Pratik Ceza Muhakemesi Kanunu Açıklamalı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Mustafa ARTUÇ
ISBN: 9786257656924
220,50 TL 245,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mustafa ARTUÇ
Baskı Tarihi 2021/04
Baskı Sayısı 4
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 245

Bir zamanlar bir adam bir at satın aldı. Fakat alışverişin hemen arkasından atın hasta olduğunu fark etti. Onu geri vermek istiyor ancak satan adamın atı geri almayacağından endişe ediyordu. Bu yüzden önce kadıya gidip işi resmi olarak halletmek istedi. Ancak kadıyı yerinde bulamadı, mahkeme ertesi güne kaldı, hasta at ise gece öldü. Adam, ertesi gün olanları kadıya anlattı, ne yapılabileceğini sordu. Kadı, “Zararını ben ödeyeceğim” dedi. Şaşkınlıkla kadıya bakan adam “Sizin konuyla bir ilginiz yok, niçin siz ödeyeceksiniz ki…” dedi. Kadı, şu manidar cevabı verdi: “Evet, görünürde benim konuyla bilgim yok ama işin aslı öyle değil. Sen dün geldiğinde ben yerimde olsaydım, atı geri verdirirdim, sen de paranı geri alırdın. At da senin elinde değil, sahibinin elinde ölmüş olurdu. Şimdi buna imkan kalmamıştır. Senin zararına benim makamımda bulunmamam sebep oldu. O yüzden zararını ben ödeyeceğim” dedi ve ödedi. O kadı, sonradan Osmanlının ilk şeyhülislamı olacak olan Molla Fenari (1350-1431) idi.

Önsöze, bu girişle başlamamızın sebebini sanırsam hepimiz anlamışızdır. O kadar hassas, o kadar zamanla yarışan, o kadar ince bir iş yapmaktayız ki, bir hakkı sahibine teslim etsek bile, zamanında teslim edemediğimiz zaman, o hak kullanılamaz hale gelebiliyor. Bazı durumlarda, bir gün sonra çok geç olabiliyor.

Bu örnek de, bizim yaptığımız işin önemini bir kez daha göz önüne seriyor.

Sadi Şirazi, Gülüstanda bir şey anlatır: Der ki;

Bir gün ormanda bakmışlar, Tilki düşe kalka kaçıyor, biri ona demişki, bu kadar korkmana sebep olan afet nedir. Tilki demiş, deveyi bedava çalıştırıyorlarmış,

Demişler behey akılsız, şaşkın. Devenin seninle ne ilgisi, senin onunla ne benzerliğin var? Tilki demiş, susun. Hasetçiler garazla, bu devedir derler de yakalanırsam, kim beni kurtarmaya ve gerçeği araştırmayaı dert edecek.

Buradan da bir daha yaptığımız işin hassasiyetini görmekteyiz, kesinlikle hakimler, savcılar ve hatta avukatlar olarak, hakka, hukuka ve adalete riayet etmeliyiz, bizim kutup yıldızımız adalettir, her kanunu, her mevzuatı, her olayı adalet penceresinden yorumlayacağız, her kararın adil olması için üzerinde gerekirse defalarca düşüneceğiz. Martin Luther Kingi’in de veciz şekilde ifade ettiği gibi, bir kimseye yapılan adaletsizliğin, diğer kişiler için tehdit olduğunu unutmayacağız.

Adliyeye herhangi bir konuda başvuran kimsenin, bizim yakınımız, anamız, babamız, hatta bizim kendimiz olduğunu düşünerek, empati yapmalıyız. Biz olsa idik, nasıl bir işlem beklerdik, biz olsa idik, yargıdan, adliyeden ne beklerdik. Kendimiz için nasıl bir adalet hizmeti bekliyor isek, bize gelen her kişiye ve her iş için aynı hizmeti vermeliyiz. Bizim, vatandaşın başvuracağı son mercii olduğunu unutmayalım.

Her zaman derslerde söylüyoruz, bizim mesleğimiz çalışmadan, araştırmadan, üzerinde düşünmeden, vicdanımızı ortaya koymadan yapılacak bir iş değil. Her olay üzerinde ayrı ayrı kafa yormamız gerekiyor, her olayın olup olmadığını ayrı tartmamız gerekiyor. Hatta öyle ki, olay olur olmaz gereğine tevessül etmemiz azami derecede önemli. Delilleri toplamak için bir gün geç kalır isek, artık o delil ortada olmayabiliyor. Veya karar vermek için birkaç gün geç kalır isek, suçtan zarar gören kimse verilen kararı görememiş olabiliyor. Bunun için duruşmaya zamanında çıkmak, dosyayı okuyarak başlanılan duruşmada, karar vermekten geri durmamak, geç kalmamak hayati derecede önemli. İnşcallah fedakarca çalışan hakim ve savcılarımızın, biz adaletin gecikmesine sebep olmayacaklarını düşünüyoruz. Hepimiz işimizi iyi yapacağız ki, Dünya tarafından gıpta edilen bir adalet uygulamasını sağlayalım, öbür türlü serzenişten geçilmeyen bir ülke haline gelmemiz kaçınılmaz.

