Milletlerarası Hukuk

Sırala:
Göster:
-10%
Savaş Suçları
Yazar: Gizem UYSAL
Nüremberg Mahkemesi'nden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Savaş Suçları Gizem UYSAL 2020/04 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-605-05-0564-1 Tarihsel gelişim süreci içinde uluslararası suçlar nedeniyleyaşanılan insanlık dışı olaylar uluslararası toplumu söz konusu suçlarınyargılanması ve cezalandırılması gerekliliği karşısında harekete geçirmiştir.Özellikle II. Dünya Savaşı’yla birlikte ivme kazanan “Uluslararası CezaMahkemesi” kurma çalışmaları, Nüremberg, Tokyo, Yugoslavya ve Ruanda ad hoc mahkemeleri...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci)
Yazar: M. Tevfik ODMAN
Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci) Prof. Dr. M. Tevfik ODMAN 2020/04 1. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-605-05-0554-2 ÖNSÖZ Tarihinderinliklerine kadar uzanan mülteci ve sığınmacı olayları, binlerce yıltoplumları yakından ilgilendirmiştir. Bu olayların içinde yer alan kişilerinyaşadıkları dram geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkeleri ve insanlıkâlemini derinden yaralamaktadır. Mülteci ve sığınmacı olaylarından kaynaklanan...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması
Yazar: Ersin ERDOĞAN
Medenî Usûl Hukuku Kurallarının Yer Bakımından Uygulanması Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 306 Sayfa ISBN 978-605-05-0563-4 İÇİNDEKİLER TAKDİM ve TEŞEKKÜR 7 İÇİNDEKİLER 11 Kısaltmalar 17 GİRİŞ 19 BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR VE LEX FORİPRENSİBİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 1.Yabancılık Unsuru25 A.Genel Olarak25 B.Kavram25 C.Yabancılık Unsurunun Salt Tarafların Hukuk Seçimi ile Sağlanması Tartışması33 2. Vasıflandırma Meselesi ve Ön Sorun38 A. Genel Olarak38 B. Maddi Hukuk Kuralı-Usûl Hukuk...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Milletlerarası Aile ve Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
Milletlerarası Aile ve Usul Hukuku Ömer Uğur GENÇCAN 2020/03 1. Baskı, 1244 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0537-5 Yabancılık unsuru taşıyan aile hukukuna ilişkin işlem ve ilişkilere  hangi devletin hukuku  ve  hangi usulün  uygulanacağı hakkında  uluslararası sözleşmeleri  de kapsayacak şekilde Yargıtay uygulamasına yönelik gerek esas gerekse usul hükümlerini  yansıtır bir kitap hazırlayarak özellikle göç hareketlerinin de yoğunlaştığı günümüzde hakim ve av...
275,00 TL 247,50 TL
Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal Edilme Nedenlerinden Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması
Yazar: Begüm GEDİK
Milletlerarası Hakem Kararlarının İptal Edilme Nedenlerinden Tahkim Anlaşmasının Geçersiz Olması Av. Begüm GEDİK 2020/02 1. Baskı, 189 Sayfa ISBN 978-975-02-5901-2 Yabancı hukuk sistemlerinin hemen hemen hepsinde hakem kararına karşı iptal davası açma olanağı bulunmaktadır. Buna paralel olarak 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda da iptal davası düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 15.maddesinde sayılan iptal nedenlerinin sınırlı olması nedeniyle sayılan nedenler dışında bir nedene dayanarak i...
45,00 TL
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı
Yazar: Necla ÖZTÜRK, Güven YARAR
Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Güven YARAR 2020/02 1. Baskı, 960 Sayfa ISBN 978-975-02-5904-3 Milletlerarası Özel Hukuk dersinin kapsamına -esas itibariyle- Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Kanunlar İhtilâfı ve Milletlerarası Usul Hukuku girmektedir. Milletlerarası Özel Hukuk bünyesinde incelenen ve konu itibariyle birbirinden farklı mahiyette olan bu dersler çok sayıda hukukî düzenleme ihtiva etmektedir. Bunun yanı sıra son yıllarda başta Yabancıl...
62,00 TL
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi 21-22 Şubat 2019
Yazar: Ayşenur TÜTÜNCÜ, Havva KARAGÖZ, Çakıl Su CİVELEK, Cem UYSAL
Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi 21-22 Şubat 2019 Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ, Prof. Dr. Havva KARAGÖZ, Arş. Gör. Çakıl Su CİVELEK, Arş. Gör. Cem UYSAL 2020/02 1. Baskı, 566 Sayfa ISBN 978-625-7953-31-3 Etkisi ve hukuki yönü itibariyle, gerçekleştiği ülkenin sınırlarını aşan ve uluslararası bir boyut kazanan pek çok olay gündemimizi meşgul etmektedir. Meydana gelen bu gelişmelerin hukuki karşılığının belirlenebilmesi ve yapılacak değerlendirmelerin yapıcı ve gerçekçi olabilmesi ise, ...
80,00 TL
-10%
Yabancılar Hukuku
Yazar: Aysel ÇELİKEL, Günseli ÖZTEKİN GELGEL
Yabancılar Hukuku Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL – Prof. Dr. Günseli (ÖZTEKİN) GELGEL 2020/02 25. Baskı, 442 Sayfa ISBN 978-605-242-619-7...
