Milletlerarası Hukuk

Sırala:
Göster:
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hacı CAN, Ekin TUNA
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Hacı CAN, Arş. Gör. Ekin TUNA 2020/01 1. Baskı, 415 Sayfa ISBN 978-605-300-920-7 Yabancı unsurlu hukukî uyuşmazlıkların giderek artması milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku alanının önem kazanmasına yol açmaktadır. Bu konuya yönelik olarak ders kitabı şeklinde hazırlanan bu çalışma, lisans öğrencilerine ve temel bilgiler edinmek isteyenler için bir kaynak olarak hazırlanmıştır. Çalışmanın amacı, anlaşılması diğer hukuk alanlar...
48,00 TL
-10%
Kanunlar İhtilafı Hukukunda Ticari Sırların İhlali
Yazar: Onur Can SAATCIOĞLU
Kanunlar İhtilafı Hukukunda Ticari Sırların İhlali Dr. Onur Can SAATCIOĞLU 2020/01 1. Baskı, 300 Sayfa ISBN 978-605-05-0516-0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 TEŞEKKÜRLER7 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ15 KAYNAKÇA17 GİRİŞ37 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARİ SIR I.Ticari Sır Kavramı41 A-Ticari Sır Kavramının Zorunlu Unsurları41 1)Ayırt Edilebilir Nitelikte Bir BilgininVarlığı41 2)Bilginin Henüz Aleniyet Kazanmamış Olması45 3)Bilginin Bağımsız Bir Ekonomik DeğerTaşıyor Olması49 4)Bilginin Gizli Kalması Yönünde Birİradenin...
100,00 TL 90,00 TL
Uluslararası Deniz Hukuku
Yazar: Selami KURAN
MH125 Uluslararası Deniz Hukuku Prof. Dr. Selami KURAN 2020/01 6. Baskı, 641 Sayfa   ISBN 978-605-242-571-8 Deniz Hukukuna Giriş  İç sular Karasuları Bitişik Bölge Kıta Sahanlığı Münhasır Ekonomik Bölge Açık Deniz Deniz Çevresinin Korunması Uluslararası Deniz Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları...
79,50 TL
-10%
Viyana Satım Antlaşması (CISG) Ücretsiz Kargo
Yazar: Şebnem AKİPEK ÖCAL
Viyana Satım Antlaşması (CISG) Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL 2019/12 1. Baskı, 474 Sayfa ISBN 978-605-05-0513-9 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ23 VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NIN TARİHİ TEMELLERİ27 Arş. Gör. Furkan Güven TAŞTAN I.GİRİŞ28 II.ERNST RABEL'İN FİKRİ VE UNIDROIT DÖNEMİ29 III.HOLLANDA'NIN GİRİŞİMİ VE LAHEY ANTLAŞMALARI30 IV.UNCITRAL DÖNEMİ ve VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NIN  KABULÜ32 V.KAYNAKÇA35 VİYANA SATIM ANTLAŞMASI’NIN UYGULAMA ALANI, KAPSAMI VE YORUMU37 Arş. Gör. O...
110,00 TL 99,00 TL
Uluslararası Hukuk
Yazar: Hüseyin PAZARCI
Uluslararası Hukuk Prof. Dr. Hüseyin PAZARCI 2019/12 18. Bası, 746 Sayfa ISBN  978-975-6486-52-8 Kitabın Bölüm Başlıkları:   ULUSLARARASI TOPLUM VE ULUSLARARASI HUKUK Uluslararası Toplum İlişkileri Ve Hukuk Uluslararası Hukukun Temel Özellikleri Tanım Ve Terin Sorunu Hukuk Niteliği Ve Öteki Hukuk Düzenlerinden Farkları İç Hukuk Ve Ab Hukuku Düzenleri İle İlişkileri Uluslararası Hukuk Ve İç Hukuk İlişkileri Uluslararası Hukuk Ve Ab Hukuku İlişkileri Uluslararası Hukuk Kurallarının Taraf...
