Uzay Hukukunda Milli İktisaba Konu Olmama İlkesinin Yeniden Değerlendirilmesi

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ayten Selin DOĞAN
ISBN: 9786258092936
218,70 TL 243,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayten Selin DOĞAN
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 199

Milli iktisaba konu olmama ilkesi, uzay hukukunun yaklaşık 60 yıllık geçmişinin bütününe eşlik etmiş bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiçbir devletin uzayda herhangi bir egemenlik iddiasında bulunamayacağına hükmeden bu ilke, uzay hukukunun tüm gelişim sürecine tanıklık etmiştir. Bu sürecin milli iktisaba konu olmama ilkesi üzerindeki etkisi ve ilkenin mevcudiyette kabul edilen yorumunun uzay teknolojilerinin gelecek planlarına hazırlıklı olup olmadığı hususu ise çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmamızda öncelikle tarihsel gelişimi içerisinde milli iktisaba konu olmama ilkesi tüm yönleriyle ve diğer ilkelerle ilişkisiyle birlikte ele alınacaktır. Sonrasında ise planlanmakta olan uzaya yerleşim projelerinin milli iktisaba konu olmama ilkesini nasıl etkileyeceği ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için uzay hukukunda bir değişimin gerekip gerekmeyeceği değerlendirilecektir. 

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ ...................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER.............................................................................................................. 9

KISALTMALAR......................................................................................................... 11

GİRİŞ ....................................................................................................................... 13


BİRİNCİ BÖLÜM


UZAY HUKUKUNUN GELİŞİMİ VE TEMEL İLKELERİ


A. TARİHSEL GELİŞİM.....................................................................................17

1. Uzay Faaliyetlerinin Tarihçesi ................................................................... 17

2. Uzay Hukukunun Tarihçesi ....................................................................... 24

B. UZAY HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ ..........................................................31

1. Genel Olarak ............................................................................................. 31

2. 1967 Dış Uzay Antlaşması......................................................................... 33

a. Madde 1............................................................................................. 34

b. Madde 2............................................................................................. 36

c. Madde 3............................................................................................. 38

d. Madde 4 ve 9 ..................................................................................... 38

e. Madde 5, 6, 7 ve 8.............................................................................. 40

f. Madde 10, 11 ve 12 ........................................................................... 42

3. 1979 Ay Anlaşması.................................................................................... 43

a. Ay Anlaşması’nın Alanı Güneş Sistemi ile Sınırlandırılmıştır .............. 44

b. Ay Anlaşması Uzay Materyallerinin Çıkarılmasına İlişkindir............... 46


İKİNCİ BÖLÜM

MİLLİ İKTİSABA KONU OLMAMA İLKESİ


A. GENEL OLARAK..........................................................................................53

B. MİLLİ İKTİSABA KONU OLMAMA İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE

GELİŞİMİ ...................................................................................................58

1. Devletler ile Diğer Aktörleri Kapsayıcı Görüş............................................ 64

2. Yalnızca Devletleri Kapsayıcı Görüş .......................................................... 68


10 İçindekiler

3. Çıkarılmış Materyalleri Kapsayıcı Görüş ................................................... 70

4. Çıkarılmış Materyalleri Ayrı Tutan Görüş ................................................. 71

C. MİLLİ İKTİSABA KONU OLMAMA İLKESİNİN FİZİKİ SINIRLARI: HAVA –

UZAY SINIRI SORUNU ................................................................................74

1. Atmosferin Bitimi Teorisi.......................................................................... 77

2. Yörünge Tabanı Teorisi ............................................................................. 78

3. Karman İlk Yetki Çizgisi Teorisi / Hava Tepkisinin Sona Erdiği Yer

Teorisi ....................................................................................................... 79

4. Bogota Deklarasyonu ............................................................................... 81


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE HUKUKİ BOYUTLARI


A. GENEL OLARAK..........................................................................................85

B. UZAYDA YAŞAM PROJELERİ .......................................................................86

1. Mars One Projesi ...................................................................................... 89

2. SpaceX Mars Projesi ................................................................................. 91

3. NASA Artemis ve Mars Programı.............................................................. 94

C. MARS PROJELERİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ HUKUK AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ .................................................................................96

D. MİLLİ İKTİSABA KONU OLMAMA İLKESİNİN GELECEĞİ...............................101

1. Yarı Bölgesel Haklar ................................................................................ 103

2. İlk Keşfedenin Hakkı ............................................................................... 108

3. Kiralama Sistemi ..................................................................................... 111

E. BİR BAŞKA ÖNERİ: DIŞ UZAYDA MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE

BENZERİ BİR SİSTEMİN KURULMASI .........................................................114

SONUÇ...........................................................................................................137

KAYNAKÇA ....................................................................................................145

EKLER ............................................................................................................163

EK-I ................................................................................................................ 163

EK-II ............................................................................................................... 170

EK-III .............................................................................................................. 176

EK-IV .............................................................................................................. 189

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.