Yasa Metinleri

Sırala:
Göster:
Vergi Kanunları
Yazar: Nurettin BİLİCİ
Vergi Kanunları Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ 2020/03 10. Baskı, 920 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-7197-62-1 ÖNSÖZ Parafiskal gelirlerle birlikte milli gelirin %40'ından fazlasını oluşturan kamu gelirleri içinde ağırlıklı pay vergi gelirlerine aittir. Vergi kanunları kamu gelirlerinin toplanmasına izin verme yanında bu yetkinin kullanılmasıyla ilgili usul ve yöntemleri de içerirler. Vergi kanunları bu kitaba vergi hukuku derslerinde okutulan sıralamaya uygun bir şekilde yerleştirilmiştir. Öncelikle gen...
34,90 TL
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu
Yazar: İlhan HELVACI
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları Prof. Dr. İlhan HELVACI 2020/02 3. Baskı,784 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-368-562-7 TÜRKMEDENÎ KANUNU BAŞLANGIÇ A.Hukukun uygulanması ve kaynakları   m. 1 B.Hukukî ilişkilerin kapsamı I.Dürüst davranma . m. 2 II.İyiniyet....... m. 3 III.Hâkimintakdir yetkisi. m. 4 C.Genel nitelikli hükümler ...... m. 5 D.İspat kuralları I.İspat yükü.. m. 6 II.Resmîbelgelerle ispat . m. 7 BİRİNCİKİTAP KİŞİLERHUKUKU BİRİNCİKISIM GERÇEKKİ...
75,00 TL
-10%
TMK-Türk Medeni Kanunu (Cep)
TMK-Türk Medeni Kanunu (Cep) 2020/02 19. Baskı, 358 Sayfa ISBN 978-605-242-589-3 - TMK nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun - Çocuk Koruma Kanunu - Tapu Kanunu...
15,00 TL 13,50 TL
-10%
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu (Cep)
İYUK - İdari Yargılama Usulü Kanunu 2020/02 17. Baskı, 215 Sayfa ISBN 978-605-242-591-6 - Danıştay Kanunu - Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanununun İYUK ile ilgili Bölümleri - Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun - Anayasa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru Formu...
8,50 TL 7,65 TL
-10%
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik) 2020/02 19. Baskı, 309 Sayfa , Cep Boy ISBN 978-605-242-587-9 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Bilirkişilik Kanunu - Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi...
12,00 TL 10,80 TL
-10%
AY - T.C. Anayasası (Cep)
Yazar: Celal ÜLGEN
T.C. Anayasası (EnMinik) 2020/02 20. Baskı, 242 Sayfa ISBN  978-605-242-593-0...
5,00 TL 4,50 TL
-10%
TTK - Türk Ticaret Kanunu (Cep)
6102 sayılı Yeni TTK TTK- Türk Ticaret Kanunu (Cep) 2020/02 19. Baskı, 693 Sayfa ISBN 978-605-242-590-9  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun - Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ...
23,50 TL 21,15 TL
-10%
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Cep)
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Cep) 2020/02 4. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-605-242-592-3 - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ...
13,50 TL 12,15 TL
-10%
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik) 2020/02 21. Baskı, 348 Sayfa, Cep Boy ISBN 978-605-242-582-4 - TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Kabahatler Kanunu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun - Adli Sicil Kanunu - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun - Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun - Terörle Mücadele Kanunu...
12,50 TL 11,25 TL
-10%
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu (Cep)
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu(Cep) 2020/02 17. Baskı, 500 Sayfa ISBN 978-605-242-585-5 - Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli - CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun Yürürlükte Olan Hükümleri - Terörle Mücadele Kanunu - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun - Çocuk Koruma Kanunu - Denetimli Serbestlik H...
18,00 TL 16,20 TL
-10%
T.C. Anayasası Tck-Cmk-Cgtik ve İlgili Mevzuat ( Cep)
T.C. Anayasası Tck-Cmk-Cgtik ve İlgili Mevzuat ( Cep) 2020/02 16. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-242-586-2 - Türk Ceza Kanunu - TCK nın Yürülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Kabahatler Kanunu - Ceza Muhakemesi Kanunu - CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu - Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği - Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği...
22,00 TL 19,80 TL
-10%
TBK - Türk Borçlar Kanunu (Cep)
TBK - Türk Borçlar Kanunu 2020/02 19. Baskı, 208 sayfa ISBN 978-605-242-588-6...
10,50 TL 9,45 TL
Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları  (T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat)
Yazar: Gürsel YALVAÇ
Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları  (T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat) Gürsel YALVAÇ 2019/03 35. Baskı,1141 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-697-8...
40,00 TL
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası)
Yazar: Remzi ÖZMEN
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası) Remzi ÖZMEN 2019/02 3. Baskı, 272 Sayfa ISBN 978-975-02-5348-5 Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halk oylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önceki halini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Kitabın; sol sayfalarında değişiklik sonrası oluşan Yeni Metin, sağ sayfalarında ise değişiklik öncesi Eski Metin yer almaktadır. 6771 sayılı Kanunun "yürürlüğ...
15,00 TL
-10%
TTK -Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM05 TTK - Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat TTK TTKUK, KoopK, SerPK, BankK, ÇekK, RKHK, İHRÖK, TRK,   FaizK, GemiSK, SigK, SMK, EDevTK, BÇK, TRK, ETK, PTK, EİK, KGKK, TSY 2018/03 6. Baskı, 1124 Sayfa ISBN 978-605-05-0239-8 En Son Değişiklikleriyle ( ... 7033, 7061 , 7069, 7078, 7079, 7099, 7101 s.K’larla ve 678, 684, 687, 690, 691, 694 ve 696 s. KHK’lerle Değişik) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TTKUK ) TTK/eTTK Karşıl...
33,00 TL 29,70 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 25 (2 Sayfa)