85,90 TL
Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımın Hukuka Aykırılığı
Yazar: Burak TERZİ
Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımın Hukuka Aykırılığı Av. Burak TERZİ 2019/12 1. Baskı, 168 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-53-4 Bu çalışmada, uluslararası yatırım tahkiminde sonuçları bakımından yabancı yatırımcılar ve ev sahibi devletler için büyük önem arz eden yabancı yatırımın hukuka aykırılığı, ev sahibi devlet hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, yatırımcının hukuka uygun davranma yükümlülüğü, bu yükümlülüğü düzenleyen kaynaklar ile ...
55,00 TL
Toluner - Milletlerarası Hukuk (Giriş – Kaynaklar)
Yazar: Ayşe Nur TÜTÜNCÜ, Enver ARIKOĞLU, Verda Neslihan AKÜN, Elif BAŞKARACAOĞLU
Milletlerarası Hukuk (Giriş – Kaynaklar) Prof. Dr. Sevin Doluner'in Ders Notlarından Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ - Dr. Enver ARIKOĞLU - Dr. Verda NESLİHAN AKÜN - Dr. Elif BAŞKARACAOĞLU 2019/12 2. Baskı, 314 Sayfa ISBN 978-605-242-566-4 Konu Başlıkları Milletlerarası Hukukun Bağlayıcılığını Açıklayan Teorik Görüşler Milletlerarası Hukukun Kaynakları Andlaşmalar Hukuku Milletlerarası Hukuk ile İç Hukuk Arasındaki İlişkiler Sorunu...
38,00 TL
CISG Danışma Kurulu Görüşleri
Yazar: Yeşim M.ATAMER, Yasemin KABAKLIOĞLU ARSLANYÜREK, Zeynep Damla TAŞKIN
CISG Danışma Kurulu Görüşleri Editörler : Prof. Dr. Dr. h. c. Yeşim M. Atamer, Ar. Gör. Yasemin KABAKLIOĞLU ARSLANYÜREK, Ar. Gör. Zeynep Damla TAŞKIN 2019/11 1. Baskı, 568 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-7820-42-6 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Danışma Kurulu, Pace Üniversitesi Uluslararası Ticaret Hukuku Enstitüsü Profesörü Albert Kritzer'in inisiyatifi ile 2001 yılında kurulmuştur. Danışma Kurulu özel bir girişimdir. Herha...
90,00 TL
-10%
Yabancıların Çalışma Hakkı (Hürriyeti) ve Yabancılara Çalışma İzni Verilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi
Yazar: Musa AYGÜL
MH640 Yabancıların Çalışma Hakkı (Hürriyeti) ve Yabancılara Çalışma İzni Verilmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Doç. Dr. Musa AYGÜL 2019/11 1. Baskı, 196 Sayfa ISBN 978-605-05-0499-6 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 13 GİRİŞ 17 Birinci Bölüm ÇALIŞMA HAKKINININ HUKUKÎ NİTELİĞİ VE YABANCILARIN ÇALIŞMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI § 1. ÇALIŞMA HAKKININ TANIMI VEÜLKEYE GİRİŞ HAKKI İLE İLGİSİ 21 I.ÇALIŞMA HAKKININ TANIMI 21 II.YABANCILARIN ÜLKEYE GİRİŞHAKKININ ÇALIŞMA   HAKKI İLE İLGİSİ 22 §. 2.HAKLARINSIN...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı
Yazar: Bilgin TİRYAKİOĞLU, Mesut AYGÜN, Esin KÜÇÜK
MH115 Türk Uluslararası Özel Hukuk Mevzuatı Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU - Doç. Dr. Mesut AYGÜN - Dr. Esin KÜÇÜK 2019/10 12. Baskı, 1189 Sayfa ISBN 978-605-05-0492-7   Kitabın Konu Başlıkları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Kanunlar İhtilafı ve Milletlerarası Usul Hukuku İle İlgili Mevzuat Vatandaşlık Hukuku İle İlgili Mevzuat Yabancılar Hukuku İle İlgili Mevzuat Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar İle İlgili Mevzuat Uluslararası Özel Hukuk Alanında Türkiye'nin Taraf Olduğu Sözleşmeler Ön Söz5 ...
