Muhasebe Hukuku

Sırala:
Göster:
(BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
Yazar: Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Gülçin YILDIRIM
Büyük ve Orta Boy İşletmelere Yönelik Finansal Raporlama Standartlarıyla (BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Dr. Öğr. Ü. Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Dr. Öğr. Ü. Gülçin YILDIRIM 2019/10 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-9146-60-9 UMS'nin Türkiye'deki uygulamalara aktarılabilmesi muhasebe uygulayıcılarının konuya hakim olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle de muhasebe uygulayıcılarının konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları önem arz etmektedir. Özellikle KOBİ'lerin büyüme...
40,00 TL
Denetim Ücretsiz Kargo
Yazar: Komisyon
Denetim Komisyon 2019/09 1. Baskı, 1118 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9146-59-3 Kitap uygulamada karşılaşılan güncel ve yaygın sorunlara değinilen "36" adet örnek vergi tekniği ve revizyonu sorusu ile bunların detaylı açıklamalarını, muhasebe kayıtlarını ve yeniden düzenlenmiş vergi beyannamelerini, 6183 sayılı Kanun ile ilgili uygulama örneklerini içermektedir. Bu haliyle eserde yer alan sorular; işletmelerde randıman, değerleme, istisnalar, indirimler, ticari kardan mali kara geçiş, transfer fiya...
130,00 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Nurettin BİLİCİ, Adem BİLİCİ
MU154 Kamu Maliyesi Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ- Av. Adem BİLİCİ 2019/09 10. 196 Sayfa ISBN 978-605-7963-98-7 "Kitap içinde Kamu Maliyesi dersi konulan; kamu harcamaları, kamu borçları, bütçe, kamu gelirleri ve maliye politikası beşli ayrımına göre incelenmiştir. Beş grup konu, iki ana kısım ve on üç bölüme ayrılmıştır.Konular işlenirken aşırı detaydan kaçınılmış, açıklamalar şekil ve tablolarla desteklenmiş ve kolay anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Kitap bu haliyle; gerek hukuk öğrencilerinin,...
29,90 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Abdurrahman AKDOĞAN
MU168 Kamu Maliyesi Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN 2019/09 20. Baskı, 594 Sayfa ISBN 978-605-344-896-9  ...
86,50 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Nihat EDİZDOĞAN, Özhan ÇETİNKAYA, Erhan GÜMÜŞ
MU216 Kamu Maliyesi Nihat EDİZDOĞAN - Özhan ÇETİNKAYA - Erhan GÜMÜŞ 2019/09 10. Baskı, 582 Sayfa, ISBN 978-605-327-934-1 OLİTİKASININ AMAÇ VE ARAÇ ÇATIŞMALARI A. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARASINDA ÇATIŞMA B. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE ARAÇLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA VI- İSTİKRAR SAĞLAYICI MALİYE POLİTİKASI A. DURGUNLUK (DEFLASYON) VE MALİYE POLİTİKASI B. ENFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI C. STAGFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI VII- GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI VIII- EKONOMİK BÜYÜME, EKONO...
52,50 TL
Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları
Yazar: Raziye AKSU ÖZKAN
Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları Dr. Raziye AKSU ÖZKAN 2019/08 1. Baskı, 540 Sayfa ISBN 978-605-7820-37-2 Finansal tablolar ve hukuksal sonuçları hakkındaki bu çalışma, ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra muhasebe hukuku, medeni hukuk ve uluslararası standartlar alanlarında geniş bir incelemeyi içermektedir. Şirketlere yatırım yapılması ve şirket performansına uluslararası güvenilirlik konusunda finansal tablolar esas alınmaktadır. Bununla birlikte, finansal tablolar anonim ...
70,00 TL
Stoklar
Yazar: Ümit ERKAN
Stoklar Ümit ERKAN 2019/07 1. Baskı, 242 Sayfa ISBN 978-605-7820-32-7 Stoklar, işletme faaliyetlerini üretim veya ticari yönden istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmeleri bakımından etkin rol oynamasıyla birlikte işletme bilançolarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yönden stokların muhasebeleştirilmesi, değerlemesi ve raporlanması işletmeler açısından önem arz etmektedir. Çalışmamızda stokların kaydileştirilmesi esasları ile özellik arz eden "zayi olma, fire ve değer düşüklüğü" kavramlarını...
35,00 TL
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
Yazar: Şeref DEMİR
MU136 Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Doç. Dr. Şeref DEMİR 2019/07 4. Baskı, 736 Sayfa ISBN 978-975-02-5560-1 Gördüğü yoğun ilgi sonucunda 4. Baskısını yapan kitaba bu baskısında "Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı" ve "BOBİ FRS Değerleme Hükümleri" eklenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS'lerin) Vergi Usul Kanunu değerleme yaklaşımı ile ele alındığı kitapta tam set TMS/TFRS'ler sınıflandırm...
99,90 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Osman PEHLİVAN
MU201 Kamu Maliyesi Prof. Dr. Osman PEHLİVAN 2019/09 12. Baskı, 318 Sayfa, ISBN 978-605-2099-22-3 Kamu maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları içindeki yeri Kamu ekonomik faaliyetleri Kamu harcamaları Kamu gelirleri Vergilerin tasnifi Vergileme İlkeleri Vergi yükü-vergi baskısı-verginin yansıması-verginin reddi Devlet Borçları Yerel Yönetimler maliyesi Bütçe Maliye politikası...
29,00 TL
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS
Yazar: Aydın KARAPINAR, Ali Osman EFLATUN
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS Aydın KARAPINAR, Ali Osman EFLATUN 2019/06 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-344-986-7 İçindekiler   Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Bölüm 5 Hasılat Bölüm 6 Stoklar Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler Bölüm 8 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendir...
65,00 TL
Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları(TMS - TFRS)
Yazar: Remzi ÖRTEN, Hasan KAVAL, Aydın KARAPINAR
MU179 Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları(TMS - TFRS) Prof. Dr. Remzi ÖRTEN - Prof. Dr. Hasan KAVAL - Prof. Dr. Aydın KARAPINAR 2019/05 12. Baskı, 810 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-344-979-9 İçindekiler   1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2. IAS/TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUŞU 3. IAS/TMS 2 STOKLAR 4. IAS/TMS 7 NAKİT AKIM TABLOLARI 5. IAS/TMS MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATLARI 6. IAS/TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 7. IFRS/T...
72,50 TL
Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma - Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı (Hile-Kaçınma-Peçeleme)
Yazar: Murat BATI
MU214 Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma - Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı (Hile-Kaçınma-Peçeleme) Doç. Dr. Murat BATI 2019/05 2. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-975-02-5498-7 Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncellenmiş 3. Baskısını yapan kitap, birçok mükellefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergi-den Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır. Kitap özellikle muhasebe hilelerinin vergi mevzuatı kapsamında nasıl ele alındığını irdelemekle birlikte, özellikle vergide...
49,90 TL
İç Kontrol ve İç Denetim
Yazar: Ayşe PAMUKÇU
İç Kontrol ve İç Denetim Doç. Dr. Ayşe PAMUKÇU 2019/04 1. Baskı, 62 Sayfa ISBN 978-605-327-877-1 BÖLÜM 1 GİRİŞ VE AMAÇ GİRİŞ VE AMAÇ BÖLÜM 2 KOBİ NEDİR? 2.1. KOBİ İŞLETME TÜRLERİ 2.2. KOBİLER VE GİRİŞİMCİLERİN EKONOMİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 2.3. KOBİLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.4. KOBİ’LERİN TEMEL SORUNLARI 2.5. KOBİLERİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 2.6. KOBİLERİ BEKLEYEN RİSKLER BÖLÜM 3 İÇ KONTROL KAVRAMI 3.1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE AMAÇLARI 3.2. İÇ KONTROL MODELLERİ 3.3. COSO İÇ KONTROL Sİ...
13,00 TL
Managementorientierte Kosten und Leistungsrechnung & Fachbegriffe Der Kosten und Leistungsrechnung
Yazar: Çağla ERSEN CÖMERT
Managementorientierte Kosten und Leistungsrechnung & Fachbegriffe Der Kosten und Leistungsrechnung Doç. Dr. Çağla ERSEN CÖMERT 2019/03 1. Baskı, 170 Sayfa ISBN 978-605-7622-48-8 Die Zielsetzung dieses Buches besteht darin, den Studierenden einen Überblick über die Funktionierung der Kosten- und Leitungsrechnung als ein Managementinstrument zu vermitteln. Die umfangreiche Sammlung von Fallstudien mit den Lösungen soll es den Studierenden ermöglichen, die Anwendungsbereiche der Kosten- und Lei...
35,00 TL
Genel Muhasebe Ücretsiz Kargo
Yazar: A. Tugay YÜCEL
MU129 Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş Genel Muhasebe A. Tugay YÜCEL 2018/10 3. Baskı, XXXIV+782 Sayfa ISBN 978-605-9146-51-7   Kitabın IV. baskısından sonra geçen süreçte 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda; 5941 sayılı Çek Kanunu'n da ve bu kanunla ilişkili diğer mevzuatta; 7103 ve 7104 Sayılı Kanunlarla vergi mevzuatında; 5746 sayılı Kanun'da yapılan değişikliklerle Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerde, Gelir İdaresi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve...
110,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 159 (11 Sayfa)