Vergi Hukuku

Sırala:
Göster:
-10%
6111 Sayılı Torba Yasa
VH317 6111 Sayılı Torba Yasa Yetkin Yayınları 2011/04 2. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-975-464-597-2  ...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Ücretsiz Kargo
Yazar: Turgut CANDAN
VH226 Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun Turgut CANDAN 2018/01 4. Baskı,734 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-05-0264-0 Kitabın Bölüm Başlıkları: Genel Esaslar Kanunun Şümulü,Terimler, Vazifeliler Ve Salahiyetliler Amme Alacaklarının Korunması Ödeme Tecil, Tehir, Gecikme Zammı Alacağın Cebren Tahsili Cebren Tahsil Ve Takip Esasları Menkul Malların Haczi Ve Satışı Gayrimenkul Malların Haczi Ve Satışı İflas Yoluyla Takip Ve Konkordato Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar Ve Cezalar Ve Son Hükümler Z...
186,00 TL 167,40 TL
-10%
Genel Vergi Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH556 Genel Vergi Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2019/10 2. Baskı, 787 Sayfa ISBN 978-605-05-0497-2 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ7 Birinci Baskının ÖNSÖZü9 İÇİNDEKİLER11 KISALTMALAR51 BİRİNCİ BÖLÜM VERGİ HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I.VERGİ HUKUKU KAVRAMI ve KAPSAMI55 A.Vergi Hukuku Kavramı55 B.Vergi Hukukunun Kapsamı57 II.VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ  YERİ ve BAĞIMSIZLIĞI SORUNU58 A.Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri58 B.Vergi Hukukunun Bağımsızlığı Sorunu58 1.Genel Olarak58...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Ücretsiz Kargo
Yazar: Özgecan GÖK
VH591 Gümrük Vergisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar Özgecan GÖK 2019/04 1. Baskı, 458 Sayfa ISBN 978-605-05-0419-4 İÇİNDEKİLER SUNUŞ7 ÖNSÖZ9 İÇİNDEKİLER13 KISALTMALAR 23 GİRİŞ 27 I.KONUNUN TAKDİMİ 27 II.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 28 BİRİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK VERGİSİÖDEVİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR I.GÜMRÜK VERGİSİ KAVRAMI 31 II.GÜMRÜK VERGİSİNİN UNSURLARI 35 A.Genel Açıklama 35 B.Gümrük Vergisi (Borcu) İlişkisinin Tarafları 37 1 .Genel Olarak 37 2.Gümrük Vergisinin Alacaklısı 39 3.Gümrük Vergisinin Borçlusu 42 a....
110,00 TL 99,00 TL
-10%
Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Tahsili
Yazar: Hakan ARSLANER
VH300 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Haciz Yolu İle Tahsili Dr. Hakan ARSLANER 2010 Baskı, 468 Sayfa ISBN 978-975-464-570-5  Kitabın Bölüm Başlıkları Kamu Alacakları Ve Cebri İcra Yolları Kamu Alacakları Cebri İcra Yolları Haciz İşlemleri Genel Olarak Fiili Haciz Öncesi İdari İşlemler Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi Öncesi Yapılacak İşlemler Hacizli Malların Paraya Çevrilmesi Haciz İşlemlerinde Özel Durumlar Haczin Hukuki Sonuçları Kamu Alacağının Tahsil Sürecinde Yer Alan Ya...
51,00 TL 45,90 TL
-10%
Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH105 Kamu Alacaklarının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan ve Vergi Yargısında Çözümlenen Uyuşmazlıklar  Doç. Dr. Yusuf KARAKOÇ  2000 Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-975-464-161-5...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Kamu İcra Hukuku
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH505 Kamu İcra Hukuku Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2016/05 Baskı, 518 Sayfa ISBN 978-605-05-0110-0 ...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları
Yazar: Muzaffer DENİZ
Kanuni Temsilcilerin Kamu Alacaklarından Doğan Sorumlulukları Muzaffer DENİZ 2019/09 1. Baskı, 151 Sayfa ISBN 978-605-05-0455-2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 7 GİRİŞ 13 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI KAVRAMI, KAMU ALACAĞININ KORUNMASI, TEMSİL İLİŞKİSİ VE BENZER MÜESSESELERDEN FARKLARI I.Kamu Alacağı Kavramı 15 II.Kamu Alacağının Korunması veKanunî Temsilci Sorumluluğuna   Başvurulabilmesinin Şartları 17 III. Temsil İlişkisinin HukukîNiteliği 24 A.Temsil İlişkisi 24 B.Temsil Türleri 26 1. Kanunî Temsi...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği)
Yazar: Hasan ORAL
Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye ve Avrupa Birliği) Av. Dr. Hasan ORAL 2019/06 1. Baskı, 281 Sayfa ISBN 978-605-05-0438-5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ5 İÇİNDEKİLER7 KISALTMALAR19 GİRİŞ21 BİRİNCİ BÖLÜM KATMA DEĞERVERGİSİNDE İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ (TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ) I.TÜ RKİYE’DE KATMA DEĞER VERGİSİNDE   İNDİRİM MEKANİZMASININ TEORİK ÇERÇEVESİ 25 1.Katma Değer Vergisi İndirim HakkınınYapısı 25 1.1.Katma Değer Vergisi İndirim HakkınınDoğuşu 25 1.1.1.Mal Teslimi ...
75,00 TL 67,50 TL
-10%
Türk Hukuku’nda Vergi Kanunlarının  Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH543 Türk Hukuku’nda Vergi Kanunlarının Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi Dr. Yusuf KARAKOÇ 2017/05  Baskı, 290 Sayfa , ISBN 978-605-05-0194-0...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Türk Vergi Hukukunda Re'sen Vergi Tarhı
Yazar: Serhat PİŞKİN
VH584 Türk Vergi Hukukunda Re'sen Vergi Tarhı Serhat PİŞKİN 2018/09 Baskı, XII+239 Sayfa, 60.00 TL ISBN 978-605-05-0335-7 Üç bölümden oluşan çalışmanın Verginin Tarhı ve Tarh Yöntemleri başlıklı birinci bölümünde öncelikle vergi tarhının tanımı ve matrahın belirlenme yöntemleri kısaca anlatılmış.  Re'sen Tarh İşlemini Gerektiren Durumlar başlıklı ikinci bölümünde ise, matrahın re'sen tarh yöntemiyle tespit edilmesini gerektiren nedenler ve hangi hallerde bu sebeplerin meydana gelebileceği ü...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Türk Vergi Sisteminde Özel Okulların Vergilendirilmesi ve Teşviki
Yazar: Yunus DEMİRLİ
VH467 Türk Vergi Sisteminde Özel Okulların Vergilendirilmesi ve Teşviki Yrd. Doç. Dr. Yunus DEMİRLİ 2015/12 Baskı, 220 Sayfa ISBN 978-605-05-0019-6  Kitabın Konu başlıkları Eğitim Hizmetlerinin Kamusal Özellikleri Türkiye’de Özel Okulların Gelişimi Özel Okulların Kuruluşu ve Sayısal Analizi Özel Okulların Vergisel Yükümlülükleri Özel Okullara Yönelik Teşvikler...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi
Yazar: Yusuf KARAKOÇ
VH072 Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ 2018/03 3. Baskı, 324 Sayfa, ISBN 978-605-05-0273-2...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi
Yazar: Cihat ONER
VH290 Uluslararası Alanda Vergi İdareleri Arası Bilgi Değişimi Dr. Cihat ONER 2010 Baskı, 370 Sayfa ISBN 978-975-464-548-4...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler
Yazar: İlhami ÖZTÜRK
VH531 Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Dr. İlhami ÖZTÜRK 2016/12 Baskı, 532 Sayfa ISBN 978-605-05-0066-0...
88,00 TL 79,20 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 490 (33 Sayfa)