Elinizdeki kitap, hakim ve savcılarımıza, avukatlarımıza ve adaylarımızı, adaletin tam ve zamanında tesisi için, yardımcı olmak için hazırlandı. Bu çorbada bir nebze de bizim tuzumuz olur ise ne mutlu bize.

FİHRİST


Madde No Sayfa No


BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki

BİRİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve Tanımlar


Kanunun kapsamı............................................................................... MADDE 1...............31

Tanımlar.............................................................................................. MADDE 2...............32


İKİNCİ BÖLÜM

Görev


Görev .................................................................................................. MADDE 3...............43

Re'sen görev kararı ve görevde uyuşmazlık ...................................... MADDE 4...............55

Görevsizlik kararı verilmesi gereken hâl ve sonucu ........................... MADDE 5...............62

Görevsizlik kararı verilemeyecek hâl .................................................. MADDE 6...............64

Görevli olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri .......................... MADDE 7...............66


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bağlantılı Davalar


Bağlantı kavramı................................................................................. MADDE 8...............73

Davaların birleştirilerek açılması......................................................... MADDE 9...............86

Görülmekte olan davaların birleştirilmesi ve ayrılması ..................... MADDE 10...............88

Geniş bağlantı sebebiyle birleştirme................................................. MADDE 11...............91


İçindekiler


12


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki


Yetkili mahkeme................................................................................MADDE 12...............93

Özel yetki ..........................................................................................MADDE 13...............98

Yabancı ülkede işlenen suçlarda yetki..............................................MADDE 14...............99

Deniz, hava ve demiryolu taşıtlarında veya bu taşıtlarla

işlenen suçlarda yetki .......................................................................MADDE 15.............104

Bağlantılı suçlarda yetki....................................................................MADDE 16.............105

Yetkide olumlu veya olumsuz uyuşmazlık ........................................MADDE 17.............106

Yetkisizlik iddiası...............................................................................MADDE 18.............108

Davanın nakli ve duruşmanın başka yerde yapılması......................MADDE 19.............109

Yetkili olmayan hâkim veya mahkemenin işlemleri ..........................MADDE 20.............111

Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işlemler................MADDE 21.............112


BEŞİNCİ BÖLÜM

Hâkimin Davaya Bakamaması ve Reddi


Hâkimin davaya bakamayacağı hâller..............................................MADDE 22.............113

Yargılamaya katılamayacak hâkim...................................................MADDE 23.............125

Hâkimin reddi sebepleri ve ret isteminde bulunabilecekler...............MADDE 24.............130

Tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebeplerden dolayı hâkimin

reddi isteminin süresi ........................................................................MADDE 25.............132

Ret isteminin usulü ...........................................................................MADDE 26.............133

Hâkimin reddi istemine karar verecek mahkeme..............................MADDE 27.............134

Ret istemi üzerine verilecek kararlar ve başvurulacak

kanun yolları......................................................................................MADDE 28.............136

Reddi istenen hâkimin yapabileceği işlemler....................................MADDE 29.............137

Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii.............................................MADDE 30.............138

Ret isteminin geri çevrilmesi .............................................................MADDE 31.............140

Zabıt kâtibinin reddi veya çekinmesi.................................................MADDE 32.............142


İçindekiler


13


İKİNCİ KISIM


Kararlar, Açıklanması ve Tebliği, Süreler ve Eski Hâle Getirme


BİRİNCİ BÖLÜM

Kararlar, Açıklanması ve Tebliği


Kararların verilmesi usulü ................................................................. MADDE 33.............143

Kararların gerekçeli olması .............................................................. MADDE 34.............144

Kararların açıklanması ve tebliği ...................................................... MADDE 35.............152

Tebligat ve yazışma usulü ................................................................ MADDE 36.............158

Tebligat usulleri................................................................................. MADDE 37.............159

Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan tebligat...................................... MADDE 38.............162

Elektronik işlemler..........................................................................MADDE 38/A.............163


İKİNCİ BÖLÜM

Süreler ve Eski Hâle Getirme


Sürelerin hesaplanması.................................................................... MADDE 39.............171

Eski hâle getirme .............................................................................. MADDE 40.............175

Eski hâle getirme dilekçesi ............................................................... MADDE 41.............180

