Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
Şirket Birleşmeleri
Yazar: Yunus ADIGÜZEL
Şirket Birleşmeleri Dr. Yunus ADIGÜZEL 2020/01 1. Baskı, 170 Sayfa ISBN 978-975-368-554-2...
35,00 TL
Karşılıksız Çek Suçu
Yazar: Şebnem ŞAHİN
Teori ve Uygulamada Karşılıksız Çek Suçu Av. Şebnem ŞAHİN 2020/01 1. Baskı, 173 Sayfa ISBN 978-975-02-5829-9...
52,00 TL
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim
Yazar: Fatih YURTBAŞI
Anonim Ortaklıklarda Özel Denetim Dr. Fatih YURTBAŞI 2019/12 1. Baskı, 488 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-87-2 Anonim ortaklıklarda mülkiyet hakkı bulunan pay sahipleri ile kendisine ait olmayan malvarlığını yönetme yetkisiyle donatılmış yöneticiler arasında kaçınılmaz bir gerilim söz konusudur. Mülkiyet ve kontrol ayrımına dayanan bu gerilimi yönetmek ve dengelemek için modern anonim ortaklıklar hukuku teorisinde denetimin önemli bir işlevi vardır. Bağımsız (mali) denetimin kapsayıcılık sorunu...
95,00 TL
 Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliğinin Sonucu Olarak Fesih Davası (TTK. m. 530)
Yazar: Musa CAN
 Anonim Şirketlerde Zorunlu Organ Eksikliğinin Sonucu Olarak Fesih Davası (TTK. m. 530) Musa CAN 2020/01 1. Baskı, 139 Sayfa ISBN 978-625-7953-00-9 Bu eserde anonim şirketlerde zorunlu organ kavramı, eksikliğinin hangi hallerde söz konusu olabileceği ve zorunlu organ eksikliğine bağlanan hukuki sonuç olan fesih davası incelenmiştir. Bu bağlamda eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tüzel kişilerde organ kavramı ve tüzel kişilerin organlarının çeşitli kıstaslara göre türleri ele alı...
27,00 TL
Ticari Vekil
Yazar: Oğuz YOLAL
Ticari Vekil Oğuz YOLAL 2020/01 1. Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-975-02-5853-4 Tacir yardımcıları genellikle bağlı ve bağlı olmayan tacir yardımcıları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı bağlı tacir yardımcıları; acente, simsar, komisyoncu ise bağlı olmayan tacir yardımcıları arasında sayılmaktadır. Anılan kişilere ilişkin çalışmalar çoğunlukla Ticaret Hukuku kitaplarında yer almaktadır. Ticari vekil, Türk Borçlar Kanunu'nun 551 ilâ 554'üncü maddeleri arasın...
77,00 TL
Deniz Ticaret Hukuku
Yazar: Rayegân KENDER, Ergon ÇETİNGİL, Emine YAZICIOĞLU
Deniz Ticaret Hukuku Prof. Dr. Rayegân KENDER – Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL – Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU 2020/01 15. Baskı, 518 Sayfa, ISBN 978-975-368-559-7   İçindekiler GİRİŞ .................. 1 I. KONU... 1 II.DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN DOĞUŞ SEBEPLERİ VE ÖZELLİKLERİ  3 III. DENİZ TİCARETİ HUKUKU ALANINDA YASALAŞMA .... 5 IV. DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA ULUSLARARASI BİRLİK ................. 7 Birinci Bölüm TÜRKİYE’DE DENİZCİLİK YÖNETİMİ VE TÜRK DENİZ TİCARETİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI § 1. TÜR...
60,00 TL
Dış Ticaret Hukuku El Kitabı
Yazar: Nuray EKŞİ
Dış Ticaret Hukuku El Kitabı Prof. Dr. Nuray EKŞİ 2020/01 1. Baskı, 273 Sayfa ISBN 978-605-242-547-3 - Milletlerarası Ticari Sözleşmeler - Milletlerarası Eşya Taşıma - Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları - Milletlerarası Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri - Kambiyo Mevzuatı - Milletlerarası Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemleri   Milletlerarası Ticari Sözleşmeler Milletlerarası Eşya Taşıma Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Milletlerarası Ticarette Kullan...
100,00 TL
Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi
Yazar: Soner ALTAŞ
ŞH211 Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi (Açıklamalı - Uygulamalı - Örnekli) Soner ALTAŞ 2020/01 6. Baskı, 312 Sayfa, ISBN 978-975-02-4759-0 Anonim şirketin zorunlu organlarından birisi genel kuruldur. Anonim şirkette genel kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Gerekli olduğunda genel kurulun olağanüstü olarak toplanması da mümkündür. İmtiyazlı payların bulunduğu anonim şirketlerde ayrıca imtiyazlı p...
51,00 TL
Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi Ücretsiz Kargo
Yazar: Oruç Hami ŞENER
Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER 2020/01 2. Baskı, 1200 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5858-9 Bu kitapta, Yargıtay'ın yeni TTK döneminde anonim ve limited ortaklıklara ilişkin verdiği üç yüz civarında karar değerlendirilmiştir. İncelenen kararların büyük bir kısmı 2015 yılı ve sonrasına aittir. Kitapta öncelikle kararlarla ilgili özlü açıklamalar yapılmış ve kararların ilgili kısımları bu a...
