Medeni Hukuk


Sırala:
Göster:
-10%
1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Şebnem AKİPEK ÖCAL, Özge YÜCEL, Ahmet AYAR, Zeliha Gizem SAYIN, Nesli Şen ÖZÇELİK
ME299 1926’dan Günümüze Türk İsviçre Medeni Hukuku Medeni Kanun’nun ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 17-18-19-20 Şubat 2016 Editörler: Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL - Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI - Yrd. Doç. Dr. Ahmet AYAR - Ar. Gör. Zeliha Gizem ÖZÇELİK - Ar. Gör. Nesli Şen ÖZÇELİK 2017/04 Baskı, 2 Cilt Toplam 1516 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0180-3 (Takım) 978-605-05-0181-0 (1. Cilt) 978-605-05-0182-7 (2. Cilt)...
371,00 TL 333,90 TL
-10%
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME079 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Bilimsel Açıklama – İçtihatlar – İlgili Mevzuat Ömer Uğur GENÇCAN 2007 Genişletilmiş 2.Baskı, 4896 Sayfa, 3 Cilt,Takım  ISBN 978-975-464-389-3...
371,00 TL 333,90 TL
-10%
Bona Fides (Dürüstlük Kuralı)
Yazar: Talya Şans UÇARYILMAZ
ME336 Bona Fides (Dürüstlük Kuralı) Dr. Talya Şans UÇARYILMAZ 2019/03 1. Baskı, 440 Sayfa ISBN 978-605-05-0401-9...
85,00 TL 76,50 TL
-10%
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2019/06 3. Baskı, 1224 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-05-0426-2   İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YERİNE 5 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 87 GİRİŞ 89 & 1.BOŞANMA DAVASININ AÇILMASI (HMK m. 118-125) 91 I.DAVANIN AÇILMA ZAMANI (HMK m. 118) 91 A-Dilekçenin Kaydedildiği Tarihte Açılmış Sayılır91 B-Dava Dilekçesine Örnek Eklenir93 II. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ (HMK m. 119) 93 A- Dava Dil...
270,00 TL 243,00 TL
-10%
Boşanmada Birlikte Velayet
Yazar: Fulya ERLÜLE
ME346 İsviçre Medeni Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Işığında Boşanmada Birlikte Velayet Doç. Dr. Fulya ERLÜLE 2019/04 1. Baskı, 362 Sayfa ISBN 978-605-05-0420-0 Günümüzde boşanma hukukunun nihai amacının boşanmanın neden olduğu zararların sınırlandırılması olduğu ifade edilmekte, bu kapsamda boşanmada birlikte velayet, boşanma hukukunun bu amacını gerçekleştirmeye ve boşanmanın ebeveynler ve çocuklar üzerinde yarattığı etkileri en aza indirgemeye çalışmaktadır. Birlikte velayete karşı yöneltil...
95,00 TL 85,50 TL
-10%
Çocuğun Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Fiillere Karşı Korunması
Yazar: Burcu G.ÖZCAN BÜYÜKTANIR
ME337 Çocuğun Kişilik Hakkının Hukuka Aykırı Fiillere Karşı Korunması Dr. Öğr. Üyesi Burcu G.ÖZCAN BÜYÜKTANIR  2019/03 1. Baskı, 300 Sayfa ISBN 978-605-05-0408-8...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Orhan ÇETİN
Dernek Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu Dr. Orhan ÇETİN 2019/09 1. Baskı, 373 Sayfa ISBN 978-605-05-0452-1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR15 GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR VE YÖNETİM KURULUNUN DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 1.1. Temel Kavramlar27 1.1.1.Dernek Kavramı27 1.1.1.1.Genel olarak27 1.1.1.2.Dernekkavramının benzer kavramlardan ayırt edilmesi29 1.1.1.2.1.Adi ortaklık29 1.1.1.2.2.Ticaretşirketleri32 1.1.1.2.3.Vakıf33 1.1.1.2.4.Diğer medenihukuk topluluk...
