Anayasa Hukuku


Sırala:
Göster:
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İdari İnceleme
Yazar: Engin FIRAT
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İdari İnceleme Engin FIRAT 2020/01 1. Baskı, 274 Sayfa ISBN 978-625-7953-03-0 Bireysel başvuru usul hukukunda kabuledilebilirlik incelemesinin içinde adeta kaybolan idari inceleme aşamasının başvurucular yönünden birtakım ağır sonuçlarının olması, konunun akademik yönden irdelenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda elinizdeki kitapta, filtreleme aşamalarından biri olan idari inceleme aşamasının ne olduğu ve kabuledilebilirlik incelemesinden hangi yönler...
42,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Milletlerarası Özel Hukuka Etkisi Ücretsiz Kargo
Yazar: İlyas ARSLAN
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Milletlerarası Özel Hukuka Etkisi Dr. Öğr. Üyesi İlyas ARSLAN 2019/12 1. Baskı, 938 Sayfa ISBN 978-605-300-929-0 Bu eserde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer alan temel hak ve özgürlüklerin, yabancılık unsuru içeren, dolayısıyla milletlerarası özel hukuk kapsamına giren uyuşmazlıklara uygulanan kurallar ile bu kuralların yorumu ve tatbiki açısından ne tür mevcut ve muhtemel etkilere sahip olduğu ele alınmıştır. Bu kapsamda, sadece milletlerarası özel hukuk...
150,00 TL
İdare Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Zaman İçindeki Etkisi
Yazar: Halit YILMAZ
İdare Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Zaman İçindeki Etkisi Doç. Dr. Halit YILMAZ 2020/01 1. Baskı, 239 Sayfa ISBN 978-605-300-910-8 Modern kamu hukuku düşüncesi kamu gücünü kullanan devlet erkine güvensizlik temeli üzerine kurulmuştur. Belki de bu nedenle, yasama organının seçime dayalı demokratik bir meşruiyetinin bulunması, onun iradesinin anayasaya uygunluğunun denetlenmesinin önünde bir engel olarak görülmemektedir. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi hukuk devl...
55,00 TL
Anayasa Yargısında Ön-Denetim Ücretsiz Kargo
Yazar: Yavuz Selim DEĞERLİ
Anayasa Yargısında Ön-Denetim Dr. Yavuz Selim DEĞERLİ 2020/01 1. Baskı, 460 Sayfa ISBN 978-605-300-919-1 Çoğu zaman akademik yazında en zor şeyin, “giriş” ve “sonuç” bölümlerinin yazımı olduğu söylenir ki bu yargının, en azından kendi adıma, hatalı ya da haksız olduğunu söyleyemem. Açıkçası beni onlar kadar zorlayan bir diğer husus, önsöz yazmak. Sürekli kaçtığım “önsöz” yazma işinden artık kaçacak alanım kalmayınca; “nerden başlayacağım”, “çalışmanın konusuyla alakalı kısa da olsa bilgi vermeli...
105,00 TL
Barışçıl Gösteri ve Toplanma Özgürlüğü
Yazar: Murat GÜVEN
Barışçıl Gösteri ve Toplanma Özgürlüğü Murat Güven 2019/12 1. Baskı, 115 Sayfa ISBN 978-975-2449-95-4 Temel hak ve özgürlüklerin tarihsel süreci içerisinde siyasal açıdan önemli bir yeri bulunan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, günümüzdeki siyasi etkililiği ve hukuki önemi de tartışmasızdır. Bu öneme rağmen hakkı kullanmaya çalışanlar ile kamusal otoriteler arasındaki çatışma eski zamanlardan bu yana güncelliğini devam ettirmektedir. Bu çatışmanın en önemli sebebi, toplantı ve gö...
24,00 TL
Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesi
Yazar: Yunus Enes KAYA
Bireysel Başvuru Yolunda Tutuklamanın Hukukiliğinin İncelenmesi Yusuf Enes KAYA 2019/12 1. Baskı, 278 Sayfa ISBN 978-975-2449-81-7 Bireysel başvuru yapılabilecek haklardan birisi de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıdır. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruların önemli bir yekununu tutuklama tedbirine ilişkin şikayetler oluşturmaktadır. Tutuklama tedbirine ilişkin şikayetlerin önemli bir bölümü de tutuklamanın hukukiliğine ilişkindir. Bu çalışmada tutuk...
42,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması
Yazar: Şeref GÖZÜBÜYÜK, Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Abdurrahman SAYGILI
DE044 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK – Prof. Dr. Feyyaz GÖLCÜKLÜ, Doç. Dr. Abdurrahman SAYGILI 2019/12 12. Baskı, XX+668 Sayfa, ISBN 978-605-80372-3-6 Kitabın Bölüm Başlıkları: DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) Giriş İnsan Hakları Kavramı İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması İnsan Haklarının Uluslar Arası Düzeyde Korunması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Kapsamı Ve Özellikleri Sözleşme Ve Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İle...
