Aile Mahkemesi Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050511444
1.402,50 TL 1.650,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2022/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1566
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Aile Mahkemesi Davaları ( Açıklama - Dilekçe Örnekleri )

Ömer Uğur GENÇCAN

Aile mahkemesi davaları adliyelerin önemli iş yükünü oluşturmaktadır. Bünyesinde sadece açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran kitabımın dördüncü baskısı tükendiği halde yayın önceliği verdiğim diğer eserlerim sebebiyle üzülerek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik bu kitabımın beşinci baskısını yazabilmem bugünü buldu.

Kitap bünyesine emsal özelliği olan son içtihatlar alınarak uygulayıcılara daha faydalı hale getirildi.

Kitabımın beşinci baskısının kitap-dostlarıma faydalı olmasını gönülden dilerim.


İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ YERİNE 5
İÇİNDEKİLER 9
KAYNAKÇA 57
KISALTMALAR 59

GİRİŞ 63

§ 1. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE
MADDİ TAZMİNAT DAVASI (TMK M. 120)
I. AÇIKLAMA 67
A- KOŞULLARI 68
1- Geçerli Nişanlılık Bulunmalıdır 68
a. Evlenme Vaadi Olmadan Birlikte Yaşayan İsteyemez 68
b. Flört Eden İsteyemez 68
c. Sevgili Gibi Davranan İsteyemez 68
d. Aynı Evi Paylaşan İsteyemez 68
e. Hayat Ortaklığı Sürdüren İsteyemez 68
f. Serbest Yaşayan İsteyemez 69
2- Nişan Bozulmuş Olmalıdır 69
a. Haklı Bir Sebep Olmaksızın Bozulma 69
b. Nişan Taraflardan Birine Yükletilebilen Bir Sebeple Bozulma 69
3- Zarar Bulunmalıdır 69
a. Katlandığı Maddî Fedakârlık Olmalıdır 70
b. Evlenme Amacıyla Yapılan Harcama Olmalıdır 70
c. Nişan Giderleri Bulunmalıdır 70
d. Dürüstlük Kuralına Uygun Davranılmış Olmalıdır 71
4- Uygun Tazminat Verilmelidir 71
B- USUL HÜKÜMLERİ 72
1- Görevli Mahkeme 72
2- Yetkili Mahkeme 73
3- Davacı 73
a. Nişanlılardan Birisi 73
b. Nişanlılardan Birinin Ana ve Babası 73
c. Ana ve Babası Gibi Davrananlar 73
4- Davalı 74
5- Feragat 75
6- Hakkın Devri 75
7- Zamanaşımı (TMK m. 123) 75
8- İstek 75
a. İstek Belirli Olmalıdır 75
b. İstek Dışı Karar Verilmemelidir 76
9- Kararın Özelliği 76
a. Duraksama Yaratmamalıdır 76
b. Gerekçeli Olmalıdır 76
c. Kısa Karar Uygun Olmalıdır 76
10- Kesinlik Sınırı 76
a. İstinaf Kesinlik Sınırı 76
b. Temyiz Kesinlik Sınırı 76
11- Yargılama Gideri 77
12- Vekalet Ücreti 77
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 77
III. İÇTİHATLAR 79

§ 2. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TMK M. 121)
I. AÇIKLAMA 87
A- KOŞULLARI 87
1- Geçerli Nişanlılık Bulunmalıdır 87
a. Evlenme Vaadi Olmadan Birlikte Yaşayan İsteyemez 87
b. Flört Eden İsteyemez 88
c. Sevgili Gibi Davranan İsteyemez 88
d. Aynı Evi Paylaşan İsteyemez 88
e. Hayat Ortaklığı Sürdüren İsteyemez 88
f. Serbest Yaşayan İsteyemez 88
2- Nişan Bozulmuş Olmalıdır 88
3- Kişilik Hakkı Saldırıya Uğramalıdır 89
a. Saldırı Gerçekleşmelidir 89
aa. Duygusal Şiddet Uygulanması 89
bb. Görsel Şiddet Uygulanması 89
cc. Cinsel Şiddet Uygulanması 89
dd. Sosyal Şiddet Uygulanması 89
ee. Fiziksel Şiddet Uygulanması 89
ff. Ekonomik Şiddet Uygulanması 90
b. Doğal Üzüntü Yeterli Değildir 90
c. Zarar İspat Edilmelidir 90
aa. Zarar İspat Edilmişse 90
bb. Zarar İspat Edilmemişse 90
4- Saldırı Hukuka Aykırı Olmalıdır 90
5- Davalı Kusurlu Olmalıdır 91
6- Uygun Tazminat Verilmelidir 91
a. Paranın Ödenmesi 91
aa. Toptan Ödenir 91
bb. İrat Şeklinde Ödenemez 91
cc. Taksitle Ödenemez 91
b. Para Dışında Tazminat Verilemez 92
B- USUL HÜKÜMLERİ 92
1- Görevli Mahkeme 92
2- Yetkili Mahkeme 92
3- Davacı 92
4- Davalı 93
5- Feragat 93
6- Hakkın Devri 93
7- Zamanaşımı (TMK m. 123) 93
8- İstek 93
a. İstek Belirli Olmalıdır 93
b. İstek Dışı Karar Verilmemelidir 94
c. İstek Bölünemez 94
9- Kararın Özelliği 94
a. Duraksama Yaratmamalıdır 94
b. Gerekçeli Olmalıdır 94
c. Kısa Karar Uygun Olmalıdır 94
10- Kesinlik Sınırı 95
a. İstinaf Kesinlik Sınırı 95
b. Temyiz Kesinlik Sınırı 95
11- Yargılama Gideri 95
12- Vekalet Ücreti 95
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 96
III. İÇTİHATLAR 97

§ 3. NİŞANIN BOZULMASI NEDENİYLE HEDİYELERİN
GERİ VERİLMESİ DAVASI (TMK M. 122)
I. AÇIKLAMA 105
A- KOŞULLARI 105
1- Geçerli Nişanlılık Bulunmalıdır 105
a. Evlenme Vaadi Olmadan Birlikte Yaşayan İsteyemez 105
b. Flört Eden İsteyemez 105
c. Sevgili Gibi Davranan İsteyemez 106
d. Aynı Evi Paylaşan İsteyemez 106
e. Hayat Ortaklığı Sürdüren İsteyemez 106
f. Serbest Yaşayan İsteyemez 106
2- Nişanlılık Sona Ermiş Olmalıdır 106
a. Sona Erme Sebebi 106
aa. Evlenme Nedeniyle Sona Ererse 107
bb. Evlenme Dışındaki Bir Sebeple Sona Ererse 107
b. Sona Ermede Kusur Aranmaz 107
3- Hediye Verilmiş Olmalıdır 107
a. Hediye Kavramı 107
aa. Başlık 108
bb. Ağırlık 108
cc. Kalın 108
dd. Drahoma 108
ee. Mektup 108
ff. Fotoğraf 108
b. Hediyenin Zamanı 109
aa. Nişanlanmadan Önce 109
bb. Nişanlanma Sırasında 109
cc. Nişanlanmadan Sonra 109
c. Hediyenin Konusu 109
aa. Nişanlıların Birbirlerine Verdikleri Hediyeler 110
bb. Nişanlıya Verilen Hediyeler 110
aaa. Ana ve Babanın Verdiği Hediyeler 110
bbb. Ana ve Baba Gibi Davrananların Verdiği Hediyeler 110
d. Hediyenin Amacı 110
aa. Evlenmeye Olan İnancı Yükseltmek 111
bb. İlişkileri Güçlendirmek 111
cc. Bağlılığı Çoğaltmak 111
dd. Sevgi ve Saygıyı Artırmak 111
4- Hediye Alışılmışın Dışında Olmalıdır 111
a. Alışılmış Hediye 111
b. Alışılmışın Dışında Hediye 112
aa. Değeri Fazla Olan Hediye 113
bb. Örf ve Adete göre Alışılmamış Olan Hediye 113
cc. Nişan Yüzüğü Dışında Ziynet Eşyası Hediye 114
5- Hediyelerin Geri Verilmesi Talep Edilmelidir 114
a. Aynen Geri Verilmelidir 114
b. Aynen yoksa Mislen Geri Verilmelidir 114
c. Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerinin Uygulanması 114
aa. Üçüncü Kişiden İstenemez 114
bb. İyiniyetli Davranmışsa 114
aaa. Elinden Çıkarmışsa 115
bbb. Tüketmişse 115
ccc. Karşılık Almışsa 115
cc. Kötü Niyetli Davranmışsa 115
B- USUL HÜKÜMLERİ 115
1- Görevli Mahkeme 115
2- Yetkili Mahkeme 116
3- Taraflar 116
a. Davacı 116
aa. Nişanlılar 116
bb. Nişanlıların Ana ve Babası 116
cc. Nişanlıların Ana ve Babası Gibi Davrananlar 116
dd. Ölüm Halinde İlgilinin Mirasçıları 116
b. Davalı 116
4- Feragat 117
5- Hakkın Devri 117
6- Zamanaşımı (TMK m. 123) 117
7- İstek 117
a. İstek Belirli Olmalıdır 117
b. İstek Dışı Karar Verilmemelidir 117
8- İspat 118
a. İspat Yükü 118
b. İspat Araçları 118
c. İspatın Konusu 118
aa. Hediye Edilme İspatlanmalıdır 118
bb. Alışılmışın Dışında Olduğu İspatlanmalıdır 118
cc. İade Edilmediği İspatlanmalıdır 119
9- Yargılama Gideri 119
a. Kural Olarak 119
b. Kısmen Haklı Çıkılırsa 119
c. Aleyhine Hüküm Verilenler Birden Fazla İse 119
10- Vekalet Ücreti 119
11- Kararın Özelliği 120
a. Duraksama Yaratmamalıdır 120
b. Gerekçeli Olmalıdır 120
c. Kısa Karar Uygun Olmalıdır 120
12- Hüküm Fıkrası 120
a. Taraflara Yükletilen Borç ve Tanınan Haklar Ayrı Ayrı Gösterilmelidir 120
b. Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır 120
c. Gerekçe İle Hüküm Arasında Çelişki Olmamalıdır 120
13- Kesinlik Sınırı 121
a. İstinaf Kesinlik Sınırı 121
b. Temyiz Kesinlik Sınırı 121
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 121
III. İÇTİHATLAR 123

§ 4. EVLİLİĞİN VARLIĞINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 131
A- EVLİLİĞİN TESPİTİ DAVASI 131
B- EVLİLİK TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI 131
C- EVLENMENİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 132
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 133
III. İÇTİHATLAR 135

§ 5. OLAĞAN DIŞI EVLENMEYE
İZİN DAVASI (TMK M. 124 F. II)
I. AÇIKLAMA 141
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 144
III. İÇTİHATLAR 145

§ 6. OLAĞAN EVLENMEYE
İZİN DAVASI (TMK M. 128)
I. AÇIKLAMA 147
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 148
III. İÇTİHATLAR 150

§ 7. BEKLEME SÜRESİNİN KALDIRILMASI DAVASI
(TMK M. 132 F. III) 
I. AÇIKLAMA 151
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 154
III. İÇTİHATLAR 155

