5510 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü Kişilere Rücuu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Dr. Nuray KOVANCI
ISBN: 9786050515862
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dr. Nuray KOVANCI
Baskı Tarihi 2023/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 816


“5510 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun Üçüncü

Kişilere Rücuu” başlıklı bu çalışma, Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı

bünyesinde sayın Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU danışmanlığında

doktora tezi olarak sunulmuştur. Çalışma, 28 Kasım 2022 tarihinde

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA,

Prof. Dr. Mahmut KABAKCI, Prof. Dr. Seçkin NAZLI ve Doç. Dr.

Arzu ARSLAN ERTÜRK’ten oluşan jüri önünde savunulmuş ve jüri

üyeleri tarafından oybirliği ile başarılı bulunmuştur. Çalışmanın son

şeklinde sayın hocalarımın değerli görüşleri doğrultusunda

açıklamalara yer verilmiş ve aslına sadık kalınmıştır.

Bu çalışmanın hazırlanmasında ilgi ve desteğini hiçbir zaman

esirgemeyen, yoğun çalışma takvimine rağmen değerli zamanını ayıran

çok kıymetli saygıdeğer danışman hocam Prof. Dr. Nurşen

CANİKLİOĞLU’na teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı

sunuyorum. Sayın hocam engin bilgi ve tecrübesini hiçbir zaman

esirgememiş, değerli görüşleri ile bana yol göstermiştir. Öğrencisi

olmaktan ve birlikte çalışmaktan her zaman onur duyduğum sayın

hocamın çalışmama ve hayatıma kattığı değeri kelimeler ile ifade

etmem mümkün değildir. Kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır.

Tez izleme komitemde ve tez jürimde yer alan, çalışmanın

hazırlanmasında değerli görüşlerini paylaşan çok kıymetli hocalarım

sayın Prof. Dr. Ercüment ÖZKARACA ve sayın Prof. Dr. Seçkin

NAZLI’ya kıymetli zamanlarını ayırdıkları ve esirgemedikleri

destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Tez savunmama katılarak değerli fikirlerini paylaşan, kıymetli

eleştirileri ile çalışmanın son şeklini almasına katkı sağlayan ve

kıymetli zamanlarını ayıran çok değerli hocalarım, sayın Prof. Dr.

Mahmut KABAKCI ve sayın Doç. Dr. Arzu ARSLAN ERTÜRK’e

sonsuz teşekkür ediyorum.

Bu çalışmayı sevgili babam Kadir ARDIÇ’ın aziz ruhuna ve sevgili

annem Melahat ARDIÇ’a ithaf ediyorum. Hiçbir zaman maddi ve

manevi desteklerini esirgemeyen sevgili annemin ve babamın haklarını

ödeyemem. Çalışmamı babama takdim edemeyecek olmanın verdiği

hüznü kalbimde taşıyorum. Her zaman yanımda olan, babamın

yokluğundan sonra her yükü üzerine alan sevgili anneme sonsuz

teşekkür ediyorum. Kıymetli anneme çocuklarım üzerindeki emekleri

için ayrıca minnettarım.

Yine bu zorlu tez sürecinde benden desteğini bir an için bile

esirgemeyen, daima yanımda olan sevgilim, eşim İbrahim

KOVANCI’ya teşekkür ediyorum.

Ve çocuklarım, Zeynep’im, Ravza’m, Yağız’ım. Sevgili

çocuklarıma hem teşekkür hem özür borçluyum. Hayatıma kattıkları

değer için kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yanlarında

olamadığım anlar için kendilerinden özür diliyorum. Çalışmamı

okuyacakları günleri heyecanla bekliyorum.

Son olarak çalışmanın basıya hazırlanmasında ve dağıtımında

emeği geçen başta Muharrem BAŞER olmak üzere tüm Yetkin

Yayınları çalışanlarına teşekkür ediyorum.

Çalışmanın kıymetli okuyuculara faydalı olmasını temenni

ediyorum.

Dr. Nuray KOVANCI

Haziran 2023, Diyarbakır

İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş .......................................................................................................29

I. Konu ve Önemi .....................................................................................29

II. Konunun İncelenmesinde İzlenen Plan ve Yöntem...............................36

BİRİNCİ BÖLÜM

RÜCU HAKKI VE HUKUKİ NİTELİĞİ

I. GENEL OLARAK RÜCU HAKKI VE HALEFİYET İLE

İLİŞKİSİ................................................................................................39

A. Genel Olarak..................................................................................39

B. Halefiyet Kavramı .........................................................................39

C. Rücu Hakkı....................................................................................44

D. Halefiyet ile Rücu Hakkı Arasındaki İlişki....................................51

II. TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA RÜCU........................55

A. Genel Olarak..................................................................................55

B. Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik Hakkı...................56

C. Rücu Hakkına İlişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunundan Önceki

Düzenlemelerin Tarihsel Gelişimi .................................................63

1. 4772 Sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları ve

Analık Sigortaları Kanunundaki Düzenlemeler.....................63

2. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundaki

Düzenlemeler.........................................................................65

3. 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunundaki

Düzenlemeler.........................................................................69

4. 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar

Kanunundaki Düzenlemeler ..................................................71

5. 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına

Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunundaki

Düzenlemeler.........................................................................72

6. 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı

Kanunundaki Düzenlemeler ..................................................72

D. 5510 Sayılı Kanunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun

Üçüncü Kişilere Rücu Hakkı.........................................................74

E. Rücu Hakkının Amacı ...................................................................76

III. RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ............................................82

A. Genel Olarak..................................................................................82

B. Rücu Hakkının Hukuki Niteliğine Bağlı Sonuçlar........................84

C. 5510 Sayılı Kanun Öncesi Dönem ................................................87

1. 4772 Sayılı Kanun Açısından ................................................87

2. 506 Sayılı Kanun Açısından ..................................................89

a. 506 sayılı Kanunun m. 26/2 hükmü

çerçevesinde rücu hakkının hukuki niteliği....................89

aa. Genel olarak ...........................................................89

bb. Yargı kararlarında benimsenen görüş ....................90

cc. Halefiyet ilkesini eleştiren görüşler........................93

dd. Halefiyet görüşünü benimseyen görüşler...............95

ee. Kurumun rücu hakkının temelinde

kanundan doğan alelade rücu hakkı olduğu

görüşü.....................................................................99

b. Anayasa Mahkemesi’nin 23.11.2006 tarihli

iptal kararı ....................................................................105

aa. Kararın konusu ve gerekçesi ................................105

bb. Karar sonrasında Yargıtay kararlarındaki

dönüşüm: Kurumun alelalede rücu hakkı

olduğu görüşü.......................................................106

cc. Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında

öğretideki görüşler ...............................................108

aaa. Yargıtay İçtihadı Birleştirme

Kararının bağlayıcılığının kalmadığı

görüşü ........................................................108

bbb. Yargıtay İçtihadı Birleştirme

Kararının bağlayıcılığının devam

ettiği görüşü ...............................................109

c. 506 sayılı Kanun m. 39 hükmü çerçevesinde

rücu hakkının hukuki niteliği .......................................111

3. 1479 Sayılı Kanun Açısından ..............................................114

D. 5510 Sayılı Kanun Dönemi .........................................................121

1. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/4 Hükmü Çerçevesinde

Rücu Hakkının Hukuki Niteliği...........................................121

a. Genel olarak .................................................................121

b. Yargı kararlarında benimsenen görüş ..........................122

c. Halefiyet görüşü...........................................................126

d. Basit rücu hakkı görüşü................................................128

2. 5510 Sayılı Kanunun m. 39 Hükmü Çerçevesinde

Rücu Hakkının Hukuki Niteliği...........................................131

3. 5510 Sayılı Kanunun m. 76/6 Hükmü Çerçevesinde

Rücu Hakkının Hukuki Niteliği...........................................132

E. Görüşümüz ..................................................................................133

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE

RÜCUUNUN KİŞİ VE KONU BAKIMINDAN KAPSAMI İLE

KOŞULLARI

I. GENEL OLARAK ..............................................................................137

II. ÜÇÜNCÜ KİŞİ KAVRAMI................................................................139

A. Üçüncü Kişinin Tanımı................................................................139

B. Üçüncü Kişinin Çalıştıranı ..........................................................147

C. İşveren Vekili...............................................................................152

D. Asıl İşveren ve Alt İşveren ..........................................................155

1. Genel Olarak Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi...................155

2. Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde Kurumun

Rücuu...................................................................................157

3. Muvazaalı Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinde

Rücu.....................................................................................164

E. Geçici İşveren..............................................................................167

1. Genel Olarak Geçici İş İlişkisi.............................................167

2. Geçici İş İlişkisinde Kurumun Rücuu..................................172

3. Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisinin Kurulmasına

İlişkin Yasak ve Sınırlamalara Aykırılık ile Muvazaa

Halinde Rücu .......................................................................178

III. İŞ KAZASI, MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK

SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN RÜCU

DAVALARI .................................................................................180

A. Genel Olarak................................................................................180

B. Sorumluluğun Koşulları ..............................................................184

1. Genel Olarak........................................................................184

2. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması.................................185

a. Üçüncü kişi ve üçüncü kişinin çalıştıranı.....................185

b. Kamu görevlileri, er ve erbaşlar ile kamu

idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişiler..........186

c. Hak sahipleri ................................................................191

3. Zarara Uğrayanın Sigortalı Olması......................................199

a. Sigortalı olma...............................................................199

aa. Genel olarak .........................................................199

bb. Sigortalı sayılanlar ...............................................199

cc. Sadece bazı sigorta kolları açısından

sigortalı olanlar ....................................................202

aaa. 5510 sayılı Kanunun m. 5 hükmü

uyarınca bazı sigorta kollarının

uygulanacağı sigortalılar............................202

bbb. Sosyal güvenlik destek primine tabi

olarak çalışan sigortalılar...........................205

dd. Özel hükümlerle sigortalı sayılanlar ....................207

ee. Ev hizmetlerinde çalışanların

sigortalılığına ilişkin özel hükümler.....................209

ff. Sigortalı sayılmayanlar.........................................215

b. Zorunluluk ilkesi..........................................................216

4. Zararın İş Kazası veya Meslek Hastalığından ya da

Hastalıktan Doğması............................................................218

a. Genel olarak .................................................................218

b. İş kazası........................................................................218

aa. Tanımı..................................................................219

bb. Unsurları...............................................................223

aaa. İş kazası geçiren kişinin sigortalı

olması.........................................................224

bbb. Sigortalının iş kazası sigorta

yardımlarından yararlanmasını

engelleyen bir durumunun olmaması.........228

ccc. Sigortalının kazaya uğraması.....................230

aaaa. Genel olarak .......................................... 230

bbbb. Kazanın dıştan gelen bir etkenle

gerçekleşmesi ........................................ 231

cccc. İstenilmeyen olay .................................. 236

dddd. Ani olması ............................................. 239

ddd. Olayın 5510 sayılı Kanunun 13.

maddesinde düzenlenen hâllerden

birinde meydana gelmesi ...........................240

aaaa. Genel olarak .......................................... 240

bbbb. Sigortalının işyerinde bulunduğu

sırada meydana gelen olay..................... 242

cccc. İşveren tarafından yürütülmekte

olan bir iş nedeniyle ve sigortalı

bağımsız çalışıyorsa yürütmekte

olduğu iş nedeniyle meydana

gelen olay .............................................. 247

dddd. Sigortalının, işveren tarafından

görev ile başka bir yere

gönderilmesi yüzünden asıl işini

yapmaksızın geçen zamanlarda

meydana gelen olay ............................... 249

eeee. Emziren kadın sigortalının

çocuğuna süt vermek için ayrılan

zamanlarda meydana gelen olay............ 253

ffff. İşverence sağlanan taşıtla işin

yapıldığı yere gidiş ve gelişi

sırasında meydana gelen olay................ 255

eee. Sigortalının bedensel veya ruhsal bir

zarara uğraması..........................................258

fff. Uygun illiyet bağının bulunması................260

cc. İş kazasının bildirilmesi ve Kurum

tarafından soruşturulması.....................................269

c. Meslek hastalığı kavramı ve unsurları .........................274

aa. Tanımı..................................................................274

bb. Unsurları...............................................................276

aaa. Sigortalı olma.............................................276

bbb. İşin niteliğinden ya da yürütüm

şartları sonucu meydana gelme..................277

ccc. Hastalığın Yönetmelik eki listede

yer alması yahut Kurumca meslek

hastalığı olarak kabul edilmesi ..................278

ddd. Hastalığın Kurum Sağlık Kurulu

raporu ile tespit edilmesi............................282

eee. Sigortalının bedenen veya ruhen bir

zarara maruz kalması .................................284

fff. Uygun illiyet bağının bulunması................284

cc. Meslek hastalığının Kuruma bildirilmesi.............285

d. Hastalık kavramı ve hastalık sigortası..........................287

5. Zararın Üçüncü Kişinin Kusuru Nedeniyle Meydana

Gelmesi................................................................................291

