Eraslan ÖZKAYA

Sırala:
Göster:
Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH063 Yanılma, Aldatma, Korkutma Davaları (Hata-Hile-İkrah) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 544 Sayfa ISBN 978-975-02-5354-6 Kitabın birinci baskısından sonra Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, Ceza Kanunu, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu gibi temel kanunlar yürürlükten kaldırılarak yenileri kabul edilmiş, öteki kanunlarda da önemli değişiklikler yapılmıştır. Borçlar Kanunu'nun irade bozukluklarına "rızadaki fesat'a" ilişkin hükümlerinde de önemli deği...
115,00 TL
Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH062 Aşırı Yararlanma (Gabin) Davaları Eraslan ÖZKAYA 2015/04 3. Baskı, 188 Sayfa ISBN 978-975-02-3292-3 818 sayılı yürürlükten kalkmış olan Borçlar Kanunu'nun "Gabine" ilişkin 21. maddesini karşılayan 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu'nun 28. maddesinde metin dilinin arılaştırılması dışında aşırı yararlanmanın "gabinin hüküm ve sonuçlarında değişiklik yapıldığı gibi tabi olduğu süreler yönünden de önemli yeni hükümler getirilmiştir. Aşırı yararlanma "gabin" hakkında yapılan bu değişiklik üzerine...
57,50 TL
Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
HY242 Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması Eraslan ÖZKAYA 2016/05 4. Baskı, 1352 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3770-6 Başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu gibi ana kanunlar ile öteki kanunlarda yapılan değişiklikler ve kabul edilen yeni kanun hükümleri göz önünde tutularak eserin yeni baştan hazırlanması gerekmiştir. Kitap yeniden yazılırken eski ve yeni Borçlar Kanunu'nun hükümleri karşılaştırılmış, yapılan değişikliklere işaret olunmuş, bi...
273,00 TL
Eski Vakıf Hukuku
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
HY960 Eski Vakıf Hukuku Eraslan ÖZKAYA 2012/01 Baskı, 464 Sayfa ISBN  978-975-02-1695-4...
74,00 TL
Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
HY985 Özel Hukukumuzda Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süreler Eraslan ÖZKAYA 2016/10 2. Baskı 1312 Sayfa Ciltli, ISBN 978-975-02-3977-9 Gerek maddi gerekse usul hukukumuzda sürelerin büyük önemi ve yeri bulunmaktadır. Her dava veya hukuki işlemin kanunlarımızda yer alan süre çeşitlerinden bir veya birkaçı ile ilgisinin olduğunu rahatlıkla söylemek mümkündür.Ne yazık ki, nitelikleri, koşulları hüküm ve sonuçları tamamen farklı olan süreler hakkında kanunlarımız yeterli açıklıktan yoksundur.Bu husus h...
264,00 TL
İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
HY119 Açıklamalı - İçtihatlı İnançlı İşlem ve Muvazaa Davaları Eraslan ÖZKAYA  2017/03 7. Baskı, 1368 Sayfa, Ciltli ISBN  978-975-02-4199-4    ...
287,00 TL
Elatmanın Önlenmesi Davaları -2 Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
TA022-2 Açıklamalı – İçtihatlı  Elatmanın Önlenmesi Davaları   -2 ( İmar Çapına – Paydaşlar – Komşular Arasında Elatmanın Önlenmesi Yıkım ve Temliken Tescil Davaları ) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 6. Baskı, 1167 Sayfa ISBN 978-975-02-5357-7 Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma temayülü göstermekte, bu nedenle uygulamada önemleri gittikçe artmaktadır.  ...
199,00 TL
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
BH170 Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Eraslan ÖZKAYA 2007 Baskı, 402 Sayfa ISBN  978-975-02-0541-5  ...
64,50 TL
İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
İH031 İmar Kanunu Şerhi ve Mevzuatı Eraslan ÖZKAYA 2000 2. Baskı, 1610 Sayfa Ciltli,   ISBN 978-975-347-134-3  ...
139,00 TL
Elatmanın Önlenmesi Davaları – 1 Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
Açıklamalı – İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları – 1 (Tapulu ve Çaplı Taşınmazlara Elatmanın Önlenmesi) Eraslan ÖZKAYA 2019/03 4. Baskı, 1104 Sayfa ISBN 978-975-02-5356-0 Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma temayülü göstermekte, bu nedenle uygulamada önemleri gittikçe artmaktadır.  Üç kitaptan oluşan El Atmanın Önlenmesi Davaları serisinin bu ilk kitab...
190,00 TL
Elatmanın Önlenmesi Davaları - 3 Ücretsiz Kargo
Yazar: Eraslan ÖZKAYA
Açıklamlı - İçtihatlı Elatmanın Önlenmesi Davaları - 3 Zilyetliğe, Mera, Yaylak, Kışlak, Orman, Kıyı ve Yola, Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Taşınmazlara Kamulaştırılmayan Yerlere Elatmanın Önlenmesi Eraslan ÖZKAYA 2019/03 3. Baskı, 1056 Sayfa ISBN 978-975-02-5358-4 Elatmanın önlenmesi davaları, taşınmazlara yönelik davaların büyük bölümünü oluşturdukları gibi zaman geçtikçe taşınmazlar hakkında açılan öteki davalara göre daha çok artma temayülü göstermekte, bu nedenle uygulamada ön...
185,00 TL
Gösterilen: 1 ile 11 arası, toplam: 11 (1 Sayfa)