Ekin Yayınları

Sırala:
Göster:
Ceza Muhakemesinde Hakim ve Savcının Yasaklılılğı, Reddi ve Çekinmesi
Yazar: Ömer ÖMEROĞLU
CU188 Ceza Muhakemesinde Hakim ve Savcının Yasaklılılğı, Reddi ve Çekinmesi Dr. Ömer ÖMEROĞLU 2012/02 Baskı, X+118 Sayfa  ISBN 978-605-5335-23-6  ...
22,00 TL
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku
Yazar: Adnan GERÇEK
Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku Prof. Dr. Adnan GERÇEK 2020/01 6. Baskı, 330 Sayfa, ISBN 978-625-7983-55-6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAPSAMI II. TAHSİLAT KAVRAMI, KAPSAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ III. KAMU ALACAKLARININ TAHSİL HUKUKU IV. KAMU ALACAKLARI İLE ÖZEL ALACAKLARIN TAHSİLİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İKİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞININ TARAFLARI I. KAMU ALACAKLISININ YETKİ VE GÖREVLERİ II. KAMU BORÇLUSU KONUMUNDAKİ KİŞİLER VE SORUMLULUKLARI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAMU BORCUNUN...
30,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
AH036 Türk Anayasa Hukuku Kemal GÖZLER 2019/01 3. Baskı, 1362 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-327-807-8...
140,00 TL
İdare Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
İD052 İdare Hukuku 2. Cilt Kemal GÖZLER 2019/06 3. Baskı 3328 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-327-647-0 KİTAP HAKKINDA: İki ciltlik ve -içindekiler ve dizinler dahil- 3328 sayfalık bu kitap, Türkiye’de idare hukuku alanında şimdiye kadar yazılmış en kapsamlı eserdir. Bu kitap lisans öğrencilerine yönelik bir “ders kitabı” değildir. Bu kitap, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, araştırma görevlilerine, öğretim üyelerine, uygulayıcılara, hâkim ve savcılara, avukatlara, kamu yönetici ve deneticileri...
450,00 TL
Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku
Yazar: Nihat EDİZDOĞAN, Metin TAŞ, Ali ÇELİKKAYA
VH242 Vergi Ceza ve Yargılama Hukuku Prof. Dr. Nihat EDİZDOĞAN - Prof. Dr. Metin TAŞ - Yrd. Doç. Dr. Ali ÇELİKKAYA 2007/06 Baskı, 320 Sayfa ISBN 978-9944-141-25-3  ...
32,50 TL
Mikro Ekonomi
Yazar: Zeynel DİNLER
İY068 Mikro Ekonomi Prof. Dr. Zeynel DİNLER 2017/10 28. Baskı, XIV+656 Sayfa, ISBN 978-605-327-560-2...
42,00 TL
Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksek Okulları İçin)
Yazar: Kemal GÖZLER
HT220 Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksek Okulları İçin) Kemal GÖZLER 2019/07 19. Baskı, XVI+256 Sayfa ISBN 978-605-327-891-7 KİTABIN BÖLÜMLERİ Ünite 1: Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri Ünite 3: Hukukî Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar Ünite 4: Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Ünite 5: Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Ünite 6: Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı v...
22,00 TL
İdari Yargılama Hukukuna Giriş
Yazar: Gürsel KAPLAN
İdari Yargılama Hukukuna Giriş Gürsel KAPLAN 2020/02 2.Baskı, 349 Sayfa, ISBN 978-625-7983-54-9 BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI I- GENEL OLARAK II- İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI İKİNCİ BÖLÜM İDARİ YARGILAMA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ I- GENEL OLARAK II- DAVALARIN GÖRÜLÜŞ ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ III- DAVALARIN İDARESİ (YÜRÜTÜLMESİ) ŞEKLİNE GÖRE YARGILAMA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ III- İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İDARİ UYUŞMAZ...
