Ticaret Hukuku


Sırala:
Göster:
-10%
Hukuki Açıdan Faktoring İşlemi
Yazar: Yasemin YÜCESOY YILMAZ
TH187 Hukuki Açıdan Faktoring İşlemi Yasemin YÜCESOY YILMAZ 2018/10 Baskı, XII+251 Sayfa ISBN 978-605-05-0344-9...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri
Yazar: Çiğdem Mine YILMAZ
Tİ161 Mortgage Sisteminin Hukuki Niteliği ve Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Çiğdem Mine YILMAZ 2010 Baskı, 220 Sayfa ISBN 978-975-464-583-5 Çalışmada genel hatlarıyla "mortgage" sistemi incelenmekte olup, özellikle 5582 sayılı "Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin" Kanun'un özel hukukumuzda meydana getirdiği değişiklikler ele alınmıştır. 5582 s. kanunla düzenlenen yeni Türk Konut finansman sistemi Türk Medeni Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında K...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Taşıma Hukukunda Gönderilen
Yazar: Vural SEVEN
TH117 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK m. 856-893) Hükümlerine Göre Taşıma Hukukunda Gönderilen Yrd. Doç. Dr. Vural SEVEN 2012/11 Baskı, 284 Sayfa ISBN 978-975-464-623-8...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi
Yazar: Mehmet Emin BİLGE
Tİ194 Ticari Ad ve İşaretler Arasında Karıştırılma Tehlikesi Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE 2014/12 Baskı, 238 Sayfa ISBN 978-975-464-916-1  Hukukumuzda marka, ticaret unvanı, işletme adı, coğrafi ad gibi ticari ad ve işaretleri koruyan düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu düzenlemeler, ağırlıklı olarak her bir tür ticari ad veya işareti, kendi türünden olan ad ve işaretlere karşı koruyucu hükümler içermektedir. Dolayısıyla, farklı türde ticari ad ve işaretlerin birbirlerine karşı nasıl korunacakla...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Ticari Defterlerin Delil Niteliği
Tİ192 Ticari Defterlerin Delil Niteliği Önder TOPAL 2015/03 Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-464-941-3 Çeşitli kanunlarda ticari defterlere ilişkin hükümler yer almakla birlikte ticari defterler esas olarak Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Fakat ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer almaktadır. Ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktaydı. Fakat yeni düzenlemeler çerçevesinde ticari defterlerle ispata i...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Yazar: Kemal ŞENOCAK, Zafer KAHRAMAN, İdil TUNCER KAZANCI, Bahar ÖCAL APAYDIN
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK, Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN, Dr. Öğretim Üyesi İdil TUNCER KAZANCI Dr. Öğretim Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN 2019/06 1. Baskı, 217 Sayfa ISBN 978-605-05-0437-8 İÇİNDEKİLER GİRİŞ13 § 1.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN AMACI VE KAPSAMI17 § 2.6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 19 I.Zaman Bakımından 19 II.Konu Bakımından 21 A.Genel Olarak 21 B.Diğer Kanunlar Uyarınca Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu
Yazar: Lâle SİRMEN, Barış ÖZBİLEN
Tİ252 Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Sempozyumu Lale SİRMEN, Barış ÖZBİLEN 2018/09 Baskı, XII+270 Sayfa ISBN 978-605-05-0352-4...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar
Yazar: Rıza AYHAN, Hayrettin ÇAĞLAR
Tİ121 Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar Prof. Dr. Rıza AYHAN - Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR 2019/10 12. Baskı, 542 Sayfa ISBN 978-605-05-0472-9...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Ticari İşletme Kirası
Yazar: Halit AKER
Tİ147 Ticari İşletme Kirası Yrd. Doç. Dr. Halit AKER 2012/04 Baskı, 482 Sayfa ISBN 978-975-464-628-3 Değişik işlemlere de konu edilebilen ticari işletmenin hukukî niteliklerinin, özellikle de malvarlığı cephesi göz ardı edilmeden araştırılması bir zorunluluktur. Bu çalışma da esasen "ticari işletmeyi", onu düzenleyen hükümler ışığında anlama çabasının bir ürünüdür. Konusu ticari işletme olan hasılat kirası sözleşmesi, gerek bu sözleşme ilişkisinin esaslarının ortaya konulması ve gerek ticari işl...
61,00 TL 54,90 TL
-10%
Ticarî İşletme Rehni
Yazar: Alpay ANTMEN
Tİ063 Ticarî İşletme Rehni Av. Alpay ANTMEN 2001 Baskı, 138 Sayfa  ISBN 978-975-464-183-7 ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Ticarî Mümessillik
Yazar: İsmail KIRCA
Tİ041 Ticarî Mümessillik Dr. İsmail KIRCA 1996 Baskı, 208 Sayfa  ISBN 978-975-464-085-8...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Ticari Satış
Yazar: Cansu CİNDORUK AYHAN
Tİ290 Ticari Satış Cansu CİNDORUK AYHAN 2019/11 1. Baskı, 188 Sayfa ISBN 978-605-05-0503-0 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 Birinci Bölüm TİCARİ SATIŞ KAVRAMI 1.1.GENEL OLARAK 20 1.2. TİCARİ SATIŞ KAVRAMINA İLİŞKİN DOKTRİNDE YER ALAN GÖRÜŞLER 21 1.3.TİCARİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİNUNSURLARI 24 1.3.1.Sözleşmenin TacirlerArasında Kurulması 24 1.3.1.1.Tacir Kavramı24 1.3.1.1.1.TTK m.12/1 UyarıncaGerçek Kişi Tacir25 1.3.1.1.1.1.Tacir Sayılanlar 25 1.3.1.1.1.2.Tacir Gibi Sorumlu Olanlar26 ...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi
Yazar: Köksal KOCAAĞA
Tİ055 Türk Özel Hukukunda Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Köksal KOCAAĞA 1999 Baskı, 192 Sayfa  ISBN 978-975-464-146-2...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Türk Ticaret Kanunda Haksız Rekabet Suçları
Yazar: Hüseyin AYDIN
HY796 Türk Ticaret Kanunda Haksız Rekabet Suçları Dr. Hüseyin AYDIN 2008 Baskı, 204 Sayfa  ISBN 978-975-464-473-9...
38,00 TL 34,20 TL
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Şevkiye ÖZAK
Tİ126 Gerekçeli –Açıklamalı – Notlu – İçtihatlı 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve İlgili Mevzuat Şevkiye ÖZAK 2012/01 2. Baskı, 414 Sayfa ISBN  978-605-4354-20-7...
65,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 269 (18 Sayfa)