Medeni Hukuk


Sırala:
Göster:
Yeni Vakıflar Hukuku -2 Ücretsiz Kargo
Yazar: Suat BALLAR
Yeni Vakıflar Hukuku -2 Av. Suat BALLAR 2020/01 6. Baskı, 1248 Sayfa ISBN 978-975-353-607-3 YeniVakıflar Hukuku kitabı, 2 cilt kitap olarak yayınlanmış olup, 6.baskısındaönemli değişiklikler yapılmıştır. Türk Dernekler Kanunu kitabının6.baskısında ki düzenleme / ayrım sistemi, Yeni Vakıflar Hukuku kitabının6.baskısında da aynen uygulanmış, Anayasa’nın 33.maddesinde yer alanhükümlerin aynen vakıflara da uygulanacağına ilişkin yargı kararlarına genişkapsamda yer verilmiş, Tek ayrımdaki Ö...
180,00 TL
Medeni Hukuk Soru Bankası
Yazar: Nurşen AYAN, Yasemin DURAK, Seda KARA KILIÇARSLAN
Medeni Hukuk Soru Bankası Dr. Öğr. Üyesi Nurşen AYAN, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURAK, Dr. Öğr. Üyesi Seda KARA KILIÇARSLAN 2020/01 1. Baskı, 430 Sayfa ISBN 978-605-300-931-3 Medenî Hukuk’un çeşitli alanlarına ilişkin test sorularını içeren bu çalışmanın hayata geçirilmesi uzun zaman önce düşünülmüştü. Ancak, şartlar bugün gerçekleştirilmesini mümkün kıldı. Çünkü bu çalışmayla hedeflediğimiz hukuk bilimine katkı ve nitelikli hukukçunun yetişmesinin sorumluluğu ve ağırlığının farkında olarak hareket...
53,00 TL
Yargıtay Kararları Işığında Ecrimisil Önalım ve Zorunlu Geçit Hakkı Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KIRMIZI
Yargıtay Kararları Işığında Ecrimisil Önalım ve Zorunlu Geçit Hakkı Davaları Av. Mustafa KIRMIZI 2020/01 1. Baskı, 659 Sayfa ISBN 978-605-168-32-87 Çalışmanın amacı, ecrimisil, önalım ve zorunlu geçit hakkı davalarında uygulamayı yansıtmaktır. Konu Başlıkları Ecrimisil Önalım Hakkı Zorunlu Geçit Hakkı ve Mecra Hakkı...
149,00 TL
Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi
Yazar: Nihat İNAL
Apartman, Site, Toplu Konut, Devremülk Yönetimi Nihat İNAL 2020/01 5. Baskı, 552 Sayfa ISBN 978-975-02-5847-3 Eser, Yargıtay kararlarının asılları değiştirilmeden öz kısımları pratikleştirilerek sade, anlaşılır bir dille tüm ihtiyaç sahiplerinin anlayabileceği şekilde zaman israfını asgari düzeye indirmeyi kendisine amaç edinmiştir. Kitaptaki yasa maddelerinin altına yargı kararlarında ve uygulamada geçerlik kazanmış kurallar ana tema bozulmadan özet olarak işlenerek ihtiyaç sahibinin anında hed...
65,50 TL
Miras Paylaşım Davaları
Yazar: Erhan GÜNAY
Mİ062 Yargıtay Kararları Eşliğinde Miras Paylaşım Davaları Erhan GÜNAY 2020/01 2. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-02-5818-3 Miras bırakanın malvarlığının, mirasçılara intikali üzerine mirasçılar arasında birçok uyuşmazlık çıkabilmekte, kimisi hakkından az pay verildiğini, kimisi kendisine düşen paydan hoşnut kalmadığını dile getirmektedir. Hakkına razı olmamaktan kaynaklanan miras kavgaları, terekeden pay isteyenlerle, bu payı tanımayıp vermek istemeyenler arasında oluşan çekişmeler uzar gider. Mi...
79,00 TL
Tapu İptali ve Tescil Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Turan ÇINAR
GH053 Açıklamalı – İçtihatlı – Uygulamalı Konularına Göre Tapu İptali ve Tescil Davaları Av. Turan ÇINAR 2020/01 4. Baskı, 1598 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-915-3 Konu Başlıkları Genel Açıklama Tapu Sicili Tapu İptali ve Tescil Davalarında Usul Sorunları Konularına Göre Tapu İptali ve Tescil Davaları Kazandırıcı Zamanaşımına Dayalı Tescil Davaları Kitapta yer alan konular hakkında yapılan yasal değişiklikler ile en son çıkan içtihatlar büyük bir titizlikle seçilerek bu dördüncü baskıda işlenmi...
270,00 TL
Tapu İptali ve Tescil Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Erhan GÜNAY
Tapu İptali ve Tescil Davaları Av. Erhan GÜNAY 2020/01 2. Baskı, 1384 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5819-0 Ülkemizde taşınmaz hukuku ve tapu iptal / tescil uyuşmazlıklarının giderek daha büyük bir önem kazanması nedeniyle, uygulamadaki ihtiyacın karşılanması amacıyla kapsamlı ve içerik yönüyle doyurucu bir eser hazırlanmış, güncel Yargıtay kararlarıyla desteklenmiştir. Kitabın ilk bölümünde; "Medeni, Tapu, Kadastro" Kanunları kapsamında kalan davalar, ikinci bölümde; "Borçlar Kanunu" kapsamında ...
