Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi
Yazar: H. Burak GEMALMAZ, Gülay ARSLAN ÖNCÜ
Vergi ve Temel Haklar İncelemeleri 1 Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Vergi Yargısına Etkisi Editörler: Prof. Dr. H. Burak GEMALMAZ , Dr. Öğretim Üyesi Gülay ARSLAN ÖNCÜ 2020/07 1. Baskı, 356 Sayfa ISBN 978-605-242-692-0 Arka Kapak Yazısı * KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN VERGİSEL MÜDAHALELER *ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN VERGİ YARGISI *MÜLKİYET HAKKI AÇISINDAN VERGİSEL MÜDAHALELER *VERGİ YARGISI BİREYSEL BAŞVURU İLİŞKİSİNDE SORUNLAR...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Kamu Maliyesi Ders Notları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
Kamu Maliyesi Ders Notları Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2020/06 1. Baskı, 253 Sayfa ISBN 978-605-05-0600-6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 11 KISALTMALAR 27 GİRİŞ GİRİŞ 31 I. ÖZEL İKTİSAT (EKONOMİ) ve KAMU İKTİSADI  (EKONOMİSİ) 32 II. KAMU MALİYESİNİN KONUSU ve TANIMI 34 A. Genel açıklama 34 B. Maliyenin Konusu: Malî Olaylar 34 C. Maliyenin Tanımı 35 III. MALİYENİN BÖLÜMLERİ 37 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARI 39 I. KAMU HİZMETLERİ ve NİTELİKL...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Kamu İcra Hukuku Bilgisi
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
Kamu İcra Hukuku Bilgisi Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2020/05 1. Baskı, 247 Sayfa ISBN 978-605-05-0581-8 Elinizdeki metin, tarafımdan kaleme alınan ve 7’nci Basısı 2014 yılında yayınlanan Genel Vergi Hukukunun Kamu İcra Huku-ku bölümünden kaynaklanmaktadır. Bu çalışmanın ilk nüvesini, 2000’li yılların başında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’nda tarafımdan okutulan Kamu İcra Hukuku Bilgisi dersi için derlenmiş ders notları oluşturmaktadır. Şüphesiz ilk Basıların, içi...
40,00 TL 36,00 TL
-10%
Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri  ve Bütçe
Yazar: M. Kâmil MUTLUER, N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ
Kamu Harcamaları Kamu Gelirleri  ve Bütçe Prof. Dr. M. Kamil MUTLUER, Dr. N. Nilay DAYANÇ KUZEYLİ 2020/05 1. Baskı, 327 Sayfa ISBN 978-605-05-0596-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KİTAP BİRİNCİ KISIM  KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARI 1. KAMU HİZMETLERİ VE KAMU HARCAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 1.1. Kamu Hizmetleri 31 1.1.1. Kamu Hizmetlerinin Niteliği 31 1.1.2. Kamu Hizmetlerinin Türleri 33 1.1.2.1. Kamusal Hizmetler 33 1.1.2.2. Yarı Kamusal Hizmetler 34 1.1.2.3. Özel Hizmetler 3...
60,00 TL 54,00 TL
Anonim ve Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu
Yazar: Ömer Alper KÖROĞLU
Anonim ve Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu Ömer Alper KÖROĞLU 2020/05 1. Baskı, 156 Sayfa ISBN 978-625-708-827-5 Yargı Kararları Işığında Anonim ve Limited Şirketlerde Kanuni Temsilcilerin Vergisel Sorumluluğu konulu bu çalışma, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Emine KOBAN’ın danışmanlığında Yüksek Lisans tez çalışması olarak hazırlanmış olup, Prof. Dr. Ömer ÖZKAN, Prof. Dr. Emine KOBAN, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun E...
42,00 TL
Tüm Vergi Kanunları Ücretsiz Kargo
Yazar: Özkan AYKAR
Türk Vergi Sisteminde Yer Alan TÜM VERGİ KANUNLARI Dr. Özkan AYKAR 2020/04 2. Baskı, 1244 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-368-563-4 Konu Başlıkları GELİR VERGİSİ KANUNU 1 KURUMLAR VERGİSİ KANUNU 165 KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU 295 ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 393 VERGİ USUL KANUNU 523 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN           723 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU 783 DAMGA VERGİSİ KANUNU 799 HARÇLAR KANUNU 843 GİDER VERGİLERİ KANUN...
110,00 TL
Vergi Yargılamasında Ehliyet
Yazar: Aslıhan TAŞER
Vergi Yargılamasında Ehliyet Aslıhan TAŞER 2020/04 1. Baskı, 212 Sayfa ISBN 978-625-7953-75-7 Çalışma kapsamında öncelikle vergi davalarının niteliği ve buna göre ehliyet için gerekli koşulların neler olduğu tespit edilmeye çalışılmış, ehliyet açısından getirilen düzenlemeler; mahkemeye erişim hakkı ve adil yargılanma hakkı kapsamında incelenmiş, ayrıca vergi uyuşmazlıklarının adil yargılanma hakkı kapsamına girip girmediğine ilişkin AİHM kararlarına değinilmiştir. İdari yargı ve dolayısıyla ver...
