Hukuk Ders Kitapları

Sırala:
Göster:
Toplu iş Hukuku Dersleri
Yazar: Ömer EKMEKÇİ
Toplu iş Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ 2019/12 2. Baskı, 686 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-2449-74-9 Toplu İş Hukuku Dersleri adlı eserimizin birinci basısının kısa bir süre içerisinde tükenmesi memnuniyet verici olmuştur. İkinci basıda, mevzuat değişiklikleri işlendiği gibi, yeni yargı kararlarına da yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER § 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA HUKUKU § 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ § 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI § 4. SENDİKALARIN KURULMASI § 5...
75,00 TL
Anayasa Yargısı Dersleri
Yazar: Şeref İBA - Abbas KILIÇ
AH334 Anayasa Yargısı Dersleri Şeref İBA - Abbas KILIÇ 2019/11 3. Baskı, 356 Sayfa, ISBN 978-605-313-039-0...
53,90 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Bünyamin KARTAL
İİ302 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 414 Sayfa  ISBN 978-605-05-0493-4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER7 I. BÖLÜM17 İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17 İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler İcra Hukukunun Amacı İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19 OLAY19 2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22 OLAY I22 OLAY II23 3.KONU...
60,00 TL 54,00 TL
Borçlar Hukuku Özel Hükümler (Kısa Ders Kitabı)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
BH405 Borçlar Hukuku Özel Hükümler(Kısa Ders Kitabı)   Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2019/10 4. Baskı, 627 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-546-7 Konu Başlıkları Satış Sözleşmesi Mal Değişim Sözleşmesi (Trampa) Bağışlama Eser Sözleşmesi Vekalet Sözleşmesi Kefalet Sözleşmesi   ...
70,00 TL
Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı)
Yazar: Hasan TUNÇ
AH344 Anayasa Hukuku Genel Esaslar (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hasan TUNÇ 2019/10 Baskı, 283 Sayfa, ISBN 978-975-8396-06-1 Anayasa Hukukunun "Genel Esaslar" olarak kabul gören konularını içeren bu eser, 1999 yılında yayınlanmış olan kitabın güncellenmesi ve birçok yeni konunun eklenmesiyle oluşmuş, bir ders kitabıdır. Kitap muhtevasının belirlenmesi aşamasında, hukuk eğitimi alan üniversite öğrencilerinin "Anayasa Hukuku I" veya "Anayasa Hukukuna Giriş" dersinde ihtiyaç duydukları konular özenle seç...
45,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Barış TORAMAN, Mehmet KODAKOĞLU
UH159 Medeni Usul Hukuku Prof. Dr. L. Şanal GÖRGÜN - Yrd. Doç. Dr. Levent BÖRÜ - Yrd. Doç. Dr. Barış TORAMAN - Dr. Mehmet KODAKOĞLU 2019/10 8. Baskı, 860 Sayfa ISBN 978-605-05-0479-8 İÇİNDEKİLER § 1.MEDENÎ USUL HUKUKU KAVRAMI51 A)Genel Olarak51 B)Medenî Usûl Hukukunun Tanımı52 C)Medenî Usul Hukukunun Kapsamı53 Ç)Medenî Usul Hukukunun Amacı54 D)Medenî Usul Hukuku Kurallarının Niteliği ve Medenî Usul Hukukunun Özel Hukuk – Kamu Hukuku Ayrımındaki Yeri57 E)Medenî Usûl Hukukunun Kaynakları59 § ...
95,00 TL 85,50 TL
Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler)
Yazar: Cevdet YAVUZ, Faruk ACAR, Burak ÖZEN
BH046 Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) Prof. Dr. Cevdet YAVUZ - Prof. Dr. Faruk ACAR - Prof. Dr. Burak ÖZEN 2019/10 16. Baskı, LIV+875 Sayfa, ISBN 978-605-242-480-3 Borç ilişkilerini düzenleyen kurallar, borçlar hukukunun konusunu teşkil eder. Borçlar Kanunu, borç ilişkilerini düzenleyen kuralların yer aldığı temel kanun niteliğindedir. Borçlar Kanununun birinci kısmı (m. 1–181), borçlar hukukunun “umumî hükümler’ini; ikinci kısmı ise (m. 182–541), “akdin muhtelif nevileri” başlığı altınd...
99,50 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ÜNAL, Fahrettin ARAL, Veysel BAŞPINAR, Hasan Seçkin OZANOĞLU
ME060 Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ÜNAL- Prof. Dr. Fahrettin ARAL Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR- Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU, Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/10 13. Baskı, 930 Sayfa ISBN 978-605-7867-62-9 Bu baskıda da kitapta önemli değişiklikler yapılmış, bunlar arasında bir önceki baskıdan sonra kanunlarda yer alan değişiklikler işlenmiş, özellikle 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 609...
90,00 TL
Ticaret Hukuku Dersleri
Yazar: İ. Yılmaz ASLAN
Tİ150 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’na Göre Hazırlanmış Ticaret Hukuku Dersleri Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN 2019/09 13. Baskı, 318 Sayfa ISBN  978-605-327-956-3 Kitap, İktisadi İdari Bilimler Fakültelerinin ve Meslek Yüksek Okullarının ders kitabı ihtiyacını müfredatlara uygun olarak karşılayabilmek için yazılmıştır. 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış. (Tanıtım Bülteninden) Konu Başlıkları İşletme ve Ticari İşletme Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler Tacir...
25,00 TL
Uygulamalı Miras Hukuku
Yazar: Suat SARI
Mİ061 Uygulamalı Miras Hukuku (Temel Kavramlar-Yasal Mirasçılık-Saklı Paylar-Tasarruf Oranı-Tenkis) Prof. Dr. Suat SARI 2019/09 8. Baskı, 210 Sayfa ISBN  978-975-386-529-0 Çalışmanın özünü 2014-2015 öğretim yılında Miras Hukuku derslerindeki anlatımlar oluşturmaktadır. Kitap; Miras Hukukunun temel kavramları, yasal mirasçılık, saklı paylar ve saklı paylı mirasçılar, tasarruf oranı ve saklı payların ihlâli hâlinde gündeme gelen tenkis konularını içermektedir. Çözümlü örneklerde oluşturulan o...
15,00 TL
Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Mehmet ALTUNKAYA, Selin SERT SÜTÇÜ, Agâh Kürşat KARAUZ, Feride DEMİRBAŞ, Osman Levent ÖZAY
ME321 Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Mehmet ALTUNKAYA - Dr. Öğr. Ü. Selin SERT SÜTÇÜ - Dr. Öğr. Ü. Agâh Kürşat KARAUZ - Arş. Gör. Ferdide DEMİRBAŞ - Arş. Gör. Osman Levent ÖZAY 2019/09 2. Baskı, 191Sayfa, ISBN 978-975-02-5664-6 Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eşya Hukuku dersi kapsamında yıllardır sorulan soruların, çözülen pratiklerin, diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerimize de yardımcı olabilmesi adına hazırlanmıştır. Çalışmada pratik soruların yanı sıra test so...
25,00 TL
Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar
Yazar: Durmuş TEZCAN, Mustafa Ruhan ERDEM, Candide ŞENTÜRK, Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
CH732 Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Durmuş TEZCAN - Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM - Dr. Öğr. Üyesi Candide ŞENTÜRK - Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ 2019/09 8. Baskı, 480 Sayfa ISBN 978-975-02-5752-0 Ceza Hukuku Özel Hükümler dersinin ara sınav, yılsonu sınavı, bütünleme sınavlarında sorulan sorular, bu dersi alan öğrencilerin sınavlarda karşılaşacakları zorlukları aşmalarına yardımcı olacağı düşüncesiyle kitapta toplanmıştır. Kitabın ikinci bölümü, yıllar içerisinde C...
58,00 TL
-10%
İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Baki KURU
İİ247 İSTİNAF Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Baki KURU 2019/09 3. Baskı, X+528 Sayfa, ISBN 978-605-05-0470-5 GİRİŞ § 1. GENEL BİLGİ18 § 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ20 I- Cüz’î (ferdî) icra (icra hukuku)20 II- Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m.154-166, m.171-256)22 İCRA  HUKUKU § 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ23 A) İlâmlı icra23 B) İlâmsız icra24 § 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI25 A) İcra ve İflâs Kanunu (İİK)25 B) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (Y)26 C)...
80,00 TL 72,00 TL
Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar
Yazar: Aydın ZEVKLİLER, Ayşe HAVUTÇU, Hakan ALBAŞ, M. Beşir ACABEY, İlknur SERDAR, Damla GÜRPINAR
ME024 Medeni Hukuk Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER – Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU – Dr. Öğr. Üy. Hakan ALBAŞ – Dr. Öğr. Üy. M. Beşir ACABEY – Dr.Öğr.Üy.  İlknur SERDAR – Doç. Dr. Damla GÜRPINAR 2019/09 15. Baskı, XIV + 954 Sayfa ISBN 978-975-6809-08-2 Bilindiği gibi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu gibi temel yasalarımız değişmiştir. Kitabımızın son basısından bu yana, temel kanunlardaki değişiklikler kitapta bu kanunlara yapılan atıfların gözden geçiri...
99,90 TL
İdare Hukuku Dersleri Cilt:I
Yazar: Halil KALABALIK
İD069 İdare Hukuku Dersleri Cilt:I   (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Uygun) Prof. Dr. Halil KALABALIK 2019/09 5. Baskı, 536 Sayfa,   ISBN 978-975-02-5568-7 İdare hukuku, kısaca idarenin hukukudur. Nerede bir devlet varsa, o devletin de bir idari teşkilatı ve bu teşkilata uygulanan hukuk kuralları vardır. Ancak, idareye uygulanan hukuk kuralları her ülkede idare hukuku adını almaz. Başta Fransa ve Türkiye olmak üzere, bazı devletlerde idareye uygulanan hukuk kuralları ile özel hukuk...
64,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 60 (4 Sayfa)