Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ISBN: 9786050504415
Stok Durumu: Stokta var
199,75 TL 235,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Uğur GENÇCAN
Baskı Tarihi 2019/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Ziynet ve Eşya Alacağı Davaları ( Yargıtay Uygulaması Bilimsel Açıklamalar - En Son İçtihatlar)

Ömer Uğur GENÇCAN

2019/06 1. Baskı, 857 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-605-05-0441-5

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ5

İÇİNDEKİLER9

& 1.ZİYNET ALACAĞI DAVASI55

I. GENEL OLARAK55

A- Tanım55
B- Mal Rejiminin Sonlanmasına Gerek Yoktur56
C- Boşanmanın Eki Niteliğinde Değildir56

II.KOŞULLARI58

A-İstek Bulunmalıdır58
1- İstek Bulunmuyorsa58

a.Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez59

b.Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir59

c.Dava Dilekçesinde Talep Yokken Sonradan Harç Alınması60

2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse61

a.İstek Müphem Olmamalıdır (HMK m. 31)61

b. İstenilen Ziynet Eşyası Müphem Olmamalıdır 63

c.Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır64

3-Karşı Dava İle İstenilmişse64

a.Süresinde Açılmışsa65

b.Süresinde Açılmamışsa65

4- Boşanma Davası İle İstenilmişse66

a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir66

aa.Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir66

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden
Kaldırılır67

aaa.Harç Yatırılıp Yenilenirse67

bbb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse67

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmesi Önerilir68

5- Ek Dava İle İstenilmişse68
6-Kısmi Dava İle İstenilmişse (HMK m. 109)68
7-Dava Yığılmasıyla İstenilmişse (HMK m. 110)70

a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilir70

b. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir71

c. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır71

aa.Harç Yatırılıp Yenilenirse71

bb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse71

B- Varlığı İspat Edilmelidir72
1- İspat Yükü Kadına Aittir73

a.Birlikte Yaşamakta Olan Kadın74

aa.Üzerinde Taşır74

bb.Saklar74

cc.Muhafaza Eder74

b.Ayrılmayı Tasarlayan Kadın75

aa.Önceden Götürür76

bb.Gizler77

cc.Üzerinde Götürür78

2-Kadının İspat Yükünde İstisna78
3- Düğünde Takılanlar Ziynet Eşyaları78

a. Kadına Takılan Ziynet Eşyaları79

b. Erkeğe Takılan Ziynet Eşyaları82

aa.Erkeğe Takılıp Sonra Kadına Verilen Ziynet Eşyaları83

bb.Erkeğe Takılıp Sonra Kadına Verilmeyen
Ziynet Eşyaları83

4-Çocuğa Takılan Ziynet Eşyaları85
C- Kendisinde Kalmadığı İspat Edilmelidir85
1- Zorla Elinden Alınmış Olabilir86
2- Götürülmesine Engel Olunmuş Olabilir88
3- Evde Kalmış Olabilir89
4- Daha Önce Götürme Fırsatı Elde Edilememiş Olabilir90

III. DAVANIN KABULÜNÜ GEREKTİREN OLGULAR93

A- Fiziksel Şiddete Uğrayarak Evden Ayrılma94
B- Hastaneye Giderek Evden Ayrılma98
C- Kovularak Evden Ayrılma102
D- Evlilik Birliği Sırasında Altınları Bozdurulma104
1- Düğün Borçları İçin 105
2- Araç Alımı İçin108
3- Kocanın Kişisel Borçları için114
4- Kayın Hısımları İçin119
5- Kira Borçları İçin121
6- Evin İhtiyaçları İçin122
7- İşyeri Açmak İçin129
8- Sağlık Giderleri İçin129

a.Kadın Eşin Sağlık Giderleri İçin129

b.Erkek Eşin Sağlık Giderleri İçin131

c.Ortak Çocuğun Eşin Sağlık Giderleri İçin131

9- Taşınmaz Alımı İçin131
10- Balayı İçin134
11- Birliğin Borçları İçin135
E- Kayın Hısımlarınca Altınları Elinden Alınma136
F- Kiralama Suretiyle Altın Takma139
G- Kasa Anahtarının Bulunmaması139

IV. DAVANIN REDDİNİ GEREKTİREN OLGULAR142

A-Olağan Koşullarda Ayrılma142
B-Geri Verilme144
C-İade Edilmemek Üzere Verme/Bağış144
D-Kiralık Kasadan Alma147
E-Gereksiz Eşyaların Bırakıldığı Evin Varlığı147

V. TALEP DIŞI KARAR VERİLEMEZ148

A- Talepten Fazlasına Karar Verilemez (HMK m. 26 f. I)148
B- Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez (HMK m. 26 f. I)153
C-Seçim Hakkı Davacıya Aittir154
1-Aynen İstenebilir154

a. Kendine Ait Ziynet Eşyası İstenebilir154

b.İkame Eşya İstenemez154

2-Sadece Bedel İstenebilir155
3-Aynen Yoksa Bedel İstenebilir156

a. Sadece Bedele Hükmedilemez157

b. Sadece Aynen İadeye Hükmedilemez157

4-Aynen Yoksa Fiili Ödeme Tarihindeki Bedel İstenebilir157
5-Mislen İstenebilir158
D- Dava Konusu Ziynet Eşyaları Teslim Edilmişse159

& 2. EŞYA ALACAĞI DAVASI160

I. GENEL OLARAK160

A- Tanım160
B- Mal Rejiminin Sonlanmasına Gerek Yoktur161
C- Boşanmanın Eki Niteliğinde Değildir163
1- Birleşen Dava İçin Karar Verilmelidir164
2- Açılan Dava İçin Karar Verilmelidir165

II. KOŞULLARI165

A- İstek Bulunmalıdır165
1- İstek Bulunmuyorsa165

a.Kesin Hüküm Oluşturacak Şekilde Ret Kararı Verilemez165

b.Karar Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilmelidir166

c.Dava Dilekçesinde Talep Yokken Sonradan Harç
Alınması166

2- Bağımsız Dava İle İstenilmişse 167

a. İstek Müphem Olmamalıdır167

b. İstenilen Eşya Müphem Olmamalıdır 168

c.Kısıtlı İçin İzin Verilmiş Olmalıdır168

3-Karşı Dava İle İstenilmişse169

a.Süresinde Açılmışsa169

b.Süresinde Açılmamışsa169

4-Boşanma Davası İle İstenilmişse170

a. Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir170

aa. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir172

bb. Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden
Kaldırılır172

aaa.Harç Yatırılıp Yenilenirse172

bbb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse172

b. Boşanma Davasından Tefrik Edilmesi Önerilir173

5- Ek Dava İle İstenilmişse173
6-Kısmi Dava İle İstenilmişse (HMK m. 109)174
7-Dava Yığılmasıyla İstenilmişse (HMK m. 110)175

a.Nisbi Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilir175

b. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir176

c.Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır176

aa.Harç Yatırılıp Yenilenirse176

bb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse176

B-Eşyanın Varlığı İspat Edilmelidir177
C-Eşyanın Davacıya Ait Olduğu İspat Edilmelidir178
1-Niteliğine Göre179

a.Niteliği Gereği Kadına Ait Eşyalar179

b.Niteliği Gereği Erkeğe Ait Eşyalar180

2-Hediye Edilmesine Göre181

a.Kadına Verilen Hediye Eşya181

b.Erkeğe Verilen Hediye Eşya182

c.Çocuğa Verilen Hediye Eşya182

d.Eşlere Müşterek Verilen Hediye Eşya182

D-Eşyanın Davalıda Kaldığı İspat Edilmelidir182
1-Eşyaların Kalması183

a.Taşınamaz Ağırlıkta Olması183

b.Tutanakla Kaldığının Belirlenmiş Olması184

2-Eşyanın Götürülmesi184

III. TALEP DIŞI KARAR VERİLEMEZ185

A-Seçim Hakkı Davacıya Aittir185
1-Eşya Aynen İstenebilir185
2-Sadece Bedel İstenebilir186

a.Aynen İadeye Hükmedilemez186

b.Dava Tarihindeki Bedele Hükmedilir188

3-Aynen Yoksa Bedel İstenmişse188

a.Sadece Bedele Hükmedilemez188

b. Sadece Aynen İadeye Hükmedilemez190

c.Karar Tarihindeki Değerlerinin Ödetilmesine
Hükmedilemez191

d. Eşya Yoksa Belirlenen Değere Hükmetmek İsteği Aşmak Sayılamaz192

4-Aynen Yoksa Bedel İsteği Sadece Bedele Dönüştürülebilir193
5-Mislen İstenebilir194
6- Aynen İade İstemi Varsa Gerçekleşen Bedele Karar Verilebilir194
B- Dava Konusu Eşyalar Teslim Edilmişse195
C- Ortak Alınan Eşyalar197
D- Takas Defi200
E- Talepten Fazlasına Karar Verilemez (HMK m. 26 f. I)200
F- Talepten Başka Bir Şeye Karar Verilemez (HMK m. 26 f. I)201

& 3. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA DAVANIN AÇILMASI (HMK m. 118-125)203

I. DAVANIN AÇILMA ZAMANI (HMK m. 118)203

A-Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır 203
B-Dava Dilekçesine Örnek Eklenir205

II. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (HMK m. 119)205

A-Dava Dilekçesinde Bulunacak Hususlar (HMK m. 119 f. I)205
1- Mahkemenin Adı (HMK m. 119 f. I/a)205
2- Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri
(HMK m. 119 f. I/b)206
3-Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
(HMK m. 119 f. I/c)208
4- Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/ç)208
5- Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda,
Dava Konusunun Değeri (HMK m. 119 f. I/d)208
6- Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri (HMK m. 119 f. I/e)208
7- İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği (HMK m. 119 f. I/f)209
8- Dayanılan Hukuki Sebepler (HMK m. 119 f. I/g)210
9- Açık Bir Şekilde Talep Sonucu (HMK m. 119 f. I/ğ)210
10- Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası (HMK m. 119 f. I/h)210
B-Dava Dilekçesindeki Tamamlanması Zorunlu Eksiklikler
(HMK m. 119 f. II)210
1- Davacı İle Davalının Adı, Soyadı ve Adresleri
(HMK m. 119 f. I/b)210
2- Davacının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası
(HMK m. 119 f. I/c)214
3- Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri (HMK m. 119 f. I/ç)214
4- Açık Bir Şekilde Talep Sonucu (HMK m. 119 f. I/ğ)214
5- Davacının, Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin İmzası (HMK m. 119 f. I/h)214
C- Dava Dilekçesindeki Ön İnceleme Bitene Kadar Tamamlanabilecek Eksiklikler (HMK m. 119 f. II)214
1-Mahkemenin Adı (HMK m. 119 f. I/a)215
2- Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda,
Dava Konusunun Değeri (HMK m. 119 f. I/d)215
3- Davacının İddiasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri (HMK m. 119 f. I/e)215
4- İddia Edilen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği (HMK m. 119 f. I/f)216
5- Dayanılan Hukuki Sebepler (HMK m. 119 f. I/g)217

III. DAVA İÇİN HARÇ VE AVANS ÖDENMESİ (HMK m. 120)217

A-Yargılama Harçları Yatırılır217
1-Bağımsız Talep ile İlgili Nisbi Harç Verilmelidir217
2-Cevap Dilekçesi Mahiyetindeki Talebe İlişkin Harç Sonradan Yatırılmış Olması Bu Talebi Karşı Dava Haline Getirmez218
3-Adli Yardım Konusunda Bir Karar Verilinceye Kadar Harç Alınmaz218
4-Cevap Dilekçesindeki İstekler Karşı Dava Sayılamaz218
5-Duraksama Varsa Açıklama İstenmelidir (HMK m. 31)219
6-Nisbi Harç Eksik İse Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir219

a. Harç Tamamlanırsa İşin Esası İncelenir220

b.Harç Tamamlanmazsa Dava Dosyası İşlemden Kaldırılır220

aa.Harç Yatırılıp Yenilenirse221

bb.Harç Yatırılıp Yenilenmezse221

B-Gider Avansı Yatırılır222
1-Adalet Bakanlığınca Çıkarılacak Gider Avansı Tarifesinde Belirlenir222
2-Yeterli Olmadığı Anlaşılırsa Süre Verilir222
3-Gider Avansının Yatırılmış Olması Dava Şartıdır
(HMK m. 114 f. 1/g)223
4-Mahkeme Veznesine Yatırılır224
C-Gider Avansında Zaman Bakımından Uygulama224
D-Gider Avansının İadesi224

IV.DAVA DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLEN BELGELERİN
 VERİLMESİ (HMK m. 121)224

A-Davacının Elinde Bulunan Belgeler Verilir225
1-Asılları Verilir225
2-Örnekleri Verilir225

a.Harç ve Vergiye Tabi Değildir225

b.Sadece Örnekler Verilebilir225

B-Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin
Açıklama Yapılır225

V. DAVA DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMESİ (HMK m. 122)225

A-Mahkeme Tarafından Tebliğ Edilir225
B-Davalıya Tebliğ Edilir226
C-Cevap Süresi Gösterilir231

VI. DAVANIN GERİ ALINMASI (HMK m. 123)232

A-Hüküm Kesinleşinceye Kadar Geri Alınabilir232
1- İDM Aşamasında Geri Alınabilir232
2-İstinaf Aşamasında Geri Alınabilir232
3-Temyiz Aşamasında Geri Alınabilir232
B-Davalının Açık Rızası Bulunmalıdır232
C-Davanın Geri Alınmasının Sonuçları233
1-Davadan Feragat Etmiş Sayılmaz233
2-Dava Derdest Olmaktan Çıkar234
3-Dava Açılmamış Sayılır234
4-Dava Yeniden Açılabilir234
5-Yargılama Giderleri Davacıya Yükletilir234

