Hukuk Ders Kitapları

Sırala:
Göster:
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri
Yazar: Şaban KAYIHAN, Ömer BAĞCI
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Prof. Dr. Şaban KAYIHAN - Doç. Dr. Özcan GÜNERGÖK 2020/03 5. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-7858-24-5 Çalışmamızı sigorta hukuku alanındaki en son yasal düzenlemelere göre olabildiğince sade, didaktik ve sistematik olarak ele almayı hedefledik. Bu amaçla dışarıdan bakılınca karmaşık görünen sigorta kurumunu daha anlaşılır kılmak üzere çalıştık. Kitabımızın birinci baskısının tüm hukuk bilimi ile iştigal eden meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize hayı...
66,00 TL
-10%
Ortaklıklar Hukuku
Yazar: Mehmet BAHTİYAR
Ortaklıklar Hukuku (Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler, Dersler - Soru Örnekleri) Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 2020/02 14. Baskı, 555 Sayfa,   ISBN 978-605-242-620-3 Bu kitap ile, Ortaklıklar Hukuku derslerini ve soru örneklerini de, başta öğrencilerimiz olmak üzere, temel bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanmasına sunmuş oluyoruz. Böylece, Kara Ticaret Hukuku'nda en azından ve mutlaka bilinmesi gerekenleri, derli-toplu ve okuyanı ayrıntıda boğmaksızın ortaya koyabilme amacımıza kı...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Sigorta Hukuku Ders Kitabı
Yazar: Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Sigorta Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR 2020/02 3. Baskı, 376 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0532-0 ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ Sigorta hukuku eserimizin güncellenmiş ve gözden geçirilmişüçüncü baskısını yayınlamanın huzurunu duymaktayız. Kitabın ikinci baskısınınardından meydana gelen gelişme ve değişiklikleri işlemeye çalıştık. Ayrıcasigorta hukukunda yapılan yeni çalışmalara da değinme imkânı bulduk. Kitabınher bir baskısında daha iyiye...
75,00 TL 67,50 TL
Şirketler Hukuku Dersleri
Yazar: Fatih BİLGİLİ, Ertan DEMİRKAPI
Şirketler Hukuku Dersleri Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ – Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI 2020/02 7. Baskı, XXVI+550 Sayfa, ISBN 978-605-247-163-0 Şirketler hukukuna giriş Adi şirket Ticaret şirketleri hakkında genel hükümler Kollektif şirket Adi komandit şirket Anonim şirket Sermayesi paylara bölünmüş (paylı) komandit şirket Limited şirket Kooperatif şirket...
48,00 TL
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu
Yazar: İlhan HELVACI
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/02 3. Baskı,784 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-368-562-7 TÜRKMEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ A.Hukukun uygulanması ve kaynakları   m. 1 B.Hukukî ilişkilerin kapsamı I.Dürüst davranma . m. 2 II.İyiniyet....... m. 3 III.Hâkimintakdir yetkisi. m. 4 C.Genel nitelikli hükümler ...... m. 5 D.İspat kuralları I.İspat yükü.. m. 6 II.Resmîbelgelerle ispat . m. 7 BİRİNCİKİTAP KİŞİLERHUKUKU BİRİNCİKISIM GERÇEKKİ...
75,00 TL
Toplu iş Hukuku Dersleri
Yazar: Ömer EKMEKÇİ
Toplu iş Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ 2019/12 2. Baskı, 686 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-2449-74-9 Toplu İş Hukuku Dersleri adlı eserimizin birinci basısının kısa bir süre içerisinde tükenmesi memnuniyet verici olmuştur. İkinci basıda, mevzuat değişiklikleri işlendiği gibi, yeni yargı kararlarına da yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER § 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA HUKUKU § 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ § 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI § 4. SENDİKALARIN KURULMASI § 5...
75,00 TL
Anayasa Yargısı Dersleri
Yazar: Şeref İBA - Abbas KILIÇ
AH334 Anayasa Yargısı Dersleri Şeref İBA - Abbas KILIÇ 2019/11 3. Baskı, 356 Sayfa, ISBN 978-605-313-039-0...