Eski hâle getirme dilekçesi üzerine verilecek karar.......................... MADDE 42.............181


ÜÇÜNCÜ KISIM

Tanıklık, Bilirkişi İncelemesi ve Keşif

BİRİNCİ BÖLÜM

Tanıklık


Tanıkların çağrılması ........................................................................ MADDE 43.............185

Çağrıya uymayan tanıklar................................................................. MADDE 44.............187

Tanıklıktan çekinme.......................................................................... MADDE 45.............189

Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme.............. MADDE 46.............193

Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık .................................. MADDE 47.............195

Kendisi veya yakınları aleyhine tanıklıktan çekinme ........................ MADDE 48.............197

Tanıklıktan çekinme sebebinin bildirilmesi ....................................... MADDE 49.............199

Yemin verilmeyen tanıklar ................................................................ MADDE 50.............200

Tanıklıktan çekinebilecek kimsenin çekinmemesi ............................ MADDE 51.............202

Tanıkların dinlenmesi........................................................................ MADDE 52.............203


İçindekiler


14

Tanığa görevinin önemini anlatma....................................................MADDE 53.............206

Tanıklara yemin verilmesi .................................................................MADDE 54.............207

Yeminin biçimi...................................................................................MADDE 55.............208

Yeminin yerine getirilmesi, sağır veya dilsizin yemini.......................MADDE 56.............208

Tanığın tekrar dinlenmesi .................................................................MADDE 57.............209

Tanığa ilk önce sorulacak hususlar ve tanığın korunması ...............MADDE 58.............210

Tanığa söylenecek şeyler ve sorulacak sorular................................MADDE 59.............218

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme .....................................MADDE 60.............219

Tanığa verilecek tazminat ve giderler...............................................MADDE 61.............221


İKİNCİ BÖLÜM

Bilirkişi İncelemesi


Bilirkişilere uygulanacak hükümler....................................................MADDE 62.............223

Bilirkişinin atanması ..........................................................................MADDE 63.............225

Bilirkişi olarak atanabilecekler...........................................................MADDE 64.............230

Bilirkişiliği kabul yükümlülüğü ...........................................................MADDE 65.............241

Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi.......................................MADDE 66.............242

Bilirkişi raporu, uzman mütalaası......................................................MADDE 67.............247

Duruşmada bilirkişinin açıklaması ....................................................MADDE 68.............251

Bilirkişinin reddi.................................................................................MADDE 69.............253

Bilirkişilikten çekinme, bilirkişi olarak dinlenemeyenler.....................MADDE 70.............256

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem ...................................MADDE 71.............257

Bilirkişi gider ve ücreti .......................................................................MADDE 72.............258

Sahte para ve değerler üzerinde yapılacak incelemeler...................MADDE 73.............259


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Gözlem Altına Alınma, Muayene, Keşif ve Otopsi


Gözlem altına alınma........................................................................MADDE 74.............261

Şüpheli veya sanığın beden muayenesi ve vücudundan

örnek alınması .................................................................................MADDE 75.............268

Diğer kişilerin beden muayenesi ve vücuttan örmek alınması..........MADDE 76.............274

Kadının muayenesi ...........................................................................MADDE 77.............277

Moleküler genetik incelemeler ..........................................................MADDE 78.............277

Hâkimin kararı ve inceleme yapılması..............................................MADDE 79.............279

Genetik inceleme sonuçlarının gizliliği .............................................MADDE 80.............283


İçindekiler


15

Fizik kimliğin tespiti........................................................................... MADDE 81.............284

Yönetmelik ........................................................................................ MADDE 82.............287

Keşif ................................................................................................. MADDE 83.............288

Keşifte, tanık veya bilirkişinin dinlenmesinde bulunabilecekler ........ MADDE 84.............295

Yer gösterme ................................................................................... MADDE 85.............298

Ölünün kimliğini belirleme ve adlî muayene .................................... MADDE 86.............301

Otopsi .............................................................................................. MADDE 87.............306

Yeni doğanın cesedinin adlî muayenesi veya otopsi........................ MADDE 88.............312

Zehirlenme şüphesi üzerine yapılacak işlem.................................... MADDE 89.............313


DÖRDÜNCÜ KISIM

Koruma Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Yakalama ve Gözaltı


Yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler ............... MADDE 90.............319

Gözaltı .............................................................................................. MADDE 91.............329

Gözaltı işlemlerinin denetimi ............................................................ MADDE 92.............344

Yakalanan veya tutuklanan kişilerin nakli......................................... MADDE 93.............345

Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi ..................................... MADDE 94.............346

Yakalanan veya gözaltına alınanın durumunun yakınlarına

bildirilmesi ......................................................................................... MADDE 95.............348

