Ceza Hukuku


Sırala:
Göster:
Terör Örgütünün Propagandası Suçu
Yazar: Uğur ÖZBEK
Terör Örgütünün Propagandası Suçu Uğur ÖZBEK 2020/01 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-605-300-912-2 Tarihte düşünce suçundan yargılanan ilk insan olan Sokrates mahkemede kendisiyle ilgili ölüm cezası istendiğinde Atinalılara şöyle seslenir: “Atinalılar sizi sayar ve severim. Ama size değil Tanrıya itaat edeceğim. Nefes aldığım ve gücüm yettiği sürece felsefe yapmaktan, nasihat vermekten ve size her rastladığımda gerçekleri göstermekten hiç vazgeçmeyecek, size söylemeye alışkın olduğum şeyleri söylec...
50,00 TL
Karşılıksız Çek Suçu
Yazar: Şebnem ŞAHİN
Teori ve Uygulamada Karşılıksız Çek Suçu Av. Şebnem ŞAHİN 2020/01 1. Baskı, 173 Sayfa ISBN 978-975-02-5829-9...
52,00 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı
Yazar: Feridun YENİSEY
Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabı Rifat ÇULHA, Fahrettin DEMİRAĞ, Ayşe NUHOĞLU, Salih OKTAR, Durmuş TEZCAN, Feridun YENİSEY, Fahri GÖKÇEN TANER Editör: Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU 2020/03 5. Baskı, 304 Sayfa, ISBN 978-605-168-337-9 Son zamanlarda değişen mevzuata ilişkin kısa ve özlü açıklamalar içeren Ceza Muhakemesi Hukuku Başvuru Kitabının dördüncü baskısı, ülkemizde oldukça sık değişen Ceza Muhakemesi Hukukuna İlişkin mevzuatı tanıtmak amacı ile uygulamacı ve akademisyenler tarafından hazırla...
45,00 TL
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ragıp ŞAHİN
Teori ve Uygulamalı Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları Ragıp ŞAHİN 2020/01 1. Baskı, 616 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5838-1 Haksız yakalama, gözaltı, tutuklama, arama, elkoyma koruma tedbirleri ne şekilde ortaya çıkabilir? Yargılamanın yenilenmesi ve kanun yararına bozma hallerinde tazminat istenebilir mi? Davalar ne şekilde ve hangi sürede açılır? Harca tabi midir? Görevli ve yetkili mahkeme hangisidir? Kimler dava açabilir? Velayet, vesayet altındakilerin, mirasçıların ve yabancıl...
159,00 TL
Uygulamada Cinsel Suçlar Ücretsiz Kargo
Yazar: Dİdem YELDAN
Uygulamada Cinsel Suçlar Didem YELDAN 2020/01 1. Baskı, 952 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5841-1 Cinsel suçlar, mahiyetleri itibariyle gizlilik içinde işlenen suçlar oldukları için, çoğu zaman olayın ispatı açısından beyanlarına başvurulacak görgü tanıkları yoktur. Diğer deliller ise, zamanında hızlı şekilde toplanmadıkları zaman kolayca kaybolabilecek, ya da değişebilecek özelliktedirler. Çoğu zaman sadece mağdur ve sanık arasında gerçekleşen bu suçlarda, mağdurun beyanı önemli bir delildir. An...
210,00 TL
Ceza Muhakemesi Hukuku
Yazar: Ahmet GÖKCEN, Mehmet Emin ALŞAHİN, Kerim ÇAKIR,Murat BALCI
Ceza Muhakemesi Hukuku Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN, Prof. Dr. Murat BALCI, Doç. Dr. M. Emin ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR 2020/01 4. Baskı, 767 Sayfa ISBN 978-605-300-621-4 “Ceza Muhakemesi Hukuku isimli kitabımızın dördüncü baskısını okuyucularımıza sunmanın bahtiyarlığı içindeyiz. Çalışmamız, öncelikle öğrencilerimizin dersi takip etmelerini kolaylaştırmak ve teferruata girmeden konuya ilgi duyanlara derli toplu bilgiler vermek maksadıyla hazırlanmıştır. Kitap, mevzuat değişiklikleri, imla ve i...
82,00 TL
Suç Örgütü Ücretsiz Kargo
Yazar: Ersan ŞEN, H. Sefa ERYILDIZ
Suç Örgütü Prof. Dr. Ersan ŞEN - Dr. H. Sefa ERYILDIZ 2020/01 3. Baskı, 936 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5840-4 Eserde, yazarların konuya ilişkin mevcut görüşünün "suç örgütü" fiilinin bağımsız bir suç tipi olarak değil, bazı suçların nitelikli hali veya kasten işlenen suçların ağırlaştırıcı sebebi olarak Türk Ceza Kanunu'nun "Genel Hükümler" kısmında tanımlanması olduğu halde; konu ile ilgili mevcut ceza normları hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmaktadır. Kitapta konu; teorik temelli tartış...