a. Kusura dayanan sorumluluk kavramı...........................291

aa. Genel olarak .........................................................291

bb. 506 sayılı Kanundaki düzenleme .........................294

cc. 5510 sayılı Kanunda üçüncü kişinin

kusuruna ilişkin düzenleme..................................295

b. Sorumluluğun tespitinde kaçınılmazlık

olgusunun dikkate alınması..........................................301

aa. Genel olarak .........................................................301

bb. Kaçınılmazlık kavramı.........................................303

cc. Kaçınılmazlığın mutlak veya nispi olarak

yorumlanması.......................................................305

dd. Kaçınılmazlığın sorumluluğa etkisi .....................308

aaa. Öğretideki görüşler....................................308

bbb. Yargı kararlarında benimsenen

görüş ..........................................................311

ccc. Görüşümüz.................................................318

ee. Yer altı maden işyerlerinde 32 yıl kuralı ve

kaçınılmazlık........................................................320

6. Uygun İlliyet (Nedensellik) Bağı.........................................322

7. Kurumun Ödeme Yapması...................................................323

a. Genel olarak .................................................................323

b. Sağlık yardımlarının bedeli..........................................324

c. İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından

sağlanan parasal yardımlar...........................................325

aa. Genel olarak .........................................................325

bb. Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği

verilmesi...............................................................328

aaa. Tanımı ve yararlanma koşulları.................328

bbb. Geçici iş göremezlik ödeneğinin

başlangıcı ve ödeme süresi ........................331

ccc. Geçici iş göremezlik ödeneğinin

miktarı ve hesaplanması ............................332

ddd. Ödeneğin kesilmesi, azaltılması

veya hiç verilmemesi .................................337

cc. Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri

bağlanması ...........................................................341

aaa. Tanımı ve yararlanma koşulları.................341

bbb. Sürekli iş göremezlik oranının

tespiti ve iş göremezlik oranına

itiraz ...........................................................344

ccc. Gelirin miktarı, başlangıç tarihi ve

ödeme süresi ..............................................352

ddd. Gelirin arttırılması, azaltılması,

kesilmesi veya hiç verilmemesi .................355

dd. Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine

yapılan parasal yardımlar.....................................356

aaa. Genel olarak...............................................356

bbb. Cenaze ödeneği..........................................357

ccc. Hak sahiplerine ölüm geliri

bağlanması.................................................359

aaaa. Yararlanma koşulları ve

hesaplanması ......................................... 359

bbbb. Eşe gelir bağlama koşulları ve

gelir oranı .............................................. 363

cccc. Çocuklara gelir bağlama

koşulları ve gelir oranı........................... 365

dddd. Ana ve babaya gelir bağlama

koşulları ile gelir oranı........................... 369

eeee. Gelirlerin başlangıcı, kesilmesi

ve yeniden bağlanması .......................... 370

ddd. Evlenme ödeneği .......................................373

ee. Gelirlerin ve gelir ile aylıkların birleşmesi ..........376

d. Hastalık sigortasından sağlanan parasal

yardımlar......................................................................378

aa. Genel olarak .........................................................378

bb. Yararlanma koşulları............................................379

cc. Geçici iş göremezlik ödeneğinin

başlangıcı, ödeme süresi ve hesaplanması ...........381

dd. Geçici iş göremezlik ödeneğinin

verilmemesi, geri alınması veya

azaltılması ............................................................384

e. Zamanaşımına uğrayan gelirlerin Kurumca

sigortalı veya hak sahiplerine ödenmesi halinde

üçüncü kişilere rücu edilip edilemeyeceği

sorunu...........................................................................384

f. Hak düşürücü süreye tabi ödemelerin hakkın

düşmesine rağmen Kurumca sigortalı veya hak

sahiplerine ödenmesi halinde üçüncü kişilere

rücu edilip edilemeyeceği sorunu.................................387

IV. UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDAN

KAYNAKLANAN RÜCU DAVALARI.............................................387

A. Genel Olarak................................................................................387

B. Sorumluluğun Koşulları ..............................................................394

1. Genel Olarak........................................................................394

2. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması.................................395

a. Genel olarak .................................................................395

b. Üçüncü kişi kavramı ....................................................396

c. Kamu görevlileri veya er ve erbaşlar ile kamu

idareleri tarafından görevlendirilen diğer kişiler..........399

d. Hak sahipleri ................................................................402

3. Zarar Görenin Sigortalı Olması ...........................................407

a. Genel olarak .................................................................407

b. Uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı

sayılanlar......................................................................409

4. Zararın Üçüncü Kişinin Kasıtlı Bir Hareketi

Nedeniyle Meydana Gelmesi...............................................411

a. Genel olarak .................................................................411

b. Kast kavramı ................................................................414

aa. Genel olarak .........................................................414

bb. Türk Borçlar Hukukunda kast..............................414

cc. Türk Ceza Hukukunda kast..................................415

c. Kastın belirlenmesi.......................................................419

aa. Yargı kararlarında benimsenen görüş ..................419

bb. Öğretideki görüşler...............................................422

cc. Görüşümüz ...........................................................422

d. Üçüncü kişinin dolaylı kasta (olası kast)

dayanan eyleminden sorumluluğu................................427

5. Kurumun Aylık Bağlaması...................................................431

a. Genel Olarak ................................................................431

b. Malullük aylığı.............................................................432

aa. Tanımı ve yararlanma koşulları ...........................432

aaa. Malul olma.................................................432

bbb. Malullüğün çalışmaya başladıktan

sonra ortaya çıkması ..................................436

ccc. Malullük durumunun Kurum Sağlık

Kurulunca tespit edilmesi ..........................437

ddd. Belirli süre sigortalılık ve prim

ödeme.........................................................439

eee. İşten ayrılma ve Kuruma başvurma ...........443

bb. Malullük aylığının hesaplanması,

başlangıcı ve ödenmesi ........................................444

cc. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması............446

c. Vazife malullüğü aylığı................................................449

aa. Nitelikli malullük durumu olarak vazife

malullüğü .............................................................449

bb. Vazife malullüğü aylığının hesaplanması

ve başlangıcı.........................................................452

cc. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması............453

d. Ölüm aylığı ..................................................................454

aa. Ölen sigortalıya ilişkin koşullar ...........................456

aaa. Sigortalının ölümü .....................................456

bbb. Kurumla belli ilişki içinde olmak ..............458

bb. Hak sahiplerine ilişkin koşullar............................460

aaa. Eşe ilişkin koşullar.....................................460

bbb. Çocuklara ilişkin koşullar..........................460

ccc. Ana ve babaya ilişkin koşullar...................461

cc. Aylığın hesaplanması, paylaştırılması ve

başlangıcı .............................................................462

dd. Aylığın kesilmesi ve yeniden bağlanması............465

ee. Aylıkların birleşmesi............................................469

e. Zamanaşımına uğrayan aylıkların Kurumca hak

sahiplerine ödenmesi halinde üçüncü kişilere

rücu edilip edilemeyeceği sorunu.................................470

6. Uygun İlliyet Bağının Bulunması........................................470

V. GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN KAYNAKLANAN

RÜCU DAVALARI.............................................................................472

A. Genel Olarak................................................................................472

B. Üçüncü Kişiye Rücuun Koşulları................................................475

1. Zarara Üçüncü Kişinin Neden Olması.................................475

2. Zarara Uğrayanın Genel Sağlık Sigortalısı veya

Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerden

Olması..................................................................................476

3. Kasıt veya Suç Sayılır Hareket veya İlgili

Kanunlarla Verilmiş Bir Görevi Yapmama ya da

İhmali Nedeniyle Zarara Sebep Olma..................................484

4. Sağlık Harcamalarına Neden Olma .....................................490

5. Mahkeme Kararıyla Tespit Edilmiş Olma ...........................493

a. Genel olarak .................................................................493

b. Öğretideki görüşler.......................................................493

c. Yargı kararlarında benimsenen görüş ..........................494

d. Görüşümüz ...................................................................498

6. Uygun İlliyet Bağının Bulunması........................................499

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCUUNDA ALACAĞIN

HESAPLANMASI

I. GENEL OLARAK ..............................................................................501

II. RÜCU ALACAĞININ KONUSU VE MİKTARI ..............................502

A. Genel Olarak................................................................................502

B. 5510 Sayılı Kanun m. 21/4 Hükmü Yönünden Rücu

Alacağının Konusu ve Miktarı ....................................................503

1. Rücu Alacağının Konusu .....................................................503

2. Rücu Alacağının Miktarı......................................................504

a. Genel olarak .................................................................504

b. Ödemeler yönünden rücu alacağının miktarı ...............505

c. Gelirler yönünden rücu alacağının miktarı...................506

d. Gelirin ilk peşin sermaye değerinin yarısının

rücu edilebilir olması hakkında Anayasa

Mahkemesi’nin kararı ve öğretideki görüşler ..............510

e. Görüşümüz ...................................................................514

aa. Üçüncü kişinin sorumluluğunun gelirin ilk

peşin sermaye değerinin yarısı ile

sınırlandırılmasının haklı nedeni

bulunmadığı hakkında..........................................514

bb) Üçüncü kişinin tazminatı ödemesi halinde

ekonomik olarak zor duruma düşecek

olmasının rücu davasına etkisi .............................515

cc. Türk Borçlar Kanununun m. 55/1 hükmü

son cümlesi uyarınca hakkaniyet sebebiyle

indirim yapılamaması karşısında Türk

Borçlar Kanununun m. 52/2 hükmünün

uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi.................517

3. Üçüncü kişiye rücuun kusur oranında olup

olmayacağı sorunu ...............................................................524

C. 5510 Sayılı Kanun m. 39 Hükmü Yönünden Rücu

Alacağının Konusu ve Miktarı ....................................................530

1. Rücu Alacağının Konusu .....................................................530

2. Rücu Alacağının Miktarı......................................................530

D. 5510 Sayılı Kanun m. 76/6 Hükmü Yönünden Rücu

Alacağının Konusu ve Miktarı ....................................................532

III. GELİR VE AYLIKLARDA MEYDANA GELEN

ARTIŞLARIN RÜCU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU .........535

IV. RÜCU ALACAĞININ HESAPLANMASINDA DIŞ TAVAN

UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI SORUNU ..........................540

A. Genel Olarak ..................................................................................540

B. Dış Tavan Uygulamasının Tarihsel Gelişimi...............................541

C. Üçüncü Kişilere Rücuu Bakımından Dış Tavanın

Uygulanıp Uygulanmayacağı ......................................................544

1. Yargıtayın Görüşü....................................................................544

2. Öğretideki Görüşler .............................................................545

3. Görüşümüz ..............................................................................547

D. Dış Tavanın/Üst Sınırın Hesaplanması........................................549

1. Genel Olarak........................................................................549

2. Bedensel Zararlarda Üst Sınırın Hesaplanması ...................552

a. Bedensel zarar kavramı ve kapsamı.............................552

b. İş görebilme çağının ve yaşam süresinin

belirlenmesi..................................................................556

aa. İş görebilme çağı ve yaşam süresi

kavramları ............................................................556

bb. İş görebilme çağının ve yaşam süresinin

belirlenmesinde dikkate alınan tablolar................559

c. Meslekte kazanma gücü kaybının belirlenmesi ...........561

d. Zarara uğrayanın ücretinin tespiti ................................562

aa. Ücret kavramı ve kapsamı....................................562

bb. Ücretin belirlenmesi.............................................565

aaa. Bilinen ücretin belirlenmesi.......................565

bbb. Bilinemeyen ücretin belirlenmesi ..............574

e. Tazminatın hesaplanması.............................................576

aa. Genel olarak .........................................................576

bb. İşlemiş zarar dönemi ............................................577

cc. İşleyecek zarar dönemi.........................................579

aaa. Genel olarak...............................................579

bbb. Aktif dönem...............................................579

ccc. Pasif dönem ...............................................581

f. Hesaplanan tazminattan yapılan indirimler..................585

3. Sigortalının Ölümü Halinde Üst Sınırın

Hesaplanması.......................................................................591

a. Genel olarak .................................................................591

b. Destekten yoksun kalma tazminatı...............................591

c. Destek kavramı ............................................................596

d. Destekten yoksun kalma tazminatına hak

kazanabilecek kişiler....................................................599

e. Destekten yoksunluk zararının süresi...........................601

f. Tazminatın hesaplanması ............................................607

V. RÜCU EDİLEMEYECEK ÖDEMELER...........................................610

VI. KUSUR TESPİTİ................................................................................617

A. Üçüncü Kişinin Kusurunun Tespiti .............................................617

B. Sigortalının Müterafik Kusuru.....................................................623

1. Genel Olarak........................................................................623

2. Rücu Davalarında Müterafik Kusurun Etkisi ......................625

a. Yargıtayın görüşü.........................................................625

b. Öğretideki görüşler.......................................................631

c. Görüşümüz ...................................................................632

C. Ceza Mahkemesince Tespit Edilen Kusur Oranının

Bağlayıcılığı ................................................................................633

D. Sigortalı veya Ölümü Halinde Hak Sahipleri Tarafından

Açılan Maddi Tazminat Davasında Tespit Edilen Kusur

Oranının Bağlayıcılığı .................................................................638