58,00 TL 52,20 TL
Borçlar Hukuku Ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sınır Ötesi Elektronik Ticarette Açık Artırma Yolu İle Satışlar
Yazar: Sercan ÇAVUŞOĞLU
Borçlar Hukuku Ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Sınır Ötesi Elektronik Ticarette Açık Artırma Yolu İle Satışlar Sercan ÇAVUŞOĞLU 2020/02 1. Baskı, 404 Sayfa ISBN 978-625-7953-29-0 Bu çalışmada, öncelikle elektronik ortamda gerçekleşen açık artırmalarda taraflar arasındaki ilişkilere uygulanacak maddi hukuk hükümleri değerlendirilmiş, devamında ise milletlerarası özel hukuk kapsamında taraflar arasında doğan bu ilişkilere uygulanacak hukuk ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı...
57,00 TL
Soru ve Cevaplarla Mülteci Hukuku
Yazar: Yusuf DEMİRCİ, Mehmet Aykut CİHANGİR
Soru ve Cevaplarla Mülteci Hukuku Yusuf DEMİRCİ - Mehmet Aykut CİHANGİR 2020/02 1. Baskı, 262 Sayfa ISBN 978-605-300-962-7 Geçtiğimiz yüzyıl, iki büyük dünya savaşı ve onlarca silahlı çatışmanın ortaya çıkardığı yıkımlarla geçmiştir. Milyonlarca insan ölmüş; çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve masum insanlar savaşların ve silahlı çatışmaların yıkımlarından onulmaz yaralar almış, insanlık vicdanı yaralanmıştır. İnsanlık ailesi, yaşanan bu acılardan dersler çıkarmaya çalışmıştır. 1945 yılında Birleşmi...
60,00 TL
Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi
Yazar: Ferhat YILDIZLI
Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi Av. Ferhan YILDIZLI 2020/02 1. Baskı, 205 Sayfa ISBN 978-975-02-5954-8 Uluslararası Tahkimde Zararın Değerlendirilmesi isimli bu çalışmanın amacı; uluslararası tahkim olarak nitelenen, yatırım ve ticari tahkim uygulamalarında zararın değerlendirilmesinde kullanılan kavramlar, temel prensipler, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile uluslararası zararın değerleme yöntemlerinin tahkim kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmesidir. Zararın değer...
57,00 TL
Mülteci Hukukunda Çocukların Statüsü
Yazar: Nurçin KÜÇÜKYAZICI
Mülteci Hukukunda Çocukların Statüsü Nurçin KÜÇÜKYAZICI 2020/02 1. Baskı, 164 Sayfa ISBN 978-605-300-969-6 Bu çalışma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı İnsan Hakları Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı’ndaki öğrenimim sonunda hazırladığım ve oybirliği ile kabul edilen “Mülteci Çocukların Hukuki Statüsü” başlıklı yüksek lisans tezimin kitap haline getirilmesi fikrinden doğmuştur. Sığınma arayan çocuklar konusu, Uluslararası Hukuk literatüründe her daim ...
42,00 TL
-10%
Kanunlar İhtilafı Hukukunda Ticari Sırların İhlali
Yazar: Onur Can SAATCIOĞLU
Kanunlar İhtilafı Hukukunda Ticari Sırların İhlali Dr. Onur Can SAATCIOĞLU 2020/01 1. Baskı, 300 Sayfa ISBN 978-605-05-0516-0 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 TEŞEKKÜRLER7 İÇİNDEKİLER9 KISALTMALAR CETVELİ15 KAYNAKÇA17 GİRİŞ37 BİRİNCİ BÖLÜM TİCARİ SIR I.Ticari Sır Kavramı41 A-Ticari Sır Kavramının Zorunlu Unsurları41 1)Ayırt Edilebilir Nitelikte Bir BilgininVarlığı41 2)Bilginin Henüz Aleniyet Kazanmamış Olması45 3)Bilginin Bağımsız Bir Ekonomik DeğerTaşıyor Olması49 4)Bilginin Gizli Kalması Yönünde Birİradenin...
100,00 TL 90,00 TL
Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi
Yazar: Emre KÜLÜŞLÜ
Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi Emre KÜLÜŞLÜ 2020/01 1. Baskı, 167 Sayfa, Ciltli ISBN 978-625-7953-04-7 Türkiye Cumhuriyeti'nde acenteler vasıtasıyla faaliyet gösteren yabancı tacirlere karşı Türk mahkemelerinde dava açılabilmesine imkan tanınması amacıyla ortaya çıkan acentenin müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisi; ilk bakışta yabancı devletlerin mevzuatlarında düzenlenmemiş oluşu ve kendine has nitelikleri doğrultusunda dikkat çe...
60,00 TL
-10%
Uluslararası Deniz Hukuku
Yazar: Selami KURAN
MH125 Uluslararası Deniz Hukuku Prof. Dr. Selami KURAN 2020/01 6. Baskı, 641 Sayfa   ISBN 978-605-242-571-8 Deniz Hukukuna Giriş  İç sular Karasuları Bitişik Bölge Kıta Sahanlığı Münhasır Ekonomik Bölge Açık Deniz Deniz Çevresinin Korunması Uluslararası Deniz Hukukunda Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları...
79,50 TL 71,55 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 626 (42 Sayfa)