Anayasa Hukuku


Sırala:
Göster:
Kanunlaştırma Süreci
Yazar: Gündüz Alp ASLAN
Türk Anayasa Hukukunda Kanunlaştırma Süreci Dr. Gündüz Alp ASLAN 2020/03 1. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-975-02-5956-2 Türk hukukunda kanun, TBMM'nin kanun adı altında yaptığı işlemdir. Kanun üç aşamalı bir sürecin sonunda ortaya çıkar; önce tasarı veya teklif olarak TBMM'ye sunulması, sonra komisyonlarda incelenmesi ve sonunda Genel Kurulda görüşülüp kabul edilmesi gerekmektedir. Kanunu ancak biçimsel anlamda tanımlayabildiğimiz için, kanunun nasıl yapıldığı kitapta öncelikle incelenmiştir. TBMM'n...
83,00 TL
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık
Yazar: Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ 2020/03 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-625-7953-57-3 "Bir gün adamın biri, restorana gider ve menüden tavuk seçer. Ancak garson, tavuğun bittiğini söyler. Bunun üzerine adam, "o zaman et olsun" der ancak garson, etin de bittiğini söyler. Adam, sormaya devam eder ve menüden neyi istese "bitti" şeklinde yanıt alır. Bunun üzerine adam, garsona dönerek şöyle der: "Ben bunun menü olduğunu düşünmüştüm, anayasa değil! " (…)...
33,00 TL
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları
Yazar: Hamide BAĞÇECİ
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları Hamide BAĞÇECİ 2020/03 1. Baskı, 419 Sayfa ISBN 978-625-7953-60-3 Tarihsel süreç içinde istikrarlı demokrasilerde gerçekleşen başarılı ve demokratik referandum örnekleri olmakla birlikte otoriter yönetimler tarafından manipüle edilerek kötüye kullanılmış birçok referandum uygulaması bulunmaktadır. Hatta yöntem olarak çoğunlukçu modeli temsil ettiği için referandumun, demokratik yönetimler tarafından başlatılmış olsa ...
55,00 TL
-10%
Constıtutıon And Human Rıghts
Yazar: Hasan Tahsin FENDOĞLU
Constıtutıon And Human Rıghts ( Articles, Speeches, Critiques, Appendices) Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU 2020/03 1. Baskı, 416 Sayfa ISBN 978-605-05-0546-7 CONTENTS FOREWORD TO THE SECOND EDITION5 FOREWORD TO THE FIRST EDITION7 CHAPTERONE : FREEDOM AND CONSTITUTION I. TURKISH CONSTITUTIONSAND TOWARDS A NEW CONSTITUTİON17 Abstract17 1. Introduction17 2. Turkish constitutionsbefore 198218 3. Basic social andpolitical dynamics of the constitution of 198219 4. New civilianconstitution24 5. Preside...
90,00 TL 81,00 TL
İnsan Hakları Hukukuna Giriş
Yazar: Ahmet M. GÜNEŞ
İnsan Hakları Hukukuna Giriş Prof. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ 2020/03 1. Baskı, 428 Sayfa ISBN 978-605-300-992-4 İnsan hakları hukukunun temel konularını ele almaya çalışan bu eserimiz, hukuk fakültesi öğrencilerinin yanı sıra insan haklarına ilgi duyan hukukçuların ve diğer alanlardan hukukçu olmayan araştırmacıların yararlanmasına yönelik olarak hazırlanmıştır. İlk baskı olmasından dolayı, eserimizde birtakım eksiklik ve hataların bulunması muhtemeldir. Bununla birlikte, çalışmamızın insan haklarına i...
55,00 TL
İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat
Yazar: Abbas KILIÇ, İsmail YÜKSEL, Salim IŞIK
İlgili Mevzuata Atıflı 1982 Anayasası ve Temel Mevzuat Dr. Abbas KILIÇ, Dr. İsmail YÜKSEL, Dr. Salim IŞIK 2020/03 1. Baskı, 548 Sayfa ISBN 978-605-80429-5 Bu eser, hukuk fakülteleri müfredatlarında yer verilen Anayasa Hukuku, Parlamento Hukuku, Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Siyasi Partiler Hukuku ve Seçim Hukuku gibi derslerde öğrencilere yardımcı bir başvuru kaynağı olabilmesi amacıyla düzenlenmiş. 1982 Anayasası ile diğer mevzuatı ilişkilendirmesi bakımından uygulayıcı...
44,00 TL
Türkiye Nereye Gidiyor?
Yazar: Kemal GÖZLER
Türkiye Nereye Gidiyor? Akademi ve Hukuk Üzerine Gözlemler ve Eleştiriler (Makalelerim 2019) Prof. Dr. Kemal GÖZLER 2020/02 1. Baskı, 656 Sayfa ISBN 978-625-7983-79-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Makale 1.- Hukuk Nereye Gidiyor? Gözlemler ve Sorular Makale 2.- Demokrasi Nereye Gidiyor? Nerede Hata Yaptık? Makale 3.- Sigara Haram mı? Makale 4.- Sigara Haram mı? (2) Makale 5.- Hukuk-Fıkıh İlişkisi: İslâm Hukukçusu Kimdir? Makale 6.- Hayrettin Karaman’a Cevaplar Makale 7.- Bir Danıştay Kararında Benim Kitabım...
60,00 TL
Çocuklar Suçun Nesnesi Olamazlar Çocuk Hakları Manifestosu
Yazar: Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR
Çocuklar Suçun Nesnesi Olamazlar Çocuk Hakları Manifestosu Kurtuluş Tayanç ÇALIŞIR, Melisa DOĞAN 2020/02 1. Baskı, 325 Sayfa ISBN 978-605-300-964-1 Çocuk suçluluğuna, çocukların sorunu değil de mevcut düzenin çıkar sorunu gözüyle bakan kapitalist sistem, suç işleyen çocukları yasalarla baş başa bırakma eğilimindedir. Çocuk suçluluğunu yalnızca hukuk dünyasının bir sorunu olarak görür ve bu nedenle çocuk suçluları hukukla terbiye etmeye çalışır. Onun sosyal, ekonomik, psikolojik ve sosyolojik bir...
68,00 TL
-10%
Hukuk İhdası Rejiminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Yazar: Recep NARTER, Semih Batur KAYA
Hukuk İhdası Rejiminde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Doç. Dr. Recep NARTER - Arş. Gör. Semih Batur KAYA 2020/02 1. Baskı, 457 Sayfa ISBN 978-605-05-0531-3 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ7 İÇİNDEKİLER9 GİRİŞ17 1.Problemin Ortaya Konulması 17 2.Çalışmanın Amacı 19 3.Çalışmada Benimsenen Usul20 BİRİNCİ BÖLÜM I.Türk Hukukunda Hükümet Sistemi Ekseninde   Yürütmenin Anayasal Değişim ve Dönüşümü 27 A.Kanun-ı Esasi Dönemi 29 1. Genel Olarak 35 2.Yasama 36 3.Yürütme 36 4.Yargı 37 5.Değerlendirme 38 B.1921 Anayasas...
90,00 TL 81,00 TL
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini
Yazar: Egemen ESEN
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Işığında Takdir Marjı Doktrini Egemen ESEN 2020/02 1. Baskı, 467 Sayfa ISBN 978-625-7953-47-4 Siyasal iktidarı sınırlandıran insan hakları, devletlerin kendi iradeleri doğrultusunda kabul ettikleri bağlayıcı metinler halini alarak güç kazanmıştır. Ancak kendi iktidarını sınırlandıran ulus devletler, her daim egemenlik yetkisini hatırlatma ihtiyacı duymuşlardır. Elinizde tutmuş olduğunuz bu çalışma, egemenlik yetkisi ile insan haklarına saygı yükümlülüğü...
69,00 TL
Türkiye’de Modernleşme Atılımları ve 1924 Anayasası
Yazar: Hüseyin Tolga
Türkiye’de Modernleşme Atılımları ve 1924 Anayasası Hüseyin Tolga COŞKUNER 2020/02 1. Baskı, 174 Sayfa ISBN 978-605-7615-95-4 Modernleşme süreci boyunca toplum yeniden düzenlenir, çağın her türlü gelişmeleri göz önünde bulundurularak yeni bir düzen oluşturulur. Bilimi esas alan insan ve toplum anlayışının benimsenmesine çalışılır. Bu bağlamda modernleşme geniş kapsamlı toplumsal bir akımdır, yürüyen bir hedeftir. Modern toplumlarda geleneksel toplumların özelliği olan duyguya, akrabalığa, arkada...
49,00 TL
Uluslararası İnsancıl Hukuk
Yazar: Özden SAV
Uluslararası İnsancıl Hukuk Dr. Özden SAV 2020/02 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-605-80372-6-7 İÇİNDEKİLER   1.            Savaş bir hukuksuzluk hali midir, yoksa gerek topyekûn silahlı çatışmalarda (eski adıyla harb/savaş) gerek uluslararası nitelikte olmayan silahlı çatışmalarda (içsavaş) uygulanan hukuk kuralı var mıdır? 2.            Şu yüzyılı neden bilmeliyiz? 3.    &n...
39,00 TL
Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Özlem ÇELİK, Murat AÇIL
2017 Anayasa Değişiklikleri ile Uyumlu Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇELİK , Arş. Gör. Murat AÇIL 2020/02 1. Baskı, 332 Sayfa ISBN 978-605-300-974-0 Öğrencinin derslerde edindiği teorik bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisini geliştirmeyi amaçlayan pratik çalışmalar, hukuk eğitiminin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Pratik çalışmalar ile öğrenci, mevcut bilgi birikimini genişletip içselleştirebildiği gibi soyut hukuk kurallarının somut olaya uygulanması, hukuk kura...
43,00 TL
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye'de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi
Yazar: Volkan ASLAN
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda ve Türkiye'de Devlet Başkanının Kararname Yetkisi Dr. Volkan ASLAN 2020/02 1. Baskı, 408 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-42-8 Çalışmada kararname yetkisi, anayasaların açıkça tanıdığı yetkiye dayalı olarak yahut açıkça yasaklamadığı alanlarda, devlet başkanının tek başına ya da oluşumunda aktif olarak yer almak suretiyle diğer aktörlerle yaptığı; kanun hükmünde olan veya kanun hükmünde olduğu belirtilmese dahi kanunlarla düzenlenmeyen alanları ilk elden düzenlem...
85,00 TL
Anayasa Hukukunda Anayasacılık Düşüncesi
Yazar: Erdoğan KESKİN
Anayasa Hukukunda Anayasacılık Düşüncesi Erdoğan KESKİN 2020/02 1. Baskı, 296 Sayfa ISBN 978-605-300-970-2 Anayasacılık, devletin kamusal ve özel tüm alanları işgal  etmesine ve birey otonomisini görmezden gelmesine tepki  olarak ortaya çıkmıştır. Basit bir kavram olarak görünse de  aslında anayasa hukuku başta olmak üzere, özellikle kamu ...
48,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 689 (46 Sayfa)