Anayasa Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması
Yazar: Dilara YÜZER
AH185 1982 Anayasası'nda Basın Özgürlüğü Karşısında Kişilik Haklarının Korunması Dilara YÜZER 2013/01 Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-975-464-706-8 Çağdaş medeniyetler açısından güç merkezi olan kitle iletişim araçlarından en önemlilerinden biri basındır. Basının, haber verme, denetim ve eleştiride bulunma, kamuoyunu açıklama ve oluşturma görevlerini özgürce icra edebildiği ortamlarda önemi anlaşılabilmektedir. Bu sebeple basın özgürlüğü, "Basın hürdür, sansür edilemez." diyen Anayasamızın 28. maddesi...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Anayasa Doğmatiği ve Anayasa Kuramı
Yazar: Hüseyin YILDIZ
AH302 Anayasa Doğmatiği ve Anayasa Kuramı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ 2016/12 Baskı, 284 Sayfa ISBN 978-605-05-0089-9 ...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku
Yazar: Zafer GÖREN
AH066 Anayasa Hukuku Prof. Dr. Zafer GÖREN 2019/09 4. Baskı, 786 Sayfa ISBN 978-605-050-474-3 Konu Başlıkları Anayasa Kavramı ve Anayasanın Fonksiyonu Anayasanın Yorumu Türk Anayasa Hukukunun Tarihsel Gelişimi 1982 Anayasası ve Türk Anayasal Düzeni Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Anayasa Hukuku
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
AH252 Anayasa Hukuku (Düzeltilmiş ve 2017 Değişikliği Yapılmış) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2019/10 7. Baskı, 786 Sayfa, ISBN 978-605-05-0453-8 Bu kitap, yürürlükteki Anayasa Hukukunu, demokratik ve çağdaş bir Anayasa Hukuku anlayışı içinde ve objektif bir bakış açısı altında değerlendirerek yansıtmaya çalışan bir ders kitabı. (Önsözden) Konu Başlıkları Anayasal Değişim Anayasa ve Üstünlüğü Yorum Kurucu İktidar (Anayasa Yapmak, Değiştirmek) Batı'da Anayasacılık Doğu'da Anayasal Gelişmeler Cu...
85,00 TL 76,50 TL
-10%
Anayasa Hukuku Açısından Dolaşım Özgürlüğü
Yazar: Selin ESEN
AH239 Anayasa Hukuku Açısından Dolaşım Özgürlüğü Selin ESEN 2014/11 Baskı, 224 Sayfa ISBN 978-975-464-900-0 ...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları
Yazar: Emine KARACAOĞLU
AH112  Anayasa Hukuku ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Pratik Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Emine KARACAOĞLU 2009 Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-975-464-528-6 Çalışma içerisinde, benzer/aynı cevaplı bazı soruların, Özellikle Anayasa Yargısı bölümü İçerisinde, zaman zaman tekrarlandığı görülebilir. Bunun temel nedeni, soruların değişik biçimlerde sorularak konunun pekiştirilmesinin amaçlanmasıdır. Yine benzer şekilde, çalışmada ele alınan konuların değişik pratiklerle değişik yönlerinin öne çıkarılmasın...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Anayasa Yargısı
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
AH324 Anayasa Yargısı Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2019/10 3. Baskı, 450 Sayfa ISBN 978-605-05-0487-3 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI BİRİNCİ BÖLÜM  YARGI I.KAVRAMLAR13 II.YARGI FONKSİYONU KAVRAMI29 III. YARGILAMA ÇEŞİTLERİ36 IV.TÜRK ANAYASALARI VE YARGI38 V.HÂKİMLER VE SAVCILAR (YÜKSEK) KURULU VE   GEÇMİŞİ43 VI.1982 ANAYASASI DÖNEMİ VE HÂKİMLER VE SAVCILAR  (YÜKSEK) KURULU (HSYK)45 VII.BATI’DA HÂKİMLERİN SEÇİLMESİ VE ATANMASI49 VIII.HÂKİM VE SAVCILARIN AZLİ52 IX.YARGININ ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Anayasal Derinlik
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
AH166 Anayasal Derinlik (Türkiye'nin Anayasal Hafızası) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2011/01 Baskı, 900 Sayfa ISBN 978-975-464-631-3 Bu çalışma, anayasa hukuku sürecimize ilişkin bir monoğrafidir. Bu çalışmada, “insan hakları” veya “özgürlükler hukuku”nun bir parçası da sayılabilir. Oldukça geniş olan insan hakları hukukunun amacı, insanların bilgi ile donanıp kendi haklarına sahip çıkabilmesidir. Kuşkusuz ki, özgürlük insana kendi iç derinliğine götüren yol olduğuna göre, insan varlığının va...