95,00 TL 85,50 TL
-10%
Evliliğin Genel Hükümleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME335 Evliliğin Genel Hükümleri Ömer Uğur Gençcan 2019/01 Baskı, 560 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0390-6...
125,00 TL 112,50 TL
-10%
HISIMLIK HUKUKU Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Hısımlık Hukuku  Babalık, Evlat Edinme, Tanıma – Diğer Soybağı Davaları, Aile Topluluğu 2018/09 1.Baskı,868 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-05-0318-0...
186,00 TL 167,40 TL
-10%
Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7)
Yazar: Hüseyin ALTAŞ
ME246 Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri (TMK m. 1-7) Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ 2018/10 Baskı, 396 Sayfa ISBN 978-975-464-882-9  Bu çalışma, özel hukukun hatta bazı hallerde kamu hukukunun dahi temelini teşkil eden, hukuk, hak, hukuki olay, hukuki işlem gibi temel kavramlar ile Türk Medeni Kanunu’nun başlangıç hükümlerini (TMK. mad. 1-7) incelemektedir. Bu eserde, medeni hukukun temel kavramları açıklandıktan sonra tüm hukuk uygulamasında önemli olan, hukukun (özellikle medeni hukukun) kaynakla...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME211 6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre Medeni Hukuk Davaları (Sulh Hukuk – Asliye Hukuk Mahkemesi) Genel Bilgiler - Başlangıç Hükümleri - Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatler Ömer Uğur GENÇCAN 2013/01 Baskı, 1284 Sayfa ISBN 978-975-464-686-3 Medeni Hukuk, mahkemelerde çok fazla uygulanan davaları bünyesinde barındırır. Medeni Hukuk, özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Kitap-dostlarımın bildiği üzere aralıksız olarak yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) çalışmakta olduğum Y...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları
Yazar: Zeynep DÖNMEZ, Ünsal DÖNMEZ
ME288 Medenî Hukuk Pratik Çalışmaları Dr. Zeynep DÖNMEZ – Dr. Ünsal DÖNMEZ - Dr. Mercan YÜKSEL ORHUN -Araş. Gör. Ümmühan KAYA - Araş. Gör. Büşra CÖMERT - Araş. Gör. İpek Betül ALDEMİR - Araş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN - Araş. Gör. Arzu Ahsen MEDAR 2019/01 3. Baskı, 248 Sayfa ISBN 978-605-05-0380-7...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar
Yazar: Vedat BUZ
ME113 Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar Vedat BUZ 2005 Baskı, 532 Sayfa  ISBN 978-975-464-349-7...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Medeni Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları Ücretsiz Kargo
Yazar: Leyla AKYOL ASLAN
UH354 Medeni Usul Hukukunda Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Sonuçları Dr. Öğretim Üyesi Leyla AKYOL ASLAN 2019/10 1. Baskı, 538 Sayfa ISBN 978-605-05-0494-1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ45 BİRİNCİ BÖLÜM CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ HAKKINDA  GENEL AÇIKLAMALAR § 1. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİNİN DAYANAĞI OLARAK SAVUNMA HAKKI49 A. Genel Olarak Savunma Hakkı49 B.Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Savunma Hakkı ile İlişkisi57 § 2. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLMEMESİ DIŞINDA DAVALININ AÇILMIŞ BİR DAVAYA KARŞI OLASI SAVUN...
110,00 TL 99,00 TL
-10%
Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları
Yazar: Cihan Yüksel HATİPOĞLU
ME081 Murisin Mirasçılar Aleyhine Yaptığı Sağlararası Muvazaalı Muamelelerin Hukuki Sonuçları Cihan Yüksel Hatipoğlu 2004 Baskı, 170 Sayfa  ISBN 978-975-464-285-8...
24,00 TL 21,60 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 250 (17 Sayfa)