Lykeıon Yayınları

Sırala:
Göster:
Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları
Yazar: Görkem GÖKÇEN
FM192 Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları Görkem GÖKÇEN 2017/08 Baskı, XIV+132 Sayfa, ISBN 978-605-67619-1-1...
29,00 TL
Toplu İş Hukuku
Yazar: A. Nizamettin AKTAY
İS510 Toplu İş Hukuku Prof. Dr. A. Nizamettin AKTAY 2019/09 2. Baskı, 328 Sayfa ISBN 978-605-80429-6-4 Kitap 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun sistematiğine sadık kalınarak iki bölüm halinde çalışılmış. Birinci Bölümde "Sendikalar Hukuku" ele alınarak mevzuat çerçevesinde yazılmış. İkinci Bölümde ise "Toplu iş Sözleşmesi Hukuku" esas alınarak çalışılmış. Hem birinci hem de ikinci bölümlerde mevzuatımızda yapılan bütün yenilikler gözden geçirilerek yazma işlemi tamamlanmış....
50,00 TL
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası
Yazar: Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN
Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Çözümlü Soru Bankası Av. Osman Umut KARACA, Poyraz DENİZ, Görkem GÖKÇEN 2019/09 2. Baskı, 213 Sayfa ISBN 978-605-81108-9-2 Sınai mülkiyet haklarına ilişkin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde işlem yapma yetkisi hak sahipleri dışında münhasıran marka vekilleri ile patent vekillerine aittir. Marka vekili ve/veya patent vekili olabilmenin olmazsa olmaz koşulu ise her iki yılda bir yapılan sınavda başarılı olmaktır. Kitap, marka vekilliği ve...
60,00 TL
Türk İş Hukukunda Haksız Fesih
Yazar: Serkan ELMAS
Türk İş Hukukunda Haksız Fesih Serkan ELMAS 2018/12 1.Baskı, 283 Sayfa ISBN 978-605-81108-2-3 Türk iş hukukunda haksız fesih, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile sonuçlarının düzenlenmesi nedeniyle incelenmesi daha önemli hale gelmiş bir kavramdır. 6098 sayılı Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olmakla birlikte özellikle haksız fesih tazminatına ilişkin düzenlemenin tezin hazırlandığı döneme kadar birkaç istisnai hal dışında yargı kararlarına konu edilmediği görülmüştür. Belirtilen ...
72,00 TL
Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları
Yazar: Osman Umut KARACA
FM181 Markayı Kullanma Zorunluluğu ve Kullanmamanın Hukuki Sonuçları Osman Umut KARACA 2018/06 2. Baskı, XVI+156 Sayfa, ISBN 978-605-68166-4-2...
41,00 TL
Marka Hukukunda İdari İptal
Yazar: Mine AKARSU
Marka Hukukunda İdari İptal Mine AKARSU 2019/09 1. Baskı, 100 Sayfa ISBN 978-605-80429-2-6 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu markaların idari karar ile iptal edilmesine imkân tanımış ve bu yetkiyi Türk Patent ve Marka Kurumu'na vermiş. 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunmayan bu idari prosedür Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 26. maddesinde "iptal halleri ve iptal talebi" olarak yer almış. Bu çalışmada hem iptal ve hükümsüzlük usulleri karşılaştırmalı olar...
29,00 TL
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü
Yazar: Abdulkadir YILMAZ
Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü Abdulkadir yılmaz 2019/03 1. Baskı, 130 Sayfa ISBN 978-605-81108-4-7 Tıbbi müdahalenin hukuka uygun olması için yapılan bu müdahalenin yetkin ve uzman hekimler tarafından, tıp mesleğinin öngördüğü kural ve ilkeler doğrultusunda icra edilmesi ve en nihayetinde hastanın aydınlatılarak rızasının alınması gerekir. Bu kapsamda, hastanın kendi bedeni üzerinde yapılacak tıbbi müdahaleye rızasının alınmasının önkoşulu, hastanın aydınlatılmasıdır.  Çalışmada ay...
39,00 TL
Pratik Hukukta Kovuşturma
Yazar: Hayrettin TÜRE
CU303 Pratik Hukukta Kovuşturma Hayrettin TÜRE 2018/07 3. Baskı, XX+311 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-68166-6-6...
78,00 TL
Türk Hukukunda İşyeri Hekimi
Yazar: Necdet KÖK
Türk Hukukunda İşyeri Hekimi Necdet KÖK 2019/10 1. Baskı, 100 Sayfa ISBN 978-605-80429-5-7 Sağlık hakkı, yaşam hakkının bir uzantısı olarak kabul edilen temel bir insan hakkıdır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, çalışanların bedensel, ruhsal ve toplumsal yönden tam bir iyilik durumunda olmaları için işyerlerinde alınması gerekli olan önlemler ve faaliyetleri kapsar. Avrupa Birliği ve ILO normları göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu geniş kapsa...
29,00 TL
Bir Ceza Avukatının Anıları
Yazar: Faruk EREM
Bir Ceza Avukatının Anıları Faruk EREM 2019/03  13. Baskı, 97 Sayfa ISBN 978-605-81108-3-0 Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orda derdini dökmek isteyen "însan"ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. "İnsan, insanın zehrini alır" derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur. Bu kitaptaki anıla...
15,00 TL
Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı
Yazar: M. Gökhan TÜRE
İS655 Türk İş Hukukunda İşverenin İflâsı M. Gökhan TÜRE 2017/08 Baskı, XIV+200 Sayfa, ISBN 978-605-67619-0-4...
36,00 TL
Türk Spor Hukuku Mevzuatı Ücretsiz Kargo
Yazar: Mustafa AVCI, Begüm İSBİR
HY978 Türk Spor Hukuku Mevzuatı Doç. Dr. Mustafa AVCI, Dr. Begüm İSBİR 2019/03 3.Baskı 779 Sayfa, Ciltli  ISBN 978-605-81108-6-1 2000'li yıllardan itibaren, Türk Hukuku'nda "Spor Hukuku" adı altında yeni ve genç bir hukuk disiplini oluşmaya başlamıştır. Bu gelişmede, kanun koyucunun yeni yasal düzenlemelere yer vermesinin payı büyüktür. Öte yandan bu yasal düzenlemelerin somutlaştırılması açısından pek çok yönetmelik yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bağımsız spor federasyonlarını genel olarak il...
165,00 TL
Tek Satıcılık Sözleşmesi
Yazar: Servecan KAYA
Tek Satıcılık Sözleşmesi Av. Servecan KAYA 2019/11 1. Baskı, 138 Sayfa ISBN 978-605-80429-1-9 Tek satıcılık sözleşmesini inceleyecek olan bu çalışma üç (3) bölümden oluşmaktadır. Bu üç bölümün, her biri devamlılığı sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış, tek satıcılık sözleşmesinin özellikleri dikkate alınarak birlikte incelenmesi gereken hususlar, ilgili bölüm altında gereksiz alt ayrımlara girilmekten kaçınılarak incelenmiş. (Girişten) Konu Başlıkları Tek Satıcılık Sözleşmesinin Oluşumu, Tanımı,...
36,00 TL
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu Ücretsiz Kargo
Yazar: Murat ERDOĞAN
Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Temel Hak ve Özgürlüklerin Yorumu Dr. Murat ERDOĞAN 2019/05 1. Baskı, 485 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-81108-8-5 Bu çalışmadaki amaç; Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru yolunda kullandığı yorum ilkelerinin karşılaştırmalı bir perspektifte incelenmesi ve bunların uygulanış biçimlerinin Türkiye'deki insan hakları reformunun işlevini yerine getirmek konusunda elverişli olup olmadığının tespitini yapmaktır. Ayrıca temel hak ve özgürlükleri genişletici bir yor...
115,00 TL
Tüketicinin Onarım Hakkı
Yazar: Bayram ASLAN
TÜ075 Tüketicinin Onarım Hakkı Bayram ASLAN 2018/04 Baskı, XII+240 Sayfa, ISBN 978-605-68166-2-8...
53,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 18 (2 Sayfa)