250,00 TL
Şirketler Hukuku (Genel Esaslar) Ücretsiz Kargo
Yazar: Hasan PULAŞLI
ŞH046 Şirketler Hukuku (Genel Esaslar) Prof. Dr. Hasan PULAŞLI 2020/01 6. Baskı, 883 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-924-5 Bakanlığın İkincil Mevzuat Çerçevesinde Çıkardığı Yönetmelik ve Tebliğler ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre Hazırlanmıştır. Kitabın Konu Başlıkları Adi şirket Kollektif şirket Komandit şirket Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket Şirketler topluluğu Anonim şirket Limited şirket Şirketler Hukuku –Genel Esaslar- kitabının 6. baskısında, Eylül 2019 kadar olan m...
110,00 TL
Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk
Yazar: Pelin ÖZÇELİK
Anonim Şirketlerde Kuruluştan Doğan Hukuki Sorumluluk Pelin ÖZÇELİK 2020/01 1. Baskı, 175 Sayfa ISBN 978-975-02-5814-5 Anonim şirketler, çok sayıda pay sahibini bünyesinde bulundurabilme ve tek başına etkisiz olan küçük tasarrufları toplayıp büyük sermayeler oluşturabilme özelliğine sahip ticaret şirketleridir. Bu mevcut yapıdan dolayı anonim şirketlerde pay sahipleri, şirket alacaklıları ve şirket arasında menfaat çatışmaları ve uyuşmazlıklara oldukça sık rastlanılmaktadır. Sermaye şirketlerind...
52,00 TL
Hukuksal Koruma Sigortası
Yazar: Tennur KOYUNCUOĞLU, Hikmet KOYUNCUOĞLU
TH137 Hukuksal Koruma Sigortası ve Yargı Reformu Strateji Belgesi Av. Dr. Tennur KOYUNCUOĞLU - Av. Dr. Hikmet KOYUNCUOĞLU 2020/01 2. Baskı, 336 Sayfa ISBN 978-975-02-5820-6 Bireyin bir topluluğa ait olmasını sağlayan ortak payda adalettir. 82 Milyon için yapıldığı söylenen bir yargı reformu bunu hedeflemektedir. Adalet üretiminde devletin sorumluluğu kadar tüm demokratik kamusal, özel nitelikte mekanizmalarının da yardımcılık yükümlülüğü vardır. Yargıç, savcı avukat üçlüsüyle yargı tam bağımsız ...
80,00 TL
-10%
Banka Sözleşmeleri Hukuku
Yazar: İbrahim KAPLAN
Banka Sözleşmeleri Hukuku Prof. Dr. İbrahim KAPLAN 2020/01 1. Baskı, 333 Sayfa ISBN 978-605-05-0518-4 İçindekiler 1. BÖLÜM: GİRİŞ BANKA KAVRAMI, TANIMI, BANKACILIK İŞLEMLERİ § 1.BANKA KAVRAMI VE TANIMI 29 I.Kavram ve Tanım29 II.Bankacılık Kanununun Amacı29 III.Banka Kamu Hukuku32 IV.Banka Özel Hukuku33 1.Banka Sözleşmeleri Hukuku33 2. Banka Örgüt ve Kuruluşu Hukuku33 3. Banka Serbest Bağımsız Düzenlemeler Hukuk34 V.Bankaların Sınıflandırılması 34 1. Sermaye Yapısı Açısından Bankalar35 2. Yaptıkl...
75,00 TL 67,50 TL
Pay Defteri - Pay ve Pay SENEDİ Ücretsiz Kargo
Yazar: Soner ALTAŞ
Sermaye Şirketlerinde ve Kooperatiflerde Pay Defteri Dr. Soner ALTAŞ 2020/01 1. Baskı, 535 Sayfa ISBN 978-975-02-4735-4 Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatifler pay defteri tutmakla yükümlüdürler. Pay defteri, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirketler ile kooperatiflerde ortakların, anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olan bir ticari defterdir. Pay defterinin tutulmaması 73.000 TL'y...
115,00 TL
Eşya Taşıma Hukukunda Süreler
Yazar: Dursun AL
(Karayolu – Demiryolu – Denizyolu – Havayolu) Eşya Taşıma Hukukunda Süreler Av. Dursun AL 2020/01 1. Baskı, 258 Sayfa ISBN 978-975-02-5825-1 Karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşımalarına ilişkin kanun ve uluslararası sözleşmelerin bazılarında bildirim ve dava süreleri zamanaşımı olarak düzenlenirken, bir kısmında ise hak düşürücü süre olarak düzenlenmiştir. Ulusal alanda kanunlar ve uluslararası alanda ise konvansiyonlarda çeşitli süreler düzenlenmiş ve her taşıma yöntemi için bugüne k...
66,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 1259 (84 Sayfa)