§ 8. EVLENDİRME MEMURUNUN
RET KARARINA İTİRAZ (TMK M. 138)
I. AÇIKLAMA 157
A- MUTLAK BUTLAN SEBEPLERİNDE RET KARARINA İTİRAZ (TMK m. 138 f. II) 158
B- DİĞER SEBEPLERDE RET KARARINA İTİRAZ (TMK m. 138 f. I) 158
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 158
III. İÇTİHATLAR 160

§ 9. EVLENMENİN MUTLAK BUTLANI DAVALARI
(TMK. M. 145-147)
I. AÇIKLAMA 161
A- EVLENME SIRASINDA EVLİ BULUNMA SEBEBİYLE EVLENMENİN BUTLANI DAVASI (TMK m. 130, 145 b. 1) 163
B- EVLENME SIRASINDA AYIRT ETME GÜCÜNDEN SÜREKLİ YOKSUNLUK SEBEBİYLE EVLENMENİN BUTLANI DAVASI (TMK m. 125, 145 b. 2) 163
C- EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE EVLENMENİN BUTLANI DAVASI (TMK m. 133, 145 b. 3) 163
D- EVLENMEYE ENGEL OLACAK DERECEDE HISIMLIK SEBEBİYLE EVLENMENİN BUTLANI DAVASI (TMK m. 129, 145 b. 4) 163
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 164
III. İÇTİHATLAR 166

§ 10. EVLENMENİN NİSBİ BUTLANI
DAVALARI (TMK. M. 148-160)
I. AÇIKLAMA 187
A- AYIRT ETME GÜCÜNDEN GEÇİCİ YOKSUNLUK SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ DAVASI (TMK m. 148) 189
B- İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ DAVASI (TMK m. 148) 189
1- Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149) 189
a. Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. I) 190
b. Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. I) 190
c. Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 149 f. II) 190
2- Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150) 190
a. Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 1) 190
b. Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 150 b. 2) 190
3- Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası (TMK m. 151) 191
C- YASAL TEMSİLCİNİN İZNİNİN BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLENMENİN İPTALİ DAVASI (TMK m. 153 f. I) 191
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 191
III. İÇTİHATLAR 193

§ 11. ZİNA SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 161)
I. AÇIKLAMA 201
A- KOŞULLARI 202
1- Evlilik Koşulu Gerçekleşmelidir 202
2- Cinsel İlişki Koşulu Gerçekleşmelidir 202
3- Kusur Koşulu Gerçekleşmelidir 203
B- DAVA HAKKI ORTADAN KALKMAMIŞ OLMALIDIR 204
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 205
III. İÇTİHATLAR 207

§ 12. HAYATA KAST SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 162)
I. AÇIKLAMA 218
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 219
III. İÇTİHATLAR 221

§ 13. PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 162)
I. AÇIKLAMA 226
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 227
III. İÇTİHATLAR 229

§ 14. ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 162)
I. AÇIKLAMA 234
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 235
III. İÇTİHATLAR 237
 
§ 15. SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA
(TMK. M. 163)
I. AÇIKLAMA 242
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 242
III. İÇTİHATLAR 245

§ 16. HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME
SEBEBİYLE BOŞANMA (TMK. M. 163)
I. AÇIKLAMA 250
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 251
III. İÇTİHATLAR 253

§ 17. TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. M. 164)
I. AÇIKLAMA 258
A- TERK İHTARI İSTEMİ 258
B- TERK SEBEBİYLE BOŞANMA İSTEMİ 259
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 259
III. İÇTİHATLAR 262

§ 18. AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 165)
I. AÇIKLAMA 274
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 275
III. İÇTİHATLAR 277

§ 19. EVLİLİK BİRLİĞİNİN DUYGUSAL
ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 283
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 284
III. İÇTİHATLAR 286
 
§ 20. EVLİLİK BİRLİĞİNİN EKONOMİK ŞİDDET
YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 317
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 317
III. İÇTİHATLAR 320

§ 21. EVLİLİK BİRLİĞİNİN CİNSEL ŞİDDET
YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 331
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 332
III. İÇTİHATLAR 334

§ 22. EVLİLİK BİRLİĞİNİN FİZİKSEL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 353
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 353
III. İÇTİHATLAR 356

§ 23. EVLİLİK BİRLİĞİNİN SOSYAL ŞİDDET YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI
(TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 365
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 366
III. İÇTİHATLAR 368

§ 24. EVLİLİK BİRLİĞİNİN GÖRSEL ŞİDDET
YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 377
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 378
III. İÇTİHATLAR 380
§ 25. EVLİLİK BİRLİĞİNİN KARMA ŞİDDET
YÜZÜNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI (TMK. M. 166 F. I)
I. AÇIKLAMA 387
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 388
III. İÇTİHATLAR 390

§ 26. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI
(TMK. M. 166 F. III)
I. AÇIKLAMA 396
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 398
III. İÇTİHATLAR 400

§ 27. EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİYLE
BOŞANMA DAVASI 
I. AÇIKLAMA 414
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 414
III. İÇTİHATLAR 417

§ 28. BOŞANMA VEYA AYRILIK DAVASINDA
GEÇİCİ ÖNLEMLER (TMK. M. 169)
I. AÇIKLAMA 425
II. İÇTİHATLAR 425

§ 29. AYRILIK DAVASI (TMK M. 171) VE
AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI
(TMK M. 172)
I. AÇIKLAMA 441
A- AYRILIK DAVASI (TMK m. 171) 441
B- AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI (TMK m. 172) 442
1- Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası 442
2- Ayrılıktan Sonra Bağımsız Açılan Boşanma Davası 443
3- Dava Açma Hakkı 443
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 444
III. İÇTİHATLAR 446

§ 30. KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA
İLİŞKİN DAVALAR (TMK. M. 173)
I. AÇIKLAMA 453
A- KOCANIN SOYADINI KULLANMAYA İZİN VERİLMESİ DAVASI (TMK. m. 173 f. II) 453
1- Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır 454
2- Kadın Eşin Menfaati Bulunmalıdır 454
3- Erkek Eşe Zarar Vermemelidir 454
B- KOCANIN SOYADINI KULLANMA İZNİNİ KALDIRMA DAVASI (TMK. m. 173 f. III) 454
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 455
III. İÇTİHATLAR 457

§ 31. BOŞANMA SEBEBİYLE
MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK M. 174 F. I)
I. AÇIKLAMA 463
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 464
III. İÇTİHATLAR 466

§ 32. BOŞANMA SEBEBİYLE
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TMK M. 174 F. II)
I. AÇIKLAMA 489
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 490
III. İÇTİHATLAR 492

§ 33. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASI
(TMK M. 175)
I. AÇIKLAMA 515
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 517
III. İÇTİHATLAR 520
§ 34. YOKSULLUK NAFAKASINDA
DEĞİŞİKLİK DAVASI (TMK M. 176)
I. AÇIKLAMA 539
A- YOKSULLUK NAFAKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 539
1- Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 539
2- Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 539
B- YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI 540
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 540
III. İÇTİHATLAR 543

§ 35. KİŞİSEL İLİŞKİ DAVASI
(TMK M. 182 F. II, 183, 323, 324)
I. AÇIKLAMA 545
A- KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI 547
B- KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 547
1- Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 547
2- Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 548
C- KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 324, f. II) 548
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 548
III. İÇTİHATLAR 550

§ 36. İŞTİRAK NAFAKASI DAVALARI
(TMK M. 182 F. II)
I. AÇIKLAMA 563
A- İŞTİRAK NAFAKASI VERİLMESİ DAVASI 565
B- İŞTİRAK NAFAKASINDA DURUMUN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 565
1- İştirak Nafakasının Yeniden Belirlenmesi Davaları (TMK m. 331) 566
a. İştirak Nafakasının Artırılması Davası 566
b. İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 566
2- İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası (TMK m. 331) 566
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 567
III. İÇTİHATLAR 570

§ 37. VELAYET DAVASI
(TMK M. 336 F. III) 
I. AÇIKLAMA 581
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 582
III. İÇTİHATLAR 585

§ 38. BOŞANMA KARARLARININ
TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 597
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 598
III. İÇTİHATLAR 599

§ 39. ORTAK KONUTUN BELİRLENMESİ
DAVASI (TMK M. 186 F. I)
I. AÇIKLAMA 611
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 614
III. İÇTİHATLAR 616

§ 40. BİRLİĞİ YÖNETME HAKKINA
İLİŞKİN DAVA (TMK M. 186 F. II)
I. AÇIKLAMA 617
A- EŞİT YÖNETİM HAKKI 617
B- YÖNETİMİN EŞLERDEN BİRİNE BIRAKILMASI 617
C- YÖNETİME HÂKİMİN MÜDAHALESİ (TMK m. 195 f. I) 618
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 618
III. İÇTİHATLAR 619

§ 41. KADININ BEKÂRLIK SOYADINI
KULLANMA DAVASI (TMK M. 187)
I. AÇIKLAMA 621
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 622
III. İÇTİHATLAR 623

§ 42. BİRLİĞİ TEMSİLE YETKİLİ KILINMA
DAVASI (TMK M. 188 F. II B. 1)
I. AÇIKLAMA 631
A- AİLENİN İHTİYAÇLARI İÇİNDİR 631
B- HER TÜRLÜ HUKUKİ İŞLEMİ KAPSAR 632
C- MÜTESELSİLEN SORUMLULUK ESASI GEÇERLİDİR 632
D- KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLIDIR 632
E- MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİYLE DEĞİŞTİRİLEMEZ 633
F- DAVA KONUSU YAPILABİLİR 633
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 633
III. İÇTİHATLAR 635

§ 43. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI (TMK M. 190)
I. AÇIKLAMA 637
A- KOŞULLARI (TMK m. 190 f. I) 637
1- Temsil Yetkisi Aşılmış Olmalıdır 638
2- Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Yetersiz Kalınmalıdır 638
3- Diğer Eşin İstemi Bulunmalıdır 639
B- DUYURULMASI 639
1- Kişisel Duyuruyla Bildirim (TMK m. 190 f. I) 639
2- Hâkim Kararıyla İlân Edilme (TMK m. 190 f. II) 639
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 640
III. İÇTİHATLAR 641

§ 44. BİRLİĞİ TEMSİL YETKİSİNİN
GERİ VERİLMESİ DAVASI (TMK M. 191)
I. AÇIKLAMA 643
A- KOŞULLAR DEĞİŞMİŞ OLMALIDIR (TMK m. 191 f. I) 643
B- EŞLERDEN BİRİNİN İSTEMİ BULUNMALIDIR (TMK m. 191 f. I) 643
C- HÂKİM KARARI BULUNMALIDIR (TMK m. 191 f. I) 644
D- İLK KARAR İLÂN EDİLMİŞ İSE DEĞİŞİKLİK DE İLÂN OLUNMALIDIR (TMK m. 191 f. II) 644
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 644
III. İÇTİHATLAR 646

