Lykeıon Yayınları

Sırala:
Göster:
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat ERDOĞAN
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu Dr. Murat ERDOĞAN 2019/05 1. Baskı, 485 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-81108-8-5 Bu çalışmadaki amaç; Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yolunda kullandığı yorum ilkelerinin karşılaştırmalı bir perspektifte incelenmesi ve bunların uygulanış biçimlerinin Türkiye'deki insan hakları reformunun işlevini yerine getirmek konusunda elverişli olup olmadığının tespitini yapmaktır. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri genişletici bir yor...
115,00 TL
Bir Ceza Avukatının Anıları
Yazar: Faruk EREM
Bir Ceza Avukatının Anıları Faruk EREM 2019/03  13. Baskı, 97 Sayfa ISBN 978-605-81108-3-0 Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orda derdini dökmek isteyen "însan"ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. "İnsan, insanın zehrini alır" derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur. Bu kitaptaki anıla...
15,00 TL
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Yazar: Abdulkadir YILMAZ
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü Abdulkadir yılmaz 2019/03 1. Baskı, 130 Sayfa ISBN 978-605-81108-4-7 Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için yapılan bu müdahalenin yetkin ve uzman hekimler tarafından, tıp mesleğinin öngördüğü kural ve ilkeler doğrultusunda icra edilmesi ve en nihayetinde hastanın aydınlatılarak rızasının alınması gerekir. Bu kapsamda, hastanın kendi bedeni üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleye rızasının alınmasının önkoşulu, hastanın aydınlatılmasıdır.  Çalışmada ay...
39,00 TL
İş Hukuku Ders Kitabı Cilt 1: Bireysel İş Hukuku
Yazar: Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Muhittin ASTARLI, Ulaş BAYSAL
İS178 İş Hukuku   Ders Kitabı Cilt 1: Bireysel İş Hukuku Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU – Doç. Dr. Muhittin ASTARLI - Dr. Öğr. Üyesi Ulaş BAYSAL 2019/09 3. Baskı, 420 Sayfa, ISBN 978-605-80429-3-3 "İş Hukuku" "İş Hukuku Ders Kitabı"nın varlık sebebi, isminden de anlaşıldığı üzere, iş hukuku uygulamasının ayrıntılı problemlerini ele almak veya iş hukuku kavramlarının teorik temellerini uzun uzadıya tartışmak değil, "İş Hukuku" dersini alan öğrencilerin, bu alanın temel bilgilerini ve ilkele...
60,00 TL
Marka Hukukunda İdari İptal
Yazar: Mine AKARSU
Marka Hukukunda İdari İptal Mine AKARSU 2019/09 1. Baskı, 100 Sayfa ISBN 978-605-80429-2-6 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu markaların idari karar ile iptal edilmesine imkân tanımış ve bu yetkiyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na vermiş. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunmayan bu idari prosedür Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. maddesinde "iptal halleri ve iptal talebi" olarak yer almış. Bu çalışmada hem iptal ve hükümsüzlük usulleri karşılaştırmalı olar...
29,00 TL
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası
Yazar: Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası Av. Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN 2019/09 2. Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-81108-9-2 Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapma yetkisi hak sahipleri dışında münhasıran marka vekilleri ile patent vekillerine aittir. Marka vekili ve/veya patent vekili olabilmenin olmazsa olmaz koşulu ise her iki yılda bir yapılan sınavda başarılı olmaktır. Kitap, marka vekilliği ve...
60,00 TL
Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları
Yazar: Görkem GÖKÇEN
FM192 Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları Görkem GÖKÇEN 2017/08 Baskı, XIV+132 Sayfa, ISBN 978-605-67619-1-1...
29,00 TL
Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları
Yazar: Osman Umut KARACA
FM181 Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları Osman Umut KARACA 2018/06 2. Baskı, XVI+156 Sayfa, ISBN 978-605-68166-4-2...
41,00 TL
Pratik Hukukta Kovuşturma
Yazar: Hayrettin TÜRE
CU303 Pratik Hukukta Kovuşturma Hayrettin TÜRE 2018/07 3. Baskı, XX+311 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-68166-6-6...
78,00 TL
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
Yazar: Dilek Özge ERDEM
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu Dilek Özge ERDEM 2019/07 1. Baskı, 171 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-81108-9-2 Küreselleşmenin artan ivmesiyle birlikte, özellikle ticari sırların önemi ve ekonomik değeri hiçbir zaman olmadığı kadar ciddi bir görünüm kazanmıştır. Bu anlamda ticari sırların açıklanması gibi suçlar yoluyla özellikle haksız rekabet avantajının sağlanması yoluyla yalnızca bireysel menfaatlerin değil ulusal ve uluslarar...
65,00 TL
Tüketicinin Onarım Hakkı
Yazar: Bayram ASLAN
TÜ075 Tüketicinin Onarım Hakkı Bayram ASLAN 2018/04 Baskı, XII+240 Sayfa, ISBN 978-605-68166-2-8...
53,00 TL
Türk İş Hukukunda Haksız Fesih
Yazar: Serkan ELMAS
Türk İş Hukukunda Haksız Fesih Serkan ELMAS 2018/12 1.Baskı, 283 Sayfa ISBN 978-605-81108-2-3 Türk iş hukukunda haksız fesih, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile sonuçlarının düzenlenmesi nedeniyle incelenmesi daha önemli hale gelmiş bir kavramdır. 6098 sayılı Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte özellikle haksız fesih tazminatına ilişkin düzenlemenin tezin hazırlandığı döneme kadar birkaç istisnai hal dışında yargı kararlarına konu edilmediği görülmüştür. Belirtilen ...
72,00 TL
Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı
Yazar: M. Gökhan TÜRE
İS655 Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı M. Gökhan TÜRE 2017/08 Baskı, XIV+200 Sayfa, ISBN 978-605-67619-0-4...
36,00 TL
Gösterilen: 1 ile 13 arası, toplam: 13 (1 Sayfa)