Milletlerarası Hukuk

Sırala:
Göster:
-10%
Türk Hukuku ve Viyana Satım Sözlşemesi (CISG)  Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud
Yazar: Abdullah Harun ATAŞLAR
Türk Hukuku ve Viyana Satım Sözlşemesi (CISG)  Uyarınca Satış Sözleşmesinde Aliud Abdullah Harun ATAŞLAR 2020/07 1. Baskı, 121 Sayfa ISBN 978-605-05-0612-9 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR 7 İÇİNDEKİLER 9 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 13 1.GİRİŞ 15 2.TÜRK HUKUKUNDA ALİUD ve AYIPKAVRAMLARI 18 2.1.Aliud Kavramı 18 2.1.1.Roma Hukukunda AliudKavramı 18 2.1.2.İsviçre-Türk HukuklarındaAliud Kavramı 29 2.2. Ayıp Kavramı, AyıptanSorumluluk, Hukuki Niteliği ve Çeşitleri 34 2.2.1. Kavram 34 2.2.2. Hukuki Niteli...
40,00 TL 36,00 TL
KKTC Özel Hukuku Cilt 1 Aile Hukuku (Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı)
Yazar: Şölen KÜLAHÇI
KKTC Özel Hukuku Cilt 1 Aile Hukuku (Türk Hukuku ile Karşılaştırmalı) Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI 2020/07 1. Baskı, 302 Sayfa ISBN 978-625-7899-64-2 KKTC Aile Hukuku ismli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Hukuku'ndaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk Hukuku'nda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve yasal düzenlemelerle karşılaştırması yapılmıştır. Eserin amacı, KKTC Aile Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeleri birarada incelemek, KKTC Aile Hukuku'na kaynaklık eden T...
50,00 TL
Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim)
Yazar: Berk DEMİRKOL, Ural AKÜZÜM
Türkiye'de Med-Arb (Arabuluculuk - Tahkim) Doç. Dr. Berk DEMİRKOL, Dr. Öğr. Üyesi Ural AKÜZÜM 2020/07 1. Baskı, 150 Sayfa ISBN 978-625-7899-62-8 Özellikle ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda 'Arabuluculuk-Tahkim' (Med-Arb) yakın gelecekte büyük önem kazanacaktır. Arabuluculuk, taraflara son derece kısa sürede, çok az bir maliyet karşılığında uyuşmazlıkların tarafların uzlaşması ile çözümlenmesine imkan vermektedir. Ancak arabulucuların tüm gayretine karşı tarafların uzlaşmaları mümkün ...
32,00 TL
Uygulamacılar için 25 Soruda Tahkim Rehberi
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
Uygulamacılar için 25 Soruda Tahkim Rehberi Ahmet Cemal RUHİ 2020/06 1. Baskı, 147 Sayfa ISBN 978-625-7899-29-1 Tahkim özellikle uluslararası uyuşmazlıkların çözümün sıkça tercih edilen bir yol olmakla beraber, artık ulusal tahkimin de ülkemizde sıkça tercih edilmeye başlandığı söylenebilir. Bu nedenle günümüzde hukuk uygulayıcılarının tahkim yargılamasını da mahkeme yargılaması gibi benimsenmeleri, tahkim yargılamasının inceliklerini öğrenmeleri ve bu hususta müvekkillerini bilgilendirmeleri ke...
30,00 TL
Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi Ahmet Cemal RUHİ 2020/06 1. Baskı, 302 Sayfa ISBN 978-625-7899-31-4 Bu çalışma, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde Yüksek Lisans Tezi olarak sunulmuş ve başarılı bulunarak kabul edilmiştir. Bu tez, aradan geçen uzun zaman içerisinde gelişmeler dikkate alınarak baştan sona yenilenmiştir. Tez hazırlandığı dönemde bilimsel eserlerden yararlanılarak dar kapsamlı ve teorik olarak hazırlanmış...
50,00 TL
-10%
Türk Uluslararası Gemi Sicili
Yazar: Hayrettin KURT
Türk Uluslararası Gemi Sicili Dr. Hayrettin KURT 2020/06 1. Baskı, 173 Sayfa ISBN 978-605-05-0608-2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 17 TABLOLAR 19 GİRİŞ 21 BİRİNCİ BÖLÜM GEMİ SİCİLLERİ VE İKİNCİ SİCİL KAVRAMI I. GENEL OLARAK 25 II. GEMİ SİCİLLERİ KAVRAMI 26 1. Millî Gemi Sicilleri 26 2. Kıyı Ötesi Siciller 27 3. Elverişli Sicil 28 3.1. Elverişli/Kolay Bayrak 28 3.2. Elverişli Sicil Olgusu ve Uygulama 29 3.2.1. Vergi Yükümü Açısından 31 3....
45,00 TL 40,50 TL
Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği
Yazar: Deniz BARAN
Çok Uluslu Şirketlerin Uluslararası Hukuk Kişiliği Deniz BARAN 2020/06 1. Baskı, 147 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-48-2 Günümüzün küreselleşmiş dünyasında çok uluslu şirketlerin dünyanın dört bir yanında ve birbiriyle bütünleşmiş bir biçimde yürüttükleri faaliyetlerin ekonomik olduğu kadar derin toplumsal ve siyasi sonuçları vardır. Bu sonuçlar uluslararası sistemi ve ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Öyle ki bu etkinin seviyesi kimi zaman devletlerin yarattıkları etkinin üzerine çıkabilmekt...
65,00 TL
Tahkim Anlaşması
Yazar: Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL, Süheyla BALKAR
Tahkim Anlaşması Editörler: Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL - Doç. Dr. Süheyla BALKAR 2020/06 1. Baskı, 233 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-16-1 Tahkim anlaşmasının geçerliliği, gerek tahkim yargılaması sürecinde, gerekse hakem kararı verildikten sonraki aşamada hakemlerin ve mahkemelerin karara bağlamaları gereken en önemli sorunlardan biridir. Nitekim, bir hakem kararının geçerli bir şekilde hüküm ifade edebilmesinin adeta ön koşulu bu hakem kararının dayandığı geçerli bir tahkim anlaşmasın...
70,00 TL
Türk Yabancılar Hukukunda İdari Gözetim
Yazar: Merve AKBULUT
Türk Yabancılar Hukukunda İdari Gözetim Merve AKBULUT 2020/06 1. Baskı, 362 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7899-56-7 Son yıllarda dünyada meydana gelen gelişmeler neticesinde, devletler uluslararası göç olgusunu milli güvenlik ve sınır politikaları çerçevesinde ele almaya başlamıştır. Bu bağlamda idari gözetim uygulaması, bu yaklaşımın önemli bir aracı haline gelmiştir. Elinizdeki eserde, bu aracın Türk hukukundaki uygulamasının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Türk hukukund...
90,00 TL
Silahlı Çatışma ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü
Yazar: Mustafa ERÇAKICA
Silahlı Çatışma ve İç Karışıklık Sonrası Dönemlerde İnsan Haklarının Korunmasında Birleşmiş Milletler'in Rolü Dr. Mustafa ERÇAKICA 2020/06 1. Baskı, 621 Sayfa ISBN 978-625-7899-24-6 Çatışma sonrası dönem, ulusal veyauluslararası bir hukuk düzeni içinde yaşayan herhangi düzeydeki bir toplumun,gerek teknik anlamda silahlı çatışma, gerekse diğer boyutlardaki şiddetolaylarıyla sarsılması ve yoğun insan hakları ihlalleri yaşamasının ardındangelen, çatışmaların azaldığı veya sona erdiği süreçtir. Sila...
