Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mustafa ÖZEN
ISBN: 9786258153651
Stok Durumu: Tükendi
261,00 TL 290,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ÖZEN
Baskı Tarihi 2022/07
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 975

Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersleri
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN

8/7/2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun ile TCK m. 82, 86, 96, 109’da değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikler işlenmiştir. Yine, 12/5/2022 tarih ve 7406/3 sayılı Kanun ile TCK m. 82/1’f, m. 86/2, 94/1 ve 106/1’de değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklik işlenmiştir. Açıkça görüleceği üzere, bir yıl dolmadan birden çok maddeyi kapsayan iki kez değişiklik kanunu yapılmıştır. Yeni bilimsel görüşler, çok sayıda Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Ceza Daire kararları eklenmiştir.

İÇİNDEKİLER


BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ............................................................................... 5

İÇİNDEKİLER .................................................................................................. 7

GİRİŞ........................................................................................................... 49


BİRİNCİ BÖLÜM


SOYKIRIM VE İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR


I. SOYKIRIM SUÇU ...............................................................................................51

A. Korunan Hukuki Değer .......................................................................................... 51

B. Fail.......................................................................................................................... 51

C. Mağdur .................................................................................................................. 52

D. Suçun Maddi Unsuru............................................................................................. 53

1. Hareket ..................................................................................................... 53

2. Netice........................................................................................................ 56

3. Nedensellik Bağı........................................................................................ 56

E. Suçun Manevi Unsuru ........................................................................................... 56

F. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ......................... 57

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ..................................................................... 57

a) Meşru Savunma ................................................................................. 57

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme....................................................... 57

c) Hakkın Kullanılması............................................................................ 57

d) İlgilinin Rızası...................................................................................... 58

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ................................................................. 58

a) Zorunluluk Hali................................................................................... 58

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ................................................. 58

c) Cebir ve Tehdit................................................................................... 58

d) Hata ................................................................................................... 58

G. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ................................................................................ 58

1. Teşebbüs ................................................................................................... 58

2. İştirak ........................................................................................................ 59

3. İçtima ........................................................................................................ 59

a) Bileşik Suç .......................................................................................... 59

b) Zincirleme Suç.................................................................................... 59


8 İçindekiler

c) Fikri İçtima..........................................................................................59

d) Gerçek içtima .....................................................................................60

H. Zamanaşımı ............................................................................................................61

İ. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri ................................................................61

J. Kovuşturma ............................................................................................................61

II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR ................................................................................62

A. Genel Olarak...........................................................................................................62

B. Korunan Hukuki Değer...........................................................................................62

C. Fail ..........................................................................................................................62

D. Mağdur...................................................................................................................63

E. Suçun Maddi Unsuru .............................................................................................63

1. Hareket......................................................................................................63

a) Kasten öldürme ..................................................................................64

b) Kasten yaralama.................................................................................64

c) İşkence, eziyet veya köleleştirme.......................................................65

d) Kişi hürriyetinden yoksun kılma .........................................................65

e) Bilimsel deneylere tabi kılma .............................................................65

f) Cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı .........................65

g) Zorla hamile bırakma .........................................................................65

h) Zorla fuhşa sevketme .........................................................................65

2. Netice ........................................................................................................66

3. Nedensellik bağı ........................................................................................66

F. Suçun Manevi Unsuru............................................................................................66

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler..........................66

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri......................................................................66

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler..................................................................66

a) Zorunluluk Hali ...................................................................................66

b) Cebir ve Tehdit ...................................................................................67

c) Hata....................................................................................................67

H. Suçun Tamamlanması............................................................................................67

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................................67

1. Teşebbüs ...................................................................................................67

2. İştirak.........................................................................................................68

3. İçtima.........................................................................................................68

a) Bileşik Suç...........................................................................................68

b) Zincirleme Suç ....................................................................................69

c) Fikri İçtima..........................................................................................69

d) Gerçek İçtima .....................................................................................70


İçindekiler 9

J. Zamanaşımı............................................................................................................ 70

K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri................................................................ 70

L. Kovuşturma ........................................................................................................... 70

III. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU ............................................................................71

A. Korunan Hukuki Değer .......................................................................................... 71

B. Suçun Konusu ........................................................................................................ 71

1. Maddi Konusu ........................................................................................... 71

2. Suçun Hukuki Konusu................................................................................ 73

C. Fail.......................................................................................................................... 73

D. Mağdur .................................................................................................................. 73

E. Suçun Maddi Unsuru............................................................................................. 74

1. Hareket ..................................................................................................... 74

2. Netice........................................................................................................ 76

F. Suçun Manevi Unsuru ........................................................................................... 77

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ......................... 78

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ..................................................................... 78

a) Meşru Savunma ................................................................................. 78

b) Kanun Hükmünü İcra ......................................................................... 78

c) Hakkın Kullanılması............................................................................ 78

d) İlgilinin Rızası...................................................................................... 78

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ................................................................. 79

a) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ................................................. 79

b) Zorunluluk Hali................................................................................... 79

c) Cebir – Tehdit..................................................................................... 79

d) Hata ................................................................................................... 79

H. Suçun Tamamlanması ........................................................................................... 79

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri ................................................................................ 80

1. Teşebbüs ................................................................................................... 80

2. İştirak ........................................................................................................ 80

3. İçtima ........................................................................................................ 80

a) Bileşik Suç .......................................................................................... 80

b) Zincirleme Suç.................................................................................... 80

c) Fikri İçtima ......................................................................................... 81

d) Normların Görünüşte İçtimaı............................................................. 82

e) Gerçek İçtima..................................................................................... 82

J. Cezayı Artıran Nitelikli Haller ................................................................................ 82

K. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi ..................................................... 83


10 İçindekiler

L. Zamanaşımı ............................................................................................................83

M. Kovuşturma ............................................................................................................83

IV. İNSAN TİCARETİ SUÇU ......................................................................................84

A. Korunan Hukuki Değer...........................................................................................84

B. Suçun Konusu.........................................................................................................84

1. Suçun Hukuki Konusu ................................................................................84

2. Suçun Maddi Konusu.................................................................................84

C. Fail ..........................................................................................................................84

D. Mağdur...................................................................................................................85

E. Suçun Maddi Unsuru .............................................................................................86

1. Hareket......................................................................................................86

2. Netice ........................................................................................................87

3. Nedensellik Bağı ........................................................................................88

F. Suçun Manevi Unsuru............................................................................................88

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler..........................89

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri......................................................................89

a) Meşru Savunma .................................................................................89

b) Kanun Hükmünü İcra..........................................................................89

c) Hakkın Kullanılması ............................................................................89

d) İlgilinin Rızası......................................................................................89

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler..................................................................90

a) Zorunluluk Hali ...................................................................................90

b) Yetkili Amirin Emrini İfa......................................................................90

c) Cebir - Tehdit......................................................................................90

d) Hata....................................................................................................90

H. Suçun Tamamlanması............................................................................................90

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri.................................................................................91

1. Teşebbüs ...................................................................................................91

2. İştirak.........................................................................................................91

3. İçtima.........................................................................................................92

a) Bileşik Suç...........................................................................................92

b) Zincirleme Suç ....................................................................................92

c) Fikri İçtima..........................................................................................92

d) Gerçek İçtima .....................................................................................93

J. Tüzel Kişinin Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi......................................................93

K. Kovuşturma ............................................................................................................93


İçindekiler 11


İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR


V. KASTEN ÖLDÜRME ...........................................................................................95

A. Kasten Öldürme Suçunun ETCK ile TCK Bakımından Karşılaştırılması ................. 95

B. Korunan Hukuki Değer .......................................................................................... 96

C. Suçun Konusu ........................................................................................................ 96

1. Suçun Maddi Konusu ................................................................................ 96

2. Suçun Hukuki Konusu................................................................................ 96

D. Fail.......................................................................................................................... 96

E. Mağdur .................................................................................................................. 96

1. Doğum....................................................................................................... 97

2. Ölüm.......................................................................................................... 97

F. Suçun Maddi Unsuru............................................................................................. 98

1. Hareket ..................................................................................................... 98

2. Netice........................................................................................................ 99

3. Nedensellik Bağı........................................................................................ 99

G. Suçun Manevi Unsuru ......................................................................................... 102

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ............................................................................... 102

1. Meşru Savunma ...................................................................................... 102

2. Kanun Hükmünü İcra............................................................................... 103

3. Hakkın Kullanılması ................................................................................. 103

4. İlgilinin Rızası........................................................................................... 104

a) Talep üzerine öldürme..................................................................... 104

b) Ötenazi............................................................................................. 104

(1) Etken Ötenazi.......................................................................... 104

(2) Edilgen Ötenazi ....................................................................... 105

5. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler ................................................. 105

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 105

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 105

c) Cebir – Şiddet ve Tehdit................................................................... 106

d) Hata ................................................................................................. 106

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 107

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 107

1. Teşebbüs ................................................................................................. 107

2. İştirak ...................................................................................................... 107

3. İçtima ...................................................................................................... 108


12 İçindekiler

a) Bileşik Suç.........................................................................................108

b) Zincirleme Suç ..................................................................................109

c) Fikri İçtima........................................................................................109

K. Suçun Nitelikli Halleri ...........................................................................................110

1. Tasarlayarak ............................................................................................110

a) Tasarlama – Haksız Tahrik ................................................................112

b) Tasarlama - Kişide Yanılma ve Sapma ..............................................113

c) Tasarlama – İştirak ...........................................................................114

d) Tasarlama – Akıl Hastalığı.................................................................114

2. Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek ...................................................114

3. Yangın, Su Baskını, Tahrip, Batırma veya Bombalama ya da Nükleer,

Biyolojik veya Kimyasal Silah Kullanmak Suretiyle ..................................115

4. Üstsoy veya Altsoydan Birine ya da Eş veya Kardeşe Karşı .....................117

5. Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini

Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı......................................120

6. Gebe Olduğu Bilinen Kadına Karşı ...........................................................120

7. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle .....................................122

8. Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini

Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak Amacıyla.......................................122

9. Bir Suçu İşleyememekten Dolayı Duyduğu İnfialle ..................................124

10. Kan Gütme Saikiyle..................................................................................125

11. Töre Saikiyle ............................................................................................128

VI. KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNUN İHMALİ HARKETLE İŞLENMESİ...........................130

A. Genel Olarak.........................................................................................................130

B. Suç İle Korunan Hukuki Değer .............................................................................130

C. Suçun Maddi Konusu ...........................................................................................130

D. Suçun Hukuki Konusu ..........................................................................................130

E. Fail ........................................................................................................................130

F. Mağdur.................................................................................................................130

G. Suçun Maddi unsuru............................................................................................131

1. Hareket....................................................................................................131

2. Netice ......................................................................................................132

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................132

H. Suçun Manevi Unsuru..........................................................................................133

İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri................................................................................133

J. Suçun Tamamlanması..........................................................................................134

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................134


İçindekiler 13

1. Teşebbüs ................................................................................................. 134

2. İştirak ...................................................................................................... 134

3. İçtima ...................................................................................................... 134

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 134

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 135

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 135

L. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 135

VII. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU .....................................................................136

A. İntiharın Bağımsız Bir Suç Olmaması................................................................... 136

B. Korunan Hukuki Değer ........................................................................................ 136

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 137

1. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 137

2. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 137

D. Fail........................................................................................................................ 137

E. Mağdur ................................................................................................................ 137

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 138

1. Hareket ................................................................................................... 138

2. Azmettirme ............................................................................................. 138

3. Teşvik Etme ............................................................................................. 138

4. Kararı Güçlendirme ................................................................................. 139

5. Yardım Etme............................................................................................ 139

6. Netice...................................................................................................... 140

7. Nedensellik Bağı...................................................................................... 141

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 141

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 143

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 143

a) Meşru Savunma ............................................................................... 143

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme..................................................... 143

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 144

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 144

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 144

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 144

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 144

c) Cebir – Şiddet, Korkutma veya Tehdit ............................................. 144

d) Hata ................................................................................................. 144

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 144

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 145


14 İçindekiler

1. Teşebbüs .................................................................................................145

2. İştirak.......................................................................................................147

3. İçtima.......................................................................................................148

a) Bileşik Suç.........................................................................................148

b) Zincirleme Suç ..................................................................................148

c) Fikri İçtima........................................................................................149

K. Cezayı Artıran Nitelikli Hal ...................................................................................151

VIII. TAKSİRLE İNSAN ÖLDÜRME SUÇU...................................................................152

A. Genel Olarak.........................................................................................................152

B. Korunan Hukuki Değer.........................................................................................152

C. Fail ........................................................................................................................152

D. Mağdur.................................................................................................................152

E. Suçun Maddi Konusu ...........................................................................................153

F. Suçun Hukuki Konusu ..........................................................................................153

G. Maddi Unsur.........................................................................................................153

1. Hareket....................................................................................................153

2. Netice ......................................................................................................154

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................154

H. Manevi Unsur.......................................................................................................156

İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................159

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................159

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................160

J. Suçun Tamamlanması..........................................................................................160

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................161

1. Teşebbüs .................................................................................................161

2. İştirak.......................................................................................................161

3. İçtima.......................................................................................................161

a) Bileşik Suç.........................................................................................161

b) Zincirleme Suç ..................................................................................161

c) Fikri İçtima........................................................................................161

L. Nitelikli Haller.......................................................................................................162

1. Bir veya Birden Çok Kişinin Ölümü ile Birlikte Bir veya Birden Çok

Kişinin Yaralanması..................................................................................162


İçindekiler 15


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


IX. KASTEN YARALAMA SUÇU..............................................................................165

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 165

B. Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Düzenlemenin TCK ile ETCK Açısından

Karşılaştırılması.................................................................................................... 165

C. Kasten Yaralama Suçunun Benzer Suçlardan Farkı ............................................ 166

1. Cebir Suçu ............................................................................................... 166

2. İşkence Suçu............................................................................................ 167

3. Eziyet Suçu .............................................................................................. 167

D. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 168

E. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 168

F. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 168

G. Fail........................................................................................................................ 169

H. Mağdur ................................................................................................................ 169

İ. Maddi Unsur........................................................................................................ 170

1. Hareket ................................................................................................... 170

2. Netice...................................................................................................... 171

a) Vücudun Acı Hissetmesi................................................................... 171

b) Sağlığın Bozulması............................................................................ 173

c) Algılama Yeteneğinin Bozulması...................................................... 174

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 175

J. Manevi Unsur ...................................................................................................... 175

K. Hukuka Aykırılık Unsuru ...................................................................................... 175

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 175

a) Meşru Savunma ............................................................................... 176

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 176

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 176

d) İlgilinin (Mağdurun) Rızası ............................................................... 178

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 180

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 180

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 180

c) Cebir veya Tehdit ............................................................................. 180

d) Hata ................................................................................................. 180

L. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 180

M. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 181

1. Teşebbüs ................................................................................................. 181


16 İçindekiler

2. İştirak.......................................................................................................183

3. İçtima.......................................................................................................184

a) Bileşik Suç.........................................................................................184

b) Zincirleme Suç ..................................................................................184

c) Fikri İçtima........................................................................................184

d) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................184

N. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller........................................................................185

1. Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi................................185

2. Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda

Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi.................................................................186

3. Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi .....................186

4. Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak

Suretiyle İşlenmesi ..................................................................................186

5. Silahla İşlenmesi ......................................................................................187

O. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama ................................................................187

1. Genel Olarak............................................................................................187

2. 1. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu .........................189

a) Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Sürekli

Zayıflama..........................................................................................189

b) Konuşmada Sürekli Zorluk................................................................190

c) Yüzde Sabit İz ...................................................................................190

d) Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Durum..................................................191

e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip Çocuğunun Vaktinden Önce

Doğmasına Neden Olma ..................................................................192

3. 2. Derecede Netice Sebebiyle Ağırlaşan Yaralama Suçu .........................193

a) İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalığa veya Bitkisel

Hayata Girme ...................................................................................193

b) Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi .................193

c) Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması...............194

d) Yüzde Sürekli Değişiklik ....................................................................196

e) Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip Çocuğunun Düşmesi..........................196

4. Kasten Yaralamanın Vücutta Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden

Olması......................................................................................................196

5. Kasten Yaralama Sonucunda Ölüm Meydana Gelmesi ...........................197

P. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal...............................................................202

1. Kasten Yaralama Suçunun İhmali Hareketle İşlenmesi............................202

2. Kasten Yaralama Suçunun Basit Tıbbi Müdahale ile Giderilebilecek

Ölçüde Olması .........................................................................................202


İçindekiler 17

X. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU............................................................................204

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 204

B. Korunan Hukuki Değer ........................................................................................ 204

C. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 205

D. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 205

E. Fail........................................................................................................................ 205

F. Mağdur ................................................................................................................ 205

G. Suçun Maddi Unsuru........................................................................................... 205

H. Suçun Manevi Unsuru ......................................................................................... 205

İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ............................................................................... 206

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 206

1. Teşebbüs ................................................................................................. 206

2. İştirak ...................................................................................................... 206

3. İçtima ...................................................................................................... 206

K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .............................................................................. 207

L. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.............................................................................. 207

XI. İNSAN ÜZERINDE DENEY SUÇU (TCK m. 90).....................................................208

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 208

B. Korunan Hukuki Değer ........................................................................................ 211

C. Suçların Maddi Konusu........................................................................................ 211

D. Suçların Hukuki Konusu....................................................................................... 211

E. Fail........................................................................................................................ 212

F. Mağdur ................................................................................................................ 213

G. Suçların Maddi Unsuru........................................................................................ 213

1. Hareket ................................................................................................... 213

2. Netice...................................................................................................... 216

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 216

H. Suçun Manevi Unsuru ......................................................................................... 216

İ. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu (Ceza Sorumluluğunu) Kaldıran Nedenler ... 217

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 217

a) Meşru Savunma ............................................................................... 217

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme..................................................... 217

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 218

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 218

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 222

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 222

b) Hata ................................................................................................. 222


18 İçindekiler

J. Suçun Tamamlanma Anı ......................................................................................223

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................223

1. Teşebbüs .................................................................................................223

2. İştirak.......................................................................................................223

3. İçtima.......................................................................................................223

a) Bileşik Suç.........................................................................................223

b) Zincirleme Suç ..................................................................................223

c) Fikri İçtima........................................................................................224

d) Gerçek İçtima ...................................................................................224

L. Suçun Nitelikli Halleri ...........................................................................................225

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller...................................................................225

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller..................................................................225

M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durum......................................................................225

1. İnsan Üzerinde Bilimsel Deney Suçu Bakımından....................................225

2. Hasta Olan İnsan Üzerinde Rıza Olmaksızın Tedavi Amaçlı

Denemede Bulunma Suçu Bakımından ...................................................228

N. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri ..............................................................228

XII. ORGAN VEYA DOKU TİCARETİ SUÇU (TCK m. 91).............................................229

A. Genel Olarak.........................................................................................................229

B. TCK m. 91’de Düzenlenen Suçlar İle Korunan Hukuksal Değerler......................231

1. Suçların Konusu .......................................................................................232

a) Suçların Maddi Konusu.....................................................................232

b) Suçların Hukuki Konusu....................................................................234

C. Fail ........................................................................................................................234

D. Mağdur.................................................................................................................237

E. Suçların Maddi Unsuru ........................................................................................238

1. Hareket....................................................................................................238

2. Netice ......................................................................................................244

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................245

F. Suçların Manevi Unsuru.......................................................................................246

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler .........247

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................247

a) Meşru Savunma ...............................................................................247

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme .....................................................248

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................249

d) İlgilinin Rızası....................................................................................249

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................253


İçindekiler 19

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 253

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 255

c) Hata ................................................................................................. 255

H. Suçların Tamamlanması ...................................................................................... 256

İ. Suçların Özel Görünüş Şekilleri ........................................................................... 257

1. Teşebbüs ................................................................................................. 257

2. İştirak ...................................................................................................... 258

3. İçtima ...................................................................................................... 258

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 258

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 259

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 260

J. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Hali.................................................................... 261

K. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri.............................................................. 264

L. Etkin Pişmanlık..................................................................................................... 264

M. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller.......................................................................... 265

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .................................................................. 265

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.................................................................. 265

XIII. İŞKENCE SUÇU................................................................................................266

A. Korunan Hukuki Değer ........................................................................................ 267

B. Suçun Konusu ...................................................................................................... 268

1. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 268

2. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 268

C. Fail........................................................................................................................ 268

D. Mağdur ................................................................................................................ 270

E. Suçun Maddi Unsuru........................................................................................... 270

1. Hareket ................................................................................................... 270

2. Netice...................................................................................................... 274

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 276

F. Manevi Unsur ...................................................................................................... 276

G. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler......................................... 277

H. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 278

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 279

1. Teşebbüs ................................................................................................. 279

2. İştirak ...................................................................................................... 279

3. İçtima ...................................................................................................... 281

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 281

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 281


20 İçindekiler

c) Fikri İçtima........................................................................................281

d) Gerçek İçtima ...................................................................................281

J. Suçun Nitelikli Halleri ...........................................................................................283

1. Çocuğa, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye ya da Gebe Kadına Karşı İşlenmesi....................283

2. Avukata veya Diğer Kamu Görevlisine Karşı Görevi Dolayısıyla

İşlenmesi..................................................................................................284

3. Fiilin Cinsel Yönden Taciz Şeklinde Gerçekleşmesi..................................284

K. İşkence Suçunun Netice Sebebiyle Ağırlaşan Halleri ..........................................284

XIV. ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ...............................................................................286

A. Genel Olarak.........................................................................................................286

B. Korunan Hukuksal Değer .....................................................................................287

C. Suçun Konusu.......................................................................................................287

1. Suçun Maddi Konusu...............................................................................287

2. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................287

D. Fail ........................................................................................................................287

E. Mağdur.................................................................................................................290

F. Suçun Maddi Unsuru ...........................................................................................290

1. Hareket....................................................................................................291

2. Netice ......................................................................................................292

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................292

G. Gebelik Süresi.......................................................................................................292

H. Tıbbi Zorunluluk ...................................................................................................295

İ. Manevi Unsur.......................................................................................................296

J. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................297

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................297

a) Meşru Savunma ...............................................................................297

b) Hakkın Kullanılması ..........................................................................297

c) Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi...............................................297

d) İlgilinin (Gebe Kadının) Rızası ...........................................................298

2. Kusurluluğu kaldıran nedenler ................................................................301

a) Zorunluluk Hali .................................................................................301

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................301

c) Cebir ve Tehdit .................................................................................301

d) Hata..................................................................................................301

K. Suçun Tamamlanması..........................................................................................302

L. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................302


İçindekiler 21

1. Teşebbüs ................................................................................................. 302

2. İştirak ...................................................................................................... 303

3. İçtima ...................................................................................................... 304

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 304

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 304

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 305

M. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller ....................................................................... 306

1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara

Uğramasına Neden Olması...................................................................... 307

2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması .................................................... 307

N. Cezayı Artıran Nitelikli Hal................................................................................... 310

O. Koşula Bağlı Cezasızlık Nedeni ............................................................................ 311

XV. ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU.................................................................................312

A. Korunan Hukuksal Değer..................................................................................... 312

B. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 312

C. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 312

D. Fail........................................................................................................................ 312

E. Mağdur ................................................................................................................ 312

F. Suçun Maddi Unsuru........................................................................................... 313

1. Hareket ................................................................................................... 313

2. Netice...................................................................................................... 313

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 313

G. Gebelik Süresi ...................................................................................................... 313

H. Manevi Unsur ...................................................................................................... 314

İ. Hukuka Aykırılık ................................................................................................... 315

J. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 315

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 315

1. Teşebbüs ................................................................................................. 315

2. İştirak ...................................................................................................... 316

3. İçtima ...................................................................................................... 316


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


XVI. CİNSEL SALDIRI SUÇU .....................................................................................317

A. Genel olarak......................................................................................................... 317

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 319


22 İçindekiler

C. Suçun Konusu.......................................................................................................319

1. Suçun Maddi Konusu...............................................................................319

2. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................320

D. Fail ........................................................................................................................320

E. Mağdur.................................................................................................................322

F. Maddi Unsur.........................................................................................................322

1. Hareket....................................................................................................322

2. Netice ......................................................................................................334

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................334

G. Manevi Unsur.......................................................................................................334

H. Hukuka Aykırılığı ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler...........................................336

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................336

a) Meşru Savunma ...............................................................................336

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................336

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................336

d) İlgilinin Rızası....................................................................................337

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................341

a) Zorunluluk Hali .................................................................................341

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................341

c) Cebir ve Tehdit .................................................................................342

d) Hata..................................................................................................342

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................342

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................343

1. Teşebbüs .................................................................................................343

2. İştirak.......................................................................................................345

3. İçtima.......................................................................................................346

a) Bileşik Suç.........................................................................................346

b) Zincirleme Suç ..................................................................................346

c) Fikri İçtima........................................................................................349

d) Gerçek İçtima ...................................................................................349

K. Nitelikli Haller.......................................................................................................350

1. Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması (TCK m. 102/2)..................350

2. TCK m. 102/3’te Yer Alan Nitelikli Haller.................................................352

a) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi .........................................353

b) Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı

Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi .................................354


İçindekiler 23

c) Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde

Bulunan Bir Kişiye Karşı İşlenmesi ya da Üvey Baba, Üvey Ana,

Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi ........ 354

d) Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi............. 356

e) İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle İşlenmesi........................................................................... 357

3. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durumlar ..................................................... 358

a) Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının

Bozulması (TCK m. 102/5)................................................................ 358

b) Suç Sonucu Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi veya Ölümü

(TCK m. 102/5) ................................................................................. 358

L. Evlenmenin Etkisi................................................................................................. 360

M. Kovuşturma ......................................................................................................... 360

XVII. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI......................................................................361

A. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 364

B. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 364

C. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 364

D. Fail........................................................................................................................ 364

E. Mağdur ................................................................................................................ 365

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 369

1. Hareket ................................................................................................... 369

2. Netice...................................................................................................... 376

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 376

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 376

H. Hukuka Uygunluk ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler......................................... 378

1. Hukuka Uygunluk nedenleri.................................................................... 378

a) Meşru Savunma ............................................................................... 378

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 378

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 378

d) İlgilinin rızası .................................................................................... 378

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 381

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 381

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 382

c) Cebir – Şiddet veya Tehdit ............................................................... 382

d) Hata ................................................................................................. 382

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 382

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 383

1. Teşebbüs ................................................................................................. 383


24 İçindekiler

2. İştirak.......................................................................................................385

3. İçtima.......................................................................................................385

a) Bileşik Suç.........................................................................................385

b) Zincirleme Suç ..................................................................................385

c) Fikri İçtima........................................................................................386

d) Gerçek İçtima ...................................................................................387

K. Cezayı Artıran Nitelikli Haller...............................................................................387

1. Cinsel İstismarın Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması

Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/2)............................................387

2. Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Gerçekleştirilmesi (TCK m.

103/3-a)...................................................................................................388

3. İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda

Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle

İşlenmesi (TCK m. 103/3-b) .....................................................................388

4. Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan

Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat

Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-c) .........................................388

5. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren

ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler

Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3-d)......................................................389

6. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye

Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3-e)...................................389

7. Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir

veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak

Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4-a,b) .........................................390

L. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Haller........................................................................391

1. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması

(TCK m. 103/6).........................................................................................391

2. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden

Olması (TCK m. 103/6).............................................................................391

XVIII. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ...................................................................392

A. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................392

B. Suçun Maddi Konusu ...........................................................................................392

C. Suçun Hukuki Konusu ..........................................................................................392

D. Fail ........................................................................................................................392

E. Mağdur.................................................................................................................396

F. Maddi Unsur.........................................................................................................398

1. Hareket....................................................................................................398

2. Netice ......................................................................................................402

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................402


İçindekiler 25

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 402

H. Hukuka Aykırılık ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ........................................... 402

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 402

a) Meşru Savunma ............................................................................... 402

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme..................................................... 403

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 403

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 403

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 405

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 405

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 405

c) Cebir – Tehdit................................................................................... 405

d) Hata ................................................................................................. 405

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 406

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 406

1. Teşebbüs ................................................................................................. 406

2. İştirak ...................................................................................................... 406

3. İçtima ...................................................................................................... 406

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 406

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 406

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 407

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 407

1. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından

İşlenmesi Hâlinde (TCK m. 104/2) ........................................................... 407

2. Suçun, Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını

Üstlenen veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım

ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m.

104/3)...................................................................................................... 408

L. Şikâyet.................................................................................................................. 408

XIX. CİNSEL TACİZ SUÇU ........................................................................................410

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 410

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 410

C. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 410

D. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 410

E. Fail........................................................................................................................ 411

F. Mağdur ................................................................................................................ 411

G. Maddi Unsur........................................................................................................ 412

1. Hareket ................................................................................................... 412

2. Netice...................................................................................................... 416

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 416


26 İçindekiler

H. Manevi Unsur.......................................................................................................416

İ. Hukuka Aykırılık ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler .............................417

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................417

a) Meşru Savunma ...............................................................................417

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme .....................................................417

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................417

d) İlgilinin Rızası....................................................................................417

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................418

a) Zorunluluk Hali .................................................................................418

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................418

c) Cebir – Tehdit...................................................................................418

d) Hata..................................................................................................418

J. Suçun Tamamlanması..........................................................................................419

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................419

1. Teşebbüs .................................................................................................419

2. İştirak.......................................................................................................420

3. İçtima.......................................................................................................420

a) Bileşik Suç.........................................................................................420

b) Zincirleme Suç ..................................................................................420

c) Fikri İçtima........................................................................................420

L. Nitelikli Haller.......................................................................................................421

1. Çocuğa Karşı İşlenmesi ............................................................................421

2. Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin ya da Aile İçi İlişkinin Sağladığı

Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2-a) .................422

3. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti

Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan

Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK m. 105/2-b)............................................422

4. Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak

Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2-c).......................................................423

5. Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan

Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2-d) ................................423

6. Teşhir Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 105/2-e)............................................423

7. Bu fiil Nedeniyle Mağdurun; İşi Bırakmak, Okuldan veya Ailesinden

Ayrılmak Zorunda Kalmış Olması (TCK m. 105/2-e).................................423


İçindekiler 27


BEŞİNCİ BÖLÜM

HÜRRİYETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR


XX. TEHDİT SUÇU .................................................................................................425

A. Korunan Hukuksal Değer..................................................................................... 425

B. Suçun Maddi Konusu........................................................................................... 426

C. Suçun Hukuki Konusu.......................................................................................... 426

D. Fail........................................................................................................................ 426

E. Mağdur ................................................................................................................ 426

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 427

1. Hareket ................................................................................................... 427

2. Netice...................................................................................................... 433

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 433

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 433

H. Hukuka Aykırılık ................................................................................................... 435

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 435

a) Meşru Savunma ............................................................................... 435

b) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 435

c) İlgilinin Rızası.................................................................................... 435

d) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 436

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 436

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 436

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 436

c) Cebir veya Tehdit ............................................................................. 436

d) Hata ................................................................................................. 436

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 437

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 437

1. Teşebbüs ................................................................................................. 437

2. İştirak ...................................................................................................... 438

3. İçtima ...................................................................................................... 438

a) Bileşik suç......................................................................................... 438

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 438

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 438

d) Gerçek İçtima................................................................................... 439

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 440

1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal .............................................. 440

a) Silahla İşlenmesi............................................................................... 440

b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle

İşlenmesi.......................................................................................... 440


28 İçindekiler

c) İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi............................441

d) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.................................442

e) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları

Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi .....................................442

f) Tehdit Amacıyla Kasten Öldürme, Kasten Yaralama veya

Malvarlığına Zarar Verme Suçunun İşlenmesi..................................442

2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal ................................................................443

L. Kovuşturma ..........................................................................................................443

XXI. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU...............................................................444

A. Genel Olarak.........................................................................................................444

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................444

C. Suçun Konusu.......................................................................................................444

1. Suçun Maddi Konusu...............................................................................444

2. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................445

D. Fail ........................................................................................................................445

E. Mağdur.................................................................................................................445

F. Maddi Unsur.........................................................................................................447

1. Hareket....................................................................................................447

2. Netice ......................................................................................................449

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................449

G. Manevi Unsur.......................................................................................................449

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................451

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................451

a) Meşru Savunma ...............................................................................451

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................451

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................451

d) İlgilinin Rızası....................................................................................451

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................453

a) Zorunluluk Hali .................................................................................453

b) Yetkili Amirin Emrini İfa....................................................................453

c) Cebir, Tehdit.....................................................................................453

d) Hata..................................................................................................453

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................454

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................454

1. Teşebbüs .................................................................................................454

2. İştirak.......................................................................................................455

3. İçtima.......................................................................................................456


İçindekiler 29

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 456

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 456

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 456

d) Gerçek İçtima................................................................................... 457

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 458

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .................................................................. 458

a) Kişinin Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Cebir, Tehdit veya

Hile Kullanması (TCK m. 109/2) ....................................................... 458

b) Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3-a)................................................... 458

c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3-b)............ 459

d) Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK

m. 109/3-c) ...................................................................................... 459

e) Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle

İşlenmesi (TCK m. 109/3-d).............................................................. 460

f) Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3-e)............... 461

g) Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini

Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK

m. 109/3-e) ...................................................................................... 461

2. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5) ...................................... 461

L. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Şekilleri................................................................ 462

1. Bu Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına

Neden Olması (TCK m. 109/4)................................................................. 462

2. Bu Suçun İşlenmesi Amacıyla veya Sırasında Kasten Yaralama

Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi

(TCK m. 109/6) ........................................................................................ 463

M. Etkin Pişmanlık..................................................................................................... 463

XXII. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU......................................................466

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 466

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 466

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 466

1. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 466

2. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 467

D. Fail........................................................................................................................ 471

E. Mağdur ................................................................................................................ 473

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 473

1. Hareket ................................................................................................... 473

2. Netice...................................................................................................... 475

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 475


30 İçindekiler

G. Manevi Unsur.......................................................................................................475

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................476

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................476

a) Meşru savunma................................................................................476

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................476

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................476

d) Rıza...................................................................................................477

2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler..................................................479

a) Zorunluluk Hali .................................................................................479

b) Yetkili Amirin Emrini İfa....................................................................479

c) Cebir ve Tehdit .................................................................................479

d) Hata..................................................................................................479

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................480

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................480

1. Teşebbüs .................................................................................................480

2. İştirak.......................................................................................................481

3. İçtima.......................................................................................................481

a) Bileşik Suç.........................................................................................481

b) Zincirleme Suç ..................................................................................481

c) Fikri İçtima........................................................................................481

d) Gerçek İçtima ...................................................................................482

e) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................482

K. Nitelikli Haller.......................................................................................................483

1. Cebir veya Tehdit Kullanılması ................................................................483

2. Gece Vakti İşlenmesi ...............................................................................484

L. Kovuşturma ..........................................................................................................486


ALTINCI BÖLÜM

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR


XXIII. HAKARET SUÇU............................................................................................487

A. Genel Olarak.........................................................................................................487

B. Korunan Hukuksal Değer .....................................................................................488

C. Suçun Konusu.......................................................................................................489

1. Suçun Maddi Konusu...............................................................................489

2. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................489

D. Fail ........................................................................................................................490

E. Mağdur.................................................................................................................491


İçindekiler 31

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 495

1. Hareket ................................................................................................... 495

2. Seçimlik Hareketler (Somut bir fiil ve olgu isnadı ve Sövme).................. 496

a) Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etme ................................................ 496

b) Sövme .............................................................................................. 497

3. Huzurda Hakaret – İhtilatlı Hakaret ........................................................ 502

a) Huzurda Hakaret.............................................................................. 502

b) İhtilatlı Hakaret ................................................................................ 505

4. Netice...................................................................................................... 507

5. Nedensellik Bağı...................................................................................... 508

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 508

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 509

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 509

a) Meşru Savunma ............................................................................... 509

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 512

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 512

(1) İhbar ve Şikâyet Hakkı.............................................................. 512

(2) Haber Verme Hakkı.................................................................. 513

(3) Eleştiri Hakkı ............................................................................ 514

(4) Disiplin ve Terbiye Hakkı.......................................................... 514

(5) İddia ve Savunma Dokunulmazlığı Hakkı ................................ 515

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 516

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 516

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 516

b) Cebir ve Tehdit................................................................................. 516

c) Hata ................................................................................................. 516

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 517

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 517

1. Teşebbüs ................................................................................................. 517

2. İştirak ...................................................................................................... 518

3. İçtima ...................................................................................................... 518

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 518

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 518

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 518

d) Gerçek İçtima................................................................................... 519

e) Normların Görünüşte İçtimaı........................................................... 519

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 520

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .................................................................. 520


32 İçindekiler

a) Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi (TCK m.

