Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Ceyda SÜRAL EFEÇINAR - Mehmet Ertan YARDIM
ISBN: 9789750255397
Stok Durumu: Stokta var
54,50 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ceyda SÜRAL EFEÇINAR, Mehmet Ertan YARDIM
Baskı Tarihi 2019/07
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Editörler : Doç. Dr. Süral EFEÇINAR, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ertan YARDIM

2019/07 1. Baskı, 192 Sayfa

ISBN 978-975-02-5539-7

7155 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen 5/A maddesi ile 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle ticari dava niteliğindeki uyuşmazlıklardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak düzenlenmiş. Böylece, dava açılmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilerek uyuşmazlıkların çok daha kısa süre içinde, daha az masrafla ve tarafların iradelerine uygun bir şekilde çözülmesi amaçlanmaktadır. Ancak, ticari dava niteliğindeki uyuşmazlıklardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında ifadesi birçok yönden tereddütte yol açmıştır. 

Çok geniş bir alanı kapsayan bu ifade karşısında hangi uyuşmazlıkların arabuluculuğa elverişli olup olmadığının her bir hukuk alanı bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesinde yarar olduğu düşünülmüştür. Düzenlemenin usul hukuku bakımından da önemli tartışmalara sebep olduğu görülmüş ve bu tartışmaların bilimsel bir platformda değerlendirilmesi istenmiştir. Ayrıca arabuluculuk uygulaması bakımından ortaya çıkabilecek sorunlar bakımından arabulucuların görüşlerinin ortaya konulması ve değerlendirilmesi arzu edilmiştir. 

8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sempozyumunda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda farklı konular ayrıntılarıyla ele alınmış; güncel sorunlar, uygulamadan örnekler ışığında tartışılmıştır. Bu değerli tartışmaları somutlaştırmak ve tüm katkı sağlayanlara teşekkür etme fırsatını bulabilmek adına bu kitap yayınlanmıştır. 

Konu Başlıkları

Ticari Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Faaliyetine Elverişliliği
Usul Hukuku Bakımından Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk
Uygulamada Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Sunuş  5

I. Oturum

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN

ARABULUCULUK FAALİYETİNE ELVERİŞLİLİĞİ

§ Ticari İşletme ve Ticaret Şirketleri Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi: Türk Ticaret Kanunu 5/A Maddesinin Yorumlanması  13

§ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukunda Arabuluculuk  29

§ Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku Uyuşmazlıkları Bakımından Zorunlu Arabuluculuğun Değerlendirilmesi  43

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ile İş Uyuşmazlıklarında Zorunlu Arabuluculuğun Karşılaştırılması  53

I. Oturum TARTIŞMALAR  59

II. Oturum

USUL HUKUKU BAKIMINDAN TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA

ZORUNLU ARABULUCULUK

§ Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetinin Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlıklara Etkisi  79

§ Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuğa Başvuru  89

§ Ticari Davalarda Dava Şartı Olarak Arabuluculuk Uygulamasının Temel İlkeler Bakımından Değerlendirilmesi  113

§ Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda Varılan Anlaşmanın Hukuki Niteliği  129

II. Oturum TARTIŞMALAR  139

III. Oturum

UYGULAMADA TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA

ARABULUCULUK

§ Aile Şirketlerinde Ticari Arabuluculuk  159

§ Ticari Alacakların Takibinde Arabuluculuk  167

§ İş İnsanı Gözüyle Arabuluculuk  173

III. Oturum TARTIŞMALAR  175

Kavramlar Dizini  191


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar