Abonelik Sözleşmeleri

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Yakup BAL
ISBN: 9789750261244
Stok Durumu: Tükendi
265,50 TL 295,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Yakup BAL
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Abonelik Sözleşmeleri

Yakup BAL

2020/09 1. Baskı, 182 Sayfa

ISBN 978-975-02-6124-4

Abonelik sözleşmeleri; gazete, dergi gibi süreli yayın aboneliğinden internet ve dijital platform aboneliğine; elektrik, su ve doğalgaz aboneliğin-den, mobil telefon haberleşme aboneliğine ve hatta toplu ulaşım hizmetlerindeki aboneliklere kadar çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Günümüzde hayatın her alanında abonelik sözleşmesi ile karşılaşabileceğimiz gibi, bir kişi birden çok abonelik sözleşmesine de taraf olabilmektedir. Bu durum abonelik sözleşmelerine ilişkin uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Gerek bu hususlar ve gerekse 4077 sayılı TKHK'nın uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmekte yetersiz kalması hususu göz önünde bulundurulduğunda, 6502 sayılı TKHK ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği ile abonelik sözleşmelerine ilişkin getirilen yeni hükümlerin büyük önemi haiz olduğu görülmektedir. Bu öneme binaen çalışmamızda;-6502 sayılı TKHK ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği çerçevesinde-bir tarafını tüketicinin oluşturduğu abonelik sözleşmelerinin tanımı, unsurları, hukuki niteliği, diğer sözleşmeler ile olan benzerlik ve farkları, kurulması, içeriği, tarafların hak ve borçları ile sözleşmenin sona ermesine ilişkin hususlar inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Abonelik Sözleşmesi
Abonelik Sözleşmesinin Kurulması
Abonelik Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri
Abonelik Sözleşmesinin Sona Ermesi


İçindekiler

Önsöz (Doç. Dr. Harun DEMİRBAŞ)  7

Yazarın Önsözü  9

Kısaltmalar  15

Giriş  19

I. Bölüm

GENEL OLARAK ABONELİK SÖZLEŞMESİ

A. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKUMUZDAKİ TARİHİ GELİŞİMİNE GENEL BİR BAKIŞ  23

B. TKHK M. 52 VE ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ’NİN UYGULAMA ALANI  28

C. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TANIMI  29

D. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  32

1. Satıcı veya Sağlayıcı  32

2. Abone (Tüketici)  34

E. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  37

1. Belirli Bir Mal veya Hizmetin Sürekli veya Düzenli Aralıklarla Sunulması  37

2. Abonelik Ücreti  39

3. Tarafların Anlaşması  41

F. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  42

1. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşmedir  42

2. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Karşılıklı=Sinallagmatik) Bir Sözleşmedir  44

3. Rızai Bir Sözleşmedir  45

4. TKHK Kapsamındaki Abonelik Sözleşmelerinin İsimli–İsimsiz Sözleşme ve Tipik–Atipik Sözleşme Ayrımındaki Yeri  46

G. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN BENZERİ SÖZLEŞMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI  50

1. Satış Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması  50

a. Adi Satış Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  50

b. Taksitle Satış Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  52

c. Ard Arda Teslimli Satış Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  54

2. Adi Kira Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  58

3. İş Görme Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması  60

a. Genel Olarak  60

b. Genel Hizmet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  61

c. Eser Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  63

d. Vekâlet Sözleşmesi İle Karşılaştırılması  64

H. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLİ AÇILARDAN TASNİFİ  67

İ. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ  68

J. TAAHHÜTLÜ ABONELİK SÖZLEŞMESİ  71

1. Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinin Tanımı ve Unsurları  71

2. Taahhütlü Abonelik Sözleşmesinin Hükümleri  72

II. Bölüm

ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI

A. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI VE İÇERİĞİ  77

1. Abonelik Sözleşmesinin Kurulması  77

a. Genel Olarak  77

b. Abonelik Sözleşmesinin Şekli  78

i. Şeklin Kapsamı  78

aa. Genel Olarak  78

bb. Yazılı Şekil  82

cc. Mesafeli Sözleşmelerde Şekil  86

aaa. Genel Olarak Mesafeli Sözleşme Kavramı  86

1. Tarihçe  86

2. Mesafeli Sözleşme Kavramı  88

bbb. Mesafeli Abonelik Sözleşmelerinde Şekil  89

ii. Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığın Sonuçları  91

2. Abonelik Sözleşmesinin İçeriği  95

a. Abonelik Sözleşmesinin (Asgari) Zorunlu İçeriği  95

b. Zorunlu İçerikte Eksiklik Bulunmasının Sonuçları  98

B. GENEL İŞLEM KOŞULLARI VE HAKSIZ ŞARTLARIN ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ  100

1. Genel İşlem Koşulu ve Haksız Şart Kavramları  100

2. Genel İşlem Koşulları ve Haksız Şartların Abonelik Sözleşmesinin Geçerliliğine Etkisi  107

III. Bölüm

ABONELİK SÖZLEŞMESİNDE

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. SATICI VEYA SAĞLAYICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ  109

1. Satıcı veya Sağlayıcının Asli Yükümlülüğü: Sözleşme Konusu Malı Teslim veya Hizmeti İfa Borcu  109

2. Satıcı veya Sağlayıcının Fer’i Yükümlülükleri  111

a. Bildirim Yükümlülüğü  111

b. Bilgilendirme Yükümlülüğü  114

c. Faturalandırma Yükümlülüğü  116

d. Mal veya Hizmetin Ayıplı Olmasından Sorumluluk  121

i. Genel Olarak  121

ii. Sorumluluğun Şartları  124

iii. Abonenin Seçimlik Hakları ve Bu Hakların Kullanılması  127

aa. Konusu Mal Olan Sözleşmelerde  127

bb. Konusu Hizmet Olan Sözleşmelerde  129

e. Sözleşme Yapma Yükümlülüğü  130

f. Satıcı veya Sağlayıcının Diğer Yükümlülükleri  132

B. ABONENİN (TÜKETİCİNİN) YÜKÜMLÜLÜKLERİ  133

1. Abonenin Asli Yükümlülüğü: Ücret Ödeme Borcu  133

2. Abonenin Fer’i Yükümlülükleri  138

IV. Bölüm

ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

A. GENEL OLARAK  141

B. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  142

1. Sürenin Sona Ermesi  142

2. Abonenin Ölümü, Fiil Ehliyetini Kaybetmesi ve Aciz Hali  144

3. İfa İmkânsızlığı  145

C. ABONELİK SÖZLEŞMESİNİN FESİH İLE SONA ERMESİ VE FESHİN SONUÇLARI  149

1. Genel Olarak  149

2. Belirli Süreli Abonelik Sözleşmelerinde Fesih  151

a. Süresi Bir Yıldan Az Olan Belirli Süreli Abonelik Sözleşmelerinde Fesih  151

b. Süresi Bir Yıl ve Üzerinde Olan Belirli Süreli Abonelik Sözleşmelerinde Fesih  154

3. Belirsiz Süreli Abonelik Sözleşmelerinde Fesih  155

a. Olağan Fesih  155

b. Olağanüstü (Haklı Sebeple) Fesih  157

4. Fesih Hakkının Kullanılması ve Şekli  159

5. Abonelik Sözleşmesinin Feshinin Sonuçları  161

a. Genel Olarak Feshin Sonuçları  161

b. Taahhütlü Abonelik Sözleşmelerinin Süresinden Önce Feshi ve Sonuçları  164

Sonuç  167

Kaynakça  175

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.