Medeni Hukuk


Sırala:
Göster:
-10%
Lilith'ten Günümüze Kadın
Yazar: Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Lilith'ten Günümüze Kadın ( 6284 Sayılı Kanun'un Şiddeti Önlemedeki Rolü) Ayşegül DALKIR KAHVECİ 2020/04 1. Baskı, 536 Sayfa ISBN 978-605-05-0552-8 Yaratılış efsanelerinden biri Yahudi Talmud’da geçen Adem’inilk eşinin Havva olmayıp eşit koşullarda yaratılan Lilith olduğudur. Lilith,Adem’e boyun eğmeyi reddedip eşit olduklarını ileri sürmesiyle cennettenkovulur. Lilith’in dönmemesi üzerine Havva Adem’in kaburga kemiğinden ona itaatetmesi için yaratılır. Lilith Tanrı’ya baş kaldıran dişi şeytandı...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Boşanma Sonrası Ortak Velayet
Yazar: Nagehan ÇAKIR
Boşanma Sonrası Ortak Velayet Nagehan ÇAKIR 2020/03 1. Baskı, 183 Sayfa ISBN 978-605-05-0556-6 Akademik yaşamın ilk durağı olan yüksek lisans aşaması,nihayetinde tezin savunulmasıyla birlikte sona ermektedir. Yaşanan bu heyecanınen önemli sebebi, akademisyenin uzun süren çalışmaları neticesinde ortaya bireser çıkarması ve bilimsel fikirler sunması ve jüri heyetinin önünde tezleriniileri sürmesidir. Savunmanın başarıyla bitmesi durumunda alınan bilim uzmanıunvanı akademik hayatın başlangıç aşamas...
55,00 TL 49,50 TL
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri
Yazar: İlhan HELVACI
Türkçe – Fransızca – Almanca – İngilizce Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/03 1. Baskı, 451 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-54-2 Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku Terimleri ve Kullanım Örnekleri isimli bu çalışmada Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku ve Borçlar Hukuku alanına ilişkin Türkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce yaklaşık 3500 terim yer almaktadır.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER Yararlanılan Kaynaklar Türkçe - Fransızca -...
90,00 TL
Ecrimisil Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
Ecrimisil Davaları Aydın TEKDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 591 Sayfa ISBN 978-975-02-5981-4 Ecrimisil, malikinin rızası dışında taşınmazının gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle ödenen tazminattır. Haksız işgal, haksız eylem niteliğinde olup, gerek öğretide ve gerekse yargısal uygulamalarda ecrimisil, diğer bir deyişle haksız işgal tazminatı, zilyet olmayan malikin, malik olmayan kötü niyetli zilyetten isteyebileceği bir tazminat olarak tanımlanmaktadır. Bu kitapta; uygula...
127,00 TL
Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar Ücretsiz Kargo
Yazar: Necat KURAK
Yargıtay Kararları Işığında Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Davalar Necat KURAK 2020/03 1. Baskı, 1024 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5966-1 Sanayileşme ve bunun sonucu köyden kente göçün hızlanması, şehirlerde konut ihtiyacının artması sonucunu doğurmuştur. Konut alanlarının yeterince üretilememesi nedeniyle mevcut arsalara önce çok katlı apartmanlar, son yıllarda ise bir veya birden fazla parsele birden fazla bloklar (apartmanlar) yapılmaya başlanmıştır. Böylece gerek apartmanlarda, gerek siteler...
220,00 TL
-10%
Milletlerarası Aile ve Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Milletlerarası Aile ve Usul Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/03 1. Baskı, 1244 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0537-5 Yabancılık unsuru taşıyan aile hukukuna ilişkin işlem ve ilişkilere  hangi devletin hukuku  ve  hangi usulün  uygulanacağı hakkında  uluslararası sözleşmeleri  de kapsayacak şekilde Yargıtay uygulamasına yönelik gerek esas gerekse usul hükümlerini  yansıtır bir kitap hazırlayarak özellikle göç hareketlerinin de yoğunlaştığı günümüzde hakim ve av...
275,00 TL 247,50 TL
Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku
Yazar: Metin İKİZLER, Yasin KURBAN
Eski ve Yeni Vakıflar Hukuku Prof. Dr. Metin İKİZLER, Prof. Dr. Yasin KURBAN 2020/02 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-975-02-5917-3 Vakıflar gerek İslam ve Osmanlı gerekse bugünkü medeniyetimizde sosyal, iktisadi, toplumsal ve hukuki açıdan önem arz etmiş kurumlardır. Bu geniş tarihî arka plandan dolayı, vakıflar günümüzde tek bir hukuki rejime tabi değildir. Bazı vakıflara, genç Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır; bu Kanun'a göre kurulur ...
31,00 TL
Yenileme ve Kullanım Kadastrosu
Yazar: Süleyman SAPANOĞLU
Yenileme ve Kullanım Kadastrosu Süleyman SAPANOĞLU 2020/02 2. Baskı, 357 Sayfa, ISBN 978-605-300-973-3 Ocak-2018 tarihinde çıkardığım “Yenileme ve Kullanım Kadastrosu” isimli kitabımın ilk baskısı iki ay kadar kısa bir süre içerisinde tükenmiştir. Duyulan ihtiyaç ve istek göz önünde tutularak kitabın ikinci baskısı sunulmuştur. Kitabımın ilk baskısı üzerine okuyuculardan ve yayınevinden aldığım olumlu dönüşler yorgunluklarımı gidermiş, sevincimi arttırmıştır. Kitabın konusu ve içeriği bakımından...