93,00 TL 83,70 TL
-10%
Anayasal Devlette Meşruiyet
Yazar: Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU
AH125 Anayasal Devlette Meşruiyet Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU 2010 Baskı, 332 Sayfa ISBN 978-975-464-549-1 Bu çalışmada, hukuk ve siyaset felsefesinin, siyaset biliminin ve anayasa hukukunun kesiştiği alandan, devletli bir toplumda yöneten-yönetilen ilişkisinin çağrıştırdığı tüm malzemeyi toplayıp, meşru bir demokrasi ve hukuk sisteminin kurulması ve sürdürülmesindeki rollerini araştırdık. Anayasal devlet, çeşitli kaynaklarda "hukuk devleti" olarak da ifade edilmektedir. Yakın ilişki içinde oldukl...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Anayasalcılık ve Demokrasi
Yazar: Ergun ÖZBUDUN
Anayasalcılık ve Demokrasi Prof.Dr.Ergun ÖZBUDUN 2019/05 Baskı,166 Sayfa ISBN 978-605-050428-6 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ANAYASALCILIK VE DEMOKRASİ7 BÖLÜM 1 Sınırlı (Anayasal)Devlet Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişmesi:   Kuvvetler Ayrılığı ve Denge ve Denetim Sistemleri İki Anayasalcılık Teorisi15 Demokratik Gelişme veAnayasalcılık23 Anayasalcılık ve Demokrasi:Çelişki mi, İlişki mi?27 BÖLÜM 2 Katı Anayasalar veAnayasa Yargısı Kurucu İktidar-Kurulmuş İktidarİlişkisi31 Anayasaya Aykırı AnayasaDeğişiklik...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişiklikleri
Yazar: Hikmet Sami TÜRK
AH336 Anayasa’ya Aykırı Anayasa Değişiklikleri Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK 2018/05 Baskı, 482 Sayfa ISBN 978-605-05-0307-4...
84,00 TL 75,60 TL
-10%
Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi
Yazar: Mehmet Emin AKGÜL
AH085  Avrupa Birliği Adalet Divanının Yargı Yetkisi Dr. Mehmet Emin AKGÜL 2008 Baskı, 214 Sayfa ISBN 978-975-464-457-9 Mehmet Emin AKGÜL çalışmalarında "Avrupa Topluluğu Ada­let Divanının" yapısı ve yetkilerini incelerken çok önemli bir nokta olan ve ciddi tartışmalara sebebiyet veren devletlerin "ege­menlik" unsurunun sistemi yapısı, işleyişi ve hükümlerin sonuçlan açısından objektif bir yaklaşımla başarılı bir şekilde ortaya koyarak izah etmiştir. Yazar Türkiye'de ilk olan bu çalışması ile Tü...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
Bakanlar Kurulu
Yazar: Mustafa OKŞAR
AH198 Hükümet Sistemleri, Önceki Anayasalar ve Özellikle 1982 Anayasası Çerçevesinde Bakanlar Kurulu Dr. Mustafa OKŞAR 2013/05 Baskı, 630 Sayfa ISBN 978-975-464-735-8 Bu kitap, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde savunulan ve 24 Mayıs 2012 tarihinde oybirliği ile kabul edilen "1982 Anayasası Çerçevesinde Bakanlar Kurulu" adlı doktora tezinden oluşmaktadır. Bu çalışmada, Tezin adından da anlaşılacağı üzere, ağırlıklı olarak 1982 Anayasası'nda öngörülen Bakanlar Kurulunun incelenmesi...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Bir Denge Unsuru Olarak  Anayasal Muhalefetin Parlemento İçindeki İktidarı
Yazar: Didem YILMAZ
AH301 Bir Denge Unsuru Olarak Anayasal Muhalefetin Parlemento İçindeki İktidarı Didem YILMAZ 2016/12 Baskı, 256 Sayfa ISBN 978-605-05-0101-8...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
Çift Meclis Sistemi
Yazar: Peri URAN
AH097 Yasama İşlevinin Yerine Getirilmesinde Çift Meclis Sistemi ve Türk Siyasal Tarihindeki Yeri Dr. Peri URAN 2008 Baskı, 398 Sayfa ISBN 978-975-464-471-5yasa Öncelikle  demokratik olarak nitelendirilebile­cek olan on bir ülkenin yasama organları ve ikinci meclislerinin yapıları ile fonksiyonları ayrıntılı olarak incelenmiş , daha sonra siyasi tarihimizde on dokuz yıl süreyle var olan Cumhuriyet Senatosu'nun kendisinden beklenen işlevi yerine getirememe nedenleri, söz konusu ikinci meclisin ya...
42,00 TL 37,80 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 345 (23 Sayfa)