30,00 TL
Uluslararası Ticaret Hukuku
Yazar: Tayfun ERCAN
Uluslararası Ticaret Hukuku Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ERCAN 2019/10 1. Baskı, 162 Sayfa ISBN 978-605-327-980-8 BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER I. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU KAVRAMI II. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ III. ULUSLARARASI TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI İKİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI TİCARETİN TANIMI, ALT BAŞLIKLARI, ULUSLARARASI TİCARETTE KULLANILAN KAVRAMLAR VE ÖNEMLİ TERİMLER I. ULUSLARARASI TİCARETİN TANIMI II. ULUSLARARASI TİCARETİN ALT BAŞLIKLAR...
20,00 TL
Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi
Yazar: Ufuk SELEN
Gümrük İşlemleri ve Vergilendirilmesi Doç. Dr. Ufuk SELEN 2020/02 10. Baskı 325 Sayfa ISBN 978-625-7983-80-8 BİRİNCİ BÖLÜM DIŞ TİCARET İŞLEM AKIŞI ve GÜMRÜK MEVZUATININ KAPSAMI A. ULUSLARARASI İKTİSAT VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ B. DIŞ TİCARET İŞLEM AŞAMALARI C. GÜMRÜK MEVZUATININ KAPSAMI VE BAZI TEMEL KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM GÜMRÜK İŞLEMLERİ A. GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM VE KULLANIMLAR B. GÜMRÜK İŞLEM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GÜMRÜK REJİMLERİ A. MUAFİYET İÇERMEYEN GÜMRÜK REJİMLERİ B. ŞARTLI MUAFİYET DÜZEN...
30,00 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2019/06 15. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-605-327-896-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 4: Temel İlkeler Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 6: Siyasî Partiler Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu Bölüm 11: TBMM’nin Gö...
25,00 TL
İdari Yargı (Kuruluş ve İşleyiş)
Yazar: Nihat KAYAR
İD123 İdari Yargı (Kuruluş ve İşleyiş) Nihat KAYAR 2019/09 4. Baskı, 419 Sayfa, ISBN 978-605-327-957-0 BİRİNCİ BÖLÜM İDARENİN DENETLENMESİ I. İDARENİN YARGI DIŞI DENETİMİ A. SİYASÎ DENETİM (TBMM DENETİMİ) B. MERKEZÎ İDARENİN DENETİMİ C. İDARENİN İÇ DENETİMİ D. BAĞIMSIZ KURUMLARIN DENETİMİ II. İDARENİN YARGISAL DENETİMİ A. GENEL OLARAK YARGISAL DENETİM YOLLARI B. İDARÎ YARGI SİSTEMLERİ C. İDARENİN YARGISAL DENETİMİNİN TARİHİ D. İDARÎ YARGI DENETİMİNİN ÖZELLİKLERİ E. İDARÎ YARGI DENETİMİNİN SINIRL...
40,00 TL
Kamu İhale Kanunu ve Yolsuzluk Riskleri
Yazar: Özhan ÇETİNKAYA
Dİ068 Kamu İhale Kanunu ve Yolsuzluk Riskleri Doç. Dr. Özhan ÇETİNKAYA  2014/01 Baskı, 216 Sayfa, ISBN 978-605-5048-77-8  ...
30,00 TL
Tüketici Hukuku
Yazar: İ. Yılmaz ASLAN
TÜ002 6502 Sayılı Kanuna Göre Tüketici Hukuku Prof. Dr. İ. Yılmaz ARSLAN 2015/07 5. Baskı, XXIV+780 Sayfa, Ciltli ISBN 678-605-327-185-7...
100,00 TL
Türkiye'de Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi
Yazar: Turgay MÜNYAS
TM217 Türkiye'de Sermaye Piyasasının Yapısı ve İşleyişi Yrd. Doç. Dr. Turgay MÜNYAS 2015/08 Baskı, XXVI+420 Sayfa, ISBN 978-605-327-200-7 ...
37,50 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 147 (10 Sayfa)