Yakalamanın ilgililere bildirilmesi ..................................................... MADDE 96.............349

Yakalama tutanağı............................................................................ MADDE 97.............352

Yakalama emri ve nedenleri ............................................................. MADDE 98.............354

Yönetmelik ........................................................................................ MADDE 99.............360


İKİNCİ BÖLÜM

Tutuklama


Tutuklama nedenleri ....................................................................... MADDE 100.............361

Tutuklama kararı............................................................................. MADDE 101.............397

Tutuklulukta geçecek süre.............................................................. MADDE 102.............401

Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını

istemesi .......................................................................................... MADDE 103.............410

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri ..................................... MADDE 104.............413

Usul ................................................................................................ MADDE 105.............420

Salıverilenin yükümlülükleri ........................................................... MADDE 106.............423


İçindekiler


16

Tutuklananın durumunun yakınlarına bildirilmesi ...........................MADDE 107.............424

Tutukluluğun incelenmesi ...............................................................MADDE 108.............426


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Kontrol


Adlî kontrol......................................................................................MADDE 109.............437

Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler ..................................MADDE 110.............444

Adlî kontrol kararının kaldırılması ..................................................MADDE 111.............459

Tedbirlere uymama.........................................................................MADDE 112.............460

Güvence .........................................................................................MADDE 113.............463

Önceden ödetme ............................................................................MADDE 114.............466

Güvencenin geri verilmesi ..............................................................MADDE 115.............466


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Arama ve Elkoyma


Şüpheli veya sanıkla ilgili arama.....................................................MADDE 116.............469

Diğer kişilerle ilgili arama ................................................................MADDE 117.............499

Gece yapılacak arama....................................................................MADDE 118.............501

Arama kararı ...................................................................................MADDE 119.............503

Aramada hazır bulunabilecekler ....................................................MADDE 120.............529

Arama sonunda verilecek belge ....................................................MADDE 121.............531

Belge veya kâğıtları inceleme yetkisi..............................................MADDE 122.............532

Eşya veya kazancın muhafaza altına alınması ve bunlara

elkonulması.....................................................................................MADDE 123.............534

İstenen eşyayı vermeyenler hakkında yapılacak işlem ..................MADDE 124.............536

İçeriği Devlet sırrı niteliğindeki belgelerin mahkemece incelenmesi ..MADDE 125.............537

Elkonulamayacak mektuplar, belgeler............................................MADDE 126.............538

Elkoyma kararını verme yetkisi.......................................................MADDE 127.............540

Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma ....................................MADDE 128.............549

Postada elkoyma ............................................................................MADDE 129.............558

Avukat bürolarında arama, elkoyma ve postada elkoyma..............MADDE 130.............561

Elkonulan eşyanın iadesi ...............................................................MADDE 131.............564

Elkonulan eşyanın muhafazası veya elden çıkarılması .................MADDE 132.............565

Şirket yönetimi için kayyım tayini ...................................................MADDE 133.............567

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde

arama, kopyalama ve elkoyma.......................................................MADDE 134.............575


İçindekiler


17


BEŞİNCİ BÖLÜM


Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ............................. MADDE 135.............581

Müdafiin bürosu ve yerleşim yeri .................................................... MADDE 136.............605

Kararların yerine getirilmesi, iletişim içeriklerinin yok edilmesi....... MADDE 137.............606

Tesadüfen elde edilen deliller......................................................... MADDE 138.............608


ALTINCI BÖLÜM


Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme


Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi............................................... MADDE 139.............613

Teknik araçlarla izleme................................................................... MADDE 140.............631

Yönetmelik ...................................................................................MADDE 140/A.............640


YEDİNCİ BÖLÜM

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat


Tazminat istemi .............................................................................. MADDE 141.............641

Tazminat isteminin koşulları ........................................................... MADDE 142.............655

Tazminatın geri alınması ................................................................ MADDE 143.............669

Tazminat isteyemeyecek kişiler ..................................................... MADDE 144.............671


BEŞİNCİ KISIM

İfade ve Sorgu

BİRİNCİ BÖLÜM

İfade veya Sorgu İçin Çağrı


İfade veya sorgu için çağrı.............................................................. MADDE 145.............677

Zorla getirme .................................................................................. MADDE 146.............678


İKİNCİ BÖLÜM

İfade ve Sorgu Usulü


İfade ve sorgunun tarzı................................................................... MADDE 147.............681

İfade alma ve sorguda yasak usuller.............................................. MADDE 148.............687


İçindekiler


18


ALTINCI KISIM

Savunma

BİRİNCİ BÖLÜM


Müdafi Seçimi, Görevlendirilmesi, Görev ve Yetkileri


Şüphelinin veya sanığın müdafi seçimi...........................................MADDE 149.............693

Müdafiin görevlendirilmesi ..............................................................MADDE 150.............696

Müdafi görevini yerine getirmediğinde yapılacak işlem ve

müdafilik görevinden yasaklanma...................................................MADDE 151.............709

Şüpheli veya sanığın birden fazla olması hâlinde savunma ..........MADDE 152.............715

Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi .................................................MADDE 153.............717

Müdafi ile görüşme .........................................................................MADDE 154.............721

Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması .................MADDE 155.............722

Müdafiin görevlendirilmesinde usul.................................................MADDE 156.............723


İKİNCİ KİTAP

Soruşturma

BİRİNCİ KISIM

Suçlara İlişkin İhbarlar ve Soruşturma

BİRİNCİ BÖLÜM

Soruşturmanın Gizliliği, Suçların İhbarı


Soruşturmanın gizliliği.....................................................................MADDE 157.............725

İhbar ve şikâyet...............................................................................MADDE 158.............727

Şüpheli ölümün ihbarı .....................................................................MADDE 159.............745


İKİNCİ BÖLÜM

Soruşturma İşlemleri


Bir suçun işlendiğini öğrenen Cumhuriyet savcısının görevi ..........MADDE 160.............747

Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri .......................................MADDE 161.............756

Soruşturmada Cumhuriyet savcısının hâkim kararı istemi .............MADDE 162.............773

Soruşturmanın sulh ceza hâkimi tarafından yapılması...................MADDE 163.............777

Adlî kolluk ve görevi........................................................................MADDE 164.............778

Diğer kolluk birimlerinin adlî kolluk görevi.......................................MADDE 165.............780

Değerlendirme raporu yetkisi..........................................................MADDE 166.............780

Yönetmelik ......................................................................................MADDE 167.............781


İçindekiler


19


Adlî kolluğun olay yerinde aldığı tedbirlere uyulmaması

halinde yetkisi ................................................................................. MADDE 168.............781

Soruşturma evresinde yapılan işlemlerin tutanağa bağlanması........ MADDE 169.............782


İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Açılması

BİRİNCİ BÖLÜM

Kamu Davasının Açılması


Kamu davasını açma görevi .......................................................... MADDE 170.............787

Kamu davasını açmada takdir yetkisi............................................. MADDE 171.............797


İKİNCİ BÖLÜM


Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, İtiraz ve İddianamenin İadesi

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar........................................ MADDE 172.............807

Cumhuriyet savcısının kararına itiraz ............................................. MADDE 173.............819

İddianamenin iadesi........................................................................ MADDE 174.............829


ÜÇÜNCÜ KİTAP

Kovuşturma Evresi

BİRİNCİ KISIM

Kamu Davasının Yürütülmesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşma Hazırlığı


İddianamenin kabulü ve duruşma hazırlığı..................................... MADDE 175.............845

İddianamenin sanığa tebliği ve sanığın çağrılması ........................ MADDE 176.............856

Sanığın savunma delillerinin toplanması istemi ............................. MADDE 177.............861

Çağrılması reddedilen tanığın ve uzman kişinin doğrudan

mahkemeye getirilmesi................................................................... MADDE 178.............862

Çağrılan tanıkların ad ve adreslerinin sanığa ve Cumhuriyet

savcısına bildirilmesi....................................................................... MADDE 179.............863

Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri........ MADDE 180.............864

Tanık ve bilirkişinin dinleneceği günün bildirilmesi ......................... MADDE 181.............867


İçindekiler


20


İKİNCİ BÖLÜM

Duruşma


Duruşmanın açıklığı........................................................................MADDE 182.............871

Ses ve görüntü alıcı aletlerin kullanılması yasağı...........................MADDE 183.............875

Açıklığın kaldırılması hakkında karar..............................................MADDE 184.............875

Zorunlu kapalılık .............................................................................MADDE 185.............876

Kapalılık kararının ve nedenlerinin yazılması .................................MADDE 186.............878

Kapalı duruşmada bulunabilme ......................................................MADDE 187.............878

Duruşmada hazır bulunacaklar.......................................................MADDE 188.............880

Birden çok Cumhuriyet savcısı ve avukatın duruşmaya katılması......MADDE 189.............887

Ara verme .......................................................................................MADDE 190.............887

Duruşmanın başlaması...................................................................MADDE 191.............889

Başkan veya hâkimin görevi...........................................................MADDE 192.............895

Sanığın duruşmada hazır bulunmaması.........................................MADDE 193.............896

Sanığın mahkemeden uzaklaşması................................................MADDE 194.............898

Sanığın yokluğunda duruşma.........................................................MADDE 195.............899

