Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Stok Durumu: Tükendi
58,50 TL 65,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer EKMEKÇİ,Muhammet ÖZEKES,Murat ATALI, Vural SEVEN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Prof. Dr. Murat ATALI, Prof. Dr. Vural SEVEN

2019/11 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-2449-51-0

Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi ve bu arada ortaya çıkan yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla, çalışmamızın ikinci basısı hazırlanmıştır. Bu basıda yeni bir sistematiğe gidilmiş, kitap temelde üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde, arabuluculuğun temel kavram ve ilkeleri ile genel hükümleri ele alınmış; ikinci bölümde, ihtiyari arabuluculuk incelenmiş; üçüncü bölümde ise zorunlu arabuluculuk üzerinde durulmuştur. Bu arada üçüncü bölüm de kendi içinde üç alt kısma ayrılarak, ilk kısımda zorunlu arabuluculuğa ilişkin genel hüküm ve düzenlemeler, ikinci kısımda iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk, üçüncü kısımda ise ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk değerlendirilmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ BÖLÜM
   ARABULUCULUK HAKKINDA TEMEL BİLGİLER
   I. GENEL OLARAK ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
   II. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMİ OLARAK ARABULUCULUK, ARABULUCULUĞUN ANAYASA KARŞISINDAKİ DURUMU VE TEMEL İLKELERİ
   III. ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DÜNYADA VE ÜLKEMİZDEKİ GELİŞMELER VE DÜZENLEMELER
   IV. ARABULUCULUK KONUSUNDA KURUMSAL ALT YAPI
   V. ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ ALANLAR
   VI. ARABULUCULUK İLİŞKİSİNİ KURAN SÖZLEŞMELER: ARABULUCULUK VE ARABULUCU SÖZLEŞMESİ
   VII. ARABULUCULUK SÜRECİNİN SÜJELERİ VE BU SÜREÇTE YER ALABİLECEK KİŞİLER


    İKİNCİ BÖLÜM
    İHTİYARİ ARABULUCULUK
    I. ARABULUCULUK SÜRECİ HAKKINDA GENEL BİLGİ
    II. ARABULUCULUK SÜRECİNE BAŞLANGIÇ ve HAZIRLIK
    III. ARABULUCULUK FAALİYETİNDE İNCELEME, MÜZAKERE VE ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
    IV. ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
    V. ARABULUCULUK SONUNDA VARILAN ANLAŞMANIN ETKİSİ VE İCRASI
    VI. ARABULUCULUK FAALİYETİ İLE İLGİLİ GİDERLER, BU GİDERLERDEN SORUMLULUK ve ADLİ YARDIM


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     ZORUNLU ARABULUCULUK


      BİRİNCİ KISIM
      ZORUNLU ARABULUCULUĞUN GENEL DÜZENLEMESİ
      I. ZORUNLU ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
      II. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN KAPSAMINA GİREN UYUŞMAZLIKLARA GENEL BAKIŞ
      III. ZORUNLU ARABULUCUĞUN HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve ARABULUCULUK İLKELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
      IV. ARABULUCUYA BAŞVURUNUN DAVA ŞARTI (ZORUNLU) OLMASININ ANLAMI ve DEĞERLENDİRİLMESİ
      V. ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI VE ARABULUCUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ
      VI. ZORUNLU ARABULUCULUK SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ VE ARABULUCULUK GÖRÜŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ
      VII. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI
      VIII. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNDE VARILAN ANLAŞMANIN ETKİSİ ve İCRASI
      IX. ZORUNLU ARABULUCULUK FAALİYETİNİN USUL VE TAKİP HUKUKU BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN VE SORUNLU DURUMLARI


       İKİNCİ KISIM
       İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK
       I. GENEL OLARAK
       II. İŞ MAHKEMELERİNİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR
       III. KONU İTİBARİYLE ZORUNLU ARABULUCULUĞA TABİ OLAN VE OLMAYAN UYUŞMAZLIKLAR
       IV. ARABULUCUYA YAPILAN BAŞVURUDA VE ANLAŞMADA TÜM TALEPLERİN BELİRTİLMESİ KONUSU
       V. TARAFLARIN İŞE İADE KONUSUNDA ANLAŞMALARI VE ANLAŞMAMALARI
       VI. ARABULUCUYA BAŞVURU VE FAİZ BAŞLANGICINA DAİR BİR YAKLAŞIM
       VII. ARABULUCUDA ANLAŞILAN MİKTARIN NET/BRÜT OLUP OLMADIĞI ÜZERİNE İHTİLAFTA İCRA EDİLEBİLİRLİK ŞERHİ VERİLMESİ
       VIII. ARABULUCULUK SÜRECİNDE ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ VE İŞE İADE DAVALARINDA ÖZEL DURUM
       IX. SENDİKALARIN DAVA TAKİP YETKİSİNİN (HMK m. 53) DURUMU
       X. İŞ HUKUKUNUN EMREDİCİ HÜKÜMLERİ KARŞISINDA ARABULUCULUK FAALİYETİ SONUNDA ANLAŞMAYA VARILMASI HALİNDE DAVA AÇILAMAZ (HUAK m. 18/5) HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
       XI. ARABULUCULUK SÜRECİNE İLİŞKİN ÖRNEK BİR YARGITAY KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


        ÜÇÜNCÜ KISIM
        TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK
        I. GENEL OLARAK TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DÜZENLEME
        II. TİCARİ DAVA KAVRAMI
        III. TİCARİ DAVA OLUP OLMADIĞI TARTIŞMALI OLAN UYUŞMAZLIKLAR
        IV. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN TİCARİ İŞLETME KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 11-123)
        V. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN TİCARET ŞİRKETLERİ KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 124-644)
        VI. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN KIYMETLİ EVRAK KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 645-849)
        VII. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN TAŞIMA İŞLERİ KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 850-930)
        VIII. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN DENİZ TİCARETİ KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 931-1400)
        IX. TÜRK TİCARET KANUNU'NUN SİGORTA HUKUKU KİTABINDA DÜZENLENEN ALACAK VE TAZMİNAT DAVALARI (TTK m. 1401-1520)
        X. ZORUNLU ARABULUCULUK KAPSAMINDA OLMAYAN KONULAR


         GENEL BİBLİYOGRAFYA VE YARARLANILAN KAYNAKLAR

         Yorum Yap

         Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
         İlgili Yayınlar