Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
Beyanname Düzenleme Kılavuzu BDK 2020 (4 Cilt) Ücretsiz Kargo
Beyanname Düzenleme Rehberi 2019 (4 Cilt) Maliye Hesap Uzmanları Derneği 2019/03 Baskı, 2168 Sayfa, 4 Cilt, Takım ISBN 978-605-9146-61-6 Yılların geleneği haline gelmiş olan ve Maliye Hesap Uzmanları Derneğinin uzman kadrosu tarafından revize edilip bilgi kullanıcılarının hizmetine sunulan Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020 kitabı 4 ciltten oluşmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili son değişiklikler dikkate alınarak gün...
300,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Vergi Hukuku   Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2020/03 49. Baskı, 234 Sayfa ISBN 978-605-7197-70-6 Birinci Bölüm Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu, Dalları Ve Tanımı II Vergilendirme İlkeleri III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması İkinci Bölüm Vergi Hukukunun Kaynakları I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynaklar...
29,90 TL
Vergi Davaları ve Yargılama Usulü
Yazar: Serdar ÇEVİK
Daha Önce Vergi Davası Açmamış Avukatlar için Vergi Davaları ve Yargılama Usulü Serdar ÇEVİK  2020/02 3. Baskı, 208 Sayfa, ISBN 978-975-02-5932-6 Müvekkiliniz veya potansiyel müvekkiliniz elinde bir tebliğ zarfıyla karşınıza geçti, zarfı açtınız, içindeki evraka göz gezdirdikten sonra, genellikle ruhsatınızı alıp mesleğe başladığınızda muhatap olduğunuz serbest muhasebeciniz aklınıza geldi, stopajı az çok biliyorsunuz ancak sonu "...vergisi" ile biten türlü türlü vergilerin adını vatandaş k...
35,00 TL
Gayrimenkul Alım Satımı İle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Yazar: Kemal ÇAĞLAR
Gayrimenkul Alım Satımı İle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Kemal ÇAĞLAR 2020/02 5. Baskı, 426 Sayfa, ISBN 978-605-300-979-5 Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere egemenlik gücüne dayalı biçimde, zora dayanarak tek taraflı olarak belirlediği somut bir şekilde karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade etmektedir.1 Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergiden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Gelir Vergisi Yasası ve diğer y...
95,00 TL
Türk Vergi Hukuku
Yazar: Mustafa Ali SARILI
Türk Vergi Hukuku Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI 2020/02 2. Baskı, 334 Sayfa ISBN 978-605-80862-1-0 Ders kitabı niteliğinde hazırlanan bu kitap çalışması; kapsam ve konu ağırlıkları itibariyle özellikle fakülte ve meslek yüksekokullarda tek dönemde okutulan Vergi Hukuku derslerinde temel kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmış. Bu çalışmada, Türk Vergi Hukuku kapsamındaki konular 12 bölüm halinde ayrıntılı olarak açıklanmış. Bu konular; başta Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Us...
45,00 TL
Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu Bir Halkın Vergi ile İmtihanı
Yazar: Ozan BİNGÖL
Vergi Sistemini Anlama Kılavuzu Bir Halkın Vergi ile İmtihanı Dr. Ozan BİNGÖL 2020/02 1. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-9944-61-198-5 "Bir ülkeye gerçek demokrasi vatandaşların neye ne kadar vergi ödediğinin bilincinde olduğu ve bu vergilerin nereye harcandığını sorguladığı zaman gelecektir." Ortalama bir vatandaşın günde 21 çeşit vergi ödediğini, Vergi ödemek için vergi ödeyen tek millet olduğumuzu, Gerçek vergi rekortmeninin maaşlı çalışanlar olduğunu biliyor muydunuz? Ozan Bingöl, doğumdan ölüme, ...
25,00 TL
Türk Vergi Kanunları TVK Vergi Müfettişleri Derneği Ocak 2020
Türk Vergi Kanunları Vergi Müfettişleri Derneği 2020/02 4.Baskı, 1016 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-660-157-0 TVK (Türk Vergi Kanunları), Vergi Müfettişlerinin titiz çalışmasıyla hazırlanmış, okuma ve çalışma kolaylığı sağlayacak biçimde okurlara sunulmuş. Konu Başlıkları Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun) Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun) Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun) Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı Kanun) Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun) Amme Alacaklar...
95,00 TL
Türk Vergi Sistemi
Yazar: Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK
Türk Vergi Sistemi Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ – Prof. Dr. Mehmet YÜCE – Prof. Dr. Adnan GERÇEK 2020/02 17. Baskı, 440 Sayfa ISBN 978-625-7983-68-6...
38,00 TL
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku
Yazar: Adnan GERÇEK
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku Prof. Dr. Adnan GERÇEK 2020/01 6. Baskı, 330 Sayfa, ISBN 978-625-7983-55-6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAPSAMI II. TAHSİLAT KAVRAMI, KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL HUKUKU IV. KAMU ALACAKLARI İLE ÖZEL ALACAKLARIN TAHSİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İKİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞININ TARAFLARI I. KAMU ALACAKLISININ YETKİ VE GÖREVLERİ II. KAMU BORÇLUSU KONUMUNDAKİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU BORCUNUN...
30,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Özgür BİYAN
Vergi Hukuku Doç. Dr. Özgür BİYAN 2020/01 2. Baskı, 378 Sayfa ISBN 978-605-247-151-7 Bu kitap vergi hukukunun kurallarını öğrenmek isteyenler için kaleme alınmış bir ders kitabıdır. Kitap yasal düzenlemeler dikkate alınarak hazırlanmış ancak yalın ve sade bir dil çerçevesinde kaleme alınmaya çalışılmış.  Konu Başlıkları 1- Vergi Hukukuna Giriş ve Temel Kavramlar 2- Vergi Hukukunun Kaynakları 3- Vergi Kanunlarının Uygulanması 4- Vergi Hukukunda Sorumluluk 5- Mükelleflerin Ödevleri 6- Vergile...
35,00 TL
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları
Yazar: Mehmet TAŞTAN
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kullanma Suçları Mehmet TAŞTAN 2020/01 1. Baskı, 430 Sayfa ISBN 978-605-300-897-2 Kitabın konusunu, uygulama ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen sahte belge düzenleme ve kullanma suçları oluşturmaktadır. Ancak uygulamada, sahte fatura kavramının, sahte belge kavramı yerine yaygın bir şekilde kullanıldığı gözlemlendiğinden, hem kitap başlığında hem de zaman zaman açıklamalar kısmında sahte...
98,00 TL
Tüm Vergi Kanunları
Tüm Vergi Kanunları Huz Akademi Yayıncılık 2020/01 41. Baskı, 1276 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-80764-4-0 Konu Başlıkları Gelir Vergisi Kanunu (193 Sayılı Kanun) Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 Sayılı Kanun) Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 Sayılı Kanun) Vergi Usul Kanunu (213 Sayılı Kanun) Özel Tüketim Vergisi Kanunu (4760 Sayılı Kanun) Gider Vergileri Kanunu (Gid.V.K.) (6802 Sayılı Kanun) AATU Hakkında Kanun (6183 Sayılı Kanun) Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu (7338 Sayılı Kanun) Damga Vergi...
95,00 TL
Şüpheli Değersiz Alacaklarda Vergi ve Muhasebe Uygulaması
Yazar: Cem ARSLAN, Bengi ARSLAN
Şüpheli Değersiz Alacaklarda Vergi ve Muhasebe Uygulaması (Konkordato-İflas-Tasfiye-Karşılıksız Çekler-Yurt Dışı Alacaklar) Cem ARSLAN, Bengi ARSLAN 2020/01 1. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-975-02-5824-4 Kitap, meslekleri gereği " Şüpheli - Değersiz Alacaklarda Vergi Ve Muhasebe Uygulaması" konusunda uzman olan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Birçok işletme, yurt içi ve yurt dışı ticaret işlemlerinde tahsilat sorunu yaşamaktadır. Tahsil edilemeyen ve bu nedenle finansal sorunlara neden olan alac...
45,00 TL
Vergi Teorisi ve Politikası
Yazar: Salih TURAN
Vergi Teorisi ve Politikası Prof. Dr. Salih TURAN 2020/01 1. Baskı, 507 Sayfa ISBN 978-975-368-555-9 İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm TARİHSEL TOPLU BAKIŞ A VERGİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 1 I İlkçağ  2 II Ortaçağ  9 III Yeniçağ  13 B VERGİLEMENİN VARLIĞINI HAKLI GÖSTERMEYE ÇALIŞAN TEORİLER  15 I Rasyonalist-Ferdiyetçi Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  16 II Organik - Kollektivist Devlet Görüşüne Dayanan Teoriler  20 İkinci Bölüm VERGİL...
50,00 TL
Vergi Hukukunda Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları
Yazar: Erhan GÜNAY
Vergi Hukukunda Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Suçları Av. Erhan GÜNAY 2020/01 1. Baskı, 288 Sayfa ISBN 978-975-02-5851-0 Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan "vergi kaçakçılığı suçları" içinde sayılan "sahte fatura düzenlemek ve sahte fatura kullanmak suçları" kitabın asıl konusunu oluşturmakla birlikte yeri geldikçe vergi kaçakçılığı sayılan diğer fiillere de yer verilmiştir. Kitabın ilk bölümünde; sahte belge düzenleme ve kullanma suçlarının niteliğinden, ikinci bölümde; soruşturma koşulu...
72,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 499 (34 Sayfa)