Ceza Hukuku


Sırala:
Göster:
Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su ve Doğlagaz Kullanımı) ve Yağma Suçları Ücretsiz Kargo
Yazar: Fidan BALCI, Seyithan ÖZTÜRK
Hırsızlık, Karşılıksız Yararlanma (Kaçak Elektrik, Su ve Doğlagaz Kullanımı) ve Yağma Suçları Fidan BALCI - Seyithan ÖZTÜRK 2020/07 2. Baskı, 830 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-849-7 Kitabımızın ilk baskısının sizlerden büyük ilgi görmesi ve tükenmesi üzerine ilave konu, son yasal değişiklikler ve bol güncel içtihatları içeren ikinci baskıyı hazırladık. Kitabımızın konusu olan yağma suçlarına sadece Yargıtay 6. Ceza Dairesi baktığı halde hırsızlık, karşılıksız yararlanma ve suç eşyasının satın a...
180,00 TL
Cinsel Suçlarda Beraat Ücretsiz Kargo
Yazar: Dİdem YELDAN, Gökhan TANERİ
Cinsel Suçlarda Beraat Didem YELDAN, Dr. Gökhan TANERİ 2020/07 2. Baskı, 671 Sayfa ISBN 978-975-02-6048-3 İşlenme sıklığı giderek artan cinsel suçlar, toplumda büyük infial uyandırmaya devam etmektedir. Suçların niteliği gereği çoğu zaman olayda maddi gerçeği ortaya koyacak delil bulmak gerçekten zordur. Hem nitelik olarak ağır, hem de daha ağır nitelikli suçlara neden olmak bakımından cinsel suçlarda elde bulunan verilerden ve özellikle mağdur beyanlarından yola çıkılarak bir sonuca ulaşmak zor...
140,00 TL
Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Ücretsiz Kargo
Yazar: Doğan GEDİK
Ceza Muhakemesinde İspat ve Şüphenin Sanık Lehine Yorumlanması Dr. Doğan GEDİK  2020/07 4. Baskı, 944 Sayfa, ISBN 978-625-708-850-3 Kitabımın dördüncü baskısını yayınlamanın mutluluğunu yaşamaktayım. Bu baskıda, önceki baskılardaki yazım ve anlatım eksikleri giderilmeye çalışılmış, yine öğretideki yeni çalışmalara yer verilmeye gayret edilmiş ve mevzuat değişiklikleri ilgili bölümlere işlenmiştir. Ayrıca yeni yargısal kararlardan da yararlanılmaya devam edilmiştir. İÇİNDEKİLER   TAKDİM...
165,00 TL
-10%
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu - Strafprozeßordnung(StPO)
Yazar: Feridun YENİSEY, Salih OKTAR, Ayla OKTAR
Alman Ceza Muhakemesi Kanunu - Strafprozeßordnung(StPO) (Almanca Metin-Türkçe Çeviri) Prof. Dr. Feridun YENİSEY - Dr. Salih OKTAR - Av. Ayla OKTAR 2020/07 3. Baskı, 780 Sayfa,   ISBN 978-605-242-670-8 Arka Kapak Yazısı * Genel Hükümler *İlk Derece Muhakemesi *Kanun Yolları *Yargılamanın Yenilenmesi *Suçtan Zarar Görenin Muhakemeye Katılması *Özel Muhakeme Usulleri *Yerine Getirme ve Muhakeme Masrafları *Kişisel verilerin korunması ve kullanılması...
99,50 TL 89,55 TL
Fighting Against All Odds: A Policy Roadmap To Combat Online Child Sexual Abuse In Turkey
Yazar: Leyla KESER BERBER, Ayça ATABEY
Fighting Against All Odds: A Policy Roadmap To Combat Online Child Sexual Abuse In Turkey Leyla KESER BERBER, Ayça ATABEY 2020/06 1. Baskı, 331 Sayfa ISBN 978-625-7899-33-8 Child abuse is a hideous crime that is combatted against on a global scale. Despite current efforts, unfortunately, this crime still has not been eradicated in either online or offline environments. Critical success factors in the fight against child abuse in a digital environment involve a well-prepared policy roadmap and it...
57,00 TL
-10%
Çocuk Ceza Hukuku
Yazar: Ali Rıza ÇINAR
Çocuk Ceza Hukuku Suça Sürüklenen Çocukların Ceza Sorumluluğu ve Yargılanmaları Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR 2020/06 1. Baskı, 263 Sayfa ISBN 978-605-05-0606-8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 13 KISALTMALAR 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ VE ÇOCUK  KORUMA YASASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 29 II. Çocuk Koruma Yasası Hakkında Temel Bilgiler 31 1. Yasa’nın Düzenleniş Biçimi ve Değindiği Konular 31 2. Amaç 33 3....
55,00 TL 49,50 TL
Çocuk İstismarı ve Çocukla Adli Görüşme
Yazar: Neylan ZİYALAR
Çocuk İstismarı ve Çocukla Adli Görüşme Doç. Dr. Neylan ZİYALAR 2020/06 1. Baskı, 152 Sayfa ISBN 978-975-02-6022-3 Son yıllarda ülkemizde çocuk istismarı ve ihmaline dair çok sayıda yayına rastlan-makla birlikte, konunun adli boyutu ile adli süreçte çocuklara yaklaşım hakkındaki yayınlar sınırlıdır. Adalet sistemi içerisinde çocukların yetişkinlerden farklı değerlen-dirilmesi, özellikle ve öncelikle onlarla yapılacak adli görüşmelerde ikinci kez mağdur olmalarının önüne geçilmesi için ne gibi pr...
50,00 TL
-10%
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Ölçülülük İlkesi Açısından İrdelenmesi
Yazar: Serhat Sinan KOCAOĞLU
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Ölçülülük İlkesi Açısından İrdelenmesi Doç. Dr. Sinan KOCAOĞLU 2020/06 1. Baskı, 120 Sayfa ISBN 978-605-05-0607-5 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 13 GİRİŞ 15 I. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARINA GENEL BİR BAKIŞ 15 1. GENEL OLARAK 15 2. SUÇ 21 3. CEZA 22 A. Genel Olarak 22 B. Devletin Ceza İhdas Yetkisinin Sınırları 24 4. KISA SÜRELİ HAPİS CEZALARININ SEÇENEK YAPTIRIMLARA ÇEVRİLMESİ 25 5. GÜVENLİK TEDBİRLERİ 26 6. TCK’nın CEZA SİSTEMİ 27 A...
40,00 TL 36,00 TL
Meşru Savunma
Yazar: Cengiz APAYDIN
Meşru Savunma Dr. Cengiz APAYDIN 2020/06 3. Baskı, 312 Sayfa, ISBN 975-975-02-6025-4 Ceza hukukunda meşru savunma kavramı her zaman güncelliğini koruyan,ceza hukukunun önemli ve problemli alanlarından biri olmuştur. 5237 sayılı TCK'nın meşru savunma kurumunun unsurlarını değiştirerek yeniden ele alması, önemli bir gelişme olmakla birlikte, kurumun uygulama alanının genişlemediği ve uygulamada ciddi sorunlara sebebiyet verdiği gözlemlenmektedir. Bu konuda önemli noktalardan biri meşru savunma huk...
75,00 TL
Özel Hayata Karşı Suçlar
Yazar: Erdener YURTCAN
Yargıtay Kararları Işığında Özel Hayata Karşı Suçlar Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2020/06 1. Baskı, 392 Sayfa ISBN 978-975-02-6034-6 Kitabın yeni baskısında , kitabın içeriği ile ilgili yasama boyutunda 7188 sayılı Yasayla(kabul: 17/10.2019) 136 ncı maddeye bir hüküm eklenmiştir. Bu husus incelenmiştir. Bu basıyla ilgili olarak en önemli nokta, kitapta yer verilen Yargıtay uygulamasının çok zenginleştiğidir. Kararlardan söz ederken bir noktayı belirtmek gerekecektir. Kitabın 1 inci basısında yer ve...