37,00 TL
-10%
Sermaye Şirketlerinde Nev'i Değişikliği ve Vergisel Boyutu
Yazar: Merve Ayçe ÖZMERİÇ
Sermaye Şirketlerinde Nev'i Değişikliği ve Vergisel Boyutu Merve Ayçe ÖZMERİÇ 2020/04 1. Baskı, 145 Sayfa ISBN 978-605-05-0579-5 Günümüzde sermaye şirketleri ekonomik ve ticari gereksinimler başta olmaküzere, bünyelerindeki ihtiyaçlar sebebiyle nev’i değişikliği yolunagitmektedirler. Bu aşamada şirketlerin nev’i değişikliği işleminin tamamlanmasıiçin gerekli şartların sağlanması ve mevzuatta belirtilen yükümlülüklereuyulması gerekmektedir. Şirketlerin nev’ideğişikliği yaparken, bu işlemin vergil...
45,00 TL 40,50 TL
Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep
Yazar: Özgür BİYAN
Mali Hukuk Açısından Mücbir Sebep Doç. Dr. Özgür BİYAN 2020/04 1. Baskı, 277 Sayfa ISBN 978-605-315-824-0 Mücbir sebep hukukun en temel konularından biridir. Sorumluluk hukuku ile doğrudan ilgili olduğundan, hem özel hukuk hem de kamu hukukunda yaygın bir şekilde uygulama alanı bulan önemli bir konudur. Kamu hukuku dallarından biri olan mali hukuk biliminde de mücbir sebepler düzenleme altına alınmıştır. Bu çalışmada mali hukuk biliminin konusunu oluşturan, vergi hukuku, gümrük hukuku ve kamu ih...
78,00 TL
Beyanname Düzenleme Kılavuzu BDK 2020 (4 Cilt) Ücretsiz Kargo
Beyanname Düzenleme Rehberi 2019 (4 Cilt) Maliye Hesap Uzmanları Derneği 2019/03 Baskı, 2168 Sayfa, 4 Cilt, Takım ISBN 978-605-9146-61-6 Yılların geleneği haline gelmiş olan ve Maliye Hesap Uzmanları Derneğinin uzman kadrosu tarafından revize edilip bilgi kullanıcılarının hizmetine sunulan Beyanname Düzenleme Kılavuzu 2020 kitabı 4 ciltten oluşmaktadır. Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili son değişiklikler dikkate alınarak gün...
300,00 TL
Vergi Usul Kanunu ve Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal ÇAĞLAR
Vergi Usul Kanunu ve Yorumu (Açıklamalı ve İçtihatlı) Kemal ÇAĞLAR 2020/03 5. Baskı, 956 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-996-2 Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere egemenlik gücüne dayalı biçimde, zora dayanarak tek taraflı olarak belirledği somut bir şekilde karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade etmektedir. Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergiden elde edilen gelirlerdir. Vergi Usul Kanunu ve diğer yasalar; halkın ortak ...
175,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Vergi Hukuku   Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2020/03 49. Baskı, 234 Sayfa ISBN 978-605-7197-70-6 Birinci Bölüm Tanım, Kapsam, Vergilendirme İlkeleri I Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri, Konusu, Dalları Ve Tanımı II Vergilendirme İlkeleri III Vergi Kanunlarının Zaman, Yer Ve Anlam Bakımından Uygulanması İkinci Bölüm Vergi Hukukunun Kaynakları I Asli Kaynak-Tali Kaynak Ayrımı II Vergi Hukukunun Yasama Organından Doğan Kaynakları III Vergi Hukukunun Yürütme Organından Doğan Kaynaklar...
29,90 TL
Vergi Kanunları
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Vergi Kanunları Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2020/03 10. Baskı, 920 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-62-1 ÖNSÖZ Parafiskal gelirlerle birlikte milli gelirin %40'ından fazlasını oluşturan kamu gelirleri içinde ağırlıklı pay vergi gelirlerine aittir. Vergi kanunları kamu gelirlerinin toplanmasına izin verme yanında bu yetkinin kullanılmasıyla ilgili usul ve yöntemleri de içerirler. Vergi kanunları bu kitaba vergi hukuku derslerinde okutulan sıralamaya uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Öncelikle gen...
34,90 TL
Vergi ve Ceza Hukukunda Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge Ücretsiz Kargo
Yazar: Hatice ELA
Vergi ve Ceza Hukukunda Sahte Belge ve Yanıltıcı Belge Dr. Hatice ELA 2020/03 1. Baskı, 1200 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-2606-9 Kitabın amacı «dar anlamda vergi suçu» (sadece vergi zıyaı ortaya çıkaran suçlar) veya «kamusal vergi suçu» olarak adlandırılan kamunun vergi haklarını tehlikeye sokan ya da zarara uğratan sahte belge kullanma veya düzenleme suçunun hapis cezası ile yaptırım altına alınması ve ceza usul hukuku kuralları çerçevesinde adlî yargı organları tarafından karara bağlanması şa...
250,00 TL
Gayrimenkul Alım Satımı İle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
Yazar: Kemal ÇAĞLAR
Gayrimenkul Alım Satımı İle Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Kemal ÇAĞLAR 2020/02 5. Baskı, 426 Sayfa, ISBN 978-605-300-979-5 Vergi kavramı; devletin, kamu giderlerini karşılamak üzere egemenlik gücüne dayalı biçimde, zora dayanarak tek taraflı olarak belirlediği somut bir şekilde karşılığı olmayan parasal ödemeleri ifade etmektedir.1 Öte yandan devletin, enflasyonist etkisi olmayan asli ve en sağlıklı gelirleri de vergiden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Gelir Vergisi Yasası ve diğer y...
95,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 509 (34 Sayfa)