53,90 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Bünyamin KARTAL
İİ302 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 414 Sayfa  ISBN 978-605-05-0493-4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER7 I. BÖLÜM17 İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17 İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler İcra Hukukunun Amacı İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19 OLAY19 2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22 OLAY I22 OLAY II23 3.KONU...
60,00 TL 54,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
BH405 Borçlar Hukuku Özel Hükümler(Kısa Ders Kitabı)   Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2019/10 4. Baskı, 627 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-546-7 Konu Başlıkları Satış Sözleşmesi Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa) Bağışlama Eser Sözleşmesi Vekalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi   ...
70,00 TL
Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı)
Yazar: Hasan TUNÇ
AH344 Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hasan TUNÇ 2019/10 Baskı, 283 Sayfa, ISBN 978-975-8396-06-1 Anayasa Hukukunun "Genel Esaslar" olarak kabul gören konularını içeren bu eser, 1999 yılında yayınlanmış olan kitabın güncellenmesi ve birçok yeni konunun eklenmesiyle oluşmuş, bir ders kitabıdır. Kitap muhtevasının belirlenmesi aşamasında, hukuk eğitimi alan üniversite öğrencilerinin "Anayasa Hukuku I" veya "Anayasa Hukukuna Giriş" dersinde ihtiyaç duydukları konular özenle seç...
45,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Barış TORAMAN, Mehmet KODAKOĞLU
UH159 Medeni Usul Hukuku Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN - Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ - Yrd. Doç. Dr. Barış TORAMAN - Dr. Mehmet KODAKOĞLU 2019/10 8. Baskı, 860 Sayfa ISBN 978-605-05-0479-8 İÇİNDEKİLER § 1.MEDENÎ USUL HUKUKU KAVRAMI51 A)Genel Olarak51 B)Medenî Usûl Hukukunun Tanımı52 C)Medenî Usul Hukukunun Kapsamı53 Ç)Medenî Usul Hukukunun Amacı54 D)Medenî Usul Hukuku Kurallarının Niteliği ve Medenî Usul Hukukunun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri57 E)Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları59 § ...
95,00 TL 85,50 TL
-10%
Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Yazar: Cevdet YAVUZ, Faruk ACAR, Burak ÖZEN
BH046 Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - Prof. Dr. Faruk ACAR - Prof. Dr. Burak ÖZEN 2019/10 16. Baskı, LIV+875 Sayfa, ISBN 978-605-242-480-3 Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların yer aldığı temel kanun niteliğindedir. Borçlar Kanununun birinci kısmı (m. 1–181), borçlar hukukunun “umumî hükümler’ini; ikinci kısmı ise (m. 182–541), “akdin muhtelif nevileri” başlığı altınd...
99,50 TL 89,55 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/10 13. Baskı, 930 Sayfa ISBN 978-605-7867-62-9 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 609...
90,00 TL
Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı
Yazar: Yücel ACER, İbrahim KAYA
MH373 Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı (İngilizce Özetli) Yücel ACER - İbrahim KAYA 2019/09 10. Baskı, 560 Sayfa, ISBN 978-975-02-5690-5 "Bu kitap, genellikle kavramakta zorluk çektikleri "milletlerarası hukuk" dersini daha kolay anlayabilecekleri sade bir üslupla yazıldığı ve güncel örneklerle desteklendiği için Türk literatüründe basılı ders kitapları arasında öğrencilere çokça tercih edecekleri iyi bir seçenek sunmaktadır." Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi...
66,50 TL
Avrupa Birliği Hukuku Dersleri
Yazar: Mehmet Hanifi BAYRAM
MH385 Avrupa Birliği Hukuku Dersleri Doç. Dr. Mehmet Hanifi BAYRAM 2019/09 4. Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-975-02-5624-0 Avrupa Birliği Hukukunun temel konularının ele alındığı bu eser, öğrencilerin, akademisyenlerin ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gelişmelerle yakından ilgilenenlerin yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Bu kitapta, Lizbon Antlaşması'nın düzenlemeleri esas alınmıştır. AB'nin farkını ortaya koymak amacıyla Avrupa kıtasındaki diğer uluslararası teşkilatlara ana ha...
33,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 60 (4 Sayfa)