80,00 TL
Vesayet Hukuku ve Davaları
Yazar: Ali EM
Vesayet Hukuku ve Davaları Açıklamalar – Davalar – Yüksek Mahkeme Kararları Ali EM 2020/02 2. Baskı, 192 Sayfa, ISBN 978-975-02-5946-3 Eserde; - Vesayet kurumunun hukuki niteliğinin, - Vesayet organlarının işlev ve sorumluluklarının, - Kimlerin vesayet altına alınacağının, - Toplum için tehlike teşkil eden ve korunması başka türlü sağlanamayan ergin bir kişinin, koruma amacıyla özgürlüğünün kısıtlanmasının, - Şikayet, itiraz veya davaların hukuki niteliklerinin, - Tazminat ve rücu davaların...
57,00 TL
Aile Hukuku
Yazar: Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ, Mustafa Alper GÜMÜŞ
ME029 Türk Özel Hukuku Cilt:III  Aile Hukuku   Prof. Dr. Mustafa DURAL - Prof. Dr. Tufan ÖĞÜZ - Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2020/02 15. Baskı, 492 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-561-0 GİRİŞ I. AİLE HUKUKUNUN KONUSU 1 II. AİLE KAVRAMI 1 III. TOPLUMDA AİLENİN ÖNEMİ 2 IV. ANAYASA’DA AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN ESASLAR 2 V. AİLE HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ 4 1. Genel olarak 4 a) İlişki tiplerinin sınırlı sayıda (numerus clasus) olması 4 b) Geniş ölçüde emredici kurallara dayanma 4 c) Çocukları ve za...
65,00 TL
Edinilmiş Mallara Katılma Rejmi ve Tasfiyesi
Yazar: Zafer ZEYTİN
Edinilmiş Mallara Katılma Rejmi ve Tasfiyesi Prof. Dr. Zafer ZEYTİN 2020/02 4. Baskı, 440 Sayfa,   ISBN 978-975-02-5951-7 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin eşler arasında uygulanmaya başlamasının üzerinden çeyrek asır geçti. Kanun koyucunun bilinçli bir tercihi olan yasal mal rejimi ile malvarlığı uyuşmazlıklarının ve boşanmaların geçmiş çeyrek asırda artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Karşılaşılan uyuşmazlıklara getirilen yargısal çözümler ve doktrindeki görüşler yasal mal rejimini k...
99,00 TL
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu
Yazar: İlhan HELVACI
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/02 3. Baskı,784 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-368-562-7 TÜRKMEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ A.Hukukun uygulanması ve kaynakları   m. 1 B.Hukukî ilişkilerin kapsamı I.Dürüst davranma . m. 2 II.İyiniyet....... m. 3 III.Hâkimintakdir yetkisi. m. 4 C.Genel nitelikli hükümler ...... m. 5 D.İspat kuralları I.İspat yükü.. m. 6 II.Resmîbelgelerle ispat . m. 7 BİRİNCİKİTAP KİŞİLERHUKUKU BİRİNCİKISIM GERÇEKKİ...
75,00 TL
Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları
Yazar: Ece Selin YETKİN
Paylı Mülkiyette Paylaştırma Hakkı ve Bu Hakkın Sınırları Ece Selin YETKİN 2020/02 1. Baskı, 178 Sayfa ISBN 978-975-02-5913-5 Paylı mülkiyette paylaştırma hakkı, paylı mülkiyetin sona ermesini sağlayan özel bir haktır. Zira bu hak, herhangi bir paydaş tarafından gerekçe gösterilmeksizin kural olarak her zaman kullanılabilmektedir. Paylı mülkiyetin bu kolaylıkla sona erdirilebilir niteliğinin yanında paylaştırma hakkının, diğer paydaşların veya paylı mülkiyet konusu eşyanın o anki vaziyeti bakımı...
53,00 TL
Kadastroda Teknik Hatalar
Yazar: Hüseyin KOÇAK
Kadastroda Teknik Hatalar Hüseyin KOÇAK 2020/02 8. Baskı, 280 Sayfa ISBN  978-625-400-997-6 Kadastro çalışmalarının teknik yönü, harita ve kadastro mühendisliği sorumluluğunda yürütülmektedir. Pozitif bilim dalı olan harita ve kadastro mühendisliği çalışmalarının her aşamasında da hata yapılması mümkündür.  Mülkiyet değişikliğine sebep olmayacaksa, yapılan hatanın idari yoldan düzeltilmesi, bu hataları sebep olacağı hak kaybına da en başından engel olunmasını sağlayacaktır. İşte burada...
50,00 TL
Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu
Yazar: Mehmet Serkan ERGÜNE
Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu Prof. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE 2020/02 2. Baskı, 273 Sayfa, Ciltli ISBN 978- 975-368-557-3 İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ V ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER IX KISALTMALAR CETVELİ XIII GİRİŞ 1 § 1. MEDENÎ KANUNDA ÖNGÖRÜLMÜŞ TAŞINIR REHNİ TÜRLERİNİN KURULMA ŞEKİLLERİ I. TESLİME BAĞLI TAŞINIR REHNİ (TESLİMİ MEŞRUT REHİN) 5 II. HAYVAN REHNİ 5 III. HAPİS HAKKI 11 1. Genel Olarak Hapis Hakkı 11 2. Hapis Hakkının Doğumu İçin Ger...
60,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 670 (45 Sayfa)