Kemal GÖZLER

Sırala:
Göster:
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER
Türk Anayasa Hukuku Dersleri Kemal Gözler 2020/06 25. Baskı, 512 Sayfa ISBN 978-625-7090-37-7 Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir ders kitabıdır. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili ayrıntı sayılabilecek bazı bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı "Kutular" içinde verilmiştir. Kitapta toplam 190'dan fazla kutu vardır. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca...
55,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları
Yazar: Kemal GÖZLER
AH141 Türk Anayasa Hukuku Pratik Çalışmaları Kemal GÖZLER 2019/06 9. Baskı, 438 Sayfa ISBN 978-605-327-897-9 Kitabın konu başlıkları Atıf Usülleri Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeler Temel İlkeler Temel Hak ve Hürriyetler Siyasi Partiler TBMM Üyelerinin Seçimi TBMM Üyelerinin Hukuki Statüsü Bankalar Kurulu...
42,00 TL
İdare Hukuku Dersleri
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İdare Hukuku Dersleri Kemal GÖZLER – Gürsel KAPLAN 2020/06 22. Baskı, 800 Sayfa ISBN 978-625-7090-28-5 İÇİNDEKİLER İDARE HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Mevzuat 2 II. Mahkeme Kararları 3 III. Bilimsel Eserler 5 IV. İnternet Kaynakları 7 V. Kaynak Tarama 7 Birinci Kısım İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1 İDARE KAVRAMI Kamu İdaresi - Özel İdare Ayrımı 9 Organik Anlamda İdare-Fonksiyonel Anlamda İdare Ayrımı 10 I. İdare Organı (Organik Anlamda İdare) 11 A. İdare Organının Yasama Organından Ayrılması 11 B....
85,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH080 Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş Kemal GÖZLER 2019/07 12. Baskı XVI+368 Sayfa, ISBN 978-605-327-902-0 Kitabın Konu Başlıkları Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Anayasa Hukuku Kavramı Anayasa Kavramı Kurucu İktidar Devlet Kavramı Devlet Şekilleri I: Monarşi ve Cumhuriyet Devlet Şekilleri II: Üniter Devlet – Bileşik Devlet Hükümet Sistemleri Demokrasi Egemenliğin Kullanılması Bakımından Demokrasi Tipleri Seçimler Yasama Organı Yürütme Organı Yargı Organı Temel Hak ve Hürriyetler Kan...
25,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Yazar: Kemal GÖZLER
Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı) Kemal GÖZLER 2020/06 12. Baskı, XVI+512 Sayfa, ISBN: 978-625-709-039-1 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3: Anayasa Kavramı Bölüm 4: Anayasanın Yorumu Bölüm 5: Kurucu İktidar Bölüm 6: Devlet Kavramı Bölüm 7: Devletin Unsurları Bölüm 8: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet Bölüm 9: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 10: Federasyon (Federal Devlet) Bölüm 11: Hük...
55,00 TL
Kısa Anayasa Hukuku
Yazar: Kemal GÖZLER
AH111 Kısa Anayasa Hukuku Kemal Gözler 2019/06 17. Baskı, XVI+272 Sayfa ISBN  978-605-327-900-6 Elinizde tuttuğunuz Kısa Anayasa Hukuku başlıklı bu kitap, aynı Yayınevinden çıkan Anayasa Hukukuna Giriş başlıklı kitabımızın kısaltılmış halidir. Söz konusu kitap, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinin bazı bölümlerinde tek dönem olarak okutulan anayasa hukuku dersleri için fazla kalın olarak bulunmaya başlandı. Biz de bu kitabın hacmini hafifletme yoluna gittik. Böylece ortaya elinizde tut...
22,00 TL
İdare Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD021 İdare Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN 2019/06 25. Baskı, XVI+444 Sayfa ISBN 978-605-327-894-8 Kitabın Konu Başlıkları İdare ve İdare Hukuku · İdare Kavramı · İdare Hukuku İdari Teşkilât · İdari Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler · İdari Teşkilât İdari İşlemler · İdari İşlem Kavramı · Bireysel İşlemler (İdari Kararlar) · Düzenleyici İşlemler · İdarî Sözleşmeler İdarenin Faaliyetleri · Kamu Hizmeti · Kolluk İdarenin Hareket Araçları · Kamu Görevlileri · Kamu Malları İdarenin Soru...
40,00 TL
Hukuka Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
HT010 Hukuka Giriş Kemal GÖZLER 2019/07 16. Baskı, 540 Sayfa ISBN 978-605-327-892-4 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Hukukun Bilgi Kaynakları ve Atıf Usûlleri Bölüm 2: Yaklaşım Biçimleri ve Konu Bölüm 3: Beşerî Davranış Kuralları Bölüm 4: Hukukla İlgili Bazı Kavramlar Bölüm 5: Hukukun Kısımları Bölüm 6: Yargı Örgütü Bölüm 7: Hukuk Sistemleri Bölüm 8: Hukukun Kaynakları Bölüm 9: Normlar Hiyerarşisi Bölüm 10: Hukukun Temeli Bölüm 11: Kanunlaştırma Bölüm 12: Hukuk Kurallarının Çeşitleri Bölüm 13: Hukuk K...
50,00 TL
Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH110 Anayasa Hukukuna Giriş  (Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku) Kemal GÖZLER 2019/06 28. Baskı, 408 Sayfa ISBN  978-605-327-904-4 Anayasa Hukukuna Giriş adlı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir "ders kitabı"dır. O nedenle fazla kalın olmamasına özen gösterilmiştir. Bununla birlikte kitap, gerek anayasa hukukunun genel esasları, gerekse Türk anayasa hukuku konularının hepsini kapsamaktadır. Kitapta konular üniversite birinci sınıf öğrencilerinin anlayabile...
35,00 TL
Kısa İdare Hukuku
Yazar: Kemal GÖZLER, Gürsel KAPLAN
İD149 Kısa İdare Hukuku Kemal GÖZLER - Gürsel KAPLAN   2019/06 13. Baskı, XVI+288 Sayfa ISBN 978-605-327-899-3 KİTABIN BÖLÜMLERİ BİRİNCİ KISIM: İDARE VE İDARE HUKUKU Bölüm 1: İdare Kavramı Bölüm 2: İdare Hukuku İKİNCİ KISIM: İDARÎ TEŞKİLÂT Bölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkeler Bölüm 4: İdarî Teşkilât ÜÇÜNCÜ KISIM: İDARÎ İŞLEMLER Bölüm 5: İdarî İşlem Kavramı Bölüm 6: Bireysel İşlemler Bölüm 7: Düzenleyici İşlemler Bölüm 8: İdarî Sözleşmeler DÖRDÜNCÜ KISIM: İDARENİN FAALİYETL...
22,00 TL
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Yazar: Kemal GÖZLER
AH079 Türk Anayasa Hukukuna Giriş Kemal GÖZLER 2019/06 15. Baskı, 384 Sayfa ISBN 978-605-327-896-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Türk Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Osmanlı Anayasal Gelişmeleri Bölüm 3: Cumhuriyet Dönemi Anayasal Gelişmeleri Bölüm 4: Temel İlkeler Bölüm 5: Temel Hak ve Hürriyetler Bölüm 6: Siyasî Partiler Bölüm 7: TBMM Üyelerinin Seçimi Bölüm 8: TBMM Üyelerinin Hukukî Statüsü Bölüm 9: TBMM’nin İçyapısı ve Çalışma Düzeni Bölüm 10: Yasama Fonksiyonu Bölüm 11: TBMM’nin Gö...
25,00 TL
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
Anayasa Hukukunun Genel Teorisi I-II Kemal GÖZLER 2020/03 2. Baskı, 2210 Sayfa İki Cilt ISBN 978-625-709-003-2 KİTABIN BÖLÜMLERİ CİLT I Bölüm 1: Anayasa Hukukunun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Anayasa Hukuku Kavramı Bölüm 3: Anayasa Kavramı Bölüm 4: Anayasa Normlarının Geçerliliği Sorunu Bölüm 5: Anayasanın Yorumu Bölüm 6: Kurucu İktidar Bölüm 7: Devlet Kavramı Bölüm 8: Devletin Unsurları Bölüm 9: Devlet Şekilleri I: Monarşi-Cumhuriyet Bölüm 10: Devlet Şekilleri II: Tek Devlet-Bileşik Devlet Bölüm 1...
300,00 TL
Türk Anayasa Hukuku Ücretsiz Kargo
Yazar: Kemal GÖZLER
AH036 Türk Anayasa Hukuku Kemal GÖZLER 2019/01 3. Baskı, 1362 Sayfa, Ciltli ISBN  978-605-327-807-8...
140,00 TL
Hukukun Temel Kavramları(İngilizce Karşılıklarıyla)
Yazar: Kemal GÖZLER
HY896 Hukukun Temel Kavramları (İngilizce Karşılıklarıyla) Kemal GÖZLER 2019/07 17. Baskı, XXIV+352 Sayfa ISBN 978-605-327-893-1 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bölüm 1: Hukukun Bilgi Kaynakları Bölüm 2: Toplumsal Düzen Kuralları Bölüm 3: Hukukun Kaynakları Bölüm 4: Hukukun Dalları (Kamu Hukuku - Özel Hukuk Ayrımı) Bölüm 5: Yargı Örgütü Bölüm 6: Dava Türleri Bölüm 7: Hukuk Kurallarının Uygulanması Bölüm 8: Hukukî Olaylar, Fiiller Ve İşlemler Bölüm 9: Hak Kavramı Bölüm 10: Müeyyide Kavramı Bölüm 11: Kişilik Ka...
25,00 TL
Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksek Okulları İçin)
Yazar: Kemal GÖZLER
HT220 Genel Hukuk Bilgisi (Meslek Yüksek Okulları İçin) Kemal GÖZLER 2019/07 19. Baskı, XVI+256 Sayfa ISBN 978-605-327-891-7 KİTABIN BÖLÜMLERİ Ünite 1: Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları Ünite 2: Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri Ünite 3: Hukukî Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar Ünite 4: Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri Ünite 5: Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar Ünite 6: Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı v...
24,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 32 (3 Sayfa)