Sanığın duruşmadan bağışık tutulması ..........................................MADDE 196.............901

Sanığın müdafi gönderebilmesi ......................................................MADDE 197.............915

Sanık hazır bulunmaksızın yapılan duruşmada eski hâle

getirme koşulu.................................................................................MADDE 198.............916

Sanığın zorla getirilebilmesi............................................................MADDE 199.............917

Sorgu sırasında sanığın mahkeme salonundan çıkarılabilmesi ......MADDE 200.............917

Doğrudan soru yöneltme ................................................................MADDE 201.............918

Tercüman bulundurulacak hâller ....................................................MADDE 202.............920


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Duruşmanın Düzen ve Disiplini


Hâkim veya başkanın yetkisi ..........................................................MADDE 203.............925

Sanığın dışarı çıkarılması ...............................................................MADDE 204.............927

Duruşma sırasında işlenen suç hakkında işlem .............................MADDE 205.............928


İçindekiler


21


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Delillerin Ortaya Konulması ve Tartışılması


Delillerin ortaya konulması ve reddi................................................ MADDE 206.............929

Delil ve olayın geç bildirilmesi......................................................... MADDE 207.............933

Tanığın duruşma salonundan ayrılması ......................................... MADDE 208.............934

Duruşmada okunması zorunlu belge ve tutanaklar ........................ MADDE 209.............935

Duruşmada okunmayacak belgeler................................................ MADDE 210.............940

Duruşmada okunmasıyla yetinilebilecek belgeler .......................... MADDE 211.............943

Tanığın önceki ifadesinin okunması .............................................. MADDE 212.............946

Sanığın önceki ifadesinin okunması............................................... MADDE 213.............948

Rapor, belge ve diğer yazıların okunması...................................... MADDE 214.............949

Dinleme ve okumadan sonra diyeceğin sorulması......................... MADDE 215.............950

Delillerin tartışılması ....................................................................... MADDE 216.............951

Delilleri takdir yetkisi ....................................................................... MADDE 217.............958

Ceza mahkemelerinin ek yetkisi ..................................................... MADDE 218.............969


BEŞİNCİ BÖLÜM

Duruşma Tutanağı


Duruşma tutanağı ........................................................................... MADDE 219.............977

Duruşma tutanağının başlığı ......................................................... MADDE 220.............980

Duruşma tutanağının içeriği ........................................................... MADDE 221.............982

Duruşma tutanağının ispat gücü..................................................... MADDE 222.............983


İKİNCİ KISIM

Kamu Davasının Sona Ermesi

BİRİNCİ BÖLÜM

Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm


Duruşmanın sona ermesi ve hüküm............................................... MADDE 223.............985

Karar ve hükümlerde gerekli oy sayısı ........................................... MADDE 224...........1010

Hükmün konusu ve suçu değerlendirmede mahkemenin yetkisi ..... MADDE 225...........1011


İçindekiler


22


İKİNCİ BÖLÜM

Suç Niteliğinde Değişiklik


Suçun niteliğinin değişmesi ............................................................MADDE 226.......... 1023


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Hüküm


Müzakereye katılacak hâkimler ......................................................MADDE 227.......... 1031

Müzakerenin yönetimi.....................................................................MADDE 228.......... 1031

Oyların toplanması..........................................................................MADDE 229.......... 1032

Hükmün gerekçesinde gösterilmesi gereken hususlar...................MADDE 230.......... 1034

Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması ...MADDE 231.......... 1047

Hükmün gerekçesi ve hüküm fıkrasının içereceği hususlar ...........MADDE 232.......... 1088


DÖRDÜNCÜ KİTAP

Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, Katılan

BİRİNCİ KISIM

Suçun Mağduru ile Şikâyetçinin Hakları


Suçun mağduru ile şikâyetçinin çağırılması ...................................MADDE 233.......... 1097

Mağdur ile şikâyetçinin hakları........................................................MADDE 234.......... 1099

Mağdur ile şikâyetçinin davete uymamaları....................................MADDE 235.......... 1107

Mağdur ile şikâyetçinin dinlenmesi .................................................MADDE 236.......... 1109


İKİNCİ KISIM

Kamu Davasına Katılma


Kamu davasına katılma ..................................................................MADDE 237.......... 1117

Katılma usulü ..................................................................................MADDE 238.......... 1138

Katılanın hakları..............................................................................MADDE 239.......... 1142

Katılmanın davaya etkisi.................................................................MADDE 240.......... 1144

Katılmadan önceki kararlara itiraz ..................................................MADDE 241.......... 1144

Katılanın kanun yoluna başvurması................................................MADDE 242.......... 1145

Katılmanın hükümsüz kalması........................................................MADDE 243.......... 1146