95,00 TL
-10%
Uluslararası Tahkim Sempozyumu 25-26 Nisan 2019 / Ankara International Arbitration Symposium 25-26 April 2019 / Ankara
Yazar: Fatih UŞAN, Musa AYGÜL, Ersin ERDOĞAN
Uluslararası Tahkim Sempozyumu 25-26 Nisan 2019 / Ankara International Arbitration Symposium 25-26 April 2019 / Ankara Sahibi Prof. Dr. M. Fatih UŞAN - Editör : Doç. Dr. Musa AYGÜL, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2020/06 1. Baskı, 353 Sayfa ISBN 978-605-05-0601-3 İÇİNDEKİLER TAKDİM YAZISI 9 EDİTÖR YAZISI 11 İÇİNDEKİLER 15 AÇILIŞ KONUŞMALAR Prof.Dr.M.Fatih UŞAN 21 Prof.Dr.Metin DOĞAN 25 I. OTURUM/FIRST SESSION  1. TAHKİM ETİĞİ VE HAKEMİN REDDİ (Ethics In Arbitration And Challenge Of An A...
80,00 TL 72,00 TL
-10%
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yargı Sistemi
Yazar: Abdullah KAYA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yargı Sistemi Abdullah KAYA 2020/06 1. Baskı, 245 Sayfa ISBN 978-605-05-0599-3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ 9 İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 17 ŞEKİL LİSTESİ 19 TABLO LİSTESİ 19 BİRİNCİ BÖLÜM KKTC YARGI SİSTEMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1. KIBRIS ADASI’NIN KISA TARİHİ 21 1.1. Osmanlı İmparatorluğu Hâkimiyetinden Önce Kıbrıs 21 1.2. Osmanlı İmparatorluğu Hâkimiyetinde Kıbrıs 22 1.2.1. Osmanlı Dönemindeki Kıbrıs Yargı Sistemi 26 1.2.1.1. Kadılık Maka...
70,00 TL 63,00 TL
Uluslararası Hukuk Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü
Yazar: İbrahim KAYA, Cüneyt YÜKSEL, Galip Engin ŞİMŞEK
Uluslararası Hukuk Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü Prof. Dr. İbrahim KAYA , Prof. Dr. Cüneyt YÜKSEL, Doç. Dr. Engin ŞİMŞEK 2020/06 1. Baskı, 216 Sayfa ISBN 978-975-02-6028-5 Uluslararası hukuk, son yıllarda artan şekilde önem kazanan ve buna bağlı olarak ilgi gören bir hukuk disiplini olmaktadır. Bu kitap, uluslararası hukukun öğrenilmesine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Hukuk derslerini iyi öğrenebilmek için genellikle ders kitabı, mevzuat kitabı ve pratik çalışma kitabına ihtiyaç...
28,00 TL
-10%
Yabancı Unsurlu Televizyon Program Formatlarının Korunması
Yazar: Bengi SARGIN
Yabancı Unsurlu Televizyon Program Formatlarının Korunması Bengi SARGIN 2020/06 1. Baskı, 163 Sayfa ISBN 978-605-05-0604-4 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR vii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR CETVELİ XVİİ GİRİŞ 19 BÖLÜM I TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARI ve  TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ  KORUNMASI 1.1. TELEVİZYON PROGRAM FORMATI 23 1.1.1. TELEVİZYON PROGRAM FORMATLARININ KARAKTERİSTİK UNSURLARI 25 1.1.1.1. Programın İsmi 26 1.1.1.2. Hedef Kitle 27 1.1.1.3. Yayınlanması Planlanan Zaman ...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Viyana Satım Sözleşmesi'nde Tazminat Sorumluluğu
Yazar: Abdulkerim ÇEVİK
Viyana Satım Sözleşmesi'nde Tazminat Sorumluluğu Abdulkerim ÇEVİK 2020/05 1. Baskı, 183 Sayfa ISBN 978-605-05-0580-1 Viyana Satım Sözleşmesi (CISG),Kıta Avrupası ile Anglosakson Hukuk Sistemleri arasında bir denge kurulması vesatım hukukunun yeknesaklaştırılması maksadına matuf bir milletlerarasıantlaşmadır.  Anglosakson Hukuk Sistemi’ndeaslî başvuru yolu tazminat olsa da, Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’nde aynen ifatalebine öncelik tanınmaktadır. Viyana Satım Sözleşmesi’nde her iki hukukdüzen...
45,00 TL 40,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 650 (44 Sayfa)