§ 45. MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKINA
İLİŞKİN DAVA (TMK M. 192 C.1)
I. AÇIKLAMA 647
A- SEÇİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 647
1- Seçimin Yükümlülük Oluşturması 647
2- Seçimin Özenle Yapılması 647
B- SEÇİM ŞEKLİ 648
1- Çekişme Çıkmazsa 648
2- Çekişme Çıkarsa 648
a. Zorlama Yetkisi Yoktur 648
aa. Uyarma 648
bb. Uzlaştırmaya Çalışma 648
cc. Uzman Yardımı İsteme 649
b. Tespit Kararı İle Yetinilmelidir 649
C- SEÇİM ÖLÇÜSÜ 649
1- Birliğin Huzuru 649
2- Birliğin Yararı 650
3- Faaliyetin Türü 650
D- SEÇİMİN DEĞİŞTİRİLMESİ 651
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 651
III. İÇTİHATLAR 653

§ 46. AİLE KONUTU OLDUĞUNUN
TESPİTİ DAVASI (TMK M. 194)
I. AÇIKLAMA 655
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 656
III. İÇTİHATLAR 658
§ 47. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA KONUSUNDA
HÂKİMİNİN MÜDAHALESİ DAVASI (TMK M. 194 F. II) 
I. AÇIKLAMA 663
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 664
III. İÇTİHATLAR 666

§ 48. AİLE KONUTU İÇİN AÇIK RIZA YOKLUĞUNDA
AÇILACAK DAVALAR (TMK M. 194 F. I)
I. AÇIKLAMA 667
A- AİLE KONUTUNUN DEVRİNİN İPTALİ DAVASI 668
B- AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ HAKLARIN SINIRLANMASININ İPTALİ DAVASI 668
C- AİLE KONUTU İLE İLGİLİ KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN İPTALİ DAVASI 669
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 669
III. İÇTİHATLAR 672

§ 49. AİLE KONUTU ŞERHİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK M. 194 F. III)
I. AÇIKLAMA 691
A- AİLE KONUTU ŞERHİNİN KONULMASI DAVASI 691
1- Aile Konutu Niteliğinde Çekişme Çıkmışsa 691
2- Tapu Sicil Müdürlüğünün İşlemi Yapmadığı Belgelenmişse 692
B- AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASI DAVASI 692
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 692
III. İÇTİHATLAR 694

§ 50. AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DİĞER DAVALAR
(TMK M. 194)
I. AÇIKLAMA 709
A- AİLE KONUTUNUN MUVAZAALI DEVRİNİN İPTALİ DAVASI 709
B- AİLE KONUTUNA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI 709
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 710
III. İÇTİHATLAR 711

§ 51. EVLİLİK BİRLİĞİNE HÂKİMİN MÜDAHALESİNİ
İSTEME DAVALARI (TMK M. 195)
I. AÇIKLAMA 717
A- GENEL MÜDAHALE İSTEME (TMK m. 195 f. II) 717
B- ÖZEL MÜDAHALE İSTEME (TMK m. 195 f. III) 718
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 718
III. İÇTİHATLAR 720

§ 52. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME: BİRLİĞİN GİDERLERİNE
YARGISAL KATILMA DAVASI (TMK M. 196)
I. AÇIKLAMA 723
A- KATILMA PAYININ BELİRLENMESİ DAVASI (TMK m. 196) 723
B- KATILMA PAYININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK m. 196) 724
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 724
III. İÇTİHATLAR 726

§ 53. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI
DAVALARI (TMK M. 197)
I. AÇIKLAMA 727
A- KİŞİLİĞİN CİDDİ BİÇİMDE TEHLİKEYE DÜŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197 f. I) 728
B- EKONOMİK GÜVENLİĞİN CİDDİ BİÇİMDE TEHLİKEYE DÜŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197 f. I) 728
C- AİLENİN HUZURUNUN CİDDİ BİÇİMDE TEHLİKEYE DÜŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197 f. I) 729
D- HAKSIZ OLARAK BİRLİKTE YAŞAMAKTAN KAÇINMA SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197 f. III) 729
E- ORTAK HAYATIN OLANAKSIZ HALE GELMESİ SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK m. 197 f. III) 729
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 730
III. İÇTİHATLAR 733

§ 54. BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA
DEĞİŞİKLİK DAVALARI (TMK M. 200)
I. AÇIKLAMA 745
A- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ ARTTIRILMASI DAVASI 745
B- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ AZALTILMASI DAVASI 745
C- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI 746
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 746
III. İÇTİHATLAR 749

§ 55. KONUT VE EV EŞYASINDAN
YARARLANMA DAVALARI (TMK M. 197 F. II)
I. AÇIKLAMA 751
A- ORTAK KONUTTAN YARARLANMA DAVASI (TMK m. 197 f. II) 751
B- EV EŞYASINDAN YARARLANMA DAVASI (TMK m. 197 f. II) 752
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 752
III. İÇTİHATLAR 754

§ 56. MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN
ÖNLEM DAVASI (TMK M. 197 F. II)
I. AÇIKLAMA 757
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 757
III. İÇTİHATLAR 759
 
§ 57. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN
ÖNLEM DAVALARI (TMK M. 197 F. IV)
I. AÇIKLAMA 761
A- ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA TEDBİR NAFAKASI VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 197 f. IV) 761
B- ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN EŞLERDEN BİRİNE TESLİMİ DAVASI (TMK m. 197 f. IV) 762
C- ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN GEÇİCİ VELAYETİNİN VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 197 f. IV) 762
D- ERGİN OLMAYAN ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI (TMK m. 197 f. IV) 763
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 763
III. İÇTİHATLAR 765

§ 58. BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ
DAVALARI (TMK M. 198)
I. AÇIKLAMA 767
A- BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 198) 767
B- BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK m. 198, 200) 768
C- BORÇLUYA ÖDEME EMRİ VERİLMESİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 198, 200) 768
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 769
III. İÇTİHATLAR 771

§ 59. TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI
DAVALARI (TMK M. 199)
I. AÇIKLAMA 773
A- TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI DAVASI (TMK m. 199) 773
1- Evlilik Birliği Sürüyor Olmalıdır 774
2- Gereklerden Biri Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I) 774
3- Denklik Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. II) 774
4- İstem Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. II) 774
5- Belirli Malvarlığı Bulunmalıdır (TMK m. 199 f. I) 775
6- Tasarrufun Diğer Eşin Rızasıyla Yapılabileceğine Karar Verilmelidir (TMK m. 199 f. I) 775
7- Güçlendirici Önlemler Alınmalıdır (TMK m. 199 f. II) 775
8- Zorunlu Önlem Alınmalıdır (TMK m. 199 f. III) 776
B- TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK m. 199, 200) 776
C- TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASININ KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 199, 200) 776
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 777
III. İÇTİHATLAR 779

§ 60. AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI
ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE
ÖNLEM İSTEMİ (6284 SAYILI KANUN)
I. AÇIKLAMA 787
A- AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ÖNLEM İSTEMİ 787
B- AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ALINAN TEDBİR KARARINA İTİRAZ 789
C- AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUNA GÖRE ALINAN TEDBİR KARARINA AYKIRILIK DURUMUNDA UYGULANACAK HÜKÜMLER 790
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 791
III. İÇTİHATLAR 793

§ 61. ÇOCUĞUN MUTAD MESKENİ OLAN ÜLKEYE İADESİ DAVASI (ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME VE 5717 SAYILI KANUN)
I. AÇIKLAMA 795
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 797
III. İÇTİHATLAR 798
§ 62. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVALARI 807
I. AÇIKLAMA 807
A- İRADEYİ SAKATLAYAN SEBEPLERLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI 809
B- MUVAZAA SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI 809
C- ŞEKİL ŞARTI YOKLUĞU SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI 809
D- TİPE AYKIRILIK SEBEBİYLE MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI 809
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 810
III. İÇTİHATLAR 811

§ 63. EŞLERİN DÖNÜŞTÜRME DAVASI (TMK. M. 206)
I. AÇIKLAMA 813
A- KOŞULLARI 813
1- Eşler Arasında Çekişme Bulunmalıdır 813
2- Eşlerden Birinin İstemi Bulunmalıdır 813
3- Haklı Sebep Bulunmalıdır 814
a. Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 814
b. Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
c. Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
d. Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
e. Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
f. Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
g. Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 815
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 816
III. İÇTİHATLAR 817
§ 64. EŞLERİN DAVASI İLE OLUŞAN DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 208 F.II)
I. AÇIKLAMA 819
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 819
III. İÇTİHATLAR 821

§ 65. ALACAKLININ DÖNÜŞTÜRME DAVASI
(TMK. M. 210 F.I)
I. AÇIKLAMA 823
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 823
III. İÇTİHATLAR 825

§ 66. ALACAKLININ DAVASI İLE OLUŞAN
DÖNÜŞÜMÜN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 211 F. I)
I. AÇIKLAMA 827
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 827
III. İÇTİHATLAR 829

§ 67. EŞYA TESPİTİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 831
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 832
III. İÇTİHATLAR 834

§ 68. EŞYA ALACAĞI DAVASI (TMK. M. 226 F. I)
I. AÇIKLAMA 835
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 836
III. İÇTİHATLAR 838

§ 69. ZİYNET ALACAĞI DAVASI (TMK. M. 226 F. I)
I. AÇIKLAMA 849
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 851
III. İÇTİHATLAR 852
 
§ 70. EDİNİLMİŞ MALLARA
KATILMA REJİMİNİN TASFİYE DAVASI
I. AÇIKLAMA 877
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 878
III. İÇTİHATLAR 880

§ 71. KATILMA ALACAĞINA (KA) İLİŞKİN
İSTEKLER (TMK. M. 231)
I. AÇIKLAMA 897
A- KATILMA ALACAĞI DAVASI (TMK. m.231) 897
B- KATILMA ALACAĞININ AZALTILMASI İSTEMİ (TMK. m.236 f. II) 898
C- KATILMA ALACAĞININ KALDIRILMASI İSTEMİ (TMK. m.236 f. II) 898
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 898
III. İÇTİHATLAR 900

§ 72. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (DAPA) DAVASI
(TMK. M. 227)
I. AÇIKLAMA 923
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 924
III. İÇTİHATLAR 926

§ 73. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE
AİLE KONUTUNA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 951
A- AİLE KONUTU ÜZERİNDE İNTİFA HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK. m. 240 f.I) 951
B- AİLE KONUTU ÜZERİNDE OTURMA HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK. m. 240 f.I) 952
C- AİLE KONUTU ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI TANINMASI DAVASI (TMK. m. 240 f.III) 952
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 952
III. İÇTİHATLAR 954
§ 74. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE
EV EŞYASI ÜZERİNDE MÜLKİYET HAKKI
TANINMASI DAVASI (TMK. M. 240 F.II)
I. AÇIKLAMA 957
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 957
III. İÇTİHATLAR 959

§ 75. EKSİK KATILMA ALACAĞI
(EKA) DAVASI (TMK. M. 241)
I. AÇIKLAMA 961
A- KARŞILIKSIZ BİR KAZANIM OLMALIDIR 961
1- Eklenecek Değerler Bağlamında Kazandırma Bulunmalıdır 962
2- Kazandırma Rejim Sonlanmadan Önce Yapılmış Olmalıdır 962
3- Kazandırma Edinilmiş Mal Grubundan Yapılmış Olmalıdır 962
B- KATILMA ALACAĞI KARŞILANAMAMIŞ OLMALIDIR 963
1- Eksik Ödeme Bulunmalıdır 963
2- Süre Verilmişse Beklenmelidir 963
C- EKSİK MİKTAR İSTENMİŞ OLMALIDIR 963
1- Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Sınırlıdır 964
2- Üçüncü Kişi İşlem Tarafı Olmalıdır 964
3- Üçüncü Kişi Malı Vermek Zorunda Değildir 964
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 964
III. İÇTİHATLAR 966

