Ekin Yayınları

Sırala:
Göster:
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
AH038 Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2019/01 23. Baskı, 521 Sayfa ISBN 978-605-327-812-2 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ...
50,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2018/10 8. Baskı, VIII+408 Sayfa ISBN 978-605-327-710-1 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
40,00 TL
İdare Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
İD114 İdare Hukuku Dersleri Kemal GÖZLER – Gürsel KAPLAN 2018/09 20. Baskı, XXXII+864 Sayfa ISBN 978-605-327-704-0 20. BASKI HAKKINDA: 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişi...
84,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Yazar: Kemal GÖZLER
AH139 Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı) Kemal GÖZLER 2018/08 10. Baskı, XVI+512 Sayfa, ISBN: 978-605-327-591-6  ...
50,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH080 Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş Kemal GÖZLER 2018/08 11. Baskı XVI+366 Sayfa, ISBN 978-605-327-698-2 Kitabın Konu Başlıkları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devlet Kavramı Devlet Şekilleri I: Monarşi ve Cumhuriyet Devlet Şekilleri II: Üniter Devlet – Bileşik Devlet Hükümet Sistemleri Demokrasi Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri Seçimler Yasama Organı Yürütme Organı Yargı Organı Temel Hak ve Hürriyetler Kan...
23,50 TL
Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH110 Anayasa Hukukuna Giriş  (Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku) Kemal GÖZLER 2018/08 27. Baskı, XVI+392 Sayfa ISBN  978-605-327-707-1 Anayasa Hukukuna Giriş adlı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders kitabı"dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır. Kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlaya...
32,50 TL
Kısa Anayasa Hukuku
Yazar: Kemal GÖZLER
AH111 Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler 2018/08 16. Baskı, XVI+272 Sayfa ISBN  978-605-327-709-5 Elinizde tuttuğunuz Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı kitabımızın kısaltılmış halidir. Söz konusu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde tek dönem olarak okutulan anayasa hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de bu kitabın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tut...
20,00 TL
İdare Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD021 İdare Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN 2018/09 24. Baskı, XVI+444 Sayfa ISBN 978-605-327-702-6 Kitabın Konu Başlıkları İdare ve İdare Hukuku · İdare Kavramı · İdare Hukuku İdari Teşkilât · İdari Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler · İdari Teşkilât İdari İşlemler · İdari İşlem Kavramı · Bireysel İşlemler (İdari Kararlar) · Düzenleyici İşlemler · İdarî Sözleşmeler İdarenin Faaliyetleri · Kamu Hizmeti · Kolluk İdarenin Hareket Araçları · Kamu Görevlileri · Kamu Malları İdarenin Soru...
40,00 TL
Vergi Ceza Hukuku
Yazar: Doğan ŞENYÜZ
VH194 Vergi Ceza Hukuku  (Vergi Kabahatleri ve Suçları) Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ 2017/09 10. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-605-327-531-2...
50,00 TL
Vergi Hukuku(Genel Hükümler)
Yazar: Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK
VH193 Vergi Hukuku (Genel Hükümler)  Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ – Prof. Dr. Mehmet YÜCE – Prof. Dr. Adnan GERÇEK 2019/01 10. Baskı, 414 Sayfa, ISBN 978-605-327-824-5...
28,00 TL
Vergi Hukuku
Yazar: Osman PEHLİVAN
VH345 Vergi Hukuku (Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi) Prof. Dr. Osman PEHLİVAN 2019/02 2. Baskı, 432 Sayfa  ISBN 978-605-2099-17-9 Vergi hukukunun genel ilkeleri Vergilemeye ilişkin temel kavramlar ve vergilendirme işlemleri Vergi suçları ve kabahatleri&vergi cezaları Vergi idaresi ve görevleri Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları Gelir vergisi Gelir vergisinde matrahın tespiti Gelir vergisinin tarh ve tahsili Kurumlar vergisi Emlak vergisi Veraset ve intikal vergisi Motorlu taşıtla...
27,00 TL
Hukuka Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
HT010 Hukuka Giriş Kemal GÖZLER 2018/08 15. Baskı XVI+528 Sayfa ISBN 978-605-327-700-2...
50,00 TL
Kısa İdare Hukuku
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD149 Kısa İdare Hukuku Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN   2018/09 12. Baskı, XVI+288Sayfa ISBN 978-605-327-703-3...
20,00 TL
Türk Vergi Sistemi
Yazar: Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK
VH312 Türk Vergi Sistemi Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ – Prof. Dr. Mehmet YÜCE – Prof. Dr. Adnan GERÇEK 2019/02 16. Baskı, 448 Sayfa ISBN 978-605-327-825-2...
35,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
AH036 Türk Anayasa Hukuku Kemal GÖZLER 2019/01 3. Baskı, 1362 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-327-807-8...
125,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 138 (10 Sayfa)