İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sırala:
Göster:
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Resul KURT, Muzaffer KOÇ, Muzaffer KOÇ
İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Doç. Dr. Resul KURT - Prof. Dr. Muzaffer KOÇ  2020/01 4. Baskı, 728 Sayfa ISBN 978-975-02-5844-2 Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 4. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüş...
120,00 TL
Belirli Süreli Hizmet Akdi Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Belirli Süreli Hizmet Akdi Davaları Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 1. Baskı, 736 Sayfa ISBN 978-605-7615-77-0 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre; “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş s...
175,00 TL
Uygulamalı İş Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Durmuş ÖZCAN, Gamze ÖZCAN
İS453 Uygulamalı İş Davaları Durmuş ÖZCAN - Gamze ÖZCAN 2020/01 5. Baskı, 1887 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-916-0 İşçilerin daha iyi hayat şartlarında yaşama isteği, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını giderebilmek için daha çok gelire ihtiyaç duymaları ve bunu da emeklerinin karşılığı olan ücretle sağlayabilmeleri; işverenlerin daha fazla kâr elde etme veya ticarî hayatını devam ettirebilme çabası yahut kaygısı ve yeterli düzeyde kurumsallaşamamaları; devletin bütçe açıkları ve ekonomik veya siy...
290,00 TL
Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
Yazar: Kudsiye Nazlı KAFA KARAKAYA
Roma I Tüzüğü ile Karşılaştırmalı Olarak Yabancı Unsurlu İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk Av. Kudsiye Nazlı KAFA KARAKAYA 2020/01 1. Baskı, 138 Sayfa ISBN 978-605-300-928-3 Birden fazla hukuk sistemi ile bağlantılı iş sözleşmelerinin sayısı günümüzde gittikçe artmaktadır. Karmaşıklaşan iş ilişkilerinde yabancı unsurun bulunması birçok uyuşmazlığı da beraberinde getirmektedir. Yabancı unsurlu iş sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespiti, hem zayıf akit tarafın korunması ilkesi çerçevesinde he...
40,00 TL
İşverenin El Kitabı - 2020
Yazar: Öcal Kemal EVREN
İş Mevzuatı Açısından İşverenin El Kitabı (Açıklamalar – Belge Örnekleri) Öcal Kemal EVREN 2020/01 19. Baskı, 408 Sayfa ISBN 978-975-02-5848-0 Hızla gelişen teknoloji ile değişen rekabet şartları yeni çalışma biçimlerini, yeni çalışma biçimleri yeni bir takım üretim ilişkilerini ve üretim ilişkilerindeki bu değişim de iş ilişkileri hakkındaki mevzuatın hızla değişmesini veya yenilerinin öngörülmesini gerektirmektedir. Gerek mevcut gerekse değişen kurallara uyum mikro bazda işyerlerinde daha sağl...
70,00 TL
-10%
İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt
Yazar: Mehmet Zahid YENER
İS755 İş Sözleşmesinde İş Görme ve Ücret Ödeme Borçlarında Temerrüt Mehmet Zahid YENER 2020/01 1. Baskı, 222 Sayfa ISBN 978-605-05-0514-6 İÇİNDEKİLER TAKDİM7 ÖNSÖZ9 İÇİNDEKİLER13 KISALTMA CETVELİ19 GİRİŞ21 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR I.İŞ SÖZLEŞMESİ25 A) TANIMI25 B) HUKUKİ NİTELİĞİ25 C)UNSURLARI27 1.Bir İşin Görülmesi27 2.İşin Ücret Karşılığı Görülmesi27 3.Bağımlılık28 D)TARAFLARI31 1. İşçi31 2. İşveren32 II.İŞYERİ34 III. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR35 A)GENEL OLARAK35 B)İŞÇİNİN BORÇLARI35 ...
55,00 TL 49,50 TL
Çözümlü İş Hukuku Pratik Çalışmaları Bireysel İş Hukuku
Yazar: Ender DEMİR
Çözümlü İş Hukuku Pratik Çalışmaları Bireysel İş Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR 2020/01 1. Baskı, 166 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-2203-58-3...
35,00 TL
İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları (Örnek Dilekçeler ve Bilirkişi Raporları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
İS634 İş Hukukunda İşçilik Alacakları ve Tazminat Davaları (Örnek Dilekçeler ve Bilirkişi Raporları) Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR 2020/01 2. Baskı, 832 Sayfa ISBN 978-975-02-5813-8 İş İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda; kıdem, ihbar, ücret, fazla mesai hafta sonu ve bayram tatil alacakları, yıllık izin ücreti, maddi ve manevi tazminatlar, toplu iş sözleşmesi ve sendikal tazminatlar talep edilebilmektedir. Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı il...
165,00 TL
Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi
Yazar: Ayşegül EKİN
İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi Dr. Ayşegül EKİN 2020/01 1. Baskı, 333 Sayfa ISBN 978-975-02-5811-4 Mesleki anlamda geçici iş ilişkisi, Türk Hukukunda uzun zamandır süren kanunlaşma çalışmalarının sonucunda, 20.06.2016 tarih 6715 sayılı Kanun ile yasal zemine kavuşmuştur. Özel istihdam büroları aracılığı ile istihdam, işsizlikle başa çıkma ve istihdamın artırılması hususlarında birçok uluslararası düzenlemelere konu olmuştur. Konu hakkında uluslararası hukuktak...
80,00 TL
-10%
İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Şahin ÇİL
İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay Uygulamaları Şahin ÇİL 2020/01 1. Baskı, 496 Sayfa ISBN 978-605-05-0522-1 İÇİNDEKİLER -1-İŞ KANUNU’NUN KAPSAMIYLA İLGİLİ YARGITAY UYGULAMALARI 15 A-Sözleşmeli Personel15 B-Kapsamdışı Personel 17 C-Geçici Personel – İdari Sözleşmeli Personel18 D-İş Sözleşmesi – Vekalet Sözleşmesi Ayrımı19 E-Çıraklar20 F-Esnaf Faaliyeti 21 G- Deniz ve Hava Taşıma İşleri23 H- Ev Hizmetleri23 İ- Sporcu, Antrenör, Teknik Direktör25 J- Tarım İşleri25 K- Yönetim Kurulu Üyesi 25 L- Eser Söz...
125,00 TL 112,50 TL
-10%
İş Sözleşmesi ile Çalışan Çocukların Hukuki Durumu
Yazar: İstemi Ceyse DİNÇ
İş Sözleşmesi ile Çalışan Çocukların Hukuki Durumu İstemi Ceysu DİNÇ 2020/01 1. Baskı, 168  Sayfa ISBN 978-605-05-0517-7 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 § 1. ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI 19 I.Çocuk ve Çocukluk Kavramları 19 II.Çocuğun Çalışma ve ÇalışmamaHakkı 21 III.Çocuk Emeği ve Çocuk Emeğinin Görünüm Biçimleri 23 1.Çocuk Faaliyetleri 23 2.Çocuk Çalışması 24 3.Çocuk İşçiliği 25 4.Çıraklık 28 5.Stajyerlik 32 IV.Çocuk İşçiliğinin Nedenleri 34 1.   Yoksulluk 34 2. Göç 35 3. ...
50,00 TL 45,00 TL
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla Çalışma
Yazar: Ersan KARATEKİN
4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşçiler Bakımından Fazla Çalışma Av. Ersan KARATEKİN 2020/01 1. Baskı, 120 Sayfa ISBN 978-975-02-5835-0 Bu çalışma; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı dışında kalan iş ilişkilerinde fazla çalışmayı ele almaktadır. İş Kanunu'nun 4. maddesinde sayılan, İş Kanunu'nun uygulanmayacağı haller; deniz taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, gazeteciler ile yapılan sözleşmeler, tarım işlerinde yapılan sözleşmeler, hava taşıma işlerinde yapılan sözleşmeler, evlerde el ...
45,00 TL
İş Hukukunda Ölçülülük ilkesi
Yazar: Deniz UGAN ÇATALKAYA
İş Hukukunda Ölçülülük ilkesi Dr. Deniz UGAN ÇATALKAYA 2019/12 1. Baskı, 551 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-242-565-7 Konu Başlıkları Ölçülülük Kavramı ve Hukukta Yargısal Bir Denetim Aracı Olarak Ölçülülük Sözleşme Özgürlüğü Eşitlik İlkesi İlişkisinde Ölçülülük Sözleşme Özgürlüğü İşçinin Temel Hak ve Özgürlükleri İlkesinde Ölçülülük...
92,50 TL
Toplu iş Hukuku Dersleri
Yazar: Ömer EKMEKÇİ
Toplu iş Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ 2019/12 2. Baskı, 686 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-2449-74-9 Toplu İş Hukuku Dersleri adlı eserimizin birinci basısının kısa bir süre içerisinde tükenmesi memnuniyet verici olmuştur. İkinci basıda, mevzuat değişiklikleri işlendiği gibi, yeni yargı kararlarına da yer verilmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER § 1. TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKA HUKUKU § 2. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ § 3. SENDİKA KAVRAMI VE UNSURLARI § 4. SENDİKALARIN KURULMASI § 5...
75,00 TL
İş Sözleşmesinin Devri
Yazar: Nurgül KUTBAY
İş Sözleşmesinin Devri Nurgül KUTBAY 2019/12 1. Baskı, 234 Sayfa ISBN 978-975-2449-65-7 Ekonomide yaşanan gelişmeler ve çalışma yaşamındaki ihtiyaçlar, holding ve şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler başta olmak üzere pek çok işyerinde ve işletmede işçi transferlerinin yaşanması sonucunu doğurmuştur. Bu durumla bağlantılı olarak, uygulamada işçi transferi veya işçi devri olarak ifade edilen iş sözleşmesinin devri, özellikle de nitelikli işçi ihtiyacı bakımından sıklıkla uygulanır hale gelm...
35,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 662 (45 Sayfa)