Demokrasi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Oktay UYGUN
ISBN: 9786257773393
Stok Durumu: Stokta var
31,50 TL 35,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Oktay UYGUN
Baskı Tarihi 2020/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

Demokrasi günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşmış ve en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmüştür. Bu durum, demokratik rejimin niteliği hakkında görüş birliğinin oluştuğu anlamına gelmiyor. Dünya ülkelerinin yarıdan fazlası demokrasi ile yönetiliyor olsa da, "demokrasi nedir?" sorusu hala sorulmakta ve tatmin edici bir yanıt beklemektedir. Bu çalışmada demokrasi tarihsel, siyasal ve felsefi boyutları ile ele alınmıştır. Kitabın ilk bölümünde, günümüzden 2.500 yıl önce eski Yunan sitelerinde kurulan "doğrudan demokrasiler" inceleniyor. İkinci bölümde, demokrasinin modern çağda "temsili demokrasi" olarak yeniden ortaya çıkış süreci ele alınıyor. Üçüncü bölümde demokratik elitizm, katılımcı demokrasi, çoğunluk demokrasisi, konsensüs demokrasisi gibi günümüzde demokrasiyi açıklamayı amaçlayan kuram ya da modeller karşılaştırılarak Türkiye için hangi modelin uygun veya elverişli olduğu tartışılıyor. Dördüncü bölümde, demokrasinin nasıl bir felsefi temel üzerine inşa edilebileceği konusu ele alınıyor. Doğaya egemen olan yasalar gibi, toplum düzeninin de evrensel bazı yasaları bulunduğu ve bu anlamda uyulması gereken mutlak siyasal doğruların varolduğu görüşü, siyasal sonuçları açısından değerlendiriliyor. Beşinci ve son bölüm, demokrasinin en iyi yönetim biçimi olduğu yönündeki yaygın kanaatin sorgulanmasına ve demokrasinin liberal, cumhuriyetçi, müzakereci yorumlarına ayrılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   Birinci Bölüm
   Antik Demokrasi
   I. ANTİK DEMOKRASİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE SİYASAL KURUMLARI
   A. Eski Yunan'da Site Düzeni ve Atina Sitesi
   B. Atina Demokrasisinin Kurumları
   II. ATİNA DEMOKRASİSİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ KOŞULLAR
   A. Demokrasinin Ölçeği
   B. Özgürlük Anlayışı
   C. Yurttaşlık Bilinci
   D. Kölelik Konusu
   III. DEĞERLENDİRME: ATİNA DEMOKRASİSİ GERÇEKTE NEYDİ?
   A. Muhaliflerine ve Taraftarlarına Göre Atina Demokrasisi
   B. Amatör Siyaset
   C. Demokrat Anlayış
   D. İktidarın Sınırı


    İkinci Bölüm
    Antik Demokrasiden
    Modern Demokrasiye
    Geçiş
    I. MODERN ÇAĞ'DA DEMOKRASİNİN YENİDEN DOĞUŞU
    II. MODERN DEMOKRASİYİ BİÇİMLENDİREN ETKENLER
    A. Cumhuriyetçi Gelenek
    B. Kuvvetler Ayrılığı
    C. Siyasal Temsil
    D. Liberalizm
    E. Doğal Haklar Kuramı
    F. Laiklik
    III. MODERN ÇAĞ'DA ANTİK DÜŞ: J. J. ROUSSEAU'NUN TOPLUM SÖZLEŞMESİ
    A. Genel İrade: Yanılmaz Bir İçgüdü
    B. Yasa Anlayışı: Toplum Düzeninin Doğal Gerekleri
    C. Çoğunluğun Despotizmi Tehlikesi
    D. Toplum Sözleşmesi ve Radikal Demokrasi
    E. Kuvvetler Birliği mi? Kuvvetler Ayrılığı mı?
    F. Yönetim Biçimleri
    G. Doğal Haklar Kuramı Üzerine
    H. Toplum Sözleşmesi'nin Ulus Devlete Uygulanabilirliği


     Üçüncü Bölüm
     Modern Demokrasi
     I. İktidarın Doğrudan Kullanımından İktidarın Denetlenmesine
     A. Modern Çağ'ın İlk Demokrasi Kuramları
     B. Demokratik Elitizm ve Katılımcı Demokrasi Kuramları
     C. Siyasal Katılımın Arttırılması Sorunu
     II. Çeşitlilik, Çoğulculuk, Çatışma: Ulus Devlet
     A. Yeni Bir Toplum, Yeni Bir Siyaset Anlayışı
     B. Demokrasinin Çoğunluk ve Konsensüs Modelleri
     C. Demokrasi Modelleri ve Sosyal Yapı
     III. Demokrasi Modelleri ve Türkiye
     A. Türkiye'nin Demokrasi Serüveni
     B. Türkiye'de Çoğulcu Demokrasi ve Hukuk Devleti İlkesi
     C. Konsensüs Demokrasisi ve Türkiye


      Dördüncü Bölüm
      Demokratik Anlayışın Epistemolojik Temeli
      I. İDEAL BİR DEVLET DÜZENİ ARAYIŞI
      II. MUTLAK SİYASAL DOĞRU NEDİR?
      III. SİYASAL DOĞRULAR: İKİ FARKLI YAKLAŞIM
      A. Yansımacı Görüşler
      B. Uyuşmacı Görüşler
      IV. DEMOKRATİK ANLAYIŞ VE MUTLAK DOĞRU


       Beşinci Bölüm
       Demokrasinin Haklılaştırılması
       I. DEMOKRASİ NASIL HAKLILAŞTIRILABİLİR?
       II. DEMOKRASİNİN AHLAKİ TEMELİ
       A. Ahlaki Özerklik
       B. Doğal Eşitlik İlkesi
       C. Bireysel Kendi Kaderini Tayin Hakkı
       D. Demokrasi - İnsan Hakları İlişkisi
       III. Demokrasinin Rasyonel Temeli
       A. Bireysel Çıkarların Belirlenmesi
       B. Bireysel Çıkarların Gerçekleştirilmesi
       C. Bireysel Çıkar - Kamu Yararı Ayrımı
       D. Demokratik Süreç ve Kamu Yararı
       E. Kamu Yararı, Uzmanlaşma ve Elit Yönetimi
       F. Anarşizmin Demokrasiye Yönelik Eleştirileri


        KAYNAKLAR

        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
        İlgili Yayınlar