İdari Yargılama Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ali D. ULUSOY
ISBN: 978-605-05-0681-5
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali D. ULUSOY
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

İdari Yargılama Hukuku

Prof. Dr. Ali ULUSOY

2020/10 2. Baskı, 267 Sayfa

ISBN 978-605-05-0681-5


"İdari Yargılama Hukuku" isimli bu çalışma Ocak 2020 itibarıyla yürürlükteki mevzuata göre hazırlanmış olup, tüm idari yargı konularını kapsamaktadır. Konuların altında ilgili yargı kararlarından ve özellikle de Danıştay'ın (VDDK ile birlikte) en üst yargısal birimi olan İDDK içtihadından örnekler verilmiş. Konuların mümkün olduğunca kısa ve öz olarak anlatılması ve fakat bu alandaki tüm önemli sorunlara ve tartışmalara da özü itibarıyla ışık tutulması hedeflenmiş.

Kitabın, Hukuk lisans ve lisans üstü öğrencilerine, programlarında idare hukuku ve idari yargı derslerine yer veren SBF. 1İBF. İF ve AYO gibi fakülte ve yüksekokul öğrencilerine, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, Hakimlik, Kaymakamlık ve Kamudaki uzman, müfettiş ve denetçi yardımcılığı sınavları gibi ilgili her tür yarışma veya seviye sınavlarına hazırlananlara ve Avukatlar ve idareciler başta olmak üzere diğer uygulamacılara yararlı olacağı umulmaktadır.

(Tanıtım Bülteninden)

Konu Başlıkları
İdarenin Yargı Yoluyla Denetimi
İdari Yargının Görev Alanı
İdari Yargı Mercileri
İdari Dava Türleri
İdari Yargılama Usulü
İdari Yargı Kararlarının Sonuçları ve Uygulanması
İdari Yargı'da Reform

AKILLIOĞLU (Tekin), Yönetim Önünde Savunma Hakları, Ankara 1983.

AKINCI (Müslüm), İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Turhan yay., Ankara 2008.

AKYILMAZ (Bahtiyar)-SEZGİNER (Murat)-KAYA (Cemil), Türk İdari Yargılama Hukuku, Savaş yay., Ankara 2018.

ALTAY (Evren), İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Uyuşmazlıklar, Turhan yay., Ankara 2004.

ARAL (Kenan), Danıştay Muhakeme Usulü, Ankara 1965.

ARSLAN (Ramazan), YILMAZ (Ejder), TAŞPINAR AYVAZ (Sema), Medeni Usul Hukuku, Yetkin yay., Ankara 2017.

ASLAN (Zehrettin), İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması, Seçkin yay., 3. Baskı, Ankara 2017.

BRAIBANT (Guy), Droit Administratif Français, Paris 1992.

CANDAN (Turgut), İdari Yargılama Usulü, Maliye ve Hukuk Yay., 3. Baskı, Ankara 2011.

CHAPUS (René), Droit du Contentieux Administratif, Monthchrestien, Paris 2002.

ÇAKMAK (Münci), “İdari Yargıda Davadan Feragat”, AÜHFD, C.53, 2004, s.1 vd.

ÇINARLI (Serkan), İdari Yargılamada İstinaf, Seçkin yay., Ankara 2017.

DARENDELİ (Vahap), Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdari Uyuşmazlıklar ve Davalar, Ankara 2004.

DURAN (Lütfi), İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1982.

DUVERGER (Maurice), Seçimle Gelen Krallar, Kelebek Yay., İstanbul 1986.

ERKUT (Celal), İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Matbaası, Ankara 1990. 

FRICERO (Natalie), Droit Européen des Droits de l’Homme, Gualino Editeur, Paris 2007.

GÖZLER (Kemal), Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin yay., Bursa 2018.

GÖZLER (Kemal), Gözler v. Çağlayan Davası, Gözlemler ve Eleştiriler, Yazarın kendi yayını, Bursa 2020.

GÖZÜBÜYÜK (Şeref) – DİNÇER (Güven), İdari Yargılama Usulü, Turhan yay., 1996.

GÖZÜBÜYÜK (Şeref) – TAN (Turgut), İdare Hukuku C.2 İdari Yargılama Hukuku, Turhan yay., 6. Baskı, Ankara 2012.

GÜLAN (Aydın), “Danıştayın Yargılama Dışındaki İşlevlerinin Gerekliliği Sorunu”, Danıştay ve İdari Yargı Günü 146. Yıl Sempozyumu, Ankara 2014.

GÜNDAY (Metin), İdare Hukuku, İmaj Yay., Ankara 2011.

KAPLAN (Gürsel), İdari Yargılama Hukuku, Ekin yay.,4. Baskı, Bursa 2019.

KASAPOĞLU TURHAN (Mine), “İdari Yargıda İvedi Yargılama Usulü, ABD, 2015/3.

KAYA (Cemil), İdarenin Takdir Yetkisi ve Yargısal Denetimi, On İki Levha yay., İstanbul 2014.

KUTLU GÜRSEL (Meltem), “İdari yargılama usulü Hukukunda Davacının İptal davasından Feragati”, İzmir Barosu Dergisi, S.3, Yıl:2008.

ODYAKMAZ (Zehra), Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul 1993.

ÖZAY (İl Han), Günışığında Yönetim, Filiz Kitapevi yay. İstanbul 2004.

ÖZDEK (Yasemin), “İptal Davalarında Menfaat Koşulu”, AİD, C.24, 1991, s.1 vd.

ÖZTÜRK (Burak), Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Yetkin yay., Ankara 2015.

ÖZYÖRÜK (Mukbil), İdari Yargı Ders Notları (Çoğaltma), Ankara 1977.

PACTEAUX (Bernard), Contentieux Administratif, Paris 1994.

SANCAKDAR (Oğuz), İdari Yargılama Hukuku, Seçkin yay., Ankara 2018.

SARICA (Ragıp), İdari Kaza, İstanbul 1949.

TAN (Turgut), İdare Hukuku, Turhan yay., Ankara 2018.

TEKİNSOY (Ayhan), İdari Yargılama Hukukunda Yürütmenin Durdurulması, Savaş yay., Ankara 2013.

ULER (Yıldırum), İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, AÜHF yay., Ankara 1970.

ULUSOY (Ali D.), Yeni Türk İdare Hukuku, 2. Baskı, Yetkin yay., Ankara 2019.

ULUSOY (Ali D.), “Understanding Turkey’s Restructured System for Judicial Appointments and Promotions,” Int’l J. Const. L. Blog, Apr. 18, 2018, at: http://www.iconnectblog.com/2018/04/understanding-turkeys-restructured -system-for-judicial-appointments-and-promotions/

VIGUIER (Jacques), Le Contentieux Administratif, Dalloz, Paris 1998.

YALÇIN (Enes), İdare Hukukunda Eksik Kapsamlı Düzenlemelerin Yargısal Denetimi, Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2015. 

YASİN (Melikşah), İdari Yargılama Usulünde İspat, On İki Levha yay., İstanbul 2015.

YENİCE (Kazım) – ESİN (Yüksel), İdari Yargılama Usulü, (2 cilt), Ankara 1983.

YILDIRIM (Turan), İdari Yargı, Beta yay., 2. Baskı, İstanbul 2010.

YILMAZ (Dilşat), İdari İşlemin İcrailik Özelliği, Astana yay., Ankara 2014.


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar