Tüketici Hukuku

Sırala:
Göster:
Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması
Yazar: Aylin YILDIRIM DİNDAR
Elektrik Piyasasında Abonelik Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması Aylin YILDIRIM DİNDAR 2020/03 1. Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-975-02-5943-2 Elektrik enerjisi temini, kamu hizmeti niteliği gösteren evrensel bir hizmettir. Ülkemizde ilk dönemlerde kamu kesimince sunulan elektrik enerjisi temini daha sonra özelleştirilmiş ve regülasyona tabi tutulmuştur. 4628 sayılı Kanun ile elektrik piyasasının çerçevesi çizilmiş, 6446 sayılı Kanun ile elektrik piyasası bugünkü yapısına kavuşmuştur. Elektrik piy...
52,00 TL
Tüketici Hukukunda Erken İfa
Yazar: Gözde HATİPOĞLU
Tüketici Hukukunda Erken İfa Gözde HATİPOĞLU 2019/11 1. Baskı, 214 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-31-2 Tüketici Hukukunda Erken İfa başlıklı bu kitapta özellikle son yıllarda tüketiciyi çokça ilgilendiren erken ödeme konusu ele alınmaktadır. Bu bağlamda, birinci bölümde öncelikle Türk Borçlar Hukukunda ifa zamanı kavramı incelenmiştir. İkinci bölümde, Türk Borçlar Hukukunda borçlunun erken ifada bulunma imkanına sahip olup olmadığı, bunun hangi şartlarla mümkün olacağı ve erken ifanın sonuçları...
60,00 TL
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması
Yazar: Nahide SİLLER
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması Av. Nahide SİLLER 2019/11 1. Baskı, 196 Sayfa ISBN 978-975-2449-47-3 Ticari hayatın vazgeçilmezi ve günlük hayatın bir rutini haline gelen elektronik ticaret çok çeşitli hukuki problemleri bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu durum hukuk alanında çalışmaların yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu problemlerin temelinde elektronik ticaretin temeli olan elektronik vasıtalarla kurulan söz...
30,00 TL
Tüketicinin Korunması Hukuku
Yazar: Çağlar ÖZEL
TÜ035 Tüketicinin Korunması Hukuku Prof. Dr. Çağlar ÖZEL 2019/09 5. Baskı, 424 Sayfa ISBN 978-975-02-5697-0 Sözleşmelerin kuruluşunda, sözleşmelerin yürütülmesinde ve sözleşmelerin sona ermesinde tüketicinin karşılaştığı olumsuzlukların tüketici lehine giderilmesi kanun koyucunun görevi olmalıdır. Aynı zamanda "Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder" diyen Anayasamızın 172. maddesi hükmü gereği bu anayasal bir zor...
41,00 TL
Tüketici Hukuku Dersleri
Yazar: İ. Yılmaz ASLAN
TÜ022 Tüketici Hukuku Dersleri Prof. Dr. İ. Yılmaz ASLAN 2019/09 7. Baskı, XXIV+348Sayfa,    ISBN 978-605-327 -955-6 GİRİŞ 1. TÜKETİCİ KAVRAMI VE TANIMI 2. TKHK’NİN KAPSAMININ BELİRLENMESİ 3. TÜKETİCİNİN KORUNMASINI GEREKTİREN SEBEPLER 4. TÜKETİCİ HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ 5. TÜKETİCİ HUKUKUNUN ANAYASAL TEMELLERİ 6. TÜKETİCİ HUKUKU’NUN ÇEŞİTLİ HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ 7. TÜKETİCİ HUKUKU SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE'DE DURUM BÖLÜM I TÜKETİCİ HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ 1. TEMEL İLKELER 2. GENE...
40,00 TL
-10%
Tüketici Hakem Heyetleri
Yazar: Gökberk ÖZSÖKER
Tüketici Hakem Heyetleri Gökberk ÖZSÖKER 2019/06 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-605-05-0435-4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 TEŞEKKÜR9 İÇİNDEKİLER13 KISALTMALAR CETVELİ 17 KAYNAKÇA19 GİRİŞ 33 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI HUKUKİ NİTELİĞİ VE OLUŞUMU I.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kurulması veAmacı 37 II.Tüketici Hakem Heyetlerinin HukukiNiteliği ve   Hukuk Sistemimiz İçindeki Yeri 43 A.İdari Mercilere Zorunlu İdari BaşvuruAçısından Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği 44 B.Alternatif ...
65,00 TL 58,50 TL
Bağlı Tüketici Kredi Sözleşmesi ve Kredi Verenin Sorumluluğu
Yazar: Hüseyin KILINÇ
(6502 sayılı TKHK md.30'a göre) Bağlı Tüketici Kredi Sözleşmesi ve Kredi Verenin Sorumluluğu Hüseyin KILINÇ 2019/06 1. Baskı, 195 Sayfa ISBN 978-605-300-761-6 Çalışmamızın konusunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Tüketici Kredileri” başlıklı ikinci bölümünün “Bağlı Krediler” başlıklı 30. maddesinde kapsamlı bir şekilde düzenlenen bağlı tüketici kredi sözleşmeleri oluşturmaktadır. Kanun koyucu ilgili maddede bağlı kredi sözleşmesinin tanımına, ekonomik birliğin varlığının ka...
53,00 TL
-10%
Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu  (20 Kasım 2018)
Yazar: İpek Yücer AKTÜRK
Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu  (20 Kasım 2018) Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/05 1. Baskı, 189 Sayfa ISBN 978-605-05-0427-9 TEBLİĞ VE MAKALELER Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 11 Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı) Tüketici Kavramının Genişletilmesi 23 Prof. Dr. Cevdet Yavuz (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Tüketici Hukukunun “Genel Hüküml...
60,00 TL 54,00 TL
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Müteselsil Sorumluluk
Yazar: Çiğdem ÇİLCİ
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ayıplı Mal Satışı Nedeniyle Müteselsil Sorumluluk AV. Çiğdem ÇİLCİ 2019/03 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-5386-7 Bu kitabın konusunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında ayıplı taşınır mal satışı nedeniyle doğan müteselsil borçluluğun tabi olduğu hükümler oluşturmaktadır. Bu doğrultuda ilk olarak, satıcı, üretici, ithalatçı ve kredi verenin sorumluluğunun kapsamı açıklanmıştır. Kitabın ikinci bölümünde, müteselsil borçluluğa i...
56,50 TL
Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması
Yazar: Selin SERT SÜTÇÜ
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Hükümlerine Göre Tüketici Hukuku Uygulamalarında Tüketicinin Korunması Editör: Dr. Öğr. Üyesi Selin SERT SÜTÇÜ 2019/03 1. Bakı, 224 Sayfa ISBN 978-975-02-5338-6 Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans dersi kapsamında verilen tüketici hukuku alanında hazırlanan seminer çalışmalarının düzenlenmiş ve güncellenmiş halidir. Çalışma uzun emekler ve gayretler sonucunda bu haline getirilebilmiştir. Eserde çalışması bulun...
59,90 TL
Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği
Yazar: Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK
Tüketici Satımında Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK 2019/03 1. Baskı, 134 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7622-13-6 Borca aykırılık niteliği gereği bir sorumluluk tartışmasını beraberinde getirir. Hukuk sistemleri de bu tartışmaya dahil olur; aykırılığın hangi hal ve şartlar altında sorumluluğu beraberinde getireceğine ilişkin tercihler yapar. Bunun yanında aykırılıktan sorumlu olanın sorumluluğunun kapsamı ve aykırılıkla muhatap kalanın, sorumluya/sorumlulara yöneltebilec...
45,00 TL
Tüketici Yargılaması Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet Akif TUTUMLU
TÜ048 Tüketici Yargılaması Hukuku Görev – Yetki – Taraf Teşkili – İspat – Deliller – Islah – Hüküm – İnfaz Mehmet Akif TUTUMLU 2019/02 2. Baskı, 968 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5263-1 2.baskıda; ilk baskıdan bu güne değin başta mevzuat olmak üzere tüketici hukuku alanında bilimsel öğreti ve uygulamada meydana gelen değişiklik, yenilik ve gelişmeler bu baskıya eksiksiz yansıtılmaya çalışılmıştır. Yine yenilik ve değişiklik arz eden Yargıtay kararları da metne işlenmiştir. Kitabın bu yeni baskıs...
210,00 TL
Tüketici Hakem Heyetleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Mehmet Akif TUTUMLU
TÜ038 Türk Hukuk Sisteminde  Tüketici Hakem Heyetleri Mehmet Akif TUTUMLU 2019/01 3. Baskı, 576 Sayfa ISBN 978-975-02-5259-4 Bu baskıda tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin 2013/11 sayılı AB Direktifi hükümleri tüketici hakem heyetleri bağlamında değerlendirilmiş, bu nedenle yeni bir bölüm (3.Bl. Tüketici hakem heyetlerinin normatif rol modeli) kitaba eklenmiştir. Kitaba eklenen diğer bir yeni bölüm, Tüketici hakem heyeti kararlarının kesin hüküm kavramı bakımından değerlendirilmesi ...
125,00 TL
Türk Borçlar Hukuku Bakımından Taşınır Satışında Alıcının Ücretsiz Onarım (Ayıbın Giderilmesini) İsteme Hakkı
Yazar: Ömer Faruk ÇELİK
Türk Borçlar Hukuku Bakımından Taşınır Satışında Alıcının Ücretsiz Onarım (Ayıbın Giderilmesini) İsteme Hakkı Ömer Faruk ÇELİK 2019/01 1. Baskı, 214 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7909-57-2 Satış sözleşmesinde satılanın ayıplı olması, alıcının ifadan beklediği menfaati zedeler. Zedelenen bu menfaatin telafi edilebilmesi için 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda alıcıya birtakım seçimlik haklar tanınmıştır. Ücretsiz onarım hakkı da bu kapsamda alıcıya tanınmış haklardan biridir. Ücretsiz onarım hakkı ...
55,56 TL
Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğu
Yazar: Seda HATUNOĞLU
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğu Av. Seda HARUNOĞLU 2019/01 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-975-02-5238-9 TKHK ücretsiz onarım veya ayıpsız misli ile değiştirilmesini haklarını seçmesi durumunda bu talebin yerine getirileceği azami bir süre ve bu sürede talebin yerine getirilmemesi halinde tüketicinin diğer seçimlik haklarını kullanabileceği öngörülmüştür. Tüketicinin yalnızca ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştiri...
64,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 92 (7 Sayfa)