Ceza Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Zeki Gözütok
ISBN: 9786050518696
680,00 TL 800,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeki Gözütok
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 758

Zeki Gözütok


- Maddi Ceza Hukuku Uygulamaları

- Ceza Usul Hukuku Uygulamaları

- İhlal Yaratan Kanun Hükümleri

- İdarenin İşlem ve Eylemleri

- Usul ve Esaslarıyla Bireysel Başvuru Yolu

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ ................................................................................................................ 7

1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU ...................... 33

1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU ....................................................... 33

1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER ...................................... 37

1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME ...................................................................... 38

1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ ................................................. 43

1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 46

1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ..................................................... 49

1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ........................................................................... 50

1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR .................................................................................. 53

1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ............................................................... 53

1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER......................................................................... 59

1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI ......................... 60

1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER ..................................................... 61

1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ ......................................................... 67

1.10 MAĞDUR SIFATI ......................................................................... 68

1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI ................................... 75

1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU ................ 77

1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU ................................................. 81

1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI .................. 82

1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU ...................................................... 83

1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI ...................... 85

1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU ........................................................................................ 94

1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER..................................................................................... 109

1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER .................. 111

1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER .......................... 112

1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ ................................... 113

1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI ................................................... 114

1.23 ADLİ YARDIM............................................................................ 115

12 İçindekiler

1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ ........................................ 116

1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR .................................... 119

1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI ............ 120

1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ .................................... 121

1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI .......................... 123

1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR ............ 124

1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR............................................................................ 126

1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI ........................................................................ 128

1.32 MÜKERRER BAŞVURU ............................................................. 131

1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ .................................... 131

1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI .............................. 133

1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI ...... 134

1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI ............................................................................. 136

1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ ..................................................... 138

1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM ....................................... 144

1.39 DURUŞMA YAPILMASI ............................................................ 145

1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ .............................................. 145

1.41 ESAS İNCELEMESİ .................................................................... 146

1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR .................................................... 147

1.43 PİLOT KARARLAR .................................................................... 147

1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ ............. 149

2 İHLAL NEDENİ SAYILAN CEZA USUL HUKUKU UYGULAMALARI.................................................................................. 151

2.1 İLETİŞİMİN TESPİTİ / MÜFETTİŞ TALEBİ / KANUNA DAYANMAMA .......................................................................... 151

2.2 EL KOYMA TEDBİRİ / USULİ GÜVENCELERE UYMAMA ................................................................................... 153

2.3 EL KOYMA TEDBİRİ / DEVAM ETTİRME / KOŞULLAR / GEREKÇE ................................................................................. 155

2.4 MALVARLIĞI ÜZERİNE EL KOYMA TEDBİRİ / UZUN SÜRE ............................................................................................ 157

2.5 GÜVENCE BEDELİ TEDBİRİ / MAKUL SÜRENİN AŞILMASI ................................................................................... 159

2.6 EL KOYMA TEDBİRİ / ÖZEL HÜKMÜ DEĞERLENDİRMEME .............................................................. 159

2.7 TEKNİK ARAÇLARLA KAYDA ALMA KARARI / MÜDAFİ GÖRÜŞMESİ............................................................... 159

2.8 İNTERNET İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ/ GEREKÇE .................................................................. 161

İçindekiler 13

2.9 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİR KARARI ....................... 161

2.10 İHTİYATİ TEDBİR / KANUNİ DAYANAK GÖSTERİLMEMESİ .................................................................... 161

2.11 İÇ BEDEN MUAYENESİ / CİNSEL ORGANDA ARAMA ..... 163

2.12 GÖZALTINA ALMA / HABER YAPTIRMAMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA............................................................ 164

2.13 KOŞULLARI OLUŞMAKSIZINAVUKATTAN KİMLİK SORMA / POLİS MERKEZİNDE TUTMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................................... 166

2.14 GEÇİCİ KAPATMA KARARI / SÜRELİ YAYINLAR ............. 166

2.15 YAYIN YASAĞI / TBMM SORUŞTURMASI HAKKINDA ................................................................................ 169

2.16 BANKA HESAPLARINA TEDBİR ............................................ 170

2.17 TUTUKLULUK İNCELEMESİ / MAKUL ARALIKLA YAPILMAMASI .......................................................................... 172

2.18 TAHLİYE SONRASI AYNIKONUYLA İLGİLİ BAŞKA SORUŞTURMADA TUTUKLAMA ........................................... 173

2.19 SORUŞTURMA BAŞLADIKTAN UZUN SÜRE SONRA TUTUKLAMA ............................................................................. 176

2.20 TUTUKLULUK SÜRESİ / SUÇ İŞLENEN ÜLKEYE İADE YARGILAMASI........................................................................... 177

2.21 TUTUKLAMA / KUVVETLİ BELİRTİ KOŞULU / SOMUT OLGU ............................................................................ 180

2.22 TUTUKLAMA / YAŞI KÜÇÜK / ÇOCUK .............................. 182

2.23 TUTUKLAMA / KUVVETLİ BELİRTİ NİTELİĞİ TAŞIMAMA ................................................................................ 184

2.24 TUTUKLAMA / KATALOG SUÇ GEREKÇESİ ....................... 186

2.25 TUTUKLAMA / SUÇ UNSURLARINA GÖRE KUVVETLİ BELİRTİ ................................................................... 188

2.26 TUTUKLULUK / AZAMİ SÜREYİ AŞMA ............................... 189

2.27 TUTUKLULUĞUN DEVAMI / GEREKÇE .............................. 191

2.28 TUTUKLULUK İNCELEMESİ / DOSYA ÜZERİNDEN YAPILMASI................................................................................. 193

2.29 TUTUKLAMASONRASI HAKİM ÖNÜNE GEÇ ÇIKARILMA ............................................................................... 195

2.30 ADLİ KONTROL / TUTUKLANMA İÇİN DELİL OLMAYAN KİŞİ ......................................................................... 195

2.31 ADLİ KONTROL / KUVVETLİ BELİRTİ KOŞULU................. 197

2.32 ADLİ KONTROL / GÖZALTI / HAKİM ÖNÜNE ÇIKARILMAMA ......................................................................... 198

2.33 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARI TAZMİN MEKANİZMASI OLMAMASI .................................. 200

2.34 TUTUKLAMA / SOYUT GİZLİ TANIK BEYANININ ESAS ALINMASI ........................................................................ 200

14 İçindekiler

2.35 ADLİ KONTROL / HAGB KARARIYLA BİRLİKTE / KALDIRMA TALEBİ .................................................................. 202

2.36 YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI .................................................. 204

2.37 SORUŞTURMA DOSYASINDAKİ TELEFON GÖRÜŞME KAYITLARININ GİZLİLİĞİNİN KORUNMAYARAK İFŞA OLMASI ............................................................................. 206

2.38 KABAHAT EYLEMLERİNDE GİZLİ SORUŞTURMACI BENZERİ USUL .......................................................................... 208

