Bankacılık Zimmeti Suçları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Oğuzhan Mete
ISBN: 9786050518399
212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oğuzhan Mete
Baskı Tarihi 2024/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 180

Oğuzhan Mete

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR ........................................................................................... 9

BİRİNCİ BÖLÜM ................................................................................ 11

GİRİŞ ................................................................................................ 11

İKİNCİ BÖLÜM

BANKA KAVRAMI, BANKANIN KURULUŞU

YAPILANMASI VE FAALİYETLERİ

2.1. Banka Kavramı ve Bankacılığın Gelişimi...................................... 15

2.1.1. Bankanın Tanımı ................................................................... 15

2.1.2. Bankacılığın Tarihi Gelişimi................................................. 19

2.1.2.1. Bankacılığın Dünyadaki Gelişimi.......................... 19

2.1.2.2. Bankacılığın Ülkemizdeki Gelişimi....................... 22

2.2. Bankanın İşleyişi ve Temel Bankacılık Faaliyetleri........................... 25

2.2.1. Bankanın Kuruluşu Yönetimi ve Yapılanması...................... 25

2.2.2. Bankaların Temel Faaliyetleri............................................... 28

2.2.3. Bankacılık Zimmeti Suçlarına Konu Olabilen

Bankacılık Faaliyetleri .......................................................... 31

2.2.3.1. Kredi Verme İşlemleri Ve Kredi

Düzeni.................................................................... 31

2.2.3.1.1. Tahsis Öncesi Süreç .......................................................32

2.2.3.1.2. Teklif Değerlendirme ve Tahsis Süreci..........................33

2.2.3.1.3. Kredinin İzlenmesi Süreci ve Yapılandırma ..................36

2.3.1. Mevduat Toplama ve Katılım Payı Kabulü

İşlemleri................................................................................. 37

2.3. Ekonomi Hukuku Ve Ekonomik Suçlar............................................. 38

2.3.1. Ekonomi Hukuku Kavramı ................................................... 38

2.3.2. Ekonomik Suçlar................................................................... 40

6

2.3.3. Ekonomik Suçların Bankacılık Suçları İle İlişkisi ................ 46

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BANKACILIK KANUNUNDA

DÜZENLENEN ZİMMET SUÇLARI

3.1. Zimmet Kavramı ................................................................................ 51

3.2. Zimmet Suçlarının Tarihsel Gelişimi................................................. 52

3.3. Ülkemizde Bankacılık Zimmeti Suçunun Tarihi Gelişimi................. 54

3.4. Suçla Korunan Hukuksal Yarar.......................................................... 61

3.5. Tipikliğin Objektif Unsurları ............................................................. 65

3.5.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun 160/1 Maddesi

Bakımından Fail................................................................................. 65

3.5.1.1. Banka Yönetim Kurulu Başkan ve

Üyeleri.................................................................... 67

3.5.1.2. Diğer Banka Mensupları ........................................ 70

3.5.2. Bankacılık Kanunu’nun 160/3 Maddesinde

Düzenlenen Varsayımsal Zimmet Suçunda Fail ................... 73

3.5.3. Mağdur .................................................................................. 75

3.5.4. Maddi Konu........................................................................... 80

3.5.4.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun

160/1 Maddesine Göre Suçun Maddi

Konusu ................................................................... 82

3.5.4.1.1. Para ve Para Yerine Geçen Evrak veya

Senetler...........................................................................84

3.5.4.1.2. Diğer Mallar...................................................................86

3.5.4.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun

160/3 Maddesinde Düzenlenen

Varsayımsal Zimmet Suçunun Maddi

Konusu ................................................................... 87

3.5.5. Fiil Netice ve Nedensellik Bağı............................................. 88

3.5.5.1. 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun

160/1 Maddesi Bakımından Fiil............................. 89

7

3.5.5.1.1. Görev Sebebiyle Zilyetliğin Devri .................................89

3.5.5.1.2. Koruma ve Gözetimle Yükümlü Olma ..........................97

3.5.5.1.3. Kendisinin Veya Başkasının Zimmetine

Geçirme..........................................................................99

3.5.5.2. 5411 Sayılı Kanun 160/3 Maddesinde

Düzenlenen Varsayımsal Zimmet

Suçunda Fiil ......................................................... 105

3.5.5.2.1. Banka Kaynaklarının Bankanın Emin Bir

Şekilde Çalışmasını Tehlikeye Düşürecek

Biçimde Kullandırılması ..............................................106

3.5.3.5.2. Faaliyet İzninin Kaldırılması Ve Fona

Devir ............................................................................111

3.5.5.2. Suçun Oluşumunda Banka Zararı

Kavramı................................................................ 114

3.5.6. Nitelikli Haller..................................................................... 116

3.5.6.1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren

Nitelikli Hal ......................................................... 116

3.5.6.2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren

Nitelikli Hali ........................................................ 120

3.5.7. Etkin Pişmanlık ................................................................... 122

3.6. Tipikliğin Subjektif Unsurları .......................................................... 126

3.7. Hukuka Aykırılık Unsuru................................................................. 130

3.8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri ........................................................ 133

3.8.1. Teşebbüs.............................................................................. 133

3.8.2. İştirak................................................................................... 137

3.8.3. İçtima................................................................................... 141

3.9. Bankacılık Zimmeti Suçunun Benzer Suç Tiplerinden

Ayırt Edilmesi .................................................................................. 146

3.9.1. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Dolandırıcılık Suçu............... 146

3.9.2. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Güveni Kötüye

Kullanma Suçu .................................................................... 148

3.9.3. Bankacılık Zimmeti Suçu ve Hırsızlık Suçu ....................... 151

3.10.Yaptırım Ve Yargılama ...................................................................... 153

8

3.10.1. Yaptırım .............................................................................. 153

3.10.2. Yargılama ............................................................................ 155

SONUÇ ...................................................................................................... 163

KAYNAKÇA ............................................................................................. 171

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.