İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
İş Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY, Cevdet İlhan GÜNAY
İS256 İş Davaları (Açıklama - Dava Dilekçesi - İlgili Mevzuat - Yargı Kararları) Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2016/05 5. Baskı, 1806 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0107-0 Çağdaş insan ilişkileri emeğinden başka geçim aracı olmayan işçilerin haklarının güvence altına alınmasını gerektirmiştir. İş kanunları, iş ve toplu iş sözleşmeleriyle haklarında iyileştirmeler yapılan işçilerin işverenlerle bu düzenlemelerden kaynaklanan uyuşmazlıkları iş mahkemelerinde çözümlenmektedir. İş ve sosyal güvenlik h...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
İş Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS175 4/4/2015 tarih ve 6645 sayılı Yasa ile Değişik İş Kanunu Şerhi (Açıklama – Yargı Kararları – İlgili Mevzuat) Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2015/05 4. Baskı, 2706 Sayfa, 2 Cilt, Takım ISBN 978-975-464-325-1...
371,00 TL 333,90 TL
-10%
İş Yargısı ve Arabuluculuk Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS629 İş Yargısı ve Arabuluculuk Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2017/11 Baskı, 834 Sayfa ISBN 978-605-05-0250-3...
125,00 TL 112,50 TL
-10%
İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması Ücretsiz Kargo
Yazar: Mesut BALCI
İS265 İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları Uygulaması Mesut BALCI 2018/03 3. Baskı, 1386 Sayfa Ciltli, ISBN 978-605-05-269-5 Gelişmekte olan ülkemizde sanayileşme ile birlikte çalışanişçi sayısının artması, buna karşın işgüvenliği ile ilgili olarak alınanönlemlerin yeterli olmaması nedeniyle iş kazaları ve meslek hastalıklarınıngeçmiş yıllara göre arttığı bir gerçektir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili tazminat davaları,uygulamada bilirkişi rap...
232,00 TL 208,80 TL
-10%
Sosyal Sigorta Prim Alacaklarının Takip ve Tahsili
Yazar: Mesut BALCI, Halil YILMAZ
İS483 Sosyal Sigorta Prim Alacaklarının Takip ve Tahsili  Mesut BALCI - Doç. Dr. Hlil YILMAZ   2014/05 Baskı,  378 Sayfa ISBN 978-975-464-828-7  Sosyal sigorta prim alacaklarının dayanağı olan mevzuat kapsamına, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve genelgeler girmektedir. Ancak yürürlükten kalkmış olmasına rağmen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu tamamen uygulamadan kalkmış olmadığından konu içinde bu kanun hükümlerine...
47,00 TL 42,30 TL
-10%
İş Hukuku Açısından İşyeri ve İşletmelerde Mobbing Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet TAŞKIN
İS568 İş Hukuku Açısından İşyeri ve İşletmelerde Mobbing Dr. Ahmet TAŞKIN 2016/05 Baskı, 620 Sayfa Ciltl, ISBN 978-605-05-0070-7  İş yaşamımızda her zaman var olmuş, ancak yakın zamana kadar adlandırılmamış bir olgu olan mobbing kavramı, etimolojik olarak başlangıçta bazı hayvanların, daha sonra genel anlamda insanların ve nihayet işyerinde, örgütlerde ve kurumlarda çalışanların psikolojik yıldırma, baskı kurma, bıktırma, dışlama ve tecavüzkâr şekildeki davranışları olarak ele alınmıştır. Çalışm...
163,00 TL 146,70 TL
-10%
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları
Yazar: Ali EKİN
İS328 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Yükümlülüklere Uymamanın Sonuçları (İşveren Açısından) Ali EKİN 2010 Baskı, 152 Sayfa  ISBN 978-975-464-573-6 Günümüzde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik ihtiyaçlar hızla artmaktadır. Çalışmada iş sağlığı ve güvenliğinin önemi vurgulanarak, işverenin iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde karşılaşacağı yaptırımlar üzerinde durulmuştur. Bu yaptırımlar Doktrindeki görüşler ve Yargıtay’ın konuyla ilgili kararları ışğı a...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu
Yazar: Çağla ERDOĞAN
İS581 İşveren ve İşveren Vekilinin İş Kazasından Doğan Cezai Sorumluluğu Çağla ERDOĞAN 2016/07 Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-05-0117-9  İşçilerin yaşam hakkının çalışma hayatında korunabilmesi iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasına, yani işverenlerin bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmesine ve bu yükümlülüklerin denetiminin devletçe yapılmasına bağlıdır. Türkiye’de işverenlerin ve devletin söz konusu yükümlülüklerini gereğince yerine getirmemesi, sürekli olarak iş kazalarının mey...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
İşe İade Davaları
Yazar: Osman Güven ÇANKAYA, Cevdet İlhan GÜNAY, Seracettin GÖKTAŞ
İS182 Türk İş Hukukunda İşe İade Davaları Osman Güven ÇANKAYA – Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY – Seracettin GÖKTAŞ 2006 2. Baskı, 1174 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-464-340-4 ...
79,00 TL 71,10 TL
-10%
İş Hukuku (Yeni İş Yasaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS141 İş Hukuku Yeni İş Yasaları Prof. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2013/05 5. Baskı, 1750 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-464-734-1 4857 sayılı İş Kanunu ile yenilenen Türk İş Hukukunda bir boşluğu doldurmak üzere kaleme aldığım İş Yargısı, Ferdi ve Toplu İş Hukuku, İş Hukukunda Faiz ile İş Yargısı ve mevzuatı kapsayan kitabımın ilk dört baskısı piyasada kalmamıştır. Beşinci baskıda kitap baştan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu dikkate alınarak gözden geçirilerek ferdi iş hukuku kaleme alınmıştır. Özellikl...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Cevdet İlhan GÜNAY
İS231 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Yeni İş ve Sosyal Güvenlik Yasaları) Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY 2010 Genişletilmiş 2. Baskı, 1748 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-464-397-8 ...
116,00 TL 104,40 TL
-10%
İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Ücretsiz Kargo
Yazar: Şahin ÇİL
İS639 İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve 7036 s. İ.M. K Uygulaması, Tazminat ve Alacaklarda Hesaplamalar, İş Güvencesi Şahin ÇİL 2018/05 Baskı, 482 Sayfa ISBN 978-605-05-0308-1...
116,00 TL 104,40 TL
-10%
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi (SSK. İle Karşılaştırmalı) Ücretsiz Kargo
Yazar: Resul ASLANKÖYLÜ
İS291 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi (SSK. İle Karşılaştırmalı) Resul ASLANKÖYLÜ 2010 Baskı, 1758 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-975-464-522-4 ...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2013 - 2014 Ücretsiz Kargo
Yazar: Şahin ÇİL
İS414 İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları 2013 - 2014 Şahin ÇİL 2015/03 6. Baskı, 1574 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-464-908-6 Yargıtay’ın İş Hukukuyla ilgili 2011-2012 yıllarına ait ilke kararlarının ele alındığı çalışmamızın 5. baskısı uzun süre önce tükenmiştir. Yargıtay’da iş davalarının incelendiği Daire sayısının artması ve farklı uygulamalarının gelişmesi sebebiyle 2013 ve 2014 yıllarına ait kararların ele alındığı yeni bir baskı yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yargıtay ilke kararları for...
139,00 TL 125,10 TL
-10%
İş Güvencesi ve Uygulaması
Yazar: Bektaş KAR
İS285 İş Güvencesi ve Uygulaması  (6356 sayılı STİK ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Arabuluculuk) Kapsamında Yenilenmiş) Bektaş KAR 2017/11 3.Baskı, 526 Sayfa,  ISBN 978-605-05-0251-0...
88,00 TL 79,20 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 615 (41 Sayfa)