İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması Ücretsiz Kargo
Yazar: Çiğdem YORULMAZ
İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düşmesi Halinde İşçilik Alacaklarının Korunması, Av. Dr. Çiğdem YORULMAZ 2020/07 1. Baskı, 485 Sayfa ISBN 978-605-05-0620-4 İÇİNDEKİLER TAKDİM v ÖNSÖZ vii İÇİNDEKİLER xi KISALTMALAR CETVELİ xxv GİRİŞ 29 BİRİNCİ BÖLÜM İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI VE İŞÇİLİK ALACAKLARININ KAPSAMI §1. İŞVEREN AÇISINDAN ÖDEME  GÜÇLÜĞÜ KAVRAMI I. Genel Olarak 33 II. Uluslararası Hukuk ve Mukayeseli Hukukta İşveren  Açısından Ödeme Güçlüğü Kavramı 38 1. ...
125,00 TL 112,50 TL
-10%
Türk Hukukunda Yıllık Ücretli İzin
Yazar: İştar URHANOĞLU
Türk Hukukunda Yıllık Ücretli İzin Doç. Dr. İştar URHANOĞLU 2020/07 1. Baskı, 291 Sayfa ISBN 978-605-05-0622-8 Önsöz Bu çalışmada Türk iş hukukunun önemli bir alanını oluşturan yıllıkücretli izin konusu, mevzuatta öngörülen düzenlemeler çerçevesinde,öğretide yer alan görüşlerden ve yargı kararlarından da yararlanmak suretiyleincelenmiş ve uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri getirilmeyeçalışılmıştır. Böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasında emeği olan herkeseburada teşekkür etmek iste...
65,00 TL 58,50 TL
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Konular
Yazar: Hasan Selçuk SELEK
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Konular Teori – Uygulama – Yönetmelik Dr. Öğr. Ü. Hasan Selçuk SELEK 2020/06 4.Baskı, 503Sayfa ISBN 978-975-02-5984-5 Gördüğü ilgi sonucunda genişletilmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapan kitap; uzun yıllar İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzman, eğitici, denetici ve İSG Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapan yazarın tecrübeleri ile üniversitelerdeki "İş Sağlığı ve Güvenliği" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Şubat 2020 itibariyle tüm yasal değişiklikle...
60,00 TL
-10%
Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri
Yazar: Şahin ÇİL
Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna Etkileri Şahin ÇİL 2020/06 1. Baskı, 304 Sayfa ISBN 978-605-05-0603-7 İş hukuku sürekli gelişen dinamik bir yapıya sahiptir. Çalışmayaşamına etki eden gelişmeler, iş hukukunun farklı bir alanını öneçıkarabilmektedir. Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan modern iş hukukudöneminde küresel çapta etkili olan çalışma hayatında böylesine derin etkileriolan  bir salgın hastalık yaşanmamıştı. Ancak 2020 yılında ortaya çıkan vebütün dünyayı etkileyen koronavirüs ...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
İşverenin İş Akdini Kötüniyetli Feshi
Yazar: Zeki ONAT
İşverenin İş Akdini Kötüniyetli Feshi Zeki ONAT 2020/06 1. Baskı, 322 Sayfa ISBN 978-605-05-0591-7 İÇİNDEKİLER  SUNUŞ 7 ÖNSÖZ 9 İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM İŞ SÖZLEŞMESİ VE HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI KAVRAMLARI 23 1. İŞ SÖZLEŞMESİ 25 1.1. Tanımı 26 1.2. Unsurları 30 1.2.1. İş Görme 31 1.2.2. Ücret 32 1.2.3. Bağımlılık 34 1.2.4. Zaman 38 1.3. Hukuki Niteliği 39 2. SÖZLEŞMELERE HAKİM OLAN PRENSİPLER 40 2.1. Sözleşme Serbestisi 40 2.2. A...
80,00 TL 72,00 TL
Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri
Yazar: Serkan Taylan KARAÇ
Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri Serkan Taylan KARAÇ 2020/06 1. Baskı, 137 Sayfa ISBN 978-625-7899-37-6 "İkale (Bozma), kelime anlamı bakımından "bir şeyi kaldırma, iptal etme" manasına gelmektedir. Özel hukuk sözleşmelerinin neredeyse tümünde uygulama alanı bulabilecek ikale sözleşmeleri, esasında "sözleşme özgürlüğü"nün bir sonucudur. Türk Hukuku bakımından genel itibariyle iş ilişkisinin sona erdirilmesinde bir araç olarak kullanılan ikale (bozma) sözleşmeleri, mevzuatımızda düzen...
30,00 TL
Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması
Yazar: Başak GÜNEŞ
Türk İş Hukukunda Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması Dr. Başak GÜNEŞ 2020/06 1. Baskı, 413 Sayfa ISBN 978-625-7899-27-7 Merkezinde sendikaların yer aldığı işçi mücadelesi, pek çok hakkın yasal olarak tanınmasında etkin rol oynamıştır. İkinci kuşak hakların kazanım sürecinin önemli unsurlarından olan sendikaların ve diğer sosyal hakların elde edilmesine zemin hazırlayan sendika özgürlüğünün, işçi mücadelesinde ve insan haklarının gelişiminde halen yadsınamaz bir önemi bulunmakta ve dinamik b...
75,00 TL
Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma ile Salgın Hastalık Halinde Uygulanan Diğer Hukuki Kurumlar
Yazar: Yasemin YÜCESOY
Türk İş Hukukunda Kısa Çalışma ile Salgın Hastalık Halinde Uygulanan Diğer Hukuki Kurumlar Yasemin YÜCESOY 2020/06 1. Baskı, 246 Sayfa ISBN 978-625-708-847-3 Ekonomik dalgalanmalar ve istikrarsızlıkların süreklilik niteliği kazandığı günümüz koşullarının, çalışma yaşamında yarattığı yeni riskler çerçevesinde, işin ve işyerinin sürekliliğinin korunmasına yönelik olarak, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku alanında yeni araçlar geliştirildiğini görüyoruz. Kısa çalışma bu anlamda, iş ve sosyal güve...
65,00 TL
Sosyal Güvenlik Kanunları
Yazar: Halil ÖZDEMİR
Sosyal Güvenlik Kanunları Halil ÖZDEMİR 2020/06 1. Baskı, 855 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-708-857-2 Mevcut baskının kısa sürede tükenmesi ve kanunun kullanımının gittikçe yaygınlaşması bizi mutlu etmektedir. Yine önceki baskının yayımlandığı tarihten bu yana sosyal güvenlik kanunlarında birçok değişiklik meydana geldi. Temel kanun olan 5510 sayılı Kanunun, 56 ayrı kanun ve KHK ile birçok maddesi değişti. Sosyal alanda devamlı değişiklik yapma ihtiyacı, beraberinde yasal değişiklikleri de zorunlu ...
80,00 TL
Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları
Yazar: Lütfi İNCİROĞLU
Çalışma Hayatında Esnek Çalışma Uygulamaları Lütfi İNCİROĞLU 2020/05 2. Baskı, 262 Sayfa ISBN 978-605-315-828-8 Küresel ekonominin hüküm sürdüğü dünyamızda, yaşanan ekonomik krizler ve salgın hastalıklar (sars, mers, ebola ve koronavirüs gibi), nedeniyle istihdamda ciddi daralmalar meydana gelmekte ve ortaya çıkan işsizlik sorunu yapısal bir hale gelerek, sosyal yapıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yeni tip koronavirüsün neden olduğu Covid-19 salgını küresel ekonomiyi tehdit etmeye başladığından...
78,00 TL
-10%
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Ücretsiz Kargo
Yazar: Mesut BALCI, Birol SONER, Bahri AYDOĞAN, Ahmet YENER
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Mesut Balcı, Bahri AYDOĞAN, Birol SONER, Ahmet YENER 2020/05 1. Baskı, 1594 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0548-1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 1- İŞ KAZASI 21 A- Tarihi Gelişim21 B- Genel Olarak 22 C- İş Kazasının Tanım23 D- İş Kazasının Unsurları27 a- Vücut Bütünlüğünün İhlali veya Ölüm27 b- Dışarıdan Gelen Olay28 c- İstenilmeyen Olay28 d- Ani Olay28 e- Uygun İlliyet Bağı28 E- Sorumluluk Hukuku Yönünden İş KazasıKavramı29 2- BİREYSEL İŞ HUKUKU ANLAMINDA İŞ KAZASI 31 A- Tanım...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
İşverenin İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Yükümlülüğü
Yazar: Mehmet Harun ELÇİ
İşverenin İş Güvenliği Uzmanı Bulundurma Yükümlülüğü Av. Mehmet Harun ELÇİ 2020/05 1. Baskı, 117 Sayfa ISBN 978-605-05-0592-4 Dünyada ve ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” giderek önem ka-zanmaya başlayan bir kavramdır. Bu kavram sadece işveren ile işçi ara-sındaki bireysel bir meseleden ziyade iş hukukunun gelişimine de bağlı olarak toplumu da ilgilendiren bir mesele haline gelmiştir. Söz konusu kavramın başta insan sağlığı olmak üzere toplum barışına kadar birçok konuda etkileri görülmektedir...
40,00 TL 36,00 TL
250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Yazar: Resul KURT
250 Soruda Koronavirüs (Covid–19) Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Doç. Dr. Resul KURT 2020/05 1. Baskı, 311 Sayfa ISBN 978-975-02-6014-8 Uzun yıllar iş ve sosyal güvenlik hukuku konularında çalışmalar yapan, akademik çalışmaları yanında uygulamaya dönük birikimini ulusal basında köşe yazıları ve televizyon programlarında yorumlayan, alanında eğitimler ve danışmanlıklar veren E. SGK Başmüfettişi Doç. Dr. Resul KURT son dönemde kendisine sorulan ve herkesin merak ettiği konulara ilişkin ola...
39,00 TL
Bireysel İş Hukuku Dersleri
Yazar: Ömer EKMEKÇİ, Esra YİĞİT
Bireysel İş Hukuku Dersleri Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Dr. Öğr. Üyesi Esra YİĞİT 2020/03 1. Baskı, 680 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-67-2 Bu kitap esas itibariyle, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Kitabın ilk basısı olması itibariyle şimdilik lisans derslerinde anlatılan konulara önceli...
80,00 TL
-10%
İş Hukuku Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar
Yazar: Muzaffer KARAYEL
İş Hukuku Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar Av. Muzaffer KARAYEL 2020/04 1. Baskı, 419 Sayfa ISBN 978-605-05-0569-6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAM VE TANIMLAR I. ÜCRET17 A.ÜCRETİN BELİRLENMESİ -ÜCRET TÜRLERİ18 1. Belli bir süreye göre belirlenen ücret18 2. Parça Başına Ücret19 3. Yüzde Usulü Ücret19 4. Sabit Ücret + (prim yada bahşiş) Usulü Ücret19 5. Götürü Ücret20 B. ÜCRETİN İSPATI20 C. DÖNEMSEL ÜCRETİN TESPİTİ22 D. TAZMİNATA ESAS GİYDİRİLMİŞ ÜCRET22 II. HİZMET SÜRESİ24 A. İşçini...
100,00 TL 90,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 696 (47 Sayfa)