Ana Kategoriler


Sırala:
Göster:
-10%
Lilith'ten Günümüze Kadın
Yazar: Ayşegül DALKIR KAHVECİ
Lilith'ten Günümüze Kadın ( 6284 Sayılı Kanun'un Şiddeti Önlemedeki Rolü) Ayşegül DALKIR KAHVECİ 2020/04 1. Baskı, 536 Sayfa ISBN 978-605-05-0552-8 Yaratılış efsanelerinden biri Yahudi Talmud’da geçen Adem’inilk eşinin Havva olmayıp eşit koşullarda yaratılan Lilith olduğudur. Lilith,Adem’e boyun eğmeyi reddedip eşit olduklarını ileri sürmesiyle cennettenkovulur. Lilith’in dönmemesi üzerine Havva Adem’in kaburga kemiğinden ona itaatetmesi için yaratılır. Lilith Tanrı’ya baş kaldıran dişi şeytandı...
45,00 TL 40,50 TL
-10%
Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci)
Yazar: M. Tevfik ODMAN
Tarihsel Gelişim Sürecinde Güncelleştirilmiş Mülteci Hukuku (Dünya'da ve Türkiye'de İlticanın Gelişim Süreci) Prof. Dr. M. Tevfik ODMAN 2020/04 1. Baskı, 464 Sayfa ISBN 978-605-05-0554-2 ÖNSÖZ Tarihinderinliklerine kadar uzanan mülteci ve sığınmacı olayları, binlerce yıltoplumları yakından ilgilendirmiştir. Bu olayların içinde yer alan kişilerinyaşadıkları dram geçmişte olduğu gibi günümüzde de tüm ülkeleri ve insanlıkâlemini derinden yaralamaktadır. Mülteci ve sığınmacı olaylarından kaynaklanan...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
Savaş Suçları
Yazar: Gizem UYSAL
Nüremberg Mahkemesi'nden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Savaş Suçları Gizem UYSAL 2020/04 1. Baskı, 166 Sayfa ISBN 978-605-05-0564-1 Tarihsel gelişim süreci içinde uluslararası suçlar nedeniyleyaşanılan insanlık dışı olaylar uluslararası toplumu söz konusu suçlarınyargılanması ve cezalandırılması gerekliliği karşısında harekete geçirmiştir.Özellikle II. Dünya Savaşı’yla birlikte ivme kazanan “Uluslararası CezaMahkemesi” kurma çalışmaları, Nüremberg, Tokyo, Yugoslavya ve Ruanda ad hoc mahkemeleri...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Sosyal Medya Paylaşım Sorumluluğu Dr. Gökhan TANERİ 2020/04 1. Baskı, 757 Sayfa ISBN 978-605-05-0558-0 İÇİNDEKİLER SOSYAL MEDYA PAYLAŞIM SORUMLULUĞU25 A. SUÇ VE SOSYAL MEDYA:26 B. KOPYA SUÇLAR:28 C. GÖSTERİ SUÇLARI: 29 Ç.MEDYA VE DUYGULAR: 29 a. 2-7 yaş grubu çocuklarda korku: 31 b. 07-11 yaş grubu çocuklarda korku: 31 c. 12 yaş ve üstü çocuklarda korku: 31 ç.Çocuklara Yönelik Sosyal Medya Tehditleri32 D.TİCARET VE REKLAM: 32 E. CİNSELLİK33 F. EĞİTİM: 35 G. SOSYALLEŞME: 36 Ğ.DİJİTAL OYUNLAR: 37 ...
175,00 TL 157,50 TL
-10%
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları Ücretsiz Kargo
Yazar: Gökhan TANERİ
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Hakaret ve Şerefe Karşı Suçlar Bunlardan Doğan Tazminat ve İdari Yargı Kararları Dr. Gökhan TANERİ 2020/04 1. Baskı, 960 Sayfa ISBN 978-605-05-0559-7 Özelhayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, hakaret suçu ile bunlardan doğantazminat davaları, iş sözleşmesinin feshi, disiplin hukukuna ilişkin sonuçlar,meslekten çıkarma cezası, sosyal medyada kullanılan tazminat ve cezayaptırımını gerektiren söz ve davranışlar, mahkeme kararlarına karşı baş...
190,00 TL 171,00 TL
-10%
Schutz Des Bürgen
Yazar: Ahmet Hakan DAĞDELEN
Schutz Des Bürgen Ein Rechtsvergleich zwischen Österreich und der Türkei Ahmet Hakan DAĞDELEN 2020/04 1. Baskı, 317 Sayfa ISBN 978-605-05-0553-5 INHALTSÜBERSICHT I.Einführung A.Ausgangspunkt1 B.Der Begriff „Bürge“1 1.Österreich1 2.Türkei5 3.Vergleich9 C.Gang und Ziel der Untersuchung10 II.Unüberlegte Bürgschaftsübernahme A.Probleme im Überblick13 B.Vergleichbare Instrumente15 1.Vorvertragliche Aufklärung des potenziellen Bürgen15 2.Schriftform27 3.Verbraucherrechtliches Rücktrittsrecht51 4.Orden...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Sigortalanabilir Menfaat İlkesi
Yazar: Etem KARA
Sigortalanabilir Menfaat İlkesi Dr. Etem KARA 2020/04 1. Baskı, 236 Sayfa ISBN 978-605-05-0551-1 “Sigortalanabilir Menfaat İlkesi” konusu, İngiltere’de doğmuş vemodern anlamda sigorta hukukunun da karakterini şekillendirmiştir. Öyle kisigorta sözleşmelerinin geçerliliği sigortalanabilir menfaatin varlığı şartınabağlı bulunmakta, bu koşulu karşılamayan sözleşmeler ise geçersiz kabuledilmektedir. Ayrıca sigorta sektörünün daralması veya çeşitlenip derinleşerekgelişebilmesi sigortalanabilir menfaat...
60,00 TL 54,00 TL
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık
Yazar: Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ
Karşılaştırmalı Anayasa Hukukunda Halka Ait Anayasacılık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ 2020/03 1. Baskı, 192 Sayfa ISBN 978-625-7953-57-3 "Bir gün adamın biri, restorana gider ve menüden tavuk seçer. Ancak garson, tavuğun bittiğini söyler. Bunun üzerine adam, "o zaman et olsun" der ancak garson, etin de bittiğini söyler. Adam, sormaya devam eder ve menüden neyi istese "bitti" şeklinde yanıt alır. Bunun üzerine adam, garsona dönerek şöyle der: "Ben bunun menü olduğunu düşünmüştüm, anayasa değil! " (…)...
33,00 TL
-10%
Satıcının Zapttan Sorumluluğu
Yazar: Mehmet AKÇAAL
Satıcının Zapttan Sorumluluğu Dr. Mehmet AKÇAAL 2020/03 1. Baskı, 290 Sayfa ISBN 978-605-05-0542-9 İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER 9 II. KISALTMALAR CETVELİ 17 III. BİBLİYOGRAFYA 21 GİRİŞ KONUNUN SUNUMU, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI I. KONUNUN SUNUMU 53 II. KONUNUN ÖNEMİ 54 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 56 BİRİNCİ BÖLÜM SATICININ ZAPTTAN SORUMLULUĞU KAVRAMI, MUKAYESELİ HUKUKTA DÜZENLENİŞİ, HUKUKÎ NİTELİĞİ, BENZER KAVRAMLARDAN FARKI, ÇEŞİTLERİ VE UYGULAMA ALANI  § 1...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi
Yazar: Ersin ERDOĞAN
Hakem Kararlarının Kesin Hüküm Etkisi Doç. Dr. Esin ERDOĞAN 2020/03 2. Baskı, 309 Sayfa ISBN 978-605-05-0562-7 Devlet mahkemesi kararları açısından kesin hüküm kurumu, hukukumuzda pek çok monografik çalışmaya konu olmuştur. Ancak, insan ilişkilerinin yerel boyutların, hatta maddî gerçekliğin ötesine taşındığı 21. yüzyılda, farklı ülkelerdeki insanların, karşı tarafın tâbiiyetini taşıdığı mahkemelere olan güven sorunu ve sürâtle uyuşmazlıkların giderilmesi ihtiyacı sebebiyle, devlet yargısı yan...
70,00 TL 63,00 TL
Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat BALCI, Sinem TURAN
Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I Prof. Dr. Murat BALCI, Av. Sinem TURAN 2020/03 1. Baskı, 1518 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-981-8...
260,00 TL
Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Kişilik Hakkı İhlalleri
Yazar: Gönül AKYASAN BİRSEN
Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Kişilik Hakkı İhlalleri Av. Gönül AKYASAN BİRSEN 2020/03 1. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-5992-0 İnternetin günlük yaşamın bir parçası halinde gelmesi, cepte-çantada kişilerin her an yanında olması, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın iletişim kurulabilmesine imkân vermesi; insanlar arası-toplumsal iletişimin ve ağırlıklı olarak kişilik hakkı ihlallerinin "gerçekleşme şeklinin" değişmesine neden olmuştur. Günümüzde internet üzerinden iletişimin sağ...
55,00 TL
-10%
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu
Yazar: Sevil YILDIZ
Roma Hukukunda Soybağı Kurulmamış Çocuğun Hukuki Durumu Ar. Gör. Sevil YILDIZ 2020/03 1. Baskı, 149 Sayfa ISBN 978-605-05-0539-9 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR13 KAYNAKÇA15 İNCELENEN METİNLER26 GİRİŞ31 BİRİNCİ BÖLÜM ROMAHUKUKUNDA EVLENME I.IUS CIVILE AİLESİ35 A.FAMILIA (AİLE)KAVRAMI 35 B.STATUS FAMILIAE KAVRAMI41 C.AİLE ÜYELERİ 42 1.Pater Familias 42 a.Kavram42 b.Pater Familias'ın Aile Evlatları Üzerinde Egemenlik Hakkı (Patria Potestas)45 2.Mater Familias 52 a.Kavram52 b.Mater Familias’ın Aile İçindek...
45,00 TL 40,50 TL
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları
Yazar: Hamide BAĞÇECİ
Siyasal Katılım Aracı Olarak Referandum: Avrupa Birliği ve Türkiye Uygulamaları Hamide BAĞÇECİ 2020/03 1. Baskı, 419 Sayfa ISBN 978-625-7953-60-3 Tarihsel süreç içinde istikrarlı demokrasilerde gerçekleşen başarılı ve demokratik referandum örnekleri olmakla birlikte otoriter yönetimler tarafından manipüle edilerek kötüye kullanılmış birçok referandum uygulaması bulunmaktadır. Hatta yöntem olarak çoğunlukçu modeli temsil ettiği için referandumun, demokratik yönetimler tarafından başlatılmış olsa ...
55,00 TL
Sigorta Hukuku
Yazar: İnci Deniz KANER
Sigorta Hukuku Prof. Dr. İnci Deniz KANER 2020/03 4. Baskı, 109 Sayfa ISBN 978-975-368-565-8 Sigorta Hukuku isimli bu kitabın hazırlanmasındaki amaç, sigorta hukukunun kaynakları ve temel kavramları hakkında, başta hukuk fakültesi öğrencileri olmak üzere, okuyucuya genel bilgilerin verilmesinden ibarettir. Kitap "Sigorta Hukuku " ismi altında yayınlanmış olmakla birlikte, sigorta sözleşmelerinin özel türlerini ayrı ayrı ele almamış, çünkü özel sigorta türlerinin her biri aslında, tek başına bir ...
15,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 9569 (638 Sayfa)