200,00 TL
Rüşvet Suçu
Yazar: Recep KAHRAMAN
Rüşvet Suçu Dr. Öğr. Üyesi Recep KAHRAMAN 2019/12 1. Baskı, 391 Sayfa ISBN 978-975-02-5842-8 Suçun işlenmesinde çeşitliliğin artmasına bağlı olarak rüşvet suçunu düzenleyen ceza normları sürekli değiştirilmekte, güncellenmektedir. Kitapta 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan rüşvet suçuna ilişkin özellikle 02.07.2012 tarihli 6352 sayılı kanunla yapılan değişiklikler kapsamında rüşvet suçunun tüm unsurları incelenip, suçun bugünkü yapısı analiz edilerek doğru sonuçlar elde edilmesi amaçlanmı...
90,00 TL
Yorumluyorum – 21
Yazar: Ersan ŞEN
Yorumluyorum – 21 Prof. Dr. Ersan ŞEN 2020/01 1. Baskı, 520 Sayfa ISBN 978-975-02-5849-7  MOBESE ve Güvenlik Kameralarının Özel Hayata Müdahalesi ve Delil Vasfı • Bilinçli Taksirin Koşulu Olarak "Neticenin Gerçekleşmeyeceğine Duyulan Güven" • Kitap Okuma Tedbiri Seçenek Yaptırım mıdır? • Örgüt Suçlannda "Pişmanlık" Kriteri • Sosyal Medyada Uyuşturucu Madde Kullanılmasını Özendirme • Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Oynatma Suçu • Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Ardışık Arama Kararı...
69,00 TL
Suç Örgütleri
Yazar: İzzet ÖZGENÇ
Suç Örgütleri İzzet ÖZGENÇ 2020/01 13. Baskı, 396 Sayfa, ISBN 978-975-02-5854-1 Bu çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak ile işlenmesi amaçlanan suçların türünün kurulan örgütün niteliğinin belirlenmesi bakımından etkisi konularında açıklamalar yer almaktadır. Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdelemeye tabi tutulmuştur. Keza, arala...
92,00 TL
Rüşvet - Zimmet - İrtikâp - Görevi Kötüye Kullanma (Öteki Kamu Yönetimine Karşı Suçlar)
Yazar: Erdener YURTCAN
Yargı Kararları Işığında Rüşvet - Zimmet - İrtikâp - Görevi Kötüye Kullanma (Öteki Kamu Yönetimine Karşı Suçlar) Prof. Dr. Erdener YURTCAN 2020/01 3.Baskı, 453 Sayfa,   ISBN 978-975-02-5831-2...
99,00 TL
Türk Ceza Hukuku'nda Elektronik İzleme
Yazar: Soner Hamza ÇETİN
Türk Ceza Hukuku'nda Elektronik İzleme Dr. Soner Hamza ÇETİN 2020/01 1. Baskı, 400 Sayfa ISBN 978-605-146-053-6 Mağdurun ve toplumun korunması amacıyla, adli bir karara dayalı olarak, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplum içerisinde elektronik sistem veya araçlar ile izlenmesi, gözetim ve denetim altında tutulmasında bir yöntem olarak kullanılmakta olan Eİ, yabancı hukuklarda olduğu gibi Türk ceza hukuku bakımından da son derece önemlidir. 05.04.2012 gün ve 6291 sayılı Kanun’un 4’ncü maddesi ile...
95,00 TL
Polis Disiplin Hukuku
Yazar: Enver KAŞLI
Polis Disiplin Hukuku Enver KAŞLI 2020/01 1. Baskı, 302 Sayfa ISBN 978-605-300-927-6 Polislik, bir disiplin mesleğidir. Polis teşkilatında disiplin; geçmişte de önemliydi, günümüzde de önemli ve gelecekte de önemli olacaktır. Çünkü polis teşkilatı, devletin üstlendiği kamu düzeninin sağlanması ve işlenmiş suçların aydınlatılması gibi önemli bir görevi ifa etmektedir. Bu görev; bazı durumlarda personelin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek nitelikte olup personelin her durumda tereddüt etme...
65,00 TL
Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Erhan GÜNAY
CU213 Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat ve Hakimlerin Hukuki Sorumluluğu Av. Erhan GÜNAY 2020/01 3. Baskı, 440 Sayfa, ISBN 978-975-02-5817-6 Eserde; CMK m. 141-144'te düzenlenen "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" konusu birinci kitapta, HMK m. 46-49'da düzenlenen "Hakimin Hukuki Sorumluğu" konusu ise ikinci kitapta incelenmiştir. "Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat" davaları, özelikle ceza soruşturması ve kovuşturması sırasında "haksız ve keyfi adli işlemler" nedeniyle kişilerin uğrayab...
99,00 TL
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları
Yazar: Mehmet TAŞTAN
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları Mehmet TAŞTAN 2020/01 1. Baskı, 430 Sayfa ISBN 978-605-300-897-2 Kitabın konusunu, uygulama ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma suçları oluşturmaktadır. Ancak uygulamada, sahte fatura kavramının, sahte belge kavramı yerine yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlendiğinden, hem kitap başlığında hem de zaman zaman açıklamalar kısmında sahte...
98,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1416 (95 Sayfa)