Beta Yayınları

Sırala:
Göster:
-10%
TTK - Türk Ticaret Kanunu (Cep)
6102 sayılı Yeni TTK TTK- Türk Ticaret Kanunu (Cep) 2020/02 19. Baskı, 693 Sayfa ISBN 978-605-242-590-9  Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun - Münfesih Olmasına ve Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ...
23,50 TL 21,15 TL
-10%
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik)
TCK - Türk Ceza Kanunu (Minik) 2020/02 21. Baskı, 348 Sayfa, Cep Boy ISBN 978-605-242-582-4 - TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Kabahatler Kanunu - Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu - Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun - Adli Sicil Kanunu - Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun - Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun - Terörle Mücadele Kanunu...
12,50 TL 11,25 TL
-10%
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Cep)
İİK - İcra ve İflas Kanunu (Cep) 2020/02 4. Baskı, 352 Sayfa ISBN 978-605-242-592-3 - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ - İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği - Lisanslı Yediemin Depoları Ücret Tarifesi - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ...
13,50 TL 12,15 TL
-10%
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu (Cep)
CMK - Ceza Muhakemesi Kanunu(Cep) 2020/02 17. Baskı, 500 Sayfa ISBN 978-605-242-585-5 - Eski Yeni Yasa Maddeleri Karşılaştırma Cetveli - CMK’nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun Yürürlükte Olan Hükümleri - Terörle Mücadele Kanunu - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun - Çocuk Koruma Kanunu - Denetimli Serbestlik H...
18,00 TL 16,20 TL
-10%
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik) 2020/02 19. Baskı, 309 Sayfa , Cep Boy ISBN 978-605-242-587-9 - Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu - Bilirkişilik Kanunu - Tebligat Kanunu - Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik - Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun - Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi...
12,00 TL 10,80 TL
-10%
TBK - Türk Borçlar Kanunu (Cep)
TBK - Türk Borçlar Kanunu 2020/02 19. Baskı, 208 sayfa ISBN 978-605-242-588-6...
10,50 TL 9,45 TL
-10%
AY - T.C. Anayasası (Cep)
Yazar: Celal ÜLGEN
T.C. Anayasası (EnMinik) 2020/02 20. Baskı, 242 Sayfa ISBN  978-605-242-593-0...
5,00 TL 4,50 TL
-10%
T.C. Anayasası Tck-Cmk-Cgtik ve İlgili Mevzuat ( Cep)
T.C. Anayasası Tck-Cmk-Cgtik ve İlgili Mevzuat ( Cep) 2020/02 16. Baskı, 774 Sayfa ISBN 978-605-242-586-2 - Türk Ceza Kanunu - TCK nın Yürülük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Kabahatler Kanunu - Ceza Muhakemesi Kanunu - CMK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun - Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun - Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu - Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği - Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği...
22,00 TL 19,80 TL
-10%
Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu
Yazar: Mustafa Halit KORKUSUZ
ST069 Nükleer Santral İşletenin Hukuki Sorumluluğu Mustafa Halit KORKUSUZ 2012/04 Baskı, 180 sayfa ISBN 978-605-377-703-8 Nükleer kaza riski diğer kaza türlerine kıyasla oldukça düşüktür. Ancak nükleer kaza olduğu takdirde ortaya çıkan zarar, diğer kazaların ortaya çıkardığı zararlarla karşılaştırılamayacak kadar yüksektir. Bundan dolayı nükleer kaza olması halinde zarar görenler elbette ki hukuk düzenlerinin koruması altındadırlar. Nükleer kaza neticesinde zarar görenlerin zararlarının, hangi u...
28,00 TL 25,20 TL
-10%
Türk Anayasa Hukuku
Yazar: Bülent TANÖR, Necmi YÜZBAŞIOĞLU
AH055 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku Bülent TANÖR - Necmi YÜZBAŞIOĞLU 2019/09 19. Baskı, 566 Sayfa, ISBN 978-605-242-468-1 "Türk Anayasa Hukuku" kitabının onuncu basısında 2010 anayasa değişikliklerinin işlendiği kapsamlı güncelleştirme yapılmıştır. Bu basıda, sadece, bu arada yenilenen anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunla getirilen bazı değişiklikler işlendi. (Önsöz’den) Kitabın Konu Başlıkları Anayasanın Oluşumu · Askeri Müdahale ve Rejim · Anayasa Ya...
72,50 TL 65,25 TL
-10%
Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat
Yazar: Nuray EKŞİ
MH176 Milletlerarası Özel Hukuka İlişkin Temel Mevzuat Prof. Dr. Nuray EKŞİ 2017/09 11. Baskı, XXII+1064 Sayfa ISBN   978-605-333-699-0...
60,19 TL 54,17 TL
-10%
Finansal Yönetim İlkeleri
Yazar: Cudi Tuncer GÜRSOY
MU138 Finansal Yönetim İlkeleri Prof. Dr. Cudi Tuncer GÜRSOY 2012/09 2. Baskı, XXVI+944 Sayfa  ISBN 978-975-377-759-5...
64,00 TL 57,60 TL
-10%
İşletme Hukuku Bilgisi
Yazar: Savaş TAŞKENT
Tİ146 İşletme Hukuku Bilgisi Prof. Dr. Savaş TAŞKENT 2012/03 2. Baskı, XVI+226 Sayfa  ISBN 978-605-377-694-9  ...
25,00 TL 22,50 TL
-10%
Cumhuriyet Anayasaları
Yazar: Engin ŞAHİN
AH161 Cumhuriyet Anayasaları 1921-1924-1961-1982 Engin ŞAHİN 2012/01 Baskı, XXX+258 Sayfa, ISBN 978-605-377-644-4  ...
38,00 TL 34,20 TL
-10%
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazar: Şadi Can SARUHAN, Müge Leyla YILDIZ
İY031 İnsan Kaynakları Yönetimi (Teori ve Uygulama) Şadi Can SARUHAN – Müge Leyla YILDIZ 2012/01 Baskı, XVIII+510 Sayfa  ISBN 978-605-377-646-8  ...
28,50 TL 25,65 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 682 (46 Sayfa)