§ 76. MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN
DAVALAR (TMK M. 242-243)
I. AÇIKLAMA 967
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 968
III. İÇTİHATLAR 970

§ 77. PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK M. 244-255)
I. AÇIKLAMA 971
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 973
III. İÇTİHATLAR 975
§ 78. MAL ORTAKLIĞI REJİMİNE İLİŞKİN
DAVALAR (TMK M. 256-281)
I. AÇIKLAMA 977
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 978
III. İÇTİHATLAR 980

§ 79. KOCANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ
REDDİ DAVASI (TMK M. 286 F. I)
I. AÇIKLAMA 983
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 984
III. İÇTİHATLAR 986

§ 80. ERGİN ÇOCUĞUN AÇTIĞI SOYBAĞININ
REDDİ DAVASI (TMK M. 286 F. II, 289 F. II)
I. AÇIKLAMA 999
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1000
III. İÇTİHATLAR 1001

§ 81. ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞUN/KAYYIMIN AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK M. 286 F. II, 291 F. II)
I. AÇIKLAMA 1009
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1010
III. İÇTİHATLAR 1012

§ 82. KOCANIN ALTSOYU/ANA BABASININ AÇTIĞI SOYBAĞININ REDDİ DAVASI (TMK M. 291 F. I)
I. AÇIKLAMA 1015
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1018
III. İÇTİHATLAR 1021

§ 83. GENETİK BABANIN AÇTIĞI SOYBAĞININ
REDDİ DAVASI (TMK M. 291 F. I)
I. AÇIKLAMA 1029
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1030
III. İÇTİHATLAR 1032
§ 84. SOYBAĞININ REDDİ SEBEBİYLE NAFAKANIN
GERİ İSTENİLMESİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1037
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1038
III. İÇTİHATLAR 1040

§ 85. SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ
KURULMASINA İTİRAZ DAVASI (TMK M. 294)
I. AÇIKLAMA 1041
A- ANA BABANIN YASAL MİRASÇILARI TARAFINDAN AÇILAN DAVA (TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 1042
B- CUMHURİYET SAVCISI TARAFINDAN AÇILAN DAVA (TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV) 1042
C- ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN DAVA 1042
D- ÇOCUĞUN ALTSOYU TARAFINDAN AÇILAN DAVA (TMK m. 294 f. III, 300 f. II) 1042
E- İRADE SAKATLIĞINDA ANA BABA TARAFINDAN AÇILAN DAVA 1042
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1042
III. İÇTİHATLAR 1045

§ 86. ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ
KURULMASINA İTİRAZ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1051
A- SOYBAĞININ KURULMASINA YÖNELİK ÖZEL KANUNLAR 1051
B- ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ USULÜ 1052
1- Soybağının Kurulmasından Önce İtiraz 1052
2- Soybağının Kurulmasından Sonra İtiraz 1053
C- SONUÇLARI 1053
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1054
III. İÇTİHATLAR 1056
 
§ 87. TANIMA DAVASI (TMK M. 295-296)
I. AÇIKLAMA 1059
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1061
III. İÇTİHATLAR 1062

§ 88. TANIMA SEBEBİYLE TEDBİR NAFAKASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1065
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1066
III. İÇTİHATLAR 1067

§ 89. TANIMANIN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1069
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1069
III. İÇTİHATLAR 1071

§ 90. TANIYANIN İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE
TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK M. 297)
I. AÇIKLAMA 1073
A- SEBEPLERİ 1073
1- Yanılma Sebebiyle Tanımanın İptali 1073
2- Aldatma Sebebiyle Tanımanın İptali 1074
3- Korkutma Sebebiyle Tanımanın İptali 1074
B- SONUÇLARI 1074
C- YARGILAMA USULÜ 1075
1- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1075
a. Yetkili Mahkeme 1075
b. Görevli Mahkeme 1075
2- Taraflar 1076
a. Davacı 1076
b. Davalılar (TMK m. 297 f. II) 1076
3- Dava Süresi (TMK m. 300 f. I, IV) 1076
4- Kanun Yolu 1077
a. Olağan Kanun Yolları 1077
aa. İstinaf 1077
bb. Temyiz 1077
b. Olağanüstü Kanun Yolları 1078
aa. Yargılamanın İadesi 1078
bb. Kanun Yararına Temyiz 1078
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1079
III. İÇTİHATLAR 1081

§ 91. TANIYANIN GENETİK BABA OLMAMASI SEBEBİYLE TANIMANIN İPTALİ DAVASI (TMK M. 298)
I. AÇIKLAMA 1083
A- KAVRAM 1083
B- İLGİLİLERİN TANIMANIN İPTALİNİN SONUÇLARI 1084
C- İLGİLİLERİN TANIMANIN İPTALİNDE YARGILAMA USULÜ 1085
1- Yetkili ve Görevli Mahkeme 1085
a. Görevli Mahkeme 1085
b. Yetkili Mahkeme 1086
2- Taraflar 1086
a. Davacı (TMK m. 298 f. I) 1086
aa. Ana Tanımanın İptalini İsteyebilir 1086
bb. Çocuk Tanımanın İptalini İsteyebilir 1086
cc. Çocuğun Altsoyu Tanımanın İptalini İsteyebilir 1087
dd. Cumhuriyet Savcısı Tanımanın İptalini İsteyebilir 1087
ee. Hazine Tanımanın İptalini İsteyebilir 1088
ff. Diğer İlgililer Tanımanın İptalini İsteyebilir 1088
2- Davalılar (TMK m. 298 f. II) 1088
a. Dava Tanıyana Karşı Açılır 1088
b. Tanıyan Ölmüşse Mirasçılarına Karşı Açılır 1088
3- Dava Süresi (TMK m. 300) 1089
a. Ana Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1089
b. Çocuk Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1089
c. Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1089
d. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1090
e. Hazine Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1090
f. Diğer İlgililer Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında 1091
4- İspat Yükü (TMK m. 299) 1091
a. Ana ve Çocuk Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında (TMK m. 299 f. II) 1091
b. Diğer İlgililer Tarafından Açılan Tanımanın İptali Davasında (TMK m. 299 f. I) 1092
5- Kanun Yolu 1092
a. Olağan Kanun Yolları 1092
aa. İstinaf 1092
bb. Temyiz 1092
b. Olağanüstü Kanun Yolları 1093
aa. Yargılamanın İadesi 1093
bb. Kanun Yararına Temyiz 1093
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1094
III. İÇTİHATLAR 1095

§ 92. ANA TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK M. 301 F. I)
I. AÇIKLAMA 1101
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1104
III. İÇTİHATLAR 1106

§ 93. ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI
(TMK M. 301 F. I)
I. AÇIKLAMA 1127
A- ERGİN OLMAYAN ÇOCUK ADINA KAYYIMIN AÇTIĞI BABALIK DAVASI 1127
B- ERGİN ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIK DAVASI 1128
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1129
III. İÇTİHATLAR 1131

§ 94. BABALIK SEBEBİYLE MADDİ TAZMİNAT DAVASI
(TMK M. 304 F. I)
I. AÇIKLAMA 1149
A- İSTEĞİN ŞEKLİ (TMK m. 304 f. I) 1149
B- İSTEĞİN KAPSAMI (TMK m. 304 f. I) 1150
1- Doğum Giderleri 1150
2- Doğumdan Önceki ve Sonraki Altışar Haftalık Geçim Giderleri 1150
3- Gebelik ve Doğumun Gerektirdiği Diğer Giderler 1151
C- İSTEĞİN KARŞILANMASI 1151
1- Çocuk Ölü Doğsa Bile Giderlerin Karşılanmasına Karar Verilebilir 1151
2- Anaya Yapılan Ödemeler Hakkaniyet Ölçüsünde Tazminattan İndirilir 1152
a. Üçüncü Kişilerce Anaya Yapılan Ödemeler 1152
b. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarınca Anaya Yapılan Ödemeler 1152
3- Kusur Aranmaz 1152
4- Gerekirse Bilirkişi İncelemesi Yapılabilir 1152
5- Aile Mahkemesinde İncelenir 1152
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1153
III. İÇTİHATLAR 1155

§ 95. BABALIK SEBEBİYLE
MANEVİ TAZMİNAT DAVASI
I. AÇIKLAMA 1157
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1157
III. İÇTİHATLAR 1159

 
§ 96. BABALIĞIN TESPİTİNE DAYALI
TEDBİR NAFAKASI DAVASI (TMK M. 333)
I. AÇIKLAMA 1161
A- NİTELİK 1161
B- İSTEM 1161
1- Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1161
2- Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1162
C- İNTİKAL 1162
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1162
III. İÇTİHATLAR 1164

§ 97. KÜÇÜKLERİ TEK BAŞINA 
EVLÂT EDİNME DAVASI (TMK M. 305 F. I)
I. AÇIKLAMA 1167
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1168
III. İÇTİHATLAR 1170

§ 98. KÜÇÜKLERİ BİRLİKTE
EVLÂT EDİNME DAVASI (TMK M. 306)
I. AÇIKLAMA 1175
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1176
III. İÇTİHATLAR 1178

§ 99. YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT
EDİNİLMESİ DAVASI (TMK M. 313)
I. AÇIKLAMA 1185
A- SÜREKLİ YARDIMA MUHTAÇ YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313 b. 1) 1185
B- KÜÇÜKKEN İLGİLENİLEN YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI ((TMK m. 313 b. 2) 1185
C- HAKLI SEBEPLERLE YETİŞKİNİN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313 b. 3) 1185
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1186
III. İÇTİHATLAR 1188
§ 100. YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ
DAVASI (TMK M. 313)
I. AÇIKLAMA 1191
A- SÜREKLİ YARDIMA MUHTAÇ YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313 b. 1) 1191
B- KÜÇÜKKEN İLGİLENİLEN YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313 b. 2) 1191
C- HAKLI SEBEPLERLE YETİŞKİNİN BİRLİKTE EVLÂT EDİNİLMESİ DAVASI (TMK m. 313 b. 3) 1191
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1192
III. İÇTİHATLAR 1194

§ 101. EVLÂT EDİNMEDE ANA VE BABANIN RIZANIN ARANMAMASI DAVASI (TMK M. 311-312)
I. AÇIKLAMA 1195
A- ANA VE BABANIN RIZASININ ARANMAMASI (TMK m. 311) 1195
B- KURUMA YERLEŞTİRİLMİŞ ÇOCUK İÇİN RIZANIN ARANMAMASI (TMK m. 312) 1195
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1196
III. İÇTİHATLAR 1198

§ 102. EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN VARLIĞINA
İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1207
A- EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN YOKLUĞUNUN TESPİTİ DAVASI 1207
B- EVLÂTLIK İLİŞKİSİNE İLİŞKİN NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI 1208
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1208
III. İÇTİHATLAR 1209

§ 103. EVLÂT EDİNMENİN AKÇALI SONUÇLARINA
İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1211
A- EVLÂTLIĞIN MİRASÇILIĞINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 500 f. I) 1211
B- EVLÂTLIĞA YARDIM NAFAKASI VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 364) 1212
C- EVLÂTLIĞA BAKIM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 314 f. I) 1212
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1213
III. İÇTİHATLAR 1214

§ 104. EVLÂT EDİNMENİN KİŞİSEL SONUÇLARINA
İLİŞKİN DAVALAR (TMK. M. 314)
I. AÇIKLAMA 1215
A- ADI VE SOYADI 1215
B- ANA VE BABA ADI (TMK m. 314 f. IV) 1216
C- VATANDAŞLIĞI 1216
D- HISIMLIK İLİŞKİSİ 1216
E- EVLENME YASAĞI 1217
F- VELÂYET HAKKI 1217
G- GENETİK ANA BABANIN KİŞİSEL İLİŞKİ KURMA HAKKI 1217
H- YERLEŞİM YERİ 1218
I- AİLENİN HUZUR VE BÜTÜNLÜĞÜNE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 322) 1218
İ- AİLE KÜTÜĞÜ ARASINDA HER TÜRLÜ BAĞIN KURULMASI (TMK m. 314 f. V) 1218
J- AÇIKLAMA YAPILAMAMASI (TMK m. 314 f. VI) 1218
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1218
III. İÇTİHATLAR 1220

§ 105. RIZANIN BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK M. 317) 
I. AÇIKLAMA 1223
A- RIZASI ALINMASI GEREKEN KİŞİLER DAVA AÇABİLİR 1223
B- YASAL SEBEP BULUNMAKSIZIN RIZA ALINMAMIŞ OLMALIDIR 1224
C- KÜÇÜĞÜN MENFAATİ BUNUN SONUCUNDA AĞIR BİÇİMDE ZEDELENMEYECEK OLMALIDIR 1224
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1224
III. İÇTİHATLAR 1226

§ 106. EVLÂT EDİNENİN KOŞULLARININ
GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE 
EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1227
A- EN AZ YAŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1227
B- EVLİLİK SÜRESİ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1227
C- EVLÂT EDİNENİN DİĞER ÇOCUKLARININ YARARLARININ ZEDELENMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 305 f. II) 1228
D- İSTİSNA KOŞULU OLMADAN TEK BAŞINA EVLÂT EDİNME SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 307 f. II) 1228
E- ALTSOYUNUN AÇIK MUVAFAKATİ OLMADAN ERGİN VEYA KISITLIYI EVLÂT EDİNME SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 313 f. I) 1228
F- BAŞKA AMAÇLA EVLÂT EDİNME SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1228
G- EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1229
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1229
III. İÇTİHATLAR 1231

 
§ 107. EVLÂT EDİNİLENİN KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1233
A- EVLÂT EDİNMENİN KÜÇÜĞÜN YARARINA BULUNMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 305 f. II) 1233
B- DAHA ÖNCE EVLÂT EDİNİLMİŞ OLMA SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1233
C- ÖLMESİNE RAĞMEN EVLÂT EDİNİLME SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1233
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1234
III. İÇTİHATLAR 1236

§ 108. ORTAK KOŞULLARININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI
I. AÇIKLAMA 1237
A- BAKIM VE EĞİTİM KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 305 f. I, 313 b. 1-2) 1237
B- YAŞ FARKININ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 308 f. I) 1238
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1238
III. İÇTİHATLAR 1240

§ 109. USULE İLİŞKİN NOKSANLIKLARIN BULUNMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI
DAVASI (TMK M. 318 F. II)
I. AÇIKLAMA 1241
A- EVLÂT EDİNME KARARININ GÖREVLİ OLMAYAN MAHKEMECE VERİLMESİ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1242
B- EVLÂT EDİNME KARARININ YETKİLİ OLMAYAN MAHKEMECE VERİLMESİ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 315 f. I) 1242
C- EVLÂT EDİNMEYE RIZANIN YETKİLİ OLMAYAN MAHKEMEYE VERİLMESİ GERÇEKLEŞMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 309 f. II) 1242
D- EVLÂT EDİNENİN DİNLENİLMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 316 f. I) 1242
E- EVLÂT EDİNİLENİN DİNLENİLMEMESİ SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 316 f. I) 1242
F- KAPSAMLI ARAŞTIRMA YAPILMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 316 f. I-II) 1243
G- EVLÂT EDİNENİN ALTSOYUNUN DÜŞÜNCESİNİN ALINMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 316 f. III) 1243
H- GEREKTİĞİNDE UZMANLARIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMAMASI SEBEBİYLE EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 316 f. I) 1243
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1244
III. İÇTİHATLAR 1246

§ 110. ÇOCUĞUN SOYADININ VELAYET HAKKINA DAYALI DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI (TMK M. 321)
I. AÇIKLAMA 1249
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1251
III. İÇTİHATLAR 1253

§ 111. ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI,
(TMK M. 323-324)
I. AÇIKLAMA 1261
A- ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI (TMK m. 323) 1261
B- ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI 1262
1- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1263
2- Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1263
C- ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1263
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1264
III. İÇTİHATLAR 1265

§ 112. ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE
KİŞİSEL İLİŞKİ DAVALARI (TMK M. 325)
I. AÇIKLAMA 1279
A- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI DAVASI 1279
B- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI 1280
1- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1280
2- Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1280
C- ÜÇÜNCÜ KİŞİLER İLE KİŞİSEL İLİŞKİNİN KALDIRILMASI DAVASI 1280
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1280
III. İÇTİHATLAR 1282

§ 113. ÇOCUKLARIN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİ İÇİN
ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARINI SARFETMESİNE
İZİN VERİLMESİ DAVASI (TMK. M. 327)
I. AÇIKLAMA 1291
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1292
III. İÇTİHATLAR 1293

§ 114. ANA VE BABA EVLİ İKEN AÇILABİLECEK 
VELAYET DAVALARI (TMK M. 336 F. I-II)
I. AÇIKLAMA 1297
A- ORTAK HAYATA SON VERİLMESİ SEBEBİYLE VELAYETİN VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 336 f. II) 1298
B- AYRILIK HALİ SEBEBİYLE VELAYETİN VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 336 f. II) 1298
C- GEÇİCİ OLARAK VELAYETİN VERİLMESİ DAVASI 1298
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1299
III. İÇTİHATLAR 1300

§ 115. ANA VE BABA EVLİ DEĞİL İKEN AÇILABİLECEK VELAYET DAVALARI
I. AÇIKLAMA 1307
A- ANA KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 337 f. II) 1307
B- ANA KISITLI OLDUĞU İÇİN VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 337 f. II) 1307
C- ANA ÖLDÜĞÜ İÇİN VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 337 f. II) 1308
D- ANADAN VELAYET ALINDIĞI İÇİN VELAYETİN BABAYA VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 337 f. II) 1308
E- ORTAK VELAYET DAVASI 1308
1- Ortak Velâyet Normatif Olarak Türk Hukukuna Girmiştir 1308
2- Ortak Velâyet Asıl Olandır 1310
3- Ortak Velâyet Zorunluluk Değildir 1310
4- Ortak Velâyet Çocuğun Üstün Yararına Uygun Olmalıdır 1310
5- Ortak Velâyet Tercihi Hakimi Bağlamaz 1310
6- Ortak Velâyet Hakkında İdrak Çağındaki Çocuğun Görüşü Alınmalıdır 1311
7- Ortak Velâyet Hakkında Gerekirse Uzman Görüşü Alınmalıdır 1311
8- Ortak Velâyet Kesin Hüküm Oluşturmaz 1311
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1312
III. İÇTİHATLAR 1313

§ 116. VELAYETİN TANINMASI VE TENFİZİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1323
A- VELAYETİN TANINMASI DAVASI 1323
B- VELAYETİN TENFİZİ DAVASI 1323
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1324
III. İÇTİHATLAR 1325

§ 117. ÇOCUĞUN BORÇ ALTINA GİREBİLMESİ İÇİN
İZİN DAVASI (TMK. M. 345)
I. AÇIKLAMA 1327
A- ÇOCUK İLE ANA VE BABA ARASINDA HUKUKİ İŞLEM TESİSİNE İLİŞKİN DAVA 1327
B- ANA VE BABANIN MENFAATİNE OLARAK ÇOCUK İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ HUKUKİ İŞLEM TESİSİNE İLİŞKİN DAVA 1327
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1328
III. İÇTİHATLAR 1330

§ 118. ÇOCUK İÇİN BASİT KORUMA ÖNLEMİ DAVASI
(TMK. M. 346)
I. AÇIKLAMA 1331
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1332
III. İÇTİHATLAR 1334

§ 119. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI ALINMASINA
İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1339
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1340
III. İÇTİHATLAR 1341

§ 120. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ
UZATILMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1349
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1350
III. İÇTİHATLAR 1351

 
§ 121. ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARININ
KALDIRILMASINA İLİŞKİN DAVALAR
I. AÇIKLAMA 1353
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1353
III. İÇTİHATLAR 1355

§ 122. ÇOCUĞUN TESLİMİ DAVASI
I. AÇIKLAMA 1357
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1357
III. İÇTİHATLAR 1359

§ 123. ÇOCUĞUN YERLEŞTİRİLMESİ DAVASI
(TMK. M. 347)
I. AÇIKLAMA 1361
A- ÇOCUĞUN AİLE YANINA YERLEŞTİRİLMESİ 1362
B- ÇOCUĞUN BİR KURUMA YERLEŞTİRİLMESİ 1363
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1363
III. İÇTİHATLAR 1366

§ 124. VELAYETİN ANA VE BABANIN DENEYİMSİZLİĞİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 1)
I. AÇIKLAMA 1369
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1371
III. İÇTİHATLAR 1374

§ 125. VELAYETİN ANA VE BABANIN HASTALIĞI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 1)
I. AÇIKLAMA 1379
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1381
III. İÇTİHATLAR 1384
 
§ 126. VELAYETİN ANA VE BABANIN
BAŞKA BİR YERDE BULUNMASI SEBEBİYLE
KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 1)
I. AÇIKLAMA 1389
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1391
III. İÇTİHATLAR 1393

§ 127. VELAYETİN ANA VE BABANIN VELÂYET GÖREVİNİ GEREĞİ GİBİ YERİNE GETİREMEMESİ SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 1)
I. AÇIKLAMA 1397
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1399
III. İÇTİHATLAR 1402

§ 128. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA YETERLİ
İLGİYİ GÖSTERMEMESİ SEBEBİYLE
KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 2)
I. AÇIKLAMA 1405
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1407
III. İÇTİHATLAR 1409

§ 129. VELAYETİN ANA VE BABANIN ÇOCUĞA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AĞIR BİÇİMDE SAVSAKLAMASI SEBEBİYLE KALDIRILMASI DAVASI (TMK. M. 348 B. 2)
I. AÇIKLAMA 1413
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1415
III. İÇTİHATLAR 1416

§ 130. VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ DAVASI
(TMK. M. 349)
I. AÇIKLAMA 1419
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1421
III. İÇTİHATLAR 1424
 
§ 131. ÇOCUK MALLARINA İLİŞKİN DAVALAR
(TMK M. 352-361)
I. AÇIKLAMA 1441
A- ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ SEBEBİYLE MÜDAHALE İSTEMİ DAVASI (TMK m. 352 f. II) 1441
B- ÇOCUĞUN MALLARINA BAŞVURMA YETKİSİ TANINMASI DAVASI (TMK m. 356 f. II) 1442
C- ÇOCUĞUN MALLARININ KORUNMASI İÇİN ÖNLEM ALINMASI DAVASI (TMK m. 360-363) 1442
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1443
III. İÇTİHATLAR 1445

§ 132. ANA VE BABANIN ÇOCUK MALLARININ GERİ VERİLMESİNDEN DOĞAN SORUMLULUKLARIYLA İLGİLİ DAVALAR (TMK M. 363)
I. AÇIKLAMA 1463
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1463
III. İÇTİHATLAR 1465

§ 133. YARDIM NAFAKASI DAVALARI
(TMK M. 364-365) 
I. AÇIKLAMA 1471
A- YARDIM NAFAKASI VERİLMESİ DAVASI 1473
B- YARDIM NAFAKASININ DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI 1473
1- Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1473
2- Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1473
C- YARDIM NAFAKASININ KALDIRILMASI DAVASI 1473
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1473
III. İÇTİHATLAR 1476

§ 134. EV DÜZENİNE İLİŞKİN DAVALAR
(TMK M. 367-369)
I. AÇIKLAMA 1486
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1486
III. İÇTİHATLAR 1488
§ 135. ALTSOYUN DENKLEŞTİRME
ALACAĞI DAVASI (TMK M. 370-371)
I. AÇIKLAMA 1489
A- DENKLEŞTİRME ALACAĞININ HUKUKİ NİTELİĞİ 1489
1- Tereke Borcu Sayılmaktadır (TMK m. 641 f. II) 1489
2- Kanundan Doğan Alacaktır 1489
3- Sağlararası İşlemle Devredilebilir 1490
B- DENKLEŞTİRME ALACAĞININ KOŞULLARI (TMK m. 370 f. I) 1490
1- Alacaklı Altsoy Olmalıdır 1490
a. Altsoyun Hukuken Soybağı Kurulu Olmalıdır 1490
b. Altsoy Dışındakiler İstekte Bulunamaz 1491
c. Altsoya Üvey Evlat Dahil Değildir 1491
2- Alacaklı Ergin Olmalıdır 1491
3- Alacaklı Birlikte Yaşamalıdır 1491
a. Birlikte Yaşanacak Olanlar 1492
aa. Ana Baba ile Birlikte Yaşama 1492
bb. Büyük Ana ve Baba ile Birlikte Yaşama 1492
b. Birlikte Yaşama Şekli 1492
aa. Sürekli Olmalıdır 1492
bb. Geçici Kesilme Etkili Değildir 1492
cc. Aynı Çatı Altında Olma Zorunlu Değildir 1492
4- Alacaklı Özgülemede Bulunmalıdır 1493
a. Özgüleme Türü 1493
aa. Emeğin Aileye Özgülenmesi 1493
aaa. Bedensel Emeğin Özgülenmesi 1493
bbb. Düşünsel Emeğin Özgülenmesi 1493
bb. Gelirin Aileye Özgülenmesi 1493
b. Özgüleme Şekli 1494
aa. Kısmi Özgüleme Yapılabilir 1494
bb. Sürekli Özgüleme Yapılmalıdır 1494
5- Alacaklı Karşılıksız Özgülemede Bulunmamalıdır 1494
a. Özgülemenin Karşılığı Alınmamış Olmalıdır 1494
aa. Borçtan Kurtarma Yapılmış İse 1494
bb. Malvarlığı Devredilmiş İse 1494
cc. Ölüme Bağlı Tasarrufla Kazandırma Varsa 1495
b. Özgülemenin Karşılığından Feragat Edilmemiş Olmalıdır 1495
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1495
III. İÇTİHATLAR 1497

§ 136. AİLE VAKFI KURULMASINA İLİŞKİN
DAVA (TMK M. 372)
I. AÇIKLAMA 1499
A- AİLE VAKFININ AMACI 1499
B- AİLE VAKFININ KURULUŞU 1500
1- Aile Vakfının Sağlıkta Kuruluşu 1500
2- Aile Vakfının Ölüme Bağlı Tasarrufla Kuruluşu 1500
C- AİLE VAKFINDAN YARARLANACAK KİŞİLER 1501
D- AİLE VAKFININ TESCİLİ 1502
E- AİLE VAKFININ SONA ERMESİ 1502
F- AİLE FİDEİKOMİSİ YASAĞI 1502
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1502
III. İÇTİHATLAR 1504

§ 137. AİLE MALLARI ORTAKLIĞINA
İLİŞKİN DAVALAR (TMK M. 373-385)
I. AÇIKLAMA 1505
A- AİLE MALLARI ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ORTAKLARIN BİRBİRLERİ ALEYHİNE AÇACAKLARI ORTAKLIĞA DÂHİL MALLARIN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN DAVA VE İŞLER (TMK. 379, 381 f. II, 382 f. I, 383) 1506
B- AİLE MALLARI ORTAKLIĞININ HAKLI SEBEPLE FESHİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK. m.380) 1506
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1506
 
§ 138. AİLE YURDUNA İLİŞKİN DAVALAR
(TMK M. 386-395)
I. AÇIKLAMA 1509
A- AİLE YURDU KURULMASI DAVASI (TMK m. 386-390) 1510
B- KAN HISIMLARININ AİLE YURDUNA ALINMASINA İZİN DAVASI (TMK. m.392) 1511
C- AİLE YURDUNU YÖNETMEK İÇİN YÖNETİCİ ATANMASI DAVASI (TMK. m. 393) 1511
D- AİLE YURDU ŞERHİNİN TERKİNİ DAVASI (TMK m. 394) 1511
E- AİLE YURDUNA SON VERİLMESİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 395) 1512
II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1512

KAVRAM DİZİNİ 1515
ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 1521
ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN
“BİR KISMI” 1523

AKINTÜRK, Turgut: Aile Hukuku, Ankara 2002
AKYÜZ, Emine: Çocuğun Haklarının ve Güvenliğinin Korunması, An-kara-2000 (Kısaltma: AKYÜZ-Güvenlik)
ARSEBÜK, Esat: Aile Hukuku, Ankara 1940
BİRSEN, Kemaleddin: Medeni Hukuk Dersleri, İstanbul 1966
DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2005
DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Alper: Türk Özel Hukuku, Cilt III, Aile Hukuku, İstanbul-2008 (Kısaltma: DU-RAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ-2008)
DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan: Türk Özel Hukuku, Cilt II, Kişiler Hukuku, İstanbul-2004
EGGER, August: Aile Hukuku (Çev. Tahir Çağa) İstanbul 1943
FEYZİOĞLU, Feyzi N.: Aile Hukuku, İstanbul 1986
GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara-2004.
HATEMİ, Hüseyin-SEROZAN, Rona: Aile Hukuku, İstanbul 1993
HELVACI, Serap: Gerçek Kişiler, İstanbul-2006.
İNAN, Ali Naim: Çocuk Hukuku, İstanbul-1968.
KILIÇOĞLU Ahmet M.: Aile Hukuku, Ankara-2019
KÖPRÜLÜ, Bülent-KANETİ, Selim: Aile Hukuku, İstanbul 1985-1986
KÖPRÜLÜ, Bülent: Medeni Hukuk, İstanbul 1984.
OĞUZMAN, Kemal-DURAL, Mustafa: Aile Hukuku, İstanbul 1994
OĞUZOĞLU, H.Cahit: Aile Hukuku, Ankara 1949
ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2000 (Kısaltma: ÖZTAN-Aile)
ÖZTAN, Bilge: Aile Hukuku, Ankara 2004 (Kısaltma: ÖZTAN- 2004)
SAYMEN, Ferit Hakkı-ELBİR, Halid Kemal: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1960
SCHWARZ, Andreas B.: Aile Hukuku (Çev. Bülent Davran), İstanbul 1946
SEROZAN, Rona: Çocuk Hukuku, İstanbul-2005
T.C. ADALET BAKANLIĞI: Tutanaklarla Türk Medenî Kanunu, Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Ankara-2002
TEKİNAY, Selahattin Sulhi: Türk Aile Hukuku, İstanbul 1984
TÜRKÇE SÖZLÜK: Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu, Ankara- 2005
TÜRK HUKUK LUGATI: Ankara 1991
VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet: Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, İstanbul 1965
ZEVKLİLER, Aydın: Medeni Hukuk, Ankara 1997
ZEVKLİLER, Aydın, HAVUTÇU, Ayşe: Medeni Hukuk (Temel Bilgi-ler), Ankara-2004.
YILMAZ, Ejder: Hukuk Sözlüğü, Ankara-2002.

KAVRAM DİZİNİ

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

Evlenmenin İptali   144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 771

Alacaklının Dönüştürme Davası 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı

Evlât Edinme 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı 110

Ayrılık Davası 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası   575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası   575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası 741

Çocuğun Teslimi Davası 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 256

Eksik Katılma Alacağı Davası 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası 765

Eşlerin Dönüştürme Davası 760

Eşya Alacağı Davası 778

Eşya Tespiti Davası 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle

İptali   144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle

İptali Davası 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 110

Evliliğin Tespiti Davası 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme   1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

İştirak Nafakası Davası 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 334

Katılma Alacağı Davası 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası   690

Kişisel İlişki Davası 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin

Kaldırılması 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması

Davası 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi   1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi 734

T

Tanıma Davası 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler   736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası 608

Terk İhtarı İstemi 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası 1328

V

Velayet Davası 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması

Davası 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası 1341

Velayetin Tanınması Davası 1359

Velayetin Tenfizi Davası 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Yardım Nafakası Davaları 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle 

Evlenmenin İptali Davası 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Yoksulluk Nafakası Davası 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması

Davası 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi

Davası 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası 152

Ziynet Alacağı Davası 794

KAVRAM DİZİNİ

 

5717 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 741

6284 sayılı Kanuna İlişkin Dava........................................................ 734

A

Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası........................ 624

Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar........................................... 627

Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
Evlenmenin İptali  ....................................................................... 144

Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahalesi Davası 624

Aile Konutu İçin Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar................ 627

Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası........ 628

Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası.............................................. 619

Aile Konutu Şerhine İlişkin Davalar................................................... 652

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası.......................................... 653

Aile Konutu Şerhinin Konulması Davası............................................ 652

Aile Konutu Üzerinde İntifa Hakkı Tanınması Davası..................... 1082

Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası................ 1082

Aile Konutu Üzerinde Oturma Hakkı Tanınması Davası ................. 1082

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası......... 628

Aile Konutuna Elatmanın Önlenmesi Davası..................................... 675

Aile Konutuna İlişkin Diğer Davalar.................................................. 675

Aile Konutunun Devrinin İptali Davası.............................................. 627

Aile Konutunun Muvazaalı Devrinin İptali Davası ............................ 675

Aile Kütüğü Arasında Her Türlü Bağın Kurulması .......................... 1284

Aile Malları Ortaklığına İlişkin Davalar............................................ 1501

Aile Malları Ortaklığının Haklı Sebeple Feshine İlişkin Davalar....... 1502

Aile Vakfı Kurulmasına İlişkin Dava............................................... 1498

Aile Yurdu Kurulması Davası ......................................................... 1505

Aile Yurdu Şerhinin Terkini Davası ................................................ 1507

Aile Yurduna İlişkin Davalar........................................................... 1505

Aile Yurduna Kan Hısımlarının Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Aile Yurduna Son Verilmesine İlişkin Davalar................................. 1507

Aile Yurdunu Yönetmek İçin Yönetici Atanması Davası................. 1506

Ailenin Huzur ve Bütünlüğüne Uygun Davranma Yükümlülüğü..... 1284

Ailenin Huzurunun  Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası . 691

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası.......................................... 200

Akıl Hastalığı Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası......................... 111

Alacaklının Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası........ 771

Alacaklının Dönüştürme Davası......................................................... 768

Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası............................................ 1495

Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin Veya Kısıtlıyı
Evlât Edinme ............................................................................. 1292

Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan İtiraz Davası......... 115

Ana Kısıtlı Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası............ 1350

Ana Küçük Olduğu İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası........... 1350

Ana Öldüğü İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası ..................... 1350

Ana Tarafından Açılan Babalık Davası............................................ 1194

Ana ve Baba Evli Değil İken Açılabilecek Velayet Davaları............ 1350

Ana ve Baba Evli İken Açılabilecek Velayet Davaları..................... 1341

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Davaları............................................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişki Kurulması Davası.............................. 1309

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Artırılması Davası......................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası........................ 1311

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası.................... 1310

Ana ve Baba İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası...................... 1311

Ana ve Babanın Çocuk Mallarını Sarfetmesine İzin Verilmesi Davası 1338

Anadan Velayet Alındığı İçin Velayetin Babaya Verilmesi Davası . 1350

Anlaşmalı Boşanma Davası................................................................ 347

Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin İptali 143

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Dönüştürme Davası...... 761

Ayırt Etme Gücünden Yoksunluk Sebebiyle Evlenmenin Butlanı ..... 110

Ayrılık Davası ................................................................................... 399

Ayrılık Davasında Geçici Önlemler.................................................... 380

Ayrılık Hali Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası.......................... 1342

Ayrılık Kararına Dayalı Boşanma Davası .......................................... 399

B

Babalığın Tespitinden Önce Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitinden Sonra Nafaka İstemi...................................... 1232

Babalığın Tespitine Dayalı Tedbir Nafakası Davası......................... 1232

Babalık Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 1223

Babalık Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 1227

Bağımsız Tedbir Nafakası Davaları.................................................... 690

Bağımsız Tedbir Nafakasında Değişiklik Davaları............................. 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Arttırılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Azaltılması Davası............................... 707

Bağımsız Tedbir Nafakasının Kaldırılması Davası............................. 707

Bakım ve Eğitim Koşulunun Gerçekleşmemesi................................ 1300

Başka Amaçla Evlât Edinme Sebebi................................................. 1292

Bekleme Süresinin Kaldırılması Davası.............................................. 102

Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası 761

Birliği Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları................................ 610

Birliği Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................................. 613

Birliği Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .................................... 610

Birliği Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .................................... 610

Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası............................................... 608

Birliği Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................................ 595

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Belirlenmesi Davası.................. 686

Birliğin Giderlerine Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ................ 686

Birliğin Giderlerine Yargısal Katılma Davası...................................... 686

Birlikte Yaşamaktan Kaçınma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası ..... 691

Borca Batıklık Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası............... 760

Borçluya Ödeme Emri Verilmesi Davası............................................ 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Değiştirilmesi Davası................. 723

Borçluya Ödeme Emri Verilmesinin Kaldırılması Davası................... 723

Boşanma Davasında Geçici Önlemler................................................ 380

Boşanma Kararlarının Tanınması Davası  ......................................... 575

Boşanma Kararlarının Tenfizi Davası  .............................................. 575

Boşanma Sebebiyle Maddi Tazminat Davası...................................... 417

Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat Davası.................................... 451

C, Ç

Cinsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası......... 272

Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan İtiraz Davası........................ 1158

Çocuğun Aile Yanına Yerleştirilmesi............................................... 1397

Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan İtiraz Davası........................... 1158

Çocuğun Bir Kuruma Yerleştirilmesi................................................ 1397

Çocuğun Borç Altına Girebilmesi İçin İzin Davası........................... 1363

Çocuğun Mallarına Başvurma Yetkisi Tanınması Davası................. 1444

Çocuğun Mallarının Korunması İçin Önlem Alınması Davası.......... 1445

Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası......................... 741

Çocuğun Teslimi Davası.................................................................. 1393

Çocuğun Yerleştirilmesi Davası....................................................... 1397

Çocuk İçin Basit Koruma Önlemi Davası......................................... 1366

Çocuk İçin Koruma Kararı Alınmasına İlişkin Davalar.................... 1375

Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılmasına İlişkin Davalar.......... 1389

Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılmasına İlişkin Davalar............. 1386

Çocuk İle Ana ve Baba Arasında Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk İle Üçüncü Kişi Arasındaki Hukuki İşlem Tesisine İlişkin Dava 1363

Çocuk Mallarına İlişkin Davalar....................................................... 1444

Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumlulukları.......... 1463

Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası........................................ 1211

Çocuk Tarafından Açılan İtiraz Davası............................................ 1158

D

Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma Sebebi......................................... 1297

Değer Artış Payı Alacağı Davası......................................................... 990

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Davası........................................ 53

Diğer Sebeplerde Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz .......... 105

Dilekte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası........................ 144

Duygusal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.... 208

E, F

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Aile Konutuna İlişkin Davalar 1082

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiye Davası......................... 835

Ehliyetsizlik Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Davası........ 1292

Ekonomik Güvenliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası 690

Ekonomik Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası.. 256

Eksik Katılma Alacağı Davası.......................................................... 1092

En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi ........................................ 1291

Ergin Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası............................... 1125

Ergin Çocuk Tarafından Açılan Babalık Davası............................... 1211

Ergin Olmayan Çocuğa İlişkin Önlem Davaları.................................. 719

Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi Davası................ 719

Ergin Olmayan Çocuğun Açtığı Soybağının Reddi Davası .............. 1135

Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Teslimi Davası .................. 719

Ergin Olmayan Çocuğun Geçici Velayetinin Verilmesi Davası ......... 719

Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyımın Açtığı Babalık Davası........ 1211

Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Davası.................... 720

Eşler Birlikte Yaşarken Parasal Katkıyı Belirleme.............................. 686

Eşlerin Davası İle Oluşan Dönüşümün Kaldırılması Davası............... 765

Eşlerin Dönüştürme Davası................................................................ 760

Eşya Alacağı Davası........................................................................... 778

Eşya Tespiti Davası............................................................................ 774

Ev Düzenine İlişkin Davalar............................................................ 1491

Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Davası.................... 1089

Ev Eşyasından Yararlanma Davası..................................................... 713

Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması ................... 1305

Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi.......... 1291

Evlât Edinenin Dinlenilmemesi Sebebi ............................................ 1304

Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi................................. 1291

Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi Sebebi .......................................... 1305

Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi............................... 1297

Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi ... 1304

Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi .... 1304

Evlât Edinmede Ad ve Soyadı.......................................................... 1281

Evlât Edinmede Ana ve Baba Adı ................................................... 1282

Evlât Edinmede Ana Ve Babanın Rızanın Aranmaması Davası..... 12657

Evlât Edinmede Evlenme Yasağı...................................................... 1283

Evlât Edinmede Hısımlık İlişkisi...................................................... 1282

Evlât Edinmede Vatandaşlık............................................................ 1282

Evlât Edinmede Velâyet Hakkı........................................................ 1283

Evlât Edinmede Yerleşim Yeri......................................................... 1283

Evlât Edinmenin Akçalı Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1277

Evlât Edinmenin Kişisel Sonuçlarına İlişkin Davalar........................ 1281

Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması ......................... 1297

Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi ... 1304

Evlâtlığa Bakım Yükümlülüğüne İlişkin Davalar.............................. 1278

Evlâtlığa Yardım Nafakası Verilmesine İlişkin Davalar.................... 1278

Evlâtlığın Mirasçılığına İlişkin Davalar............................................. 1277

Evlâtlık İlişkisine İlişkin Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası........ 1274

Evlâtlık İlişkisinin Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Evlâtlık İlişkisinin Varlığına İlişkin Davalar..................................... 1274

Evlâtlık İlişkisinin Yokluğunun Tespiti Davası................................. 1274

Evlendirme Memurunun Ret Kararına İtiraz....................................... 105

Evlenmenin Ağır Tehlike Oluşturan Hastalığın Gizlenmesi Sebebiyle
İptali  ........................................................................................... 144

Evlenmenin Aldatma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk Sebebiyle İptali 143

Evlenmenin Dilekte Yanılma Sebebiyle İptali Davası........................ 144

Evlenmenin İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası............................ 143

Evlenmenin Kişide Yanılma Sebebiyle İptali Davası.......................... 144

Evlenmenin Korkutma Sebebiyle İptali Davası ................................. 145

Evlenmenin Mutlak Butlanı Davaları................................................. 109

Evlenmenin Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle İptali Davası 144

Evlenmenin Nisbi Butlanı Davaları.................................................... 142

Evlenmenin Nitelikte Yanılma Sebebiyle İptali Davası...................... 144

Evlenmenin Yanılma Sebebiyle İptali Davası..................................... 144

Evlenmenin Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
İptali Davası................................................................................. 145

Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası.............................................. 86

Evlenmeye Olağan Dışı İzin Davası..................................................... 95

Evlenmeye Olağan İzin Davası.......................................................... 100

Evli Bulunma Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ........................ 110

Evliliğin Tespiti Davası........................................................................ 86

Evlilik Birliğine Genel Müdahale İsteme............................................ 682

Evlilik Birliğine Hâkimin Müdahalesini İsteme Davaları.................... 682

Evlilik Birliğine Özel Müdahale İsteme.............................................. 682

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları.................. 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası................... 613

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası ...................... 610

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası ..................... 610

Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Davası................................. 608

Evlilik Birliğini Yönetme Hakkına İlişkin Dava................................. 595

Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi .................................... 1291

Evlilik Tarihinin Tespiti Davası............................................................ 86

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası....................................... 368

Fiziksel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası...... 299

G

Geçici Olarak Velayetin Verilmesi Davası....................................... 1342

Genetik Ana Babanın Kişisel İlişki Kurma Hakkı............................ 1283

Genetik Babanın Açtığı Soybağının Reddi Davası............................ 1148

Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması .......................... 1305

Görsel Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 326

H

Hâkiminin Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Müdahalesi Davası 624

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası........... 1261

Haklı Sebeplerle Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası..... 1254

Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası............................................ 161

Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma.................................... 181

Hediyelerin Geri Verilmesi Davası....................................................... 54

Hısımlık Sebebiyle Evlenmenin Butlanı Davası ................................ 111

İ

İrade Sakatlığı Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası............................ 143

İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan İtiraz Davası.......... 1159

İradeyi Sakatlayan Sebeplerle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme  ......................... 1292

İş Seçimi Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 616

İştirak Nafakası Davası...................................................................... 540

İştirak Nafakası Verilmesi Davası...................................................... 540