277,00 TL
Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu
Yazar: Ayşe ACAR UMUT
Vesayet Kurumu ve Vasinin Sorumluluğu Av. Ayşe ACAR UMUT 2020/01 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-975-02-5830-5 Türk Hukukunda velayet altında bulunmayan küçükler ile kanunda sayılan sebeplerle sınırlı olmak üzere koruma altına alınması gereken velayet altında bulunmayan erginler vesayet adı verilen hukuki kurumun himayesi altına alınırlar. Vesayet organları, vesayet altındaki kişinin eksik ya da zayıf bulunan yönlerini tamamlayarak onun şahsi ve maddi menfaatlerini koruma görevini üstlenirler ve ve...
50,00 TL
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Ücretsiz Kargo
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
Mirasta Denkleştirme ve Tenkis Davaları  (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın TEKDOĞAN 2020/01 3. Baskı,596 Sayfa ISBN 978-975-02-5857-2 Türk Medeni Kanunu ile kabul edilen sistemde mirasbırakanın tasarruf özgürlüğü sınırsız olmayıp, bu kitabın konuları olan "Mirasta Denkleştirme Davası" ve "Tenkis Davası" ile mirasbırakanın tasarruf özgürlüğünün sınırını aşması halinde bu durumdan etkile¬nen mirasçıların haklarına kavuşmaları amaçlanmaktadır. Mirasta denkleştirme davası ile miras...
130,00 TL
Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Ücretsiz Kargo
Yazar: Aydın TEKDOĞAN
Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tapu İptal ve Tescil Davaları  (Dava ve Cevap Dilekçesi Örnekleri Ekli) Aydın TEKDOĞAN 2020/01 3. Baskı, 586 Sayfa ISBN 978-975-02-5856-5 Uygulamada en çok görülen dava türlerinden biri muris muvazaası nedeniyle açılan tapu iptali ve tescil davalarıdır. Miras bırakan tarafından yapılan ve mirasçıların kanuni miras paylarını etkileyen muvazaalı işlemlerden zarar gören mirasçıların haklarına kavuşmasını hedef alan dava, kaynağını daha çok Yargıtay İçtihatların...
130,00 TL
Medeni Hukuk – I
Yazar: Süleyman YILMAZ, Abdulkerim YILDIRIM
Medeni Hukuk – I Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM 2020/01 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-975-02-5821-3 Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'larda ki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi ko...
27,00 TL
Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cemil TEMEL
GH098 Açıklamalı - İçtihatlı Tapu Kaydının İptalinden Doğan Tazminat Davaları Av. Cemil TEMEL 2020/01 2. Baskı, 768 Sayfa ISBN 978-605-168-287-7 4721 sayılı TMK' nun 1007.maddesinde, tapu sicilinin tutulmasından Devletin kusursuz sorumlu olduğu, ödenen zararların kusurlu olan görevlilere rücu edileceği düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 997.maddesi uyarınca tutulan sicilin yanlış tutulmasından doğan zararlar ile düzgün tutulan kaydın sonradan iptali ile doğan zararların karşılanmasına ilişkin, olan bu...
169,00 TL
Medeni Hukuk Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü
Yazar: Aslı MAKARACI, Seda ÖKTEM ÇEVİK, Gülen Sinem TEK, Deren GÜNDÜZ
Medeni Hukuk Temel Kavramlar ve Kişiler Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü Doç. Dr. Aslı MAKARACI, Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK, Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek, Dr. Ş. Deren GÜNDÜZ 2020/01 1. Baskı, 236 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-56-9...
39,00 TL
Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı
Yazar: Zeynep GÜLER
Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına İlişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı Zeynep GÜLER 2019/12 1. Baskı, 266 Sayfa ISBN 978-975-2449-76-3 Çalışmamızın konusunu, kadının ve çocuğun soyadına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda özellikle çocuğun soyadı bağlamında ortaya çıkan hukuki sorunlar oluşturmaktadır. Emredici hükümlerle düzenlenmiş olan kadının ve çocuğun soyadı hususunda yargısal içtihatlarla alternatif bir yol yaratılmıştır. Bunun sonucu olarak Türk M...
40,00 TL
Eşya Hukuku Pratikleri (32 Çözümlü Problem)
Yazar: Faruk ACAR
ME313 Eşya Hukuku Pratikleri (32 Çözümlü Problem) Prof. Dr. Faruk ACAR 2019/12 3. Baskı, 146 Sayfa, ISBN 978-605-2203-57-6 Bu çalışma Eşya Hukuku teorisini, içerdiği kadarıyla somutlaştırmaya hizmet etmek üzere hazırlanmış. Ancak kuşkusuz ki, öncelikle teorinin iyi bilinmesi gerekir. Bu nedenle çalışmada olaylara ilişkin soruların cevapları, konuyu anlatmak yerine soruyla sınırlı olacak tarzda bilgiyi/yorumu içermektedir. (Önsözden) Konu Başlıkları Zilyetlik Tapu Sicili Mülkiyet Sınırlı Ayni Hak...
32,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 655 (44 Sayfa)