Vedat Kitapçılık

Sırala:
Göster:
HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Fihristli)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Hülya TAŞ KORKMAZ, Nedim MERİÇ
UH075-1 HMK - Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ - Doç. Dr. Nedim ERİÇ 2018/09 8. Baskı, 728 Sayfa,Ciltli, ISBN 978-605-2203-15-6 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ilgili mevzuatta yapılan değişikliklerin de çalışmaya eklenmesi gerektiğinden yeni baskısı hazırlanmış. Çalışma da doğru ve eksiksiz kanun metnine, ilgili mevzuat, geçerliliğini sürdüren içtihadı birleştirme kararları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe g...
75,00 TL
İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES, Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
İİ230 İcra ve İflas Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Prof. Dr. Oğuz ATALAY / Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN / Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 5. Baskı, 559 Sayfa, ISBN 978-605-4823-62-8 Ders kitabı ihtiyacını karşılamak, öğrenciye hitap edecek hacim ve kapsamda bilgiyi vermek amacıyla hazırlanan bu basıda da asıl amaç, icra ve iflâs hukuku bilgisinin lisans seviyesinde sistematik bir şekilde verilmesi olduğu için gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki ...
80,00 TL
İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES
İİ057 İcra ve İflâs Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/08 18. Baskı, 388 Sayfa, ISBN 978-605-2203-16-3 Kitabın bu basısında daha güncel Yargıtay kararları işlenmiş, mevzuattaki değişiklikler çerçevesinde gerekli değişiklikler yapılmış, takip örnekleri değişikliklere göre yenilenmiş, pratik çalışma ve şematik açıklamalar yeni kanun yolu dikkate alınarak güncellenmiş ve bir önceki basıdan sonra yapılan sınav soruları eklenmiştir. (Önsözden) Konu Ba...
50,00 TL
Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı)
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
UH195  Medenî Usûl Hukuku (Ders Kitabı) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Oğuz ATALAY - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/09 6. Baskı, 658 Sayfa, ISBN 978-605-2203-12-5 Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bu sebeple, ayrıntılı tartışma ve değerlendirmeler içermeyen sistematik bir çalışmadır.  Bu kitapta gerektiği ve zorunlu olduğu ölçüde uygulamaya ve doktrindeki tartışmalara değinilmiş, bibliyografya, Yargıtay kararı at...
90,00 TL
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Muhammet ÖZEKES, Mine AKKAN
UH047 Medenî Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ - Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES - Doç. Dr. Mine AKKAN 2018/07 20. Baskı, 409 Sayfa ISBN 978-605-2203-13-2 Medenî usûl hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğrencinin dersi anlamasını kolaylaştırmak, somut olaylarda Kanun hükümlerinin uygulanması ve yorumlanması bilgi ve becerisini öğrencilere kazandırmaktır. Kitap yardımcı kitap niteliğinde olup öğrencinin sorunlar üzerinde düşünme, muhakeme etme, öğrendiklerini uy...
50,00 TL
Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler
Yazar: Hakan PEKCANITEZ, Oğuz ATALAY, Muhammet ÖZEKES
UH089 Medeni Usul Hukuku Temel Bilgiler Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ – Prof. Dr. Oğuz ATALAY – Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES 2018/08 12.Baskı, 460 Sayfa ISBN  978-605-2203-14-9 Medenî Usûl Hukuku Temel Bilgiler Kitabı'nın yeni basısında geçen basıdan bugüne kadar mevzuatta yapılan diğer değişiklikler yansıtılmış, geçen basıda gözden kaçan hususlar düzeltilmiştir. Önceki basılarda da belirtildiği üzere, bu kitabın temel amacı, kapsamlı bir medenî usûl hukuku bilgisi vermek değildir. Bu kitapta med...
45,00 TL
10 Yıl Uzama Süresi Sonu Kiracının Tahliyesi Tahliyeden Korunma Önlemleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Yaşar KÖSTEKÇİ
BH371 Borçlar Hukuku ve Anayasa'ya Aykırılık Boyutlarıyla 10 Yıl Uzama Süresi Sonu Kiracının Tahliyesi Tahliyeden Korunma Önlemleri Yaşar KÖSTEKÇİ 2014/10 Baskı, XXXVI+298 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-4823-68-0 ...
130,00 TL
21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform Ücretsiz Kargo
Yazar: Ergun ÖZSUNAY
MH357 21. Yüzyıl Tahkim Hukukunda Üç Önemli Reform Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY  2014/01 Baskı, XXXVI+502 Sayfa,   ISBN 978-605-4823-07-9  ...
110,00 TL
4857 Sayılı İş Kanununda Süreler
Yazar: Gültekin ÖZDENER, Sevim ÖZSOY
İS161 4857 Sayılı İş Kanununda Süreler  (Yorumlu-İçtihatlı) ve İlgili Mevzuat Av. Gültekin ÖZDENER – Av. Sevim ÖZSOY 2004 Baskı, 464 Sayfa,    ISBN 978- 975-8875-11-6  ...
100,00 TL
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Yürürlük Kanunu
Yazar: Süheyl DONAY
CH297 Açıklamalı – Karşılaştırmalı – Gerekçeli 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Yürürlük Kanunu Prof. Dr. Süheyl DONAY – Dr. Mahmut KAŞIKÇI 2005 Baskı, 610 Sayfa, Ciltli   ISBN NO 978-975-887517-5  ...
35,00 TL
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
Yazar: Serkan AYAN
BH399 Türk Medeni Hukuku Mevzuatı Cilt I 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Doç. Dr. Serkan AYAN 2015/06 Baskı, XXVIII+1050 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-4823-90-1 ...
100,00 TL
6102 Sayılı Yeni TTK’na Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri Ücretsiz Kargo
Yazar: Beşir Fatih DOĞAN
ŞH167 6102 Sayılı Yeni TTK’na Göre Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri Yrd. Doç. Dr. Beşir Fatih DOĞAN 2011/03 2. Baskı, XVI+320 Sayfa,    ISBN 978-605-4446-05-6  ...
130,00 TL
6306 sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler
Yazar: Ergun ÖZSUNAY
İH094 6306 sayılı Kanun ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin Düşünceler Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY 2015/01 Baskı, X+54 Sayfa ISBN 978-605-4823-72-7 ...
30,00 TL
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt:1(Madde:1-46)
Yazar: Mustafa Alper GÜMÜŞ
TÜ032 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi Cilt:1(Madde:1-46) Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ 2014/05 Baskı, XII+282 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-4823-47-5  Bu çalışmada 29 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sa­yılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri Borçlar Hukukunun teknik kavramlarıyla ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile olan organik bağları kurularak ele alınıp incelenmektedir. İkinci cildinin 2014 Eylül'ünde yayınlanması planlanmaktadır. Okuyucu'su...
70,00 TL
7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato
Yazar: Hakan PEKCANITEZ,Güray ERDÖNMEZ
7101 Sayılı Kanun Çerçevesinde Konkordato Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ, Prof.Dr.Güray ERDÖNMEZ 2018/07 1. Baskı,192 Sayfa,Ciltli ISBN 978-605-2203-19-4...
95,00 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 313 (21 Sayfa)