Anayasa Hukuku


Sırala:
Göster:
15 Temmuz Anayasası
Yazar: İbrahim Ö. KABOĞLU
AH319 15 Temmuz Anayasası İbrahim Ö. KABOĞLU 2017/05 Baskı, 244 Sayfa ISBN 978-9944-61-207-4...
18,00 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Halil KALABALIK
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmalar Prof.Dr.Halil KALABALIK 2018/09,1.Baskı,160 Sayfa ISBN 978-975-02-5044-6 Kitap, yazarın 1996 yılından itibaren KTÜ-İİBF, Sakarya Üniversitesi İİBF ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İZÜ Hukuk Fakültesi'nde verdiği Anayasa Hukuku derslerinin ara sınav, yıl sonu ve bütünleme sınavlarında sorulan test ve klasik soruların derlemesinden meydana gelmektedir.  Kitaptaki tüm sorular, 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa Değişiklikleri (Cumhurbaşkanlığı...
23,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
AH151 Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Kemal GÖZLER 2011/06 Baskı, XXXII+974+XXXII+1040 Sayfa iki Cilt ISBN 9786055431266   ...
232,00 TL
Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar
Yazar: Sevtap YOKUŞ
AH199 Türkiye'de Çatışma Çözümünde Anayasal Arayışlar Sevtap YOKUŞ 2013/05 Baskı, 270 Sayfa ISBN 978-975-02-2371-6  Çok sayıda dini, etnisiteyi, dili ve kültürü barındıran Türkiye’de, ulus devlet modelinin ve bunun hukuksal temelini oluşturan anayasaların farklılıklara dayalı çoğulcu demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelmemesi, hatta tam tersi bir yol izlemeleri, bu günlerde çözümüne çalışılan sorunlara da önemli oranda zemin hazırlamıştır. Bu durum kısaca, “Anayasal Cumhuriyetin demokratikleştiril...
27,50 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2015/02 9. Baskı, XVI+368 Sayfa ISBN 978-605-327-103-1...
22,50 TL
3 Ekim 2001 Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine Etkileri
Yazar: Nizamettin AYDIN
AH135 3 Ekim 2001 Anayasa Değişikliklerinin Temel Hak ve Hürriyetler Üzerine Etkileri Nizamettin AYDIN 2008 Baskı, XIV+168 Sayfa, ISBN 978-9944-141-63-5    ...
23,50 TL
1961 Kurucu Meclisi
Yazar: Mehmet Utku ÖZTÜRK
AH292 1961 Kurucu Meclisi Mehmet Utku ÖZTÜRK 2016/07 Baskı, XX+238 Sayfa ISBN 978-605-152-404-7 ...
32,41 TL
Yeni Anayasa Yeni Mutabakat
AH177 Yeni Anayasa Yeni Mutabakat (Anayasanın Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri) Doç. Dr. Faruk BİLİR 2012/08 Baskı, X+350 Sayfa ISBN 978-605-5263-56-0 Bu çalışmanın amacı, yeni anayasa yapımında yer tutan bu güncel sorunlara ışık tutmak, bu konudaki tartışmaları ve önerileri bir bütün olarak ortaya koymaktır. Bu çalışmanın bu konular üzerinde çalışan ve kendisini süreçle ilgili gören herkese bir katkı sun¬ması ve çalışmanın Yeni Türkiye'nin Yeni Anayasası¬na katkı sağlayacağı inanılmaktadır....
19,90 TL
Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı
AH158 Türk Anayasa Hukuku Mevzuatı Anayasa Hukukçuları Derneği 2018/01 5.Baskı, VIII+696 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-373-1 Anayasa Hukukçuları Derneği olarak ilki 2012 yılında çıkarılmış olan Türk Anayasa Hukuku Mevzuatının yenilenmiş ve gözden geçirilmiş beşinci baskısıdır. 16 Nisan 2017 tarihli referandum sonucu 6771 sayılı Kanun ile Anayasa'da yapılan değişiklikler 1982 Anayasamızda yeni bir hükümet sistemine geçişi göstermesi adına oldukça önemlidir. Bu yeni anayasal düzende söz konusu ma...
48,00 TL
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Yazar: Korkut KANADOĞLU
AH257 Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU 2015/05 Baskı, XIV+300 Sayfa ISBN 978-605-152-252-4   Kitap özellikle bireysel başvuru'nun usul boyutuna ilişkindir. Kitabın pratik amacı, bireysel başvuru usulünde ortaya çıkabilecek sorulara hızlı, güvenilir ve kesin yanıtlar verebilmektir. Bu dava türüyle ilk kez karşılaşanlar için bireysel başvurunun kabul edilebilirliğini sağlayan usul hükümleri açıklanmaya çalışılmıştır. Anayasa yargıs ı, tüm dünyada otoriter/totaliter ...
30,00 TL
Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı
Yazar: Ferhat USLU
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı Dr.Öğr.Üyesi Ferhat USLU 2018/10 1.Baskı,655 Sayfa ISBN 978-605-300-578-0 “Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı” adlı kitap, Anayasa Hukuku Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku derslerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yardımcı ders kitabı olarak tasarlanmıştır. Kitapta 66 adet cevaplandırılmış metin sorusu, 20 adet pratik çalışma ya da varsayımsal olay, 260 adet çoktan seçmeli soru ve 500 adet doğru/yanlı...
68,00 TL
1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum – Ortadoks Patrikhanesi
Yazar: Cihan OSMANOĞLU
AH119 1862 Rum Patrikliği Nizamatı Çerçevesinde Fener Rum – Ortadoks Patrikhanesi Yrd. Doç. Dr. Cihan OSMANOĞLU 2010 Baskı, 342 Sayfa,   ISBN  978-605-5865-63-4  ...
20,83 TL
Anayasa Hukuku(Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku)
Yazar: Ferman DEMİRKOL
AH271 Anayasa Hukuku (Genel Esaslar-Türk Anayasa Hukuku) Ferman DEMİRKOL 2017/10 8.Baskı, 292 Sayfa, ISBN 978-975-368-399-9 ...
35,00 TL
1982 Anayasası'nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi
Yazar: Gökhan DÖNMEZ
AH272 1982 Anayasası'nda Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi Dr. Gökhan DÖNMEZ 2016/01 Baskı, XX+428 Sayfa ISBN 978-605-146-792-4 ...
60,00 TL
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası)
Yazar: Remzi ÖZMEN
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası) Remzi ÖZMEN 2019/02 3. Baskı, 272 Sayfa ISBN 978-975-02-5348-5 Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halk oylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önceki halini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Kitabın; sol sayfalarında değişiklik sonrası oluşan Yeni Metin, sağ sayfalarında ise değişiklik öncesi Eski Metin yer almaktadır. 6771 sayılı Kanunun "yürürlüğ...
15,00 TL
Gösterilen: 76 ile 90 arası, toplam: 329 (22 Sayfa)