Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
-10%
Aile Mahkemesi Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME202 6100 Sayılı HMK ve Son İçtihatlara Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/03 3. Baskı, 1822 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0396-8 8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiş...
295,00 TL 265,50 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH004 Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI  2018/11 5. Baskı, 945 Sayfa,   ISBN 978-605-05-0362-3 Kitabın bu baskısında 01.02.2018 tarihli ve 7103 s. K. ile 28.02.2018 tarihli ve 7101 s. K. ile başta HMK olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili h...
56,00 TL 50,40 TL
-10%
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 Baskı, 1100 Sayfa ISBN 978-605-05-0259-6...
209,00 TL 188,10 TL
-10%
HMK Yargıtay İlke Kararları 1-2 Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa ATEŞ
UH199 HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) Yargıtay İlke Kararları 1-2 Mustafa ATEŞ 2014/06 2. Baskı, Toplam 2462 sayfa Takım ISBN  978-975-464-842-3 (Takım)          978-975-464-843-0 (1. Cilt)          978-975-464-844-7 (2. Cilt) 1927 yılından bu yana uygulanan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve aynı tarihte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1086 sayılı Kanunun 84 yıllık uygulaması sırasında yargı kurumları arasında u...
278,00 TL 250,20 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/01 17. Baskı, 402 Sayfa ISBN 978-605-05-0382-1...
56,00 TL 50,40 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2018/07 20. Baskı, 409 Sayfa ISBN 978-605-2203-13-2 Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Kitap yardımcı kitap niteliğinde olup öğrencinin sorunlar üzerinde düşünme, muhakeme etme, öğrendiklerini uy...
50,00 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim
Yazar: Nuray EKŞİ
UH191 Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Tahkim   Prof. Dr. Nuray EKŞİ  2019-01 2. Baskı, XXVII+210 Sayfa  ISBN  978-605-377-946-9 ...
30,09 TL
Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Yazar: Ali Cem BUDAK
UH099 Karşılaştırmalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu    Prof. Dr. Ali Cem BUDAK  2018/10 12. Baskı, LVI+784 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-300-551-3...
68,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
UH075-1 HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ 2018/09 8. Baskı, 728 Sayfa,Ciltli, ISBN 978-605-2203-15-6 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden yeni baskısı hazırlanmış. Çalışma da doğru ve eksiksiz kanun metnine, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe g...
75,00 TL
Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
UH195  Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 6. Baskı, 658 Sayfa, ISBN 978-605-2203-12-5 Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu sebeple, ayrıntılı tartışma ve değerlendirmeler içermeyen sistematik bir çalışmadır.  Bu kitapta gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, Yargıtay kararı at...
90,00 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa KILIÇOĞLU
UH153 Hukuk Muhakemeleri Kanunu El Şerhi Dr. Mustafa KILIÇOĞLU 2012/02 Baskı, XC+1562 Sayfa Ciltli ISBN  978-605-4354-23-8...
295,00 TL
-10%
HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali
Yazar: Şaziye Tuba ULUKUŞ BULUT
UH299 MTK ile Karşılaştırmalı HMK Hükümlerine Göre Hakem Kararlarının İptali Şaziye Tuba ULUKUŞ BULUT 2018/05 Baskı, 208 Sayfa ISBN 978-605-05-0312-8...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat (Ciltli)
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH004C Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat   Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI  2018/05 4. Baskı, 940 Sayfa,  Ciltli 65,00 ISBN 978-605-05-0305-0 Kitabın bu baskısında 01.02.2018 tarihli ve 7103 s. K. ile 28.02.2018 tarihli ve 7101 s. K. ile başta HMK olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiye...
70,00 TL 63,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar
Yazar: Emrah ÖZTÜRK
UH217 Medeni Usul Hukukunda İlk İtirazlar Emrah ÖZTÜRK 2014/07 Baskı, 210 Sayfa 35,00 ISBN 978-975-464-847-8 İlk itirazlar, bir davada davanın esasına girmeye engel teşkil eden ve davanın hemen başında ileri sürülmesi gereken ve ancak bu şekilde ileri sürüldüğünde dikkate alınan usule ilişkin itirazlardır. Bunlar 6100 sayılı Hukuk Muhakeme Kanunu’na göre yetki, tahkim ve iş bölümü ilk itirazları olarak üç başlık altında sınıflandırılmıştır. 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle 6335 sayılı kanunla 610...
42,00 TL 37,80 TL
-10%
Ticari Defterlerin Delil Niteliği
Tİ192 Ticari Defterlerin Delil Niteliği Önder TOPAL 2015/03 Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-464-941-3 Çeşitli kanunlarda ticari defterlere ilişkin hükümler yer almakla birlikte ticari defterler esas olarak Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Fakat ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer almaktadır. Ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktaydı. Fakat yeni düzenlemeler çerçevesinde ticari defterlerle ispata i...
42,00 TL 37,80 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 26 (2 Sayfa)