İştirak Nafakasının Arttırılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Azaltılması Davası............................................... 540

İştirak Nafakasının Değiştirilmesi Davaları........................................ 540

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası............................................. 540

K

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkına İlişkin İstem................ 598

Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınmasına İzin Davası.................. 1506

Kapsamlı Araştırma Yapılmaması Sebebi......................................... 1305

Karma Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 334

Katılma Alacağı Davası ..................................................................... 893

Katılma Alacağına İlişkin İstekler....................................................... 893

Katılma Alacağının Azaltılması İstemi ............................................... 894

Katılma Alacağının Kaldırılması İstemi.............................................. 894

Katılma Payının Belirlenmesi Davası................................................. 686

Katılma Payının Değiştirilmesi Davası ............................................... 686

Kayyımın Açtığı Soybağının Reddi Davası...................................... 1135

Kişide Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası.......................... 144

Kişiliğin Tehlikeye Düşmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası  .................. 690

Kişisel İlişki Davası............................................................................ 518

Kişisel İlişki Kurulması Davası.......................................................... 518

Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası.................................................... 519

Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davaları.............................................. 518

Kişisel İlişkinin Genişletilmesi Davası................................................ 518

Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................................................... 519

Kocanın Açtığı Soybağının Reddi Davası......................................... 1109

Kocanın Altsoyunun Açtığı Soybağının Reddi Davası..................... 1140

Kocanın Ana Babasının Açtığı Soybağının Reddi Davası................. 1140

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası ........................ 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin Davalar................................... 407

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası ....................... 407

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Konut ve Ev Eşyasından Yararlanma Davaları................................... 713

Korkutma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası ................................. 145

Kuruma Yerleştirilmemiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması............. 1265

Kuruma Yerleştirilmiş Çocuk İçin Rızanın Aranmaması.................. 1265

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası.... 1261

Küçükken İlgilenilen Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası 1254

Küçükleri Birlikte Evlât Edinme Davası........................................... 1243

Küçükleri Tek Başına Evlât Edinme Davası..................................... 1235

M

Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................................... 1095

Mal Ortaklığı Rejimine İlişkin Davalar............................................. 1104

Mal Ortaklığında Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası......... 761

Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davaları........................................... 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin İradeyi Sakatlayan Sebeplerle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Muvazaa Sebebiyle İptali Davası.............. 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle İptali Davası 751

Mal Rejimi Sözleşmesinin Tipe Aykırılık Sebebiyle İptali Davası...... 752

Mal Rejimini Bilgi Vermekten Kaçınma Sebebiyle Dönüştürme Davası 761

Mal Rejimini Borca Batıklık Sebebiyle Dönüştürme Davası............... 760

Mal Rejimini Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Dönüştürme Davası..... 761

Malların Yönetimine İlişkin Önlem Davası........................................ 716

Menfaati Tehlikeye Düşürme Sebebiyle Dönüştürme Davası............. 761

Meslek Seçimi Hakkına İlişkin Dava.................................................. 616

Mutlak Butlan Sebeplerinde Ret Kararına İtiraz................................. 105

Muvazaa Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası.............. 751

N

Namus ve Onur Hakkında Aldatma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası 144

Nişanlanmaya İlişkin Maddi Tazminat Davası .................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Manevi Tazminat Davası.................................... 53

Nişanlanmaya İlişkin Tazminat Davası................................................ 53

Nitelikte Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası...................... 144

O, Ö

Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası..................................................... 95

Olağan Evlenmeye İzin Davası.......................................................... 100

Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.............................. 170

Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Velayetin Verilmesi Davası. 1341

Ortak Hayatın Olanaksız Hale Gelmesi Sebebiyle Tedbir Nafakası.... 691

Ortak Konuttan Yararlanma Davası .................................................. 713

Ortak Konutun Belirlenmesi Davası................................................... 592

Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesinden Evlâtlık İlişkisinin
Kaldırılması................................................................................ 1300

Ortakların Birbirleri Aleyhine Açacakları Paylaşımına İlişkin Davalar 1501

Ortaklıktaki Payın Haczedilmiş Olması Sebebiyle Dönüştürme Davası 760

Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme Sebebi......................................... 1297

Ölüme Sebep Olandan Manevi Tazminat İsteme Davası...................... 53

Özel Kanuna Göre Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası............... 1165

P, R

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimine İlişkin Davalar............................. 1099

Pek Kötü Davranış Sebebiyle Boşanma Davası.................................. 166

Rızanın Bulunmaması Sebebiyle Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1288

Rızanın Esirgenmesi Sebebiyle Mal Rejimini Dönüştürme Davası..... 761

S, Ş

Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası.......... 1158

Sosyal Şiddet Yüzünden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası........ 314

Soybağının Reddi Sebebiyle Nafakanın Geri İstenilmesi Davası...... 1155

Suç İşleme Sebebiyle Boşanma.......................................................... 175

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası 1261

Sürekli Yardıma Muhtaç Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi  .. 1254

Şekil Şartı Yokluğu Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası 751

Şiddetin Önlenmesine Dair Alınan Tedbir Kararına İtiraz ................. 736

Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Önlem İstemi..................... 734

T

Tanıma Davası................................................................................. 1172

Tanıma Sebebiyle Tedbir Nafakası Davası....................................... 1181

Tanımanın Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle İptali Davası 1190

Tanımanın Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle İptali Davası........... 1186

Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası............................................ 1183

Tanıyanın Genetik Baba Olmaması Sebebiyle Tanımanın İptali Davası 1190

Tanıyanın İrade Sakatlığı Sebebiyle Tanımanın İptali Davası........... 1186

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası............................................ 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Değiştirilmesi Davası................. 727

Tasarruf Yetkisinin Sınırlanmasının Kaldırılması Davası................... 727

Tedbir Kararına Aykırılık Durumunda Uygulanacak Hükümler  ....... 736

Temsil Yetkisinin Değiştirilmesi Davaları........................................... 610

Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası............................................ 613

Temsil Yetkisinin Kaldırılması Davası .............................................. 610

Temsil Yetkisinin Sınırlanması Davası .............................................. 610

Temsile Yetkili Kılınma Davası.......................................................... 608

Terk İhtarı İstemi................................................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 186

Terk Sebebiyle Boşanma İstemi......................................................... 186

Tipe Aykırılık Sebebiyle Mal Rejimi Sözleşmesinin İptali Davası...... 752

U, Ü

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme.. 744

Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması Sebebi................................ 1304

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Davaları.......................................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişki Kurulması Davası........................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Arttırılması Davası..................... 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Azaltılması Davası..................... 1328

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Değiştirilmesi Davası................. 1327

Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası................... 1328

V

Velayet Davası................................................................................... 560

Velâyet Görevini Yerine Getirememesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1412

Velayetin Ana ve Babanın Deneyimsizliği Sebebiyle Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1402

Velayetin Ana ve Babanın Hastalığı Sebebiyle Kaldırılması Davası. 1406

Velayetin Ayrılık Hali Sebebiyle Verilmesi Davası.......................... 1342

Velayetin Başka Yerde Bulunması Sebebiyle Kaldırılması Davası... 1409

Velayetin Değiştirilmesi Davası........................................................ 1424

Velayetin Geçici Olarak Verilmesi Davası....................................... 1342

Velayetin Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle Verilmesi Davası. 1341

Velayetin Tanınması Davası............................................................. 1359

Velayetin Tenfizi Davası.................................................................. 1359

Velayetin Yeterli İlgiyi Göstermemesi Sebebiyle Kaldırılması Davası 1416

Y

Yanılma Sebebiyle Evlenmenin İptali Davası..................................... 144

Yardım Nafakası Davaları................................................................ 1470

Yardım Nafakası Verilmesi Davası.................................................. 1470

Yardım Nafakasının Arttırılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Azaltılması Davası........................................... 1470

Yardım Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................... 1470

Yardım Nafakasının Kaldırılması Davası......................................... 1470

Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması Sebebiyle
Evlenmenin İptali Davası............................................................. 145

Yaş Farkının Gerçekleşmemesi ....................................................... 1300

Yetişkinin Birlikte Evlât Edinilmesi Davası...................................... 1261

Yetişkinin Tek Başına Evlât Edinilmesi Davası................................ 1254

Yoksulluk Nafakası Davası................................................................ 483

Yoksulluk Nafakasında Değişiklik Davası......................................... 511

Yoksulluk Nafakasının Arttırılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Azaltılması Davası........................................ 511

Yoksulluk Nafakasının Değiştirilmesi Davaları.................................. 511

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası....................................... 511

Yönetme Hakkına İlişkin Dava.......................................................... 595

Yükümlülüklerin Savsaklaması Sebebiyle Velayetin Kaldırılması
Davası........................................................................................ 1421

Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Sebebiyle Müdahale İstemi
Davası ....................................................................................... 1444

Z

Zina Sebebiyle Boşanma Davası........................................................ 152

Ziynet Alacağı Davası........................................................................ 794

Aile mahkemesi davaları adliyelerin önemli iş yükünü oluşturmak-tadır. Bünyesinde sadece açıklama, dava dilekçesi örnekleri ile örnek içtihatları barındıran kitabımın dördüncü baskısı tükendiği halde yayın önceliği verdiğim diğer eserlerim sebebiyle üzülerek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik bu kitabımın beşinci baskısını yazabilmem bugünü buldu.
Kitap bünyesine emsal özelliği olan son içtihatlar alınarak uygulayı-cılara daha faydalı hale getirildi.
Kitabımın beşinci baskısının kitap-dostlarıma faydalı olmasını gö-nülden dilerim.
Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar aile mahkemesi da-valarına yönelik düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;
Devlet kuruluşlarından;
Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-kanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademi-si, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Ku-rumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Di-yanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve So-runları Genel Müdürlüğüne,
Sivil toplum örgütlerinden;
UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk De-mokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students’ Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hak-ları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas-yonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşit-liği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇA-DER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Der-neği, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üni-versitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, İzmir Arabulu-cular Derneği (İZARDER), Adalet Mensupları Dayanışma Vakfı, Mar-mara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceride-i Kantar Öğrenci Topluluğu, Ankara Hacı Bay-ram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukta Kariyer Topluluğu ile Halkbank’ın değerli yöneticilerine,
Hukuk fakültelerinden;
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atı-lım Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi,, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversi-tesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakül-tesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldı-rım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine
Barolardan;
Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Ağrı Barosu, Aksaray Barosu, Amas-ya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Ardahan Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Baro-su, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Baro-su, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzu-rum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Ha-tay Barosu, Iğdır Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars Baro-su, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kilis Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mer-sin Barosu, Muğla Barosu, Muş Barosu. Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Siirt Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Şırnak Barosu, Tekirdağ Barosu, Tokat Barosu, Trabzon Barosu, Tunceli Barosu, Uşak Barosu, Van Barosu, Yalova Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Baro-su’na,
Merkezlerden;
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Mer-kezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hak-ları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,
Konuşma metinlerimi yayınlayan;
Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hak-ları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makale-lerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Der-gisi, Ardahan Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kayseri Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Ba-rosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,
Söyleşilerimi yayınlayan;
Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,
Benimle televizyon programları yapan;
TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,
Ayrıca;
Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürle-rimi sunarım.
Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracı-lık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Muharrem Başer’e teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar