Muhasebe Hukuku

Sırala:
Göster:
İç Denetim
Yazar: Halis KIRAL
İç Denetim Kuruma Değer Katmak Editör : Dr. Öğr. Üyesi Halis KIRAL 2020/03 1. Baskı, 528 Sayfa ISBN 978-975-02-5955-5 Kitapta akademisyenlerin yanı sıra kamu ve özel sektörde farklı meslek gruplarına ait konusunda uzman yazarların iç denetimin farklı alanlarına ilişkin görüş ve yorumlarına yer verilmiştir. Kitabın en önemli özelliği tek bir bakış açısı ve tek bir mesleki birikimden ziyade farklı bilgi ve tecrübeleri okuyucuya aktarmasıdır. Bu amaçla, somut ve uygulanabilir öneriler ve anlaşılabi...
77,00 TL
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri ve Değerleme
Yazar: Zeki KAYNAK
Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri ve Değerleme Zeki KAYNAK 2020/03 1. Baskı, 119 Sayfa ISBN 978-605-300-993-1 Muhasebenin dönemsellik ilkesi ve tahakkuk esası kavramının bir gereği olarak, işletmelerin sürekliliği kavramı gereğince sınırsız kabul edilen ömürlerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak tespit edilebilmesi için, dönem sonlarında (takvim yılı, özel hesap dönemi) önce işletme varlıkları, alacakları ve borçlarının niteliklerine ...
33,00 TL
-10%
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları
Yazar: Başak ATAMAN, Gürbüz GÖKÇEN
Türkiye Finansal Raporlama Standartları Uygulamaları Prof. Dr. Başak ATAMAN - Prof. Dr. Gürbüz GÖKÇEN 2020/03 3. Baskı, 752 Sayfa, ISBN 978-605-242-656-2 * Muhasebe Standartlarının Gelişimi *Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve *Türkiye Finanasal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması *Hisse Bazlı Ödemeler *İşletme Birleşmeleri *Sigorta Sözleşmeleri *Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler *Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi *Finansal A...
99,90 TL 89,91 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Osman PEHLİVAN
Kamu Maliyesi Prof. Dr. Osman PEHLİVAN 2020/02 13. Baskı, 318 Sayfa, ISBN 978-605-2099-39-1 Kamu maliyesinin konusu ve diğer bilim dalları içindeki yeri Kamu ekonomik faaliyetleri Kamu harcamaları Kamu gelirleri Vergilerin tasnifi Vergileme İlkeleri Vergi yükü-vergi baskısı-verginin yansıması-verginin reddi Devlet Borçları Yerel Yönetimler maliyesi Bütçe Maliye politikası...
31,50 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Metin ERDEM, Doğan ŞENYÜZ, İsmail TATLIOĞLU
Kamu Maliyesi Prof. Dr. Metin ERDEM - Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Prof. Dr. İsmail TATLIOĞLU 2020/01 15. Baskı, XXIV+522 Sayfa, ISBN  978-625-7983-53-2 BİRİNCİ BÖLÜM MALİYE İLMİNİN ESASLARI I. MALİYE İLMİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR II. MALİYE İLMİNDE METOT SORUNU III. MALİYE İLMİNİN TARİHÇESİ IV. MALİYE İLMİNİN GELİŞİMİ V. MALİYE İLMİNE ÇEŞİTLİ YAKLAŞIMLAR VI. MALİYE İLMİNİN DİĞER İLİM DALLARIYLA İŞKİLERİ A. MALİYE VE İKTİSAT B. MALİYE İLMİNİN DİĞER İLİM DALLARIYLA İLİŞKİSİ İKİNCİ BÖLÜM KAMU ...
45,00 TL
(BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
Yazar: Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Gülçin YILDIRIM
Büyük ve Orta Boy İşletmelere Yönelik Finansal Raporlama Standartlarıyla (BOBİ FRS) Uyumlu Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları Dr. Öğr. Ü. Tuğçe UZUN KOCAMIŞ, Dr. Öğr. Ü. Gülçin YILDIRIM 2019/10 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-9146-60-9 UMS'nin Türkiye'deki uygulamalara aktarılabilmesi muhasebe uygulayıcılarının konuya hakim olmaları ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle de muhasebe uygulayıcılarının konu hakkındaki bilgi düzeyleri ve farkındalıkları önem arz etmektedir. Özellikle KOBİ'lerin büyüme...
40,00 TL
Denetim Ücretsiz Kargo
Yazar: Komisyon
Denetim Komisyon 2019/09 1. Baskı, 1118 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-9146-59-3 Kitap uygulamada karşılaşılan güncel ve yaygın sorunlara değinilen "36" adet örnek vergi tekniği ve revizyonu sorusu ile bunların detaylı açıklamalarını, muhasebe kayıtlarını ve yeniden düzenlenmiş vergi beyannamelerini, 6183 sayılı Kanun ile ilgili uygulama örneklerini içermektedir. Bu haliyle eserde yer alan sorular; işletmelerde randıman, değerleme, istisnalar, indirimler, ticari kardan mali kara geçiş, transfer fiya...
130,00 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Nurettin BİLİCİ, Adem BİLİCİ
MU154 Kamu Maliyesi Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ- Av. Adem BİLİCİ 2019/09 10. 196 Sayfa ISBN 978-605-7963-98-7 "Kitap içinde Kamu Maliyesi dersi konulan; kamu harcamaları, kamu borçları, bütçe, kamu gelirleri ve maliye politikası beşli ayrımına göre incelenmiştir. Beş grup konu, iki ana kısım ve on üç bölüme ayrılmıştır.Konular işlenirken aşırı detaydan kaçınılmış, açıklamalar şekil ve tablolarla desteklenmiş ve kolay anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Kitap bu haliyle; gerek hukuk öğrencilerinin,...
29,90 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Abdurrahman AKDOĞAN
MU168 Kamu Maliyesi Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN 2019/09 20. Baskı, 594 Sayfa ISBN 978-605-344-896-9  ...
86,50 TL
Kamu Maliyesi
Yazar: Nihat EDİZDOĞAN, Özhan ÇETİNKAYA, Erhan GÜMÜŞ
MU216 Kamu Maliyesi Nihat EDİZDOĞAN - Özhan ÇETİNKAYA - Erhan GÜMÜŞ 2019/09 10. Baskı, 582 Sayfa, ISBN 978-605-327-934-1 OLİTİKASININ AMAÇ VE ARAÇ ÇATIŞMALARI A. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARASINDA ÇATIŞMA B. MALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI İLE ARAÇLARI ARASINDAKİ ÇATIŞMA VI- İSTİKRAR SAĞLAYICI MALİYE POLİTİKASI A. DURGUNLUK (DEFLASYON) VE MALİYE POLİTİKASI B. ENFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI C. STAGFLASYON VE MALİYE POLİTİKASI VII- GELİR DAĞILIMI VE MALİYE POLİTİKASI VIII- EKONOMİK BÜYÜME, EKONO...
52,50 TL
Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları
Yazar: Raziye AKSU ÖZKAN
Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçları Dr. Raziye AKSU ÖZKAN 2019/08 1. Baskı, 540 Sayfa ISBN 978-605-7820-37-2 Finansal tablolar ve hukuksal sonuçları hakkındaki bu çalışma, ticaret hukuku hükümlerinin yanı sıra muhasebe hukuku, medeni hukuk ve uluslararası standartlar alanlarında geniş bir incelemeyi içermektedir. Şirketlere yatırım yapılması ve şirket performansına uluslararası güvenilirlik konusunda finansal tablolar esas alınmaktadır. Bununla birlikte, finansal tablolar anonim ...
70,00 TL
Stoklar
Yazar: Ümit ERKAN
Stoklar Ümit ERKAN 2019/07 1. Baskı, 242 Sayfa ISBN 978-605-7820-32-7 Stoklar, işletme faaliyetlerini üretim veya ticari yönden istikrarlı bir şekilde devam ettirebilmeleri bakımından etkin rol oynamasıyla birlikte işletme bilançolarında çok önemli bir yere sahiptir. Bu yönden stokların muhasebeleştirilmesi, değerlemesi ve raporlanması işletmeler açısından önem arz etmektedir. Çalışmamızda stokların kaydileştirilmesi esasları ile özellik arz eden "zayi olma, fire ve değer düşüklüğü" kavramlarını...
35,00 TL
Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)
Yazar: Şeref DEMİR
MU136 Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) Doç. Dr. Şeref DEMİR 2019/07 4. Baskı, 736 Sayfa ISBN 978-975-02-5560-1 Gördüğü yoğun ilgi sonucunda 4. Baskısını yapan kitaba bu baskısında "Finansal Raporlama Standartlarına Uygun Hesap Planı" ve "BOBİ FRS Değerleme Hükümleri" eklenmiştir. Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS'lerin) Vergi Usul Kanunu değerleme yaklaşımı ile ele alındığı kitapta tam set TMS/TFRS'ler sınıflandırm...
99,90 TL
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS
Yazar: Aydın KARAPINAR, Ali Osman EFLATUN
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı Uygulama ve Yorumları 2019 BOBİ FRS Aydın KARAPINAR, Ali Osman EFLATUN 2019/06 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-344-986-7 İçindekiler   Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve ve Finansal Tablolar Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler ve Yanlışlıklar Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar Bölüm 5 Hasılat Bölüm 6 Stoklar Bölüm 7 Tarımsal Faaliyetler Bölüm 8 Maden Kaynaklarının Aranması ve Değerlendir...
65,00 TL
Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları(TMS - TFRS)
Yazar: Remzi ÖRTEN, Hasan KAVAL, Aydın KARAPINAR
MU179 Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları(TMS - TFRS) Prof. Dr. Remzi ÖRTEN - Prof. Dr. Hasan KAVAL - Prof. Dr. Aydın KARAPINAR 2019/05 12. Baskı, 810 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-344-979-9 İçindekiler   1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 2. IAS/TMS 1 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUŞU 3. IAS/TMS 2 STOKLAR 4. IAS/TMS 7 NAKİT AKIM TABLOLARI 5. IAS/TMS MUHASEBE POLİTİKALARI, MUHASEBE TAHMİNLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VE HATLARI 6. IAS/TMS 10 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 7. IFRS/T...
72,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 161 (11 Sayfa)