VII. DAVANIN TERDİTLİ AÇILMASI (HMK m. 111)234

A-Talep Birden Fazla Olmalıdır234
B-Talepler Arasında Aslilik-Ferîlik İlişkisi Kurulmalıdır234
C-Talepler Aynı Dava Dilekçesinde İleri Sürülmelidir235
D-Talepler Arasında Bağlantı Bulunmalıdır235
E-Asli Talebinin Esastan Reddine Karar Verilmeden Fer’î Talep İncelenemez235

VIII. DAVAYI GENİŞLETME VEYA DEĞİŞTİRME YASAĞI
 (HMK m. 141)235

A-Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı235
B-Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında Kalanlar236
1-Dava Sebebini (Dayanak Vakıaları) Genişletme veya
Değiştirme Yasaktır236
2-Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır237
3-Dava Tarihinden Sonra Gerçekleşen Vakıalar237
C-Davayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları237
1-Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar238

a. Ön İnceleme Aşamasında Davalının Açık Muvafakati İle Yapılabilir238

b. Ön İnceleme Duruşmasına Davalı Mazeretsiz Olarak Gelmezse Serbestçe Yapılabilir238

2-Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar238

a. Tahkikat Aşamasında Davalının Açık Muvafakati ile Yapılabilir238

b. Tahkikat Aşamasında Islah ile Yapılabilir239

IX. SAVUNMAYI GENİŞLETME VEYA DEĞİŞTİRME YASAĞI
 (HMK m. 141)239

A-Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının Başlangıcı240
B- Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağı Kapsamında
Kalanlar244
1- Savunma Sebebini (Dayanak Savunma Vakıalarını) Genişletme veya Değiştirme Yasaktır244
2-Talep Sonucunu Genişletme veya Değiştirme Yasaktır244
C-Savunmayı Genişletme veya Değiştirme Yasağının İstisnaları244
1-Ön İncelemede Gerçekleşebilecek İstisnalar245

a. Ön İnceleme Aşamasında Davacının Açık Muvafakati ile Yapılabilir245

b. Ön İnceleme Duruşmasına Davacı Mazeretsiz Olarak Gelmezse Serbestçe Yapılabilir245

2-Tahkikat Aşamasında Gerçekleşebilecek İstisnalar245

a.Tahkikat Aşamasında Davacının Açık Muvafakati ile Yapılabilir245

b.Tahkikat Aşamasında Islah ile Yapılabilir246

& 4. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KARŞI DAVA
(HMK m. 132-135)247

A- Karşı Dava Açılabilmesinin Şartları (HMK m. 132)247
1- Asıl Dava Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olmalıdır
(HMK m. 132 f. I)247
2-Davalar Arasında Bağlantı Mevcut Olmalıdır
(HMK m. 132 f. I)247
3-Süresi İçinde Açılmış Olmalıdır (HMK m. 133 f. II)247
B-Karşı Davanın Şartlar Gerçekleşmeden Açılması
(HMK m. 132 f. II)247
1-Asıl Davadan Ayrılmasına Karar Verilir247
2-Gerekiyorsa Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesine
Karar Verilir247
3-Asıl Dava Konusuz Kalırsa Ayrı Esasa Kaydedilir248
C- Karşı Davanın Açılması248
1-Cevap Dilekçesiyle Açılabilir (HMK m. 133 f. I)248
2- Esasa Cevap Süresi İçinde Ayrı Bir Dilekçe Verilmek Suretiyle Açılabilir (HMK m. 133 f. I)248
3- Karşı Davaya Karşı Açılamaz (HMK m. 132 f. III)249
D-Karşı Dava İçin Uygulanacak Hükümler249
1- Asıl Davanın Sona Ermesi Karşı Davanın Karara Bağlanmasına Engel Oluşturmaz (HMK m. 134)249
2- Karşı Dava Hakkında Dava İle İlgili Hükümler Uygulanır
(HMK m. 135)249

a. Bağımsız Dava Gibi Harca Tabidir249

b. Asıl Davayı Kabul Karşı Dava Sayılamaz250

c. Karşı Dava Yokken Var Gibi Karar Verilemez250

d. Süresinde Yenilenmişse İncelenmelidir250

e. Karşı Dava İçin Karar Verilmelidir251

f. Sadece Karşı Dava İçin Karar Verilemez251

g. Davalar Bağımsızlıklarını Korur251

& 5. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA GÖREVLİ
MAHKEME252

I. GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ (HMK m. 1)252

A- Genel Olarak252
1- Evlilik Sürmekte İse252
2- Evlilik Sonlanmışsa255

a. Evlilik 1.1.2002 Öncesi Sonlanmışsa255

b. Evlilik 1.1.2002 Sonrası Sonlanmışsa255

B-Mahkemelerin Görevi Ancak Kanunla Düzenlenir257
C-Göreve İlişkin Kurallar Kamu Düzenindendir258
D-Yetki İtirazından Önce Görev İncelenir (HMK m. 117 f. II)258
E-Görevsizlik Kararında Görevli Mahkeme Açıklanmalıdır259
F-Görev, Talebe Uygun Olarak Belirlenmelidir259
G-Mahkemelerin Görevi Kendiliğinden İncelenir259

II. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE
 AÇILMIŞSA 259

A- Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete
Geçmişse 260
1-Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez260
2- Devir Kararı Temyiz Edilemez260
3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür261
B-Aile Mahkemesi Karardan Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce Faaliyete Geçmişse 261
1-Devir Kararı Verilmelidir261
2- Devir Kararı Temyiz Edilemez262
3- Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür262

III. DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA
 AÇILMIŞSA262

IV.AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE GÖREVLİ
 MAHKEME (4787 sayılı Kanun m. 4/1)264

V. GÖREVSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20) 266

A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I)266
1-Taraflardan Biri Başvurabilir267
2-Karar Kesinleşmiş Olmalıdır267
3-İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır268

a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş ise
Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar268

b.Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar268

4- Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır268
B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilir (HMK m. 20 f. I)269
C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II)269
D- Verilen Bozma Kararı İle Hüküm Tamamen Ortadan Kalkmış
Sayılır270
E-Bozmaya Uyulduğunda Yeniden Hüküm Kurulmalıdır270
F-Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23)270
1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21)270
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22)270
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu
(HMK m. 23)270
G- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II)271
1-Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri271
2-Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri271

& 6. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME (HMK m. 5, TMK m. 168)272

I. YETKİ KURALININ NİTELİĞİ272

A- Diğer Kanunlarda Yer Alan Yetkiye İlişkin Hükümler Saklı Tutulmuştur (HMK m. 5)272
B- İlk İtiraz Niteliğindedir (HMK m. 116 f. I/a)273
C- Kesin Yetki Kuralı Öngörülmemiştir (TMK m. 168)273
D-Kendiliğinden Yetkisizlik Kararı Verilemez (HMK m. 19 f. II, IV)273
E-Asıl Davaya Bakan Mahkeme Karşı Davaya Bakmaya Yetkilidir (HMK m. 13)274
F-Dava Tarihindeki Yerleşim Yeri Mahkemesine Göre Belirlenir274
G-Davadan Sonra Yerleşim Yerinin Değişmesi Etkili Değildir274
H-Görev Yetkiden Önce Karara Bağlanır275

II. YETKİLİ MAHKEMELER275

A-Genel Yetkili Mahkeme (HMK m. 6 f. )275
B- Davalının Birden Fazla Olması Hâlinde Yetki (HMK m. 7)276
C-Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda
Yetki (HMK m. 8)277
D-Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki
(HMK m. 9)277
E-Yerleşim Yeri TMK Hükümlerine Göre Belirlenir
(HMK m. 6. f. II)277
1- Kadın Eşin Yerleşim Yeri277

a. Ayrı Ev Açma Olanağı Olmayan Kadının Yerleşim Yeri277

aa. Baba Evinin Bulunduğu Yerde Dava Açılabilir277

bb. Yakınlarının Bulunduğu Yerde Dava Açılamaz282

b. Ayrı Ev Açma Olanağı Olan Kadının Yerleşim Yeri283

c. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine
Değildir284

2- Erkek Eşin Yerleşim Yeri285

a. Kural Olarak285

b. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine
Değildir286

c. Emekli Olan Erkek Eş286

3- Eşlerden Birinin Yerleşim Yerinin Belirlenmesi287

a. Muhtarlık Belgesi 287

b. Çalışılan Yer288

aa. Memuriyet Sebebiyle Çalışılan Yer289

bb. Serbest Olarak Çalışılan Yer290

c. Oturulan Yer291

aa. Kural Olarak291

bb. Varsayılan Yerleşim Yeri291

cc. Uzun Süre Yurt Dışında Oturulan Yer292

dd. Uzun Süre Yurt İçinde Oturulan Yer292

d. Kurumlarda Bulunulan Yer (TMK. m. 22)292

aa. Eğitim Kurumunda Bulunma292

bb. Sağlık Kurumunda Bulunma293

cc. Bakım Kurumunda Bulunma293

dd. Ceza Kurumunda Bulunma294

e. Adres Beyan Formundaki Bildirim294

f.İkamet Tezkeresi İle Bulunan Yabancılar295

III. YETKİ İTİRAZININ İLERİ SÜRÜLMESİ
 (HMK m. 19, f. II, 117 f. I, 131) 296

A- Yetki İtirazının İleri Sürülmesi296
1- Süresi296

a. Cevap Dilekçesinde İleri Sürülmesi Gerekir
(HMK m. 19 f. II, 117 f. I, 127)297

b. Cevap Dilekçesi Verilmişse Cevap Süresi Dolmamış Olsa Bile İleri Sürülemez (HMK m. 131)298

c. Yetki İtirazı Süresi Hak Düşürücü Süredir299

aa.Karşı Tarafın Muvafakatiyle İleri Sürülemez299

bb.Islahla İleri Sürülemez299

d. Dava Dilekçesinin Tebliğinden Önce Yapılan İtiraz Sonuç Doğurmaz300

e. Kanun Yolu Aşamasında İleri Sürülemez300

aa.İstinaf Aşamasında İleri Sürülemez300

bb.Temyiz Aşamasında İleri Sürülemez300

2- Şekli300

a.Yetki İtirazında Bulunan Davalı Yetkili Mahkemeyi Bildirmelidir301

b.Yetkili Mahkeme Tek ve Doğru Olarak Gösterilmelidir301

c.Sözlü Olarak Yapılamaz302

3-Tarafı302
B- Yetki İtirazının İleri Sürülmemesi (HMK m. 19 f. IV)303

IV.YETKİ İTİRAZININ İNCELENMESİ303

A- Ön İncelemede Karara Bağlanır (HMK m. 137 f. I)303
B- Dava Şartlarından Sonra İncelenir (HMK m. 117 f. II)304
C- Ön Sorunlar Gibi İncelenerek Karara Bağlanır (HMK m. 117 f. III, 131, 137 f I, 138, 140 f. I, 163)304
1- Cevabını Bildirmesi İçin Diğer Tarafa Tefhim veya Tebliğ Eder (HMK m. 164 f. I)305
2-Yetki Konusunda Deliller Toplanmalıdır305
3- Uyuşmazlık Varsa Hâkim Gerekirse Tarafları Davet Edip Dinledikten Sonra Kararını Verir (HMK m. 164 f. II)307
4- Ön Sorun Hakkındaki Karar Taraflara Tefhim veya Tebliğ Edilir (HMK m. 164 f. III)307
D-Mahkeme Yetkisizlik Kararında Yetkili Mahkemeyi Gösterir
(HMK m. 19 f. III)308
1- Yetkili Mahkeme Açıklanmalıdır (HMK m. 19 f. III)309
2- İtirazda Gösterilmeyen Mahkeme Yetkili Kabul
Edilmemelidir309
3- Yabancı Mahkeme Yetkili Kabul Edilmemelidir310

V. YETKİSİZLİK KARARININ SONUÇLARI (HMK m. 20)310

A- Kararı Veren Mahkemeye Başvurarak Gönderilme Talep Edilmelidir (HMK m. 20 f. I)310
1- Taraflardan Biri Başvurabilir310
2- Karar Kesinleşmiş Olmalıdır311
3-İki Hafta İçinde Başvurulmalıdır311

a. Kanun Yoluna Başvurulmayarak Kesinleşmiş ise
Kesinleştiği Tarihten Süre Başlar311

b. Kanun Yoluna Başvurulmuşsa Bu Başvurunun Reddi Kararının Tebliğ Tarihten Süre Başlar311

4-Kararı Veren Mahkemeye Başvurulmalıdır312
B- Gönderme Başvurusu Yoksa Davanın Açılmamış Sayılmasına
Karar Verilir (HMK m. 20 f. I)312
C- Dosya Kendisine Gönderilen Mahkemece Kendiliğinden Taraflara Davetiye Gönderilir (HMK m. 20 f. II)312
D- Yetki ile İlgili Karar Kesinleştikten Sonra Dava Dosyası Kendisine Gönderilen Mahkeme Yetkisizlik Kararı ile Bağlıdır313
E- Yargılama Giderlerine Hükmedilir (HMK m. 331 f. II)313
1-Gönderme Başvurusu Varsa Yargılama Giderleri313
2-Gönderme Başvurusu Yoksa Yargılama Giderleri314
F- Yargı Yeri Belirlenmesi Kararı Bağlayıcıdır (HMK m. 21-23)314
1- Yargı Yeri Belirlenmesini Gerektiren Sebepler (HMK m. 21)314
2- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Yeri (HMK m. 22)314
3- Yargı Yeri Belirlenmesini İnceleme Usulü ve Sonucu
(HMK m. 23)314

& 7.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA TARAFLAR316

I. DAVACILAR316

A-Kural Olarak316
B-Yasal Temsilci316

II. DAVALILAR317

A-Davalı Eş317
B-Davalı Üçüncü Kişi317
1-Karı Koca İle Birlikte Oturuyor Olmalıdır318
2-Eşyalar Hakkında Muaraza Çıkarmalıdır319
3-Sorumlu Olduğuna İlişkin Delil Bulunmalıdır320
4-Ahlaki Görev Sonucu Yapılan İstenemez326

& 8.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA DAVA ŞARTLARI
(HMK m. 114-115)328