98,00 TL
İki Anayasa
Yazar: Bülent TANÖR
AH165 İki Anayasa 1961-1982 Bülent TANÖR 2019/12 2. Baskı, 238 Sayfa ISBN  978-605-152-082-7   Bu kitabın konusu, Türkiye'nin son otuz yıllık anayasal gelişmelerinin toplu bir değerlendirmesini yapmaktadır. Esas ağırlık, 1961 ve 1982 anayasalarının karşılaştırılmasına verilmiştir. Bu karşılaştırma, metinlerin çerçevesini aşacak bir biçimde yapılmaktadır. Anayasaları doğuran sosyal ve siyasal ortamların rolü, askeri müdahalelerin nitelikleri gibi konularda da, eldeki olanaklar çerçevesi...
12,50 TL
Anayasa Candır
Yazar: Ayşe ODMAN
Anayasa Candır Ayşe ODMAN 2019/12 2. Baskı, 152 Sayfa ISBN 978-975-2449-75-6 Anayasa Candır, uzun süredir özlemle beklenen bir bebek gibi karşılandı. İlk baskısı 29 Ekim 2019'da yayınlanmasından tam bir ay sonra 29 Kasım'da tükendi. Ufak düzeltmeler ve sayısı azaltılan emojilerle yine okurlarıyla birlikte… Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar, gencinden yaşlısına, kitabı okuyan herkesin, hukuk düzenimizin işleyişini kolay ve eğlenceli bir yolla öğrenmekten duydukları mutluluğu ya...
20,00 TL
İnsan Onuru ve İnsana Saygı Sempozyumu 25 Nisan 2019, Antalya
Yazar: Sezgin Seymen ÇEBİ, Kerem ÖZ
İnsan Onuru ve İnsana Saygı Sempozyumu 25 Nisan 2019, Antalya Editörler :Doç. Dr. Sezgin Seymen ÇEBİ - Araş. Gör. Kerem ÖZ 2019/12 1. Baskı, 167 Sayfa ISBN 978-605-300-913-9 Değerli Okuyucular, Gerek ulus-devletler düzeyinde gerekse uluslararası alanda yaşanan birçok gelişme, çağımızı krizler çağı olarak niteleyenleri haklı çıkaracak bir dizi veriyi bizlere sunmaktadır. Ekonomiden hukuka, bilimden sanata, politikadan etik ve ekolojik sorunlara değin modern politik toplumların yüzleştiği ve her a...
40,00 TL
Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
Yazar: İpek SAĞLAM, Özlem KARAMAN COŞGUN
Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Engelli Hakları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Editörler : Doç. Dr. İpek SAĞLAM - Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN 2019/12 1. Baskı, 165 Sayfa ISBN 978-975-02-5827-5...
50,00 TL
Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
Yazar: Abdurrahman TEKİN
Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü Dr. Abdurrahman TEKİN 2019/11 1. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-975-2449-35-0 Siyaset ve Anayasa biliminin en önemli buna karşın, en çok ihmal edilmiş öznelerinden biri olan parlamento içi muhalefete, liberal bir anayasal sistemde yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde hangi rollerin biçildiğinin ve biçilmesi gerektiğinin karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde tespit edilmesi, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, parl...
55,00 TL
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası
Yazar: Ramazan GÜMÜŞAY
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası Ramazan GÜMÜŞAY 2019/12 1. Baskı, 285 Sayfa ISBN 978-605-300-907-8 "Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru Yolunda İhlal Kararlarının İcrası" isimli bu çalışma, Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru incelemesinde, başvurucunun temel hak ve hürriyetinin ihlal edilip edilmediğini araştırır. Başvurucunun temel hak ve hürriyetinin ihlal edildiğini tespit ederse "ihlal kararı" verir. Ancak Mahkeme'nin yetkisi, sadece ihlalin tespiti...
68,00 TL
Kadının Yaşam Hakkının Korunmasında İdari Kolluğun Rolü ve Önemi
Yazar: Murat Buğra TAHTALI
Kadının Yaşam Hakkının Korunmasında İdari Kolluğun Rolü ve Önemi Dr. Öğr. Üyesi Murat Buğra TAHTALI 2019/11 1. Baskı, 240 Sayfa ISBN 978-605-300-905-4 Kadının yaşam hakkının korunması meselesi, ülkemizin en ciddi problemlerinden biri olup, bunun önündeki en önemli engel, toplumsal cinsiyet algısıdır. Ülkemizdeki kadınların çoğu bu algıdaki sorunlar yüzünden toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalmakta, yeterli önlemin alınmaması halinde ise şiddetin özel görünüş hali karşımıza çıkmakta, baş...
55,00 TL
Anayasa Yargısı Dersleri
Yazar: Şeref İBA - Abbas KILIÇ
AH334 Anayasa Yargısı Dersleri Şeref İBA - Abbas KILIÇ 2019/11 3. Baskı, 356 Sayfa, ISBN 978-605-313-039-0...
53,90 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 670 (45 Sayfa)