Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Sezen KAMA IŞIK
ISBN: 9786257953153
Stok Durumu: Tükendi
66,60 TL 74,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sezen KAMA IŞIK
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

Dr. Sezen KAMA IŞIK

2020/01 1. Baskı, 409 Sayfa

ISBN 978-625-7953-15-3

Kişisel verilerin korunması, giderek popülaritesini artıran ve hukuk dahil pek çok disiplin ile ilişkisi gelişen bir alandır. Özellikle bilişim teknolojileri alanındaki gelişmeler, artık petrolden daha değerli olarak nitelenen veri kavramını, teknoloji-hukuk ekseninde önemli bir noktaya koymaktadır. Yuval Noah Harari'nin çok satan kitabı Homo Deus'ta dile getirdiği üzere, "Yükselen en ilginç din ne Tanrılara ne de insana hürmet ediyor, sadece veriye tapıyor: Dataizm dini." İşte bu çalışma, ekonomik olarak büyük bir değer taşıyan verinin korunmasını en temelde insanın varoluşunun korunması ile eş anlamlı kabul ederek kişinin maddi ve manevi varlığını serbestçe geliştirebilmesi gereğinden yola çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışmanın temel yaklaşımı, kişinin kendisine ilişkin bilgiler üzerinde kontrolünün sağlanmasının ilk planda bir temel hak ve özgürlük sorunsalı olduğudur. Bu bağlamda bireyin karşılaştığı temel hak ve özgürlük ihlallerine karşı veri koruma sistemi anayasal ve yasal bir güvence oluşturmalıdır. Bu ön kabulden yola çıkan eserde, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Veri Koruma Hukukunun (Veri Koruma Reformu, GDPR, 108 Sayılı Sözleşme ve 108+ Revizyonu, 95/46/AT Sayılı Direktif, AB Temel Haklar Şartı, İHAS, Lizbon Anlaşması, Amsterdam Antlaşması vs.) anayasal ve yasal açıdan önem taşıyan unsurları belirlenerek, söz konusu hukuk düzeninden Türk anayasal sistem ve içtihatlarının ne şekilde etkilendiği ve anılan hukuk düzeninin ulusal Veri Koruma Hukukuna yansımaları ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   İNSAN HAKLARI GENEL KURAMI IŞIĞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI
   I. KAVRAMSAL OLARAK İNSAN HAKLARI
   II. TARİHSEL SÜREÇTE İNSAN HAKLARI
   III. İNSAN HAKLARI VE İNSAN ONURU İLİŞKİSİ
   IV. İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
   A. JELLİNEK ÜÇLÜSÜ: POZİTİF/ NEGATİF/ AKTİF STATÜ HAKLARI
   B. VASAK'IN HAK KUŞAKLARI
   C. HABERMAS'IN SINIFLAMASI
   V. BİR İNSAN HAKKI OLARAK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ DOĞUŞU
   A. DÖRDÜNCÜ KUŞAK HAKLAR VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ
   B. BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ KARŞISINDA ÖZEL YAŞAMIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI
   C. KAVRAMIN ORTAYA ÇIKIŞ NOKTASI OLARAK: MAHREMİYET
   D. MAHREMİYET VE AMERİKAN ANLAYIŞI
   E. MAHREMİYET VE AVRUPA ANLAYIŞI
   F. MAHREMİYETTEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA VERİ KORUMA HUKUKUNUN GELİŞİMİ
   VI. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA BAZI TEMEL KAVRAMLAR


    İKİNCİ BÖLÜM
    AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKU
    I. AVRUPA KONSEYİ
    A. 108 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLENMESİ SIRASINDA GERÇEK KİŞİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME VE SÖZLEŞME 108+ REVİZYONU
    B. İNSAN HAKLARI AVRUPA SÖZLEŞMESİ
    II. AVRUPA BİRLİĞİ
    A. AB TEMEL HAKLAR ŞARTI
    B. 95/ 46/ AT SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE SERBEST DOLAŞIMI BAKIMINDAN BİREYLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFİ
    C. VERİ KORUMA REFORMUNA GÖTÜREN DİĞER DÜZENLEMELER
    D. VERİ KORUMA REFORMU
    E. VERİ KORUMA REFORMU ÖNCESİ GELİŞMELER İLE REFORMUN ULUSAL HUKUK DÜZENLERİNE ETKİSİ


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKUNUN TÜRK HUKUK SİSTEMİNE ETKİSİ
     I. ANAYASAL HÜKÜMLER VE KANUNİ DÜZENLEME
     A. ANAYASAL DÜZENLEMELER
     B. KANUNİ DÜZENLEME (6698 Sayılı KVKK'nın Getirdikleri)
     II. İLGİLİ ANAYASAL İÇTİHAT
     A. KANUNİLİK VE ÖZELLİKLE VERİ İŞLEMENİN KANUNİLİĞİ
     B. DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİNDE GEREKLİLİK
     III. AVRUPA VERİ KORUMA HUKUKUNUN ULUSAL HUKUKA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar