Ceza Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu Dr. Gökhan TANERİ 2020/04 1. Baskı, 757 Sayfa ISBN 978-605-05-0558-0 İÇİNDEKİLER SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SORUMLULUĞU25 A. SUÇ VE SOSYAL MEDYA:26 B. KOPYA SUÇLAR:28 C. GÖSTERİ SUÇLARI: 29 Ç.MEDYA VE DUYGULAR: 29 a. 2-7 yaş grubu çocuklarda korku: 31 b. 07-11 yaş grubu çocuklarda korku: 31 c. 12 yaş ve üstü çocuklarda korku: 31 ç.Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Tehditleri32 D.TİCARET VE REKLAM: 32 E. CİNSELLİK33 F. EĞİTİM: 35 G. SOSYALLEŞME: 36 Ğ.DİJİTAL OYUNLAR: 37 ...
175,00 TL 157,50 TL
-10%
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları Dr. Gökhan TANERİ 2020/04 1. Baskı, 960 Sayfa ISBN 978-605-05-0559-7 Özelhayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hakaret suçu ile bunlardan doğantazminat davaları, iş sözleşmesinin feshi, disiplin hukukuna ilişkin sonuçlar,meslekten çıkarma cezası, sosyal medyada kullanılan tazminat ve cezayaptırımını gerektiren söz ve davranışlar, mahkeme kararlarına karşı baş...
190,00 TL 171,00 TL
Bilişim Suçları ve Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Suçlar Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali PARLAR, Mustafa ÖZTÜRK
Bilişim Suçları ve Bilişim Sistemleri Aracılığıyla İşlenen Suçlar Ali PARLAR , Mustafa ÖZTÜRK 2020/03 1. Baskı, 790 Sayfa ISBN 978-625-7067-00-3 Günümüzde bilişim sistemlerinin ve veri iletim ağlarının yaygınlaşmasına paralel olarak bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen hukuka aykırı eylemlerin suç olarak tanımlanmasıyla “bilişim suçları” kavramı ceza hukuku uygulamasında ortaya çıkmış ve 5237 sayılı TCK’da bu konuda yasal düzenlemelere yer verilmiştir. Uygulaması oldukça yoğun olan bilişim su...
189,00 TL
Uyuşturucu Suçları Ücretsiz Kargo
Yazar: Erdener YURTCAN
Yargıtay Kararları Işığında  Uyuşturucu Suçları Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2020/03 5. Baskı, 496 Sayfa, ISBN 978-975-02-5972-2 Güncellenen bu baskıda bazı bölümler yeniden kaleme alınmış, yazarın bazı yorumlarına açıklık getirilmiştir. Kitap, Yargıtay uygulaması ile çok zenginleştirilmiştir. Kitapta Ceza Genel Kurulu kararları ağırlıklıdır. Bunlar kitaba yerleştirilirken tasniften geçirilip , aynı nitelikteki kararların yalnızca tarih ve numaraları liste olarak verilmiştir. Kararlarla ilgili...
109,00 TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
Yazar: Levent Emre ÖZGÜÇ
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu Levent Emre ÖZGÜÇ 2020/03 1. Baskı, 293 Sayfa ISBN 978-625-7953-62-7 Eserin konusunu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinde yer alan "Çevrenin Kasten Kirletilmesi" hükmünün incelenmesi oluşturmaktadır. Her ne kadar çevreye ilişkin tartışmalar kamuoyunda büyük yer kaplasa da, çevrenin kirletilmesini suç haline getiren bu hükmün ceza hukuku literatüründe detaylıca değerlendirildiği eser sayısının az olduğu görülm...
45,00 TL
Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi Ücretsiz Kargo
Yazar: Selahattin KOLCU
Adil Yargılanma Hakkı Boyutuyla Ceza Muhakemesi Hukukunda Hakimin Davaya Bakamaması ve Reddi Dr. Selahattin KOLCU 2020/03 1. Baskı, 472 Sayfa ISBN 978-975-02-5957-9 İnsan türünün en güzel icatlarından biri olan adalet; devletin, güvenliğin, huzurun ve barışın temelidir. Adaletin sağlanması ise, ancak ve sadece, bağımsız, tarafsız, özgür ve yeterli güvencelere sahip bir yargı organı ile mümkündür. Devletin üç temel erkinden birisi olan yargı organının tarafsızlığının sağlanması, başta hakimin tar...
105,00 TL
Çocukların Cinsel İstismarı Suçu
Yazar: Bülent KURT
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Bülent KURT 2020/03 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-625-708-801-5 Bu çalışmanın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Çocukların Cinsel İstismarı Suçu isimli kısmı Sayın Dr. Öğr. Üy. Murat Aksan’a danışmanlığında, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma, jüride yapılan eleştiriler, savunma tarihinden sonra çıkmış olan yargı kararları...
72,00 TL
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği Ücretsiz Kargo
Yazar: Cihan KOÇ
Notlu - Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği - Askerî Ceza Kanunu - TSK Disiplin Kanunu - Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği - Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve İlgili Mevzuat Cihan KOÇ 2020/03 25. Baskı, 1476 Sayfa, Ciltli ISBN 978-111-117-086-8 Askeri yargı (Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Askeri Yargıtay ve askeri mahkemeler) ve dolayısıyla Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ve Askeri Yargıtay Kan...
200,00 TL
İcra ve İflas Suçları El Kitabı
Yazar: İsmail ERCAN
Uygulamacılar İçin İcra ve İflas Suçları El Kitabı İsmail ERCAN 2020/03 2. Baskı, 312 Sayfa ISBN 978-975-02-3073-8 İcra ve iflas suçları", ceza hukuku ile icra ve iflas hukukunun ortak kümesinde yer alan deyim yerindeyse devekuşu gibi ne deve ne de kuş sayılan kendine özgü bir disiplindir. Uygulamada çok yoğun olarak başvurulan bu alanda derli toplu bir mevzuat olmadığı gibi birçok konuda da belirsizlik bulunmaktadır. Söz gelimi zincirleme suç, aynı veya farklı nev'i den fikri içtima gibi hüküml...
75,00 TL
Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Uygulamada Trafik Kazalarında Kusur Erhan GÜNAY 2020/03 7. Baskı, 600 Sayfa,   ISBN 978-975-02-5978-4 Uygulamaya dönük olarak hazırlanan "Trafik Kazalarında Kusur" kitabının yedinci baskısında; trafik kuralları şematik şekilde incelenmiş, failin, mağdurun ve üçüncü kişinin kusuru da güncel yargı kararlarıyla desteklenerek anlatılmıştır. Ayrıca Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin kusurla ilgili raporlarından örneklere yer verilmiştir. Kitabın içeriğindeki; trafik kazalarındaki kusur o...
128,00 TL
Adli Polisin El Kitabı
Yazar: Beytullah EKERBİÇER
Adli Polisin El Kitabı Beytullah EKERBİÇER 2020/03 4. Baskı, 272 Sayfa, ISBN 978-975-02-5975-3 Tahkikat evraklarında esas kadar usulün de eşit hakkı bulunduğu günümüzde, mevzuatta anlatılanların pratikte nasıl uygulanması gerektiği önemli bir husustur. Bu kitabın içeriğinde; kolluk kuvvetlerinin, meydana gelen olaylarda düzenlemeleri gereken tutanakların hangi kanun, yönetmelik, vs. hükümlerine göre nasıl yapılması gerektiği bulunmaktadır. Ayrıca, güvenlik güçlerinin sahada en çok karşılaştıklar...
45,00 TL
Öldürme Suçları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa ARSLANTÜRK
Öldürme Suçları Açıklamalı - Örnekli - Notlu - İçtihatlı - Gerekçeli Mustafa ARSLANTÜRK 2020/03 2. Baskı, 954 Sayfa ISBN 978-605-300-990-0 Çok kıymetli Meslektaşlarım; Elinizde bulunan “Öldürme Suçları” adlı kitabımızın kısa süre sonra ikinci baskısını yapmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Teveccühlerinizin sevinciyle yeni yazım umutlarımız filizlenip çoğalmaktadır. Bu nedenle siz kıymetli meslektaşlarımıza teşekkürler ederiz. Bu kitapta ele alıp incelediğimiz konular, Cumhuriyet Savcısının kamu ...
125,00 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku – II
Yazar: Cumhur ŞAHİN, Neslihan GÖKTÜRK
Ceza Muhakemesi Hukuku – II Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN – Doç. Dr. Neslihan GÖKTÜRK 2020/02 10. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-02-5915-9 Ceza muhakemesi hukukuna ilişkin çalışma iki ciltten oluşmaktadır. Bunun sebebi, hukuk fakültelerinde dönem sistemine geçilmiş olmasıdır. Elinizdeki ikinci cilt, hukuk fakültelerinde okutulan ceza muhakemesi dersinin ikinci dönemine yönelik olup, birinci döneme yönelik ilk cildin ikinci basısı 2011 yılında yayınlanmıştır. Kitabın kullanımı ile ilgili not: Mevzua...
42,00 TL
Viktimoloji
Yazar: Oğuz POLAT
Viktimoloji Prof. Dr. Oğuz POLAT 2020/02 1. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5938-8 Viktimoloji (mağdurbilim), "suç mağdurlarını çalışma" bilimidir. Mağdurun olayın merkezinde olduğu aile, toplum, suçlu yargılaması, yasal, mental ve sağlık bakım sistemleri, medya ve koruyucu ilişkiler, temel çalışma konularıdır. Adli Viktimolojide, mağdur, şüpheli ve olay yeri arasındaki ilişkiler değerlendirilmektedir. Burada şüpheli ile mağdur arasındaki ilişkilerin olay yerindeki deliller ışığında incelenmesi...
40,00 TL
Türk Ceza Kanunu'nda Güveni Kötüye Kullanma Suçu Ücretsiz Kargo
Yazar: Çağatay ÇINAR
Türk Ceza Kanunu'nda Güveni Kötüye Kullanma Suçu Öğr. Gör. Dr. Çağatay ÇINAR 2020/02 1. Baskı, 536 Sayfa ISBN 978-975-02-5942-2 Kitapta güveni kötüye kullanma suçu çeşitli ülkelerin hukuk sistemleri ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Bunun yanında bu suçun özel türleri de etraflıca incelenmiştir. Hiç ele alınmamış veya çok az ele alınmış suç tipleri de hem yerli hem de yabancı kaynaklara yapılan atıflarla etraflıca incelenmiştir. Güveni kötüye kullanma suçunun benzer suç tiplerinden ayrı...
115,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1449 (97 Sayfa)