125/3-a)............................................................................................520

b) Dini, Siyasi, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini

Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından,

Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun

Davranmasından Dolayı İşlenmesi (TCK m. 125/3-b) .......................521

c) Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan

Değerlerden Bahisle İşlenmesi (TCK m. 125/3-c) .............................521

d) Hakaretin Alenen İşlenmesi (TCK m. 125/4). ...................................521

L. Cezayı Azaltan veya Kaldıran Nedenler ...............................................................522

1. Cezayı Azaltan Nedenler..........................................................................523

a) Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK

m. 129/1)..........................................................................................523

b) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)......................................................523

2. Cezayı Kaldıran Nedenler ........................................................................525

a) İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127) .........................................525

(1) İsnadın Suç Teşkil Etmesi..........................................................526

(2) Kamu Yararı Bulunması ............................................................527

(3) Şikâyetçinin İspata Razı Olması ................................................527

b) Hakaret Suçunun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi (TCK

m. 129/1)..........................................................................................530

c) Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenme (TCK m. 129/2) ...............530

d) Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)......................................................530

M. Kovuşturma ..........................................................................................................531


YEDİNCİ BÖLÜM

MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR


XXIV. HIRSIZLIK SUÇU............................................................................................533

A. Genel Olarak.........................................................................................................533

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................534

C. Suçun Konusu.......................................................................................................535

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................535

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................536

3. Mal Kavramı ............................................................................................536

a) Fiziki Bir Varlığı Bulunmalıdır............................................................536

b) Katı, Sıvı ve Gaz Şeklinde Olabilir .....................................................536

c) Ekonomik Bir Değer Taşıması Gerekmez..........................................537

d) Taşınır Olmalıdır ...............................................................................540

e) Başkasına Ait Olmalıdır.....................................................................540


İçindekiler 33

D. Fail........................................................................................................................ 545

E. Mağdur ................................................................................................................ 546

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 547

1. Hareket ................................................................................................... 547

2. Netice...................................................................................................... 549

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 550

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 550

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusululuğu Kaldıran Nedenler......................... 551

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 551

a) Meşru Savunma ............................................................................... 551

b) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 552

c) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 552

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 552

2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler ................................................. 554

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 554

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 554

c) Cebir – Tehdit................................................................................... 555

d) Hata ................................................................................................. 555

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 555

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 556

1. Teşebbüs ................................................................................................. 556

2. İştirak ...................................................................................................... 558

3. İçtima ...................................................................................................... 558

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 558

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 560

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 562

d) Gerçek İçtima................................................................................... 562

e) Normların Görünüşte İçtimaı........................................................... 562

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 564

1. TCK’nın 142. Maddesinin 1. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller ................. 564

a) Kime Ait Olursa Olsun Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya

İbadete Ayrılmış Yerlerde Bulunan ya da Kamu Yararına veya

Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m.

142/1-a) ........................................................................................... 564

b) Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçinde veya

Bunların Belli Varış veya Kalkış Yerlerinde Bulunan Eşya

Hakkında işlenmesi (TCK m. 142/1-c) .............................................. 566

c) Bir Afet veya Genel Bir Felaketin Meydana Getirebileceği

Zararları Önlemek veya Hafifletmek Maksadıyla Hazırlanan

Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-d)...................................... 567


34 İçindekiler


d) Adet veya Tahsis veya Kullanımları Gereği Açıkta Bırakılmış

Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-e) ......................................568

e) Elektrik Enerjisi Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/1-f)......................568

2. TCK’nun 142. Maddesinin 2. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Haller.........569

a) Kişinin Malını Koruyamayacak Durumda Olmasından veya

Ölmesinden Yararlanarak İşlenmesi (TCK m. 142/2-a).....................569

b) Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle ya da

Özel Beceriyle İşlenmesi (TCK m. 142/2-b) ......................................571

c) Doğal Bir Afetin veya Sosyal Olayların Meydana Getirdiği Korku

veya Kargaşadan Yararlanarak İşlenmesi (TCK m. 142/2-c) ...............571

d) Haksız Yere Elde Bulundurulan veya Taklit Anahtarla ya da

Diğer Bir Aletle Kilit Açmak veya Kilitlenmesini Engellemek

Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 142/2-d) ...............................................572

e) Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle İşlenmesi (TCK m.

142/2-e) ...........................................................................................574

f) Tanınmamak İçin Tedbir Alarak veya Yetkisi Olmadığı Halde

Resmi Sıfat Takınarak İşlenmesi (TCK m. 142/2-f)............................574

g) Büyük veya Küçük Baş Hayvan Hakkında İşlenmesi (TCK m.

142/2-g)............................................................................................575

h) Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek

Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına

Alınmış Olan Eşya Hakkında İşlenmesi (TCK m. 142/2-h) .................575

i) Suçun, Bu Fıkranın (b) Bendinde Belirtilen Surette, Beden veya

Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan

Kimseye Karşı İşlenmesi (TCK m. 142/2-c.2) ....................................577

3. TCK’nın 142. Maddesinin 3. Fıkrasında Öngörülen Nitelikli Hal ..............578

4. Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da

Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici

De Olsa Aksaması (TCK m. 142/5) ...........................................................579

5. TCK’nın 143. Maddesinde Öngörülen Nitelikli Hal Olarak Suçun

Gece Vakti İşlenmesi (TCK m. 143) ..........................................................580

L. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli haller...........................................................580

1. Paydaş veya Elbirliği ile Malik Olunan Mal Üzerinde İşlenmesi (TCK

m. 144/1-a)..............................................................................................580

2. Bir Hukuki İlişkiye Dayanan Alacağı Tahsil Amacıyla İşlenmesi (TCK

m. 144/1-b)..............................................................................................582

3. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145).................................................583

M. Kullanma Hırsızlığı ................................................................................................585

N. Zorunluluk Hâli .....................................................................................................587

O. Şahsi Cezasızlık Nedenleri....................................................................................588

P. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler.............................................................................588


İçindekiler 35

Q. Etkin Pişmanlık..................................................................................................... 588

R. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri.............................................................. 589

S. Kovuşturma ......................................................................................................... 589

XXV. YAĞMA SUÇU ...............................................................................................590

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 590

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 591

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 592

1. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 592

2. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 592

D. Fail........................................................................................................................ 594

E. Mağdur ................................................................................................................ 594

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 596

1. Hareket ................................................................................................... 596

a) Cebir................................................................................................. 596

b) Cebir Karinesi................................................................................... 599

c) Tehdit............................................................................................... 600

d) Malın Alınması/Tam Yağma-Yağmaya Dönüşen Hırsızlık (Tam

Olmayan Yağma-Dolaylı Yağma) Ayrımı........................................... 605

2. Netice...................................................................................................... 609

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 610

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 610

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 611

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 611

a) Meşru Savunma ............................................................................... 611

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 611

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 611

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 612

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 612

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 612

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 613

c) Cebir ve Tehdit................................................................................. 613

d) Hata ................................................................................................. 613

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 613

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 616

1. Teşebbüs ................................................................................................. 616

2. İştirak ...................................................................................................... 617

3. İçtima ...................................................................................................... 618


36 İçindekiler

a) Bileşik Suç.........................................................................................618

b) Zincirleme Suç ..................................................................................619

c) Fikri İçtima........................................................................................619

d) Gerçek İçtima ...................................................................................619

K. Nitelikli Haller.......................................................................................................620

1. Cezayı Ağırlaştıran Nitelikli Haller............................................................620

a) Silahla İşlenmesi ...............................................................................620

b) Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle

İşlenmesi ..........................................................................................621

c) Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi.................................622

d) Yol Kesmek Suretiyle ya da Konut veya İşyerinde veya Bunların

Eklentilerinde İşlenmesi ...................................................................624

e) Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak

Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi .........................................624

f) Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları

Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi .....................................625

g) Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi.......................625

h) Gece Vaktinde İşlenmesi ..................................................................626

2. Netice Sebebiyle Cezası Ağırlaşan Durum ve Gerçek İçtima ...................626

3. Daha Az Cezayı Gerektiren Haller............................................................627

a) Alacağını Tahsil Amacıyla Cebir veya Tehdit Kullanılması ................627

b) Malın Değerinin Azlığı ......................................................................630

L. Şahsi Cezasızlık Nedenleri veya Cezada İndirim Gerektiren Şahsi Nedenler......631

M. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması ........................................631

N. Etkin Pişmanlık .....................................................................................................631

XXVI. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ..............................................................633

A. Genel Olarak.........................................................................................................633

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................633

C. Suçun Konusu.......................................................................................................635

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................635

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................635

a) Mal Kavramı .....................................................................................635

b) Malın Zilyetliğinin Devri....................................................................636

D. Fail ........................................................................................................................640

E. Mağdur.................................................................................................................643

F. Maddi Unsur.........................................................................................................643

1. Hareket....................................................................................................644

2. Netice ......................................................................................................645

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................646


İçindekiler 37

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 646

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler......... 647

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 647

a) Meşru Savunma ............................................................................... 647

b) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 647

c) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 647

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 647

2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Haller....................................................... 647

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 647

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 648

c) Cebir – Tehdit................................................................................... 648

d) Hata ................................................................................................. 648

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 648

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 648

1. Teşebbüs ................................................................................................. 648

2. İştirak ...................................................................................................... 649

3. İçtima ...................................................................................................... 649

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 649

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 649

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 650

d) Gerçek İçtima................................................................................... 650

e) Normların Görünüşte İçtimaı........................................................... 650

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 651

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .................................................................. 651

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.................................................................. 651

L. Cezayı Kaldıran Şahsi Nedenler........................................................................... 651

M. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler ............................................................................ 651

N. Etkin Pişmanlık Hükümleri .................................................................................. 652

O. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması........................................ 652

P. Kovuşturma ......................................................................................................... 652

XXVII. DOLANDIRICILIK SUÇU ................................................................................653

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 653

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 654

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 654

a) Suçun Hukuki Konusu ...................................................................... 654

b) Suçun Maddi Konusu ....................................................................... 655

D. Fail........................................................................................................................ 655


38 İçindekiler

E. Mağdur.................................................................................................................656

F. Maddi Unsur.........................................................................................................661

1. Hareket....................................................................................................661

a) Hileli Davranış...................................................................................661

b) Aldatma............................................................................................669

c) Yarar Sağlama ve Zarara Neden Olma..............................................670

2. Netice ......................................................................................................676

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................676

G. Manevi Unsur.......................................................................................................676

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler .........679

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................679

a) Meşru Savunma ...............................................................................679

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................679

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................679

d) İlgilinin Rızası....................................................................................680

2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler..................................................680

a) Zorunluluk Hali .................................................................................680

b) Yetkili Amirin Emrini İfa....................................................................680

c) Cebir ve Tehdit .................................................................................680

d) Hata..................................................................................................680

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................681

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................682

1. Teşebbüs .................................................................................................682

2. İştirak.......................................................................................................683

3. İçtima.......................................................................................................683

a) Bileşik Suç.........................................................................................683

b) Zincirleme Suç ..................................................................................683

c) Fikri İçtima........................................................................................685

d) Gerçek İçtima ...................................................................................686

e) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................687

K. Nitelikli Haller.......................................................................................................688

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller...................................................................688

a) Dinî İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle İşlenmesi .......688

b) Kişinin İçinde Bulunduğu Tehlikeli Durum veya Zor Şartlardan

Yararlanmak Suretiyle İşlenmesi ......................................................689

c) Kişinin Algılama Yeteneğinin Zayıflığından Yararlanmak Suretiyle

İşlenmesi...........................................................................................689


İçindekiler 39

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Kamu Meslek Kuruluşlarının,

Siyasî Parti, Vakıf veya Dernek Tüzel Kişiliklerinin Araç Olarak

Kullanılması Suretiyle İşlenmesi....................................................... 690

e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Olarak İşlenmesi............... 691

f) Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç

Olarak Kullanılması Suretiyle İşlenmesi ........................................... 691

g) Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak

Suretiyle İşlenmesi........................................................................... 692

h) Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket

Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında; Kooperatif

Yöneticilerinin Kooperatifin Faaliyeti Kapsamında İşlenmesi .......... 693

i) Serbest Meslek Sahibi Kişiler Tarafından, Mesleklerinden Dolayı

Kendilerine Duyulan Güvenin Kötüye Kullanılması Suretiyle

İşlenmesi .......................................................................................... 694

j) Banka veya Diğer Kredi Kurumlarınca Tahsis Edilmemesi

Gereken Bir Kredinin Açılmasını Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi...... 694

k) Sigorta Bedelini Almak Maksadıyla İşlenmesi.................................. 695

l) Kişinin, Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta ya da

Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurum ve

Kuruluşlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle İşlenmesi............ 695

m) Kamu Görevlileriyle İlişkisinin Olduğundan, Onlar Nezdinde

Hatırı Sayıldığından Bahisle ve Belli Bir İşin Gördürüleceği

Vaadiyle Aldatarak, Başkasından Menfaat TeminEtme (TCK m.

158/2) .............................................................................................. 696

n) Üç veya Daha Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi, Suç

İşlemek İçin Teşkil Edilmiş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde

İşlenmesi (TCK m. 158/3) ................................................................. 697

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.................................................................. 697

L. Cezayı Ortadan Kaldıran Şahsi Nedenler ............................................................ 699

M. Cezayı Azaltan Şahsi Nedenler ............................................................................ 699

N. Etkin Pişmanlık..................................................................................................... 699

O. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması........................................ 699

P. Kovuşturma ......................................................................................................... 699

XXVIII. MALVARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER.........700

A. Şahsî Cezasızlık Sebebi veya Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren

Şahsî Sebep.......................................................................................................... 700

1. Şahsi Cezasızlık/Ceza Verilmeme (TCK m. 167/1) Nedeni veya Daha

Az Ceza Verilme Nedeni (TCK m. 167/2) ................................................. 700

2. Bu Tür Durumlarda İştirak İlişkisi ............................................................ 700

3. Failin Yanılması........................................................................................ 700


40 İçindekiler

4. Şahsi Cezasızlık/Ceza Verilmeme (TCK m. 167/1) Nedeni veya Daha

Az Ceza Verilme Nedenleri (TCK m. 167/2) .............................................701

a) Haklarında Ayrılık Kararı Verilmemiş Eşlerden Biri...........................701

b) Üstsoy veya Altsoyunun veya Bu Derecede Kayın Hısımlarından

Birinin veya Evlat Edinenin veya Evlâtlığın Zararına İşlenmesi ................701

c) Aynı Konutta Beraber Yaşayan Kardeşlerden Birinin Zararına

İşlenmesi ..........................................................................................702

d) Haklarında Ayrılık Kararı Verilmiş Olan Eşlerden Birinin, Aynı

Konutta Beraber Yaşamayan Kardeşlerden Birinin, Aynı Konutta

Beraber Yaşamakta Olan Amca, Dayı, Hala, Teyze, Yeğen veya

İkinci Derecede Kayın Hısımlarının Zararına Olarak İşlenmesi

(TCK m. 167/2) .................................................................................702

B. Etkin pişmanlık .....................................................................................................702

C. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması ........................................703


SEKİZİNCİ BÖLÜM

KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR


XXIX. BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA............................705

A. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................705

B. Maddi Konu: Belge...............................................................................................706

1. Belge Kavramı..........................................................................................706

2. Belgenin Unsurları ...................................................................................707

a) Yazılılık..............................................................................................707

b) Düzenleyenin Belli Olması................................................................708

c) Belirli Bir İçeriğinin Bulunması..........................................................709

3. Belgenin İşlevleri .....................................................................................711

a) Düşünceyi Açıklama İşlevi ................................................................711

b) İspat İşlevi.........................................................................................711

c) Güvence İşlevi ..................................................................................711

4. Belge Türleri ............................................................................................712

a) Resmi Belge......................................................................................712

b) Resmi Belge Hükmünde Olan Belge .................................................714

c) Özel Belge.........................................................................................716

XXX. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU.................................................................716

A. Genel Olarak.........................................................................................................716

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................716

C. Suçun Hukuki Konusu ..........................................................................................717

D. Suçun Maddi Konusu ...........................................................................................718


İçindekiler 41

E. Fail........................................................................................................................ 718

F. Mağdur ................................................................................................................ 719

G. Maddi Unsur........................................................................................................ 719

1. Hareket ................................................................................................... 720

a) Resmi Belgeyi Sahte Olarak Düzenlemek......................................... 720

b) Gerçek Bir Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Şekilde

Değiştirmek...................................................................................... 723

c) Sahte Resmi Belgeyi Kullanmak ....................................................... 726

d) Gerçekte Düzenleme Yetkisine Sahip Resmi Belgeyi Sahte ............. 730

e) Olarak Düzenlemek.......................................................................... 730

2. Netice...................................................................................................... 733

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 733

H. Manevi Unsur ...................................................................................................... 734

İ. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 735

1. Hukuka uygunluk Nedenleri.................................................................... 735

a) Meşru Savunma ............................................................................... 735

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 735

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 735

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 735

2. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler ................................................. 736

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 736

b) Yetkili Amirin Emrini İfa ................................................................... 736

c) Cebir ve Tehdit................................................................................. 736

d) Hata ................................................................................................. 736

J. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 736

K. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 736

1. Teşebbüs ................................................................................................. 736

2. İştirak ...................................................................................................... 737

3. İçtima ...................................................................................................... 738

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 738

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 738

c) Fikri içtima ....................................................................................... 740

d) Gerçek İçtima................................................................................... 740

L. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 741

1. Daha Fazla Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal .............................. 741

2. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Nitelikli Hal .................................. 741

M. Kovuşturma ......................................................................................................... 743


42 İçindekiler

XXXI. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU..................................................................744

A. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................744

B. Suçun Konusu.......................................................................................................744

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................744

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................744

C. Fail ........................................................................................................................744

D. Mağdur.................................................................................................................745

E. Maddi Unsur.........................................................................................................745

1. Hareket....................................................................................................745

2. Netice ......................................................................................................749

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................749

F. Manevi Unsur.......................................................................................................750

G. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................750

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................750

a) Meşru Savunma ...............................................................................750

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................751

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................751

d) İlgilinin Rızası....................................................................................751

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................752

a) Zorunluluk Hali .................................................................................752

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................752

c) Cebir ve Tehdit .................................................................................752

d) Hata..................................................................................................752

H. Suçun Tamamlanması..........................................................................................752

İ. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................753

1. Teşebbüs .................................................................................................753

2. İştirak.......................................................................................................753

3. İçtima.......................................................................................................754

a) Bileşik Suç.........................................................................................754

b) Zincirleme Suç ..................................................................................754

c) Fikri İçtima........................................................................................755

d) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................755

e) Gerçek İçtima ...................................................................................756

J. Nitelikli Haller.......................................................................................................756

K. Kovuşturma ..........................................................................................................756

XXXII. İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA SUÇU ..............................................................757

A. Genel Olarak.........................................................................................................757

B. Suç ile Korunan Hukuksal Değer..........................................................................760


İçindekiler 43

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 761

1. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 761

2. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 762

D. Fail........................................................................................................................ 765

E. Mağdur ................................................................................................................ 766

F. Suçun Maddi Unsuru........................................................................................... 768

1. Hareket................................................................................................... 768

2. Netice...................................................................................................... 782

3. Nedensellik Bağı......................................................................................... 786

G. Suçun Manevi Unsuru ......................................................................................... 786

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 787

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 787

a) Meşru Savunma ............................................................................... 787

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme..................................................... 787

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 787

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 788

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 788

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 788

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 788

c) Cebir ve Tehdit................................................................................. 788

d) Hata ................................................................................................. 788

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 789

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 789

1. Teşebbüs ................................................................................................. 789

2. İştirak ...................................................................................................... 791

3. İçtima ...................................................................................................... 791

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 791

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 792

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 793

d) Normların Görünüşte İçtimaı........................................................... 794

e) Gerçek İçtima................................................................................... 794

K. Cezaya Etki Eden Nitelikli Haller.......................................................................... 796

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller .................................................................. 796

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.................................................................. 796

L. Etkin Pişmanlık..................................................................................................... 796

M. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri.............................................................. 796

N. Soruşturma ve kovuşturma................................................................................. 796


44 İçindekiler


DOKUZUNCU BÖLÜM


KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

XXXIII. ZİMMET SUÇU............................................................................................799

A. Zimmet Suçuna İlişkin Düzenleme Açısından

ETCK ile TCK’nın Karşılaştırılması................................................................................799

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................800

C. Suçun Konusu.......................................................................................................801

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................801

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................801

3. Mal Kavramı ............................................................................................802

D. Fail ........................................................................................................................803

E. Mağdur.................................................................................................................806

F. Maddi Unsur.........................................................................................................807

1. Hareket....................................................................................................812

2. Netice ......................................................................................................817

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................818

G. Manevi Unsur.......................................................................................................818

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................819

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................819

a) Meşru Savunma ...............................................................................819

b) Kanun Hükmünü İcra........................................................................819

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................819

d) İlgilinin Rızası....................................................................................819

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................820

a) Zorunluluk Hali .................................................................................820

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................820

c) Hata..................................................................................................820

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................821

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................821

1. Teşebbüs .................................................................................................821

2. İştirak.......................................................................................................822

3. İçtima.......................................................................................................822

a) Bileşik Suç.........................................................................................822

b) Zincirleme Suç ..................................................................................822

c) Fikri İçtima........................................................................................824

d) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................824

e) Gerçek İçtima ...................................................................................825


İçindekiler 45

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 826

1. Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller .......................................... 826

2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller .............................................. 828

a) Kullanma Zimmeti............................................................................ 828

b) Etkin pişmanlık................................................................................. 830

c) Malın Değerinin Azlığı ...................................................................... 832

L. Kovuşturma ......................................................................................................... 833

XXXIV. İRTİKÂP SUÇU............................................................................................834

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 834

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 835

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 836

1. Suçun Hukuki Konusu.............................................................................. 836

2. Suçun Maddi Konusu .............................................................................. 836

D. Fail........................................................................................................................ 839

E. Mağdur ................................................................................................................ 840

F. Maddi Unsur........................................................................................................ 842

1. Hareket ................................................................................................... 842

a) İcbar Suretiyle İrtikâp Suçu/Nüfuzun Kötüye Kullanılması .............. 842

b) İkna Suretiyle İrtikâp Suçu ............................................................... 851

c) Hatadan Yararlanmak Suretiyle İrtikâp Suçu ................................... 853

2. Netice...................................................................................................... 854

a) Yarar Sağlanması.............................................................................. 854

b) Yarar Sağlanacağı Konusunda Vaatte Bulunulması.......................... 855

3. Nedensellik Bağı...................................................................................... 857

G. Manevi Unsur ...................................................................................................... 857

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenler......... 857

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 858

a) Meşru Savunma ............................................................................... 858

b) Kanun Hükmünü İcra ....................................................................... 858

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 858

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 858

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 858

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 858

b) Yetkili Amirin Merini İfa ................................................................... 858

c) Cebir ve Tehdit................................................................................. 858

d) Hata ................................................................................................. 859

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 859

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 861

1. Teşebbüs ................................................................................................. 861


46 İçindekiler

2. İştirak......................................................................................................863

3. İçtima.......................................................................................................863

a) Bileşik Suç.........................................................................................863

b) Zincirleme Suç .................................................................................864

c) Fikri İçtima........................................................................................866

d) Normların Görünüşte İçtimaı ...........................................................866

e) Gerçek içtima ...................................................................................866

K. Nitelikli Haller.......................................................................................................866

1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller...................................................................866

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller..................................................................866

L. Etkin Pişmanlık .....................................................................................................867

XXXV. RÜŞVET SUÇU .............................................................................................868

A. Genel Olarak.........................................................................................................868

B. Korunan Hukuksal Yarar ......................................................................................869

C. Suçun Konusu.......................................................................................................870

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................870

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................870

D. Fail ........................................................................................................................872

E. Mağdur.................................................................................................................874

F. Maddi Unsur.........................................................................................................875

1. Hareket....................................................................................................875

a) Rüşvet Anlaşması Yapmak................................................................875

(1) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması

Gereken Belirli Bir İş Olmalıdır .................................................876

(2) Anlaşmaya Konu Olan Yapılması veya Yapılmaması

Gereken Belirli Bir İş Kamu Görevlisinin Görevinin

Gereklerine Girmelidir .............................................................876

(3) Rüşvet Anlaşması .....................................................................879

b) Rüşvet Vermek veya Rüşvet Teklifi veya Vaadinde Bulunmak.........883

(1) Rüşvet Vermek ........................................................................883

(2) Rüşvet Verme Teklifinde Bulunma...........................................886

(3) Rüşvet Verme Vaadinde Bulunma ...........................................887

c) Rüşvet Almak veya Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak veya

Rüşvet Teklifi veya Vaadini Kabul Etmek..........................................888

(1) Rüşvet Almak............................................................................888

(2) Rüşvet Alma Talebinde Bulunmak ...........................................888

(3) Rüşvet Verme Teklifini veya Vaadini Kabul Etmek...................888

2. Netice ......................................................................................................889

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................889

G. Manevi Unsur.......................................................................................................889


İçindekiler 47

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ....................... 890

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri ................................................................... 890

a) Meşru Savunma ............................................................................... 890

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme..................................................... 891

c) Hakkın Kullanılması.......................................................................... 891

d) İlgilinin Rızası.................................................................................... 891

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler ............................................................... 891

a) Zorunluluk Hali................................................................................. 891

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ............................................... 891

c) Cebir – Tehdit................................................................................... 891

d) Hata ................................................................................................. 891

İ. Suçun Tamamlanması ......................................................................................... 892

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri .............................................................................. 893

1. Teşebbüs ................................................................................................. 893

2. İştirak ...................................................................................................... 895

3. İçtima ...................................................................................................... 898

a) Bileşik Suç ........................................................................................ 898

b) Zincirleme Suç.................................................................................. 898

c) Fikri İçtima ....................................................................................... 900

d) Gerçek İçtima................................................................................... 900

e) Normların Görünüşte İçtimaı........................................................... 901

K. Nitelikli Haller ...................................................................................................... 902

1. Cezayı Arttıran Nitelikli Haller................................................................. 902

2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller.................................................................. 902

3. Etkin Pişmanlık ........................................................................................ 902

a) Pişmanlık Gösterecek Kişi Bakımından ............................................ 903

(1) Kamu Görevlisinin Etkin Pişmanlığı......................................... 903

(2) Özel Kişinin Etkin Pişmanlığı .................................................... 905

(3) Suça İştirak Eden Şeriklerin Pişmanlığı..................................... 907

b) Uygulanacak Ceza Bakımından ........................................................ 907

(1) Hiç Cezaya Hükmedilmemesi (Tam Cezasızlık Nedeni)............ 907

(2) Cezaya İndirim Uygulanarak Hükmedilmesi (Kısmi Cezasızlık

Nedeni)..................................................................................... 907

c) Etkin Pişmanlığın Bildirileceği Zaman Dilimi .................................... 907

4. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirinin Uygulanması........................ 908

XXXVI. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU ............................................................908

A. Genel Olarak ........................................................................................................ 908

B. Korunan Hukuksal Yarar...................................................................................... 910

C. Suçun Konusu ...................................................................................................... 910


48 İçindekiler

1. Suçun Hukuki Konusu ..............................................................................910

2. Suçun Maddi Konusu...............................................................................910

D. Fail ........................................................................................................................911

E. Mağdur.................................................................................................................911

F. Maddi Unsur........................................................................................................912

1. Hareket....................................................................................................914

a) Görevinin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle, Kişilerin

Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya da

Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlama (TCK m. 257/1) ..........................914

b) Görevinin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek,

Kişilerin Mağduriyetine veya Kamunun Zararına Neden Olma ya

da Kişilere Haksız Bir Menfaat Sağlama (TCK m. 257/2).....................916

2. Netice ......................................................................................................921

a) Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma ...............................................925

b) Kamunun Zararına Neden Olma.......................................................926

c) Kişilere Haksız Menfaat Sağlama......................................................928

3. Nedensellik Bağı ......................................................................................932

G. Manevi Unsur.......................................................................................................932

H. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler........................933