75,00 TL 67,50 TL
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Yazar: Sibel ÖZEL, Hatice Selin PÜRSELİM, Mustafa ERKAN
MH260 Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Prof. Dr. Sibel ÖZEL – Doç. Dr. Mustafa ERKAN - Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM 2019/10 8. Baskı, XII+1122 Sayfa, ISBN 978-605-7820-84-6 KANUNLAR İHTİLAFI VE USUL HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT VATANDAŞLIK HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT YABANCILAR HUKUKU İLE İLGİLİ MEVZUAT MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER...
57,50 TL
Uluslararası Hukukun Siyaset Çıkmazı
Yazar: Mustafa MUTLU
Uluslararası Hukukun Siyaset Çıkmazı Dr. Mustafa MUTLU 2019/10 1. Baskı, 287 Sayfa ISBN 978-975-8396-39-9 Uluslararası hukuk ve siyasetin sorunlu ilişkisini normatif bakış açısı ile el alan bu çalışma, hukuk ve siyaset alanında önemli düşünürlerin fikirleri ile uluslararası sistemin adil bir şekilde sürdürülmesi için gerekli tarihsel arka planın günümüzdeki ebedi barışa katkılarına değinmektedir. Bu düşünceler etrafında, uluslararası hukuk ve siyasetin ABD gibi süper güç konumundaki bir devletin...
28,00 TL
Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Ceza Hukuku
Yazar: Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR
Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Ceza Hukuku Dr. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR 2019/10 1. Baskı, 422 Sayfa ISBN 978-605-300-880-4 Bu çalışmada tarihsel gelişim seyri içinde maddi hukuk boyutuyla Avrupa Birliği Ceza Hukuku ele alınmış. Çalışma da öncelikle, Avrupa Birliği ceza hukuku kavramı ve anlamı ortaya konduktan sonra Lizbon Antlaşması öncesi Birlik ceza hukuku alanının gelişim süreci ele alınmış. Akabinde Lizbon Antlaşmasında yer alan ve Avrupa Birliği ceza hukukuna da tesir eden, no...
89,00 TL
Türk Yabancılar Hukuku
Yazar: Vahit DOĞAN
MH516 Türk Yabancılar Hukuku Prof. Dr. Vahit DOĞAN 2019/10 4.Baskı, 341 Sayfa ISBN 978-975-7197-18-8 Türkiye, bir taraftan vatandaşlarının yabancı ülkelere göç etmesi, diğer taraftan, özellikle son yıllarda, bulunduğumuz coğrafî bölgede yaşanılan olaylara bağlı olarak yoğun bir şekilde göç dalgası ile karşılaşması sebebi ile yabancılar hukukunun önem arz ettiği ülkelerden birisi hâline gelmiştir. Kitabın ikinci baskısından sonra, 16 Nisan 2016 tarihinde yapılan ve sistem değişikliği sonucunu doğ...
55,00 TL
Milletlerarası Özel Hukuk (Ders Kitabı)
Yazar: Hacı CAN, Ali Gümrah TOKER
MH406 Milletlerarası Özel Hukuk (Ders Kitabı)  Prof. Dr. Hacı CAN - Arş. Gör. Ekin TUNA 2018/12 4. Baskı, 536 Sayfa, ISBN 978-605-300-872-9 Çalışma, esas itibariyle milletlerarası özel hukukun kanunlar ihtilâfı konularının teorik ve pozitif temellerinin açıklanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu basıda önemli güncellemeler yapılmıştır. Bu bağlamda her şeyden önce kitabın “Türk Milletlerarası Özel Hukukunun Kanunlar İhtilâfı Kuralları” kısmı (Özel Kısım) tüm olarak yeniden ele alınmıştır. Kitab...
65,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 610 (41 Sayfa)