Arama

Arama Sonuçları

Sırala:
Göster:
Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
UH195  Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 6. Baskı, 658 Sayfa, ISBN 978-605-2203-12-5 Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu sebeple, ayrıntılı tartışma ve değerlendirmeler içermeyen sistematik bir çalışmadır.  Bu kitapta gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, Yargıtay kararı at...
90,00 TL
Boşanma Usul Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME276 Son İçtihatlara Göre Hazırlanmış Boşanma Usul Hukuku Bilimsel Açıklama  - Yargıtay Uygulaması Ömer Uğur GENÇCAN 2018/01 Baskı, 1100 Sayfa ISBN 978-605-05-0259-6...
209,00 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Ejder YILMAZ
UH163 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Prof. Dr. Ejder YILMAZ 2017/07 3. Baskı, 3832 Sayfa, 3 Cilt, Takım, ISBN 978-605-05-0196-4 Özel hukuk yargısında uygulanacak usul kurallarını gösteren kanun, 2011 tarihli ve 6100 sayılı (yeni) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’dur (HMK). Bu Kanun, 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun (HUMK) yerine geçmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz; esas itibariyle, (eski) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun temelleri üzerine oturtulmuştur. Ancak (ye...
556,00 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Ramazan ARSLAN, Ejder YILMAZ, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH004 Notlu - Gerekçeli Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr.Ejder YILMAZ - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ -  Doç. Dr. Emel HANAĞASI  2018/11 5. Baskı, 945 Sayfa,   ISBN 978-605-05-0362-3 Kitabın bu baskısında 01.02.2018 tarihli ve 7103 s. K. ile 28.02.2018 tarihli ve 7101 s. K. ile başta HMK olmak üzere diğer ilgili mevzuatta yapılan değişikliklere yer verilmiştir. Ayrıca 22.12.2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun ilgili h...
56,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2018/07 20. Baskı, 409 Sayfa ISBN 978-605-2203-13-2 Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Kitap yardımcı kitap niteliğinde olup öğrencinin sorunlar üzerinde düşünme, muhakeme etme, öğrendiklerini uy...
50,00 TL
Aile Mahkemesi Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
ME202 6100 Sayılı HMK ve Son İçtihatlara Göre Aile Mahkemesi Davaları Açıklama - Dilekçe Örnekleri - Son İçtihatlar Ömer Uğur GENÇCAN 2019/03 3. Baskı, 1822 Sayfa Ciltli ISBN 978-605-05-0396-8 8.12.2001 tarihli 24607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun özellikle aile hukukuna ilişkin hükümlerden beklenen amacın gerçekleşme bakımından da aile mahkemelerinin kurulması ihtiyaç haline gelmiş...
295,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Ejder YILMAZ, Ramazan ARSLAN, Sema TAŞPINAR AYVAZ, Emel HANAĞASI
UH019 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları Prof. Dr. Ejder YILMAZ- Prof. Dr. Ramazan ARSLAN - Prof. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ - Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI 2019/01 17. Baskı, 402 Sayfa ISBN 978-605-05-0382-1...
56,00 TL
Ticari Defterlerin Delil Niteliği
Tİ192 Ticari Defterlerin Delil Niteliği Önder TOPAL 2015/03 Baskı, 232 Sayfa ISBN 978-975-464-941-3 Çeşitli kanunlarda ticari defterlere ilişkin hükümler yer almakla birlikte ticari defterler esas olarak Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Fakat ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda yer almaktadır. Ticari defterlerle ispata ilişkin hükümler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer almaktaydı. Fakat yeni düzenlemeler çerçevesinde ticari defterlerle ispata i...
42,00 TL
HMK'nun Zaman Bakımından Uygulanması
Yazar: Sema TAŞPINAR AYVAZ
UH196 HMK'nun Zaman Bakımından Uygulanması Doç. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ 2013/10 Baskı, 478 Sayfa ISBN 978-975-464-791-4 Kanunlar, bir toplumda uyulması gereken kural, ilke veya yasakları ifade eden, genel, soyut, objektif kurallardır. Bireyler davranış ve tutumlarını bu kurallara göre belirler, yaşam planlarını veya geleceklerini de bu kurallar çerçevesinde yönlendirirler. O nedenle aslında kanunlar geleceğe yönelik kurallardır. Hukuk devleti, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkeleri de bunu gerek...
47,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)
YM06m HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Minik)  2015/04 3. Baskı, 798 sayfa ISBN 978-975-464-931-4 Hukuk Muhakemeleri Kanunu ( HMK ) (6644 s.K'la Değişik 47, 109) HMK Yönetmeliği ( HMKY ) Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hk Kanun ( ADYMK ) Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun ( AileMK )  İş Mahkemeleri Kanunu ( İşMK ) Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hk Kanun ( MÖHUK ) Milletlerarası Tahkim Kanun...
10,00 TL
HMK Yargıtay İlke Kararları 1-2 Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa ATEŞ
UH199 HMK (Hukuk Muhakemeleri Kanunu) Yargıtay İlke Kararları 1-2 Mustafa ATEŞ 2014/06 2. Baskı, Toplam 2462 sayfa Takım ISBN  978-975-464-842-3 (Takım)          978-975-464-843-0 (1. Cilt)          978-975-464-844-7 (2. Cilt) 1927 yılından bu yana uygulanan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 01.10.2011 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve aynı tarihte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. 1086 sayılı Kanunun 84 yıllık uygulaması sırasında yargı kurumları arasında u...
278,00 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Ücretsiz Kargo
Yazar: Bilge UMAR
UH138 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi Prof. Dr. Bilge UMAR 2014/04 2. Baskı, 1312 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-824-9 Bu kitap, HMK uygulamasında çalışacak, yetişmiş hukukçulara, karşılaşacakları sorunların çözümünü göstermek amacıyla yazılmıştır. Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku alanında uzun yıllar akademik mesleki geçmişi olan yazar, deneyimini ve birikimini okurlarla paylaşıp, geniş, kapsamlı ve güncel bir eser sunuyor....
186,00 TL
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
UH075-1 HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ 2018/09 8. Baskı, 728 Sayfa,Ciltli, ISBN 978-605-2203-15-6 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden yeni baskısı hazırlanmış. Çalışma da doğru ve eksiksiz kanun metnine, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe g...
75,00 TL
Medenî Usûl Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN, Hülya TAŞ KORKMAZ
UH061 Medenî Usûl Hukuku Editörler: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN - Doç. dr. Hülya TAŞ KORKMAZ 2017/03 15. Baskı, 2990 Sayfa, 3 Cilt, Takım, ISBN 978-605-152-483-2...
416,67 TL
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Ömer Uğur GENÇCAN
UH200 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu (Bilimsel Açıklama – Son İçtihatlar) Ömer Uğur GENÇCAN 2013/11 Baskı, 1518 Sayfa Ciltli ISBN 978-975-464-765-5 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) aralıksız görev yapıyorum. Hukuk muhakemesini ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosyasını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat ...
186,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 26 (2 Sayfa)