Ağır Ceza Uygulaması

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Erdener Yurtcan - Begüm İrtiş
ISBN: 9786050518801
850,00 TL 1.000,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Erdener Yurtcan - Begüm İrtiş
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 839

Prof. Dr. Erdener Yurtcan - Av. Begüm İrtiş

Av. Begüm İrtiş ile yayın hayatımıza devam ediyoruz. Bu kitabımız Ağır Ceza Uygulaması adını taşımaktadır. Kitapta ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçları inceledik. Bunu yaparken TCK’nın sistematiğini izledik. Kitapta, tüm uygulamacıları temel aldık. Bunun doğal sonucu şudur: Kitap teori ile birlikte uygulamayı da içermektedir ve Nisan 2024 tarihi itibariyle günceldir. Önemli nokta: Kitapta 8. Yargı Paketini de çalıştık. Bu bağlamda Bölge Adliye Mahkemelerinin ve Yargıtayın en yeni kararlarını kitapta bulacaksınız. Son dönemde, kavramı en geniş boyutu ile “ceza” olarak ifade ederek diyoruz ki, Anayasa Mahkemesi çok önemli kararlar verdi. Bunları da çalıştık; kitabın ilgili bölümlerine yerleştirdik ve yorumladık. Tabii ki olumlu ve olumsuz eleştirilerimizi ihmal etmedik. Ayrıca kitabın basımında emeği geçen YETKİN Basım Yayım ve Dağıtım A.Ş. sahibi Muharrem BAŞER başta olmak üzere tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Nisan 2024


Prof.Dr.Erdener Yurtcan Av. Begüm İrtiş


ÖNSÖZ ........................................................................................................... 7

BİRİNCİ BÖLÜM

ÖNGÖRDÜKLERİ HAPİS CEZASI NEDENİYLE AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU .............................................................. 13

İNSAN TİCARETİ SUÇU ........................................................................... 53

KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN NİTELİKLİ HALLERİ ....................... 94

CİNSEL İSTİSMARI ................................................................................. 308

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ ................................................... 350

NİTELİKLİ HIRSIZLIKLAR (TCK, 142/2 ve 3) ...................................... 382

ZEHİRLİ MADDE KATMA SUÇU .......................................................... 407

UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ .................................................................................................. 423

PARADA SAHTECİLİK ........................................................................... 454

PARAYA EŞİT SAYILAN DEĞERLER .................................................. 465

ZİMMET SUÇU ......................................................................................... 469

ZİMMET SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK ............................................ 546

RÜŞVET SUÇU ......................................................................................... 629

İKİNCİ BÖLÜM

5235 SAYILI YASA DOĞRULTUSUNDA AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN GÖREVİNE GİREN SUÇLAR

YAĞMA SUÇLARI ................................................................................... 641

NİTELİKLİ YAĞMA ................................................................................ 646

DAHA AZ CEZAYI GEREKTİREN HÂL ............................................... 651

İRTİKÂP SUÇU ......................................................................................... 671

RESMÎ BELGEDE SAHTECİLİK ............................................................ 686

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK ............................................................... 726

HİLELİ İFLAS ........................................................................................... 755

DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA ................ 762

TÜRKLÜĞÜ, CUMHURİYETİ, DEVLETİN KURUM VE ORGANLARINI AŞAĞILAMA ............................................................... 763

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK

DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK ........................................................ 768

DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK .................................................... 770

TEMEL MİLLÎ YARARLARA KARŞI HAREKET ................................ 772

YABANCI DEVLET ALEYHİNE ASKER TOPLAMA .......................... 775

ASKERÎ TESİSLERİ TAHRİP VE DÜŞMAN ASKERÎ HAREKETLERİ YARARINA ANLAŞMA .............................................. 777

DÜŞMAN DEVLETE MADDÎ VE MALÎ YARDIM ............................... 780

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR

ANAYASAYI İHLÂL ............................................................................... 783

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE FİİLÎ SALDIRI......................... 785

YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ ....................................................... 786

HÜKÜMETE KARŞI SUÇ ........................................................................ 787

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNE KARŞI SİLÂHLI İSYAN ....................................................................................... 788

SİLÂHLI ÖRGÜT ...................................................................................... 790

SİLÂH SAĞLAMA .................................................................................... 792

SUÇ İÇİN ANLAŞMA .............................................................................. 792

BEŞİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR

ASKERÎ KOMUTANLIKLARIN GASBI ................................................ 795

YABANCI HİZMETİNE ASKER YAZMA, YAZILMA ......................... 796

SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE UYMAMA ..................................... 797

SAVAŞ ZAMANINDA YÜKÜMLER ...................................................... 797

SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA .................................................... 799

ALTINCI BÖLÜM

DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR VE CASUSLUK

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BELGELER ............................... 803

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLERİ TEMİN ETME ......................................................................................................... 805

SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK .................................................. 806

DEVLETİN GÜVENLİĞİNE VE SİYASAL YARARLARINA İLİŞKİN BİLGİLERİ AÇIKLAMA ........................................................... 808

GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ AÇIKLAMA ........................ 810

ULUSLARARASI CASUSLUK ................................................................ 811

DEVLET SIRLARINDAN YARARLANMA, DEVLET HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK ................................................... 812

YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN ...................................................... 814

YASAKLANAN BİLGİLERİN CASUSLUK MAKSADIYLA TEMİNİ ...................................................................................................... 815

YASAKLANAN BİLGİLERİ AÇIKLAMA ............................................. 816

YASAKLANAN BİLGİLERİ SİYASAL VEYA ASKERÎ CASUSLUK MAKSADIYLA AÇIKLAMA ............................................. 818

TAKSİR SONUCU CASUSLUK FİİLLERİNİN İŞLENMESİ ................ 819

DEVLET GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ BELGELERİ ELİNDE BULUNDURMA ....................................................................................... 820

YEDİNCİ BÖLÜM

YABANCI DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLERE KARŞI SUÇLAR

YABANCI DEVLET BAŞKANINA KARŞI SUÇ ................................... 823

YABANCI DEVLET BAYRAĞINA KARŞI HAKARET ....................... 823

YABANCI DEVLET TEMSİLCİLERİNE KARŞI SUÇ .......................... 824

KARŞILIKLILIK KOŞULU ...................................................................... 825

YARARLANILAN KAYNAKLAR .......................................................... 827

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.