İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi
Yazar: Umut YENİOCAK
İİ166 Anonim ve Limitet Şirket Hisselerinin Haczi Umut YENİOCAK 2009 Baskı, 102 sayfa 15,00 TL ISBN 978-975-464-524-8 ...
15,00 TL
Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği
Yazar: Mustafa Serdar ÖZBEK
İİ182 Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda İlâmlı İcranın Etkinliği Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK 2016/05 3. Baskı, 968 Sayfa 95,00 TL ISBN 978-605-05-0108-7 Kitabın Bölüm Başlıkları: Medeni Usul ve İcra Hukukunun Uyumlaşması ve İlamlı İcranın Etkinliği Avrupa Birliğinde Cebri İcra Hukukunun Güncel Sorunları Adalete Erişim Hakkı Gereğince İlamlı İcranın Etkinliğinin Artırılması Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin İlamlı İcra Hakkındaki Rec (2003)17 Sayılı Tavsiye Kararı Alacaklı ile Borçlu Arasındak...
95,00 TL
Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi
Yazar: Cenk AKİL
İİ203 Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi Cenk AKİL 2013/03 Baskı, 490 Sayfa 55,00 TL ISBN 978-975-464-727-3 Çalışmanın konusunu uygulamada sıkça karşılaşılan "Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczi" oluşturmaktadır. Çalışma, üçüncü kişilerdeki alacakların haczi konusuna değinen bir giriş ve üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm "Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacaklarının Haczinin genel hatlarıyla incelenmesine ayrılmıştır. Bu bölümde alacak kavr...
55,00 TL
Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz
Yazar: Cenk AKİL
İİ271 Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtiraz Cenk AKİL 2017/11 Baskı, 380 Sayfa, 65,00 TL ISBN 978-605-05-0245-9...
65,00 TL
Haciz İhbarnameleri
Yazar: Ahmet Cahit İYİLİKLİ
İİ192 Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89) Dr. Ahmet Cahit İYİLİKLİ 2012/01 Baskı, 328 Sayfa 40,00 TL ISBN 978-975-464-638-2 Çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; birinci, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnamelerinin içeriği, hukuki niteliği ve hukuki sonuçları başlığı altında üçüncü kişilerin ihbarnamelere karşı tutumu, ayrı alt başlıklar halinde incelenmiştir.   İkinci bölümde 89. maddenin içeriğinde ye alan gerek alacaklının, üçüncü kişinin ihbarnameye itirazı karşısında sahip o...
40,00 TL
Hisse Haczi ve Satışı
Yazar: Gökçen TOPUZ
İİ150 Hisse Haczi ve Satışı Dr. Gökçen TOPUZ 2009 Baskı, 318 Sayfa 30,00 TL ISBN 978-975-464-486-9...
30,00 TL
İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme
Yazar: Büşra KAZMAZ TEPE
İİ253 İcra Hukukunda Elektronik Ortamda Teklif Verme Büşra KAZMAZ TEPE 2016/07 Baskı, 146 Sayfa 30,00 TL ISBN 978-605-05-0116-2 ...
30,00 TL
İcra ve İflas Hukuku
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ
İİ003 İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Ramazan ARLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 2017/09 3. Baskı, 682 Sayfa, 55,00 TL ISBN 978-605-05-0220-6...
55,00 TL
İcra ve İflas Hukuku
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
İİ082 İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ/ Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2013/11 11. Baskı, 884 Sayfa 50,00 TL ISBN 978-975-464-800-3 İcra ve İflâs Hukuku kitabının onuncu basısından bir yıl sonra, onbirinci basıyı gerçekleştiriyoruz. Bu basıda kitaptaki temel sistematik ve içerik korunarak yeniden gözden geçirilmiştir. Bir önceki basıdan bugüne kadar geçen süre içinde icra iflâs hukukunda ve diğer alanlarda mevzuatta gerçekleşe...
50,00 TL
İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
İİ230 İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2017/09 4. Baskı, 566 Sayfa, 39,00 TL ISBN 978-605-9263-67-2 Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan bu basıda da asıl amaç, icra ve iflâs hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve dok...
39,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Bilgisi
Yazar: Baki KURU, L. Şanal GÖRGÜN
İİ049 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi Prof. Dr. Baki KURU – Prof. Dr.Şanal GÖRGÜN 2009 3.Baskı, 306 Sayfa 20,00 TL ISBN 978-975-464-071-7 ...
20,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Bilgisi
Yazar: Timuçin MUŞUL
İİ099 İcra ve İflas Hukuku Bilgisi Adalet Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri –Başarı ve Mesleki Sınavlara Hazırlananlar İçin Doç. Dr. Timuçin MUŞUL 2008 3. Baskı, 620 Sayfa, 40,00 TL  ISBN 978-975-464-477-7  ...
40,00 TL
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
İİ057 İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2017/09 17. Baskı, 415 Sayfa, 32,50 TL ISBN 978-605-9263-68-9 Kitabın bu basısında daha güncel Yargıtay kararları işlenmiş, mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmış, takip örnekleri değişikliklere göre yenilenmiş, pratik çalışma ve şematik açıklamalar yeni kanun yolu dikkate alınarak güncellenmiş ve bir önceki basıdan sonra yapılan sınav soruları eklenmiştir. (Önsözden...
32,50 TL
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İİ032 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Doç. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2017/11 14. Baskı, 366 Sayfa 40,00 TL ISBN 978-605-05-0246-6 Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir. Birinci bölüm , “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önc...
40,00 TL
İcra ve İflas Hukuku – Sınavlara Hazırlık
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Mehmet KODAKOĞLU
İİ179 İcra ve İflas Hukuku – Sınavlara Hazırlık Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN – Öğr. Gör. Mehmet KODAKOĞLU 2010 Baskı, 282 Sayfa 25,00 TL ISBN 978-975-464-566-8...
25,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 261 (18 Sayfa)