Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
6111 Sayılı Torba Yasa
VH317 6111 Sayılı Torba Yasa Yetkin Yayınları 2011/04 2. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-975-464-597-2  ...
25,00 TL
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut CANDAN
VH226 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Turgut CANDAN 2018/01 4. Baskı,734 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0264-0 Kitabın Bölüm Başlıkları: Genel Esaslar Kanunun Şümulü,Terimler, Vazifeliler Ve Salahiyetliler Amme Alacaklarının Korunması Ödeme Tecil, Tehir, Gecikme Zammı Alacağın Cebren Tahsili Cebren Tahsil Ve Takip Esasları Menkul Malların Haczi Ve Satışı Gayrimenkul Malların Haczi Ve Satışı İflas Yoluyla Takip Ve Konkordato Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar Ve Cezalar Ve Son Hükümler Z...
200,00 TL
Genel Vergi Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH135 Genel Vergi Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2014/10 7. Bası, 1036 Sayfa ISBN 978-975-464-685-6 Vergi usûl hukuku Vergi ceza hukuku Kamu icra hukuku Vergi yargılaması hukuku Vergi Hukukunun Tanımı, Kapsamı, Vergi Hukukunun Hukuk Sistemimiz İçindeki Yeri ve Bağımsızlığı Sorunu, Diğer Hukuk Dalları İle İlişkisi, Vergi Hukukunun Bölümleri ... Kitabın Konu Başlıkları Vergi Hukukunun Kaynakları Vergi Kanunlarının Uygulanması Vergi Hukukunda Yorum Vergi Ödevi Vergilendirme İşlemleri Vergi İdaresin...
75,00 TL
Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH556 Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2017/09 Baskı, 756 Sayfa ISBN 978-605-05-224-4...
75,00 TL
Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Tahsili
Yazar: Hakan ARSLANER
VH300 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Tahsili Dr. Hakan ARSLANER 2010 Baskı, 468 Sayfa ISBN 978-975-464-570-5  Kitabın Bölüm Başlıkları Kamu Alacakları Ve Cebri İcra Yolları Kamu Alacakları Cebri İcra Yolları Haciz İşlemleri Genel Olarak Fiili Haciz Öncesi İdari İşlemler Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi Öncesi Yapılacak İşlemler Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi Haciz İşlemlerinde Özel Durumlar Haczin Hukuki Sonuçları Kamu Alacağının Tahsil Sürecinde Yer Alan Ya...
55,00 TL
Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH105 Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar  Doç. Dr. Yusuf KARAKOÇ  2000 Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-975-464-161-5...
25,00 TL
Kamu İcra Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH505 Kamu İcra Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2016/05 Baskı, 518 Sayfa ISBN 978-605-05-0110-0 ...
70,00 TL
Türk Hukuku’nda Vergi Kanunlarının  Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH543 Türk Hukuku’nda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Dr. Yusuf KARAKOÇ 2017/05  Baskı, 290 Sayfa , ISBN 978-605-05-0194-0...
75,00 TL
Türk Vergi Hukukunda Re'sen Vergi Tarhı
Yazar: Serhat PİŞKİN
VH584 Türk Vergi Hukukunda Re'sen Vergi Tarhı Serhat PİŞKİN 2018/09 Baskı, XII+239 Sayfa, 60.00 TL ISBN 978-605-05-0335-7 Üç bölümden oluşan çalışmanın Verginin Tarhı ve Tarh Yöntemleri başlıklı birinci bölümünde öncelikle vergi tarhının tanımı ve matrahın belirlenme yöntemleri kısaca anlatılmış.  Re'sen Tarh İşlemini Gerektiren Durumlar başlıklı ikinci bölümünde ise, matrahın re'sen tarh yöntemiyle tespit edilmesini gerektiren nedenler ve hangi hallerde bu sebeplerin meydana gelebileceği ü...
60,00 TL
Türk Vergi Sisteminde Özel Okulların Vergilendirilmesi ve Teşviki
Yazar: Yunus DEMİRLİ
VH467 Türk Vergi Sisteminde Özel Okulların Vergilendirilmesi ve Teşviki Yrd. Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ 2015/12 Baskı, 220 Sayfa ISBN 978-605-05-0019-6  Kitabın Konu başlıkları Eğitim Hizmetlerinin Kamusal Özellikleri Türkiye’de Özel Okulların Gelişimi Özel Okulların Kuruluşu ve Sayısal Analizi Özel Okulların Vergisel Yükümlülükleri Özel Okullara Yönelik Teşvikler...
45,00 TL
Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH072 Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2018/03 3. Baskı, 324 Sayfa, ISBN 978-605-05-0273-2...
75,00 TL
Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi
Yazar: Cihat ONER
VH290 Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi Dr. Cihat ONER 2010 Baskı, 370 Sayfa ISBN 978-975-464-548-4...
45,00 TL
Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler
Yazar: İlhami ÖZTÜRK
VH531 Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Dr. İlhami ÖZTÜRK 2016/12 Baskı, 532 Sayfa ISBN 978-605-05-0066-0...
95,00 TL
Vergi Ceza Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH469 Vergi Ceza Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2016/01 Baskı, 372 Sayfa ISBN 978-605-05-0032-5 Vergi Usul Kanunu ’nda, vergi kanunlarına aykırı fiiller, iki ana grup olarak düzenlenmektedir. Bunlardan bir kısmı, kabahat olarak nitelendirilmekte; bir kısmı ise, ceza hukuku anlamında suç oluşturmaktadır. Vergi Usul Kanunu ’nda vergi kabahatleri olarak nitelendirilen hukuka aykırılıklar, vergi ziyaı , usulsüzlük ve özel usulsüzlük ; ceza hukuku anlamında suç olarak nitelendirilen hukuka aykırılıkl...
65,00 TL
Vergi Hukuku Uygulamaları
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH241 Vergi Hukuku Uygulamaları (Pratik Çalışma Kitabı) Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2016/12 2. Baskı, 446 Sayfa ISBN 978-605-05-0156-8   Birinci baskı ile bu yeni baskı arasında önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır. Her şeyden önce, Vergi Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar başlıklı bir bölüm eklenmiştir. Okuyucuların bu bölümü okuyarak, diğer bölümlerde yapılan açıklamaları daha iyi anlaması amaçlanmaktadır. Şu an itibariyle, belki temel kavramların birçoğuna yer verilememiştir. Yeni baskılarda eksi...
50,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 440 (30 Sayfa)