İcra ve İflas Hukuku

Sırala:
Göster:
Haciz İhbarnameleri
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Haciz İhbarnameleri (Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Mal, Alacak Ve Diğer Haklarının Haczi 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunu 89. Maddesi İlgili Mevzuat İncelemesi) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020-01 1. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-975-02-5812-1 İİK'nın 89. maddesi gereği, borçlunun 3. kişideki hak ve alacaklarının haczi için haciz ihbarnamesi gönderilmesi halinde, 3. kişinin, borçluya ait hak ve alacak var ise haciz gereği işlem yapması, yok ise icra dairesine itirazlarını bildirmesi gerekir. Bu durum ...
83,00 TL
İcra ve İflas Hukukunda Konkordato ve Konkordato Komiserliği Ücretsiz Kargo
Yazar: Yunus ŞENGÖZ, Ahmet AYAZ
İcra ve İflas Hukukunda Konkordato ve Konkordato Komiserliği Yunus ŞENGÖZ, Ahmet AYAZ 2020/01 1. Baskı, 573 Sayfa ISBN 978-605-300-917-7 Ekonomi ilminin gereği olarak insanlar ve Devletler tarafından kıt kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçlar karşılanmaya çalışıldığı sürece ekonomik krizlerin meydana gelmesi kaçınılmazdır. Bu ekonomik krizlerin işletmeler açısından sonuçlarından birisi de konkordatodur. Avrupa’da, konkordato başlangıçta bir manastırın başkanıyla manastırdaki din adamları arasında yap...
110,00 TL
-10%
Konkordato Ücretsiz Kargo
Yazar: M. Serhat SARISÖZEN
Konkordato Doç. Dr. M. Serhat SARISÖZEN 2020/01 1.Baskı, 712 Sayfa ISBN 978-605-05-0523-8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 27 KAYNAKÇA 31 GİRİŞ 55 BİRİNCİ BÖLÜM İFLAS ERTELEME   § 1-İFLAS ERTELEMENİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILIŞI 61 İKİNCİ BÖLÜM ADİ KONKORDATO VE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER § 2-KONKORDATO TALEBİ VE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER 75 A)     GENEL OLARAK75 a) KONKORDATO KAVRAMI 75 b) KONKORDATODA DÜRÜSTLÜK KOŞULU 77 c) KONKORDATONUN İŞLEVİ 84 d) KONKORD...
150,00 TL 135,00 TL
Tasarrufun İptali Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Tasarrufun İptali Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 634 Sayfa ISBN 978-605-7615-82-4 Bu çalışmada tasarufun iptali davaları en yeni ve güncel örnek kararlarla araştırılmıştır. İİK 277 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun haciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da “iyiniyet kurallarına aykırılık” nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icray...
159,00 TL
İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İİ219 İcra İflas Suçları Disiplinsizlik Eylemleri ve Yargılama Usulü Mahmut COŞKUN 2020/01 6. Baskı, 589 Sayfa,Ciltli  ISBN 978-975-02-5826-8 Dört bölümden oluşan eserde; icra ve iflas suçları, tazyik ve disiplin hapsini gerektiren eylemler, Çek Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanundan Kaynaklanan ve icra ceza mahkemesinde görülen davalar, icra ceza mahkemesinde uygulanan yargılama usulü anlatılmaktadır. Suç ve disiplinsizlik eylemlerinin her birinin maddi ve manevi unsur...
155,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN
İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 765 Sayfa ISBN 978-605-05-0505-4 İçindekiler ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER XI BİRİNCİ KİTAP İCRA HUKUKU § 1.İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 I.CEBRİ İCRA HUKUKU KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİM 3 A.Cebri İcra Hukuku Kavramı 3 B.İcra ve İflâs Hukukunun Diğer Hukuk Alanlarıİçerisindeki Yeri 4 C.Tarihi Gelişim 8 D.İcra ve İflas Hukukunun Amme Alacakları İle İlişkisi 10 I I. İCRA HUKUKU VE İ...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Bünyamin KARTAL
İİ302 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 414 Sayfa  ISBN 978-605-05-0493-4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER7 I. BÖLÜM17 İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17 İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler İcra Hukukunun Amacı İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19 OLAY19 2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22 OLAY I22 OLAY II23 3.KONU...
60,00 TL 54,00 TL
İflâs İdaresi
Yazar: Yakup ORUÇ
İflâs İdaresi Dr. Yakup ORUÇ 2019/11 1. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5794-0 İflâs hukuku ekonomik hayatın bir parçasını teşkil eder. İflâs müessesinin amacına uygun şekilde işleyebilmesi sağlıklı bir tasfiye sürecinin geçirilmesine bağlıdır. Bu itibarla iflâs müessesesinin en önemli merhalesinin iflâsın tasfiyesi aşaması olduğu inkâr edilemez. İflâs tasfiyesinin adi tasfiye şeklinde cereyan etmesi halinde bunu yürütecek olan temel/merkezi organ iflâs idaresidir. Bu tezde, alacaklı hâkimiyeti...