İçindekiler


23


BEŞİNCİ KİTAP

Özel Yargılama Usulleri

BİRİNCİ KISIM

Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması,

Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili,

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme Usulü

BİRİNCİ BÖLÜM

Gaiplerin Yargılanması


Gaibin tanımı ve yapılabilecek işlemler .......................................... MADDE 244...........1149

Gaibe ihtar ...................................................................................... MADDE 245...........1158

Sanığa verilecek güvence belgesi.................................................. MADDE 246...........1151


İKİNCİ BÖLÜM

Kaçakların Yargılanması


Kaçağın tanımı................................................................................ MADDE 247...........1153

Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi .................................. MADDE 248...........1156


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili


Tüzel kişinin temsili......................................................................... MADDE 249...........1161


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bazı Suçlara İlişkin Muhakeme


Seri muhakeme usulü..................................................................... MADDE 250...........1163

Basit yargılama usulü ..................................................................... MADDE 251...........1173

Basit yargılama usulünde itiraz....................................................... MADDE 252...........1177


İçindekiler


24


İKİNCİ KISIM

Uzlaşma ve Müsadere

BİRİNCİ BÖLÜM

Uzlaşma


Uzlaştırma ......................................................................................MADDE 253.......... 1181

Mahkeme tarafından uzlaştırma .....................................................MADDE 254.......... 1210

Birden çok fail bulunması hâlinde uzlaşma ....................................MADDE 255.......... 1216


İKİNCİ BÖLÜM

Müsadere Usulü


Başvuru...........................................................................................MADDE 256.......... 1219

Duruşma ve karar ...........................................................................MADDE 257.......... 1221

Kanun yolu......................................................................................MADDE 258.......... 1223

Suç konusu olmayan eşyanın müsaderesi .....................................MADDE 259.......... 1224


ALTINCI KİTAP

Kanun Yolları

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler


Kanun yollarına başvurma hakkı ....................................................MADDE 260.......... 1227

Avukatın başvurma hakkı ...............................................................MADDE 261.......... 1237

Yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı ......................................MADDE 262.......... 1243

Tutuklunun kanun yollarına başvurması.........................................MADDE 263.......... 1244

Kanun yolunun belirlenmesinde yanılma........................................MADDE 264.......... 1246

Cumhuriyet savcısının başvuru sonucunun kapsamı.....................MADDE 265.......... 1249

Başvurudan vazgeçilmesi ve etkisi ................................................MADDE 266.......... 1252


İKİNCİ KISIM

Olağan Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz


İtiraz olunabilecek kararlar..............................................................MADDE 267.......... 1257

İtiraz usulü ve inceleme mercileri....................................................MADDE 268.......... 1264

İtirazın kararın yerine getirilmesinde etkisi .....................................MADDE 269.......... 1271


İçindekiler


25


İtirazın Cumhuriyet savcısına ve karşı tarafa tebliği ile inceleme

ve araştırma yapılması ................................................................... MADDE 270...........1273

Karar ............................................................................................... MADDE 271...........1275


İKİNCİ BÖLÜM

İstinaf


İstinaf ............................................................................................. MADDE 272...........1283

İstinaf istemi ve süresi .................................................................... MADDE 273...........1292

Eski hâle getirme süresi içinde istinaf süresinin işlemesi............... MADDE 274...........1304

İstinaf başvurusunun etkisi ............................................................. MADDE 275...........1305

İstinaf isteminin hükmü veren mahkemece reddi ........................... MADDE 276...........1308

İstinaf isteminin tebliği ve cevabı ................................................... MADDE 277...........1311

Dosyanın bölge adliye mahkemesinde tevzii.................................. MADDE 278...........1312

Dosya üzerinde ön inceleme .......................................................... MADDE 279...........1314

Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma................... MADDE 280...........1317

Duruşma hazırlığı ........................................................................... MADDE 281...........1335

İstisnalar ......................................................................................... MADDE 282...........1344

Sanık lehine başvurma hâlinde verilecek hüküm ........................... MADDE 283...........1354

Direnme yasağı............................................................................... MADDE 284...........1355

Özel kanunların temyize ilişkin hükümleri....................................... MADDE 285...........1355


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Temyiz


Temyiz ............................................................................................ MADDE 286...........1359

Hükümden önceki kararların temyizi .............................................. MADDE 287...........1381

Temyiz nedeni ................................................................................ MADDE 288...........1382

Hukuka kesin aykırılık hâlleri .......................................................... MADDE 289...........1391

Sanığın yararına olan kurallara aykırılık......................................... MADDE 290...........1410

Temyiz istemi ve süresi .................................................................. MADDE 291...........1411

Eski hâle getirme süresi içinde temyiz süresinin işlemesi.............. MADDE 292...........1419

Temyiz başvurusunun etkisi ........................................................... MADDE 293...........1420

Temyiz başvurusunun içeriği ......................................................... MADDE 294...........1422

Temyiz gerekçesi............................................................................ MADDE 295...........1426

Temyiz isteminin kabule değer sayılmamasından dolayı

hükmü veren mahkemece reddi ..................................................... MADDE 296...........1428

Temyiz dilekçesinin tebliği ve cevabı, Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcılığının görevi .................................................................... MADDE 297...........1432


İçindekiler


26

Temyiz isteminin reddi ....................................................................MADDE 298.......... 1433

Duruşmalı inceleme .......................................................................MADDE 299.......... 1436

Duruşmada usul..............................................................................MADDE 300.......... 1438

Temyizde incelenecek hususlar......................................................MADDE 301.......... 1439

Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması .............MADDE 302.......... 1443

Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller,

hukuka aykırılığın düzeltilmesi........................................................MADDE 303.......... 1445

Yargıtay kararının gönderileceği merci...........................................MADDE 304.......... 1449

Yargıtayda hükmün açıklanması ....................................................MADDE 305.......... 1452

Hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisi ..................................MADDE 306.......... 1452

Davaya yeniden bakacak mahkemenin işlemleri............................MADDE 307.......... 1456


ÜÇÜNCÜ KISIM

Olağanüstü Kanun Yolları

BİRİNCİ BÖLÜM


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi............................MADDE 308.......... 1473

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığının itiraz yetkisi MADDE 308/A....... 1483


İKİNCİ BÖLÜM

Kanun Yararına Bozma


Kanun yararına bozma ...................................................................MADDE 309.......... 1487

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kanun yararına başvurması......MADDE 310.......... 1498


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yargılamanın Yenilenmesi


Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri .....................MADDE 311.......... 1499

İnfazın geri bırakılması veya durdurulması.....................................MADDE 312.......... 1513

Yargılamanın yenilenmesine engel olmayan hâller ........................MADDE 313.......... 1513

Sanık veya hükümlünün aleyhine yargılamanın yenilenmesi

nedenleri .........................................................................................MADDE 314.......... 1514

Yargılamanın yenilenmesinin kabul edilmeyeceği hâl....................MADDE 315.......... 1515

Bir suça dayanan yenileme istemlerinin kabulü koşulları ...............MADDE 316.......... 1516

Yenileme istemi hakkında uygulanacak hükümler..........................MADDE 317.......... 1517

Yenileme isteminin kabule değer olup olmadığı kararı ve mercii ......MADDE 318.......... 1518


İçindekiler


27


Yenileme isteminin kabule değer görülmemesi nedenleri

ve kabulü hâlinde yapılacak işlem.................................................. MADDE 319...........1519

Delillerin toplanması ....................................................................... MADDE 320...........1520

Yenileme isteminin esassız olmasından dolayı reddi,

aksi takdirde kabulü........................................................................ MADDE 321...........1521

Duruşma yapılmaksızın yenileme isteminin incelenmesi ............... MADDE 322...........1522

Yeniden duruşma sonucunda verilecek hüküm.............................. MADDE 323...........1523


YEDİNCİ KİTAP

Yargılama Giderleri ve Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Yargılama Giderleri


Yargılama giderleri.......................................................................... MADDE 324...........1525

Sanığın yükümlülüğü ...................................................................... MADDE 325...........1541

Bağlantılı davalarda giderler........................................................... MADDE 326...........1549

Beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi

hâlinde gider ................................................................................... MADDE 327...........1551

Karşılıklı hakaret hâllerinde gider ................................................... MADDE 328...........1552

Suç uydurma ve iftira gibi hâllerde gider ........................................ MADDE 329...........1553

Kanun yollarına başvuru sonucunda gider ..................................... MADDE 330...........1553


İKİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler


Adlî tatil ........................................................................................... MADDE 331...........1557

Bilgi isteme ..................................................................................... MADDE 332...........1561

Yönetmelik ..................................................................................... MADDE 333...........1566

Kolluk görevlilerine yönelik özel hükümler.................................... EK MADDE 1...........1566

GEÇİCİ MADDE 1 ...................................................................................... 1566

GEÇİCİ MADDE 2 ...................................................................................... 1566

GEÇİCİ MADDE 3 ...................................................................................... 1567

GEÇİCİ MADDE 4 ...................................................................................... 1567

GEÇİCİ MADDE 5 ...................................................................................... 1567

Yürürlük .......................................................................................... MADDE 334...........1470

Yürütme .......................................................................................... MADDE 335...........1470

ALFABETİK İNDEKS.....................................................................................................1575

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar