Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İİ032 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Doç. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/01 15. Baskı, 401 Sayfa ISBN 978-605-05-0379-1 Bu baskıda, kitap tamamen gözden geçirilmiş, İcra ve İflâs Kanunumuzda 6103, 6217, 6352, 6518, 6728, 6754, 6763 sayılı Kanunlar ile 669, 673 ve 694 sayılı KK'lerle yapılan son değişiklikler ile mevzuattaki yenilikler işlenmiştir. Birinci bölüm , “Problemler”e ayrılmıştır. Burada önce, çözüml...
60,00 TL 54,00 TL
İcra ve İflas Kanunu Ücretsiz Kargo
Yazar: Mahmut ÇOŞKUN
İİ162 Açıklama - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu   Mahmut COŞKUN 2016/02 5. Baskı, 4 Cilt, 5480 Sayfa, Takım, ISBN 978-975-02-3604-4 İcra ve İflas Kanunu'nun her bir maddesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik ve genelgelere yer verilmiştir. 5/7/2012 tarihinde yayınlanan 6352 sayılı Kanunla icra ve iflas Kanunu da yapılan değişiklikler, yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Tebl...
950,00 TL
İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
İİ230 İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2019/10 6. Baskı, 588 Sayfa, Cilti ISBN 978-605-7820-43-3 Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabının beşinci basısının tükenmesi üzerine altıncı bası yayına hazırlanmıştır. Bu basıda da asıl amaç, icra ve iflas hukuku bilgisinin lisans sevi...
65,00 TL
-10%
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
İİ004 Notlu-Gerekçeli İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/09 5. Baskı, 564 Sayfa, ISBN 978-605-05-0462-0...
50,00 TL 45,00 TL
İcra El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: Yavuz SÜPHANDAĞ
İİ191 İcra El Kitabı   Açıklamalı ve 1896 Adet Özet İçtihatlarla Yavuz SÜPHANDAĞ 2019/03 10. Baskı, 1031 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-284-6 Kitabın Konu Başlıkları Harçlar Takip Talebi Haciz -Haczedilmezlik İstihkak Satış Sıra Cetveli İflas Konkordato Brüt Alacaklarının Netleştirilmesi Pratik Bilgiler Merkez Takip Sistemi...
155,00 TL
İcra ve İflas Kanunu
Yazar: Önder KANYILMAZ
İİ210 İcra ve İflas Kanunu Önder KANYILMAZ 2013/05 Baskı, XXIV+360 Sayfa ISBN 978-605-5187-57-6 ...
22,00 TL
-10%
İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
İİ251 İcra ve İflâs Kanunu Şerhi Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2016/06 Baskı, 1502 Sayfa ISBN 978-605-05-0111-7  İcra ve İflâs Kanunu da, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi özel hukuk ilişkilerinde, borçlunun borcunu kendi rızasıyla ödememesi halinde, alacaklının, Devlet’in bu iş için oluşturduğu (cebrî) icra organları aracılığıyla alacağına en kısa zamanda tam olarak kavuşması ve ayrıca, borçlunun haklarının da korunması ile ilgili kuralların düzenlendiği temel hukukî metindir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Minik)
YM08m İİK - İcra ve İflas Kanunu (minik) 2016/03 4. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-05-0049-3 İLGİLİ KANUNLAR İcra ve İflas Kanunu ( İİK ) Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Hk Kanun ( FaizK ) Tebligat Kanunu (TebK) İcra ve İflâs Kanunu’nun Tatbikatına Dair Nizamname ( İİKNiz ) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği ( İİKYön ) Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırıl­masına Dair Yönetmelik ( YYYön ) TebK’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ( TebY ) Elektronik Tebligat Yönetmel...
10,00 TL 9,00 TL
-10%
İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ali GÜNEREN
İİ138 İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları Ali GÜNEREN 2014/05 3. Baskı, 1742 Sayfa ISBN 978-975-464-831-7 “İcra ve İflâs Hukukunda İstihkak Davaları” adını taşıyan ve ikinci baskısı 2008 yılında yapılan bu eserin yeni baskısı, Siz Değerli Okuyuculardan gelen yoğun istek, yasal değişiklikler ve uygulamadaki gelişmeler gözetilerek yeniden yazılarak sunulmuştur. Eserde, istihkak davaları özellikle Yüksek Mahkeme Kararları ışığında, uygulama yönüyle ele alınmış, gerekli görüldükçe öğretinin gö...
153,00 TL 137,70 TL
İcra ve İflas Hukukunda Harçlar,  Masraflar ve Vergiler ile İlgili Güncel Sorunlar
Yazar: Hüseyin DEMİR, Erdem DEMİR
İİ189  İcra ve İflas Hukukunda Harçlar,  Masraflar ve Vergiler ile İlgili Güncel Sorunlar Hüseyin DEMİR - Erdem DEMİR 2016/01 4. Baskı, 392 Sayfa   ISBN 978-605-168-085-9 Bu çalışmada İcra ve İflas Hukuku'nda yer alan harçlar ayrıca; İcra İflas Hukuku'nda cezaevi yapı harçlarını, masrafları, katma değer vergisini, damga vergisini ve icra işlemlerini ilgilendiren diğer vergiler incelenmiştir. Çalışmada özellikle icra dairelerinin uygulamaları ele alınarak konular incelenmeye çalışılmıştır. Özelli...
54,00 TL
Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)