Yasa Metinleri

Sırala:
Göster:
Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları  (T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat)
Yazar: Gürsel YALVAÇ
Ceza ve Yargılama Hukuku Yasaları  (T.C. Anayasası TCK, CMK, CGTİK ve İlgili Mevzuat) Gürsel YALVAÇ 2019/03 35. Baskı,1141 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-300-697-8...
40,00 TL
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası)
Yazar: Remzi ÖZMEN
Karşılaştırmalı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Referandum Değişikleri Sonrası) Remzi ÖZMEN 2019/02 3. Baskı, 272 Sayfa ISBN 978-975-02-5348-5 Bu Kitap, Anayasamızın, 6771 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerinin; Halk oylamasına sunularak kabul edilen yürürlükteki hali ile değişiklikten önceki halini karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Kitabın; sol sayfalarında değişiklik sonrası oluşan Yeni Metin, sağ sayfalarında ise değişiklik öncesi Eski Metin yer almaktadır. 6771 sayılı Kanunun "yürürlüğ...
15,00 TL
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları
Yazar: İlhan HELVACI
Notlu ve Açıklamalı Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu Yürürlük Kanunları Prof.Dr.İlhan HELVACI 2018/10 2.Baskı,778 Sayfa,Ciltli ISBN 978-975-368-502-3...
45,00 TL
-10%
TTK -Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM05 TTK - Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat TTK TTKUK, KoopK, SerPK, BankK, ÇekK, RKHK, İHRÖK, TRK,   FaizK, GemiSK, SigK, SMK, EDevTK, BÇK, TRK, ETK, PTK, EİK, KGKK, TSY 2018/03 6. Baskı, 1124 Sayfa ISBN 978-605-05-0239-8 En Son Değişiklikleriyle ( ... 7033, 7061 , 7069, 7078, 7079, 7099, 7101 s.K’larla ve 678, 684, 687, 690, 691, 694 ve 696 s. KHK’lerle Değişik) Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TTKUK ) TTK/eTTK Karşıl...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
TTK - Türk Ticaret Kanunu (minik)
YM05m 6102 sayılı Yeni TTK (... 7033, 7061 , 7069, 7078, 7079, 7099, 7101 s. Kanunlarla Değişik) TTK- Türk Ticaret Kanunu (minik) TTK, TTKUK, TTK/eTTK kaşılaştırmalı, TTK Kavram Dizinli 2018/03 5. Baskı, 854 sayfa 17,5 TL ISBN 978-605-05-0285-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TTK/eTTK - eTTK / TTK Karşılaştırmalı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) TTK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TTKUK )  TTK Madde ve Kavram Dizinleri...
17,00 TL 15,30 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat
YM02 AY-TCK-CMK-CGİK ve İlgili Mevzuat 2018/01 10. Baskı, 1066 Sayfa ISBN 978-605-05-0201-5 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (...6770, 7020, 7035, 7061  s.  K'la ve 690, 691,694, 696 s. KHK'lerle Değişik) ATIFLI - KARŞILAŞTIRMALI GÖREVLİ MAHKEMELER TERÖT VE UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR   T.C. Anayasası ( AY ) Avrupa İnsan Hakları Sözleş­mesi ( AİHS ) Medeni ve Siyasi Haklar Sözleş­mesi’nin İlgili Hükümleri ( MSHS ) Türk Ceza Ka­nunu ( TCK ) (694 s. KHK ile değişik m. 188, 190, 228) TCK’nun...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
AvK - Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat
YM28 AvK Avukatlık Kanunu ve İlgili Mevzuat   2018/05 10..Baskı, 462 Sayfa ISBN 978-605-05-0297-8 KANUNLAR Avukatlık Kanunu ( AvK ) ve Değişen ve Yürürlükten Kaldırılan Hükümleri Avukatlık Yardımlaşma Kanunu ( AvYK )  YÖNETMELİKLER  Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ( AvKYön ) Reklam Yasağı Yönetmeliği ( ReklYY ) Adli Yardım Yönetmeliği ( AYardY ) Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği ( AvOrtY ) Avukat Staj Yönetmeliği ( AvStajY ) Staj Kredi Yönetmeliği ( AvStajKY )  Soyal Yardım ve Day...
19,00 TL 17,10 TL
-10%
TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar (minik)
YM02m TCK-CMK-CGİK ve İlgili Kanunlar 2017/01 Baskı, 932 Sayfa ISBN 978-605-05-0176-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE (..., 6704, 6706, 6722, 6745, 6754, 6758, 6763 s. K. ve 668, 671, 674 , 680 s. KHK Değişik) Türk Ceza Kanunu ( TCK ) TCK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( TCKUK ) Kabahatler Kanunu ( KK ) Terörle Mücadele Kanunu ( TerMK ) Ceza Muhakemesi Kanunu ( CMK ) CMK’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun ( CMKUK ) Ceza ve Güvenlik Tedbirle­rinin İnfazı Hakkında Kanun ( CGİ...
17,00 TL 15,30 TL
-10%
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Minik)
YM08m İİK - İcra ve İflas Kanunu (minik) 2016/03 4. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-05-0049-3 İLGİLİ KANUNLAR İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hk Kanun ( FaizK ) Tebligat Kanunu (TebK) İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname ( İİKNiz ) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ( İİKYön ) Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırıl­masına Dair Yönetmelik ( YYYön ) TebK’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( TebY ) Elektronik Tebligat Yönetmel...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
TBK - Türk Borçlar Kanunu (minik)
YM04m TBK - Türk Borçlar Kanunu TBKUK, FaizK, FFFŞK, EİK, EPK 2016/03 4. Baskı, 750 sayfa ISBN 978-605-05-0048-6 EN SON DEĞİŞİKLİKLERİYLE TBK/EBK - eBK / TBK Karşılaştırmalı Türk Borçlar Kanunu ( TBK ) TBK’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun ( TBKUK ) Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun ( FaizK ) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ( FFFŞK ) Elektronik İmza Kanunu ( EİK ) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuru...
10,00 TL 9,00 TL
TMK-Türk Medeni Kanunu (minik)
YM03m TMK-Türk Medeni Kanunu (minik) TMKUK, DerK, UNTKK, VakıfK, VakıfT, DerVakK, AileMK, AKDK, TKAKK 3016/03 4. Baskı, 770 Sayfa ISBN 978-605-05-047-9 Türk Medenî Kanunu (TMK) Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hk Kanun (TMKUK) Dernekler Kanunu (DernK) Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması Hk Kanun (UNTKK) Vakıflar Kanunu (VakıfK) TMK Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hk Tüzük (VakıfT) Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Da...
10,00 TL
-10%
Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat
YM3/4 En Son Değişiklikleriyle – Karşılaştırmalı Türk Medeni Kanunu(TMK) / Türk Borçlar Kanunu(TBK) ve İlgili Mevzuat MÖHUK • OrganDNK • KanÜK • NüfusHK • DerK • UlusNTK • VakıfK • VakıfTüz • DerVakK AileMK• AKDK • KMK • TaşMTÖK • TapuK • KadK • OrmanK • OKKDK • OSÇYT • MeraK TKAKK • KTVKK •   TST • FaizK • FFFŞK • EİK • CISG 2018/05 6.Baskı, 1050 Sayfa ISBN 978-605-05-139-1 Türk Medenî Kanunu ( TMK ) ile Karşılaştırmalı (eMK) TMK'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekl...
33,00 TL 29,70 TL
-10%
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
YM06m HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik) 2015/04 3. Baskı, 798 sayfa ISBN 978-975-464-931-4 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) (6644 s.K'la Değişik 47, 109) HMK Yönetmeliği ( HMKY ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hk Kanun ( ADYMK ) Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ( AileMK ) İş Mahkemeleri Kanunu ( İşMK ) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hk Kanun ( MÖHUK ) Milletlerarası Tahkim Kanun...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik)
YM10m SSGSSK - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Minik) 2015/05 3.Baskı, 790 Sayfa ISBN 978-975-464-934-5 İLGİLİ KANUNLAR Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ( 6645 s.K'la Değişik 5, 30, 80, 81, 102, Ek 10, GEÇ 14, 20, 43, 59, 61-66) Mülga Sosyal Güvenlik Yasalarının Yürür­lükteki Hükümleri ( SSK , Tar.SSK , Bağ-KurK , ESK ) (6645 s. K'la Değişik ESK madde 89, Geç 206) İşsizlik Sigortası Kanunu ( İşsizlikSK ) (6645 s. K'la Değişik 48, Ek 3, 4, Geç ...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
Yeni İş Yasaları (Minik)
YM09m En Son değişiklikleri ile Yeni Bireysel ve Toplu İş Yasaları (Minik) 2015/05 5. Baskı, 812 Sayfa ISBN 978-975-464-935-2 İLGİLİ KANUNLAR İş Kanunu ( İşK ) (6645 s. K'la Değişik 41, 46, 55, 63, 69, 71, 104, 112, Ek 2) Deniz İş Kanunu ( DzİşK ) Basın İş Kanunu ( BasİşK ) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ( İSGK ) (6645 s. K'la Değişik 8, 25, 25/A, 26, 30, Geç 4, Geç 9) Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu ( STİSK ) Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu ( KGSenK ), Özel Kuruluş ve Mesleki E...
10,00 TL 9,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 24 (2 Sayfa)