I. DAVA ŞARTLARININ KONUSU (HMK m. 114)328

A-Genel Olarak328
B-Dava Şartları328
1-Türk Mahkemelerinin Yargı Hakkının Bulunması
(HMK m. 114 f. 1/a)328

a. Yer Bakımından Yargı Hakkının Bulunması328

b.Kişi Bakımından Yargı Hakkının Bulunması328

2-Yargı Yolunun Caiz Olması (HMK m. 114 f. 1/b)329
3-Mahkemenin Görevli Olması (HMK m. 114 f. 1/c)329
4-Mahkemenin Yetkili Olması (HMK m. 114 f. 1/ç)329
5-Tarafların, Taraf ve Dava Ehliyetine Sahip Olmaları
(HMK m. 114 f. 1/d)329

a.Tarafların, Taraf Ehliyetine Sahip Olmaları329

b.Tarafların, Dava Ehliyetine Sahip Olmaları330

aa. Davacının Dava Ehliyetine Sahip Olması330

bb. Davalının Dava Ehliyetine Sahip Olması331

6- Temsilcinin Gerekli Niteliğe Sahip Bulunması
(HMK m. 114 f. 1/d)331
7- Vekilin Davaya Vekâlet Ehliyetine Sahip Olması
(HMK m. 114 f. 1/f)331
8- Usulüne Uygun Düzenlenmiş Bir Vekâletnamesinin Bulunması (HMK m. 114 f. 1/f)331
9- Davacının Yatırması Gereken Gider Avansının Yatırılmış Olması (HMK m. 114 f. 1/g)332
10- Teminat Gösterilmesine İlişkin Kararın Gereğinin Yerine Getirilmesi (HMK m. 114 f. 1/ğ)332
11- Aynı Davanın, Daha Önceden Açılmış ve Hâlen Görülmekte (Derdestlik) Olmaması (HMK m. 114 f. 1/ı)333

a. Davanın Tarafları ve Sıfatları Aynı Olmalıdır333

b. Davanın Konusu Aynı Olmalıdır334

c. Davada Dayanılan Olaylar Aynı Olmalıdır334

12- Aynı Davanın, Daha Önceden Kesin Hükme Bağlanmamış
Olması (HMK m. 114 f. 1/i)335

II. DAVA ŞARTLARININ İNCELENMESİ (HMK m. 115)335

A-Dava Şartlarının Varlığını Belirleme335
1- Mahkeme Davanın Her Aşamasında Kendiliğinden Araştırır (HMK m. 115 f. I)335
2-Taraflar Her Zaman İleri Sürebilir (HMK m. 115 f. I)335
B-Dava Şartlarının Noksanlığını Giderme335
1-Noksanlığının Giderilmesi Mümkün İse (HMK m. 115 f. II)336
2-Noksanlık Hüküm Anında Giderilmişse (HMK m. 115 f. III)336

& 9. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KARŞILIKLI DİLEKÇELERİN VERİLMESİ (HMK m. 126-136)337

I. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA CEVAP DİLEKÇESİ
 (HMK m. 126-131)340

A-Cevap Dilekçesinin Verilmesi (HMK m. 126)340
1-Cevap Dilekçesi Davanın Açılmış Olduğu Mahkemeye Verilir341
2-Cevap Dilekçesine Örnek Eklenir341
3-Cevap Dilekçesi Havale Edildiği Tarihte Verilmiş Sayılır341
4-Cevap Dilekçesinin Örneği Mahkeme Tarafından Davacıya
Tebliğ Edilir341

a.Davacıya Tebliğ Edilir341

b.Davacıya Tebliğ Yapılmadan Müteakip İşlemler
Yapılamaz341

B- Cevap Dilekçesini Verme Süresi (HMK m. 127)342
1-Dava Dilekçesinin Davalıya Tebliğinden İtibaren İki Haftadır342
2- Bir Ayı Geçmemek Üzere Ek Bir Süre Verilebilir343
C-Cevap Dilekçesinin İçeriği (HMK m. 129)343
1- Cevap Dilekçesinde Bulunacak Hususlar (HMK m. 129 f. I)343

a.Mahkemenin Adı343

b.Davacı İle Davalının Adı, Soyadı Ve Adresleri; Davalı
Yurt  Dışında İse Yurt İçinde Göstereceği Bir Adres
343

c.Davalının Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası344

d.Varsa Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri344

e.Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri344

f.Savunmanın Dayanağı Olarak İleri Sürülen Her Bir Vakıanın Hangi Delillerle İspat Edileceği344

g.Dayanılan Hukuki Sebepler345

h.Açık Bir Şekilde Talep Sonucu345

ı.Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut
Vekilinin İmzası345

i.Cevap Dilekçesinde Gösterilen ve Davalının Elinde Bulunan Asıllarıyla Birlikte Örneğinin ve Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin Açıklama346

2- Cevap Dilekçesindeki Eksikliğin Tamamlanması
(HMK m. 130)346
D- Cevap Dilekçesinde Gösterilen Belgelerin Verilmesi
(HMK m. 129 f. II, 121)346
1-Davalının Elinde Bulunan Belgeler Verilir346

a. Asılları Verilir346

b.Örnekleri Verilir347

aa.Harç ve Vergiye Tabi Değildir347

bb.Sadece Örnekler Verilebilir347

2-Başka Yerlerden Getirtilecek Belge ve Dosyalar İçin Açıklama Yapılır347
E-Cevap Dilekçesinin Sonuçları347
1- Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonucu (HMK m. 128)347

a.Dava Dilekçesinde İleri Sürülen Vakıaların Tamamı İnkâr Edilmiş Sayılır347

b.Hem Asıl İspat Hem de Karşı İspat Bağlamında Delil İleri Sürme Hakkı Kaybedilmiş Olur348

2- Cevap Dilekçesi Verilmesinin Sonucu (HMK m. 131)349

III.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA TARAFLARIN
 İKİNCİ DİLEKÇELERİ (HMK m. 136)349

A-Cevaba Cevap Dilekçesi (HMK m. 136 f. I)349
1-Cevaba Cevap Dilekçesi Davanın Açılmış Olduğu Mahkemeye Verilir349
2-Cevaba Cevap Dilekçesine Örnek Eklenir349
3-Cevaba Cevap Dilekçesi Havale Edildiği Tarihte Verilmiş
Sayılır349
4-Cevaba Cevap Dilekçesinin Örneği Mahkeme Tarafından Davalıya Tebliğ Edilir349

a.Davalıya Tebliğ Edilir350

b.Davalıya Tebliğ Yapılmadan Müteakip İşlemler
Yapılamaz350

B-İkinci Cevap Dilekçesi (HMK m. 136 f. I)350
1-İkinci Cevap Dilekçesi Davanın Açılmış Olduğu Mahkemeye Verilir350
2-İkinci Cevap Dilekçesine Örnek Eklenir350
3-İkinci Cevap Dilekçesi Havale Edildiği Tarihte Verilmiş
Sayılır350
4-İkinci Cevap Dilekçesinin Örneği Mahkeme Tarafından
Davacıya Tebliğ Edilir351

a. Davacıya Tebliğ Edilir351

b. Davacıya Tebliğ Yapılmadan Müteakip İşlemler
Yapılamaz351

C-Kıyasen Uygulanabilecek Hükümler (HMK m. 136 f. II)352

& 10. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA ISLAH
(HMK m. 176-182)353

I.ISLAHIN KAPSAMI353

A- Genel Olarak (HMK m. 176 f. I, 194)353
1-Vakıalar Değiştirilebilir353
2-Dava Konusu Değiştirilebilir353
3-Talep Sonucu Değiştirilebilir354
4-Vakıa Eklenebilir355
B- Islahı Gerektirmeyen Durumlar355
1-Yasak Kapsamında Kalmayan Durumlarda355
2-Karşı Tarafın Rıza Gösterdiği Durumlarda356
3- Belirsiz Alacağın Değerinin Belirlendiği Durumlarda
(HMK m. 107 f. II)356
4-Daraltma Kapsamında Kalan Durumlarda356
5-Maddi Hatanın Düzeltildiği Durumlarda (HMK m. 183)356
C-Islah Yoluna Başvurulamayacak Durumlar357
1-Taraf Değiştirilemez357
2-İkinci Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II)357
3-Süresi Geçen İlk İtirazlar İleri Sürülemez358
4-İkinci Dava Açılamaz358
5-Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılamaz359
6-Feragat Geçersiz Kılınamaz362
7-Kabul Geçersiz Kılınamaz362
8-Dava Dilekçesinde Talep Edilmeyen Alacak İstenemez363
D- Islah Yoluna Başvurulabilecek Durumlar364
1-Terditli Dava Açılabilir (HMK m. 111)364
2-Cevap Dilekçesi Verilebilir (HMK m. 128)365
3-Zamanaşımı Defi İleri Sürülebilir365
4-Dava Yığılması Yapabilir (HMK m. 110)365
5-Delillerini Değiştirebilir365
6-Usule İlişkin Bozma Kararına Uyulduktan Sonra Yapılabilir366
7- Ek Talep Yapılabilir367

II. ISLAHIN USULÜ367

A-Islahın Zamanı (HMK m. 177 f. I)367
1- Kural Olarak367
2-İstinafta Islah Yapılamaz (HMK m. 357 f. I)367
B-Islahın Sayısı (HMK m. 176 f. II)367
C-Islahın Şekli367
1- Yapılışı Açısından368

a.Sözlü Olarak (HMK m. 177 f. II)368

b.Yazılı Olarak (HMK m. 177 f. II)368

c.Kötüniyetli Olarak (HMK m. 182)369

2-Kapsamı Açısından369

a.Davanın Tamamen Islahı (HMK m. 180)369

b.Kısmen Islah (HMK m. 181)369

3-Teminat Açısından (HMK m. 178)369
4-Yetki Açısından (HMK m. 74 f. I)370
5-Harç Açısından370
6-İzin Açısından371
7-Delil Bildirme Açısından371
D-Islahın Sonuçları (HMK m. 179)371

& 11.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA MADDİ HATALARIN
DÜZELTİLMESİ (HMK m. 183)373

I. MADDİ HATANIN KONUSU373

A-Hata Dava Dosyasında Bulunan Belgelerde Olmalıdır373
B-Hata Açık Olmalıdır373
1- Açık Yazı Hataları Düzeltilebilir373
2- Açık Hesap Hataları Düzeltilebilir374

II. MADDİ HATANIN TARAFI374

A-Tarafların Hatası Olabilir374
B- Mahkemenin Hatası Olabilir374

III. MADDİ HATANIN DÜZELTİLMESİ375

A- Karar Verilinceye Kadar Düzeltilebilir375
B- Yargılama Giderlerinin Belirlenmesinde Dikkate Alınır375

& 12.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA İSPAT
(HMK m. 187-191)376

I. GENEL OLARAK376

II. İSPATIN KONUSU (HMK m. 187)376

A- İspatın Kapsamı376
1-İspatın Kapsamında Kalan Vakıalar376

a. Tarafların Üzerinde Anlaşamadıkları Vakıalar376

b. Uyuşmazlığın Çözümünde Etkili Olabilecek Vakıalar377

2-İspatın Kapsamında Kalmayan Vakıalar377
B- İspatın Şekli 377
1-Sabit Kabul Edilen Vakıalar Açıklanmalıdır377
2-Taraflarca Getirilmesi İlkesine Aykırı Davranılamaz377

a. Usulüne Uygun Dayanılmayan Vakıalar Hükme Esas Alınamaz378

b. Usulüne Uygun Dayanılmayan Deliller Dikkate Alınamaz379

aa.Dayanılmayan Tanıklar379

bb.Dayanılmayan Dosyalar379

c. Usulüne Uygun Gösterilmeyen Deliller Dikkate Alınamaz379

aa.Dava Dilekçesinde Gösterilmeyen Deliller Dikkate Alınamaz380

bb.Cevap Dilekçesinde Gösterilmeyen Deliller Dikkate Alınamaz 380

3-İradi Olmayan Davranışlar Hükme Esas Alınamaz380
4-Usulünce Dayanılan Deliller Toplanmadan Karar Verilemez380
5-Elde Olmayan Sebeplerle Gerçekleşen Vakıalar Hükme Esas Alınamaz 380
6-Hukuka Aykırı Nitelikteki Deliller Hükme Esas Alınamaz381

III. İSPAT HAKKI (HMK m. 189)381

A- Kanunda Belirtilen Süre ve Usule Uygun Olarak Kullanılır
(HMK m. 189 f. I)381
B- Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilmiş Olan Deliller Dikkate
Alınamaz (HMK m. 189 f. II)381
1- Taraflarca Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller382
2- Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller383
3- Dava Dosyasında Saklanmalıdır383
C- Belirli Delillerle İspatı Gereken Başka Delillerle İspat Olunamaz (HMK m. 189 f. III)383
D- Delilin Caiz Olup Olmadığına Mahkemece Karar Verilir
(HMK m. 189 f. III)383

IV. İSPAT YÜKÜ (HMK m. 190)383

A- İspat Yükü Kural Olarak Kendi Lehine Hak Çıkaran Tarafa Aittir (HMK m. 190 f. I)383
1- İspat Yükü Davacı Eşte Olabilir383
2-İspat Yükü Davalı Eşte Olabilir388
B- Kanuni Karineye Dayanmada İspat Yükü (HMK m. 190 f. II)395
1- Sadece Karinenin Temelini Oluşturan Vakıayı İspat Yükü Altındadır395
2- Karşı Taraf Kanuni Karinenin Aksini İspat Edebilir396

V. KARŞI İSPAT (HMK m. 191)396

VI. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ (HMK m. 194 f. I)396

& 13. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA DELİLLER
 (HMK m. 192-198)397

I. DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ397

A- Kendiliğinden Kural Olarak Delil Toplanamaz (HMK m. 25 f. II)397
B- Ön İnceleme Duruşmasında Verilen İki Haftalık Kesin Süreden Sonra Kural Olarak Delil İleri Sürülemez (HMK m. 140 f. V)397
C- Sonradan Kural Olarak Delil Gösterilemez (HMK m. 145 c. 1)397
D- Mahkemece Sonradan Delil Göstermeye İzin Verilebilir
(HMK m. 145 c. 2)398
1-Yargılamayı Geciktirme Amacı Taşımamalıdır398
2-Önceden Gösterilmesi Mümkün Olmamalıdır398
E- Listede Yer Almayan Kimseler Tanık Olarak Dinlenemez
(HMK m. 240 f. II)398
F- Birden Çok Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II)399

II. DELİLLERİN BAŞKA YERDEN GETİRTİLMESİ
 (HMK m. 195)399

III. DELİLDEN VAZGEÇME (HMK m. 196)399

IV. DELİLLERİN İNCELENMESİ (HMK m. 197 f. I)401

V. İSTİNABE (HMK m. 197 f. II-III)401

VI. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (HMK m. 198)401

VII. KANUNDA DÜZENLENMEMİŞ DELİLLER (HMK m. 192)402

& 14. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA İKRAR (HMK m. 188)403

I. GENEL OLARAK403

II. İKRARIN ÖZELLİKLERİ404

A- İkrar Edilen Vakıalar, Çekişmeli Olmaktan Çıkar405
B- İkrardan Kural Olarak Dönülemez406
C- İkrar Sulh Görüşmeleri Sırasında Yapılmışsa Tarafları Bağlamaz406
D- Mahkeme Dışı İkrar Diğer Delillere Göre Değerlendirilir407

& 15. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA BELGE VE SENET (HMK m. 199-224)409

I. GENEL OLARAK409

II. BELGE VE SENET DELİLİNİN ÖZELLİKLERİ409

A- Belgeler409
1- Çeyiz Senedi409

a. Çeyiz Senedinin İşlevi409

aa. Getirilen Ziynet Eşyaları İçin İspat Aracıdır409

bb. Sembolik Düzenlenme İddiası Dikkate Alınamaz413

cc. Getirilen Düzenlemeler Tarafları Bağlar414

b. Çeyiz Senedinin İmzalanması415

aa. Erkek Eşin İmzası415

bb. Kefilin İmzası415

cc. Üçüncü Kişinin İmzası418

c. Çeyiz Senedine Dayanarak Tapu İptal Tescil İstenemez420

2-Mehir Senedi422
3-Takı Defteri425
4-Yazı425

a. Günlük425

b. Mektup426

c. Ajanda427

d. Diğerleri427

5-Teknik Kayıtlar427

a. Video Kayıtları427

b. VCD, DVD Kayıtları428

c. Fotoğraf 430

d. Bilgisayar Kayıtları432

e. Film433

6-Fatura433

a. Tek Başına Mülkiyeti Göstermez433

b. Destekleyen Deliller Bulunmalıdır434

7-Envanter434
8-Kredi Kartı Slipi ve Ekstresi435
9-Tespit Tutanağı 435

a. Tutanak Yer Alan Kabul Beyanı437

aa. Tutanakta Yer Alan Davacının Kabul Beyanı437

bb. Tutanakta Yer Alan Davalının Kabul Beyanı438

b. Tutanak İmzalanmış Olmalıdır440

c. Tutanak Dava Konusu Ziynet ve Eşyayı Kapsamalıdır440

10-Diğer Belgeler441
B- Kayıtlar442
1- Pasaport Kayıtları442
2- Bilgisayar Kayıtları442
3- Telefon Kayıtları443
4- Diğer Kayıtlar443
C- Raporlar443
D-Dava Dosyaları 444
1- Nafaka Dosyaları444
2- İcra Dosyaları444
3- Ceza Dosyaları444

a. Diğer Deliller Yetersizse Sonucu Beklenmelidir444

b. Sadece Ceza Dosyasına Dayanılmışsa Sonucu
Beklenmelidir445

c. Mahkumiyet Kararı Yeterlidir445

d. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Kararı
Yeterlidir445

e. Ceza Dosyasındaki Anlatımlar Hükme Esas Alınabilir445

4- Boşanma Dosyaları446
5- Hazırlık Evrakı447
6- Diğer Dava Dosyaları447

& 16. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA YEMİN
(HMK m. 225-239)449

I. GENEL OLARAK449

II.YEMİNİN KONUSU449

A- Yemin Konusu Olan Vakıalar449
1-Davanın Çözümünde Önem Taşıyan Vakıa449
2-Çekişmeli Olan Vakıa449
3-Kişinin Kendisinden Kaynaklanan Vakıa451
B- Yemin Konusu Olmayan Vakıalar451
1-Üzerinde Serbestçe Tasarruf Edilemeyen Vakıa451
2-İki Tarafın İrade Açıklamalarının Yeterli Görülmediği Hâl451
3-Namus ve Onuru Etkileyecek Vakıa451
4-Ceza Soruşturması ya da Kovuşturması ile Karşı Karşıya Bırakacak Vakıa451

III. YEMİN DELİLİNİN ÖZELLİKLERİ451

A-Yemin Deliline Açıkça Dayanılmış Olmalıdır452
B- Yemin Teklif Hakkı Hatırlatılmalıdır455
1- Davalı Yemin Etmezse İkrar Etmiş Sayılır457
2-Davalı Yemin Ederse Dava Reddedilir457
C- İspat Edilen Konuda Yemin Teklifi458
D- İspat Yükümlülüğü Olmayanın Yemin Teklif Etmesi458
E- İddianın İspatlanmaması Halinde Yemin Deliline Başvurulur460
F- Islah Yoluyla Yemin Deliline Dayanılabilir461
G- Kaldırılan Hükümler462
1-Davacıya Tamamlayıcı Yemin Yaptırılması462
2-Re’sen Yemin Teklifi463
H- Yalan Yere Yemin İddiası (HMK m. 239)463
I- Yemin Edecek Tarafın Ölümü veya Fiil Ehliyetini Kaybı
(HMK m. 231)464

IV. YEMİNİN YERİNE GETİRİLMESİ464

A- Yemine Davet (HMK m. 228)464
B- Yeminin Şekli (HMK m. 233)464
C- Sağır ve dilsizlerin yemini (HMK m. 234)466
1-Okuma ve Yazma Biliyorsa466
2-Okuma ve Yazma Bilmiyorsa466
D- Hasta veya Engellilerin Mahkeme Dışında Yemini (HMK m. 235) 466
E- Yemin Edecek Kimsenin Mahkemenin Yargı Çevresi Dışında Olması (HMK m. 236)466
F- Yemin konusunun açıklattırılması (HMK m. 237)466
G- Yemin tutanağının düzenlenmesi (HMK m. 238)466

& 17. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA TANIK
(HMK m. 240-265)467

I. GENEL OLARAK467

A- Eşler Arası İşlemlerde Tanık Dinlenebilir (HMK m. 203 f. I/a)467
B- Tanık Beyanı Takdiri Delillerdendir (HMK m. 198)467

II. TANIKLARIN GÖSTERİLMESİ468

A- Taraf Olmayan Kişiler Tanık Gösterilebilir (HMK m. 240 f. I)468
B- Tanık Listesi Sunulur (HMK m. 240 f. II)469
1-Tanık Dinletmek İstediği Vakıa Gösterilir469
2- Tanıkların Adı ve Soyadı Gösterilir469
3-Tanıkların Tebliğe Elverişli Adresleri Gösterilir470
C-İkinci Tanık Listesi Verilemez (HMK m. 240 f. II)470
D- Tanıkların Adresi Gösterilmemiş veya Gösterilen Adreste Tanık Bulunamamışsa Kesin Süre Verilir (HMK m. 240 f. III)471
1-Adres Gösterilmezse Bu Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılır471
2-Gösterilen Yeni Adres Doğru Değilse Bu Tanığın Dinlenilmesinden Vazgeçilmiş Sayılır471
E- Tanık Sayısı Kural Olarak Sınırlandırılamaz472
F- Tanık Usulüne Uygun Şekilde Gösterilebilir473
G- Tanık Giderleri Yatırılmış Olmalıdır473
H- Taraflarca Gösterilmeyen Kişi Tanık Olarak Dinlenemez474

III. TANIKLARIN DAVET EDİLMESİ474

A- Hazır Bulundurulan Tanık Dinlenir (HMK m. 243 f. I)475
B- Taraflara Tanıklarını Hazır Bulundurma Zorunluluğu Yüklenemez476
C- Hazır Bulundurulmayan Tanık Kural Olarak Davetiye İle Çağrılır (HMK m. 243 f. I)478
1- Duruşma Gününden En Az Bir Hafta Önce Tebligat Yapılmalıdır (HMK m. 243 f. II)479
2- Acele Hâllerde Tanığın Daha Önce Gelmesine Karar Verilebilir (HMK m. 243 f. II)479
3- Davetiyeye Gerekli Bilgiler Yazılmalıdır (HMK m. 244)479

a. Tanığın Kimlik Özellikleri479

aa.Tanığın Adı ve Soyadı479

bb.Tanığın Açık Adresi479

b. Tarafların Ad ve Soyadları480

aa.Davacının Ad ve Soyadı480

bb.Davalının Ad ve Soyadı480

c. Tanıklık Yapacağı Konu480

d. Hazır Bulunmaya İlişkin Özellikler480

aa.Hazır Bulunacağı Yer480

bb. Hazır Bulunacağı Gün481

cc.Hazır Bulunacağı Saat481

e. Hukuki ve Cezai Sonuçları 481

aa.Gelmemesinin Sonuçları481

bb.Gelmesine Rağmen Sonuçları481

aaa.Tanıklıktan Çekinmesinin Sonuçları481

bbb.Yemin Etmekten Çekinmesinin Sonuçları481

f. Tarife Gereğince Ücret Ödeneceği481

D- Hazır Bulundurulmayan Tanık Gerektiğinde Başka Araçlarla Çağrılabilir (HMK m. 243 f. III)482
1-Davetiye Dışı Araçlar Kullanılabilir 482

a. Telefon İle Çağrılabilir482

b. Faks İle Çağrılabilir482

c. Elektronik Posta İle Çağrılabilir482

2-Davete Rağmen Gelmemeye Bağlanan Sonuçlar Uygulanmaz482
E- Tanığa Soru Kâğıdı Gönderilebilir (HMK m. 246)482
1- Hâkim Gerekli Görmelidir483
2- Cevaplarını Yazılı Olarak Bildirebilir 483
3-Cevap Hükme Yeterli Olmalıdır483

a. Hâkimin Takdir Etmesine Engel Olamaz483

b. Yetersiz İse Dinlemek Üzere Davet Edebilir483

F- Tanık İçin Çağrıya Uyma Zorunludur (HMK m. 245)483
1-Gelmeyen Tanık Zorla Getirtilir483

a. Usulüne Uygun Olarak Çağrılmış Olmalıdır484

b. Mazeret Bildirmemiş Olmalıdır486

2-Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur486
3-Disiplin Para Cezasına Hükmolunur487
4-Kanunda Gösterilen Hükümler Saklıdır487

IV. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKININ KULLANILMASI487

A- Kural Olarak (HMK m. 247 f. I)487
B- Tanıklıktan Çekinme Sebepleri487
1-Kişisel Nedenlerle Tanıklıktan Çekinme
(HMK m. 247 f. II, 248)487

a. Evlilik Bağı Ortadan Kalkmış Olsa Dahi İki Taraftan
Birinin Eşi487

b. Kendisi Veya Eşinin Altsoy veya Üstsoyu488

c. Taraflardan Biri İle Arasında Evlatlık Bağı Bulunanlar488

d. Üçüncü Derece De Dâhil Olmak Üzere Kan veya Kendisini Oluşturan Evlilik Bağı Ortadan Kalkmış Olsa Dahi Kayın Hısımları489

e. Koruyucu Aile ve Onların Çocukları ile Koruma Altına Alınan Çocuk489

2-Sır Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme (HMK m. 249)489
3-Menfaat İhlali Tehlikesi Nedeniyle Tanıklıktan Çekinme
(HMK m. 250)489

a. Maddi Bir Zarar Verecekse489

b. Şerefini İhlal Edecek Olacaksa490

c. İtibarını İhlal Edecek Olacaksa490

ç. Ceza Soruşturmasına Sebep Olacaksa490

d. Ceza Kovuşturmasına Sebep Olacaksa490

e. Mesleğine Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse490

f. Sanatına Ait Olan Sırların Ortaya Çıkmasına Sebebiyet Verecekse490

C- Tanıklıktan Çekinme Hakkının İstisnaları (HMK m. 251)490
1- Hukuki İşlemin Yapılması Sırasında Tanık Olan Kimse
O İşlem Hakkında491
2- Aile Bireylerinin Doğumundan Kaynaklanan Olaylar
Hakkında491
3- Aile Bireylerinin Ölümünden Kaynaklanan Olaylar Hakkında491
4- Aile Bireylerinin Evlenmelerinden Kaynaklanan Olaylar Hakkında491
5- Aile Bireylerinin Ailevi İlişkilerden Kaynaklı Mali Uyuşmazlıklara İlişkin Vakıalar Hakkında491
6- Taraflardan Birinin Hukuki Selefi veya Temsilcisi Olarak Kendisinin Yaptığı İşler Hakkında492
D-Tanıklıktan Çekinmenin Bildirilmesi492
1-Bildirim Konusu (HMK m. 252 f. I)492

a. Çekinme Sebebi Bildirilmelidir493

b. Çekinme Delili Bildirilmelidir493

2-Bildirim Şekli (HMK m. 252 f. I)493

a. Yazılı Bildirim493

b. Sözlü Bildirim493

3- Bildirimin Sonucu (HMK m. 252 f. II)493
E- Tanıklıktan Çekinmenin İncelenmesi 494
1-Çekinmenin Haklı Olduğuna Karar Verilebilir
(HMK m. 252 f. III)494
2-Çekinmenin Haklı Olmadığına Karar Verilebilir494

a. Yeniden Dinlenilmek Üzere Yargılama Başka Güne Bırakılır (HMK m. 253 f. I)494

b. Disiplin Para Cezasına Hükmolunur (HMK m. 253 f. I)494

c. Sebep Olduğu Giderlere Hükmolunur (HMK m. 253 f. I)494

d. Direnirse Disiplin Hapsine Mahkûm Edilir
(HMK m. 253 f. II)494

V. TANIKLARIN DİNLENİLEMEMESİ 495

A- Tanığın Listede Gösterilmemiş Olması (HMK m. 240 f. II)495
B- Tanıklığının Doğruluğu Konusunda Kuşkuyu Gerektiren Sebepler Bulunması (HMK m. 255)495
1-Asıl Olan Tanıkların Doğruyu Söylemiş Olmalarıdır495
2-Kuşkuyu Gerektiren Sebepler İddia ve İspat Edilebilir497

a.Belgeye Aykırı Tanık Anlatımları498

b.Husumet Bulunan Tanık Anlatımları498

C- Mahkemenin Yeter Derecede Bilgi Edinmiş Olması498
D- Resmî Makamın Yazılı İzninin Bulunmaması (HMK m. 242)502
E- Tanığın Ölmüş Olması502

VI. TANIĞIN DİNLENMESİ502

A- Tanık Kanunda Gösterilen Yerde Dinlenir502
1-Davaya Bakan Mahkemede Dinlenir (HMK m. 259 f. I)503

a. Kural Olarak Hepsi Dinlenir503

b. Karşı Taraf Liste Vermese Bile Dinlenir504

c. Önce Davacı Tanıklarının Dinlenmesi Önerilir505

2-Gerekliyse İlgili Yerde Dinlenir (HMK m. 259 f. II)505

a. Olayın Gerçekleştiği Yerde Dinlenebilir
(HMK m. 259 f. II)505

b. Şeyin Bulunduğu Yerde Dinlenebilir (HMK m. 259 f. II)505

c. Bulunduğu Yerde Dinlenebilir (HMK m. 259 f. III)505

aa.Tanığın Hasta Olması505

bb.Tanığın Özürlü Olması506

d. Bulunduğu Yer Mahkemesi Tarafından Dinlenmesine
Karar Verilebilir (HMK m. 259 f. IV)506

e. Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Dinlenebilir
(HMK m. 149 f. II)506

B- Tanığın Kimliği Tespit Edilir (HMK m. 254)506
C- Tanığa Görevinin Önemini Anlatılır (HMK m. 256)507
D- Tanığa Yemin Eda Ettirilir507
1- Yeminsiz Dinlenecek Tanıklar (HMK m. 257)507
2-Tanığa Yemin Ettirilmesi507

a. Dinlenilmesinden Önce Eda Edilir (HMK m. 258 f. I)508

b. Herkes Ayağa Kalkar (HMK m. 258 f. II)508

c. Kanunda Öngörülen Şekilde Sorulur (HMK m. 258 f. III)508

d. Kanunda Öngörülen Şekilde Cevaplanır
(HMK m. 258 f. III)508

E- Tanık Dinlenmeden Önce Bilgilendirilir. (HMK m. 260)508
1- Olayla İlgili Olarak Bilgi Verilir508
2-Bildiklerini Söylemesi İstenir508
F- Tanık Şekle Uygun Dinlenir509
1- Ayrı Olarak Dinlenir (HMK m. 261 f. I)509
2-Gerektiğinde Yüzleştirilir (HMK m. 261 f. I)510
3-Sözü Kesilmez 511

a. Sözü Hakim Tarafından Kesilmez (HMK m. 261 f. II)511

b. Sözü Taraflarca Kesilmez (HMK m. 79, 151, 262)511

c. Sözü Vekil Tarafından Kesilmez (HMK m. 79, 151, 262)512

4-Bildiğini Sözlü Olarak Açıklar (HMK m. 261 f. II)512
5-Yazılı Notlar Kural Olarak Kullanamaz (HMK m. 261 f. II)512
6-Başka Sorular Sorulabilir (HMK m. 261 f. III)513
7-Sözleri Tutanağa Yazılır (HMK m. 261 f. V)513
8-Tutanağa Yazılan Sözleri Okunur (HMK m. 261 f. V)513
9-Tutanağın Altı Kendisine İmza Ettirilir (HMK m. 261 f. V)513
G-Tanığa Karşı Taraf veya Vekilince Yasak Davranışlar
Sergilenemez513
1-Tanık Övülemez (HMK m. 262)513

a. Sözle Övülemez514

b. Hareketle Övülemez514

2-Tanık Tahkir Edilemez (HMK m. 262)514
3-Aykırı Davranana İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262)514

aa. Taraf Hakkında İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262)514

bb. Vekil Hakkında İşlem Yapılır (HMK m. 79, 151, 262)515

H- Tercüman Kullanılabilir (HMK m. 263 f. I)515
I- Sağır ve Dilsiz Tanık Özelliğine Göre Dinlenir (HMK m. 263 f. II)515
1-Okuma ve Yazmayı Biliyorsa515
2-Okuma ve Yazmayı Bilmiyorsa515

VII. TANIKLIĞIN SONUÇLARI515

A- Kanuna Uygun Olmayan Tanıklığın Sonuçları (HMK m. 264)516
1-Yalan Yere Tanıklığın Sonuçları516
2-Menfaat Temin Ederek Tanıklığın Sonuçları516
C- Kanuna Uygun Tanıklığın Sonuçları516
1-Çağrılan Tanığa Ücret Verilir (HMK m. 265 f. I)516
2-Seyahat Eden Tanığın Giderleri Karşılanır (HMK m. 265 f. I)516

a. Yol Giderleri517

b. Konaklama Giderleri517

c. Beslenme Giderleri517

VIII. TANIKLIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ517

A- Akraba Olan Tanık Anlatımları517
B- Çelişkili Tanık Anlatımları518
1-Çelişkili Tanık Anlatımları Hükme Esas Alınamaz518
2-Çelişki Giderildikten Sonra Karar Verilmelidir520
C- İnandırıcı Olmayan Tanık Anlatımları522
D- Aktarıma Dayalı Tanık Anlatımları522
1-Taraflardan Aktarılan Anlatımlar523
2- Üçüncü Kişilerden Aktarılan Anlatımlar523
E-Yer ve Zaman İçermeyen Tanık Anlatımları523
F-Usule Uygun Dayanılmayan Tanık Anlatımları524
G-Soyut Olan Tanık Anlatımları525
H-Görgüye Dayanmayan Tanık Anlatımları526
I-Bilgi Kaynağı Açıklanmayan Tanık Anlatımları527
İ-Yetersiz Tanık Anlatımları527
J-Üstün Tutma Sebebi Açıklanmalıdır528
K-Hükme Esas Almama Sebebi Açıklanmalıdır528
L-Yazılı Belgeye Üstünlük Tanınmalıdır531
M-Değerlendirme Bilirkişiye Bırakılamaz533
N-Tanıkların Doğru Söyledikleri Asıl Olandır533
O-Yanlış Değerlendirilen Tanık Anlatımları534
Ö-Ayrıntı İçermeyen Tanık Anlatımları535
P-Menfaati Olan Tanık Anlatımları536

& 18. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (HMK m. 266-287)538

I. GENEL OLARAK538

II. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN ÖZELLİKLERİ538

A- Bilirkişiye İlişkin Özellikler538
1-Uzman Olmalıdır539

a.Avukat Bilirkişiden Rapor Alınamaz540

b.Mahkeme Yazı İşleri Müdüründen Rapor Alınamaz540

c.Mali Müşavirden Rapor Alınamaz541

2- Ücreti Verilmelidir542
B- Ziynet ve Eşyaya İlişkin Özellikler542
1-Aidiyeti Belirlenmelidir542
2- Yıpranma Payı Belirlenmelidir543
3- Ekonomik Değerini Yitirip Yitirmediği Belirlenmelidir546
4- Dava Tarihi Değeri Belirlenmelidir546
5- Değerlendirme Tarihi Göstermelidir546
6- Niteliği Belirlenmelidir546

III. BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNİN SONUÇLARI547

A- Bilirkişi Raporu Kural Olarak Hâkimi Bağlamaz547
B- Raporlar Arası Çelişki Giderilmelidir548
C- İtiraz Edilmeyen Rapor Hükme Esas Alınmalıdır548
D- Rapora İtibar Edilme Sebebi Açıklanmalıdır549
E- Gerekirse Ek Bilirkişi Raporu Alınmalıdır549

& 19. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KEŞİF
 (HMK m. 288-292)551

I. GENEL OLARAK551

II. KEŞİFİN ÖZELLİKLERİ551

A- Keşif Kararının Alınması551
1-Davaya Bakan Mahkemece Karar Alınır551
2- Sözlü Yargılamaya Kadar Karar Alınabilir551
3- Re'sen Karar Alınabilir551
4- Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Karar Alınabilir551
B- Keşfin İcrası551
1-Davaya Bakan Mahkemece İcra Edilir552
2-İstinabe Suretiyle Yapılabilir552
3-Yeri ve Zamanı Mahkeme Belirler552
4-Varsa Tarafların Huzurunda Yapılır552
5-Tanık Dinlenebilir552
6-Bilirkişi Dinlenebilir552
7-Tutanak Düzenlenir552
8-Belgeler Tutanağa Eklenir552
9-Temsili Uygulama Yapılabilir552
10-Üçüncü Kişi İçin Uygun Zamanda Yapılır553
11-Üçüncü Kişiye Bildirim Yapılır553

a. Kural Olarak Bildirim Yapılır553

b. İstisna Olarak Bildirim Yapılmaz553

C- Keşfe Katlanma Zorunluluğu 553
1-Katlanacaklar553

a.Taraflar553

b. Üçüncü Kişiler553

aa. Kural Olarak553

bb.Katlanma Yükümlülüğünden Kaçınma Hakkı 553

2-Katlanmanın Konusu554

a. Gereğine Uymak554

b. Engellemekten Kaçınmak554

3-Katlanmamanın Sonucu554

a. Kural Olarak554

aa.İspat Edecek Delilden Vazgeçmiş Sayılır554

bb. Diğer Taraf Vakıayı Kabul Etmiş Sayılır554

b. Mahkeme İstisna Hükmü Uygulayabilir554

c.Katlanmayan Üçüncü Kişi Mahkum Edilir554

& 20. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA UZMAN GÖRÜŞÜ
 (HMK m. 293)555

I. GENEL OLARAK555

II. UZMAN GÖRÜŞÜNÜN ÖZELLİKLERİ555

A- Uzmandan Bilimsel Mütalaa Alınabilir555
B- Uzmanın Dinlenilmesine Karar Verilebilir555
1-Talep Üzerine Dinlenebilir555
2-Re'sen Dinlenebilir555
C- Uzmana Gerekli Soru Sorulabilir555
1-Hakim Soru Sorabilir556
2-Taraflar Soru Sorabilir556
D-Uzman Gelmezse Raporu Değerlendirmeye Alınmaz556

& 21. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KESİN HÜKÜM
(HMK m. 303)557

I. GENEL OLARAK557

II. KESİN HÜKMÜN ÖZELLİKLERİ557

A-Kesin Hükmün Koşulları557
1- Her İki Davanın Taraflarının Aynı Olması Gerekir557
2- Her İki Davanın Dava Sebeplerinin Aynı Olması Gerekir557
3- İlk Davanın Hüküm Fıkrası İle İkinci Davaya Ait Talep Sonucunun Aynı Olması Gerekir558
B-Kesin Hükmün Etkisi558

& 22. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KARAR VE HÜKÜM (HMK m. 294-303)559

I. ZİYNET VE EŞYA DAVASINDA KARAR560

A- Ziynet ve Eşya Alacağı Davasında Ara Kararı560
B- Ziynet ve Eşya Alacağı Davasında Nihai Karar560
1-Esasa İlişkin Nihai Karar/Hüküm (HMK m. 294 f. I , cümle 2)561
2-Usule İlişkin Nihai Karar561
C-Ziynet ve Eşya Alacağı Davasında Bozma Sonrası Karar561

II. ZİYNET VE EŞYA DAVASINDA HÜKÜM 563

A- Ziynet ve Eşya Alacağı Hükmünün Verilmesi ve Tefhimi
(HMK m. 294)563
1-Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Verilir
(HMK m. 294 f. II)563
2-Hüküm Yargılamanın Sona Erdiği Duruşmada Tefhim Olunur (HMK m. 294 f. II)563

a. Hükmün Tefhimini, Duruşmada Bulunanlar Ayakta Dinlemelidir (HMK m. 294 f. V)563

b. Hükme İlişkin Hususlar, Niteliğine Aykırı Düşmedikçe, Usule İlişkin Nihai Kararlar Hakkında Da Uygulanmalıdır (HMK m. 294 f. VI)563

