Ceza Muhakemesinde İstinafın Beş Yılı

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Feridun YENİSEY
ISBN: 9789750268779
121,50 TL 135,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feridun YENİSEY
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 559

1876'dan 1924 yılına kadar uygulanan, sonra kaldırılan ve 2016'dan bu yana beş yıldır yeniden yürürlüğe giren İstinaf kanun yoluna ilişkin düzenlemelerin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin öneriler, hâkim, savcı ve avukatlara yöneltilen soruların cevapları üzerinden değerlendirilmiştir. Mukayeseli hukuk açısından mehaz Alman kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmiş ve İstinaf konusunda yayınlanan eserlerin önemli bir kısmı kaynakça olarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Mukayeseli Hukuk Açısından İstinaf Uygulamaları Çalıştayı
Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf Kanun Yolunun Beş Yılı
Tebliğ ve Makalele
İçindekiler
Önsöz  5
Yayın Kurulu’nun Hitabı  9
Bölge Adliye Mahkemelerinin Beş Yıllık Performansının Değerlendirilmesi (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin ÇINAR)  11
Bölüm I
MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN
İSTİNAF UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI
AÇILIŞ  19
BİRİNCİ OTURUM  25
TOPLANTININ SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ  34
İKİNCİ OTURUM  42
KAPANIŞ  68
KATILIMCILARA GÖNDERİLEN SORULAR VE GELEN YAZILI CEVAPLAR  71
Bölüm II
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
İSTİNAF KANUN YOLUNUN BEŞ YILI
İstinaf Muhakemesine İlişkin Uygulamacıların Ortak Öneri ve Soruları
(Dr. Cengiz ÜNSAL)  125
Online Oturumda Yapılan Sunumlar  127
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Görüşü  181
Toplantının Soru ve Cevap Bölümü  209
Bölüm III
TEBLİĞ VE MAKALELER
İstinafın Beş Yılının Değerlendirilmesine İlişkin Tespit ve Öneriler
(Dr. Cengiz ÜNSAL)  219
İstinaf Kanun yolunda Ortaya Çıkan Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Prof. Dr. Çetin ARSLAN)  227
İstinaf Üzerine Değerlendirmeler (Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay 4. CD Başkanı)  231
Davasız Yargılama Olmaz İlkesinin İhlal Edilmesi ve Sonuçları (Doç. Dr. Seydi KAYMAZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı)  249
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz
(CMK 308/A) Sisteminin İşleyişi Hakkında Genel Değerlendirme
(Dr. Cengiz ÜNSAL)  267
Özel Hukukta İstinaf (Tülin KURTOĞLU)  275
Ceza Muhakemesi Kanununun İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Hükümlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak İncelemesi (Av. Gözde KAÇMAZ KESKİN)  287
Askeri Yargının Kaldırılmasından Sonraki İstinaf Sorunları
(Fahrettin DEMİRAĞ)  307
Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinafın 2020 Yılı İtibarıyla Görünümü (Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKÇIOĞLU – Tercüme: Dr. Zehra BAŞER DOĞAN)  328
Alman Ceza Muhakemesi Kanununun Kanun Yolları ile İlgili Maddeleri  334
60 Yıl Önce Kaldırılan İstinafın 2016 Sonrası Beş Yılı
(Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Av. Dr. Salih OKTAR)  344
Düzenleme Kurulunun İstinafın Beş Yılının Değerlendirilmesine İlişkin Ortak Tespit ve Önerileri (Hüseyin ÇINAR, Seydi KAYMAZ, Salih OKTAR, Cengiz ÜNSAL, Feridun YENİSEY)  389
Bölüm IV
EKLER
EK I: USULÜ MUHAKEMATI CEZAİYE KANUNUNUN MUHAKEMAT VE İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ  401
EK II: ADALET BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 1993 TARİHLİ 'ÜST MAHKEMEYE BAŞVURU YARGI YOLU' TASARISI  401
EK III: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU; İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLER  443
Kaynakça  539

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar