Ceza Avukatı El Kitabı

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Birsen ELMAS
ISBN: 9786257656641
340,20 TL 378,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Birsen ELMAS
Baskı Tarihi 2021/03
Baskı Sayısı 2
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 620

Ceza Muhakemesi alanında, avukatın herhangi bir rolü olmadığına, soruşturmayı Cumhuriyet Savcısının, kovuşturmayı ise hakim veya Mahkeme başkanının yürüttüğüne ilişkin çok yaygın bir kanaat var. 25 yıllık hakimlik hayatımızda, bunun tam da böyle olmadığını, işi bilen iyi bir avukatın, davanın seyrinde çok büyük faydasının ve katkısının olduğunu bizzat müşahade ettik. Bunu hakimlikten emekli olduğum zamandan beri sürdürdüğüm yaklaşık 5 yıllık avukatlık yaşamımda daha net biçimde gördüm.

Kürsünün iki tarafında da bulunmuş birisi olarak sanırım şu tespiti yapmaya hakkım vardır: Ceza hukukunu ve ceza muhakemesini iyi bilen bir avukatın, soruşturmadaki ve kovuşturmadaki ve hatta kanun yollarındaki rolü, müvekkiller açısından hayati öneme sahiptir. Çünkü önce, müvekkil davasını konuşmak için ilk defa avukata geldiğinde, olayı ve gideceği noktayı süzüp, müvekkilin doğru bilgilendirilmesi çok önemli. Bunun için, hukuki bilgi azami düzeyde gerekli. Ayrıca, vekalet ilişkisi kurulduktan sonra, oluşturulacak strateji açısından da bilgi ve tecrübe vaz geçilmez düzeyde. Yasa yollarına başvurma kısmını söylemeye bile gerek yok, bir karardaki yanlışı bulmak, kararın nerelerden hukuki olmadığını kavramak, anlamak uzmanlık düzeyinde bilgiyi gerektiren bir husus. Bu söylenilenlerin her birini alt alta topladığımız zaman, ceza avukatlığı için nitelikli ve alt yapısı olan bilginin önemi sanırım ortaya çıkmış oluyor.

Ancak bizi elinizdeki kitabı yazmaya sevk eden bunlardan hiç birisi değil. Bu iş yoğunluğu içerisinde, bu kitabı yazmak için zaman bulmamız da mümkün değil. Yalnız 20 Temmuz 2016 tarihinde, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesiyle birlikte 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun istinaf ve temyize ilişkin hükümleri de yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren maddelerden birisi de CMK’nın 294. maddesinde düzenlenen, “Temyiz eden, hükmün neden dolayı bozulmasını istediğini temyiz başvurusunda göstermek zorundadır.” şeklindeki hükümdür. Bu hükme göre, temyiz eden kimse Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesinin veya ilk derece mahkemesi kararını, hangi sebeple temyiz ettiğini açıkça ve ayrıca göstermesi gerekir. Artık kararlar her dosyaya uyan, “resen gözetilecek nedenlerle” “önceki savunmalarımızda belirttiğimiz üzere” biçiminde ifadelerle, temyiz edildiğinde, Yargıtay’ın ilgili ceza dairesi bu temyiz istemlerini reddetmektedirler. Bir anlığına müvekkilimizin uyuşturucu ticareti veya nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezası aldığını ve biz temyiz dilekçesinde sebep göstermediğimiz için, bu istemin reddettiğini düşünelim. Bu ret kararı karşısında avukatın müvekkil ve kanun karşısındaki sorumluluğunu, izahtaki zorlanmasını hayal bile etmek istemeyiz. Yine Yargıtay kararlarına göre, istinaf yoluna başvurmayan kimse, hüküm aleyhine değiştirilmediği sürece, temyiz yoluna da başvuramayacaktır. İşte böyle durumlarda kalmamamız için, bu konuda diğer meslektaşlarımıza bir nebze de olsa yardımcı olmak, yol göstermek amacıyla böyle bir kitap yazmaya karar verdik.

Kitabımız, bilgi ağırlıklı, iyi bir ceza avukatının bilmesi gereken, asgari bilgileri vermeye çalıştık. Ayrıca, hem 25 yıllık hakimlikten gelen, hem de 5 yıllık avukatlıktan edindiğimiz tecrübelere göre, kitaba kutucuklar halinde tavsiyelere de yer verdik. Yine nasıl savunma yapılması gerektiğini, nasıl tahliye dilekçesi yazılması gerektiğini, istinaf ve temyiz dilekçesi yazarken nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi, bölümlere - belki de Türkiye’de ilk defa,-yer verdik.

Kitabın en sonuna da bazı dilekçelerden örnekler ile TCK ve CMK için kullanımda kolaylık sağlamak üzere indekslere yer verdik. Kitabın ilk baskısı kısa zamanda tükendi, teveccüh gösteren tüm meslektaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Kitabımızda mutlaka eksikler olacaktır. Ancak bunun bir başlangıç olduğu ve yoğun iş ve salgın hastalık döneminde yazıldığı dikkate alındığında, bu konuda sizlerden anlayış bekliyoruz. Sizlerin eleştirileri daha güzele ulaşmamızda anahtar rol oynayacaktır, bu nedenle olumlu olumsuz tüm eleştirilerinizi bekliyoruz.

ÖNSÖZ.................................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... 9

I. CEZA MUHAKEMESİNDE AVUKAT...........................................................21

A. CEZA MUHAKEMESİNDE AVUKATLIĞIN GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ............ 21

1. MÜDAFİİLİK (ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN AVUKATLIĞI)..................... 21

a) Seçilmiş (isteğe bağlı) Müdafi............................................... 24

b) Atanmış Müdafi.................................................................... 24

c) Zorunlu Müdafii.................................................................... 25

2. VEKİLLİK (ŞİKAYETÇİ VEYA KATILAN AVUKATLIĞI)........................ 26

a) Seçilmiş (isteğe bağlı) Vekillik............................................... 28

b) Atanmış Vekil ....................................................................... 29

c) Zorunlu Vekillik..................................................................... 30

B. MÜDAFİİ VEYA VEKİL OLMAKTAN YASAKLANMA................................ 30

II. MÜDAFİLİK VE VEKİLLİK .........................................................................35

A. SORUŞTURMA AŞAMASINDA MÜDAFİLİK VE VEKİLLİK ....................... 35

1. SORUŞTURMA AŞAMASI VE BU AŞAMA İLE İLGİLİ

TANIMLAR.................................................................................... 35

2. SORUŞTURMA AŞAMASINDA MÜDAFİ İLE VEKİLİN HAK VE

YETKİLERİ ..................................................................................... 39

a) MÜDAFİNİN HAK VE YETKİLERİ............................................. 41

aa) Müdafiin şüpheli ile görüşme hakkı.............................. 41

aaa) Müdafiin Yakalanan ve Gözaltına Alınan

Şüpheli ile Görüşmesi........................................... 41

aab) Müdafiin Tutuklanan Şüpheli/Sanık ile

Görüşmesi............................................................ 42


10 İçindekiler

aac) Müdafiin Hükümlü İle Görüşmesi ........................ 43

aad) Şüpheli/Sanık/Hükümlünün Müdafii İle

Görüşmesinin Kısıtlanması................................... 46

aada) 5271 Sayılı CMK’nın 154/2.

Maddesinden Kaynaklanan Kısıtlama ........ 46

aadb) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki

Kanun’un 59. Maddesinden

Kaynaklanan Kısıtlama ............................... 47

ab) İfade ve sorgu sürecinde şüphelinin yanında

olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı ..................... 52

aba) İfade Alma ve Sorguya Hazırlık İşlemleri .............. 52

abb) İfade ve Sorgu Usulü ............................................ 55

abc) İfade Alma ve Sorguda Yasak Usuller ................... 58

abd) İfade Alma ve Sorgu İşlemleri Aşamasında

Müdafilik .............................................................. 60

ac) Müdafinin Dosya İçeriğini İnceleme ve Örnek

Alma Hak ve Yetkisi ile Buna İlişkin Kısıtlamalar ........... 67

aca) Dosya İçeriğini İnceleme İle Örnek Alma

Hak ve Yetkisi ....................................................... 67

b) MÜŞTEKİ VEKİLİNİN HAK VE YETKİLERİ................................. 73

ba) Mağdur/Şikayetçi/Suçtan Zarar Görenin Yanında

Olma Ve Hukuki Yardımda Bulunma Hakkı ................... 73

baa) Dinleme İşlemi İçin Mağdur ile Şikayetçinin

Çağrılması............................................................. 73

bab) Mağdur ile Şikayetçinin Dinlenmesi Usulü........... 76

bac) Bilgi Alma İşlemi Sırasında Vekillik ....................... 77

bb) Vekilin Dosya İçeriğini İnceleme ve Örnek Alma

Hak ve Yetkisi ile Buna İlişkin Kısıtlamalar .................... 79


3. KORUMA TEDBİRLERİ ve KORUMA TEDBİRLERİ

KARŞISINDA AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ .................................. 80

a) KORUMA TEDBİRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE KOŞULLARI .............. 80

b) GÖZALTINA ALMA ................................................................ 85

ba) Gözaltına alma kararını vermeye yetkili olanlar ........... 85

bb) Gözaltına Alma İşleminin Koşulları................................ 86


İçindekiler 11

bc) Gözaltına Alma İşlemi Sonrasında Yapılacak

İşlemler ......................................................................... 87

bd) Gözaltı Süreleri ............................................................. 87

be) Gözaltına Alma veya Uzatma Kararlarına Karşı

Başvurulabilecek Kanun Yolu........................................ 92

bf) İtirazın İncelenmesi....................................................... 92

bg) Yeniden Yakalama Yasağı.............................................. 92

c) TUTUKLAMA......................................................................... 93

ca) Tutuklama Kararını Vermeye Yetkili Olanlar ................. 94

cb) Tutuklama Kararının Verilmesi...................................... 94

cc) Tutuklamanın Koşulları ................................................. 97

cd) Tutuklamada Orantılılık İlkesi ..................................... 105

ce) Tutuklama kararı verilemeyecek suçlar ...................... 106

cf) Tutuklulukta Geçecek Süre ......................................... 108

cg) Tutuklama Kararının Geri Alınmasının İstemesi.......... 115

ch) Salıverilme İstemleri ve Bu İstemlerin İncelenme

Usulü........................................................................... 117

ci) Tutukluluk İncelemesi................................................. 119

d) ADLİ KONTROL ................................................................... 122

da) Adli Kontrol Kararı ...................................................... 122

db) Adli Kontrol Kararı verilme Koşulları........................... 123

dc) Adli Kontrol Yükümlülükleri ........................................ 125

dd) Adli Kontrol Tedbirinin Gereklerine Uymama............. 128

de) Güvence, Önceden Ödetme ve Güvencenin Geri

Verilmesi..................................................................... 131

dea) Güvence (CMK 113) ........................................... 131

deb) Önceden Ödetme (CMK 114) ............................. 133

dec) Güvencenin Geri Verilmesi (CMK 115)............... 133

df) Adli Kontrol Kararının Kaldırılması .............................. 135

e) DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ .............................................. 136

f) AVUKATIN KORUMA TEDBİRLERİ KARŞISINDA HAK VE

YETKİLERİ............................................................................ 137

fa) Yakalama, Gözaltına Alma, Tutuklama ve Adli

Kontrol Tedbirleri Bakımından.................................... 137


12 İçindekiler

fb) Arama ve El Koyma Tedbiri Yönünden........................ 142

fc) Diğer Koruma Tedbirleri Bakımından.......................... 150

g) KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT .................... 151

ga) Tazminat İstemine Konu Olacak İşlemler.................... 152

gb) Tazminat İstemi .......................................................... 161

gc) Yargılama Usulü .......................................................... 162

4. AVUKATIN SORUŞTURMA AŞAMASINA DELİL SUNMASI ........... 172

a) Genel Olarak....................................................................... 172

b) Avukatın Bilgi ve Belge Toplaması...................................... 173

c) Avukatın Soruşturma Aşamasında Delil Sunması ............... 186

5. SORUŞTURMA AŞAMASININ SONA ERMESİ .............................. 197

a) Genel Olarak....................................................................... 197

b) Kamu Davasının Açılması (İddianame Düzenlenmesi)........ 197

c) Kamu Davası Açılmasının Ertelenmesine Karar Verilmesi...... 200

d) Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi.................. 205

da) Yeterli Şüphe Oluşturacak Delil Elde Edilememesi

Nedeniyle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı

Verilmesi..................................................................... 206

db) Kovuşturma Olanağının Bulunmaması Nedeniyle

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesi ............. 206

dc) Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisini

Kullanması Nedeniyle Kovuşturmaya Yer

Olmadığı Kararı Verilmesi ........................................... 209

dd) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz ................ 212

6. SERİ MUHAKEME USULÜ ........................................................... 215

a) GENEL OLARAK................................................................... 215

b) SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULANMA KOŞULLARI ........ 215

c) SERİ MUHAKEME USULÜ KAPSAMINDAKİ SUÇLAR ............ 218

d) SERİ MUHAKEME USULÜNÜN UYGULAMA AŞAMALARI...... 219

da) Savcılık Aşaması .......................................................... 219

db) Mahkeme Aşaması ..................................................... 225

e) SERİ MUHAKEME USULÜNDE KANUN YOLLARI.................. 228

f) SERİ MUHAKEME USULÜNÜN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE

DERDEST DOSYALAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ............................ 228


İçindekiler 13

III. İDDİANAME VE İDDİANAMENİN İADESİ................................................231

A. İDDİANAMENİN İADESİ SEBEPLERİ .................................................... 231

B. İADE KARARINA KARŞI KANUN YOLU ................................................ 234

IV. MAHKEMELERİN GÖREVLERİ................................................................235

A. GÖREV...............................................................................................235

Görevsizlik Kararı............................................................................... 238

Görevsizlik Kararına Karşı Kanun Yolu ............................................... 239

Görev Uyuşmazlığı............................................................................. 239

Yetki .................................................................................................. 240

Bağlantılı Suçlarda Yetki .................................................................... 241

Yetkisizlik İddiası ............................................................................... 241

Yetki Uyuşmazlığı .............................................................................. 242

Davanın Nakli ve Duruşmanın Başka Yerde Yapılması....................... 242

B. KOVUŞTURMA AŞAMASI................................................................... 243

1. BASİT YARGILAMA USULÜ ......................................................... 245

2. KOVUŞTURMA EVRESİ ............................................................... 251

a) Duruşma Hazırlığı Devresi .................................................. 251

b) Duruşma Devresi................................................................ 253

3. DURUŞMAYA HAKİM OLAN İLKELER .......................................... 254

a) Açıklık (Aleniyet)................................................................. 254

- Ses ve Görüntü Alıcı Aletlerin Kullanılmasının

Yasaklanması................................................................... 254

b) Kesintisizlik......................................................................... 255

c) Doğrudan Doğruyalık ......................................................... 255

d) Sözlülük .............................................................................. 255

C. DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI GEREKENLER ............................... 256

1. Hâkim......................................................................................... 257

a) Hakimin Görevden Alıkonma Nedenleri............................. 257

aa) Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller (CMK 22) ........ 257

ab) Hakimin Yargılamaya Katılamayacağı Haller (CMK 23)......258


14 İçindekiler

ac) Hakimin Reddi............................................................. 259

b) Hakimin Davadan Çekinmesi (CMK 30) .............................. 260

ba) Çekinme Sebepleri (CMK 30) ...................................... 260

bb) Çekinme Usulü (CMK 30) ............................................ 260

c) Hakimin Reddi İstemi ......................................................... 261

ca) Ret İsteminde Bulunabilecekler (CMK 24/2-3) ........... 261

cb) Ret İsteminin Süresi (CMK 25) .................................... 261

cc) Ret İsteminin Usulü (CMK 26)..................................... 262

 Reddi İstenen Hakimin Yapabileceği

İşlemler (CMK 29)............................................... 262

cd) Ret İstemi Hakkında Karar Verecek Mahkeme

(CMK 27) ..................................................................... 263

ce) Ret İsteminin İncelenme Usulü................................... 264

 Usul yönünden inceleme: (CMK 31)................... 264

 Esas yönünden inceleme:................................... 264

 Zorunlu Müdafii ................................................. 265

 Duruşmanın İdaresi (CMK 192) .......................... 265

 Duruşmanın Yürüyüşü........................................ 267

 Duruşmanın Yapılması Usulü ............................. 268

 Delillerin Ortaya Konulması ............................... 269

 Mağdur İle Şikayetçinin Dinlenmesi................... 270

 Tanıkların Dinlenmesi......................................... 271

 Bilirkişi Raporu ve Uzman Mütalaası.................. 272

 Bilirkişinin Duruşmada Dinlenmesi .................... 276

 Duruşmada bilgi ve belgelerin okunması ........... 277

 Ceza Mahkemesinin Ek Yetkisi ........................... 279

 Yaş Tespiti Sorunu (CMK 218/2)......................... 280

 Tevsii Tahkikat Talebi (Delillerin Toplanması) ...... 280

 Ek Savunma Hakkı .............................................. 282

 Ara Kararlar........................................................ 284

 Delillerin Tartışılması.......................................... 286

 Keşif Yapılması ................................................... 289


İçindekiler 15

D. HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ (HAGB)

DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................................... 293

1. Sanığın İşlediği Suça Verilecek Cezaya İlişkin Şartlar.................. 294

2. Faile İlişkin Şartlar...................................................................... 294

a) Sanığın Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını

Kabul Etmesi....................................................................... 295

b) Sanığın Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Mahkûm

Olmamış Olması ................................................................. 296

c) Sanığın Yeniden Suç İşlemeyeceği Hususunda Kanaat

Gelmiş Olması .................................................................... 297

d) Suç Nedeniyle Uğranılan Zararın Giderilmesi..................... 297

e) Sanık Hakkında Daha Önceden Hükmün Açıklanmasının

Geri Bırakılması Kararı Verilmemiş Olması......................... 298

3. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı

Başvurulacak Yasa Yolu.............................................................. 298

4. HAGB Kararının Sonuçları .......................................................... 299

5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Tazminat

Hukukuna Etkisi ......................................................................... 299

E. AVUKATIN DURUŞMADA HAZIR BULUNMASI VE MAZERET

VERMESİ............................................................................................ 300

F. DURUŞMADA AVUKATIN SÖZ ALMASI .............................................. 302

G. KOVUŞTURMA AŞAMASINDA MAHKEMEYE VERİLECEK

DİLEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR.................................. 304

H. HÜKÜM VERİLMESİ ........................................................................... 316

İ. MAHKEME TARAFINDAN VERİLECEK HÜKÜMLER ............................. 323

1. Mahkumiyet Kararı Verilmesi .................................................... 323

2. Beraat Kararı Verilmesi.............................................................. 324

a) Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış

Olması ................................................................................ 324

b) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmediğinin

Sabit Olması ....................................................................... 324

c) Yüklenen Suç Açısından Failin Kast veya Taksirinin

Bulunmaması ..................................................................... 325

d) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlenmesine Rağmen,

Olayda Bir Hukuka Uygunluk Nedeninin Bulunması........... 325


16 İçindekiler

e) Yüklenen Suçun Sanık Tarafından İşlendiğinin Sabit

Olmaması ........................................................................... 325

3. Ceza Verilmesine Yer Olmadığına Karar Verilebilecek Haller ....... 326

4. Davanın Reddi Kararı Verilebilecek Haller ................................. 328

V. CEZA DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ...................................................... 329

A. GENEL OLARAK AVUKATLIK ÜCRETİ .................................................. 329

B. MAHKUMİYET KARARI VERİLDİĞİNDE AVUKATLIK ÜCRETİ ............... 332

C. BERAAT KARARI VERİLDİĞİNDE VEKALET ÜCRETİ.............................. 334

VI. KANUN YOLLARI VE BAŞVURU ............................................................. 337

A. GENEL OLARAK KANUN YOLLARI....................................................... 337

B. İTİRAZ KANUN YOLU ......................................................................... 344

1. İtirazın Konusu........................................................................... 344

a) Hakim Kararları................................................................... 344

b) C. Savcısı Kararı .................................................................. 345

c) Mahkeme Kararları ............................................................ 346

2. İtiraz Başvurusu ......................................................................... 348

a) Başvurunun Şekli................................................................ 348

b) Başvurunun Süresi.............................................................. 350

c) Başvurunun Hukuki Sonucu (CMK 269).............................. 350

3. İtiraz Mercileri ........................................................................... 351

4. İtiraz Başvurusunun İncelenmesi............................................... 353

a) İtiraz Başvurusunun Kararı veren Hakimlik veya

Mahkemece İncelenmesi ................................................... 353

b) İtiraz Başvurusunun İtiraz Merciince İncelenmesi.............. 354

ba) İtirazın Cumhuriyet Savcısına ve Karşı Tarafa

Tebliği İle İnceleme ve Araştırma Yapılması................ 354

bb) İtiraz İncelemesi.......................................................... 354

bc) İtiraz Üzerine Karar Verilmesi ..................................... 354

bd) İtiraz Üzerine Verilen Kararların Niteliği ..................... 356


İçindekiler 17

C. İSTİNAF KANUN YOLU ....................................................................... 356

1. Genel Olarak .............................................................................. 356

2. İstinaf Merci............................................................................... 360

3. İstinafın Konusu ......................................................................... 362

4. İstinaf Başvurusu ....................................................................... 365

a) İstek Koşulu ........................................................................ 365

b) Başvuru Mercii ................................................................... 370

c) Başvuru Süresi.................................................................... 370

d) İstinaf Başvurusunun Hukuki Sonuçları .............................. 378

 Aktarma Etkisi................................................................ 378

 Yayılma Etkisi ................................................................. 378

 Durdurma Etkisi ............................................................. 379

 Gerekçenin Tebliği ......................................................... 380

 Sanık Lehine Başvurma Halinde Verilecek Hüküm......... 380

5. İstinaf Başvurusunun Hükmü Veren İlk Derece Mahkemesi

Tarafından İncelenmesi ............................................................. 381

6. İstinaf Yargılaması...................................................................... 384

a) Dosyanın Tevzii................................................................... 384

b) Ön İnceleme ....................................................................... 385

ba) Yetki incelemesi .......................................................... 385

bb) İşbölümüne göre görev yönünden inceleme .............. 386

bc) İstinaf başvurusunun kabul edilebilirlik

incelemesi................................................................... 386

c) Dosyanın Esastan İncelenmesi ........................................... 387

ca) İnceleme şekli ............................................................. 387

cb) İncelemenin kapsamı.................................................. 388

cc) İnceleme sonunda verilecek kararlar.......................... 389

d) Duruşma Hazırlığı ............................................................... 398

da) Sanığın çağrılması ....................................................... 399

db) Müdafiin duruşmaya çağrılması.................................. 401

dc) Sanığın kanuni temsilcisinin duruşmaya

çağrılması.................................................................... 402


18 İçindekiler

dd) Tanıkların ve bilirkişilerin duruşmaya çağrılması ........ 402

de) Katılanın, katılma isteği karar bağlanmamış,

reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek

derecede suçtan zarar görmüş bulunanların ve

vekillerinin duruşmaya çağrılması............................... 404

df) Tercüman atanması ve duruşmaya çağrılması............ 405

dg) Keşif yapılması kararı .................................................. 405

dh) Delillerin toplanması................................................... 407

di) Duruşma gününün belirlenmesi ................................. 408

e) İstinaf Kanun Yolunda Duruşma......................................... 408

f) İstinaf Merciince Yapılan Duruşma Sonunda Verilecek

Kararlar............................................................................... 416

fa) İstinaf başvurusunun esastan reddi kararı.................. 416

fb) İlk derece mahkemesinin hükmünün kaldırılarak

yeni bir hüküm verilmesi ............................................ 417

g) İstinaf Dilekçesinin Hazırlanması........................................ 418

D. TEMYİZ KANUN YOLU........................................................................ 445

1. Temyizin Konusu........................................................................ 445

2. Temyiz Sebebi............................................................................ 453

3. Temyiz Başvurusu ...................................................................... 460

a) Başvurunun Şekli................................................................ 460

b) Başvuru Süresi ve Sürenin Başlangıcı ................................. 460

c) Temyiz Başvurusunun Hukuki Sonucu................................ 463

d) Temyiz Başvurusunun İçeriği ve Temyizin Gerekçesi ......... 463

YARGITAY KARARLARI ........................................................ 465

4. Temyiz Başvurusunun Hükmü Temyiz Olunan Bölge Adliye

Mahkemesince İncelenmesi ...................................................... 465

5. Temyiz İsteminin Yargıtay’da İncelenmesi................................. 467

a) Dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca

İncelenmesi ........................................................................ 467

b) Dosyanın Ceza Dairesi Tarafından İncelenmesi.................. 467

ba) Tebliğnamenin tebliği ................................................. 467

bb) Temyiz kanun yolunda duruşmalı inceleme

yapılması...................................................................... 468


İçindekiler 19

bc) Temyiz incelemesinin kapsamı ................................... 470

 İncelemenin Kapsamı......................................... 470

c) İnceleme Sonucunda Verilecek Kararlar............................. 470

ca) Temyiz isteminin esastan reddi kararı ........................ 470

cb) Hükmün bozulması kararı ........................................... 471

cc) Davanın esasına hükmedilmesi ya da hukuka

aykırılığın düzeltilmesi ................................................ 471


6. Bozma Üzerine İlk Derece Mahkemesinde Yapılan

Yargılama ................................................................................... 472

a) Hükmün İstinaf Mahkemesi Tarafından Bozulması

Halinde Yapılacak İşlemler ................................................. 472

b) Hükmün Yargıtay Tarafından Bozulması Üzerine

Yapılacak İşlemler............................................................... 473

E. CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ ................................... 476

F. YARGILANMANIN YENİLENMESİ........................................................ 480

G. KANUN YARARINA BOZMA................................................................ 492

VII. TEBLİGAT .............................................................................................497

A. HANGİ HALLERDE TEBLİGAT YAPILIR................................................. 497

B. KİMLERE TEBLİGAT YAPILIR............................................................... 498

C. TEBLİGATIN YAPILACAĞI YER ............................................................ 499

D. USULSÜZ TEBLİGATIN SONUÇLARI .................................................... 501

E. TEBLİGAT TARİHİ ............................................................................... 504

VIII. AVUKATLAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ..............................507

IX. AVUKATLARIN SORUŞTURULMASI VE YARGILANMASI .........................511

Soruşturma Usulü ............................................................................. 511

Kovuşturma Usulü............................................................................. 513

Avukatın suç teşkil eden bir kısım eylemleri ..................................... 516


20 İçindekiler

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ .................................................................................... 519

1- Savunma Dilekçesi Örneği................................................................... 519

2- Ek Savunma Dilekçesi.......................................................................... 526

3- İstinaf Dilekçesi Örneği ....................................................................... 532

4- Temyiz Dilekçesi Örneği...................................................................... 543

TÜRK CEZA KANUNU KAVRAM İNDEKSİ ...................................................... 549

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU KAVRAM İNDEKSİ......................................... 589

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.