VII. İLK PEŞİN SERMAYE DEĞERİNDEKİ ARTIŞ VEYA

AZALMANIN RÜCU ALACAĞINA ETKİSİ...................................640

A. Hak Sahiplerine Bağlanan Gelir veya Aylıkların

Kesilmesi, Yeniden Bağlanması veya Yeni Bir Hak

Sahibinin Varlığı..........................................................................640

B. Sürekli İş Göremezlik Derecesindeki ve Malullük

Durumundaki Değişiklikler.........................................................649

C. Gelir ve Aylıkların Birleşmesi .....................................................661

VIII.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE RÜCU EDİLEN GELİR VEYA

AYLIKLAR YA DA ÖDEMELERİN KURUMCA

SİGORTALI VEYA HAK SAHİPLERİNDEN GERİ

ALINMASI HALİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN

YAPTIKLARI ÖDEMEYİ KURUMDAN GERİ İSTEMESİ............663

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RÜCU DAVALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

I. KANUNLARIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI.........667

A. Genel Olarak................................................................................667

B. Rücu Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması ..............670

24

II. RÜCU DAVALARINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ

MAHKEME........................................................................................675

A. Görevli Mahkeme........................................................................675

B. Yetkili Mahkeme .........................................................................676

III. DAVANIN TARAFLARI....................................................................682

A. Davacı..........................................................................................682

B. Davalı ..........................................................................................684

C. Sigorta Şirketinin ve Güvence Hesabının Sorumluluğu..............686

1. Sigorta Şirketinin Rücu Sorumluluğu..................................686

2. Güvence Hesabının Rücu Sorumluluğu...............................691

3. 6111 Sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme

Karşısında Trafik Kazaları Nedeniyle Yapılan

Giderlerden Sorumluluk ve Rücu ........................................694

IV. DAVA TÜRLERİ.................................................................................697

A. Genel Olarak................................................................................697

B. Belirsiz Alacak Davası ................................................................697

C. Kısmi Dava..................................................................................702

D. Rücu Davalarının Belirsiz Alacak Davası veya Kısmi

Dava Olarak Açılması..................................................................704

V. YARGILAMA USÛLÜ.......................................................................707

VI. RÜCU DAVALARINDA İŞVEREN İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN

MÜTESELSİL SORUMLULUĞU.....................................................711

A. Genel Olarak Müteselsil Sorumluluk Kavramı ...........................711

B. Rücu Davalarında Müteselsil Sorumluluk Olup

Olamayacağına İlişkin Görüşler ve Yargıtay Uygulaması...........715

C. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/1 ve m. 21/4 Hükümleri

Bakımından Müteselsil Sorumluluk ............................................724

1. 2015 Yılında Yapılan İçtihat Değişikliği Öncesi

Hesaplama Şekli ..................................................................724

2. 2015 Yılında Yapılan İçtihat Değişikliği Sonrası

Hesaplama Şekli ..................................................................727

3. Görüşümüz...........................................................................730

D. 5510 Sayılı Kanunun m. 21/4 ve m. 23 Hükümleri

Bakımından Müteselsil Sorumluluk ............................................734

E. 5510 Sayılı Kanunun m. 76/4 ve m. 76/6 Hükümleri

Bakımından Müteselsil Sorumluluk ............................................736

VII. BİRDEN FAZLA RÜCU HALİNİN BİRLEŞMESİ...........................737

VIII. RÜCU DAVALARINDA FAİZ VE FAİZ BAŞLANGIÇ

TARİHİ................................................................................................740

IX. KURUMUN İLK AÇTIĞI RÜCU DAVASINDA VERİLEN

KARARIN VE İLK DAVADA ALINAN BİLİRKİŞİ

RAPORUNUN BAĞLAYICILIĞI .....................................................742

X. SİGORTALININ VEYA HAK SAHİPLERİNİN ÜÇÜNCÜ

KİŞİYİ İBRA ETMESİNİN RÜCU ALACAĞINA ETKİSİ..............746

XI. ZAMANAŞIMI...................................................................................749

A. Genel Olarak Zamanaşımı Kavramı ve İşlevi .............................749

B. Rücu Davalarında Zamanaşımının Uygulanması ........................751

1. 506 Sayılı Kanundan Önceki Dönem ..................................751

2. 506 Sayılı Kanun Dönemi....................................................751

3. 1479 Sayılı Kanundaki Zamanaşımına İlişkin

Düzenleme ve Uygulaması ..................................................758

4. 5510 Sayılı Kanundaki Rücu Zamanaşımına İlişkin

Düzenleme ...........................................................................759

SONUÇ ......................................................................................................765

KAYNAKÇA .............................................................................................779

Kitaplar, Makaleler ve Tebliğler:

Akdeniz, Ayşe Ledün, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan

Zararlardan Sorumluluğunun Niteliği, İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, Cilt: 72, Say: 2, Yıl: 2014, 3-29.

Akı, Erol, Olayın Kaçınılmaz Olması Halinde İşverenin İş Kazasından

Sorumlu Tutulamaması, İş Hukuku Uygulaması “İHU”, Kararlar ve

İncelemeleri, SSK VI, SSK. 10 (No. 2).

Akıllıoğlu, Tekin, Yasaların (Anayasa Dahil) Zaman İçinde Uygulanması,

Anayasa Yargısı, Cilt: 1, Yıl: 1984, 279-291.

Akın, Levent, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlardan İşverenin Özel

Hukuktan Doğan Sorumluluğuna İlişkin Yargıtay Kararları, Destekten

Yoksunluk ve Cismani Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş

Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı

Toplantısı, İstanbul 1996, 33-50 (İşverenin Özel Hukuktan Doğan orumluluğu).

Akın, Levent, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Ankara 2001 (İş azasından Doğan Maddi Tazminat).

Akın, Levent, Sigortalılık Kavramı Açısından Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının Değerlendirilmesi, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 2, Yıl: 2005, 23- 3.

Akın, Levent, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısının

Kişiler Açısından Kapsamında Yeni Gelişmeler, Çalışma ve Toplum,

2006/1 (8), 26-49 (Kanun Tasarısının Kişiler Açısından Kapsamı).

1 Birden fazla yayınına gönderme yapılan yazarlarda parantez içindeki kısaltmalar kullanılmıştır.

Akın, Levent, Sosyal Güvenlik Hukukunda Bağımlı Çalışanların aluliyeti, Ankara 2007 (Maluliyet).

Akın, Levent, 5754 Sayılı Yasa Sonrasında Yeni Malullük Sigortası, Prof. Dr.

Ali Güzel’e Armağan (Cilt 2), İstanbul 2010, 879-923 (Yeni Malullük igortası).

Akın, Levent, İşverenin İşçiyi Gözetme Borcundan Doğan Hukuki

Sorumluluğunda Uygun Nedensellik Bağı, Çimento Endüstri

İşverenleri Sendikası Dergisi, Mart 2011, 26-39 (Uygun Nedensellik ağı).

Akın, Levent, Eski ve Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemeleri Karşısında İşveren

ve İşveren Vekili Sorumlulukları, Çalışma Mevzuatı Seminer

Notları, 26-30 Eylül 2012, Antalya 2012, 13-26.

Akın, Levent, İş Göremezlik Tazminatlarına Esas Alınan Ücretin

Belirlenmesi, Çimento İşveren, Cilt: 27, Sayı: 5, Eylül 2013, 34-42 Ücretin Belirlenmesi).

Akıntürk, Turgut, Müteselsil Borçluluk, Ankara 1971.

Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya, Türk Medenî Hukuku Başlangıç

Hükümleri Kişiler Hukuku -Birinci Cilt- Yenilenmiş 16. Baskı, stanbul 2020.

Aktaş, Hakkı, İşverenin İşçi ve Sigorta Karşısında Sorumluluğu, Osman

Güven Çankaya’ya Armağan, Ankara 2010, 371-392.

Aktay, Nizamettin, Alt İşveren Kurumu ve Hukukumuzda Doğan Sorunlar,

Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, Ocak 1994, 1-23.

Akünal, Teoman, Türk Medenî Hukukunda Tüzel Kişiler, İstanbul 1995.

Akyiğit, Ercan, Alt İşverenlik ve Benzer İlişkilerden Farkı, Tühis İş Hukuku

ve İktisat Dergisi, Cilt: 22, Şubat 2009 / Kasım 2010, Sayı: 4 – 5, 1-38

(Alt İşverenlik ve Benzer İlişkiler).

Akyiğit, Ercan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşverenlik, Gözden

Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2013 (Alt İşverenlik).

Akyiğit, Ercan, İş Hukuku, Güncellenmiş 13. Baskı, Ankara 2021 (İş ukuku).

Alacakaptan, Uğur, Suçun Unsurları, Ankara 1975.

Alp, Nihat Seyhun, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Kapsamında Rücu Davaları, 1. Baskı, Ankara 2018.

Alpagut, Gülsevil, Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi: Sınırlamadan Teşvike,

Prof. Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, 1. Bası, İstanbul 2005, 261- 78.

Alper, Yusuf, Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Sosyal Sigortalar Hukuku,

Güncellenmiş ve Genişletilmiş 9. Baskı, Bursa 2018.

Altay, Sabah, Müteselsil Borçlunun Rücu Hakkının Doğumundan Önce

Borçtan Kurtarılma Talebi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1-2, Yıl: 2011, 393-411.

Altop, Atilla, Trafik Kazaları Nedeniyle İleri Sürülen Destekten Yoksun

Kalma Taleplerine İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun

15.06.2011 Tarihli E.2011/17-142 K.2011/411 Sayılı ve 22.02.2012

Tarihli E.2011/17-787 K.2012/92 Sayılı Kararları ile Yargıtay 17.

Hukuk Dairesi’nin 05.06.2012 Tarihli E.2011/11551 K.2012/7391

Sayılı Kararının Değerlendirilmesi, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi,

Cilt: 8, Sayı: Özel, Yıl: 2013, 151-184.

Andaç, Faruk, İş Hukuku (Sosyal Politika Bakımından Türk Çalışma

Hukuku Uygulaması), 1. Baskı, Ankara 2014.

Antalya, Gökhan, Sorumluluk Hukukunda Yeni Gelişmeler, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt:

14, Sayı: 4, Yıl: 2008, 63-83 (Sorumluluk Hukukunda Yeni elişmeler).

Antalya, O. Gökhan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt: V/1, 1; V/1,

2; V/1, 3, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2019 (Borçlar Hukuku).

Antalya, O. Gökhan/Topuz, Murat, Medeni Hukuk, Cilt: 1, Genişletilmiş 4. askı, Ankara 2021.

Araslı, Utkan, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, Açıklama-YorumYüksek Mahkeme Kararları, Cilt: 1-2, Ankara 2002 (Sosyal

Güvenlik ve Sosyal Sigortalar).

Araslı, Utkan, Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının İptali ve Ortaya

Çıkardığı Sorunlar ve 01.07.1994 Günlü YİBBGKK, Sicil İş Hukuku

Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 2, Haziran 2007, 185-205 (01.07.1994 Günlü İBBGKK).

Araslı, Utkan, Rücu Davalarında Tavan Sınırlamasının İptali ve Ortaya

Çıkardığı Sorunlar ve ve 01.07.1994 Günlü Y.İ.B.B.G.K.K., Yargıtay

Dergisi, Cilt: 33, Sayı: 3, Temmuz 2007, 257-286 (Rücu Davalarında avan Sınırlamasının İptali).

Araslı, Utkan, Yeni Borçlar Yasası’nın İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından

Doğan Maddi Tazminat Davalarında Getirdiği Sistem ve Hakkaniyet

İndirimi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 24, Yıl: 6, Aralık 2011, 141- 53 (Hakkaniyet İndirimi).

Arat, Ayşe, Müteselsil Borçlarda Alacaklı İle Borçlular Arasındaki İlişkinin

Hüküm ve Sonuçları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 26, Sayı: 2, Yıl: 2018, 325-366.

Argun, Fazilet Nurel, Avrupa Sosyal Şartı ve Avrupa İnsan Hakları ve Ana

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Milletlerarası Sosyal Hukuk

Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 999/2, 395-418.

Arıcı, Kadir, Türk Genel Sağlık Sigortası Sisteminin Yeterliliği Sorunu, Sicil

İş Hukuku Dergisi, Sayı: 13, Yıl: 4, Mart 2009, 148-157 (Türk Genel ağlık Sigortası Sistemi).

Arıcı, Kadir, Sosyal Sigorta Sisteminin Karadeliği: Sigortalı Sayılmayanlar

Düzenlemesi, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, , Haziran 2011,

48-61 (Sigortalı Sayılmayanlar).

Arıcı, Kadir, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2015 (Türk Sosyal üvenlik Hukuku).

Arıcı, Kadir, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2017, İstanbul 2019, 497-547 (Değerlendirme 017).

Arıcı, Kadir, Türk İş Hukuku - I, Ferdi İş İlişkileri Hukuku, 1. Baskı, nkara 2022 (Türk İş Hukuku).

Arslan Ertürk, Arzu, İş Hukuku Boyutuyla Türkiye’de Psikolojik Taciz

(Mobbing) ve Dünyadan Örnekler, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a

Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, Yıl: 2014, Özel Sayı, 285-340.

Arslan Ertürk, Arzu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ev Hizmetlerinde

Çalışanların Sigortalılığı, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 46, Yıl: 2015, 89-125.

Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder/Taşpınar Ayvaz, Sema/Hanağası, Emel,

Medenî Usul Hukuku, Güncellenmiş 7. Baskı, Ankara 2021.

Artuk, M. Emin/Gökcen, Ahmet/Alşahin, M. Emin/Çakır, Kerim, Ceza

Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2019.

Aslanköylü, Resul, Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Kurumun Gelir

Artışlarını İsteyip İsteyemeyeceği ve 26. Maddeden Doğan Rücu

Hakkının Hukuksal Temeli, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 16, Yıl: 2007, 1405-1439 ( 26.

Maddeden Doğan Rücu Hakkının Hukuksal Temeli).

Aslanköylü, Resul, Onuncu Hukuk Dairesinin Kurumun 26. Maddeden Doğan

Rücu Hakkının Bağımsız Hakka Dayandığına İlişkin Son Görüşünün

Değerlendirilmesi, Yargıtay Dergisi, Cilt: 34, Sayı: 3, Temmuz 2008,

223-284 (Onuncu Hukuk Dairesinin Son Görüşünün eğerlendirilmesi).

Aslanköylü, Resul, Sosyal Güvenlik Hukukunda Sosyal Güvenliğe İlişkin

Kanunların Geriye Yönelik Uygulanıp Uygulanamayacağı ve

Kazanılmış Hak Kavramı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 15, Yıl: 4,

Eylül 2009, 213-220 (Kanunların Geriye Yönelik Uygulanıp ygulanamayacağı).

Aslanköylü, Resul, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununa Göre Sigortalı Sayılanlar, Yargıtay Dergisi, Cilt: 36, Sayı:

1-2, Ocak-Nisan 2010, 65-86 (Sigortalı Sayılanlar).

Aslanköylü, Resul, Mülga 506 Sayılı ve Mer’î 5510 Sayılı Kanunlarda İş

Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat

Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, Yıl 2015, 1-15,

(https://www.tuhis.org.tr/pdf/1411.pdf) (İş Kazası ve Meslek Hastalığı igortası).

Aslanköylü, Resul, En Son Değişikliklerle Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi -SSK ve Bağ-Kur Kanunu ile

Karşılaştırmalı-, Cilt: 1-2, 3. Baskı, Ankara 2017 (Şerh).

Atabek, Reşat, Sigorta ve Sosyal Sigortada Halefiyet ve Rücu, İş Hukuku

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Mart 1969, 225-296 (Sosyal Sigortada alefiyet ve Rücu).

Atabek, Reşat, İş Kazasında Birlikte Kusur ve Kurumun Rücuu, İş Hukuku

Uygulaması “İHU”, Kararlar ve İncelemeleri, SSK VI, SSK. 26 (No.) (Kurumun Rücuu).

Atalı, Murat/Ermenek, İbrahim/Erdoğan, Ersin, Medenî Usûl Hukuku, DersKitabı, Ankara 2018.

Ayar, Ahmet/Engin, Hande, Teselsülde Rücu, Prof. Dr. Ali Güzel’e

Armağan (Cilt 2), İstanbul 2010, 1293-1308.

Aydın, Ufuk, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2015, İstanbul 2017, 557-868.

Aydınlı, İbrahim, Türk İş Hukukunda Alt İşveren (Taşeron) İlişkisi ve

Muvazaa Sorunu, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2021 (Alt İşveren ilişkisi Muvazaa)

Aydınlı, İbrahim, İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai

Sorumluluk, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2021 (İş Sağlığı ve üvenliğinden Doğan Sorumluluk).

Ayhan, Abdurrahman, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Güvenlik İlkeleri,

Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Ocak 2012, 41-55.

Aykaç, Hande Bahar, İş Hukukunda Alt İşveren, İstanbul 2011.

Balcı, Mesut, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle İşverenin

Sorumluluğu, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 4, Aralık 2006, 51-182 (İşverenin Sorumluluğu).

Balcı, Mesut/Soner, Birol/Aydoğan, Bahri/Yener, Ahmet, İş Kazaları ve

Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat avaları, Ankara 2019.

Başboğa Şahbaz, Zübeyde, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından

Doğan Hukuki Sorumluluğu ile Maddi Zararın Hesabına İlişkin saslar, İstanbul 2010.

Başbuğ, Aydın, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene ve Üçüncü Kişiye

Rücuu, Ankara 1992 (İşverene ve Üçüncü Kişiye Rücuu).

Başbuğ, Aydın, İşveren Vekilinin İşvereni Dolaylı Temsili ve İş Hukuku

Açısından Sonuçları, Yargıç Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu –

İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C. 7, S. 3, 2004, 15-35 (İşveren ekili).

Başbuğ, Aydın, Sosyal Sigortalar Kurumunun Rücu Hakkı ve Buna Bağlı

Bazı Temel Sorunlar, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, 815- 58 (Rücu Hakkı).

Başbuğ, Aydın, Sosyal Güvenlik Sisteminde Sosyal Sigortalar, Ankara 013 (Sosyal Sigortalar).

Başbuğ, Aydın, Sorumluluk Hesabında Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu

Hakkı ve Denkleştirme Sorunu, Ankara Barosu Ulusal Kongre - Yeni

Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları

ve Usulü Kongresi, 4-5-6 Nisan 2013, Ankara Barosu Başkanlığı 013, 89-129 (Denkleştirme).

Başbuğ, Aydın, Fer’i İşyeri Olarak Alt İşveren İşyerleri ve Alt İşveren İşçisi

ile Kurulan Edimden Bağımsız Borç İlişkisi, Emeğin Hukuku

Kurultayı, 27-28 Mayıs 2015 Ankara, Türkiye Barolar Birliği

Yayınları:312, Ankara 2016, 125-143 (Edimden Bağımsız Borç lişkisi).

Başterzi, Süleyman, Sosyal Sigorta Türleri, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin

Kararlarının Değerlendirilmesi 2001, Ankara 2003, 289-380.

Baycık, Gaye, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni

Düzenlemeler, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2013/3, 103-170

(Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Hakları).

Baycık, Gaye, Sosyal Güvenlik Kurumunun İş Kazası veya Meslek

Hastalığından Kaynaklanan Rücu Davalarına Eleştirel Bakış, Sosyal

Güvenlik Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2017, 31-69 (Rücu Davalarına leştirel Bakış).

Baycık, Gaye, İş Kazalarında SGK’nın Rücu Davaları, Emeğin Hukuku

Kurultayı - 2, 27 Mayıs 2016 Ankara, Ankara 2017, 182-195 (İş Kazalarında SGK’nın Rücu Davaları).

Baysal, Başak, Haksız Fiil Hukuku, BK m. 49-76, 1. Baskı, İstanbul 2019.

Bilge, Necip, Kefilin Alacaklıya Halef Olmasından Doğan Bazı Meseleler,

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, Yıl: 1954, 281-295.

Bostancı, Yalçın, Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası, Selçuk

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2008, 145-173.

Canbolat, Ferhat, Müteselsil Borcun Sona Erme Nedenleri -Borçlar Kanunu

Tasarısı’ndaki İlgili Hükümlerin Kısa Değerlendirilmesi ile Birlikte-,

Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 3, 2008, 68-81.

Canbolat, Talat, Bilirkişilik Kanun Tasarı Taslağının İş Yargısı Yönünden

Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan Cilt I,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 74, Özel

Sayı, Yıl: 2016, İstanbul 2016, 251-268 (Bilirkişilik Kanun Tasarı Taslağı).

Canbolat, Talat, İşçinin Kişiliğinin Korunması ve Psikolojik Taciz (Mobing),

Prof. Dr. Turhan Esener III. İş Hukuku Uluslararası Kongresi, 19

- 21 Nisan 2018 İstanbul, Ankara 2021, 77 – 97.

Caniklioğlu, Nurşen, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Açısından

Geride Kalanların Korunması (Yayımlanmamış Doktora Tezi),

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1997 (Geride Kalanların Korunması).

Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Sigorta Türleri, Yargıtay’ın İş Hukukuna

İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2002, Yargıç Utkan

Araslı’ya Armağan, Ankara 2004, 339-393 (Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi 2002).

Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun

Tasarısına Göre Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri, Çalışma ve Toplum,

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Reform, Sempozyum/Özel Sayı,

Sayı: 8, 2006/1, 50-92 (Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri).

Caniklioğlu, Nurşen, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Kadın,

Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2006, Cilt: 3, 368-438 (Kadın).

Caniklioğlu, Nurşen, 5510 Sayılı Kanuna Göre Malullük Aylığı, Sicil İş

Hukuku Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 1, Eylül 2006, s. 145-161 (Malullük Aylığı).

Caniklioğlu, Nurşen, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Açısından Yeni Mevzuatın

Getirdiği Değişiklikler, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Sosyal

Güvenlik Mevzuatı Semineri, 29 - 30 Kasım 2006, Ankara 2007, 57- 105 (Yeni Mevzuat).

Caniklioğlu, Nurşen, Kısa Vadeli Sigortalar Bağlamında 5510 Sayılı Yasa

Uygulaması ve Çıkacak Sorunlar, “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

Sigortası Kanunları ve Gerçekler” Sempozyumu, 26-27.01.2007,

Sosyal Güvenlik Hukuku, Yasalar ve Gerçekler, İstanbul 2007, 66- 89 (5510 Sayılı Yasa Uygulaması).

Caniklioğlu, Nurşen, 5510 Sayılı Kanun ve İş Sözleşmesine Göre Çalışanların

Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışmaları, Sicil İş Hukuku

Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 3, Haziran 2008, 164-177 (Sosyal Güvenlik Destek Primi).

Caniklioğlu, Nurşen, Geçici (Ödünç) İş İlişkisinin Tarafları Açısından Hukuki

Sonuçları, Türk İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Legal Vefa

Toplantıları (II) Prof. Dr. Nuri Çelik’e Saygı, İstanbul 2008, 121- 155 (Geçici İş İlişkisi).

Caniklioğlu, Nurşen, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanununun Avrupa Sosyal Şartı Hükümleri Çerçevesinde

Değerlendirilmesi, Anayasal Sosyal Haklar, (Avrupa Sosyal Şartı,

Karşılaştırılmalı Hukuk ve Türkiye)(Ed. İbrahim Ö. Kaboğlu),

İstanbul 2012, 157-176 (Avrupa Sosyal Şartı).

Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri,

Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2012, Ankara 2014, 377-531 (Yargıtay’ın 2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi).

Caniklioğlu, Nurşen, 5510 Sayılı Kanuna Göre Sosyal Güvenlik Kurumunun

Prim Alacaklarında Zamanaşımı, Prof. Dr. Ali Rıza Okur’a

Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk

Araştırmaları Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 1, Yıl: 2014, Özel Sayı, s. 825- 849 (Zamanaşımı).

Caniklioğlu, Nurşen, Atipik İstihdam Biçimi İle Çalışanların –Özellikle Kısmi

Süreli Çalışanların- Sosyal Güvenliği, Prof. Dr. Turhan Esener’e

Armağan, Cilt 1, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi Özel Sayısı, Cilt: 15, Sayı:1, Ocak 2016, 43-78 (Atipik İstihdam Biçimi).

Caniklioğlu, Nurşen/Özkaraca, Ercüment, Ev Hizmetlerinde Çalışanların

Sigortalılığı, Prof. Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan Cilt II, İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Özel Sayı, Cilt: 74, Yıl:

2016, İstanbul 2016, 1133-1161 (Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı).

Caniklioğlu, Nurşen/Bingöl, Serkan, İş Kazası ve Meslek Hastalığından

Kaynaklanan Rücu Davalarında Yargılamaya İlişkin İlkeler, İstanbul

Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Yıl: 2020, 31-49.

Centel, Tankut, İşyerindeki Öldürme Olayının İş Kazası Sayılması, İş

Hukuku Uygulaması “İHU”, Kararlar ve İncelemeleri, SSK VI,

SSK. 11 (No. 1) (İşyerindeki Öldürme Olayı).

Centel, Tankut, Sosyal Sigorta Türleri Açısından Açısından Yargıtayın 1986

Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukuku

Kararlarının Değerlendirilmesi 1986, İstanbul 1988, 225-251.

Centel, Tankut, İşyerine Getirilip Götürülme Sırasında Uğranılan Kaza-İş

Kazası Kavramı, İş Hukuku Dergisi, Cilt: III, 1993, 122-128 (İş Kazası).

Centel, Tankut, Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Aylığının Kesilmesi -

Anayasa Karşısında Bir Ülke Gerçeği-, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:

25, Yıl: 7, Mart 2012, 190-196 (Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Aylığının Kesilmesi).

Centel, Tankut, Türk Sosyal Güvenlik Hukuku, 1. Baskı, İstanbul 2021 (Sosyal Güvenlik Hukuku).

Civan, Orhan Ersun, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Rücu

Hakkının Hukuki Niteliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısında

Sorumluluğun Koşulları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 3, Yıl: 2015, 531-594 (Rücu Hakkının Hukuki Niteliği).

Civan, Orhan Ersun, İş Kazası veya Meslek Hastalığından Doğan Rücu

Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısında Sorumluluğun

Kapsamı ve Müteselsil Sorumluluk, Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 4, Yıl: 2015, 1015-1070 (Sosyal

Güvenlik Kurumu Karşısında Sorumluluğun Kapsamı).

Civan, Orhan Ersun, Yeni Düzenlemeler Çerçevesinde Meslek Edinilmiş

Ödünç (Geçici) İş İlişkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 66, Sayı: 2, Yıl: 2017, 311-398 (Meslek Edinilmiş Ödünç (Geçici) İş İlişkisi).

Çakmak, İhsan, Şerhli 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız

Çalışanlar Bağ-Kur Kanunu ile 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Kanunu, Ankara 2004.

Çankaya, Osman Güven/Çil, Şahin, İş Hukukunda Üçlü İlişkiler, Ankara 2006.

Çavuş, Ö. Hakan, Sosyal Koruma Kapsamında Ev Hizmetlerinde Çalışanlar,

Prof. Dr. Fevzi Demir’e Armağan, Legal İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Dergisi, Özel Sayı, 2016, 543-582 (Ev Hizmetlerinde Çalışanlar).

Çavuş, Özgür Hakan, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Kapsamında

Çocuğun Durumu, Sosyal Güvenlik Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 1, Yıl:

2020, 41-58 (Destekten Yoksun Kalma Tazminatı).

Çavuş, Ö. Hakan, Sosyal Güvenlik Mevzuatımızda Gebe ve Anne

Sigortalılara Yönelik Düzenlemeler, Çalışma ve Toplum, 2021/1 (68), 75-95 (Gebe ve Anne Sigortalılar).

Çelik, Çelik Ahmet, Sosyal Güvenlik Kurumu Rücu Davaları, Legal İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 62, Yıl: 2019, 639-688.

Çelik, Nuri, İş Hukukumuzda Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin Önemli

Bazı Sorunları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 17, Yıl: 5, Mart 2010, 5-16.

Çelik, Nuri/Caniklioğlu, Nurşen/Canbolat, Talat/Özkaraca, Ercüment, İş

Hukuku Dersleri, 34. Bası, İstanbul 2021.

Çenberci, Mustafa, Sosyal Sigortalar Kanunu Şerhi, Ankara 1985.

Çenberci, Mustafa/Uygur, Turgut, Bağ-Kur Kanunu Şerhi, Ankara 1979.

Çil, Şahin/Kar, Bektaş, 6100 Sayılı HMK’ye Göre İş Yargısında Belirsiz

Alacak Davası ve Kısmi Dava, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2012.

Çolak, Mahmut, İş Kazası veya Meslek Hastalığında Tazminat Miktarlarının

İşverene Rücu Edilmesinde Bir Öneri, Yaklaşım, Yıl: 13, Sayı: 145,

Ocak 2005, 177-180 (İşverene Rücu).

Çolak, Mahmut, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler &

Formüller, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2015.

Dalcı Özdoğan, Nurcihan, Müteselsil Sorumluluk - Özellikle TBK md.61

ve md.162 vd. Hükümleri Bağlamında, 1. Baskı, Ankara 2015.

Demir, Ender, Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil Sorumluluğu, Prof.

Dr. Turhan Esener’e Armağan, Cilt 1, İstanbul Kültür Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt: 15, Sayı: 1, Ocak 2016, 825-887.

Demir, Fevzi, Asıl İşveren – Alt İşveren Birlikte Sorumluluğunun Sınırları,

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 48, Yıl: 2015, 21-37.

Demir, Müslim/Canbay, Tülin, Türkiye’de Sosyal Güvenlik Açıklarının

Azaltılmasında Denetimin Önemi (Manisa İli Örneği), Manisa Celal

Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 3, Aralık 2013, 451-467.

Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Güncellenmiş 15. Baskı, Ankara 2020.

Demircioğlu, A. Murat/Balsever, Sergül, İş Kazası ve Meslek Hastalığı

Sonrası Ölüm Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Prof.

Dr. Fevzi Şahlanan’a Armağan CiltII,İstanbul Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Mecmuası, Özel Sayı, Cilt: 74, Yıl: 2016, İstanbul 2016, 1171-1185.

Dilik, Sait, Sosyal Güvenliğin Yöntemleri, Ankara Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 4, Yıl: 1971, 73-87 (Sosyal Güvenliğin Yöntemleri).

Dilik, Sait, Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi, Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 43, Sayı: 1, Yıl: 1988, 41-80

(Sosyal Güvenliğin Tarihsel Gelişimi).

Doğan, Murat/Şahan, Gökhan/Atamulu, İsmail, Borçlar Hukuku Genel

Hükümler, Ders Kitabı, 1. Baskı, Ankara 2019.

Doğan Yenisey, Kübra, Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin

Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının

Değerlendirilmesi 2006, Ankara 2009, 8-97 (Yargıtay’ın İş Hukukuna

İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006).

Doğan Yenisey, Kübra, İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin

Düzenlenmesi, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kararlarının Değerlendirilmesi 2013, İstanbul 2015, 9-145

(Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi 2013).

Döner, Ayhan, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2021.

Dulay, Dilek, Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi ve Bu İlişkiden Kaynaklanan

Hukuki Sorunlar, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 76, Aralık 2012, 23-30.

Ekin, Ali, Zorunlu Sigortalılık İlkesi Kapsamında Sigortalılık Hallerinin

Çakışması ile Gelir ve Aylıkların Birleşmesi, Sosyal Güvenlik Dergisi,

Cilt: 6, Sayı: 1, Mart 2016, 94-125.

Ekmekçi, Ömer, Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali ve Ölüm Hallerinde

Maddi Zarar Hesabının Unsurları, Destekten Yoksunluk ve Cismani

Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, İstanbul 1996,

91-112 (Özel Hukukta Vücut Bütünlüğünün İhlali).

Ekmekçi, Ömer, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın

İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi 2006, Ankara

2009, 284-338 (Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri).

Ekmekçi, Ömer, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2009, Ankara 2011, 315-404 (Yargıtay’ın Kararlarının Değerlendirilmesi 2009).

Ekmekçi, Ömer/Yiğit, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul 2020.

Elçin Grassinger, Gülçin, Kefalet Sözleşmesinde Kefil İle Asıl Borçlu

Arasındaki Hukuki İlişki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, Cilt: 55, Yıl: 1966, 389-412.

Engin, Murat, Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Birlikte Sorumluluğun

Kapsamı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2008 Yılı 12. Toplantı

Notları, İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu ve Galatasaray

Üniversitesi, 06-07.06.2008, İstanbul Barosu Yayınları, 2009, 14-23.

Erbaş, Coşkun, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun Rücu Davaları, Anayasa

Mahkemesi’nin İptal Kararları Karşısında Öngörülen Hukuki Sonuçlar

ve Uygulamadan Örnekler, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 7, Eylül 2007, 94-113.

Erdoğan, M. Zafer, Sosyal Güvenlik Hukukunda Alt İşveren Kavramı, Yargıç

Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu – İş, İş Hukuku ve İktisat

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2004, 385-394 (Alt İşveren Kavramı).

Erdoğan, M. Zafer, Anayasa Mahkemesi’nin 506 Sayılı Kanun’un 26.

Maddesi ile İlgili İptal Kararının Hukuki Sonuçları, Kamu – İş, İş

Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Yıl: 2007, 33-47 (Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı).

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin İş Kazası

ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu, Ankara 1974 (İşverenin Sorumluluğu).

Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi,

Ankara 1975 (Uygun İlliyet Bağı Teorisi).

Eren, Fikret, Hukuka Aykırılık Bağı veya Normun Koruma Amacı Teorisi,

Prof. Dr. Mahmut Koloğlu’ya 70 inci Yaş Armağanı, Ankara 1975.

Eren, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 26. Baskı, Ankara 2021 (Borçlar Hukuku).

Eren, Fikret/Dönmez, Ünsal, Eren Borçlar Hukuku Şerhi, Cilt I m. 1-48,

Cilt II m. 49-82, Cilt III, m. 83-206, Ankara 2022.

Ergin, Berin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İşverene

Rücuya Nasıl Bakıyor?, Sicilİş Hukuku Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 1, Aralık 2006, 129-140.

Erişgin, Nuri, Tehlike Bağı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Cilt: 49, Sayı: 1, Yıl: 2000, 137-154.

Erlüle, Fulya, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Bedensel

Bütünlüğün İhlalinde Manevi Tazminat, Ankara 2011.

Ermumcu, Senem, 5510 Sayılı Kanun Bakımından Sigortalılık Hallerinin

Çakışması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, 2009, 89-111.

Ernam, A. Nuri, Açıklamalı ve Uygulamalı Sosyal Sigortalar Mevzuatı, Ankara 1990.

Ertürk, Şükran, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Kısa Vadeli

Sigorta Kollarına İlişkin Hükümlerinin Birlikte Değerlendirilmesi, Sicil

İş Hukuku Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 5, Mart 2007, 120-124.

Ertürk, Şükran, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu’nda Değişiklik Öngören 5754 Sayılı Kanun’dan Sonra Uzun

Vadeli Sigorta Kollarına Genel Bir Bakış, Legal İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 19, Yıl: 2008, 1045-1066 (Uzun Vadeli Sigorta Kolları).

Ertürk, Şükran, Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışanların Sağlık

Yardımlarından Yararlanması, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 21, Mart 2011, 221-237.

Esener, Turhan, Türk Hususî Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956 (Muvazaalı Muameleler).

Esener, Turhan, İş Hukuku, Yeniden Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Ankara 1978 (İş Hukuku).

Eyrenci, Öner, İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi,

Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2012, Ankara 2014, 1-42.

Franko, Nisim İ., Borçlar Kanununun 109 ncu Maddesine Göre Halefiyet

Halleri, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 2, Yıl: 1981, 202-220 (Halefiyet Halleri 1).

Franko, Nisim İ., Borçlar Kanununun 109 ncu Maddesine Göre Halefiyet

Halleri, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 3, Yıl: 1981, 384-391 (Halefiyet Halleri 2).

Gerek, Nüvit, Sosyal Güvenlik Hukuku, 2. Baskı, Eskişehir 2002 (Sosyal Güvenlik Hukuku).

Gerek, Nüvit, Son Değişikliklerden Sonra Genel Sağlık Sigortasının Kişiler

Bakımından Kapsamı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 25, Yıl: 7, Mart

2012, 197-204 (Genel Sağlık Sigortasının Kişiler Bakımından Kapsamı).

Gökalp Civan, Arzu, Sosyal Güvenlik Hukukunda Ölüm Sigortası

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019.

Gökçek Karaca, Nuray, AB Ülkeleri ve Türkiye’de Zorunlu Sosyal Sigorta

Sisteminde Ölüm Sigortasından Hak Sahiplerine Sağlanan Sosyal

Güvenlik Yardımları, A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, 999- 1044.

Görgün, L. Şanal/Börü, Levent/Kodakoğlu, Mehmet, Medenî Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

Gözler, Kemal, Yorum İlkeleri, Anayasa Hukukunda Yorum ve Norm

Somutlaşması, Kamu Hukukçuları Platformu, 29-30 Eylül 2012

Ankara, (Hazırlayan: Dr. Ozan Ergül), Türkiye Barolar Birliği

Yayınları: 236, Eylül 2013 Ankara, 15-119.

Gözler, Kemal, Hukuka Giriş, Genişletilmiş 16. Baskı, Bursa 2019.

Gül, İbrahim, Türk Hukukunda Medeni Ceza Sorumluluğu Nasıl Olmalı?,

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 18, Temmuz 2019, 343-372.

Güleç Uçakhan, Sema, Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel

Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresinde Sunulan

Yayımlanmış Tebliğ, Ankara Barosu Ulusal Kongre, 4-5-6 Nisan

2013, Editör: Av. Sema Güleç Uçakhan, Ankara Barosu Başkanlığı, 2013 (Tebliğ).

Güleç Uçakhan Sema, Bedensel Zararlarda Bakıcı Giderleri Tedavi Gideri

Midir Sorunu, Bedensel Zararlardan Dolayı Hukuki Sorumluluk

Uluslararası Kongre, 1-2 Kasım 2019-Kıbrıs, Ankara 2020, 389-402.

Günay, Cevdet İlhan, İş Davaları, Açıklama, Dava Dilekçesi, İlgili Mevzuat,

Yargı Kararları, 6. Baskı, Ankara 2019.

Güngör, Hasan Atilla, İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Nedeniyle

İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu Karşısındaki Tazminat

Sorumluluğuna İlişkin Anayasa Hukuku Açısından Bir Değerlendirme,

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 54, Yıl: 2017, 725-764.

Gürsoy, Kemal Tahir, Destekten Yoksun Kalma Tazminatı, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 1, Yıl: 1972, 143-197.

Güzel, Ali, Sosyal Sigorta Türleri Açısından Açısından Yargıtayın 1990 Yılı

Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin

Kararlarının Değerlendirilmesi 1990, İstanbul 1992, 173-206 (Değerlendirme 1990).

Güzel, Ali, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene Rücuu ve Uygulamada

Ortaya Çıkan Sorunlar, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda

Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm

Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, İstanbul 1996, 279-309 (İşverene Rücuu).

Güzel, Ali, İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı ve Asıl İşveren - Alt İşveren

İlişkisinin Sınırları, Çalışma ve Toplum, 2004/1, 31-65 (İş Yasasına Göre Alt İşveren Kavramı).

Güzel, Ali, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri Açısından

Yargıtay’ın 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtay’ın İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2008, Ankara 2010, 295-376 (Yargıtay’ın 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi).

Güzel, Ali/Heper, Hande, Sürekli İstihdamdan Geçici Atipik İstihdama!...:

Mesleki Amaçlı Geçici İş İlişkisi, Çalışma ve Toplum, 2017/1 (52), 11-58.

Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 10. Bası, İstanbul 2004.

Güzel, Ali/Okur, Ali Rıza/Caniklioğlu, Nurşen, Sosyal Güvenlik Hukuku,

Yenilenmiş 19. Bası, İstanbul 2021.

Güzel, Ali/Özkaraca, Ercüment, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda

4958 ve 5073 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Değişiklikler, Legal İş

Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, NisanMayıs-Haziran 2004, 433-473.

Güzel, Ali/Ugan Çatalkaya, Deniz, İşverenin İş Kazasından Doğan

Sorumluluğunun Niteliği ve Sınırları (Karar İncelemesi), Çalışma ve Toplum, 2012/3, (34), 157-188.

Havutçu, Ayşe, Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı Sürelerinin

Başlangıcı, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, Cilt: II, Dokuz

Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 12, Özel Sayı, Yıl: 2010, (Basım Yılı: 2012), 579-605.

Hekimler, Alpay, Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisinin 4857 Sayılı İş Kanunu

Kapsamındaki Yasal Çerçevesi, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı: 2, Yıl: 2012, 1-10.

Helvacı, Serap/Erlüle, Fulya, Medeni Hukuk, Medeni Hukuka GirişKişiler Hukuku- Aile Hukuku, 6. Bası, İstanbul 2020.

Howes, Victoria, Who Is Responsible For Health And Safety Of Temporary

Workers? EU And UK Perspectives, European Labour Law Journal, Volume: 2, Issue: 4, 2011, 379-400,

https://07a6e75f442811d380d2e720fdbf18c26b54cdc4.vetisonline.co

m/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/eulalaj2&div=37&st

art_page=379&collection=journals&set_as_cursor=0&men_tab=srchr esults, (Erişim Tarihi:01.07.2021).

Işıktaç, Yasemin, Somut Olayın Normla Bağlantılandırılması: Örnek Olay,

Farazi Destek, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 1, 2008, 230- 240.

İçel, Kayıhan, Ceza Hukukunda Temel Kusurluluk Şekli “Kast”, İstanbul

Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 6, 2007, 61-70 (Kast).

İçel, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yenilenmiş Bası, İstanbul 2016 (Ceza Hukuku).

İnceoğlu, M. Murat; Paksoy, Meliha Sermin, Bedensel Zararlarda ve Ölüm

Halinde Zararın Belirlenmesi (TBK. m. 55), E-Journal of Yasar

University (Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi), Cilt:8, Özel Sayı

– Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan, Cilt: II, 2013, 1383-1411.

İstemi, Mehmet, Sözleşmenin Cüretkârane İhlali ve Cezalandırıcı Tazminat,

Prof. Dr. Sarper Süzek’ e Armağan, C. 3, İstanbul 2011.

Kapancı, Kadir Berk, Müteselsil Borçlulukta Borçlulardan Birinin İbra

Edilmesinin Diğerlerine Etkisine İlişkin TBK m. 166 f. 3 Hükmünün

Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, 459-470 (İbra).

Kapancı, Kadir Berk, Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Mahkemesi

Kararlarına Etkisi (TBK m. 74), İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2016, 511-552 (Ceza Mahkemesi Kararlarının Etkisi).

Kaplan, Emine Tuncay, İşverenin Hukuki Sorumluluğu (Özellikle Borçlar

Hukuku ve İş Hukuku Açısından), Ankara 1992 (İşverenin Hukuki Sorumluluğu).

Kaplan, Emine Tuncay, İşverenin Koruma ve Gözetme Borcunun Kapsamı,

Prof. Dr. Kâmil Turan’a Armağan, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 2003, 137-151.

Kaplan, E. Tuncay, Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde Muvazaalı İşlem

Sorunu, Prof. Dr. A. Can Tuncay’a Armağan, İstanbul 2005, 219- 233 (Muvazaalı İşlem).

Kar, Bektaş, İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler, Prof. Dr. M. Polat

Soyer’e Armağan (Cilt: 1), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, 2013, (Basım Yılı:2014), 869- 882.

Karslı, Abdurrahim, Usul Hukuku Açısından Rücû Davaları, İstanbul 1994.

Katoğlu, Tuğrul, Olası Kasıt ve Suça Teşebbüs, Prof. Dr. Nevzat Toroslu’ya

Armağan, Cilt: 1, Ankara 2015, 611-626.

Katrougalos, George S., Constitutional Limitatıons Of Social Security

Privatisation: A Human Rights Approach, European Journal of

Social Security, Volume: 12, No: 1, 2010, 16-40,

https://heinonline.org/HOL/Page?public=true&handle=hein.journals/e

ujsocse12&div=5&start_page=16&collection=journals&set_as_cursor

=0&men_tab=srchresults,  (Erişim Tarihi:11.02.2021).

Kaya, Pir Ali/Ertuğrul Yılmazer, Işın Ulaş, Uluslararası İnsan Hakları

Hukukunda Çalışma Hakkı, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,

Prof. Dr. Bengü Dereli’ye Armağan Özel Sayısı, Sayı: 70, Yıl: 2016, 55-80.

Keser, Hakan, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Dolayısı ile Kurumun

Yaptığı Harcamalardan Sorumlu Olmasının Koşulları ve

Kaçınılmazlık, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Haziran 2006, 136-146.

Kıcalıoğlu, Mustafa, Haksız Fiillerden Doğan Tazminat Davaları, Ankara 2015.

Kılıçoğlu, Ahmet M., Haksız Fiillerden Sorumlulukta Ceza Hukuku İle

Medenî Hukuk İlişkisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 3, Yıl: 1973, 185-225 (Ceza Hukuku İle Medenî Hukuk İlişkisi).

Kılıçoğlu, Ahmet, Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 1, Yıl 1974, 395

– 446 (Özel ve Sosyal Sigortalarda Halefiyet ve Rücu).

Kılıçoğlu, Ahmet M., Türk Borçlar Hukukunda Kanunî Halefiyet, Ankara 1979 (Kanunî Halefiyet).

Kılıçoğlu, Ahmet M., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden

Geçirilmiş – Güncelleştirilmiş 24. Bası, Ankara 2020 (Borçlar Hukuku Genel Hükümler).

Kılıçoğlu, Mustafa, İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Bedensel Zarar,

Ankara Barosu Ulusal Kongre-Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında

Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi, 4-5-6

Nisan 2013, Ankara Barosu Başkanlığı 2013, 133-145 (Bedensel Zarar).

Kılıçoğlu, Mustafa, Ceza Hukuku ve Borçlar Hukuku Açısından Trafik

Kazaları, Tazminat-Sigorta-Rücu ve Yargıtay Uygulaması, 1.

Baskı, Ankara 2014 (Trafik Kazaları).

Kırca, Çiğdem, Müteselsil Sorumlulukta Borçlar Kanunu Tasarısı ile

Getirilen Değişiklikler, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, 641-677.

Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,

Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 13. Baskı, Ankara 2020.

Kocabaş, Gediz, Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Unsurları,

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları

Dergisi, Cilt: 20, Sayı: 3, Yıl: 2014, 273-302.

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel

Bölüm, Üçüncü Cilt: Rona Serozan, İfa-İfa Engelleri-Haksız

Zenginleşme- Ek: Uygulama Çalışmaları, Gözden Geçirilmiş 7. Bası, İstanbul 2016.

Koçano Rodoslu, Emine, Rücu Hakkı, 1. Basım, Ankara 2016.

Kol, Emre/Topgül, Seda, COVID-19 Pandemisinin Sağlık Çalışanları

Açısından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Olarak Değerlendirilmesi,

Enderun Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Yıl: 2021, 165-195.

Korkmaz, Fahrettin/Alp, Nihat Seyhun, Bireysel İş Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2014.

Korkusuz, Mustafa Halit, Asıl İşveren ile Alt İşverenin Müteselsil

Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

Cilt: 72, Sayı: 2, Yıl: 2014, 209-231.

Korkusuz, Refik, Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararından Sonra Sosyal

Güvenlik Hukukumuzda Kısa Vadeli Sigorta Türlerinin Hukuki

Durumunun İncelenmesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 8, Yıl: 2, Aralık 2007, 140-165.

Köseoğlu, Ali Cengiz/Kabul, Sibel, Türk İş Hukukunda Çalışma Süreleri,

Prof. Dr. Sarper Süzek’ e Armağan, Cilt: 1, İstanbul 2011, 1008-1009.

Kuru, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medenî Usul Hukuku, Ders

Kitabı, 3. Baskı, Ankara 2019.

Kuru, Baki/Aydın, Burak, Medenî Usul Hukuku El Kitabı, Cilt I-II, 2. Baskı, Ankara 2021.

Kurt, L. Müjde, Zarar Görenin Zararı Azaltma Külfeti, Ankara Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 64, Sayı: 3, Yıl: 2015, 775-814.

Küçükgüngör, Erkan, Bedensel Zararların Türk ve Yabancı Hukuku

Yönünden Tazminine İlişkin Esasların Değerlendirilmesi, Yeni

Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası

Kongre, Cilt: 2, Ankara 2016, 293-303.

Lewis, Richard, Employers’ Liability and Worker’s Compensation: England

and Wales, SSRN Electronic Journal, October 2012, 137 - 202,

https://ssrn.com/abstract=1695088, (Erişim Tarihi: 12.7.2021),

(Employers’ Liability and Worker’s Compensation).

Lewis, Richard, Industrial Injuries Compensation: Tort and Social

Security Compared (April 19, 2017), 1-36,

https://ssrn.com/abstract=2955040, (Erişim Tarihi:18.04.2021).

Manav, Eda, Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı, Türkiye Barolar

Birliği Dergisi, Sayı: 120, 2015, 509-538.

Meriç, Nedim, HMK ve İİK’da Yer Alan Parasal Sınırlar, (2022 Yılı)

Parasal Sınırlar Tablosu, https://legalbank.net, (ErişimTarihi:17.06.2022).

Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş, İş Hukuku Ders

Kitabı, Cilt 1: Bireysel İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Mutlay, Faruk Barış, 5510 Sayılı Kanunda Bağımsız Çalışanlar Bakımından

Öngörülen İş Kazası Halleri Yenilik Midir?, Prof. Dr. Sarper Süzek’e

Armağan, Cilt III, İstanbul 2011, 2435- 2467 (İş Kazası Halleri).

Mutlay, Faruk Barış, Sosyal Sigorta Yardımlarına Hak Kazanma

Koşulları ve Eşitlik İlkesi, İstanbul 2014 (Eşitlik İlkesi).

Narter, Sami, Kusursuz Sorumluluk, Haksız Fiil Sorumluluğu ve

Tazminat Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara 2016.

Nazlı, Seçkin, Özel İş Aracılığı, İstanbul 2009 (Özel İş Aracılığı).

Nazlı, Seçkin, Karar İncelemesi: Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Sosyal

Güvenlik Destek Primi, Sigortalı Lehine Yorum İlkesi, İyiniyet,

Dürüstlük İlkesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası,

Cilt: 72, Sayı: 2, Yıl:2014, 665-680 (Karar İncelemesi).

Nazlı, Seçkin, İş Kanununda Düzenlenen Mesleki Anlamda Geçici İş

İlişkisine Yönelik Hükümlerin Değerlendirilmesi, İstanbul Medipol

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, Yıl: 2016, 149-

168 (Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisi).

Nomer, Haluk N., Halefiyet ile Rücû Hakkı Arasındaki İlişki, Özellikle Sosyal

Sigortalar ile Özel Sigortaların Rücû Hakları Bakımından Halefiyetin

Rolü, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 55,

Sayı: 3, 1997, 243-260 (Halefiyet ile Rücû Hakkı Arasındaki İlişki).

Nomer, Haluk N., Rücu İstemine İlişkin Zamanaşımı (TBK M. 73), 6098

Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Sempozyum No:III, Prof. Dr.

Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı,

2011, 249-255 (Rücu İstemine İlişkin Zamanaşımı).

Ocak, Saim, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülen

İşçilerin Sosyal Güvenliği, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

Hukuku Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 19, Yıl: 2008, 1067-1102.

Odaman, Serkan/Çavuş, Ö. Hakan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Açısından Ödünç İş İlişkisi, Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan,

Cilt 1, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel

Sayısı, Cilt: 15, Sayı: 1, Ocak 2016, 249-277.

Ogus, A.I., Remarriageable Widows, The Modern Law Review, Volume: 31,

No: 3, 1968, 339-342, https://www.jstor.org/stable/1092511, (E.T.:03.05.2021).

Oğuz, Özgür, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Kurumun İşverene Rücu

Hakkı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 140, 2019, 393-424.

Oğuzman, Kemal, İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Zararlardan

İşverenin Sorumluluğu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Mecmuası, Cilt: 34, Sayı: 1-4, Yıl:1968. 322-342 (İşverenin Sorumluluğu).

Oğuzman, M. Kemal/Barlas, Nami, Medenî Hukuk, Giriş - Kaynaklar -

Temel Kavramlar, 17. Bası, İstanbul 2011.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

Cilt: 1, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018.

Oğuzman, M. Kemal/Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku Genel Hükümler,

Cilt: 2, Gözden Geçirilmiş 14. Bası, İstanbul 2018.

Oğuzman, M. Kemal/Seliçi, Özer, Kişiler Hukuku Dersleri (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 4. Bası, İstanbul 1988.

Okur, Ali Rıza, Ev Hizmetlerinde (İşlerinde) Çalışanların Sigortalılığı, Yargıç

Resul Aslanköylü’ye Armağan, Kamu – İş, İş Hukuku ve İktisat

Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, 2004, 347-368 (Ev Hizmetlerinde (İşlerinde) Çalışanların Sigortalılığı).

Okur, Ali Rıza, Sosyal Güvenlik Reformu: Uzun Dönemli Sigorta Dalları,

Çalışma ve Toplum, 2006/1 (8), 106-146 (Uzun Dönemli Sigorta Dalları).

Okur, Ali Rıza, Çalışmanın Gelir ve Aylıklara Etkisi, Prof. Dr. Sarper

Süzek’e Armağan, Cilt: II, İstanbul 2011, 2141-2179 (Çalışmanın Gelir ve Aylıklara Etkisi).

Oser, H./Schönenberger, W., Borçlar Hukuku İkinci Kısım, Ankara 1950 (Çeviren: Recai Seçkin).

Ozanoğlu, Teoman, Ölüm Sigortası, Çimento İşveren Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 2, Mart 1988, 7-18 (Ölüm Sigortası).

Ozanoğlu, Teoman, İş Kazasından Doğan Sorumluluk ve Yargıtay Kararları -

Genel Görüşme, Yargıtay Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-4, Özel Sayı, OcakEkim 1989.

Öktem Songu, Sezgi/Şahin Emir, Asiye, Sosyal Güvenlik Hukuku

Bakımından Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Kurulan (Meslek

Edinilmiş) Geçici İş İlişkisi Kapsamında Çalışan İşçiler, Sicil İş

Hukuku Dergisi, Sayı:v43, Yıl:v2020, 234-253.

Öner, Gürcan, Kurumun 506 sayılı Kanundan Doğan Rücu Hakkı,

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), İzmir 1988.

Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, 2017 Anayasa Değişikliklerine

Göre Gözden Geçirilmiş 20. Basım, Ankara 2020.

Özdemir, Erdem, İş Hukukunda Mutlak Emredici Hükümlerin Yeri, Ankara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 54, Sayı: 3, Yıl: 2005, 95- 120.

Özdemir, Halil, Yargı Kararları Işığında 5510 Sayılı Yasa’nın 56/son Maddesi

Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Gelir ve Aylığının Kesilmesi

İncelemesi, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 29, Yıl: 8, Mart 2013, 192-

206 (Boşandığı Eşiyle Birlikte Yaşayanın Gelir ve Aylığının Kesilmesi).

Özdemir, Halil, Trafik Kazaları Nedeniyle Oluşan Sağlık Hizmet

Bedellerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Sorumluluğunun

Kapsamı, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 30, Yıl: 2013, 133-146 (Sağlık Hizmet Bedelleri).

Özdemir, Halil, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri Açısından

Yargıtay’ın 2012 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi - Genel Görüşme, Ankara 2014.

Özdemir, Halil, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Göre Sosyal Güvenlik

Kurumunun Rücu Alacağı, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı:100,

Aralık 2014, 52-64 (1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Göre Rücu Alacağı).

Özdemir, Halil, Türk Mevzuatında İş Kazasının Tespiti Davaları, Yargıtay

Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 3, Özel Sayı, Temmuz 2018, 743-812 (İş Kazasının Tespiti Davaları).

Özdemir, Halil, Sosyal Güvenlik Kurumunun Rücu Alacağının Hukuki

Niteliği, Yargıtay Dergisi, Cilt: 45, Sayı: 2, Nisan 2019, 635-676 (Rücu Alacağının Hukuki Niteliği).

Özdemir, Halil, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Sosyal Güvenlik

Kurumunun Rücu Alacaklarının Belirlenmesi, Yargıtay Dergisi, Cilt:

46, Sayı: 4, Yıl: 46, Ekim 2020, 1231-1335 (Rücu Alacaklarının Belirlenmesi).

Özdemir, Namık Kemal, Her Meslek Hastalığına 32 Yıl Formülünün

Uygulanması Doğru mudur?, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul 2010.

Özekes, Muhammet, Özel Hukuk-Kamu Hukuku ve Yargılama Hukuku

Bakımından Kanunların Zaman İtibariyle Uygulanması, Prof. Dr.

Fırat Öztan’a Armağan, Cilt: II, Ankara 2010, 2859-2875.

Özen, Burak, Kefilin Özel Rücu Talebi ve Bu Talebin Halefiyete Dayanan

(Genel) Rücu Talebiyle İlişkisi, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan,

Cilt II, 1. Bası, İstanbul 2010, s. 1445-1479.

Özen, Mustafa, Öğreti ve Uygulama Işığında Ceza Hukuku Genel

Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2019.

Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve

Güncellenmiş 16. Bası, Ankara 2020.

Özkaraca, Ercüment, Ayni Yardım Kavramı ve Nakden Ödenen Ayni

Yardımların Sosyal Sigorta Primine Tabi Olup Olmadığı, Çalışma ve Toplum, 2007/4, 173-189.

Özkaraca, Ercüment, Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Fazla

veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması, Legal İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 38, Yıl: 2013, 151-180.

Özkaraca, Ercüment, Özel İstihdam Bürosu Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, İş

ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2016 Yılı Toplantıları, 03-04 Haziran

2016, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul 2018, 53-102 (Özel İstihdam Bürosu).

Özkaraca, Ercüment, Sosyal Sigorta Primlerinde Zamanaşımı, İstanbul 2020 (Zamanaşımı).

Özsunay, Ergun, Araç Sahibinin Hatır İçin Ücretsiz Taşıdığı veya Aracını

Hatır İçin Ücretsiz Olarak Kullandırdığı Şahıslara Karşı Sorumluluğu,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt: 32, Sayı: 1, Yıl: 1966, 161-186.

Özsunay, Ergun, Medenî Hukuka Giriş, Gözden Geçirilmiş 5. Bası, İstanbul 1986.

Öztan, Bilge, Tüzel Kişiler (Ders Notları), Ankara 1994.

Özyürür, Şerafettin/Kocakaya, Özgür, 5510 sayılı Kanun’un 21/1. Maddesi

Uyarınca İş Kazası ve Meslek Hastalığında Kaçınılmazlık İlkesi, Sicil

İş Hukuku Dergisi, Sayı: 41, Yıl: 2019, 62-87.

Pekcanıtez, Hakan, Belirsiz Alacak Davası, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Özel

Sayı, 2009, (Basım Yılı:2010), 509-552 (Belirsiz Alacak DavasıArmağan).

Pekcanıtez, Hakan, Belirsiz Alacak Davası (HMK m. 107), Ankara 2011

(Belirsiz Alacak Davası).

Pekcanıtez, Hakan, Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması,

Prof. Dr. M. Polat Soyer’e Armağan (Cilt: II), Dokuz Eylül

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı, 2013,

(Basım Yılı:2014), 933-968 (Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması).

Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku

Ders Kitabı, 9. Bası, İstanbul 2021.

Reisoğlu, Seza, Kefilin Rücuu ile İlgili Meseleler, Banka ve Ticaret Hukuku

Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Haziran 1962, 465- 509.

Sağlam, İpek, TBK’nda Adam Çalıştıranın Sorumluluğu, 6098 Sayılı Türk

Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu

(3-4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel

Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı Sempozyum No: III, 2011, 165-173.

Saraç, Coşkun, Vazife Malûllüğü Kavramı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, 2002, 112-130 (Vazife Malûllüğü).

Saraç, Coşkun, İşyeri Dışında Meydana Gelen İş Kazası Nedeniyle

Sorumluluk-İşverenin Önlem Alma Yükümlülüğü-Uygun İlliyet Bağı,

Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 18, Haziran 2010, 202-214 (Uygun İlliyet Bağı).

Saraç, Coşkun, İşyerinde Kalp Krizinden Ölüm ve İşverenin İş Kazasından

Dolayı Sorumluluğu, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 26, Haziran 2012,

125-130 (İşyerinde Kalp Krizinden Ölüm).

Savaş Kutsal, F. Burcu, Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı, Prof. Dr.

Turhan Esener’e Armağan, Cilt 1, İstanbul Kültür Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Cilt: 15, Sayı: 1, Ocak 2016,651 - 685.

Senyen - Kaplan, E. Tuncay, Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 10. Baskı,Ankara 2019.

Sözer, Ali Nazım, Türk Sosyal Sigortalar Hukukunda İş Kazası Kavramı ve

Unsurları, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II, İstanbul 2001,

1893- 1917 (İş Kazası Kavramı ve Unsurları).

Sözer, Ali Nazım, Genel Sağlık Sigortasında Sunulan Edimler: Kapsam ve

Yararlanma Koşulları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 3,

Haziran 2008, 146- 157 (Genel Sağlık Sigortasında Sunulan Edimler).

Sözer, Ali Nazım, Kanunların Önceye Etki Yasağı: Sosyal Sigortalar Hukuku

Bakımından Bir Değerlendirme, Yaşar Üniversitesi Dergisi, Cilt: 8,

Sayı: Özel, Yıl: 2013, 2477-2534 (Kanunların Önceye Etki Yasağı).

Sözer, Ali Nazım, Türk Genel Sağlık Sigortası, 1. Baskı, İstanbul 2014

(Türk Genel Sağlık Sigortası).

Sözer, Ali Nazım, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri,

Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2014, Ankara 2016, 383-501 (Değerlendirme 2014).

Sözer, Ali Nazım, Arafta Sigortalılık: Maluliyet Aylığının Başlangıç Tarihi

Üzerine, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.

Dr. Şeref Ertaş’a Armağan, Cilt: 19, Özel Sayı, Yıl: 2017, 1849-1866

(Maluliyet Aylığının Başlangıç Tarihi).

Sözer, Ali Nazım, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 4. Baskı,

İstanbul 2019 (Türk Sosyal Sigortalar Hukuku).

Sözer, Ali Nazım, Türk Hukukunda Güvenlik Koruculuğu, Prof. Dr. Durmuş

Tezcan’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dergisi, Cilt: 21, Özel Sayı, Yıl: 2019, 2253-2279.

Sözer, Ali Nazım/Saraç, Coşkun, Sosyal Sigorta İlişkisinde Çokluk:

Sigortalılık Hallerinin, Tiplerinin ve Sürelerinin Birleşmesi, Sicil İş

Hukuku Dergisi, Sayı: 12, Yıl: 3, Aralık 2008, 152-159.

Subaşı, İbrahim, İş Hukukunda Asıl İşveren - Alt İşveren İlişkisi, Prof. Dr.

Sarper Süzek’e Armağan, Cilt 1, İstanbul 2011, 125-186.

Sur, Melda, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Gözden Geçirilmiş –

Güncelleştirilmiş 9. Bası, Ankara 2020.

Sümer, Haluk Hadi, İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle

Sorumluluğunun Hukuki Niteliği ve Konuya İlişkin Yargıtay

Görüşünün Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Ulusal Kongre-Yeni

Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları

ve Usulü Kongresi, 4-5-6 Nisan 2013, Ankara Barosu Başkanlığı

2013, 65-86 (İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Sorumluluğu).

Sümer, Halûk Hâdi, İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş 25. Baskı, Ankara 2020 (İş Hukuku).

Sümer, Halûk Hadî, Sosyal Güvenlik Hukuku, Güncellenmiş 2. Baskı,

Ankara 2021 (Sosyal Güvenlik Hukuku).

Süzek, Sarper, Türk İş Hukukunda İşveren, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:17,Yıl:5, Mart 2010, 17-26.

Süzek, Sarper, İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat, Prof. Dr. Ali Güzel’e

Armağan (Cilt I), İstanbul 2010, 703-717 (İş Kazasından Doğan Maddi Tazminat).

Süzek, Sarper, Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi, Legal İş Hukuku ve Sosyal

Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 27, Yıl: 2010, 934-946 (Muvazaalı Alt İşveren İlişkisi).

Süzek, Sarper, Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlarda İşverenin Özel

Hukuktan Doğan Sorumluluğu, Destekten Yoksunluk ve Cismani

Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, İstanbul 1996,

17-32 (Destekten Yoksunluk ve Cismani Zararlar).

Süzek, Sarper, İş Hukuku, Yenilenmiş 19. Baskı, İstanbul 2020 (İş Hukuku).

Şakar, Müjdat, İş Kazası veya Meslek Hastalığı Sebebiyle Sosyal Sigortaların

İşverene Rücûunda Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu, Sicil İş

Hukuku Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 2, Haziran 2006, 129-135 (Kusur Şartının Sınırlanması Sorunu).

Şakar, Müjdat, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Yenilenmiş 13.

Baskı, İstanbul 2020 (İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku).

Şen, Murat, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasından

Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme (Anayasa

Mahkemesi’nin 22.12.2011 Tarihli Kararı Çerçevesinde), Sicil İş

Hukuku Dergisi, Sayı: 25, Yıl: 7, Mart 2012, 205-226.

Talas, Cahit, Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Karşılaşılan Sorunlar, Ankara

Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 31, Sayı: 1, Yıl: 1976, 1-27.

Tandoğan, Halûk, Mukayeseli Hukuk, Hususiyle Türk-İsviçre ve Alman

Hukuku Bakımından Üçüncü Şahsın Zararının Tazmini, Ankara 1963.

Tanrıver, Süha, Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilikle İlgili Temel

Problemler ve Çözüm Arayışları, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 11, Özel

Sayı, 2009, (Basım Yılı:2010), 575-594.

Taşpınar Ayvaz, Sema, Bedensel Zararlarda Tahkim, Bedensel Zararlardan

Dolayı Hukuki Sorumluluk Uluslararası Kongre, 1-2 Kasım 2019-Kıbrıs, Ankara 2020, 405-432.

Taşkent, Savaş, İş Kazası Kavramı, Prof. Dr. Nuri Çelik’e Armağan, Cilt II,İstanbul 2001. 1951-1966.

Tatar, Gülsüm, Sosyal Güvenlik Hukukunda Müteselsil Sorumluluk, Çalışma ve Toplum, 2017/4, 2133-2170.

Tekinay, Selahattin Sulhi/Akman, Sermet/Burcuoğlu, Halûk/Altop, Atilla,

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Yedinci Baskı, İstanbul 1993.

Tozan, Celal, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası Uyarınca

İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Uygulamaları, Ankara 2011.

Tuaç, Pelin, İnsan Hakları Boyutuyla Sosyal Güvenlik Hakkı, Prof. Dr. Fevzi

Demir’e Armağan, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Özel Sayı, Nisan 2016, 653-679.

Tuncay, A. Can, İş Kazasının Unsurları ve İşverenin İş Kazasından Doğan

Sorumluluğu, İş Hukuku Uygulaması “İHU”, Kararlar ve

İncelemeleri, SSK VI, SSK. 11 (No. 2) (İş Kazasının Unsurları).

Tuncay, A. Can, Sosyal Sigortalar Kurumunun İşverene Rücuu, İş Hukuku

Uygulaması “İHU”, Kararlar ve İncelemeleri, SSK VI, SSK. 26 (No.4) (Kurumun İşverene Rücuu).

Tuncay, A. Can, Hastalık Sigortasından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu, İş

Hukuku Uygulaması “İHU”, Kararlar ve İncelemeleri, SSK VI,

SSK. 39 (No. 1) (Hastalık Sigortasından Üçüncü Kişinin Sorumluluğu).

Tuncay, A. Can, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Nedeniyle Kurumun

Sigortalıya Yaptığı Giderler İçin İşverene ve Üçüncü Kişilere Rücu

Davalarında Bazı Sistemler ve Yüksek Yargı Organları Kararlarında

Beliren Esaslara Genel Bir Bakış, Destekten Yoksunluk ve Cismani

Zararlarda Sorumluluk ve Tazminat, İş Hukukuna İlişkin

Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1996 Yılı Toplantısı, İstanbul 1996,

310-328 (Kurumun İşverene ve Üçüncü Kişilere Rücu Davaları).

Tuncay, A. Can, Sosyal Sigortalar Açısından Yargıtayın 2000 Yılı

Kararlarının Değerlendirilmesi, Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin

Kararlarının Değerlendirilmesi 2000, Ankara 2002, 181-242

(Yargıtayın 2000 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi).

Tuncay, A. Can, Kurumun İşverene Rücuu - Olayda Kaçınılmazlık Durumu,

Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 4, Yıl: 1, Aralık 2006, 183-188 (Kaçınılmazlık).

Tuncay, A. Can, 5510 Sayılı Kanun Açısından Ölüm Sigortası, Prof. Dr. Ali

Güzel’e Armağan, Cilt 2, İstanbul 2010, 1231-1244 (5510 Sayılı Kanun Açısından Ölüm Sigortası).

Tuncay, Aziz Can, 5510 Sayılı Kanun Açısından Maluliyet Sigortası’nın

Esasları, Ali Güneren’e Armağan, İstanbul 2010, 13-28 (Maluliyet Sigortası).

Tuncay, A. Can, İş İlişkisinin Kurulması, Hükümleri ve İşin Düzenlenmesi,

Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2011, Ankara 2013, 1-98 (Yargıtay’ın 2011 Yılı

Kararlarının Değerlendirilmesi).

Tuncay, A. Can, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2013, İstanbul 2015, 463-602 (Yargıtay’ın 2013

Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi).

Tuncay, A. Can/Ekmekçi, Ömer, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri,

Yenilenmiş 20 nci Bası, İstanbul 2019.

Tunçomağ, Kenan, İş Kazasından Doğan Sorumluluk ve Yargıtay Kararları,

Yargıtay Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-4, Özel Sayı, Ocak-Ekim 1989, 572-

590 (İş Kazasından Doğan Sorumluluk).

Tunçomağ, Kenan, Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, Gözden

Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, İstanbul 1990 (Sosyal Sigortalar).

Turan, Ercan, İş Kazası Nedeniyle Gerçek Zarar Tavanı Hesabında Pasif

Dönem, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 10, Yıl: 3, Haziran 2008, 207-213 (Pasif Dönem).

Turan, Ercan, Anayasa Mahkemesi’nin 2003/10 E., 2006/106 K., 23.11.2006

Tarihli Kararı Karşısında 506 Sayılı Yasa’nın 26. Maddesine Dayalı

Rücuan Tazminat Davaları, Sicil İş Hukuku Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6,

Haziran 2007, 161-170 (Rücuan Tazminat Davaları).

Turan, Ercan, 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Rücuan Tazminat Davaları, Sicil

İş Hukuku Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 15, Eylül 2009, 193-211 (5510 Sayılı

Yasa Kapsamında Rücuan Tazminat Davaları).

Turan, Güngör, Bağ-Kur Kanunu Açısından İş Kazası Kavramı ve Hukuki

Sorunları, Kamu-İş, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 4,Temmuz 1994, 113-129.

Türe, Murat, Sigortasız İşçi Çalıştıran İşverenin SSK’na Göre Sorumluluğu,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 3, 2004, 137-151.

Uşan, M. Fatih, İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi İş Kazası Mıdır? (Yargıtay

Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararı Üzerine Değerlendirme), Kazancı

Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı: 10, Haziran 2005, s.119-126 (İşyerinde Geçirilen Kalp Krizi).

Uşan, M. Fatih, Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları,

Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2009 (Sosyal Güvenlik Hukuku).

Uşan, M. Fatih, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcına İlişkin Tespitler,

Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı:14, Yıl:4, Haziran 2009, 239-248 (5510

Sayılı Kanunun Yürürlük ve Uygulama Başlangıcı).

Uşan, M. Fatih, Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri, Yargıtay’ın

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının

Değerlendirilmesi 2011, Ankara 2013, 337-539 (Yargıtay’ın 2011 Yılı

Kararlarının Değerlendirilmesi).

Uşan, M. Fatih/Erdoğan, Canan, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

Güncellenmiş 2. Baskı, Ankara 2021.

Üçışık, H. Fehim, Sosyal Güvenlik Hukuku, İstanbul 2015.

Ünlütepe, Mustafa, TBK’nın 55/I. Maddesi Çerçevesinde Ölüm Hâlinde

Uğranılan Zararların ve Bedensel Zararların Belirlenmesi, Terazi

Hukuk Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 141, Mayıs 2018, 68-93.

Ürcan, Gülümden, Muvazaalı Alt İşverenlik İlişkisinin Tespiti ve Usul

Hukuku Açısından Gösterdiği Bazı Özellikler, Legal İş Hukuku ve

Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 19, Yıl: 2008, 957-1004.

Veldet, Hıfzı, Medenî Hukuk I Şahsın Hukuku - Gerçek ve Tüzel Kişiler,İkinci Basım, İstanbul 1945.

Wikeley, Nicholas J., Social Security Appeals In Great Britain,

Administrative Law Review, Volume: 46, No: 2, 1994, 183-212,

https://www.jstor.org/stable/40709752, (E.T:12.5.2021).

Yamakoğlu, Efe/Karaçöp, Eda, Bazı Atipik Çalışma Modelleri Bakımından

Kadınların Sosyal Güvenliği, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 2, Prof. Dr.

Ferit Hakan Baykal Armağanı, Aralık 2019, 1463-1485.

Yalçınduran, Türker, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, Yargıtay

Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1-2, Ocak-Nisan 1999, 150-168.

Yağcıoğlu, Ali Haydar, Haksız Fiil Sebebiyle Aynı Zarardan Birden Fazla

Kimsenin Müteselsil Sorumluluğu, 1. Baskı, Ankara 2014.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı, Üyeleri ve Tetkik Hâkimleri

(Hazırlayanlar), Gerekçeli İçtihatlı İş Kanunu ve Yargıtay

Uygulaması, Cilt: I-II, Ankara 2019.

Yaşar, Yusuf/G. Diken, Nil M., Karar İncelemesi - Bilinçli Taksir ve Olası

Kast (Dolus Eventualis) Farkının Değerlendirilmesi, Sosyal Bilimler

Araştırma Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2018, 97-113.

Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’na Göre “Kusursuz

Sorumluluk” Halleri ve İlkeleri, Marmara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 4, Yıl: 2008,29 – 61.

Yazgan, Turan, Sosyal Güvenlik Kavramı, Sosyal Siyaset Konferansları

Dergisi, Sayı: 24, Yıl: 1972, 191-208.

Yıldız, Gaye Burcu, İşverenin İş Kazasından Doğan Hukuki Sorumluluğu,

Toprak İşveren Dergisi, Sayı: 86, Haziran 2010, 8-15 (İş Kazası).

Yıldız, Gaye Burcu, Güvenceli Esneklik ve 4857 Sayılı İş Kanunu, Prof. Dr.

Sarper Süzek’e Armağan, Cilt 1, İstanbul 2011, 203-231.

Yılmaz, Ejder, Hukuk Sözlüğü, Yenilenmiş 8. Baskı, Ankara 2021.

Yılmaz, Halil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile İş Yargılamasında Ne

Değişti?, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 24, Yıl:6, Aralık 2011, 189-205.

Yılmaz, Halil/Turanlı, Hüsnü, Asıl İşveren-Alt İşveren Ayrımı ve İş

Kazasından Doğan Sorumluluk, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt: 6, Sayı:61, Eylül 2011, 14-19.

Yiğit, Esra, Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi, 1. Baskı,İstanbul 2019.

Yücel Bodur, Mehtap, Türk ve Avrupa Birliği Sosyal Güvenlik

Hukukunda Ölüm Sigortası, Ankara 2021.

Yüksel, Faruk, İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Ölüm Sigortalarından Sağlanan

Haklara İlişkin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre, Sicil İş Hukuku

Dergisi, Sayı: 26, Yıl: 7, Haziran 2012, 117.-120 (Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre).

Yüksel, Faruk, Hastalık ve Analık Geçici İş Göremezliklerinde Sigortalılık

Niteliği Ne Zaman Yitirilir?, Sicil İş Hukuku Dergisi, Sayı: 30, Yıl:

2013, 147-149 (Hastalık ve Analık).

Zafer, Hamide, Ceza Hukuku Genel Hükümler, TCK m. 1-75, 4. Bası,İstanbul 2015.

Süreli Kaynaklar:

Çalışma ve Toplum, 2019/2 (61).

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 86, Sayı: 2012/3, Mayıs-Haziran 2012.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 90, Sayı: 2016/1, Ocak-Şubat 2016.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 90, Sayı: 2016/3, Mayıs-Haziran 2016.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 91, Sayı: 2017/5, Eylül-Ekim 2017.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 2019/5, Eylül-Ekim 2019.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 93, Sayı: 2019/6, Kasım-Aralık 2019.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 94, Sayı: 2020/2, Mart-Nisan 2020.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 94, Sayı: 2020/3, Mayıs-Haziran 2020.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 94, Sayı: 2020/5, Eylül-Ekim 2020.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 94, Sayı: 2020/6, Kasım-Aralık 2020.

İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 95, Sayı: 2021/1, Ocak-Şubat 2021.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Yıl:2004.

Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, Yıl:2004.

Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 7, Temmuz 1984.

Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1, Ocak 1986.

Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 46, Sayı: 9, Eylül 2020.

Yargıtay Kararları Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 1, Ocak 2021.

Elektronik Ağ Kaynakları:

https://www.coe.int

https://doi.org/10.1093/indlaw/dwx007

https://eur-lex.europa.eu

https://heinonline.org

https://katalog.marmara.edu.tr

https://karararama.yargitay.gov.tr

https://kgm.adalet.gov.tr

https://www.jstor.org

https://legalbank.net

https://mevzuat.tbmm.gov.tr

http://www.sgk.gov.tr

https://sozluk.gov.tr

https://ssrn.com

https://www.tuhis.org.tr

https://treaties.un.org

https://www.un.org

www.kazanci.com.tr

www.lexpera.com.tr

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.