 2015.

TUNÇ, Aybike, Bulut Bilişim Sözleşmelerinin Hukuki Yapısı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2020.

TURAN, Metin, Bulut Bilişim, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2019.

ÜNVER, Mehmet Bilal, Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Elektronik Haberleşme Alanında Sözleşme Yapma Yükümlülüğü, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2016.

VARELA, Martin / ZWICKL, Patrick / REICHL, Peter / XIE, Min / SCHULZRINNE, Henning, From Service Level Agreements (SLA) to Experience Level Agreements (ELA): The challenges of Selling QoE to the User, 2015 IEEE International Conference on Communication Workshop (ICCW), London 2015, s. 1741-1746.

YILDIZ, Mustafa Göktürk, Son Kullanıcıyla Akdedilen Elektronik Haberleşme Hizmeti Sözleşmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011.

YÜKSEL, Aytaç, Elektronik Haberleşme Hukukundaki İdari Yaptırımlar ve Yargısal Denetimi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar