İsa KARAKAŞ

Sırala:
Göster:
Emeklilik Uygulaması ve Davaları El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS307 Emeklilik Uygulaması ve Davaları El Kitabı İsa KARAKAŞ 2016/01 4. Baskı, 1152 Sayfa Ciltli  ISBN 978-605-68530-6-7 Bu eser, Sosyal Güvenlik reformu bağlamında EMEKLİLİK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SGK, SSK TARIM, BAĞ-KUR TARIM, ÖZÜRLÜ-MALULEN- DUL VE YETİM-YAŞLILIK, PRİMSİZ EMEKLİLİK…) ile ilgili kaleme alınan uygulamalı, örnekli, tablolu, form ve dilekçe örnekli, herkesin kolaylıkla faydalanabileceği şekilde tasarlanan ilk kapsamlı kitap olma özeliğini taşımaktadır. Okuyucula...
235,00 TL
İş Kazası Uygulamaları-İş Göremezlik Maddi-Manevi Destekten Yoksun Kalma İle SGK Rücu Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS391 SGK - İş Sağlığı ve Güvenliği TCK İle TBK Açısından Tüm Yönleriyle İş Kazası Uygulamaları-İş Göremezlik Maddi-Manevi Destekten Yoksun Kalma İle SGK Rücu Davaları İsa KARAKAŞ 2015/01 2. Baskı, 1184 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-029-3 Sosyal Güvenlik reformu bağlamında yürürlüğe giren mevzuat kapsamında iş kazaları konusun da çok kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. 2008 Ekim ayı başında yürürlüğe tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe konan SGK’nın uygulama kanunu olan 5510 sayılı Kanunda yer...
159,00 TL
Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS288 Tüm İşyerleri İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik El Kitabı İsa KARAKAŞ 2019/01 5. Baskı, 1000 Sayfa, Ciltli   ISBN 978-975-8899-10-4 Her türlü ve her sektördeki işyerlerinin ve işverenlerin SGK (SSK ve Bağ-Kur) işlemlerini uygulamalı - örnekli - açıklamalı ve pratik bir rehber anlayışıyla hazırlanan bu eserin 5. Baskısında tüm mevzuat değişiklikleri gözönünde bulundurularak baştan sona güncellenerek yenilenmiştir. Tamamı örnekli ve açıklamalı olan bu kitap; bütün İşyeri, İşveren, İş...
185,00 TL
Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS237 Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı ( 6331 s. İSG, SGK, TCK ve Borçlar Kanunu Açısından Tüm Yönleriyle) İsa KARAKAŞ 2019/04 4. Baskı, 1016 Sayfa ISBN 978-605-80830-1-1 Kitabın 4. Baskısında; faaliyet konusu ve büyüklüğü ne olursa olsun özel-kamu tüm işyerleri ve çalışanları, tüm iş güvenliği profesyonelleri, avukat ve hukukçular, akademisyen ve öğrenciler, müfettiş-denetmen, bilirkişi ve danışmanlar ile diğer ilgililer dahil olmak üzere herkesin ihtiyaçları gözetilerek "İş Sağlığı ...
239,00 TL
Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS335 Güncel Yargı Kararları Form - Belge ve Dilekçe Örnekleriyle Uygulamada Meslek Hastalığı Davaları ve Tazminat Davaları İsa KARAKAŞ 2012/05 2. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-6054490-42-4 Bu eser, meslek hastalıklarına ilişkin sosyal güvenlik reformu sonrasında tüm SGK işlemleri ve uygulamaları, rücu davaları ile Borçlar Kanunu hükümlerine göre açılan maddi–manevi tazminat davaları ile sigortalının ölümü halinde destekten yoksun kalanların açacağı tazminat davalarının birlikte bir bütünlük içinde ...
55,00 TL
SGK - İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları İle Çözüm Yolları Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS211 SGK - İŞKUR ve İş Mevzuatında İdari Para Cezaları İle Çözüm Yolları İsa KARAKAŞ 2019/03 3. Baskı, 1016 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-68530-8-1 SGK, 4857 sayılı İş Kanunu, İŞKUR-İşsizlik Sigortası, Yabancılar Mevzuatı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarında öngörülen yükümlülükler, bu yükümlülüklere bağlı olarak uygulanan idari para cezaları ile ihtilaflarının çözüm yolları bir bütün olarak en kapsamlı bir şekilde bu eserde ele alınmış. Alanında alternatifsiz ve tek güncel kita...
259,00 TL
SGK Prim Belgeleri Düzenleme&Prim Teşvikleri Kılavuzu
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS439 Uygulamalı SGK Prim Belgeleri Düzenleme&Prim Teşvikleri Kılavuzu İsa KARAKAŞ 2013/03 Baskı, XXXII+808 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-87678-2-9 ...
90,00 TL
İş Kazası  Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS199 İş Kazası  Meslek Hastalığı Uygulaması & İhtilafları İle Çözüm Yolları İsa KARAKAŞ 2017/04 3. Baskı, 1360 Sayfa, Ciltli  ISBN  978-605-82696-7-5...
275,00 TL
Tüm Yönleriyle Asgari İşçilik Uygulamaları El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İH041 Tüm Yönleriyle Asgari İşçilik Uygulamaları El Kitabı İsa KARAKAŞ 2019/07 5. Baskı, 1008 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-80830-3-5 Asgari işçilik alanında ilk ve en kapsamlı eser olma özeliğine de sahip olan bu kitabın baştan sona tamamen yenilenip güncellenen bu baskısın da sektörel asgari işçilik uygulamalarının yanı sıra SGK Müdürlükleri, Müfettiş ve SMMM-YMM uygulamalarına ilişkin örnekler daha da çoğaltılmış, asgari işçilik uyuşmazlıklarının çözüm yolları daha geniş bir şekilde ele al...
269,00 TL
İş Hukukunda Kıdem - İhbar ve Kötüniyet Tazminatı ihtilafları - Çözüm Yolları ile İbraname Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS384 İş Hukukunda Kıdem - İhbar ve Kötüniyet Tazminatı ihtilafları - Çözüm Yolları ile İbraname İsa KARAKAŞ 2016/01 2. Baskı, 712 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-168-101-6 Eserin ilk bölümünde “Geçerli İbraname”nin nasıl düzenlenmesi gerektiği Yargıtay kararları ve yeni Borçlar Kanunu ile diğer hukuksal düzenlemeler ışığında tüm yönleriyle ele alınmış ve somut örneklere yer verilmiştir. Kitabın diğer bölümlerinde ise söz konusu tazminatlarla ilgili çok sınırlı bir yasal düzenleme olması nedeniyle, ö...
150,00 TL
SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS284 SGK İş Kazası Uygulamaları ve İş Kazası Davaları İsa KARAKAŞ 2011/01 3. Baskı, XXVIII+602 Sayfa ISBN 978-605-4144-518      ...
35,00 TL
Uygulamalı İş Kanunu El Kitabı Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS608 Uygulamalı İş Kanunu El Kitabı İsa KARAKAŞ 2019/07 4. Baskı, 1040 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-80830-9-7 Tüm işyeri sahipleri-işverenleri-alt işverenleri ve çalışanlarının iş kanunundan doğan tüm hak ve yükümlülükleri ile yaptırımları özellikli Yargıtay (ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu) kararları ve örnek bilirkişi raporları çerçevesin¬de; işyerinin kurulması, iş sözleşmelerinin düzenlenmesi, izin uygulamaları, ücretlendirme-fazla mesaisi ve çalışanların işe alınmasından, işten ayrılmasına ka...
249,00 TL
İş Mevzuatı İşlemleri El Kitabı
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS362 Açıklamalı-Sözlüklü – Gerekçeli Kanun – Yönetmelik – Tebliğ- Form – Belge Ekleri ve Güncel Yargı Kararlarıyla Donatılmış İş Mevzuatı İşlemleri El Kitabı İsa KARAKAŞ 2011/04 Baskı, XXXIV+894 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-5412-135    ...
55,00 TL
Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS423 Tüm Kamu Kurumları ve Belediyeler ve Çalışanları İçin Uygulamalı Sosyal Güvenlik Rehberi İsa KARAKAŞ 2013/02 Baskı, 1232 Sayfa Ciltli + CD Eki  ISBN 978-605-4490-74-5 ...
230,00 TL
İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yolları Ücretsiz Kargo
Yazar: İsa KARAKAŞ
İS482 Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Uygulaması Çerçevesinde İhtilafların Çözümüyle İşçi Alacakları ve Tazminatları ile Dava Yolları İsa KARAKAŞ 2019/04 4. Baskı, 1007Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-80830-0-4 Bu eserin ilk bölümünde "Ücret Alacakları" tüm yönleriyle Yargıtay kararları ışığında açıklanarak yer verilmiş. Kitabın diğer bölümlerinde ise fazla çalışma ve izin ücretleri ile diğer işçi alacakları, kıdem-ihbar-kötüniyet ve iş güvencesi tazminatları ile diğer alacaklar özelikle ih...
249,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 20 (2 Sayfa)