77,00 TL
Avukat Katibinin İcra ve İflâs Hukukunda Uygulama Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Yavuz SÜPHANDAĞ
İİ291 Avukat Katibinin  İcra ve İflâs Hukukunda Uygulama Kitabı Yavuz SÜPHANDAĞ 2019/10 2. Baskı, 503 Sayfa, ISBN 978-605-7615-60-2 Pratik bilgilerden oluşan her yerde ve her zaman başucu kitabınız stajyer avukatın icra ve iflas hukukunda uygulama kitabı ikinci basısının çok kısa sürede bitmesi üzerine üçüncü basısı hazır hale getirilmiştir. Amacımız siz değerli okuyucularımızın, yoğun iş ortamında doğru bilgiye zamanında ve süratle ulaşmasını sağlamaktır. Bu kitapta güncel bilgileri görece...
119,00 TL
İcra ve İflas Kanunu (Konuyla İlgili Mevzuat Açıklamalalı)
Yazar: İbrahim ÖZBAY,Emre YARDIMCI
İcra ve İflas Kanunu (Konuyla İlgili Mevzuat Açıklamalalı) Prof.Dr.İbrahim ÖZBAY,Dr.Öğr.Üyesi Taner Emre YARDIMCI 2019/10 3. Baskı, 351 Sayfa ISBN 978-605-300-853-8 Türkiye’de özel hukuktan doğan alacakların tahsili usulünü düzenlemek üzere İsviçre Federal İcra ve İflâs Kanunu esas alınarak bir metin oluşturulmaya çalışılmıştır. Hazırlıkları tamamlanan bu metin 09/06/1932 tarihinde kabul edilerek 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. İcra ve İflâs Kanunu (İİK) yürürlüğe gi...
35,00 TL
-10%
Konkordato Ücretsiz Kargo
Yazar: Ayhan AKYÜREK, Remziye AKYÜREK
Konkordato Ayhan AKYÜREK, Remziye AKYÜREK 2019/10 1. Baskı, 690 Sayfa ISBN 978-605-05-0482-8 ÖNSÖZ  İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-GENEL BİLGİLER21 II-KONKORDATONUN NİTELİĞİ, TANIMLANMASI VE  AMACI23 III-UYGULAMALI HUKUKTA KONKORDATO27 A)İtalya27 B)İngiltere30 C)Türkiye32 IV-KONKORDATONUN TÜRLERİ34 A)Mahkeme Dışı (Özel) Konkordato34 B)Mahkeme İçi (Adlî, Resmî) Konkordato35 1)İçeriğine Göre35 a) Vade (Mühlet) Konkordatosu38 b) Tenzilat (Yüzde) Konkordatosu38 c) Karma (Bileşik) Konkordato40 2)Y...
150,00 TL 135,00 TL
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Yavuz SÜPHANDAĞ
Taşınmazın, İpoteğin ve Ortaklığın (Paydaşlığın) Giderilmesi Satışlarında Uygulamalar Yavuz SÜPHANDAĞ 2019/10 6. Baskı, 732 Sayfa ISBN 978-605-7615-56-5 Bu kitapta tüm taşınmaz satışlarıyla ilgili, Hacizli taşınmaz, İpotekli taşınmaz ile Ortaklığın giderilmesi (paydaşlığın giderilmesi) takiplerinde, taşınmazın satışında uygulama birliğinin sağlanması hususu etkin kılınmıştır. Kanunun değişen ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihler kitaba işlenmiş kitaptaki konular kendi içinde bir sıralam...
169,00 TL
İcra ve İflâs Hukuku Ders Notu
Yazar: Ahmet BAŞÖZEN
İİ293 İcra ve İflâs Hukuku Ders Notu Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN 2019/10 3. Baskı, 381 Sayfa ISBN 978-605-300-863-7 İcra ve İflâs Hukuku (Ders Notu & Soru Bankası) çalışmamızın 2019 yılı Mart ayında yapılan 2. Baskısı da kısa sürede tükendi. Kitaba ilgi gösteren adli yargı hakimlik, KPSS, icra müdür yardımcılığı, kurum sınavlarına hazırlanan mezun ve öğrenciler ile adalet meslek yüksekokulu, İİBF’de öğrenim gören ya da hukuk öğrencisi olup da öğrendiklerini pekiştirme amacıyla yararlanan  tü...
42,00 TL
İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İİK M. 143, 105)
Yazar: Melih IŞIK
İcra Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Belgesi ve Bu Nitelikteki Haciz Tutanakları (İİK M. 143, 105) Arş. Gör. Melih IŞIK 2019/10 1. Baskı, 392 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-28-2 Cüz'i icra hukukunda borçluya karşı girişilen cebri icra prosedürü, her zaman alacaklının tam olarak tatmin edilmesi ile sona ermez. Başlatılan bir icra takibinde, haczedilen malların paraya çevirme işlemine tabi tutulmasından sonra, alacaklının alacağına tamamen kavuşamaması üzerine, icra dairesi tarafından alacaklıya ve ...
75,00 TL
İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
İİ124 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler   Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 16. Baskı, 349 Sayfa ISBN 978-605-7820-52-5 İcra ve İflas Hukuku Temel Bilgiler kitabının on beşinci basısının kısa sürede tükenmiş olması sebebiyle bir yıl içinde on altıncı basıyı yapıyoruz. Bu basıda, özellikle 7155 sayılı "Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun" ile abonelik sözleşmelerinden ka...
32,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 328 (22 Sayfa)