2.39 SORUŞTURMA YAPILMASI / KADINA KARŞI ŞİDDETİ PROTESTO / DAĞILMAMA NEDENİYLE ............................. 208

2.40 CEZA SORUŞTURMASI BAŞLATILMAMASI / SİLAHLA YARALANMA .......................................................... 209

2.41 TAKİPSİZLİK KARARI / ESAS ALINAN KRİTER / GEREKÇE / ETKİSİZ SORUŞTURMA ...................................... 210

2.42 GÖZALTINDA GÜÇ KULLANIMI SONUCU YARALANMA / ETKİLİ SORUŞTURMA YAPMAMA .......... 214

2.43 TAZYİKLİ SU VE GAZLA ORANTISIZ MÜDAHELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA............................................................ 215

2.44 EKSİK İNCELEME / SUÇ VASFINI DEĞİŞTİRECEK İDDİA .......................................................................................... 216

2.45 CEZA SORUŞTURMASI YAPLMAMASI / ÖĞRETMEN VE OKUL İDARECİLERİNİN ÖĞRENCİYE KÖTÜ MUAMELE İDDİASI .................................................................. 218

2.46 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / ZIRHLI POLİS ARACINDAN TOPLU TAŞIMA ARACINA ATEŞ EDİLMESİ SONUCU YARALANMA İDDİASI ........................ 219

2.47 ETKİSİZ SORUŞTURMA / POLİSE ACİL YARDIM ÇAĞRISINA GEÇ YANIT NEDENİYLE ÖLÜMLE SONUÇLANMA İDDİASI ......................................................... 222

2.48 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / GÖZALTINDA DARP İDDİASI ................................................ 225

2.49 GÖZALTINDA DARP / ETKİLİ SORUŞTURMA / GEREKLİLİKLER ........................................................................ 227

2.50 GÖZALTINDA DARP / ETKİSİZ SORUŞTURMA ................. 229

2.51 ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI / KOLLUK GÖREVLİSİNCE / KÖTÜ MUAMELE İDDİASI...................... 230

2.52 HAKSIZ GÖZALTI / KÖTÜ MUAMELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................................... 231

2.53 USULSÜZ TELEFON DİNLEMESİ / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................................... 232

2.54 SİBER SUÇLAR / MAHİYETİNE UYGUN ARAŞTIRMA EKSİKLİĞİ ................................................................................... 233

2.55 ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI / ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI .......................................................................... 236

İçindekiler 15

2.56 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERCE YARALANMA İDDİASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA / SANIK İFADESİ ALMAMA / ÖNEMLİ TANIĞI DİNLEMEME / DARP RAPORUNU SOYUT DELİL SAYMA / DAİMİ ARAMA KARARI VERMEME .................................................................................. 238

2.57 CİNSEL İSTİSMAR SUÇU / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........... 242

2.58 CEZA İNFAZ KURUMU/ TUTUKLUNUN ÖLÜM OLAYI SÜRECİNDE GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMAMASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA ............................. 244

2.59 CEZA İNFAZ KURUMU / FİZİKSEL ŞİDDET / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................................... 247

2.60 CEZA İNFAZ KURUMU / FİZİKSEL ŞİDDET / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................................... 249

2.61 İNFAZ KURUMU / SAYIM SIRASINDA YARALANMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................ 252

2.62 CEZA İNFAZ KURUMU / MADDE BAĞIMLISI TUTUKLUNUN ÖLÜMÜ / ETKİSİZ SORUŞTURMA ............ 252

2.63 CEZA İNFAZ KURUMU / İNTİHAR MEYDANA GELMESİ / ETKİSİZ SORUŞTURMA ....................................... 252

2.64 CEZA İNFAZ KURUMU / KÖTÜ MUAMELE İDDİASI / ETKİSİZ SORUŞTURMA............................................................ 252

2.65 YOLDAKİ TRAFO / ELEKTRİK AKIMIYLA AĞIR YARALANMA / ETKİSİZ SORUŞTURMA.............................. 253

2.66 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM / KÜÇÜĞE KÖTÜ MUAMELE / ETKİSİZ SORUŞTURMA ........................................................ 255

2.67 GÖZALTINDA YARALAMA / DOĞRUDAN SORUŞTURMA / 4483 SAYILI KANUN/ DİLEKÇENİN İŞLEME KONULMAMASI KARARI / İTİRAZ YOLU ............ 257

2.68 GÖZALTINDA KÖTÜ MUAMELE / 4483 S. KANUNU UYGULAMA ............................................................................... 259

2.69 ÇÜRÜK KAMU BİNASININ YIKILMASI SONUCU ÖLÜM / KUSURLU KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA ETKİLİ SORUŞTURMA YAPILMAMASI ................................. 261

2.70 KİŞİSEL VERİ HASTANE KAYITLARI / HUKUKA AYKIRI ELE GEÇİRME / ETKİSİZ SORUŞTURMA ................ 264

2.71 KÖTÜ MUAMELE / TAKİPSİZLİK KARARI / TARAFSIZ NESNEL ANALİZE DAYANMAMA .................... 266

2.72 DAİMİ ARAMA KARARI YERİNE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ ................................................................. 268

2.73 YENİDEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLME / CEZA DAVASININ DURUMU............................................................. 268

2.74 MÜDAFİ İLE GÖRÜŞEMEMİŞ TUTUKLU HAKKINDA MAHKUMİYET .......................................................................... 270

16 İçindekiler

2.75 MENFAAT ÇATIŞMASI / AYNI MÜDAFİ İLE TEMSİL / KENDİ SEÇTİĞİ MÜDAFİ İLE DİNLENMEME ...................... 272

2.76 HÜKÜMLÜNÜN BİREYSEL BAŞVURU İÇİN AVUKATINA BELGE GÖNDERMESİNİN ENGELLENMESİ ........................................................................ 274

2.77 MÜDAFİİ YARDIMI / AİHM KARARI / YARGILAMANIN YENİLENMESİ ........................................... 277

2.78 MÜDAFİNİN ÇEKİLMESİ VE YENİ ATAMA / SANIĞA BİLDİRİLMEDEN MAHKUMİYET ........................................... 279

2.79 YENİ DURUM / AVUKATA DANIŞMA FIRSATI VERİLMEMESİ............................................................................ 281

2.80 İNFAZ HAKİMLİĞİNDE DURUŞMA TALEBİ / DOSYA ÜZERİNDE KARAR ................................................................... 281

2.81 AĞIR CEZA MAHKEMESİ / DURUŞMADA HAZIR BULUNMA TALEBİ / SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI SURETİYLE KATILIM ................................................................ 283

2.82 İNFAZ HAKİMLİĞİ / DURUŞMADA HAZIR BULUNMA TALEBİ / SES VE GÖRÜNTÜ AKTARIMI SURETİYLE KATILIM ................................................................ 285

2.83 İCRA CEZA MAHKEMESİ / SANIK MÜDAFİİNE DURUŞMA GÜNÜ BİLDİRİLMEMESİ ..................................... 287

2.84 TEKZİP TALEBİ / EKSİK BELGEYİ TAMAMLATMA YERİNE USULDEN RED KARARI VERİLMESİ ...................... 289

2.85 İLETİŞİMİN TESPİTİ TEDBİRİ / VERİLEMEYECEK SUÇ ...... 290

2.86 SUÇUN SUBUTUNA ETKİLİ KONU / DELİL TOPLATMA TALEPLERİNİN REDDİ / MAHKUMİYET KARARI ....................................................................................... 293

2.87 EKSİK İNCELEME / SUÇ VASFINI ETKİLEYECEK SAVUNMA ................................................................................. 295

2.88 DELİLLER / BYLOCK KULANIMI .......................................... 295

2.89 MAHKUMİYETE ESAS BELGELER / SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ ...................................................................... 297

2.90 DELİLLER / KOLLUKTA İŞKENCE ALTINDA ALINAN İFADE .......................................................................................... 300

2.91 DELİLLER / HUKUKA AYKIRI ARAMA ................................ 301

2.92 HUKUKA AYKIRI DELİLE DAYALI MAHKUMİYET ........... 303

2.93 DİJİTAL DELİLLER / DEVLET SIRRI GEREKÇESİYLE İÇERİĞİNİN VERİLMESİ VEYA BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI TALEBİNİN REDDİ ............................................... 303

2.94 DELİLLER / RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ / ÜSTÜN TUTMA GEREKÇESİ .................................................................. 306

2.95 GİZLİ TANIK / SANIĞA SORGULAMA İMKANI TANINMAMASI......................................................................... 306

İçindekiler 17

2.96 DELİLLER / TUTANAKTAKİ KİŞİLERİN TANIK OLARAK DİNLENMEMESİ ...................................................... 308

2.97 TANIK BEYANLARI / ÜSTÜNLÜK TANIMA / NESNELLİK ................................................................................ 310

2.98 OLAYIN TEK DELİLİ OLAN TANIK / DURUŞMADA DİNLENMEMESİ........................................................................ 312

2.99 ADLİ KONTROL /YETERSİZ GEREKÇEYLE DEVAM / MAKUL SÜRE ............................................................................ 314

2.100 TANIKLARIN DURUŞMADA DİNLENMESİ TALEBİ ........... 316

2.101 DURUŞMADA DİNLENMEYEN TANIK / TUTANAKTAKİ İMZASIZ BEYANLARINA GÖRE KARAR ........................................................................................ 318

2.102 BELİRLEYİCİ DELİL TANIK BEYANLARI / TALİMATLA DİNLEME ............................................................ 321

2.103 İDDİANAME TEBLİĞ EDİLMEMİŞ SANIKTAN SAVUNMA ALINMASI ............................................................. 322

2.104 SAVUNMASIALINMAYAN SANIK HAKKINDA MAHKUMİYET .......................................................................... 324

2.105 İSNADIN NİTELİĞİNİN DEĞİŞMESİ / EK SAVUNMA ALINMAMASI ............................................................................ 325

2.106 SÜRE VERİLMEMESİ / ESAS HAKKINDA MÜTALAAYA KARŞI ................................................................ 327

2.107 MÜTALAANIN TEBLİĞ EDİLMEMESİ / ASKERDE OLAN SANIĞA .......................................................................... 329

2.108 MAHKEMENİN KAPATILDIĞININ SANIĞA BİLDİRİLMEMESİ ...................................................................... 331

2.109 HAGB KARARI / SANIĞIN AÇIK KABULÜ KOŞULU ......... 331

2.110 HAGB / NEDEN UYGULANMADIĞININ AÇIKLANMAMASI ................................................................... 332

2.111 HAGB UYGULAMASINDAKİ YAPISAL SORUNLAR........... 334

2.112 SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ VEHAMET / HAGB KARARI VERİLMESİ ................................................................................. 334

2.113 GEREKÇE / ESASLI İDDİALARIN CEVAPLANMAMASI ................................................................ 334

2.114 GEREKÇE / MAĞDURUN YAŞINA İLİŞKİN HATA SAVUNMASININ KARŞILANMAMASI ................................. 336

2.115 GEREKÇE / DELİLLERİ VE BEYANLARI OLAYLARLA İLİŞKİLENDİRMEME................................................................. 336

2.116 DELİLLER / TOPLATMA KARARINA DAYANMA.............. 337

2.117 YETERSİZ GEREKÇEYLE MAHKUMİYET .............................. 339

2.118 DELİL DEĞERLENDİRMESİ VE GEREKÇE ............................ 340

2.119 İLGİSİZ GEREKÇELERLE MAHKUMİYET ............................. 340

2.120 İTİRAZ DİLEKÇESİNİN TEBLİĞ EDİLMEMESİ ..................... 341

18 İçindekiler

2.121 İTİRAZ KANUN YOLU / İŞİN ESASININ İNCELENMEMESİ ..................................................................... 341

2.122 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TEK KİŞİLİK ODA / HUKUKA UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ / TALEP HAKKINDA KARAR VERMEME ............................................. 342

2.123 ZİYARETTEN MEN YASAĞI /MAHPUSUN ŞİKAYET HAKKI / İNFAZ HAKİMİNCE ESASIN İNCELENMEMESİ ..................................................................... 344

2.124 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TEK KİŞİLİK ODA / BAKANLIK YAZISINA DAYANDIĞI GEREKÇESİ / İŞİN ESASINI İNCELEMEME ................................................... 346

2.125 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TUTULMA KOŞULLARI / ESASI İNCELEMEME ............................................................. 348

2.126 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET / TAZİYE İZNİ VERİLMEMESİ / ESASI İNCELEMEME .................................. 350

2.127 İNFAZ KURUMUNA YAZILAN DİLEKÇE / İŞLEME ALINMAMA ŞİKAYETİ / İNFAZ HAKİMİNCE ESASINI İNCELEMEME ............................................................................ 352

2.128 İNFAZ HAKİMİNE ŞİKAYET ŞİKAYET / GÖREVLİ MERCİ GÖSTERİLMEDENGÖREVE DAYALI RET ................ 354

2.129 GEREKÇE / DELİLLER İLE EYLEMLER ARASI İLİŞKİLENDİRME YAPILMAMASI .......................................... 354

2.130 GEREKÇELİ KARAR / ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMAMASI (ŞİKAYET SÜRESİNİN GEÇTİĞİNE DAİR) ..................................................................... 356

2.131 ALKOLMETRE ÖLÇÜMÜ / İDARİ PARA CEZASI / KAN TESTİ TALEBİNİN KARŞILANMAMASI....................... 357

2.132 İDARİ PARA CEZASI / İDARE TUTANAĞININ İSPAT GÜCÜ / AKSİNE SAVUNMALARIN İSPATI ......................... 357

2.133 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZIN REDDİ / GEREKÇEDE ESASLI İDDİANIN KARŞILANMAMAMASI ........................................................... 361

2.134 İDARİ YAPTIRIMA İTİRAZIN REDDİ / GEREKÇEDE ESASLI HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI.......................... 363

2.135 SAVUNMA BEYANLARI DEĞERLENDİRİLMEKSİZİN MAHKUMİYET .......................................................................... 364

2.136 TEFHİM EDİLEN KARARA AYKIRI GEREKÇELİ KARAR ........................................................................................ 366

2.137 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / YETERSİZ GEREKÇEYLE RET ..................................................................... 368

2.138 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇE ............................ 369

2.139 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE RED ............ 370

2.140 İTİRAZ KANUN YOLU / YETERSİZ GEREKÇEYLE KARARIN KALDIRILMASI....................................................... 370

İçindekiler 19

2.141 İTİRAZ İNCELEMESİ / EL KOYMA TEDBİRİNDE ................ 372

2.142 İNFAZ HAKİMLİĞİNE ŞİKAYET / İLGİSİZ GEREKÇEYLE RET ..................................................................... 372

2.143 SANIĞIN SUÇ VEYA CEZAYA ETKİLİ ARAŞTIRMA TALEBİNİN REDİ ....................................................................... 374

2.144 GEREKÇE / SUÇ TARİHİNDE ASKERDE OLDUĞU SAVUNMASININ KARŞILANMAMASI ................................. 375

2.145 İDDİA MAKAMI DELİLLERİNE İLİŞKİN SAVUNMADA GEÇEN HUSUSLAR / ARAŞTIRILIP DAĞERLENDİRİLMEMESİ ....................................................... 377

2.146 GEREKÇE / AÇIK YANIT VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI ....................................... 379

2.147 GEREKÇE / DELİLE (YARALANMA DOKTOR RAPORU) İTİBAR ETMEME NEDENİ AÇIKLANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ ............................ 380

2.148 TOPTAN GEREKÇE / HER SANIK İÇİN AÇIK YANIT VERİLMESİ GEREKEN HUSUSLARIN KARŞILANMAMASI.................................................................. 380

2.149 VEKALET ÜCRETİ / İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZDA ................................................................................... 382

2.150 SÜRELER / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI ................ 383

2.151 KARAR VEREN HAKİMİN İTİRAZI İNCELEYEN HEYETTE YER ALMASI ............................................................ 385

2.152 YENİ BELGELERİN İTİRAZ EDENE TEBLİĞ EDİLMEMEMESİ ........................................................................ 387

2.153 İTİRAZ İNCELEMESİ / GEREKÇELİHAGB KARARI TEBLİĞ EDİLMEDEN YAPILMASI / İLGİSİZ GEREKÇE ...... 388

2.154 İTİRAZ İNCELEMESİ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE VERİLEN KARARA İTİRAZIN REDDİ .................................... 390

2.155 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARI /C. BAŞSAVCILIĞI İTİRAZI / TEBLİĞ EDİLMEDEN KARAR VERİLMESİ .......... 390

2.156 KESİN OLMAYAN KARARIN KESİN OLMAK ÜZERE VERİLMESİ ................................................................................. 392

2.157 YASA YOLUNUN YANLIŞ BİLDİRİLMESİ ............................. 394

2.158 YASA YOLU BAŞVURUSU / DİLEKÇE İÇERİĞİNE AYKIRI DEĞERLENDİRME ...................................................... 396

2.159 İSTİNAF SÜRESİ / KALEM PERSONELİ HATASI / SÜREDEN RET ........................................................................... 396

2.160 İSTİNAF / GEREKÇELİ KARAR TEBLİĞİ YAPILMADAN DOSYANIN GÖNDERİLMESİ VE İSTİNAF İNCELEMESİ YAPILMASI ........................................ 398

2.161 İSTİNAF / YENİ DELİL TOPLANDIĞI HALDE DURUŞMA AÇILMAMASI ....................................................... 400

20 İçindekiler

2.162 İSTİNAF KARARI / CEZA MİKTARININ GEREKÇE YAPILMASI................................................................................. 401

2.163 TEMYİZ SÜREDEN RET / UYAP'TAN GÖNDERME TARİHİ YERİNE HAVALE TARİHİNİN ESAS ALINMASI .................................................................................. 402

2.164 İSTİNAF / SÜRE BAŞLANGICINDA BELİRSİZLİK YARATILMASI ........................................................................... 403

2.165 TEMYİZ NEDENLERİ İÇİN 7 GÜNLÜK EK SÜREYİ BİLDİRMEME ............................................................................. 405

2.166 TEMYİZ / TEFHİM SONRASI VEKALETTE SÜRE BAŞLANGICI .............................................................................. 407

2.167 TEMYİZ SÜRESİNİN HATALI GÖSTERİLMESİ ..................... 408

2.168 TEMYİZ TALEBİNİN İNCELENMEMESİ / SİRAYET BOZMASI .................................................................................... 410

2.169 TEMYİZ / İLGİSİZ GEREKÇEYLE VERİLEN KARARIN ONANMASI ................................................................................ 411

2.170 SÜREDEN RED KARARI TEMYİZİ / İTİRAZLARI İNCELEMEME ............................................................................ 412

2.171 MÜDAFİ VE SANIĞIN AYRI TEMYİZİ / SADECE BİRİNİN İNCELENMESİ ........................................................... 413

2.172 İTİRAZNAME TEBLİĞ EDİLMEDEN İTİRAZIN KABUL EDİLMESİ .................................................................................... 415

2.173 YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİ / AYNI OLAYDA BAŞKA KİŞİLER İÇİN VERİLEN İHLAL KARARINA DAYALI ................................................................. 417

2.174 / MANEVİ TAZMİNAT / HUKUKA AYKIRI GÖZALTI NEDENİYLE ............................................................................... 420

2.175 TAZMİNAT DAVASI / HAKSIZ GÖZALTI NEDENİYLE ..... 421

2.176 TAZMİNAT DAVASI / HAKSIZ - UZUN GÖZALTI NEDENİYLE ............................................................................... 423

2.177 TAZMİNAT DAVASI / İLETİŞİMİN DİNLENMESİ TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME TEDBİRİNİN ÖLÇÜSÜZ UYGULANMASI NEDENİYLE .............................. 425

2.178 TAZMİNAT DAVASI / YAKALAMA VE TAKİPSİZLİK / GÖZALTI ................................................................................. 427

2.179 TAZMİNAT / ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN SUÇTA YAKALAMA VE GÖZALTI....................................................... 429

2.180 TAZMİNAT / TUTUKLULUĞUN DEVAMI KARARI/ TEBLİĞ EDİLMEME / İTİRAZ EDEMEME / TAZMİNAT TALEBİNİN REDDİ .................................................................... 431

2.181 TAZMİNAT / GÖZALTI VE TUTUKLAMA / ÖLÇÜSÜZ UYGULANMASI / MANEVİ TAZMİNATIN AZ OLMASI ....................................................................................... 433

İçindekiler 21

2.182 TAZMİNAT / TUTUKLAMA / SADECE BERAAT GEREKÇESİYLE HÜKÜM ......................................................... 435

2.183 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARI TAZMİN MEKANİZMASI OLMAMASI .................................. 435

2.184 MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI / MAKUL SÜREYİ AŞAN TUTUKLULUK ............................................................... 436

2.185 TAZMİNAT / HAKSIZ YAKALAMA / KAÇAK TANIMINA UYMAYAN KİŞİ ................................................... 437

2.186 TAZMİNAT TALEBİ / ARACINA EL KONULAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ ............................................................................ 440

2.187 TAZMİNAT TALEBİ / BERAAT KARARI / AVUKATA ÖDENEN PARA ......................................................................... 442

2.188 TAZMİNAT DAVASI / ASİLİN MUVAFAKATI / VEKALETNAME ........................................................................ 444

2.189 MAHKUMİYETİNKALKMASI / İNFAZEDİLMİŞ PARA CEZASININ İADE EDİLMEMEMESİ ....................................... 446

2.190 İNFAZIN ERTELENMESİ TALEBİ / GEREKÇE...................... 448

2.191 İNFAZIN ERTELENMESİ / SAĞLIK DURUMU / SÜREÇTE AKSAMA................................................................... 450

2.192 HAGB KARARIYLA VERİLEN MÜSADERE KARARININ İNFAZI ................................................................. 452

2.193 CEZALARIN İNFAZI / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ........... 452

2.194 MAKUL SÜRE / CEZA DAVASI .............................................. 455

2.195 MAKUL SÜRE / POLİSİN ZOR KULLANMASINDA YARALANMA ............................................................................ 456

2.196 MAKUL SÜRE / KARARIN GEÇ YAZILMASI ....................... 457

2.197 BAZI DELİLLERİN TOPLANMASINDAN VAZGEÇİLEREK TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMESİ / NEDENİNİN AÇIKLANMAMASI ............................................ 458

2.198 MAKUL SÜRE / CEZA DAVASI .............................................. 460

2.199 GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI / SUÇ MAĞDURU .......... 461

2.200 MAKUL SÜRE / ÖLÜME SEBEBİYET / ZAMANAŞIMI DÜŞME ........................................................................................ 463

2.201 MAKUL SÜRE / IRZA GEÇME ALIKOYMA TEHDİT / DÜŞME ........................................................................................ 464

2.202 MAKUL SÜRE / GÖZALTINDA DARP SORUŞTURMASINDA ............................................................... 466

2.203 MAKUL SÜRE / GÖZALTINDA İŞKENCEYLE ÖLÜM / CEZA DAVASI ........................................................................... 466

2.204 MAKUL SÜRE / GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI TALEBİNDE ................................................................................ 466

2.205 İHLAL KARARI / GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ / MİLLETVEKİLİ SEÇİLEN KİŞİ................ 466

22 İçindekiler

2.206 AİHM İHLAL KARARI / NEDENİYLE YARGILAMANIN YENİLENMESİ ........................................... 469

2.207 BİREYSEL BAŞVURU İHLAL KARARI /İNFAZIN DURDURULMAMASI ............................................................... 472

2.208 AİHM İHLAL KARARI / KAPSAMINA UYGUN YARGILAMA YAPMAMA ........................................................ 474

2.209 İHLAL KARARI GEREĞİNİN TAM YERİNE GETİRİLMEMESİ ........................................................................ 476

2.210 İHLAL KARARI GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMEYEREK YARGILAMANIN YENİLENMESİ TALEBİNİN REDDİ .................................................................... 478

3 İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ CEZA HUKUKU UYGULAMALARI.................................................................................. 481

3.1 YAĞMA SUÇU / HUKUKİ İLİŞKİ İDDİASI ............................ 481

3.2 SANIĞIN MAĞDURUN YAŞINA İLİŞKİN HATASI .............. 483

3.3 MEŞRU SAVUNMA / KOŞULLARIN ORTAYA KONMAMASI............................................................................. 485

3.4 GAZETE KÖŞE YAZISI / İFTİRA SUÇUNDAN CEZALANDIRMA...................................................................... 485

3.5 HAKARET SUÇU / GAZETECİ MAHKUMİYET / YAPILAN HABER ...................................................................... 488

3.6 HAKARET SUÇU / MAHKUMİYET / İNTERNET PAYLAŞIMI................................................................................. 490

3.7 HAKARET SUÇU MAHKUMİYET / SİYASETÇİYE YÖNELİK İNTERNET PAYLAŞIMI .......................................... 491

3.8 HAKARET SUÇU MAHKUMİYET / CEP TELEFONU MESAJI ........................................................................................ 494

3.9 HAKARET SUÇU HAGB / DAVALININ DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR ............................................... 495

3.10 HAKARET SUÇU HAGB / DAVALI VEKİLİNİN CEVAP DİLEKÇESİ .................................................................................. 498

3.11 HAKARET MAHKUMİYET / SOSYAL MEDYA HABERİNE YORUM .................................................................. 500

3.12 HAKARET MAHKUMİYET / İTİRAZ DİLEKÇESİNDEKİ BEYANLAR ................................................................................. 502

3.13 HAKARET MAHKUMİYET / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI................................................................................. 504

3.14 HAKARET MAHKUMİYET / SORUŞTURMA DOSYASINA SUNULAN DİLEKÇE ......................................... 506

3.15 HAKARET MAHKUMİYET / AVUKATIN DURUŞMADA, MÜTALAASINI AÇIKLAYAN SAVCIYA YÖNELİK SÖZLERİ.................................................. 507

İçindekiler 23

3.16 GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU / SÜBUT DEĞERLENDİRMESİ .................................................... 509

3.17 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA BULAŞAN ÜRÜN İTHALİ / SUÇ VE CEZADA KANUNİLİK ................. 510

3.18 TAKSİRLE ÖLÜM VE YARALANMA / YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ GÖZETİLMEKSİZİN KUSUR BELİRLEMESİ YAPILMASI ....................................................... 512

3.19 TAKSİRLE ÖLÜM / KASITLI EYLEM İDDİASINI DEĞERLENDİRMEME .............................................................. 515

3.20 GÖZALTINDA İŞKENCE / ÖLÜM / CEZA DAVASI / ETKİSİZ SONUÇ......................................................................... 515

3.21 TREN KAZASI ÖLÜM / CEZA DAVASI / ZAMANAŞIMIYLA SONUÇLANMA ...................................... 515

3.22 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ / SUBUTUN UNSURLARA GÖRE ORTAYA KONMAMASI ................................................ 515

3.23 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ / ÖNCEKİ MAHKUMİYETİN DEĞERLENDİRMEYEESAS ALINMASI .................................................................................. 518

3.24 TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇU / KORUMA TEDBİRİ OLARAK VERİLMİŞ TOPLATMA KARARINA DAYANILMAK SURETİYLE MAHKUMİYET......................... 520

3.25 TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ OLMA SUÇU / TERÖR ÖRGÜTÜ UNSURU .................................................................... 520

3.26 ÖRGÜT KAVRAMI / TERÖR SUÇLUSU / TERÖR SUÇU .... 521

3.27 TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ SUÇU / BYLOCK KULLANIMI ............................................................................... 521

3.28 KANUNA AYKIRI TOPLANTIYA KIŞKIRTMA SUÇU .......... 521

3.29 SPORDA ŞİDDETİ TEŞVİK / İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ ......................................................................................... 523

3.30 ÖRGÜTE ÜYE OLMAYAN ANCAK ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ ..................................................................... 525

3.31 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / SEÇİM YASAKLARI KAPSAMI .................................................................................... 526

3.32 İNTERNET ERİŞİMİN ENGELLENMESİ / ONAYLAMA / İTİRAZIN REDDİ .................................................................... 529

3.33 İNTERNET İÇERİĞİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ / KOŞULLARI ................................................................................ 530

3.34 UNUTULMA HAKKI / ESKİ HABERE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TALEBİNİN REDDİ ..................................... 532

3.35 SÜRELİ YAYININ GEÇİCİ KAPATILMASI KARARI ............. 535

3.36 KOLLUK GÖREVLİSİNCE KÜÇÜĞÜN YARALANMASI SUÇU ........................................................................................... 535

3.37 SUÇUN İŞLENİŞİNDEKİ VEHAMET / ALT SINIRDAN CEZA / PARAYA ÇEVİRME / HAGB ..................................... 538

24 İçindekiler

3.38 HAKSIZ REKABET SUÇU / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI................................................................................. 541

3.39 ZOR KULLANMA YETKİSİNİN AŞILMASI / YARALAMA / ETKİSİZ CEZA ................................................. 543

3.40 MÜSADERE / KANUNİ DAYANAK / ZARARIN TAZMİNİ ..................................................................................... 545

3.41 KAİM DEĞERİN MÜSADERESİ / KANUNİLİK .................... 546

3.42 MÜSADERE / SUÇTA KULLANILMA .................................... 549

3.43 MÜSADERE / MÜZEYE TESLİM / KANUNİLİK .................. 550

3.44 MÜSADERE / ÜÇÜNCÜ KİŞİYE AİT ARAÇ .......................... 552

3.45 MÜSADERE / KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA / SİLAHIN MÜLKİYETİNİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ ............ 553

3.46 MESLEKTEN ÇIKARILMA / RUHSATI İPTAL EDİLEN SİLAH .......................................................................................... 556

3.47 KİŞİSEL VERİLERİ ELE GEÇİRME SUÇU / SUÇ KASTI ........ 558

3.48 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / MÜLK SAHİBİ OLMAYA DAYALI RED ............................................................ 560

3.49 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / OTOYOLDAN HATALI GEÇİŞ / İDARE KUSURU ......................................... 563

3.50 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / KİŞİLERE RAHATSIZLIK VERME ............................................................. 564

3.51 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ ............................................................................ 566

3.52 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / OTURMA EYLEMİ / EMRE AYKIRI DAVRANIŞ .................................................... 568

3.53 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / BAHİS OYNAMA / KARİNEYE DAYALI RET .......................................................... 570

3.54 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ / İZİNSİZ AFİŞ ASMA ..... 572

3.55 İZİNSİZ DÖVİZ SOKMAYA TEŞEBBÜS / İDARİ PARA CEZASI ........................................................................................ 574

3.56 İDARİ PARA CEZASININ İPTALİ / LEHE KANUN DEĞİŞİKLİĞİ............................................................................... 576

3.57 KİRALANMIŞ ARAÇ / MALİKE İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZIN REDDİ........................................................................ 578

3.58 İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI ................................................................................ 579

3.59 BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI .......................... 580

3.60 İDARİ PARA CEZASI / İŞLETME BELGESİZ SEYAHAT ACENTALIĞI / İTİRAZ İNCELEMESİ .................................... 580

3.61 BİLDİRİ DAĞITMA VE BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ............................................................................... 580

İçindekiler 25

3.62 FUHUŞ İÇİN MÜŞTERİ BEKLEME / İDARİ PARA CEZASI/ İTİRAZ İNCELEMESİ ................................................ 580

3.63 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA (COVİT 19 TEDBİRİ) UYMAMA / İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ............................................................................... 581

3.64 GECELEYİN ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI / İDARİ PARA CEZASI / İTİRAZ İNCELEMESİ ............................................... 581

3.65 İDARİ PARA CEZASI / EYLEMİN KABAHAT OLMAKTAN ÇIKMASI ............................................................. 581

3.66 İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ/ AZAMİ YÜK AĞIRLIĞININ AŞILMASI ......................................................... 582

3.67 KANUNA DAYANMAYAN YÖNETMELİK HÜKMÜNE DAYALI KARAR ........................................................................ 584

3.68 AYNI YERLEŞKEDE TUTUKLU EŞLER/ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖRÜŞME / ŞİKAYETİN REDDİ ........................... 586

3.69 ŞARTLA TAHLİYENİN GERİ ALINAMAYACAĞI LEHE HÜKMÜ / MAHSUP TALEBİ ................................................... 588

3.70 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KİTAP ALINMASI TALEBİNİN REDDİ .................................................................... 589

3.71 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARI GEREKÇE / MEKTUPLARIN İADESİ TALEBİ ............................................. 591

3.72 İNFAZ HAKİMİ KARARI / SİGARASIZ ODA ŞİKAYETİ ..... 592

3.73 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ASGARİ KİŞİSEL ZEMİN ALAN ŞİKAYETİ ........................................................................ 592

3.74 İNFAZ HAKİMİ KARARI /YABANCI DİLDE YAZILMIŞ DERGİ TEMİNİ ŞİKAYETİ......................................................... 593

3.75 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KUR'AN-I KERİM MEALİ ALINMASI TALEBİ .................................................................... 593

3.76 İNFAZ HAKİMİ KARARI / SÜRELİ YAYIN TESLİMLERİNDE AKSAMA ŞİKAYETİ ................................... 593

3.77 İNFAZ HAKİMİ KARARI / YERLİ BAZI DERGİLERİN TEMİNİ TALEBİ / ŞİKAYETİN REDDİ .................................... 594

3.78 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ÜÇ KİŞİLİK ZİYARETÇİ LİSTESİ OLUŞTURMA TALEBİ ................................................ 594

3.79 İNFAZ HAKİMİ KARARI / KAPALI GÖRÜŞ SES KAYDI / ŞİKAYETİN REDDİ ................................................................. 594

3.80 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ENGELLİ ÇOCUĞUYLA AÇIK GÖRÜŞ TALEBİ ............................................................... 594

3.81 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TUTUKLU EŞLERİN GÖRÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ .................................................... 595

3.82 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AYNI YERLEŞKEDEKİ FARKLI CEZA İNFAZ KURUMU / EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ ............................. 595

26 İçindekiler

3.83 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FARKLI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN EŞLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ .......................................................................... 595

3.84 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TELEFONLA GÖRÜŞME GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ................................................... 596

3.85 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ZİYARETÇİ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ.................................................................. 596

3.86 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ZİYARETTEN MEN YASAĞI / KALDIRILMASI TALEBİ ........................................ 596

3.87 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUBUN KISMEN KARALANARAK VERİLMESİ .................................................. 596

3.88 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUPLARIN UYAP'A KAYDI ŞİKAYETİ ....................................................................... 597

3.89 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DÖKÜMANIN SAKINCALI BULUNMASI .............................................................................. 597

3.90 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AVUKATLA GÖRÜŞME TALEBİ ........................................................................................ 597

3.91 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FAKSIN KISMEN SAKINCALI BULUNMASI ........................................................ 598

3.92 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÖNDERİLECEK MEKTUBA EL KONULMASI .................................................... 598

3.93 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AVUKATIN GÖNDERDİĞİ MEKTUP...................................................................................... 598

3.94 İNFAZ HAKİMİ KARARI / FARKLI CEZA İNFAZ KURUMLARINDAKİ EŞLERİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ ....................................................... 598

3.95 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AİHM'E GÖNDERİLMEK İSTENEN BELGELER ................................................................. 599

3.96 İNFAZ HAKİMİ KARARI / TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ DİLEKÇELERİNİN KİŞİSEL VERİLERLE GÖNDERİLMESİ ........................................................................ 599

3.97 İNFAZ HAKİMİ KARARI / AÇLIK GREVİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK ............................................................. 599

3.98 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÜNLÜKTEKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI....................................................................... 600

3.99 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÖNDERİLEN MEKTUPTAKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI ..................... 600

3.100 İNFAZ HAKİMİ KARARI / GÜL DESENLİ KAĞIT / DİSİPLİN CEZASI....................................................................... 600

3.101 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DİLEKÇELERİN DENETLENMESİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ / ŞİKAYETİN REDDİ .................................................................... 601

3.102 İNFAZ HAKİMİ KARARI / ESKİ KIYAFETLERİN KURUMA ALINMAMASI / ŞİKAYETİN REDDİ ................... 601

İçindekiler 27

3.103 İNFAZ HAKİMİKARARI / DAĞITILMAMIŞ DÖKÜMAN / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI / ŞİKAYETİN REDDİ .......................................................................................... 601

3.104 İNFAZ HAKİMİKARARI / TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME YASAĞI ŞİKAYETİ ......................................... 602

3.105 İNFAZ HAKİMİ KARARI / MEKTUP EKİNDEKİ ŞİİRLERİN ALIKONMAS .......................................................... 602

3.106 İNFAZ HAKİMİ KARARI / DÖKÜMANIN ALINMASI / ŞİKAYETİN REDDİ .................................................................... 602

3.107 İNFAZ HAKİMİ KARARI / BAZI FOTOĞRAFLARIN TESLİM EDİLMEMESİ ............................................................... 602

4 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR ................................................................ 605

4.1 BU BÖLÜM HAKKINDA........................................................... 605

4.2 KADINA KARŞI ŞİDDETİ PROTESTO / TOPLANAN GRUBA MÜDAHALE / KANUNİLİK KOŞULU .................... 605

4.3 TAKSİM MEYDANI / 1 MAYIS ETKİNLİĞİNE MÜDAHALE ............................................................................... 607

4.4 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ ................ 611

4.5 AMELİYAT OLAN HASTA / AZARLANMA AŞAĞILANMA İDDİALARI / ÖN SORUŞTURMADA YETERSİZLİK .............................................................................. 611

4.6 OTURMA EYLEMİ NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI/ EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI ............................................ 613

4.7 BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLARI .......................... 615

4.8 İDARİ PARA CEZASI / DAYANAKLARININ GÖSTERİLMEMESİ .................................................................... 617

4.9 BİLDİRİ DAĞITMA VE BASIN AÇIKLAMASI NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI / EMRE AYKIRILIK / KOŞULLLARI .......................................................................... 619

4.10 FUHUŞ İÇİN MÜŞTERİ BEKLEME / İDARİ PARA CEZASI ........................................................................................ 622

4.11 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA (COVİT 19 TEDBİRİ) UYMAMA / İDARİ PARA CEZASI .......................................... 623

4.12 GECELEYİN ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞI / İDARİ PARA CEZASI ........................................................................................ 625

4.13 İDARİ PARA CEZASI / SEÇİM YASAKLARI KAPSAMI....... 627

4.14 İDARİ PARA CEZASI/ MÜLK SAHİBİ OLMAYA DAYANMASI ............................................................................. 627

4.15 İDARİ PARA CEZASI / KİŞİLERE RAHATSIZLIK VERME ........................................................................................ 627

28 İçindekiler

4.16 İDARİ PARA CEZASI / OTURMA EYLEMİ / EMRE AYKIRI DAVRANIŞ ................................................................... 627

4.17 İZİNSİZ AFİŞ ASMA NEDENİYLE İDARİ PARA CEZASI VERİLMESİ ................................................................................. 628

4.18 ALKOLMETRE ÖLÇÜMÜNE İTİRAZ AMAÇLI / KAN TESTİ TALEBİNİN KARŞILANMAMASI ................................ 628

4.19 HAKSIZ GÖZALTI / KÖTÜ MUAMELE ................................. 630

4.20 BASIN MENSUBU / KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALMA / EŞİK AŞIMI ................................................................. 632

4.21 ASGARİ EŞİK AŞILARAK GÖZALTINA ALMA .................... 634

4.22 KOLLUK GÖREVLİSİNCE İÇ BEDEN MUYENESİNE TABİ TUTULMA......................................................................... 634

4.23 OLAYA MÜDAHALE / KONTROLSÜZ ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI / ÖLÜME SEBEP OLMA .................................... 634

4.24 GÖZALTINDA ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMI / KÖTÜ MUAMELE .................................................................................. 634

4.25 ADLİ İŞLEM OLMAKSIZIN / KARAKOLA ÇAĞIRMA / KARAKOLDA TUTMA.............................................................. 635

4.26 KOŞULLARI OLUŞMAKSIZINAVUKATTAN KİMLİK SORMA / POLİS MERKEZİNDE TUTMA ............................... 636

4.27 GÖZALTINDA İŞKENCE / ÖLÜM .......................................... 638

4.28 TAZYİKLİ SU VE GAZLA ORANTISIZ MÜDAHELE ............ 640

4.29 TAZMİNAT KOMİSYONU / MAKUL SÜRE / DÜŞÜK TAZMİNAT ................................................................................. 642

4.30 CEZA İNFAZ KURUMU / SİGARA İÇİLMEYEN ODA TALEBİ ........................................................................................ 644

4.31 CEZA İNFAZ KURUMU / ASGARİ KİŞİSEL ZEMİN ALAN İSTEĞİ ............................................................................. 646

4.32 CEZA İNFAZ KURUMU / TEK KOLU OLMAYAN MAHKUMUN ÖZ BAKIM İHTİYAÇLARI .............................. 648

4.33 CEZA İNFAZ KURUMU / YABANCI DİLDE YAZILMIŞ DERGİ TALEBİ ........................................................................... 650

4.34 CEZA İNFAZ KURUMU / KUR'AN-I KERİM MEALİ ALINMASI TALEBİ .................................................................... 652

4.35 CEZA İNFAZ KURUMU / SÜRELİ YAYIN TESLİMLERİNDE AKSAMA ..................................................... 654

4.36 CEZA İNFAZ KURUMU / YERLİ BAZI DERGİLERİN TEMİNİ TALEBİ ......................................................................... 655

4.37 CEZA İNFAZ KURUMU / ÜÇ KİŞİLİK ZİYARETÇİ LİSTESİ OLUŞTURMA TALEBİ ................................................ 657

4.38 CEZA İNFAZ KURUMU / KAPALI GÖRÜŞ SES KAYDI ...... 659

4.39 CEZA İNFAZ KURUMU / ENGELLİ ÇOCUĞUYLA AÇIK GÖRÜŞ TALEBİ ............................................................... 662

İçindekiler 29

4.40 CEZA İNFAZ KURUMU / TUTUKLU EŞLERİN GÖRÜŞTÜRÜLMESİ TALEBİ .................................................... 663

4.41 AYNI YERLEŞKEDEKİ FARKLI CEZA İNFAZ KURUMU / EŞİ VE KÜÇÜK ÇOCUĞUYLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ ........................................................................................ 665

4.42 HÜKÜMLÜNÜN ÜVEY BABA İLE GÖRÜŞME TALEBİNİN REDDİ .................................................................... 666

4.43 AYNI YERLEŞKEDE TUTUKLU EŞLER/ ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GÖRÜŞTÜRMEME ................................................... 667

4.44 FARKLI CEZA İNFAZ KURUMUNDA BULUNAN EŞLERİN TELEFON GÖRÜŞMELERİ ....................................... 667

4.45 CEZA İNFAZ KURUMU /GÖRÜŞME GÜNÜ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ ................................................................ 668

4.46 CEZA İNFAZ KURUMU / ZİYARETÇİ LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ.................................................................. 670

4.47 CEZA İNFAZ KURUMU / HASTA BABASINI ZİYARET / TELEFONLA GÖRÜŞME / SONRASI CENAZE VE TAZİYE KABULÜ TALEPLERİ ................................................. 672

4.48 CEZA İNFAZ KURUMU / KARDEŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILMA İSTEĞİ .................................................. 674

4.49 CEZA İNFAZ KURUMU / ZİYARETTEN MEN YASAĞI ...... 675

4.50 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUBUN KISMEN KARALANARAK VERİLMESİ .................................................. 677

4.51 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUPLARIN UYAP'A KAYDI ......................................................................................... 679

4.52 CEZA İNFAZ KURUMU / DÖKÜMANIN SAKINCALI BULUNMASI .............................................................................. 681

4.53 CEZA İNFAZ KURUMU / AVUKATLA GÖRÜŞME TALEBİ ........................................................................................ 683

4.54 CEZA İNFAZ KURUMU / FAKSIN KISMEN SAKINCALI BULUNMASI ........................................................ 685

4.55 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖNDERİLECEK MEKTUBA EL KONULMASI ........................................................................ 686

4.56 CEZA İNFAZ KURUMU / AVUKATIN GÖNDERDİĞİ MEKTUP...................................................................................... 688

4.57 FARKLI CEZA İNFAZ KURUMLARI / EŞLERİN TELEFONLA GÖRÜŞTÜRÜLME TALEBİ ............................... 690

4.58 CEZA İNFAZ KURUMU / AİHM'NE GÖNDERİLMEK İSTENEN BELGELER ................................................................. 692

4.59 CEZA İNFAZ KURUMU / TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ DİLEKÇELERİNİN KİŞİSEL VERİLERLE GÖNDERİLMESİ ........................................................................ 694

4.60 CEZA İNFAZ KURUMU / AÇLIK GREVİ / DİSİPLİN CEZASI / KANUNİLİK ............................................................. 697

30 İçindekiler

4.61 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜNLÜKTEKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI....................................................................... 698

4.62 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖNDERİLEN MEKTUPTAKİ İFADELER / DİSİPLİN CEZASI ..................... 700

4.63 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜL DESENLİ KAĞIT / DİSİPLİN CEZASI....................................................................... 702

4.64 CEZA İNFAZ KURUMU /DİLEKÇELERİN DENETLENMESİ / DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ............... 703

4.65 CEZA İNFAZ KURUMU / DAĞITILMAMIŞ DÖKÜMAN / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI............................... 705

4.66 CEZA İNFAZ KURUMU / GÜLEN YÜZ RESİMLİ TİŞÖRT / HÜCRE DİSİPLİN CEZASI ...................................... 707

4.67 CEZA İNFAZ KURUMU / TELEFONLA GÖRÜŞTÜRME YASAĞI ....................................................................................... 709

4.68 ÖLÜMCÜL HASTALIK / İNFAZIN ERTELENMESİ / ATK RAPORUNDA GECİKME ................................................. 710

4.69 DOĞUM YAPAN HÜKÜMLÜ / UYGUN ORTAM VE TEDBİRLER ................................................................................. 713

4.70 İNFAZ KURUMU / SAYIM SIRASINDA YARALANMA ...... 713

4.71 CEZA İNFAZ KURUMU / HASTANEYE SEVKTE GECİKME / ÖNLEMLER .......................................................... 715

4.72 CEZA İNFAZ KURUMU / GÖREVLİNİN FİZİKSEL ŞİDDETİ ....................................................................................... 716

4.73 CEZA İNFAZ KURUMU / MADDE BAĞIMLISI TUTUKLUNUN ÖLÜMÜ .......................................................... 716

4.74 CEZA İNFAZ KURUMU / İNTİHAR MEYDANA GELMESİ ..................................................................................... 719

4.75 CEZA İNFAZ KURUMU / KÖTÜ MUAMELE........................ 721

4.76 CEZA İNFAZ KURUMU / ESKİ KIYAFETLERİN KURUMA ALINMAMASI ......................................................... 724

4.77 CEZA İNFAZ KURUMU / MEKTUP EKİNDEKİ ŞİİRLERİN ALIKONULMASI .................................................... 726

4.78 CEZA İNFAZ KURUMU / DÖKÜMANIN ALINMASI ......... 727

4.79 CEZA İNFAZ KURUMU / BAZI FOTOĞRAFLARIN TESLİM EDİLMEMESİ ............................................................... 729

4.80 TREN KAZASI ÖLÜM / GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAMA ................................................................................... 730

4.81 ÇOCUK YUVASINA YERLEŞTİRİLEN ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ / TEDBİRLERİ ALMAMA ......................................... 733

4.82 İNFAZ HAKİMLİĞİ KARARININ İCRA EDİLMEMESİ ......... 735

5 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ ........................................ 737

İçindekiler 31

5.1 HAGB KARARIYLA VERİLEN MÜSADERE KARARININ İNFAZI ................................................................. 737

5.2 ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİR KARARI ....................... 741

5.3 HUKUKA AYKIRI ADLİ KONTROL TEDBİRİ / ZARARIN TAZMİNİ MEKANİZMASININ OLMAMASI ...... 746

5.4 HAGB UYGULAMASINDAKİ YAPISAL SORUNLAR........... 748

5.5 ÖRGÜTE ÜYE OLMAYAN ANCAK ÖRGÜT ADINA SUÇ İŞLEYEN KİŞİ ..................................................................... 752

5.6 REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN / YERİNDE İNCELEME ................................................................ 756

KAYNAKLAR ................................................................................................. 759

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.