90,00 TL
Kamu Barışına Karşı Suçlar
Yazar: Erdener YURTCAN
Yargıtay Kararları Işığında Kamu Barışına Karşı Suçlar Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2020/06 2. Baskı, 456 Sayfa ISBN 978-975-02-6033-9 Kitabın konusu, TCK'nın 2. Kitabının, 3. Kısmının, 5. Bölümü ile sınırlıdır. Bu bölümde, kamu barışına karşı suçlar, başlığı altında hürriyetleri koruyan suçlar yer almaktadır. Bunlar içinde halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, halkı kanunlara uymamaya tahrik, g...
99,00 TL
Silah Kavramı ve Silah Kaçakçılığı Suçları
Yazar: Enes KÖKEN
Silah Kavramı ve Silah Kaçakçılığı Suçları Dr. Öğretim Üyesi Enes KÖKEN 2020/06 1. Baskı, 319 Sayfa ISBN 978-625-708-848-0 Bu eser, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora tezi olarak hazırlanmış olup, aslına sadık kalınarak bazı ufak değişikliklerle mevcut halini almıştır. Türk ceza hukuku doktrininde bu zamana kadar silah kaçakçılığı suçları ile ilgili kapsamlı bir monografik çalışma yapılmamış olması bizi bu konuda araştırma yapmaya iten en önemli etken olmuştur. Türk cez...
75,00 TL
İnfaz Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal MECİT
İnfaz Hukuku   Kemal MECİT  2020/06 5. Baskı, 804 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-846-6 Hukukçular arasında sıkça söylendiği üzere, eğer "hukuk bir derya" ise bu alanın özellikli denizleri vardır. İnfaz hukuku da bu bölgelerden biri olarak kabul edilmelidir. Çünkü, suç olarak tanımlanan eylemin bozduğu düzene ve yol açtığı hak ihlaline karşı adaletin ve kamu gücünün yaptırımının uygulanması infaz hukuku mekanizmaları ile sağlanabilmektedir. Mahkemeler tarafından verilen hapis cezalarını...
180,00 TL
Yorumluyorum – 22
Yazar: Ersan ŞEN
Yorumluyorum – 22 Prof. Dr. Ersan ŞEN 2020/ 06 1. Baskı, 536 Sayfa ISBN 978-975-02-6013-1 • Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar • Tehlikeli Salgın Hastalık Sürecinde De Facto Olağanüstü Hal Uygulamaları • Belediyelere Bağış Yapılabilir mi? • Avukatlık Kanunu Taslağının Değerlendirilmesi • Gezi Parkı Davası Gerekçeli Kararına İlişkin Tespitler • Kanal İstanbul İşbirliği Protokolünün Hukuki Geçerliliği • 7242 sayılı Ceza İnfaz Kanunu Değişikliği • Cezasızlık Algısı • Açık Cezaevine Ayrılmada "...
69,00 TL
Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Çetin AKKAYA
Açıklamalı ve İçtihatlı Cezaların İnfazı ve İnfaz Hukuku Çetin AKKAYA 2020/06 7. Baskı, 987 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-839-8 Ceza ve tedbirlerin infazına ilişkin mevzuat esasta, ceza adalet sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen yargılamalar sonucunda verilen kararların, her türlü yargı derecelerinden geçerek kesinleşmelerinden sonra, fiilen ve maddeten ceza ve tedbirlerin infazını kapsayan ve büyük kısmı itibarıyla, idari nitelikte olan görev ve faaliyetleri içeren hükümlerden oluşmaktadır. ...
195,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1471 (99 Sayfa)