İdare Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdarî Uyuşmazlıklar ve Davalar
Yazar: A. Vahap DARENDELİ
İD060 Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi İçtihatları Işığında Adli Yargı Yerlerinde Görülen İdarî Uyuşmazlıklar ve Davalar A. Vahap DARENDELİ 2004 Baskı, 327 Sayfa  ISBN 978-975-464-295-7 ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi
Yazar: Sırrı DÜĞER
İD323 Anglosakson Hukuk Sisteminde İdarenin Yargısal Denetimi Dr. Sırrı DÜĞER 2019/04 1. Baskı, 229 Sayfa,  ISBN 978-605-05-0415-6 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TARİHİ GELİŞİM, KARŞILAŞTIMA VE TEŞKİLAT I.TARİHÎ GELİŞİM11 A.KRALLIK VE PARLAMENTONUN ÜSTÜNLÜĞÜ11 B.İNGİLTERE’DE İDARE HUKUKUNUN VARLIĞINA DAİR14 C.ABD VE İNGİLTERE’DE YARI-YARGISAL KURULUŞLARIN ORTAYA ÇIKIŞI17 II.ADLİ REJİM İLE İDARİ REJİMİN KARŞILAŞTIRILMASI20 A.FRANSIZ İDARİ YARGI SİSTEMİ20 B.ALMAN İDARİ YARGI SISTEMİ22 C.ANGLOSAKSO...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Ayrılabilir İşlem Kuramı
Yazar: Murat SEZGİNER
İD039 İptal Davasının Uygulama Alanı Bakımından Ayrılabilir İşlem Kuramı Doç. Dr. Murat SEZGİNER 2000 Baskı, 198 Sayfa  ISBN 978-975-464-169-1 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği
Yazar: Egemen FALCIOĞLU
İD321 Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği (Ekonomik Düzenleme veDenetleme İşlevi,  Karşılaştırmalı Hukuk ve Danıştay İçtihatları Işığında) AV. Dr. Egemen FALCIOĞLU 2019/04 1. Baskı, 353 Sayfa,  ISBN 978-605-05-0412-5 ÖNSÖZ Düzenleyici ve Denetleyici Kurum İşlemlerinin Yargısal Denetiminin Kapsamı ve Etkinliği (Ekonomik Düzenleme ve Denetleme İşlevi, Karşılaştırmalı Hukuk ve Danıştay İçtihatları Işığında) başlıklı bu eser İstanbul Üniv...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmenin Hukuki Rejimi
Yazar: Turgut Ayhan BEYDOĞAN
İD157 Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmenin Hukuki Rejimi Dr. Turgut Ayhan BEYDOĞAN 2012/02 Baskı, 144 Sayfa  ISBN 978-975-464-602-3  ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Görsel - İşitsel Medya Alanındaki İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi Ücretsiz Kargo
Yazar: Vahap DARENDELİ
İD187 İdari Ceza Hukuku Açısından Görsel - İşitsel Medya Alanındaki İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi Dr. A. Vahap DARENDELİ 2013/09 Baskı , 938 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-757-0 I - İDARİ YAPTIRIMLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR VE GENEL İDARİ YAPTIRIM DÜZENLEMELERİ İDARİ YAPTIRIM KAVRAMSAL VE HUKUKİ ÇERÇEVESİ 5236 SAYILI KABAHATLER KANUNU VE TÜRK GENEL İDARİ YAPTIRIMLARININ HUKUKİ REJİMİ GENEL İDARİ YAPTIRIMLARIN UYGULAMA ALANININ GENİŞLEME EĞİLİMİ VE GÖRSEL-İŞİTSEL MEDYA HİZMET ALANI İDARİ YAPT...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay
Yazar: Zuhal BEREKET
İD019 Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay Zuhal BEREKET 1996 Baskı, 244 Sayfa  ISBN 978- 975-464-066-1   ...
19,00 TL 17,10 TL
-10%
İdare Hukuku
Yazar: Yahya Kazım ZABUNOĞLU
İD168 İdare Hukuku Yahya Kazım ZABUNOĞLU 2012/12 Baskı, 746 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-692-4 (1. c) 978-975-464-676-4 (Tk) 2012/12 Baskı, 768 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-694-8 (2. c) 978-975-464-676-4 (Tk) İdare Hukuku, hem Devlet'in belli bir türdeki organlarının, yapılarının, kurumlarının ve hem de yine Devletin bu kurum ve kuruluşlarının görevlerinin ifasında düzenleyici, sınırlandırıcı ve yol gösterici kurallarının tümünü ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu ayrı...
93,00 TL 83,70 TL
-10%
İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı
Yazar: K. Burak ÖZTÜRK
İD108 Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı Dr. K. Burak ÖZTÜRK 2009 Baskı, 174 Sayfa  ISBN 978-975-464-491-3...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet
Yazar: F. Ebru GÜNDÜZ
İD262 İdari Davalarda Ehliyet ve Husumet Yrd. Doç. Dr. F. Ebru GÜNDÜZ 2016/04 Baskı, 300 Sayfa ISBN 978-605-05-0097-4...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
İdari İşlemin Yapılış Usulü
Yazar: Bahtiyar AKYILMAZ
İD038 İdari Usul İlişkileri Işığında İdari İşlemin Yapılış Usulü Doç. Dr. Bahtiyar AKYILMAZ 2000 Baskı, 234 Sayfa  ISBN 978-975-464-170-7 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
İdari Sözleşmelerde Kamu Gücü Ayrıcalıkları
Yazar: Sezin ÖZTOPRAK
İdari Sözleşmelerde Kamu Gücü Ayrıcalıkları Dr. Sezin ÖZTOPRAK 2019/10 1. Baskı, 235 Sayfa ISBN 978-605-05-0473-6 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 § KAVRAMSAL ÇERÇEVE I.İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI19 A.GENEL OLARAK 19 B. YASAMA ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 23 C. YARGI ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 26 D. YÜRÜTME ORGANININ İDARİ SÖZLEŞME KAVRAMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 35 II.KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI KAVRAMI 41 A.KAMU GÜCÜ AYRICALIKLARI KAVRAMININ BENZER KAVRAMLAR...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
İdari Yargıda Fer'i Müdahale
Yazar: Muhammed ERDAL
İD109 İdari Yargıda Fer'i Müdahale Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanması Sorunu Muhammed ERDAL 2009 Baskı, 182 Sayfa  ISBN 978-975-464-489-0  ...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
İdari Yargılama Usulü Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut CANDAN
İD078 Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu Turgut CANDAN 2017/09 7. Baskı, LIV+1256 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0216-9 Kitabın Konu Başlıkları Genel Esaslar Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeler ve Selahiyetliler Amme Alacaklarının Korunması Ödeme Tecil, Tehir, Gecikme Zammı İhtiyati Tahakkuk Diğer Koruma Hükümleri Alacağın Cebren Tahsili Menkul Malların Haczi ve Satışı Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı İflas Yoluyla Takip ve Konkordato Zamanaşımı Terkin, Yasaklar ve Cezalar ve Son Hükümle...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
İdarî Yargılama Usûlündeki Son Yenilikler ve İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu
Yazar: Mustafa AVCI
İD282 İdarî Yargılama Usûlündeki Son Yenilikler ve İdari Yargıda İstinaf Kanun Yolu Doç. Dr. Mustafa AVCI 2017/05 Baskı, 190 Sayfa ISBN 978-605-05-0188-9...
47,00 TL 42,30 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 381 (26 Sayfa)