3- Hükmün Tefhimi Hüküm Sonucunun Duruşma Tutanağına Geçirilerek Okunması Suretiyle Yapılmalıdır
(HMK m. 294 f. III)564
4- Gerekçeli Kararın Tefhim Tarihinden Başlayarak
Bir Ay İçinde Yazılması Gerekir (HMK m. 294 f. IV)564
5- Usulüne Uygun Açılmış Tüm Davalar Hakkında Ayrı Hüküm Kurulması Gerekir564
6- Usulüne Uygun Açılmış Davada Olumlu Olumsuz Hüküm Kurulması Gerekir564
B-Ziynet ve Eşya Alacağı Hükmünün Kapsamı (HMK m. 297)566
1- Hükmün Hangi Millet Adına Verildiği İbaresi
(HMK m. 297 f. I)566
2-Hükmü Veren Mahkeme (HMK m. 297 f. I/a)566
3- Hükmü Veren Hâkim ve Zabıt Kâtibinin Ad ve Soyadları ile
Sicil Numaraları (HMK m. 297 f. I/a)566
4-Hükmün Hangi Sıfatla Verildiği (HMK m. 297 f. I/a)568
5-Tarafların Kimlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (HMK m. 297 f. I/b)568
6-Varsa Tarafların Kanuni Temsilci ve Vekillerinin
Ad ve Soyadları ile Adresleri (HMK m. 297 f. I/b)568
7- Tarafların İddia ve Savunmalarının Özeti (HMK m. 297 f. I/c)569
8- Tarafların Anlaştıkları ve Anlaşamadıkları Hususlar
(HMK m. 297 f. I/c)569
9- Tarafların Çekişmeli Vakıalar Hakkında Toplanan Delilleri (HMK m. 297 f. I/c)570
10- Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi (=Gerekçe)
(TCA m. 141 f. III, HMK m. 27 f. II/c, 297 f. I/c)570

a. Gerekçenin Bulunmaması570

b. Gerekçenin Doğru Olmaması573

c. Gerekçenin Çelişkili Olması573

aa. Gerekçenin Kendi İçinde Çelişkili Olması573

bb. Gerekçenin Hüküm Fıkrası İle Çelişkili Olması575

d. Gerekçenin Denetlenemez Olması577

e. Gerekçenin Anlaşılamaz Olması577

11- Sabit Görülen Vakıalarla Bunlardan Çıkarılan Sonuç ve Hukuki Sebepleri (HMK m. 297 f. I/c)580

a. Sabit Görülen Vakıalar Açıklanmalıdır580

b. Sabit Görülen Vakıalardan Çıkarılan Sonuç ve
Hukuki Sebepleri Açıklanmalıdır582

12-Hüküm sonucu (HMK m. 297 f. I/ç)582
13- Yargılama Giderleri (HMK m. 297 f. I/ç)583
14- Taraflardan Alınan Avansın Harcanmayan Kısmının İadesi
(HMK m. 297 f. I/ç) 583
15- Kanun Yolları ve Süresi (HMK m. 297 f. I/ç)583
16- Hükmün Verildiği Tarih (HMK m. 297 f. I/d)583
17- Hâkim ve Zabıt Kâtibinin İmzaları
(HMK m. 297 f. I/d, 298 f. IV, 299)583
18-Gerekçeli Kararın Yazıldığı Tarih (HMK m. 297 f. I/e)584
19-Hükmün Sonuç Kısmı (HMK m. 297 f. II)584

a. Gerekçeye Ait Herhangi Bir Söz Tekrar Edilmemelidir584

b. Sıra Numarası Altında; Açık, Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Şekilde Yazılmalıdır585

aa. Taleplerden Her Biri Hakkında Verilen Hüküm585

aaa.“Kısmen Kabul Kısmen Ret” Şeklinde Karar
Verilemez585

bbb.“Ekli Karar Tefhim Edildi” Şeklinde Karar
Verilemez586

ccc.“Gerekçeli Kararın Mahkemeden Alınmasına” Şeklinde Karar Verilemez586

bb. Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Haklar586

aaa. Cinsi Gösterilmelidir586

bbb. Niteliği Gösterilmelidir588

ccc. Miktarı Gösterilmelidir590

ddd. Değeri Gösterilmelidir591

eee. Ağırlığı Gösterilmelidir594

fff. Ayarı Gösterilmelidir596

c. Herhangi Bir Belgeye Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamamalıdır597

aa. Çeyiz Senedine Atıf Yapılamaz597

bb. Tespit Dosyasına Atıf Yapılamaz597

cc. Bilirkişi Raporuna Atıf Yapılamaz598

dd. Dava Dilekçesine Atıf Yapılamaz599

C- Ziynet ve Eşya Alacağı Hükmünün Yazılması (HMK m. 298)600
1-Hükmü Veren Hâkim Tarafından Yazılmalıdır
(HMK m. 298 f. I)601
2- Gerekçeli Karar, Tefhim Edilen Hüküm Sonucuna Aykırı (=Gerekçeli Kararla Kısa Karar Arasında Çelişki) Olmamalıdır (HMK m. 298 f. II)601

a. Tefhim Edilende Hüküm Varken Gerekçeli Kararda
Hüküm Kurulmaması601

b.Tefhim Edilende Hüküm Yokken Gerekçeli Kararda
Hüküm Kurulması602

c.Tefhim Edilenle Gerekçeli Kararda Hukuki Sebebi Değiştirerek Hüküm Kurulması602

d.Tefhim Edilenle Kısa Kararla Gerekçeli Kararın Hüküm Fıkrası Arasında Farklı Hüküm Kurulması602

3- Kararın Yazılan Gerekçesi Yazılan Hüküm Sonucuna Aykırı Olmamalıdır603

a. Hüküm Fıkrasında Yazılmayanın Gerekçe Bölümünde Yazılmış Olması Çelişkiyi Ortadan Kaldırmaz603

b. Tarafların Çelişkiyi Temyiz Sebebi Yapıp Yapmamış Olması Etkili Değildir603

D- Ziynet ve Eşya Alacağı Davasında Faiz604
1- Dava Tarihinden İtibaren Verilir604
2-Islah Edilen Bölüm İçin Islah tarihinden Verilir606
3-Talep Olmadan Verilemez (HMK m. 26 f. I)607
4- Yasal Faiz Uygulanmalıdır607
5-İstem Hakkında Olumlu Olumsuz Karar Verilmelidir608
E-Ziynet ve Eşya Alacağına İlişkin İlamın İcraya Konulması608

& 23.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI HÜKMÜNÜN TASHİHİ
(HMK m. 304)610

I. GENEL OLARAK610

II. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI HÜKMÜNÜN TASHİHİ610

A- Tashihin Konusu610
1- Yazı Hataları610
2- Hesap Hataları610
3-Diğer Benzeri Açık Hatalar611
B- Tashih Usulü611
1-Mahkemece Resen Düzeltilebilir612
2-Taraflardan Birinin Talebi Üzerine Düzeltilebilir612
3-Hüküm Tebliğ Edilmişse Taraflar Dinlenir612
4- Tashih İmzalanır ve Mühürlenir612

& 24. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI HÜKMÜNÜN TAVZİHİ
 (HMK m. 305-306)613

I. TAVZİHİN KONUSU (HMK m. 305)613

A- Hükmün Yeterince Açık Olmaması613
B- Hükmün İcrasında Tereddüt Uyandırması613
C- Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi613

II. TAVZİHİN ZAMANI (HMK m. 305)613

III. TAVZİHİN ŞEKLİ (HMK m. 305)614

A- Hükmün Açıklanması İstenebilir614
B- Tereddüdün Giderilmesi İstenebilir614
C- Aykırılığın Giderilmesi İstenebilir614

IV. TAVZİH İLE YAPILAMAYACAKLAR614

A- Haklar ve Yüklenen Borçlar Sınırlandırılamaz614
B- Haklar ve Yüklenen Borçlar Genişletilemez614
C- Haklar ve Yüklenen Borçlar Değiştirilemez615

V. TAVZİH USULÜ (HMK m. 306)615

A- İstek Bulunmalıdır615
B- İstek Görevli Mahkemeye İletilmelidir616
C- İstek Tebliğ Edilerek Süre Verilir616
D- İstek Karara Bağlanır616
E- Tavzih İmzalanır ve Mühürlenir617

& 25. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA FERAGAT
(HMK m. 307-312)618

I. FERAGAT KAVRAMI618

A- Talep Sonucundan Kısmen Vazgeçilebilir (HMK m. 307, 308 f. III)618
B- Talep Sonucundan Tamamen Vazgeçilebilir (HMK m. 307)618

II. FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ619

A- Davacı619
B- Vekil619
C- Vasi620
D- Davacıya Oy Danışmanı Atanmışsa620

III. FERAGAT ŞEKLİ620

A- Feragat Dilekçeyle Yapılabilir (HMK m. 309 f. I)620
1- Kimlik Tespiti Bulunmalıdır620
2-İmza Bulunmalıdır621
B- Feragat Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabilir
(HMK m. 309 f. I)622
C- Feragat Muvafakate Bağlı Değildir 623
1-Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir
(HMK m. 309 f. II)623
2-Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II)623
D- Feragat Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır (HMK m. 309 f. IV)623
E- Feragat Açık Olmalıdır624
F- Feragat İradesi Mahkemeye Ulaştığında Sonuç Doğurur626
G- Feragat İradesi Sakatlanmışsa İptal İstenebilir (HMK m. 311)626

III. FERAGATİN ZAMANI (HMK m. 310)626

A-Karardan Sonra Temyizden Önce Feragat627
1-Derece Mahkemesi Kendi Kararını Kaldıramaz627
2-Feragat Edenin Kimlik Tespiti ve İmzası Bulunmalıdır627
3-Dosyadan El Çeken Mahkemece Yapılacak İşlemler627

a. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Yapılacak İşlem628

b. Yargıtay Tarafından Yapılacak İşlem628

B- Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Feragat629
C- Yargıtay’da Duruşmada Feragat630
D- Karar Düzeltme Aşamasında Feragat630
E- Hüküm Tebliğ Edilmeden Kanun Yollarından Feragat Sonuç Doğurmaz630

IV. FERAGAT HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ
 (HMK m. 312)631

V. FERAGATİN SONUÇLARI (HMK m. 311)631

A- Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur631
B- Feragatten Dönülemez631
C- Kamu Düzenine İlişkindir632
D- Kesinleşmeyen Yönlerden Sonuç Doğurur632
E- Islah İşlemi İle Feragatten Dönülemez632

VI. FERAGATİN BENZERİ KAVRAMLARLA
 KARŞILAŞTIRILMASI633

A- Dosyanın İşlemden Kaldırılması (HMK m. 150) Kavramı ile Karşılaştırma633
B- Davanın Geri Alınması (HMK m. 123) Kavramı ile Karşılaştırma633

VII. KARAR VERİLMEDEN ÖNCE FERAGAT HALİNDE KARAR634

& 26. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA KABUL
 (HMK m. 308)635

I. KABUL KAVRAMI635

A- Talep Sonucuna Kısmen Muvafakat Edilebilir (HMK m. 308 f. I)635
B- Talep Sonucuna Tamamen Muvafakat Edilebilir
(HMK m. 308 f. I)635

II. KABUL EDEBİLECEK KİŞİ636

A- Davalı636
B- Vekil636

III.KABUL ŞEKLİ637

A-Kabul Dilekçeyle Yapılabilir (HMK m. 309 f. I)637
1-Dilekçelerin Karşılıklı Verilmesi Sırasında Yapabilir637
2-Duruşma Sırasında Yapılabilir638
3-Duruşma Dışında Yapılabilir639

a. Posta İle Gönderebilir639

b. Başka Mahkemeye Verebilir640

4-Kimlik Tespiti Bulunmalıdır640
5-İmza Bulunmalıdır640
B- Kabul Yargılama Sırasında Sözlü Olarak Yapılabilir
(HMK m. 309 f. I)641
C- Kabul Muvafakate Bağlı Değildir 641
1-Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II)641
2-Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II)641
D- Kabul Kayıtsız ve Şartsız Olmalıdır (HMK m. 309 f. IV)641
E- Kabul Açık Olmalıdır641
F- Kabul İradesi Mahkemeye Ulaştığında Sonuç Doğurur642
G- Kabul İradesi Sakatlanmışsa İptal İstenebilir (HMK m. 311)642

III. KABULÜN ZAMANI (HMK m. 310)642

A- Karardan Sonra Temyizden Önce Kabul642
1-Derece Mahkemesi Kendi Kararını Kaldıramaz642
2-Kabul Edenin Kimlik Tespiti ve İmzası Bulunmalıdır642
3-Kabulden Kural Olarak Dönülemez642
4-Dosyadan El Çeken Mahkemece Yapılacak İşlemler643

a. Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Yapılacak İşlem643

b. Yargıtay Tarafından Yapılacak İşlem643

B- Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Kabul644
C- Yargıtay’da Duruşmada Kabul644
D- Karar Düzeltme Aşamasında Kabul644

IV. KABUL HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ (HMK m. 312)644

V. KABULÜN SONUÇLARI (HMK m. 311)644

A- Kesin Hüküm Gibi Hukuki Sonuç Doğurur644
B- Kabulden Dönülemez645
C- Kamu Düzenine İlişkindir645
D- Kesinleşmeyen Yönlerden Sonuç Doğurur645
E- Islah İşlemi İle Kabulden Dönülemez645

& 27. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA SULH646

I. SULH KAVRAMI (HMK m. 313 f. I)646

II. SULHUN KAPSAMI 646

A-Dava Konusunun Dışındaki Hususları Kapsayabilir
(HMK m. 313 f. III)646
B-Şarta Bağlı Olarak Yapılabilir (HMK m. 313 f. IV)646

III. SULHUN ZAMANI (HMK m. 314)646

IV. SULHUN ETKİSİ (HMK m. 315)647

A- Davayı Sona Erdirir647
B- Kesin Hüküm Gibi Sonuç Doğurur648
C- Tarafların İstemine Göre Karar Verilir 648
1-Sulhe Göre Karar Verilmesi İstenilmişse648
2-Sulhe Göre Karar Verilmesi İstenilmemişse648
D- Sulhun İptali İstenebilir (HMK m. 315 f. II)648
1-İrade bozukluğu Varsa Sulhun İptali İstenebilir648
2-Aşırı Yararlanma Varsa Sulhun İptali İstenebilir648

& 28.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA YARGILAMA GİDERLERİ (HMK m. 323-333)649

I. YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI649

A- Harçlar649
1-Başvurma Harcı (HK m. 27)649
2- Celse Harcı (HMK m. 323 f. I/a)650
3- Karar ve İlam Harcı (HMK m. 323 f. I/a)650
B- Giderler651
1-Tebliğ ve Posta Giderleri (HMK m. 323 f. I/b)651
2-Dosya ve Sair Evrak Giderleri (HMK m. 323 f. I/c)651
3- Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri ve Protesto, İhbar,
İhtarname ve Vekâletname Düzenlenmesine İlişkin Giderler
(HMK m. 323 f. I/ç)651
4- Keşif Giderleri (HMK m. 323 f. I/d)652
5- Tanığa Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e)652
6- Bilirkişiye Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e)652
7- Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Harç, Vergi, Ücret ve Sair Giderler (HMK m. 323 f. I/f)652
8- Vekil İle Takip Edilmeyen Davalarda Tarafların Hazır Bulundukları Günlere Ait Gündelik, Seyahat ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g)653
9- Vekili Bulunduğu Hâlde Mahkemece Çağrılan Taraf İçin Gündelik, Yol ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g)653
10- Yargılama Sırasında Yapılan Diğer Giderler
(HMK m. 323 f. I/h)653
11- Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler
(HMK m. 325)653
C- Vekâlet Ücreti (HMK m. 323 f. I/ğ, 330)654
1-Dava Kabul Edilmişse654

a.Asıl Dava Kabul Edilmişse654

b.Karşı Dava Kabul Edilmişse655

c.Birleşen Dava Kabul Edilmişse655

d.Terditli Dava Kabul Edilmişse655

e. Kısmen Dava Kabul Edilmişse655

aa.Kısmen Kabul Edilen Üzerinden Davacı Yararına
Verilir655

bb.Kısmen Ret Edilen Üzerinden Davalı Yararına
Verilir656

2- Dava Ret Edilmişse659

a. Kural Olarak659

b. Ret Sebebi Ortak Olan Davalılar Vekili Lehine
(AAÜT m. 3 f. II)660

c. Ret Sebebi Ayrı Olan Davalılar Vekili Lehine
(AAÜT m. 3 f. II)660

3-Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmişse661
4- Dava Konusuz Kalmışsa (AAÜT m. 6 f. I)661

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Anlaşmazlık Giderilmişse 664

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Anlaşmazlık Giderilmişse 664

5-Davadan Feragat Edilmişse (AAÜT m. 6 f. I)664

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Anlaşmazlık Giderilmişse 664

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Anlaşmazlık Giderilmişse 665

6- Davada Kabul Varsa (AAÜT m. 6 f. I)665

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Anlaşmazlık Giderilmişse665

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Anlaşmazlık Giderilmişse 666

7- Davada Sulh Varsa (AAÜT m. 6 f. I)666

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Anlaşmazlık Giderilmişse 666

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Anlaşmazlık Giderilmişse 666

8-Anlaşmazlık Herhangi Bir Nedenle Giderilirse
(AAÜT m. 6 f. I)666

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalanıncaya Kadar Anlaşmazlık Giderilmişse666

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Anlaşmazlık Giderilmişse 666

9-Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I)667

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalana Kadar Karar Verilmişse667

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Karar
Verilmişse667

10-Yetkisizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I)667

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalana Kadar Karar Verilmişse667

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Karar
Verilmişse668

11-Davanın Nakline Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I)668

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalana Kadar Karar Verilmişse668

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Karar
Verilmişse668

12-Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse
(AAÜT m. 7 f. I)668

a. Ön İnceleme Tutanağı İmzalana Kadar Karar Verilmişse669

b. Ön İnceleme Tutanağı İmzalandıktan Sonra Karar
Verilmişse669

13-Davanın Ön Şartın Yerine Getirilmemesi Nedeniyle Reddine Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. II)669
14-Davanın Husumet Nedeniyle Reddine Karar Verilmişse
(AAÜT m. 7 f. II)670
15-Kanun Gereği, Yeni Mahkemeler Kurulması ve İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme Nedeniyle Görevsizlik Kararı Verilmişse (AAÜT m. 7 f. III)671
16-Kanun Gereği, Yeni Mahkemeler Kurulması ve İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme Kararı Verilmişse (AAÜT m. 7 f. III)672
17-Kanun Gereği, Yeni Mahkemeler Kurulması ve İş Bölümü İtirazı Nedeniyle Gönderme Nedeniyle Yetkisizlik Kararı Verilmişse (AAÜT m. 7 f. III)672
18-Karşı Dava Varsa (AAÜT m. 8)672
19-Davanın Birleştirilmesi Kararı Varsa (AAÜT m. 8)672
20-Davanın Ayrılması Kararı Varsa (AAÜT m. 8)673
21-Avukatlık Ücretinin Kapsadığı İşler (AAÜT m. 2)674

a. Kesin Hüküm Elde Edilinceye Kadar Olan İş ve
İşlemler (AAÜT m. 2 f. I)674

b. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemelerinde Yapılan
Duruşma (AAÜT m. 2 f. 2)674

22-Avukatlık Ücretinin Kapsamadığı İşler (AAÜT m. 2)674

a. Takip Edilen Dava İle İlgili Olarak Düzenlenen Dilekçe ve Yapılan Diğer İşlemler (AAÜT m. 2 f. I)674

b. Tavzih İstemi (AAÜT m. 2 f. I)674

23- Vekâlet Ücretinin Kapsamı 674

a. Ücretin Tamamına Hak Kazanılır (AAÜT m. 5 f. I)675

b. Belirlenmiş Dava Değerine Göre Hesaplanır
(AAÜT m. 5 f. II)675

c. İstenilmediği Açıklanmışsa Verilmez675

d. Miktarı Hakim Takdir Eder (AAÜT m. 3 f. I)675

aa.Avukatın Emeği675

bb.Avukatın Çabası676

cc.İşin Önemi676

dd.İşin Niteliği676

ee.Davanın Süresi676

24- Dava Birden Çok İse676
25- Avukat Birden Çok İse (AAÜT m. 4)676
26-Maktu Ücretin Altında Kalmama (AAÜT m. 13)676
27-Katma Değer Vergisine Hükmedilemez678
28- Kesinleşen Yönler Dikkate Alınmalıdır678
29-Taraf Lehine Hükmedilir (HMK m. 330)678
30-İstifa Etme Engel Değildir679
31-Baro Görevlendirmişse Verilemez679
32-Kararın Verildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Tarife Gereğince Karar Verilir679
33-Vekil İle Temsil Edilmeyene Verilmez680
34-Dava Geri Alınmışsa (HMK m. 123)680
35-Taraflar İçin Tek Vekalet Ücreti Verilir681
D-Delil İkamesi İçin Avans (Delil Avansı)682
1-Verilen Kesin Süre Usulüne Uygun Olmalıdır682
2-Verilen Kesin Süre İçinde Delil Avansı Yatırılmalıdır
(HMK m. 324 f. I)683

a. Yatırılmazsa Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılır
(HMK m. 324 f. II)683

b.Diğer Taraf Bu Avansı Yatırabilir (HMK m. 324 f. II)685

3- Aynı Delilin İkamesinde Yarı Yarıya Avans Olarak Ödenir
(HMK m. 324 f. I)685
4-Avansın İadesi (HMK m. 333)685

II. YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ686

A-Mahkemece Resen Hükmedilir (HMK m. 332 f. I)686
B- Hüküm Altında Gösterilir (HMK m. 332 f. II)687
1- Tutarı687
2- Hangi Tarafa Yükletildiği687
3- Hangi Oranda Yükletildiği (HMK m. 326 f. II)687
4-Dökümü688
5-Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerinin Ödenme Şekli688
C-Esastan Sonuçlanmayan Davada Hükmedilmesi (HMK m. 331)688
1-Davanın Konusuz Kalması (HMK m. 331 f. I)689
2- Görevsizlik, Yetkisizlik veya Gönderme Kararı Verilmesi
(HMK m. 331 f. II)689

a.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse690

b. Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse690

3-Görevsizlik Kararı Verilmesi (HMK m. 331 f. II)690

a.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse690

b.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse690

4- Yetkisizlik Kararı Verilmesi (HMK m. 331 f. II)691

a.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse691

b.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse691

5- Gönderme Kararı Verilmesi (HMK m. 331 f. II)691

a.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse691

b.Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse691

6-Davanın Açılmamış Sayılması (HMK m. 331 f. III)692
D-Kesinleşen Giderler Dikkate Alınmalıdır692

III. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK692

A-Aleyhine Hüküm Verilen Taraftan Alınmasına Karar Verilir
(HMK m. 326 f. I)692
B-Kısmen Haklı Çıkılmışsa Yargılama Giderleri Haklılık Oranına
Göre Paylaştırılır (HMK m. 326 f. II)693
C-Dürüstlük Kuralına Aykırılık Varsa (HMK m. 327)694
D-İstemediğini Açıklayanın Gideri Üzerinde Bırakılır694

& 29. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA ADLİ YARDIM
 (HMK m. 334-340)695

I. ADLİ YARDIM KOŞULLARI695

A-Geçimde Önemli Ölçüde Zor Duruma Düşecek Olmak
(HMK m. 334 f. I)695
B-Taleplerinin Açıkça Dayanaktan Yoksun Olmaması
(HMK m. 334 f. I)696
C-Yabancıların İçin Karşılıklılık Şartı Bulunmak (HMK m. 334 f. II)696
D-Adli Yardım Talebinde Bulunmak696
1-Talepte Bulunabilecekler697
2-Görevli ve Yetkili Mahkeme 697

a.Asıl Talebin Karara Bağlanacağı Mahkemeden İstenebilir (HMK m. 336 f. I)697

b.Kanun Yoluna Başvuru Sırasında İstenebilir
(HMK m. 336 f. III)698

3-Eklenecek Belgeler (HMK m. 336 f. II)698

a.İddiasının Özeti699

b.İddiasını Dayandıracağı Deliller699

c.Mali Durum Belgeleri699

4-Süresi (HMK m. 336 f. III)700
5-Her Türlü Harç ve Vergiden Muafiyet (HMK m. 336 f. IV)700

II. ADLİ YARDIMIN KAPSAMI700

A-Sağladığı Hususlar (HMK m. 335 f. I)700
B-Bölümsel Yararlanma Kararı Verilebilir (HMK m. 335 f. II)700
C-Hükmün Kesinleşmesine Kadar Devam Eder (HMK m. 335 f. III)700
D-Önce Yapılan Yargılama Giderlerini Kapsamaz
(HMK m. 337 f. III)701

III. ADLİ YARDIM TALEBİNİN İNCELENMESİ701

A-Duruşma Yapmaksızın Karar Verilebilir (HMK m. 337 f. I)701
B-Kararlara Karşı İtiraz (HMK m. 337 f. II)701
C-Ret Halinde Tekrar Talepte Bulunulabilir (HMK m. 337 f. II)702

IV. ADLİ YARDIM KARARININ SONUÇLARI702

A-Adli Yardım Kararının Kaldırılması (HMK m. 338)702
1-Kasten veya Ağır Kusuru Sonucu Yanlış Bilgi Verdiği Ortaya Çıkarsa702
2-Mali Durumunun Yeteri Derecede İyileştiği Anlaşılırsa702
B-Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili
(HMK m. 339)702
C-Adli Yardım Kararıyla Atanan Avukatın Ücretinin Ödenmesi
(HMK m. 340)703

& 30. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA YARGILAMANIN İADESİ (HMK m. 374-381)704

I. GENEL OLARAK 704

II. YARGILAMANIN İADESİ705

A-Yargılamanın İadesi Sebepleri (HMK m. 375)705
1-Mahkemenin Uygunsuz Teşekkül Etmiş Olması705
2-Bakamayacak Hâkimin Karar Vermiş veya Karara Katılmış Bulunması705
3-Vekil veya Temsilci Olmayanla Davanın Görülüp Karara Bağlanması705
4-Elde Edilemeyen Belgenin Ele Geçirilmiş Olması705

a. Belge Kararı Etkileyecek Nitelikte Olmalıdır705

b. Belge Karar Kesinleştikten Sonra Ele Geçirilmiş
Olmalıdır706

c. Belge Karardan Önce Düzenlenmiş Olmalıdır706

d. Belge Elde Olmayan Nedenlerle Verilememiş Olmalıdır706

5-Karara Dayanak Senedin Sahte Olduğunun Anlaşılması706
6-Yalan Tanıklık Yapıldığının Sabit Olması706
7-Bilirkişi veya Tercümanın Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğunun Sabit Olması707
8- Tarafın Karara Dayanak Yemini Yalan Yere Ettiğinin
Sabit Olması707
9- Karara Esas Hükmün, Kesinleşmiş Başka Bir Hükümle Ortadan Kalkmış Olması707
10- Lehine Karar Verilen Tarafın Hileli Bir Davranışta Bulunmuş Olması707
11- İkinci Davada, Öncekine Aykırı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması708
12- Kararın Aykırılığının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararıyla Tespit Edilmiş Olması708
B-Yargılamanın İadesi Usulü709
1-İnceleyecek Mahkeme709

a.Bir Dava Olarak Açılır709

b.Yeni Esas Numarası Verilir710

c.Kararı Veren Mahkemece İncelenir711

d.Talep, Varsa Yerine Geçen Mahkemeye Yapılır711

e.Kurulmuşsa Dava Aile Mahkemesine Devredilmelidir711

f.İlk Davanın Devamı Sayılır712

2-Teminat712
3-Taraflar712
4-Süre713
5-Talebin Ön İncelemesi714
6-Yeniden Yargılama veya Hükmün İptali714

& 31. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA İHTİYATİ TEDBİR (HMK m. 389-399)715

I. İHTİYATİ TEDBİR ŞARTLARI (HMK m. 389)715

A-Hakkın Elde Edilmesinin Önemli Ölçüde Zorlaşacak Olması715
B-Hakkın Elde Edilmesinin İmkânsız Hâle Gelecek Olması715
C-Gecikme Sebebiyle Bir Sakıncanın Doğacak Olması 715
D-Gecikme Sebebiyle Ciddi Bir Zararın Doğacak Olması715

II. İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ (HMK m. 390)715

A-İlgili Mahkemeden Talep Edilir (HMK m. 390 f. I)715
1-Dava Açılmadan Önce716
2-Dava Açıldıktan Sonra716
B-Karşı Taraf Dinlenmeden Tedbire Karar Verilebilir
(HMK m. 390 f. II)716
C-İhtiyati Tedbir Sebebi ve Türü Açıklanmalıdır (HMK m. 390 f. III)716
D-Haklılık Yaklaşık Olarak İspat Edilmiş Olmalıdır
(HMK m. 390 f. III)716

III.İHTİYATİ TEDBİR KARARI (HMK m. 391)717

A-İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi717
1-Her Türlü Tedbire Karar Verilebilir (HMK m. 391 f. I)717
2-Reddi Hâlinde Kanun Yoluna Başvurulabilir
(HMK m. 391 f. III)717
3-Kapsamı Kanuna Uygun Olmalıdır (HMK m. 391 f. II)718
B-İhtiyati Tedbirde Teminat Gösterilmesi (HMK m. 392)718
C-İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması (HMK m. 393)718
D-İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz (HMK m. 394)719
1-İtiraz Edebilecekler719
2-İtiraz Süresi719
3-İtiraz Şekli719
4-İtirazın İncelenmesi719
5-İtiraz Hakkında Verilen Karara Karşı Kanun Yolu Açıktır720
E-İhtiyati Tedbirin Değiştirilmesi veya Kaldırılması720
1-Teminat Karşılığı Olarak (HMK m. 395)720
2-Durum ve Koşulların Değişmesi Sebebiyle (HMK m. 396)721
F-İhtiyati Tedbiri Tamamlayan İşlemler (HMK m. 397)721
G-İhtiyati Tedbire Muhalefetin Cezası (HMK m. 398)721
H-İhtiyati Tedbirin Haksızlığından Kaynaklanan Tazminat
(HMK m. 399)722

& 32.ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVASINDA DELİL TESPİTİ
(HMK m. 400-405)723

I. DELİL TESPİTİ İSTENEBİLECEK HÂLLER723

A-Görülmekte Olan Bir Davada İstenebilir (HMK m. 400 f. I)723
B-İleride Açılacak Dava İçin İstenebilir (HMK m. 400 f. I)723

II. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN GERÇEKLEŞMESİ723

A-Hukuki Yararın Varlığı Gerekir (HMK m. 400 f. II)723
B-Delil Tespiti Talebi Dilekçeyle Yapılır (HMK m. 402 f. I)723
C-Tespit Giderleri Avans Olarak Ödenir (HMK m. 402 f. II)724

III. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN İNCELENMESİ724

A-Görev ve Yetki Koşulu Gerçekleşmelidir (HMK m. 401)724
B-Talep Haklı Bulunursa Karar Dilekçeyle Birlikte Karşı
Tarafa Tebliğ Edilir (HMK m. 402 f. III)725
C-Acele Hâllerde Tebligat Yapılmaksızın Tespit Yapılabilir
(HMK m. 403)725
D- Kararın Yerine Getirilmesinde O Delilin Toplanmasına İlişkin Hükümler Uygulanır (HMK m. 404) 726

IV.DELİL TESPİTİNİN SONUÇLARI 726

A-Delil Tespiti Dosyası Asıl Dava Dosyasının Eki Sayılır
(HMK m. 405)726
B-Delil Tespiti Kesin Delil Niteliğinde Değildir726
C-Delil Tespiti Giderleri Haklılık Oranına Göre Paylaştırılır
(HMK m. 326 f. II)727

& 33. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ (HMK m. 166)728

I.AYNI YARGI ÇEVRESİNDE YER ALAN MAHKEMELERDE
 AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ728

A- Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar Bulunmalıdır (HMK m. 166 f. I)728
1- Bağımsız Dava Olabilir728
2-Karşı Dava Olabilir728
B-Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
(HMK m. 166 f. IV)729
1-Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması729
2-Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması729
C-Talep Üzerine veya Kendiliğinden Birleştirilebilir
(HMK m. 166 f. I)729
1-Talep Üzerine Birleştirilebilir729
2-Kendiliğinden Birleştirilebilir729
D-Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir
(HMK m. 166 f. I)729
E-Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Verilebilir
(HMK m. 166 f. I)729
F-Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir730
G-Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar
(HMK m. 166 f. I)730
H-Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir
(HMK m. 166 f. III)730
I-Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir730
İ-Birleşen Davalar Bağımsızlıklarını Korurlar730

II.AYRI YARGI ÇEVRESİNDE YER ALAN MAHKEMELERDE
  AÇILAN DAVALARIN BİRLEŞTİRİLEMESİ731

A- Aynı Düzey ve Sıfattaki Hukuk Mahkemelerinde Açılmış Davalar Bulunmalıdır (HMK m. 166 f. II)731
B-Açılmış Davalar Arasında Bağlantı Bulunmalıdır
(HMK m. 166 f. IV)731
1-Davaların Aynı veya Birbirine Benzer Sebeplerden Doğması731
2-Biri Hakkında Verilecek Hükmün Diğerini Etkileyecek Nitelikte Bulunması731
C-Talep Üzerine Birleştirilebilir (HMK m. 166 f. II)732
D-Birleştirme Kararı İkinci Davanın Açıldığı Mahkemece Verilir
(HMK m. 166 f. II)732
E-Birleştirme Kararı Davanın Her Aşamasında Talep Edilebilir
(HMK m. 166 f. I)733
F-Davalar İlk Davanın Açıldığı Mahkemede Birleştirilebilir733
G-Birleştirme Kararı İlk Davanın Açıldığı Mahkemeyi Bağlar
(HMK m. 166 f. II)734
H-Birleştirme Kararı Derhâl İlk Mahkemeye Bildirilir
(HMK m. 166 f. III)734
I-Birleştirilen Davalardaki Talepler Ayrı Olarak Değerlendirilir735
İ-Birinci Davanın Açıldığı Mahkeme, Talebin Kabulü ile Davaların Birleştirilmesine İlişkin Kararın Kesinleşmesinden İtibaren Bununla Bağlıdır (HMK m. 166 f. II)735

III. KANUN YOLLARI (HMK m. 166 f. V, 168)735

& 34. ZİYNET VE EŞYA ALACAĞI DAVALARINDA ZAMANAŞIMI 737

I. GENEL OLARAK737

II. ZAMANAŞIMI737

A-Eşyalar Mevcut İse737
B-Eşyalar Mevcut Değilse743
1-On Yıllık Zamanaşımı Süresi Vardır744
2-Zamanaşımı Boşanma Kararının Kesinleşme Tarihinden
Başlar745

& 35. ZİYNET VE EŞYA İÇİN BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI
(BK m. 295)747

I. BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI KOŞULLARI747

A-Ağır Bir Suç İşlenmişse747
B-Yükümlülüklere Önemli Ölçüde Aykırı Davranılmışsa747
C-Yükleme Yerine Getirilmemişse748

II. BAĞIŞLAMANIN GERİ ALINMASI DAVASI 748

A-Niteleme Doğru Yapılmalıdır (HMK m. 33) 749
B-Dava Süresi İçinde Açılmalıdır749
C-Genel İspat Kuralları Uygulanmalıdır750
D-İlgili Dava Sonucu Beklenmelidir751
E-Bağışlananın Elinde Kalan İstenmelidir752
F-Genel Mahkemeler Görevlidir752

& 36. DOSYA İLE İLGİLİ İŞLEMLER755

I. DOSYANIN DÜZENLENMESİ755

A-Dosyaya Belge Konulması (HMK m. 159 f. I)755
B- Dosyanın Başka Yere Gönderilmesi (HMK m. 159 f. II)755
C-Dosya İçin Dizi Listesinin Düzenlenmesi (HMK m. 160)755

II. DOSYANIN İNCELENMESİ756

A-Dosyanın Hâkimin İncelemesine Hazır Tutulması (HMK m.162)756
B-Dosyanın Taraflarca İncelenmesi (HMK m. 161)756
C-Dosyanın İlgililerce İncelenmesi (HMK m. 161)756

III. DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (HMK m. 150)756

A- Taraflar Usulüne Uygun Şekilde Davet Edilmiş Olmalıdır756
B- Dosyanın İşlemden Kaldırılması Koşulları Gerçekleşmelidir758
1- Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi Göndermemiş Olabilir (HMK m. 150 f. I)758
2- Taraflar Duruşmaya Gelip Davayı Takip Etmeyeceklerini Bildirmiş Olabilir (HMK m. 150 f. I)758
3-Taraflar Duruşmaya Gelmemiş ve Mazeret Dilekçesi
Gönderilmiş Olabilir759

a.Mazeret Kabul Edilirse Yeni Duruşma Günü Belirlenir759

b.Mazeret Kabul Edilmezse Dosya İşlemden Kaldırılır759

4-Taraflardan Biri Duruşmaya Gelmemiş Diğeri Gelmiş Olabilir759

a. Gelen Tarafın Talebi Üzerine Dosya İşlemden Kaldırılır (HMK m. 150 f. II)759

b. Gelen Tarafın Talebi Üzerine Gelmeyenin Yokluğunda Duruşmaya Devam Edilir (HMK m. 150 f. II)760

5- Duruşma Gününün Belli Edilmesi İçin Başvuru Gereken Hâllerde Gün Tespit Ettirilmemiş Olabilir (HMK m. 150 f. III)760
C- Geçerli Bir Özrü Olmaksızın Duruşmaya Gelmeyen Taraf Yokluğunda Yapılan İşlemlere İtiraz Edemez. (HMK m. 150 f. I)760

 IV. DOSYASI İŞLEMDEN KALDIRILMIŞ DAVANIN
  YENİLENMESİ761

A- Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenebilir (HMK m. 150 f. IV)761
1-Dava İşlemden Kaldırıldığı Tarihten Başlayarak Üç Ay İçinde Yenilenebilir761
2-Dava Taraflardan Birinin Dilekçe ile Başvurusu Üzerine Yenilenebilir762
3-Yenileme Dilekçesi Duruşma Gün, Saat ve Yeri ile Birlikte Taraflara Tebliğ Edilir762
4-Bir Ay Geçtikten Sonra Yenileme Talebinde Yeniden
Harç Alınır763

a.Harç Yenileyen Tarafça Ödenir764

b.Harç Karşı Tarafa Yüklenemez764

c.Harç Verilerek Yenilenen Dava Eski Davanın Devamı
Sayılır764

5- Sonradan Yenilenmiş Olan Dava İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamaz (HMK m. 150 f. VI)764
B-Dosyası İşlemden Kaldırılmış Olan Dava Üç Ay İçinde Yenilenmeyebilir (HMK m. 150 f. V)765
1-Dava Sürenin Dolduğu Gün İtibarıyla Açılmamış Sayılır765
2-Mahkemece Kendiliğinden Karar Verilerek Kayıt Kapatılır765
3-Açılmamış Sayılan Davadaki Talep Dahi Vaki Olmamış Sayılır (HMK m. 150 f. VII)765

EKLER

KAVRAM DİZİNİ767

ÖMER UĞUR GENÇCAN’IN ÇALIŞMALARINDAN “BİR KISMI”813ÖNSÖZ

Evliliği sırasında evden kovulan, boşanma davası açan ya da boşanan kadın ve erkek eşin eşlerinde kalan eşyaları ile mutlu günlerinde bir şekilde eşlerine verdikleri altınları geri alabilmeleri için çok sayıda açılan ziynet ve eşya davaları hakkında Yargıtay uygulamasını gerek esas gerekse usul hükümlerini yansıtır şekilde evlilik mağdurlarına sunarak tarafların huzurlu tasfiye yapabilmesine katkıda bulunmayı hedefledim.

Elinizdeki kitabın konusu olan ziynet ve eşya davalarını da inceleyen Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde otuz bir yıldır (evet, otuz bir yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Binlerce ziynet ve eşya alacağı dosyasını bizzat okudum ve binlerce ziynet ve eşya alacağı ilamını bizzat yazdım

Ziynet ve eşya davaları ile ilgili Yargıtay’ın kararları tarafımdan incelenerek emsal özelliği taşıyanları değerlendirilip bilimsel açıklama içinde sistematik bir şekilde kullanıldığı başka bir anlatımla anlamsız biçimde önünüze sıralanmadığı/yığılmadığı için bu eserin bir Kimsesiz İçtihatlar Mezarlığı olmadığının da farkında olunmasını isterim.

Bu vesile ile hukukçu çevresine bugüne kadar düşüncelerimi açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren;

Devlet kuruluşlarından;

Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Diyanet İşleri Din İşleri Başkanlığı ile Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğüne,

Sivil toplum örgütlerinden;

UNİCEF, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), Yaşar Üniversitesi Hukuk Topluluğu, Mağdur Babalar Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği, Marmara Üniversitesi Hukuk ve Diplomasi Kulübü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurgusal Duruşma Topluluğu, İzmir Arabulucular Derneği (İZARDER) ile Halkbank’ın değerli yöneticilerine,

Hukuk fakültelerinden;

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesine

Barolardan;

Özellikle başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere Adana Barosu, Adıyaman Barosu, Afyon Barosu, Aksaray Barosu, Amasya Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bartın Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce Barosu, Edirne Barosu, Elazığ Barosu, Erzincan Barosu, Erzurum Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Karabük Barosu, Karaman Barosu, Kars-Ardahan Barosu, Kastamonu Barosu, Kayseri Barosu, Kırıkkale Barosu, Kırklareli Barosu, Kırşehir Barosu, Kocaeli Barosu, Konya Barosu, Kütahya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mardin Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Nevşehir Barosu, Niğde Barosu, Ordu Barosu, Osmaniye Barosu, Sakarya Barosu, Samsun Barosu, Sinop Barosu, Sivas Barosu, Şanlıurfa Barosu, Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, Uşak Barosu, Yozgat Barosu, Zonguldak Barosu’na,

Merkezlerden;

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, Antalya Barosu Genç Avukatlar Meclisi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi ve İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği’ne,

Konuşma metinlerimi yayınlayan;

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu’na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Osmaniye Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi ve Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine,

Söyleşilerimi yayınlayan;

Güncel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna,

Benimle televizyon programları yapan;

TRT Televizyonuna ve CNN Televizyonuna,

Ayrıca;

Saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim.

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım

 

         1 HAZİRAN 2019                           Ömer Uğur GENÇCAN

        Çankaya-ANKARA              YARGITAY 2. Hukuk Dairesi Başkanı

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar