Tüketici Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri
Yazar: Çiğdem Mine YILMAZ
Tİ161 Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Çiğdem Mine YILMAZ 2010 Baskı, 220 Sayfa ISBN 978-975-464-583-5 Çalışmada genel hatlarıyla "mortgage" sistemi incelenmekte olup, özellikle 5582 sayılı "Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Kanun'un özel hukukumuzda meydana getirdiği değişiklikler ele alınmıştır. 5582 s. kanunla düzenlenen yeni Türk Konut finansman sistemi Türk Medeni Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında K...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Paket Tur Sözleşmeleri
Yazar: Kadir Erk PEKMEZ
TÜ047 Tüketici Hukuku Çerçevesinde Paket Tur Sözleşmeleri  Kadir Erk PEKMEZ 2015/07 Baskı 156 Sayfa ISBN 978-975-464-977-2  KİTAPTA YER ALAN KONU BAŞLIKLARI PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, KURULMASI, ŞEKLİ ve HUKUKİ NİTELİĞİ PAKET TUR SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ PAKET TUR SÖZLEŞMELERİNDE SEYAHÂT EDENİN KORUNMASI PAKET TUR SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Paket Tur Sözleşmeleri
Yazar: Bahadır DEMİR
TÜ049 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Paket Tur Sözleşmeleri Bahadır DEMİR 2015/11 Baskı, 176 Sayfa ISBN 978-605-05-0024-0 ...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Tüketici Hakem Heyetleri
Yazar: Gökberk ÖZSÖKER
Tüketici Hakem Heyetleri Gökberk ÖZSÖKER 2019/06 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-605-05-0435-4 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 TEŞEKKÜR9 İÇİNDEKİLER13 KISALTMALAR CETVELİ 17 KAYNAKÇA19 GİRİŞ 33 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULMASI HUKUKİ NİTELİĞİ VE OLUŞUMU I.Tüketici Hakem Heyetlerinin Kurulması veAmacı 37 II.Tüketici Hakem Heyetlerinin HukukiNiteliği ve   Hukuk Sistemimiz İçindeki Yeri 43 A.İdari Mercilere Zorunlu İdari BaşvuruAçısından Tüketici Hakem Heyetlerinin Niteliği 44 B.Alternatif ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Tüketici Hukuku Konferansı
Yazar: Hüseyin Can AKSOY
TÜ064 Tüketici Hukuku Konferansı (5-6 Aralık 2015) Makaleler - Tebliğler Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY (Editör) 2016/12 Baskı, 484 Sayfa ISBN 978-605-05-0158-2 2013 yılının sonlarında yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ilişkin soru ve sorunlar, tüketici hukukunun akademik anlamda ele alınmasına ilişkin talep ve ihtiyacı daha da arttırmıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 5-6 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen ve tüketici hukuku alanında çalışa...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu  (20 Kasım 2018)
Yazar: İpek Yücer AKTÜRK
Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları Sempozyumu  (20 Kasım 2018) Doç. Dr. İpek Yücer AKTÜRK 2019/05 1. Baskı, 189 Sayfa ISBN 978-605-05-0427-9 TEBLİĞ VE MAKALELER Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler 11 Ali Selman Erkuş (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı) Tüketici Kavramının Genişletilmesi 23 Prof. Dr. Cevdet Yavuz (Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) Tüketici Hukukunun “Genel Hüküml...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (6502 Sayılı)
TÜ031 Gerekçeli - Notlu 4077 Sayılı TKHK İle karşılaştırmalı 7/11/2013 Tarih ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  2017/02 Genişletilmiş 4. Baskı, 904 Sayfa, ISBN 978-605-05-0298-5 İÇİNDEKİLER (7/11/2013 tarih ve 6502 sayılı)  TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (TKHK) Hükümet Genel Gerekçe ve madde gerekçeleri Alt komisyon, komisyon ve tbmm genel kurulunda yapılan değişiklikler 4077 sayılı Tüketici Yası MADDE  KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 2017 Yılında Uygulacacak ola İda...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk
Yazar: Betül TİRYAKİ
TÜ023 Tüketicinin Korunması Hukuku Açısından Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk Dr. Betül TİRYAKİ 2007 Baskı, 260 Sayfa,   ISBN 978-975-464-400-5  Kitabın Konu Başlıkları Tüketicinin Korunması ve Tüketici Sözleşmeleri Ayıplı Hizmet Kavramı Ayıplı Hizmet Nedeniyle Sorumluluk Ayıplı Hizmetin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk Ayıplı Hizmetin Neden Olduğu Zarardan Sorumluluk ve İlgili Amerikan Hukuku Düzenlemeleri  Hizmetler Bakımından Üreticinin Sorumluluğu nun Uygulamasına İlişkin Değerlendirme...
38,00 TL 34,20 TL
100 Soruda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
Yazar: Rüknettin KUMKALE
TÜ034 100 Soruda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (Kanun Uygulamasında Öne Çıkan Noktalar - Yönetmelikler) Rüknettin KUMKALE 2014/10 2. Baskı, 194 Sayfa ISBN 978-975-02-3043-1 ...
19,00 TL
12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davası Oturumu Ses Çözümleri
Yazar: Ege BALKUVVAR, İsmail ÇAKIR, Ertuna KARA
TÜ066 6. Tüketici Hukuku Kongresi 12 Bankaya Karşı 3 Kat Tazminat Davası Oturumu Ses Çözümleri Ses Çözümü Ve Editör Kurulu: Av. Ege BALKUVVAR - İsmail ÇAKIR - Ertuna KARA 2017/02 Baskı, 88 Sayfa ISBN 978-605-67000-5-7 ...
25,00 TL
15. Türkiye - İsviçre Hukuk Günleri: Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon (25-26 Nisan 2016 / İstanbul)
Yazar: Adem SÖZÜER
TÜ069 15. Türkiye - İsviçre Hukuk Günleri: Tüketicinin Korunması ve Telekomünikasyon (25-26 Nisan 2016 / İstanbul) Editör: Prof. Dr. Adem SÖZER 2017/06 Baskı, XXII+182 Sayfa ISBN 978-605-152-555-6...
27,78 TL
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt:1(Madde:1-46)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
TÜ032 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt:1(Madde:1-46) Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2014/05 Baskı, XII+282 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-4823-47-5  Bu çalışmada 29 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sa­yılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri Borçlar Hukukunun teknik kavramlarıyla ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile olan organik bağları kurularak ele alınıp incelenmektedir. İkinci cildinin 2014 Eylül'ünde yayınlanması planlanmaktadır. Okuyucu'su...
70,00 TL
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler
Yazar: Hakan TOKBAŞ
TÜ058 Karşılaştırma Tablolu Eski ve Yeni Kanun Maddeleri İle 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler Av. Hakan TOKBAŞ 2015/09 Baskı, 514 Sayfa ISBN 978-605-84418-2-8 ...
39,00 TL
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması
Yazar: Nahide SİLLER
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Web Sitesi Vasıtasıyla Sözleşmelerin Kurulması Av. Nahide SİLLER 2019/11 1. Baskı, 196 Sayfa ISBN 978-975-2449-47-3 Ticari hayatın vazgeçilmezi ve günlük hayatın bir rutini haline gelen elektronik ticaret çok çeşitli hukuki problemleri bünyesinde barındırmaktadır. Söz konusu durum hukuk alanında çalışmaların yapılmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu problemlerin temelinde elektronik ticaretin temeli olan elektronik vasıtalarla kurulan söz...
30,00 TL
6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler
Yazar: Ebru CEYLAN
TÜ041 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler Doç. Dr. Ebru CEYLAN 2015/02 Baskı, 640 Sayfa ISBN 978-605-65066-5-9 ...
70,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 91 (7 Sayfa)