1. Hukuka Uygunluk Nedenleri....................................................................933

a) Meşru Savunma ...............................................................................933

b) Kanun Hükmünü Yerine Getirme .....................................................933

c) Hakkın Kullanılması ..........................................................................933

d) İlgilinin Rızası....................................................................................933

2. Kusurluluğu Kaldıran Nedenler................................................................933

a) Zorunluluk Hali .................................................................................933

b) Yetkili Amirin Emrini Yerine Getirme ...............................................933

c) Hata..................................................................................................934

İ. Suçun Tamamlanması..........................................................................................934

J. Suçun Özel Görünüş Şekilleri...............................................................................934

1. Teşebbüs .................................................................................................934

2. İştirak.......................................................................................................936

3. İçtima.......................................................................................................936

a) Bileşik Suç.........................................................................................936

b) Zincirleme Suç ..................................................................................936

c) Fikri İçtima........................................................................................937

d) Görünüşte İçtima .............................................................................938

KAYNAKÇA ....................................................................................................... 939


GİRİŞ


Ceza hukuku özel hükümler bölümünde yer alan suçların sınıflandırılması

konusunda öğretide farklı ölçütler ileri sürülmüştür. Bu farklı ölçütler şu şekilde

ifade edilebilir1

:

Bu konuda bir görüşe göre, suçların tasnifinde manevi unsur (kast-taksir)


dikkate alınmalıdır. Başka bir görüşe göre, suçların tasnifinde saik esas alın-

malıdır. Başka bir görüşe göre, suçların tasnifinde suçlunun şahsı göz önüne


alınmalıdır. Bazı suçları bazı kişiler işler. Başka bir görüşe göre, suçların tas-

nifinde failin sıfatı göz önüne alınmalıdır. Başka bir görüşe göre, suçların tas-

nifinde mağdur (fert-toplum, aile) göz önüne alınmalıdır. Başka bir görüşe


göre, suçların tasnifinde cezalar (cürüm-cünha-kabahat) dikkate alınmalıdır.

Başka bir görüşe göre, suçların tasnifinde hareketin yapılış şekli göz önüne

alınmalıdır. Başka bir görüşe göre, suçların tasnifinde suçların işlendikleri

zaman (savaş-barış) göz önüne alınmalıdır. Başka bir görüşe göre, suçların


tasnifinde suçun konusu (şahıs ve şey) göz önüne alınmalıdır. Bugün ceza hu-

kukunda esas alınan görüş, suçların tasnifinde korunan hukuki değerdir. (su-

çun hukuki konusudur). Korunan hukuki değer; suç ile doğrudan doğruya


korunan hukuki varlık veya değerdir.

TCK’nda suçların tasnif edilmesinde ilk önce kişilere karşı işlenen suçlara


yer verilmiştir. Bunun gerekçesi, kişilere, Devlete göre daha fazla önem veril-

miş olmasıdır.


1

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Ceza Hukuku Özel

Hükümler, Ankara, 2006, s. 3 vd.


KAYNAKÇA


AKBULUT, Berrin; İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, (TCK m. 235), Ceza Huku-

ku Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 9, 2009.


AKÇİN, İhsan/EREL, Kemalettin/HALİTOĞLU, Coşkun/BOZOĞLU, Süley-

man/FAZLA, Yüksel/ÖRER, Fatma Betül/ÖZBEY, Özcan; Yargıtay


Ceza Genel Kurulu Kararları (2005 – 2012) Ankara, 2012.

ARSLAN, Çetin; İhaleye Fesat Karıştırma Suçu, Ankara, 2012.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Ceza

Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2006.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Ceza

Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2008.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Ceza

Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2010.

ARTUK, Mehmet Emin/GÖKCEN, Ahmet/YENİDÜNYA, A. Caner; Ceza

Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2014.

ARTUK Mehmet Emin; İntihar ve İntihara Yardım Suçu Üzerine Bir Deneme,

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2.


AYDIN, Murat; Tıp Ceza Hukukunda Organ Ticareti Suçu, Tıp Ceza Hukuku-

nun Güncel Sorunları, V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28


Şubat 1 Mart 2008, Ankara.


BAYRAKTAR, Köksal; Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstan-

bul, 1972.


BAYRAKTAR, Köksal/EVİK, Vesile Sonay/KURT, Gülşah; Ceza Özel Huku-

ku, Cilt I, Uluslararası Suçlar, İstanbul, 2016.


CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide/ÇAKMUT, Özlem Yenerer; Kişilere Karşı

İşlenen Suçlar, Cilt – I, İstanbul, 2011.

DONAY, Suheyl, Türk Ceza Kanunu, İstanbul, 2004.

DÖNMEZER, Sulhi; Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, İstanbul, 2001,

DEĞİRMENCİ, Olgun; Uluslararası Ceza Muhakemelerinin Kararları Işığında


Mukayeseli Hukukta Ve Türk Hukukunda Soykırım Suçu, Türkiye Barılar Bir-

liği Dergisi, Sayı 70, 2007.


EREM; Ceza Hukukunda İntihar, Yargıtay Dergisi, Cilt 16, Sayı 4, 1990.

ERMAN, Sahir/ÖZEK, Çetin; Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kişilere Karşı İşlenen

Suçlar, İstanbul, 1994.

ERMAN, Sahir; Hakaret ve Sövme Suçları, 2. Bası, İstanbul, 1989.


940 Kaynakça

EŞİTLİ, Ezgi Aygün; İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları, Ankara, 2012.

GÖZLER, Kemal; İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2002.

GÜNDAY, Metin; İdare Hukuku, Ankara, 2011.

HAFIZOĞULLARI, Zeki / KETİZMEN, Muammer; 5237 Sayılı Türk Ceza

Kanununda Hayata Karşı İşlenen Suçlar, Ankara Barosu Dergisi, Yıl

66, Sayı 1, Kış, 2008.


HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem; Türk Ceza Hukuku Özel Hüküm-

ler, Ankara, 2010.


HAFIZOĞULLARI, Zeki/ÖZEN, Muharrem; Türk Ceza Hukuku Özel Hüküm-

ler, Ankara, 2012.


HAKERİ, Hakan; Tıp Hukuku, Ankara, 2012.

HAKERİ, Hakan; Kasten Öldürme Suçları, Ankara, 2006.

KAZANCI- EKER, Behiye; İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat

Karıştırma Suçları, Ankara, 2007.

KOCA, Mahmut; Yağma Cürümleri, Ankara, 2003.


KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Anka-

ra, 2013.


KOCA, Mahmut/ÜZÜLMEZ, İlhan; Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, An-

kara, 2014.


ÖNDER, Ayhan; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, 1994.


ÖZBEK, Veli Özer; Yeni Türk Ceza Kanununun Anlamı, Cilt II, Özel Hüküm-

ler, m. 76 – 169, Ankara, 2008.


ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pı-

nar/TEPE, İlker; Türk Ceza Özel Hukuku Özel Hükümler, Ankara,


2010.


ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pı-

nar/TEPE, İlker; Türk Ceza Özel Hukuku Özel Hükümler, Ankara,


2012.


ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pı-

nar/TEPE, İlker; Türk Ceza Özel Hukuku Özel Hükümler, Ankara,


2014.

ÖZGENÇ, İzzet; Ekonomik Çıkar Amacıyla İşlenen Suçlar, Ankara, 2002.

ÖZGENÇ, İzzet; İhale Sürecinde İşlenen Suçlar, Ankara, 2011.

ÖZGENÇ, İzzet; İrtikâp ve Rüşvet Suçları, Ankara, 2012.

REİSOĞLU, Safa; Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2014.

SOYASLAN, Doğan; Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2005.


Kaynakça 941

SOYASLAN, Doğan; Ceza Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2012.


SOYASAN, Doğan; Organ Nakilleri, Sağlık Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanu-

nundaki Düzenlemeler, İstanbul, 2007.


SOYASLAN, Doğan; Organ Nakilleri, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları,

V. Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, 28 Şubat 1 Mart 2008.


TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat; Teorik ve Pra-

tik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2006.


TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat; Teorik ve Pra-

tik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2007.


TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat; Teorik ve Pra-

tik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2012.


TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat; Teorik ve Pra-

tik Ceza Özel Hukuku, Ankara, 2014.


TEZCAN, Durmuş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ÖNOK, R. Murat; Uluslararası

Ceza Hukuku, Ankara, 2009.

TOROSLU, Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Ankara, 2006.


TURHAN, Faruk; Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Uluslararası Suçlar, www.ceza-

bb.adalet.gov.tr/makale/101.


ÜNVER, Yener; TCK’nda Kamu İdaresi Aleyhine İşlenen Suçlar, Alman –

Türk Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Cilt III, Ankara, 2010.


ÜNVER, Yener; İnsan Üzerinde Deney ve Deneme Suçları, in: Marmara Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Özel Sayısı, Sağlık Hukuku


Sempozyumu, Ocak 2007.

YARSUVAT Duygun/BAYRAKTAR Köksal; Yeni Türk Ceza Kanununda

Bazı Suçlar Bakımından Tıbbi Uygulamaların Durumu, Galatasaray

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Erden KUNTALP’e

Armağan, C. II, Kamu Hukuku, Yıl 32, 2004/2.


YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa; Yorumlu – Uy-

gulamalı Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2010.


YAŞAR, Osman/GÖKCAN, Hasan Tahsin/ARTUÇ, Mustafa; Yorumlu – Uy-

gulamalı Türk Ceza Kanunu, Ankara, 2014.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar