Diğer Kategoriler


Sırala:
Göster:
THEMIS Maliye Vergi Hukuku Ders Notları
Yazar: İsmail ENGİN, Serdar ŞAHİN
THEMIS Maliye Vergi Hukuku Ders Notları İsmail ENGİN - Serdar ŞAHİN 2020/03 5. Baskı, 480 Sayfa ISBN 978-605-9637-27-5 BİRİNCİ BÖLÜM: MALİYE TEORİSİ 1. Kamu Maliyesinin Tanımı 2. Kamu Maliyesine İlişkin Yaklaşımlar 3. Devlet Faaliyetleri ile İlgili Yaklaşımlar 4. Kamu Sektörünün Fonksiyonları 5. Kamu Kesiminin Ekonomideki Yeri-Özel Sektör İlişkisi 6. Dışsallıklar İKİNCİ BÖLÜM: KAMU HARCAMALARI 1. Kamu Harcamalarının Tanımı 2. Kamu Harcamalarının Özellikleri 3. Kamu Harcamalarının Sınıflandırılma...
55,00 TL
Vergi Kanunları
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Vergi Kanunları Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2020/03 10. Baskı, 920 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-62-1 ÖNSÖZ Parafiskal gelirlerle birlikte milli gelirin %40'ından fazlasını oluşturan kamu gelirleri içinde ağırlıklı pay vergi gelirlerine aittir. Vergi kanunları kamu gelirlerinin toplanmasına izin verme yanında bu yetkinin kullanılmasıyla ilgili usul ve yöntemleri de içerirler. Vergi kanunları bu kitaba vergi hukuku derslerinde okutulan sıralamaya uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Öncelikle gen...
34,90 TL
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri
Yazar: Şaban KAYIHAN, Ömer BAĞCI
Türk Özel Sigorta Hukuku Dersleri Prof. Dr. Şaban KAYIHAN - Doç. Dr. Özcan GÜNERGÖK 2020/03 5. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-7858-24-5 Çalışmamızı sigorta hukuku alanındaki en son yasal düzenlemelere göre olabildiğince sade, didaktik ve sistematik olarak ele almayı hedefledik. Bu amaçla dışarıdan bakılınca karmaşık görünen sigorta kurumunu daha anlaşılır kılmak üzere çalıştık. Kitabımızın birinci baskısının tüm hukuk bilimi ile iştigal eden meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize hayı...
66,00 TL
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Kitabı
Yazar: Timuçin KÖPRÜLÜ
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Kitabı Yrd. Doç. Dr. Timuçin KÖPRÜLÜ 2020/03 1. Baskı, 264 Sayfa ISBN 978-975-7197-64-5 Özet Konu Anlatımı Test Soruları İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler   İçindekiler   Genel Olarak Ceza Muhakemesinin İşleyişi Onarıcı Adalet Kurumu Olarak Uzlaştırma Ve Uzlaştırma  Sürecinin Genel İşleyişi   Bölüm I Onarıcı Adalet Kavramı Ve Uygulamaları   Bölüm II Türk Hukukunda Uzlaştırma   Bölüm III Uzlaştırmacı Olmanın Şartları Ve Uzlaştırmacının U...
49,00 TL
Uzlaştırma Soru Bankası Konulara Göre 1130 Soru, 2 Deneme Sınavı, Toplam 1330 Soru
Yazar: Olgun DEĞİRMENCİ, Şamil DEMİR
Uzlaştırma Soru Bankası Konulara Göre 1130 Soru, 2 Deneme Sınavı, Toplam 1330 Soru Editörler Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ , Şamil DEMİR, Hamdi Can ÜNSAL 2020/03 1. Baskı, 286 Sayfa ISBN 978-605-686-114-7 Fail tarafından işlenen suç ile bozulan toplumsal düzenin, fail – mağdur ve toplum arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi suretiyle onarılmasını amaçlayan uzlaştırma kurumu uzun sayılabilecek geçmişinde onarıcı adalete ve yargının iş yüküne sağladığı faydalar nedeniyle toplum ve yargı camiası nezdinde...
68,00 TL
İdare Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet NOHUTÇU
İdare Hukuku Prof. Dr. Ahmet NOHUTÇU 2020/03 25. Baskı, 886 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-63-8 Hâkimlik - Kaymakamlık - Müfettişlik - Uzmanlık - KPSS A ve Tüm Kurum Sınavlarına Hazırlık Fakülteler İçin Yardımcı Kaynak 17 Ocak 2020 Tarihinde Sonuncusu Çıkarılan 56 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 46 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 62 Cumhurbaşkanı Kararı Kamuoyunda 1. Yargı Reformu Paketi Olarak Adlandırılan 24 Ekim 2019 Tarih ve 7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl...
120,00 TL
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu
Yazar: İlhan HELVACI
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/02 3. Baskı,784 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-368-562-7 TÜRKMEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ A.Hukukun uygulanması ve kaynakları   m. 1 B.Hukukî ilişkilerin kapsamı I.Dürüst davranma . m. 2 II.İyiniyet....... m. 3 III.Hâkimintakdir yetkisi. m. 4 C.Genel nitelikli hükümler ...... m. 5 D.İspat kuralları I.İspat yükü.. m. 6 II.Resmîbelgelerle ispat . m. 7 BİRİNCİKİTAP KİŞİLERHUKUKU BİRİNCİKISIM GERÇEKKİ...
75,00 TL
-10%
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu (Cep)
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu 2020/02 17. Baskı, 215 Sayfa ISBN 978-605-242-591-6 - Danıştay Kanunu - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanununun İYUK ile ilgili Bölümleri - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun - Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu...
8,50 TL 7,65 TL
-10%
Modern Public Finance
Yazar: Orhan ŞENER
Modern Public Finance Emeritus Prof. Dr. Orhan ŞENER 2020/02 4. Baskı, 291 Sayfa ISBN 978-605-242-611-1 - Economics of Public Expenditures - Economics of Taxation - Economic Analysis of Democracy...
42,50 TL 38,25 TL
-10%
Ortaklıklar Hukuku
Yazar: Mehmet BAHTİYAR
Ortaklıklar Hukuku (Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler, Dersler - Soru Örnekleri) Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR 2020/02 14. Baskı, 555 Sayfa,   ISBN 978-605-242-620-3 Bu kitap ile, Ortaklıklar Hukuku derslerini ve soru örneklerini de, başta öğrencilerimiz olmak üzere, temel bilgi edinmek isteyen herkesin yararlanmasına sunmuş oluyoruz. Böylece, Kara Ticaret Hukuku'nda en azından ve mutlaka bilinmesi gerekenleri, derli-toplu ve okuyanı ayrıntıda boğmaksızın ortaya koyabilme amacımıza kı...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Sigorta Hukuku Ders Kitabı
Yazar: Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR, Mehmet ÖZDAMAR
Sigorta Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Rıza AYHAN – Prof. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR, Prof. Dr. Mehmet ÖZDAMAR 2020/02 3. Baskı, 376 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0532-0 ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ Sigorta hukuku eserimizin güncellenmiş ve gözden geçirilmişüçüncü baskısını yayınlamanın huzurunu duymaktayız. Kitabın ikinci baskısınınardından meydana gelen gelişme ve değişiklikleri işlemeye çalıştık. Ayrıcasigorta hukukunda yapılan yeni çalışmalara da değinme imkânı bulduk. Kitabınher bir baskısında daha iyiye...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik) 2020/02 19. Baskı, 309 Sayfa , Cep Boy ISBN 978-605-242-587-9 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Bilirkişilik Kanunu - Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi...
12,00 TL 10,80 TL
-10%
AY - T.C. Anayasası (Cep)
Yazar: Celal ÜLGEN
T.C. Anayasası (EnMinik) 2020/02 20. Baskı, 242 Sayfa ISBN  978-605-242-593-0...
5,00 TL 4,50 TL
Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2) Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali Necip ORTAN
Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2) 2020/02 1. Baskı , 2936 Sayfa ISBN 2147-1053 Değerli bilim insanı Prof. Dr. Ali Necip Ortan'ın akademik yaşamı onuruna armağan niteliğinde olan ve iki ciltten oluşan bu eserde meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından hazırlanan "Anı Yazıları", değerli akademisyenler tarafından kaleme alınan nitelikli makaleler ve uzman görüşleri yer almaktadır. (Önsözden) Konu Başlıkları (1. CİLT) F. Alman Haksız Rekabet Hukuku'nun 1909–2019 Yılları...
440,00 TL
-10%
TTK - Türk Ticaret Kanunu (Cep)
6102 sayılı Yeni TTK TTK- Türk Ticaret Kanunu (Cep) 2020/02 19. Baskı, 693 Sayfa ISBN 978-605-242-590-9  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun - Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ...
23,50 TL 21,15 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 454 (31 Sayfa)