ADİL YARGILANMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÇERÇEVESİNDE

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Onur Can Keskin
ISBN: 9786050518832
191,25 TL 225,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Onur Can Keskin
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 144

Onur Can Keskin

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ .......................................................................................................... 5

KISALTMALAR CETVELİ ....................................................................... 11

GİRİŞ............................................................................................................ 13

BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN HAKLARI AVRUPA MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA ADİL YARGILANMA HAKKI VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

I. ADİL YARGILANMA HAKKI ...................................................... 17

A. TANIM ...................................................................................... 17

B. UNSURLARI ............................................................................ 25

1. MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKI .................................... 26

2. YASAYLA KURULMUŞ BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ MAHKEME .................................................. 27

3. MAKUL SÜREDE YARGILAMA .................................. 32

4. MASUMİYET KARİNESİ ............................................... 32

5. ALENİYET ........................................................................ 33

6. SAVUNMAYA İLİŞKİN HAKLAR ............................... 35

7. ZIMNİ OLARAK MADDEYE İÇKİN KABUL EDİLEN DİĞER UNSURLAR ........................................ 36

C. ADİL YARGILAMA KAVRAMININ ADİL YARGILANMA HAKKI İÇERİSİNDEKİ YERİ ................... 37

II. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ .................................................................... 39

A. TANIM ...................................................................................... 39

B. UNSURLARI ............................................................................ 42

C. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLANDIRILMASI ........................................................... 46

III. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ADİL YARGILANMA HAKKI İLKELERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ................................................................. 51

A. TARAF VE AVUKATLAR BAKIMINDAN ......................... 52

B. YARGILAMAYI YAPAN MAHKEME ÜYELERİ BAKIMINDAN ........................................................................ 56

1. İÇSEL TARAFSIZLIK ...................................................... 58

2. KONUMSAL TARAFSIZLIK ......................................... 62

C. AKADEMİK ÇALIŞMA YÜRÜTENLER BAKIMINDAN ........................................................................ 65

D. SİYASİLER VE YASAMA MECLİSİ ÜYELERİ BAKIMINDAN ........................................................................ 66

E. MEDYA BAKIMINDAN ........................................................ 72

İKİNCİ BÖLÜM

ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU

I. GENEL OLARAK ............................................................................ 81

II. SUÇUN HUKUKİ KONUSU, FAİLİ, MAĞDURU ..................... 83

A. HUKUKİ KONU ...................................................................... 83

B. FAİL (AKTİF SÜJE) ................................................................. 90

C. MAĞDUR (PASİF SÜJE) ........................................................ 93

III. SUÇUN UNSURLARI..................................................................... 96

A. MADDİ UNSUR ...................................................................... 99

1. GENEL OLARAK ............................................................ 99

2. OLUMLU UNSUR ........................................................... 99

3. OLUMSUZ UNSUR ....................................................... 105

a. Genel Olarak ........................................................... 105

a. İddia ve Savunma Hakkı ....................................... 106

b. Haber Verme Hakkı ............................................... 110

9

B. MANEVİ UNSUR .................................................................. 117

IV. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ ........................................ 119

A. TEŞEBBÜS............................................................................... 119

B. İŞTİRAK .................................................................................. 122

C. İÇTİMA ................................................................................... 122

V. TCK M. 288’İN İLGİLİ MADDELERLE KARŞILAŞTIRILMASI ................................................................. 125

A. TCK M. 277: YARGI GÖREVİ YAPANI, BİLİRKİŞİYİ VEYA TANIĞI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS SUÇU .................................................................. 125

B. TCK M. 285/3-4: SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU ................................................. 128

SONUÇ...................................................................................................... 131

KAYNAKÇA ............................................................................................ 135

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.