Dijital Ekonomi Hukuku Kapsamında Yeni İş Modellerinin ve Teknolojilerin Ticaret ve Rekabet Hukuku Boyutu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Hamdi PINAR
ISBN: 9786050508925
170,00 TL 200,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hamdi PINAR
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 297

Münih LMU ve Max-Planck-Institut bünyesinde başlayan süreçte yüksek lisans tez danışmanı ve devamındaki doktora sürecinde Doktor vater (doktora tez danışmanı) olarak akademik hayatımda çok büyük katkısı olan ve

maalesef 06 Nisan 2021’de kaybettiğimiz hocam Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Gerhard Schricker’in hatırasına ithâf edilmiştir

Dijital dönüşüm dijital ekonomiyi, dijital ekonominin gelişmesi de yeni hukuki meseleleri ve tartışmaları ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmayla ticaret ve rekabet hukuku boyutuyla dijital ekonominin yeni iş modelleri ve teknolojileri

bir konsept altında incelenerek, yeni bir alan olarak “Dijital Ekonomi Hukuku”

inşâsı hedeflenmiştir. Ekonominin, teknolojinin ve hukukun kesiştiği bir alanda

öncelikle farklı alanların kavram ve kurumlarına hâkim olmak, sistematik bütünlüğü sağlamak, konuları birbiriyle ilişkilendirerek doğru sonuçlara ulaşabilmek

zor ve yorucu bir süreci gerektirmiştir. Verilen emeğin sonunda en azından kendi

iç dünyamda başarabildiğime inanmış olmak sürecin geride kalan tüm zorluklarını unutturmaya yetmiştir. Dijital çağın Türkiye’si için yeni ve hızla gelişen bir

alan olan dijital ekonominin hukuki zeminini sağlam temeller üzerine inşâ etmek

amacıyla atılan bu adım herkesin yararınadır.

Uzun ve yorucu bir süreçte gördüğüm desteklerin hakkını ödeyemem. En

azından kısaca bir teşekkür edebilmek hissettiğim duyguların bir işareti olabilir.

Bilkent’te akademik hayatımın başlamasında emeği geçen ve bu süreçte teşviki

olan Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar ve ticaret kürsüsü başkanımız Prof. Dr.

Zühtü Aytaç başta olmak üzere tüm hoca ve asistan arkadaşlarıma minnettarım.

Akademik çalışmalarımda bir laboratuvar ortamı olarak gördüğüm Magna

Hukuk Ofisi ve buradaki çalışma grubunu da anmak isterim. Öğrencilik yıllarından gelen dostluğumuzu profesyonel hayata taşıdığımız Doç. Dr. Süleyman

Yılmaz’a bu süreçteki destekleri için teşekkür ederim. Bu eserin ortaya çıkmasında öğrenciliklerinden beri tanıdığım ve bu çalışmanın asistanlığını yaparak gece

gündüz demeden her türlü yardıma koşan Av. Selen Ademoğlu ile Stj. Av. Büşra

Yanar’ın hakkını ödeyemem.

Bu yorucu süreci başarıyla tamamlamanın arka planında en büyük zahmeti

ise ailemiz çekmektedir. Bu süreçte en büyük manevi desteğim olan başta sevgili

hanımım Selma’ya ve çocuklarım Rana, Mehmet, Hale ve Yade’me can-ı gönülden ne kadar müteşekkir olduğumu tarif dahi edemem.

Kitabın basımını çok hızlı bir şekilde gerçekleştiren Yetkin Yayınevi’nin sahibi Muharrem Başer Bey’e ve kitabın basılmasında emeği geçen tüm çalışanlarına da teşekkür ederim.

Mayıs 2021

ÖNSÖZ.......................................................................................................vii

İÇİNDEKİLER............................................................................................ix

KISALTMALAR......................................................................................xvii

GİRİŞ - YENİ BİR KONSEPT OLARAK DİJİTAL

EKONOMİ HUKUKU ................................................................................. 1

BİRİNCİ BÖLÜM

DİJİTAL EKONOMİ

I. Dijitalleşme .............................................................................................. 7

II. Dijital Ekonomi...................................................................................... 10

A. Dijital Ekonomi Kavramı ................................................................ 10

B. Dijital Ekonominin Hacmi............................................................... 11

D. Dijital Ekonominin Yeni İş Modellerinin Tasnifi ............................ 12

C. Dijital Ekonominin Özellikleri ....................................................... 18

1. Genel Olarak ............................................................................... 18

2. Dijital Ekonominin Düzenlenmesi (Regülasyonu) ..................... 20

a) Ticari Faaliyetlerin Küreselleşmesi ...................................... 20

b) Dijital Platformlar ve Ağlarda Delegasyon (Yetkilendirme) 22

aa) Yapısal Farklar.................................................................. 24

bb) İşlevsel Farklılaşma ......................................................... 25

cc) Delegasyon (Yetkilendirme) Yönetimi............................. 26

c) Algoritmalı Davranışlar ve Akıllı Sistemlerle Veri İşleme ... 28

d) Dijital Teknolojinin Standardizasyonu Olarak Standarda

Esas Patentler (SEP) ve FRAND Yükümlülüğü .................... 34

İKİNCİ BÖLÜM

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER AÇISINDAN DİJİTAL

EKONOMİNİN YENİ İŞ MODELLERİ

I. Dijital Ekonomi Çerçevesinde İlgili Temel Hak ve Hürriyetler.............. 39

A. Temel Hak ve Hürriyetlerin Özneleri ............................................. 40

1. Hak Öznesi Olarak “Herkes” ...................................................... 40

2. Tüzel Kişilerin Hak Öznesi Olması ve Sınırı ............................. 43

a) AİHS ve AİHM İçtihatları....................................................... 44

b) Alman Anayasası ve Anayasa Mahkemesi İçtihatları ............ 45

B. İfade Hürriyeti.................................................................................. 50

C. Mülkiyet Hakkı................................................................................ 53

D. Çalışma, Sözleşme ve Teşebbüs Kurma Hürriyeti........................... 56

E. Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması .............................................. 58

F. Sınırlamanın Sınırı Olarak Ölçülülük İlkesi .................................... 61

II. Dijital Platformlara İlişkin AYM Kararları ve Yeni Hukukî Düzenleme

Açısından Değerlendirme..................................................................... 65

A. Sosyal Medya Olarak Adlandırılan Dijital Platformlara İlişkin

AYM Kararları ................................................................................ 65

1. YouTube Kararı........................................................................... 65

2. Twitter Kararı.............................................................................. 66

3. Sosyal Medya Hesapları Kararı .................................................. 67

4. Wikipedia Kararı......................................................................... 68

B. Değerlendirme ve Eleştiriler............................................................ 70

1. “Herkes” Kavramı ve Tüzel Kişiler Açısından Kişi

Bakımından Yetki Tartışması ..................................................... 71

2. Kanunilik ve Ölçülülük İlkesinin Uygulanmasına Yönelik

Eleştiriler..................................................................................... 72

a) Kanunilik ................................................................................ 73

b) Ölçülülük İlkesi ...................................................................... 77

C. Sosyal Medyaya İlişkin Hukuki Düzenlemeler ............................... 79

1. Türk Kanun Değişikliğinin Esasları ........................................... 79

2. Sosyal Medya Teşebbüslerinin Denetimine İlişkin Alman ve

Türk Sisteminin Değerlendirilmesi............................................. 81

a) Temel Esaslar Yönüyle Karşılaştırılması............................... 81

b) Temsilci Tayini....................................................................... 83

c) İstatistiki Bir Yanıltma Aracı Olarak İçerik Çıkarma ve

Erişim Engeli Rakamları........................................................ 85

x İçindekiler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TİCARET HUKUKUNDA DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL

EKONOMİNİN YENİ İŞ MODELLERİ

I. Ticari İşletme Hukuku Açısından Dijitalleşme ve Yeni İş Modelleri...... 89

A. Küresel İş Modellerinin Organizasyonu ve Muhataplık Sorunu..... 89

B. Dijital Tacir ..................................................................................... 91

II. Dijital Piyasalarda Etkin Bir Araç Olarak Haksız Rekabet Hukuku...... 95

A. Dijital Ortamda Haksız Rekabet Hukukunun İşlevi ....................... 96

B. Dijital Bir İş Modeli Olarak Şikâyet Siteleri ve Değerlendirme

Portalları.......................................................................................... 97

C. Dijital Ortamda İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma................... 100

D. Yeni Bir İş Modeli Olarak Dijital Etkileyici (Sosyal Medya

Etkileyicileri = Influencer)............................................................ 102

1. Yeni Bir İş Modelinin Ortaya Çıkışı ve İşleyişi........................ 102

2. Reklam Hukuku Açısından Influencer ..................................... 104

E. Booking.com Hakkında Türk Mahkemesinin Dünya İçin Emsal

Niteliğinde Olabilecek Bir Kararı ile AB’de ve Türkiye’de UBER

Tartışması ...................................................................................... 107

1. Yargı Kararına Konu Booking.com İş Modeli ve Uyuşmazlık

Konusu ...................................................................................... 109

2. Gümrük Birliği Açısından Değerlendirme ............................... 110

3. Avrupa’daki UBER Sebebiyle Ortaya Çıkan Kararlar.............. 111

a) ABAD’ın UBER İspanya ve UBER Fransa Kararları ........ 111

b) Alman Mahkemelerinin UBER Uygulamaları Hakkındaki

Kararları ............................................................................... 114

4. Reklam Kurulu Kararı .............................................................. 115

5. Haksız Rekabet Hukuku Açısından Booking.com Kararı......... 117

a) Booking.com Kararı.............................................................. 117

b) İş Şartlarına Uymama Sebebiyle Haksız Rekabet Hâli ....... 118

aa) İş Şartlarına Uymama Kavramı...................................... 119

bb) Booking.com’un Ticari Faaliyetinin Acentelik

Niteliği .......................................................................... 122

cc) Yabancı Teşebbüslerin Şube Açma ve Ticari

Temsilci Atama Yükümlülüğü ....................................... 124

İçindekiler xi

xii İçindekiler

dd) Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirme..................... 128

ee) Booking.com’un 1618 sayılı Kanun’dan Doğan

Yükümlülüğü.................................................................. 130

c) Haksız Rekabet Teşkil Eden Booking.com’un Diğer

Davranışları ve Değerlendirmesi ......................................... 132

aa) Booking.com’un Reklamlarına ve Sözleşme

Şartlarına İlişkin Karar .................................................. 132

bb) Haksız Rekabet Hukuku Açısından Aldatıcı

Karşılaştırmalı Reklam ................................................. 133

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REKABET HUKUKU BOYUTUYLA DİJİTAL EKONOMİ

I. Rekabet Hukuku Açısından Dijital Piyasalar ....................................... 137

A. ABD ve AB Hukukundaki Gelişmeler........................................... 137

1. İlgili Kararlar............................................................................. 138

2. AB Komisyonunun “Dijital Çağ’da Rekabet Politikası”

Raporu....................................................................................... 142

a) Dijital Çağda Rekabet Hukukunun Amaçları ve

Metodolojisi ......................................................................... 143

aa) Tüketici Refahı Standardı ............................................. 143

bb) Piyasa Tanımları ........................................................... 143

cc) Piyasa Gücünün Ölçülmesi ............................................ 144

b) Dijital Platformlar ve Veri.................................................... 144

c) Dijital Alanlarda Birleşme ve Devralmalar ......................... 145

3. AB’deki Dijital Hizmetler ve Dijital Piyasalar Yasa Taslakları 147

B. Verilerin Korunması ve Rekabet Hukuku Boyutu ....................... 153

1. Veri Koruması ........................................................................... 154

a) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Hukuki

Düzenlemeler ...................................................................... 154

b) AB Dijital Hizmetler Yasa Değişikliği Taslağı ................... 157

c) Veri Güvenliği...................................................................... 158

d) Kişisel Olmayan Verilerin Korunması ................................ 160

e) Ticari Sır Olarak Verilerin Korunması................................. 161

2. Kişisel Verilerin Hukuki Niteliğine İlişkin Tartışmalar:

Veri Mülkiyeti ve Kişisel Verilere Erişim Hakları .................... 162

İçindekiler xiii

a) Mülkiyet Tartışması ............................................................. 162

b) Veriye Erişim Hakkı Tartışması............................................ 166

c) Değerlendirme....................................................................... 168

3. Verilerin Rekabet Hukuku Boyutu: Almanya Uygulaması ve

Kanunlaştırması......................................................................... 168

a) Alman Rekabet Otoritesinin (Bundeskartellamt)

Facebook Kararı................................................................... 168

b) Alman Rekabet Hukukundaki Kanun Değişikliği ............... 171

c) Alman Rekabet Otoritesinin Amazon, Facebook/

Oculus ve Google Hakkındaki Yeni Soruşturması............... 173

C. Türk Hukukundaki İlgili Kararlar ve Gelişmeler.......................... 176

II. Rekabet Hukuku Açısından Standarda Esas Patent (SEP) .................. 180

A. Fikri Mülkiyet Haklarından Kaynaklanan Hakim Durumun Kötüye

Kullanılması ................................................................................. 183

B. Standarda Esas Patentler ve Standardizasyon Anlaşmaları........... 184

1. Standardizasyon Anlaşmalarının Tanımı ve Kapsamı............... 185

2. Standart Belirleme Kuruluşları ................................................ 187

a) Uluslararası Standart Belirleme Kuruluşları ........................ 189

aa) ISO - Uluslararası Standart Organizasyonu ................... 189

bb) IEC - Uluslararası Elektroteknik Komisyonu................ 190

cc) ITU - Uluslararası Telekomünikasyon Birliği................ 190

b) Bölgesel Düzeyde Standart Belirleme Kuruluşları............... 191

aa) CEN- Avrupa Standartlar Komitesi ............................... 192

bb) CENELEC - Avrupa Elektroteknik Standartlar

Komitesi .............................................................................. 192

cc) ETSI - Avrupa Telekomünikasyon Standartları

Enstitüsü............................................................................... 193

c) Ulusal Standart Belirleme Kuruluşları.................................. 194

3. Standart Belirleme Kuruluşlarının Fikri Mülkiyet Hakkı

Politikaları................................................................................. 195

b) Fikri Mülkiyet Hakkı Politikaları: ETSI Örneği .................. 195

aa) ETSI FMH Politikası - Hak ve Yükümlülükler ............ 196

(1) ETSI’nin Hak ve Yükümlülükleri ............................. 196

(2) ETSI Üyelerinin Hak ve Yükümlülükleri.................. 197

xiv İçindekiler

(3) Üçüncü Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ............... 197

bb) ETSI FMH Politikasının Genel Özellikleri ................... 197

(1) ETSI’nin Yetkilerinin Kapsamı ve Sınırları .............. 198

(2) Bildirim Yükümlülüğü .............................................. 198

4. FRAND Yükümlülüğü ve İspat Şartı........................................ 201

5. SEP Sahibinin Davranışlarının Ortaya Çıkardığı Sorunlar....... 204

C. Standardizasyon Anlaşmalarının ve SEP’lerin Rekabet Hukuku

Kapsamında Değerlendirilmesi..................................................... 206

1. Rekabetin Sınırlamasına Konu Olması Açısından

Standardizasyon Anlaşmaları ve Standart Şartlar..................... 207

a) Standardizasyon Anlaşmaları............................................... 207

b) Standart Şartlar..................................................................... 208

c) Rekabeti Kısıtlama Amacına Yönelik Standardizasyon

Anlaşmaları ve Standart Şart Uygulamaları ........................ 208

d) Rekabeti Kısıtlama Etkisi Açısından Standardizasyon

Anlaşmaları ve Standart Şart Uygulamaları......................... 209

2. Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Açısından Standarda

Esas Patentler............................................................................ 210

a) Hâkim Durumun Tespiti........................................................ 210

b) SEP Açısından Hâkim Durumun Ortaya Çıkması ................ 211

3. SEP’lerde Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına İlişkin

Dünyadan Emsal Kararlar......................................................... 216

a) Alman BGH Orange-Book-Standard Kararı ........................ 216

b) AB Komisyonu ..................................................................... 219

aa) Motorola Kararı.............................................................. 219

bb) Samsung Kararı ............................................................. 222

cc) ABAD’ın Huawei/ZTE Kararı....................................... 224

(1) Orange-Book-Standard Kararından Huawei/ZTE

Kararına Kadar Geçen Sürecin Değerlendirilmesi .......... 224

(2) Huawei/ZTE Kararı..................................................... 225

c) Amerika Birleşik Devletleri .................................................. 228

aa) Dell Kararı ..................................................................... 228

bb) Townshend/Rockwell Kararı ......................................... 230

cc) Unocal Kararı................................................................. 232

dd) Rambus Kararı............................................................... 235

ee) N-Data Kararı................................................................. 242

d) Almanya................................................................................ 245

5. Türk Rekabet Hukukunda SEP’e İlişkin İlk Karar: Vestel-Philips

Kararı ............................................................................................ 247

a) Rekabet Kurulunun Vestel-Philips Kararı ................................ 248

aa) Şikayet Konusu ................................................................... 248

bb) Rekabet Kurulunun Kararı.................................................. 248

b) Kararın Değerlendirmesi .......................................................... 258

aa) Hâkim Durumun Tespiti...................................................... 258

bb) Philips’in Hakim Durumu Kötüye Kullanmasına İlişkin

Davranışları............................................................................... 260

cc) Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasında Muafiyet

Tartışmasının Söz Konusu Olamayacağı .................................. 270

SONUÇ .............................................................................................. 275

KAYNAKÇA............................................................................................ 281

Ackermann, Thomas: Unternehmen als Grundrechtssubjekte - Zur verfassungsrechtlichen Transformation privatrechtlicher Formen nicht-individueller Unternehmensträger, JAHRBUCH DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER

GEGENWART, Tübingen 2017, Band 65, s. 114 vd.

Adam, Simon: Daten als Rechtsobjekte, NJW 2020, s. 2063 vd.

Akgül, Aydın: Kişisel Verilerin Korunmasında Yeni Bir Hak: “Unutulma

Hakkı” ve AB Adalet Divanı’nın “Google Kararı”, TBB Dergisi 2016, (116), s.

11 vd.

Allar, Anne/Nebenführ, Daniel: Tagungsbericht „Eigentum in der digitalen

Gesellschaft – Perspektiven von Sacheigentum und geistigem Eigentum“, GRUR

2021, s. 693 vd.

Altmeyer, Stephan/Weber, Christopher: Rückzahlung von Lizenzgebühren

bei rückwirkender Vernichtung eines SEP?, GRUR 2017, s. 1182 vd.

Arkan, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, 25 B., Ankara 2019.

Arnold, Richard: SEPs, FRAND and Mandatory Global Arbitration, GRUR

2021, s. 123 vd.

Arslanoğlu, M. Anıl / Dağcı, Aksu: Marka Hakkının Korunmasına Getirilen

Sınırlamalar Kapsamında Marka Tescilinden Doğan Hakların Tükenmesi İlkesi

(İlk Satış İlkesi), Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, C.1, Sa.3, s.672 vd.

Axer, Peter: BeckOK Grundgesetz (Edit. Epping/Hillgruber), München

2019, Art. 14 (beck-online veri tabanı).

Ayhan, Rıza/Çağlar, Hayrettin/Özdamar, Mehmet: Ticari İşletme Hukuku,

13. B., Ankara 2020.

Ayluçtarhan, Arif: Dijital İş Yeri ve Uluslararası Vergilendirme

Tartışmaları, 07.09.2019 tarihli Dünya Gazetesi, https://www.dunya.com/kose-yazisi/dijital-is-yeri-ve-uluslararasi-vergilendirme-tartismalari/453007, erişim 18.05.2021).

Ayözger Öngün, Çiğdem: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2.B.,

İstanbul 2019.

* Kaynakçada aynı yazarın birden fazla kitabı varsa kitap adı kısaltması, makale varsa dergi

kısaltması kullanılarak atıf yapılmıştır.

282

Bağçeci, Hamide: Sosyal Devlet Kapsamında Çalışma Özgürlüğü ve

Çalışma Hakkının Değerlendirilmesi, Terazi Hukuk Dergisi 2019, C. 14, Sa. 153;

s. 965 vd.

Baş, Kadir: Online Platformların Acentelik Niteliği ve Bu Platformlar

Özelinde Türk Ticaret Kanunu’nun Acenteliğe İlişkin Hükümlerinin Uygulanması,

BATİDER 2011, C. 33, sa. 4, s. 117 vd.

Baudenbacher, Carl: Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb (UWG), Basel, Genf, München 2001.

Baumann, Antje: Einschaltung von Schiedsgerichten zur Bestimmung der

FRAND-Konditionen, GRUR 2018, s. 145 vd.

Baykal, C. Murat: Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine,

Ankara Barosu Dergisi 2008, Sa. 4, s. 76 vd.

Bayramoğlu, Seda Nurtaç: Rekabet Hukukunda Fikri Mülkiyet Haklarının

Toplu Yönetimi: Patent Havuzları ve Standart Belirleme, Rekabet Kurumu

Uzmanlık Tezleri Serisi No: 122, Ankara 2012 (https://www.rekabet.gov.tr/

Dosya/uzmanlik-tezleri/122-pdf, erişim 10.05.2021).

Bektaş, İbrahim: Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış

Rekabeti Sağlama Amacı (TTK m. 54) ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü, BATİDER

2018, C. 34, Sa. 3, s. 277 vd.

Belling, Detlev W./İnce, Nurten: Turk-Alman Hukukunda Temel Hakların

Özel Hukuk İlişkilerine Etkileri, LHD 2014, C. 12, Sa. 134, s. 3 vd.

Berberich, Matthias/Seip, Fabian/Mueller, Hengeler: Der Entwurf des

Digital Markets Act, GRUR Prax 2021, s. 44 vd.

Beuth, Patrick: So will die EU-Kommission die US-Techkonzerne bremsen,

15.12.2020 tarihli Der Spiegel, bkz. (https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/so-will-die-eu-kommission-die-us-techkonzerne-bremsen-a-9a84fe99-dd09-

4144-849b-0b59a07092e8, erişim 15.05.2021).

Bilgili, Fatih: Tüzel Kişilerin Ticari Mümessilliği, Berlin Yüksek

Mahkemesi’nin Bir Kararı Üzerine Düşünceler, TBB Dergisi 2004, Sayı 50, s.

37 vd.

Blankertz, Aline: How Competition Impacts Data Privacy, Eylül 2020 (https://www.stiftung-nv.de/en/publication/how-competition-impacts-data-privacy,

erişim 12.10.2020).

283

Block, Jonas: Achtzehn Monate nach EuGH „Huawei/ZTE“ - Die

Rechtsprechung der deutschen Instanzgerichte, GRUR 2017, s. 121 vd.

Block, Jonas/Rätz, Benjamin: Das FRAND-Angebot – Versuch einer internationalen Definition, GRUR 2019, s. 797 vd.

Bozer, Ali/Göle, Celal: Ticari İşletme Hukuku, 6. B., Ankara 2020.

Böni, Franz / Wassmer, Alex: Kartellrechtliche Beurteilung von

Bestpreisklauseln, EWS 2016, s. 246 (https://swisslex.ch/).

Busch, Christoph/Dannemann, Gerhard/Schulte-Nölke, Hans: Bausteine

für ein europäisches Recht der Plattformökonomie - Die ELI-Modellregeln für

Onlineplattformen, MMR 2020, s. 667 vd.

Büyükkuşoğlu, Burak: Çevresel Düzenlemelerin Rekabet Üzerine Etkileri,

Rekabet Dergisi 2010, C. 11, sa. 1, s.

Canaris, Claus-Wilhelm: Grundrechte und Privatrecht, AcP 184 (1984), s.

201 vd.

Canaris, Claus-Wilhelm: Grundrechtswirkungen und

Verhältnismäßigkeitsprinzip in der richterlichen Anwendung und Fortbildung des

Privatrechts, JuS 1989, s. 161 vd.

Çağlayan Aksoy, Pınar: Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik

Şartları, İstanbul 2021.

Çekin, Mesut S.: “Borçlar Hukuku ile Veri Koruma Hukuku Açısından

Block-chain Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler: Hukuk Düzenimizde Bir

Paradigma Değişimine Gerek Var Mı?”, İstanbul Hukuk Mecmuası 2019, C. 77,

Sa. 1, s. 315 vd.

Çekin, Mesut S.: Otonom Araçlar ve Hukuki Sorumluluk, TAAD 2018, Sa.

33, s. 283 vd.

Çınar, İbrahim: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı ile

Mahkemenin Kişi Bakımından Yargı Yetkisi Konusunda Verdiği Kararlar, Haşim

Kılıç’a Armağan, Ankara 2015, C. II, s. 1295 vd.

Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, 3. B., İstanbul 2016

Çubukçu, Damla Beril: Teknik ve Hukuki Yönleriyle Akıllı Sözleşmeler,

Ankara 2021.

284

Devellioğlu, Ferit: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat,16. B., Ankara

1999.

Dornis, Tim W.: Der Schutz künstlicher Kreativitat Im Immaterialgüterrech,

GRUR 2019, s. 1252 vd.

Dornis, Tim W.: Standardessenzielles Patent, FRAND-Bindung und

Rechtsübergang, GRUR 2020, s. 690 vd.

Drexl, Josef: Zugang zu standardessenziellen Patenten als moderne

Regulierungsaufgabe: Wie reagiert das EU-Kartellrecht auf Patentkriege zwischen chinesischen Unternehmen?, s. 7 vd., (makalenin tam metnine ulaşmak

için bkz. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2688023, erişim

05.5.2021).

Durlanık, İhsan/Yıldırım, Naci: Youtuberların Vergilendirilmesi: Vergi

Mükellefi Olmak Şart mı? 7 Şubat 2021, (https://vergialgi.net/youtuberlarin-vergilendirilmesi-vergi-mukellefi-olmak-sart-mi, erişim 18.05.2021).

Dülger, Murat Volkan: Kişisel Verilerin Korunması Hukuku, 2.B., İstanbul

2019.

Enders, Christoph: BeckOK Grundgesetz (Edit. Epping/Hillgruber),

München 2019, Art. 19, (beck-online veri tabanı).

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. B., Ankara 2020.

Erfurth, Julian: Vom Störer zum Täter – Neue Ansätze zur Plattformhaftung

nach EuGH Coty ./. Amazon und BGH YouTube, GRUR Prax 2021, s. 217 vd.

Ergün, Berkay: Zorunlu Standart Patent (SEP) Bağlamında Hakim Durumun

Kötüye Kullanılması, Seçkin Hukuk, Ankara 2020.

Ertaş, Bilal Levent: E-Ticarette İşyeri ve Mukim Ülke Kavramları, 1

Mayıs 2015 http://www.tayyarates.com.tr/single-post/2015/05/01/ETicarette-

%C4%B0%C5%9Fyeri-Ve-Mukim-%C3%9Clke-Kavramlar%C4%B1, erişim

18.03.2018).

Fezer, Karl-Heinz: Dateneigentum, Theorie des immaterialgüterrechtlichen

Eigentums an verhaltensgenerierten Personendaten der Nutzen als der Nutzer als

Datenproduzenten, MMR 2017, s. 3 vd.

Gerecke, Martin: Kennzeichnung von werblichen Beiträgen im OnlineMarketing, GRUR 2018, s. 153 vd.

285

Gerecke, Martin/Sigle, Hasche: Die rechtliche Behandlung des Influencer

Marketings – unverändert unbefriedigend, GWR 2021, s. 44 vd.

Gökgül, Mustafa: Türkiye’ de Elektronik Ticaret Ve İşletmelere, Tüketi-cilere

Sağladığı Avantajlar, Dezavantajlar, İstanbul 2014, s. 4 vd; bkz. (https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/turkiyede-internet-25-yasinda, erişim 03.05.2021).

Göçmen Uyarer, Sinem: Kişisel Verilerin Korunması, 1.B., Ankara 2019.

Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, 2. B., Bursa 2018. (Anayasa)

Gözler, Kemal: İnsan Hakları Hukuku, 2. B., Bursa 2018 (İnsan Hakları)

Göztepe, Ece: Anayasa Şikayeti, Ankara 1998.

Göztepe, Ece: Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru

Hakkının (Anayasa Şikâyeti) 6216 sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi,

TBB Dergisi 2011, s. 13 vd.

Grabenwarter, Christoph: Grundgesetz-Kommentar (Edit. Maunz/Dürig),

München 2020, Art. 5, Abs. 1 ve Abs. 2 (beck-online veri tabanı).

Granata, Samuel: Can non-discrimination be objectified in an SEP license

environment? Yes, it could and should!, GRUR 2021, s. 203 vd.

Grünwald, Andreas: „Big Tech“-Regulierung zwischen GWB-Novelle

und Digital Markets Act - Missbrauchsaufsicht über (Digital-)Unternehmen im

europäischen Kontext, MMR 2020, s. 822 vd.

Güner Sunay, Mine /Gönülal, Ece: Dijital Pazarlama Aracı ‘Influencer

Marketing’ Yönteminde Şirketlerin Fikri ve Sınai Haklarının Korunması, (https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQGIBy4GuiNBLQ/feedshare-document-pdf-analyzed/0/1609941328995?e=1611576000&v=beta&t=G09utXfGHsqUywK4oWAnNkvxMZdhn8K0hFNNkLBYDr8, erişim

24.01.2021).

Gürzumar, Osman Berat: Sözleşme Yapma Yükümlülüğü Ankara, 1. B.,

2006.

Güveyi, Nazmiye: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul

Edilebilirlik Aşaması, İstanbul 2015.

Hinojal, Eugenia/Mohsler, Gabriele: Die Suche nach dem richtigen

Gleichgewicht zwischen Transparenz und Schutz der Vertraulichkeit innerhalb

des FRAND-Rahmens, GRUR 2019, s. 674 vd.

286

Hauck, Ronny: Der Erschöpfungsgrundsatz im Patent- und Urheberrecht,

Aktuelle Rechtsprechung des U.S. Supreme Court im Kontext europäischer

Entwicklungen, EuZW 2017, s. 645 vd.

Haedicke, Maximilian: Lehren aus der Huawei v. Unwired PlanetEntscheidung für das deutsche Patentrecht, GRUR Int. 2017, s. 661 vd.

Heinemann, Andreas: Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung

– Eine grundlagenorientierte Untersuchung zum Kartellrecht des geistigen

Eigentums, Tübingen 2002.

Heinemann, Andreas: Gefährdung von Rechten des geistigen Eigentums

durch Kartellrecht? - Der Fall „Microsoft” und die Rechtsprechung des EuGH,

GRUR 2006, s. 705 vd.

Heinemann, Andreas: Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen

- Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen,

GRUR 2015, s. 855 vd.

Heins, Markus/Lefeldt, Stefanie: Medienstaatsvertrag: Journalistische

Sorgfaltspflichten für Influencer*innen - Macht im Netz VI: Zwischen

Selbstregulierung und Aufsicht – Die Regelungen des RStV und MStV, MMR

2021, s. 126 vd.

Herdegen, Matthias: Grundgesetz-Kommentar (Edit. Maunz/Dürig),

München 2020, Art. 1, (beck-online veri tabanı).

Hillgruber, Christian: BeckOK Grundgesetz (Edit. Epping/Hillgruber),

München 2019, Art. 1, (beck-online veri tabanı).

Hoeren, Thomas: Datenbesitz statt Dateneigentum, Erste Ansätze zur

Neuausrichtung der Diskussion um die Zuordnung von Daten, MMR 2019 s. 5

vd.

Hoppe, Daniel/Donle, Christian: Die Rechtsprechung der deutschen

Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2018,

GRUR RR 2019, s. 505 vd.

Hoppe, Daniel/Donle, Christian: Die Rechtsprechung der deutschen

Instanzgerichte zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht seit dem Jahr 2019,

GRUR RR 2020, s. 465 vd.

Hötte, Daniel Antonius: BGH Zulässigkeit des kartellrechtlichen

Zwangslizenzeinwands – Orange-Book-Standard, MMR 2009, s. 689 vd.

287

Huppertz, Liesa: Das neue Influencer-Gesetz zur Werbekennzeichnung

2021 (https://blog.mynd.com/de/neues-influencer-gesetz-werbekennzeichnung,

erişim 18.05.2021)

Huttenlauch, Anna Blume: Kartellrecht (Hrsg. Loenwenheim vd.), München

2020, AEUV Art. 102, (bkz. https://beck-online.beck.de veri tabanı).

Ilıcak, Ali: Bezirganbaşıları kendi başlarına bırakabilir miyiz?, 31.01.2021

(https://pazarlardanhaberler.com/author/ailicak/, erişim 05.02.2021).

Jacobs, Reto: Entwicklungen im Kartellrecht, SJZ 2016, s. 232 vd.

Jakl, Bernhard: beck-online.GROSSKOMMENTAR, (Edit. Gsell/Krüger/

Lorenz/Reymann), BGB, § 138, Rn. 60-63, (beck-online veri tabanı).

Janal, Ruth: .Die Plattform-Ökonomie vor dem EuGH, Zu den

Schlussanträgen des Generalanwalts in der Rs. Coty Germany/Parfümerie

Akzente, EuZW 2017, s. 844 vd.

Janning, Johannes/Mäder, Fee/Hebbinghaus, Sophie-Christine: § 11 HWG

und Social Media – Der Influencer als schleichwerbender Prominenter?, PharmR

2021, s. 49 vd.

Jung, Peter: UWG 7, parg. no: 2 vd. in: Bundesgesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG), Peter Jung/Philippe Spitz (Edit.), Bern 2010 (https://swisslex.ch/, erişim: 20.02.2018).

Kaboğlu, İbrahim: Anayasa Hukuku Dersleri, 15. B., İstanbul 2020.

Karayalçın, Yaşar: Ticaret Hukuku, Ankara 1968.

Kaya, Mehmet Bedii: İnternet Hukuku, İstanbul 2021.

Kaya, Arslan: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Birinci Kitap: Ticari İşletme,

Yedinci Kısım: Acentelik, İstanbul 2016.

Kellenter, Wolfgang: Dingliche Wirkung einer FRAND-Erklärung?, GRUR

2021, s. 246 vd.

Kellenter, Wolfgang/Verhauwen, Axel: Systematik und Anwendung des

kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands nach „Huawei/ZTE“ und „OrangeBook“, GRUR 2018, s. 761 vd.

Ketizmen, Muammer/ KART, Aslıhan: Kişisel Veri ve Rekabet Hukuku

Kapsamında “Big Data”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, C.1, Sa. 1, s. 67 vd.

288

Kılıçkaya, Zeynep: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında

Anayasa Mahkemesi’nin Bireysel Başvuru İncelemelerinde Çalışma Hakkı,

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi 2016, C. 18, Sa. 2, s. 127 vd.

Kılınç, Bahadır: Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti)

Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği, Anayasa Yargısı Dergisi 2008,

C. 3, s. 31 vd.

Kırca, İsmail: Ticari Mümessillik, Ankara 1996.

Kingreen, Thorsten: Das Verfassungsrecht der Zwischenschicht. Die juristische Person zwischen grundrechtsgeschützter Freiheit und grundrechtsgebundener Macht, JAHRBUCH DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART,

Tübingen 2017, Band 65, s. 1 vd.

Kirchner, Stefan/Beyer, Jürgen: Die Plattformlogik als digitale

Marktordnung, ZfS 2016, s. 324.

Klein, Urs Albrecht: Anmerkung zum UBER II, GRUR 2019, s. 304 vd.

Kleinlein, Thomas: Die juristische Person des Privatrechts in der

Rechtsprechung des EGMR, JAHRBUCH DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

DER GEGENWART, Tübingen 2017, Band 65, s. 86 vd.

Klickermann, Paul H.: Influencer-Marketing im Fokus des

Kennzeichnungsgebots - „Native Advertising“ als innovative Werbeform für

verändertes Nutzerverhalten – ein Rechtsprechungsüberblick, MMR 2020, s. 150

vd.

Korff, Douwe: EC Study on Implementation of Data Protection DirectiveComparartive Summary of National Law, Cambridge 2002, s. 13 vd.

Köhler, Helmut/Bornkamm, Joachim/Feddersen, Jörn: Gesetz gegen den

unlauteren Wettbewerb, 39. B, München 2021.

König, Carsten: Anmerkung zum UBER France-Urteil, EuZW 2018, s. 380

vd.

König, Carsten: Anmerkung zum UBER Spain-Urteil, EuZW 2018, s. 134

vd.

Krönke, Christoph: Öffentliches Digitalwirtschaftsrecht, Tübingen 2020.

Kulick, Andreas: Vom Kopf auf die Füße. Die juristische Person, des

Privatrechts und die wesensmäßige Anwendbarkeit der Grundrechte, JAHRBUCH

289

DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART, Tübingen 2017, Band

65, s. 57 vd.

Kulick, Andreas: Vom Kopf auf die Füße, Die juristische Person, des

Privatrechts und die wesensmäßige Anwendbarkeit der Grundrechte, JAHRBUCH

DES ÖFFENTLICHEN RECHTS DER GEGENWART, Tübingen 2017, Band

65, s. 57 vd.

Kunz, Peter V.: Wirtschaftsrecht, Bern 2019.

Kurtz, Constantin/Straub, Wolfgang: Die Bestimmung des FRANDLizenzsatzes für SEP, GRUR 2018, s. 136 vd.

Kühnen, Thomas: FRAND-Lizenz in der Verwertungskette, GRUR 2019,

s. 665 vd.

La Corte, Nicola: Zur Patentlizenz, GRUR 2021, s. 285 vd.

Leistner, Matthias/Kleeberger, Lukas: Die Drittwirkung von FRANDErklärungen aus kartellrechtlicher und vertragsrechtlicher Sicht, GRUR 2020, s.

1241 vd.

Ludwigs, Markus/Friedmann, Carolin: Die Grundrechtsberechtigung juristischer Personen nach Art. 19 III GG, JA 2018, s. 807 vd.

Lundqvist, Björn: Standardization under EU Competition Rules and US

Antitrust Laws : The Rise and Limits of Self-Regulation. Cheltenham : Edward

Elgar Publishing, 2014. 496 p. (New Horizons in Competition Law and Economics

series).

McGuire, Mary-Rose: Die FRAND-Erklärung - Anwendbares Recht,

Rechtsnatur und Bindungswirkung am Beispiel eines ETSI-Standards, GRUR

2018, s. 128 vd.

Micklitz, Hans-W./Schirmbacher, Martin/Spindler, Gerald/Schuster,

Fabian: Recht der elektronischen Medien, 4. B., München 2019, UWG §3a.

Möller, Mirko: Die aktuellen Entwicklungen im Lauterkeitsrecht, NJW

2019, s. 1645 vd.

Muckel, Stefan: Grundrechtsfähigkeit ausländischer juristischer Personen

aus der EU, JA 2012, s. 156 vd.

Muckel, Stefan: Pressefreiheit: Weitergabe einer unverpixelten Aufnahme

von einem Journalisten an ein Presseorgan, JA 2020, s. 872 vd.

290

Neumann, Felix: EuGH: Zivilprozessrecht: Wettbewerbsrechtliche Klage

gegen Booking.com vor deutschem Gericht möglich, EuZW 2021, s. 263 vd.

Nielen, Michael/Zorr, Ulrike: Aktuelle Entwicklungen rund um den

FRAND-Einwand, GRUR-Prax 2020, s. 73 vd.

Nomer Ertan, Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, İstanbul 2016.

Ohly, Ansgar: Acht Thesen zur Verhältnismäßigkeit im Patentrecht, GRUR

2021, s. 304 vd.

Okkaoğlu, Çiğdem Gizem: Dijital Hizmetler Vergisi karşısında ABD’nin

Tutumu: Gümrük Vergileri Yolda, (http://www.rekabetregulasyon.com/dijital-hizmetler-vergisi-karsisinda-abdnin-tutumu-gumruk-vergileri-yolda/, erişim

18.01.2021).

Odman Boztosun, Ayşe: Haksız Rekabet Hukukunda Emeğin Korunması

İlkesinin Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi, Ticaret Hukuku ve

Yargıtay Kararları Sempozyumu XXI, 9-10 Aralık 2005, Banka Ticaret Hukuku

Enstitüsü, Ankara 2006.

Ohly, Ansgar/Sosnitza, Olaf: Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, 7.

B., München 2016.

Önok, Murat: Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında “Unutulma Hakkı”

Ve Türkiye Açısından Değerlendirmeler, İKÜHFD 2007, C.16, Sa, 1. s. 155 vd.

Özbey, Özcan: Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara

2013.

Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku, 17.B., Ankara 2017.

Palzer, Christoph: Patentrechtsdurchsetzung als Machtmissbrauch – der

Zwangslizenzeinwand aus unionsrechtlicher Sicht, EuZW 2015, s. 702 vd.

Papier, Hans-Jürgen/Shirvani, Foroud: Grundgesetz-Kommentar (Edit.

Maunz/Dürig), München 2020, Art. 14 (beck-online veri tabanı).

Parlak Börü, Şafak: Esra Kararı Işığında Bir Hassas Denge Değerlendirmesi:

Kişilik Haklarının Korunması vs. Sanat Özgürlüğü, İnönü Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi 2018, C. 8, Sa. 2, s. 249 vd.

Perçin, Önder: Ekonomi Hukuku: Hukukun Sınıflandırılmasında Paradigma

Kayması, AÜHFD 2010, s. 279 vd. (https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/624837, erişim 02.02.2021).

291

Pınar, Hamdi: Verfahrensrechtliche Regelungen im türkischen Patentund Markenrecht, GRUR Int. (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht –

Internationaler Teil) 1999, s. 120 vd.

Pınar, Hamdi: Uluslararası Rekabette Fikrî Mülkiyet Haklarının Önemi ve

Türkiye, İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 2004-71, İstanbul 2004, (kitabın pdf

metni için bkz. www.ito.org.tr). (kısaca: Fikri Mülkiyet Haklarının Önemi).

Pınar, Hamdi: Fikrî Mülkiyet Hakları ve Rekabet Hukuku, Rekabet Dergisi

2005, Sayı 23, s. 30-86 (Rekabet Dergisi 2005).

Pınar, Hamdi: Seçici Dağıtım Sistemi Açısından Atiker Kararı, Rekabet

Dergisi 2016, Sa. 2, s. 60-119 (Rekabet Dergisi 2017).

Pınar, Hamdi: Das Recht der Werbung in der Türkei im Vergleich zum deutschen und europäischen Recht, Frankfurt am Main 2003 (Recht der Werbung)

Pınar, Hamdi: Reklam ve Satış Yöntemlerine İlişkin Haksız Rekabet Hâlleri,

MÜHF-HAD (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki Araştırmalar

Dergisi), Özel Sayı 2012, C. 18, Sa. 2, s. 129 vd. (http://dosya.marmara.edu.tr/

huk/fak%C3%BCltedergisi/2012C.18.S.2/3.oturum.pdf , erişim 16.05.2021).

Pınar, Hamdi: Kooperatif Yöneticilerinin Görevden Alınması ve Denetim,

GHFD (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi) 2014, C. XVIII, S. 2, s. 139

vd.

Pınar, Hamdi: Rekabet Hukuku İle Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi, Rekabet

Dergisi 2014, C. 15, s. 80 vd.

Pınar, Hamdi: Sosyal Medyanın Denetimi ve Alman Sosyal Ağlarda

Hak Talepleri ve Müeyyideler Kanunu 2018, (http://hamdipinar.blogspot.

com/2018/04/, erişim 05.02.2021).

Pınar, Hamdi: Temel Hak ve Özgürlüklerden Yararlanma Ehliyeti

Açısından “Ne Deve Ne Kuş” Olarak Kendini Adlandıran Dijital Ekonominin

Yeni İş Modelleri – Wikipedia Sebebiyle Bir Değerlendirme (http://hamdipinar.

blogspot.com/2019/09/temel-hak-ve-ozgurluklerden-yararlanma_23.html, erişim 24.08.2020).

Pınar, Hamdi: Dijital Ekonominin Yeni İş Modellerinin Bir Türü Olan Sosyal

Ağ/Platformalar Hakkındaki Alman Kanunu ve TBMM’ye Sunulan Teklifin

Değerlendirilmesi (http://hamdipinar.blogspot.com/2020/07/sosyal-medyanin-duzenlemesi-tartismasi.html, erişim 05.02.2021).

292

Pınar, Hamdi: Haksız Rekabet ve Marka Hukuku Açısından Dijital

Ekonominin Yeni Bir İş Modeli: Şikâyet Siteleri, BATİDER 2020, C. 36, Sa. 2,

s. 121 vd.

Picht, Peter Georg: Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten

in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts,

Heidelberg 2014.

Picht, Peter: Standardsetzung und Patentmissbrauch – Schlagkraft und

Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts, GRUR Int. 2014, s. 1 vd.

Picht, Peter Georg: Patent und kartell rechtliche Zugangs gewähr – Motor

für die digitale Zukunft, sic! 2019, s. 335 vd.

Piltz, Carlo/Zwerschke, Johannes: „Rechte an Daten“: Neuere

Entwicklungen und Haftungsfragen, GRUR-Prax 2021, s. 11 vd.

Pohl, Jens: Transition from Data to Information, Collaborate Agent Design

Research Center, s. 1 vd.

Podszun, Rupprecht: Der Verbraucher als Marktakteur: Kartellrecht und

Datenschutz in der „Facebook“-Entscheidung des BGH, GRUR 2020, s. 1268 vd.

Poyraz, Zeynelabidin: İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet

Hali, İstanbul 2011.

Quandt, Michael: Der App-Store als Kartellrechtsproblem, EuZW 2021, s.

12 vd.

Regenfus, Thomas/Vieweg, Klaus: Wirschaftsrecht, Vieweg, Klaus/ Fischer,

Michael (Edit.), Baden Baden 2019, Teil 1: Zur Einführung: Wirtschaftsrecht, s.

31 vd.

Remmert, Barbara: Grundgesetz-Kommentar (Edit. Maunz/Dürig),

München 2020, Art. 19, Abs. 3 (beck-online veri tabanı).

Rumpf, Christian/Uzar, Gökçe: Federal Alman Anayasası, 2012 (https://

www.bpb.de/shop/buecher/grundgesetz/290919/grundgesetz-fuer-die-bundesrepublik-deutschland-tuerkische-textausgabe, erişim 02.02.2021).

Salihpaşaoğlu, Yaşar: Özel Hayatın Kapsamı: Avrupa İnsan Hakları

Mahkemesi İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi 2013, C.17, Sa. 3, s. 235 vd.

293

Saracel, Nüket/ AKSOY, Irmak: Toplum 5.0: Süper Akıllı Toplum, Sosyal

Bilimler Araştırma Dergisi 2020, C. 9, Sa. 2, s. 26 vd.

Schemmer, Franz: BeckOK Grundgesetz (Edit. Epping/Hillgruber),

München 2019, Art. 5, (beck-online veri tabanı).

Schmid, Christian: Art. 3/lit.e UWG, in Basler Kommentar (Hilty / Arpagaus

Edit.) 2013.

Schmid, Gregor/Grewe, Max: Digital Services Act: Neues „Grundgesetz

für Onlinedienste“? - Auswirkungen des Kommissionsentwurfs für die

Digitalwirtschaft, MMR 2021, s. 279 vd.

Schmidt, Jessica: Gesellschaftsrecht: Company Law Package – DiRUGRefE zur Umsetzung der DigiRL, EuZW 2021, s. 43 vd.

Schneider, Jens-Peter: BeckOK Grundgesetz (Edit. Epping/Hillgruber),

München 2019, Art. 8, (beck-online veri tabanı).

Schöler, Karolina: Patents and Standards: The Antitrust Objection as a

Defense in Patent Infringement Proceedings. In: Pyrmont W.P.W., Adelman

M.J., Brauneis R., Drexl J., Nack R. (edit.) Patents and Technological Progress

in a Globalized World. MPI Studies on Intellectual Property, Competition and

Tax Law, vol 6. Springer, Berlin, Heidelberg. (https://doi.org/10.1007/978-3-

540-88743-0_14 , erişim: 21.05.2021).

Schur, Nico: Die Lizenzierung von Daten - Der Datenhandel auf Grundlage

von vertraglichen Zugangs- und Nutzungsrechten als rechtspolitische Perspektive,

GRUR 2020, s. 1142 vd.

Seip, Fabian/Berberich, Matthias/Mueller, Hengeler: Der Entwurf des

Digital Services Act, GRUR Prax 2021, s. 44 vd.

Seven, Vural: Sosyal Paylaşım Sitelerinin (youtube – facebook – twitter)

Haksız Rekabet Karşısındaki Durumu, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan,

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2014, İzmir 2015, C. III., s.

3343 vd. (http://hukuk.deu.edu.tr/dosyalar/dergiler/dergimiz-16-ozel/cilt-I.pdf,

erişim: 18.03.3018).

Spindler, Gerald: Der Vorschlag für ein neues Haftungsregime für

Internetprovider – der EU-Digital Services Act (Teil 1), GRUR 2021, s. 545 vd.

294

Spindler, Gerald: Der Vorschlag für ein neues Haftungsregime für

Internetprovider – der EU-Digital Services Act, Teil 2: Große und besonders

große Plattformen, GRUR 2021, s. 653 vd.

Stierle, Martin: Der quasi-automatische Unterlassungsanspruch im deutschen Patentrecht - Ein Beitrag im Lichte der Reformdiskussion des § 139 I PatG,

GRUR 2019, s. 873 vd.

Stocker, Raoul: Herausforderungen bei der Gewinnbesteuerung von

Unternehmen der digitalen Wirtschaft, s. 571 vd. (swisslex veri tabanı).

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine

Göre Korunması, Ankara 2014.

Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: “6102 sayılı TTK m. 55.1.c Kapsamında

Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma”, Banka ve Ticaret Hukuku

Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 343 vd.

Şenocak, Kemal: İşletme Personelinin Ayartılması Meselesinin Haksız

Rekabet Hükümleri Çerçevesinde (TTK m. 56 vd.) Değerlendirilmesi, AÜHFD

2001, s. 193 vd.

Tan, Turgut: Ekonomik Kamu Hukuku, Ankara 2015.

Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: Türk Anayasa Hukuku, 19. B., İstanbul

2019.

Tochtermann, Lea: Das Schicksal der ETSI FRAND-Erklärung bei

Übertragung des SEP, GRUR 2020, s. 905 vd.

Tochtermann, Peter: Vertrags- und kartellrechtliche Verhandlungspflichten

und das Monopol des Patents – a marriage of true minds?, GRUR 2021, s. 377 vd.

Ullrich, Hans: Patents and Standards - A Comment on the German Federal

Supreme Court Decision Orange Book Standard, IIC 2010, s. 337 vd.

Uzunallı, Sevilay: Rekabet Hukukuna Göre Dağıtım Anlaşmalarında

İnternetten Satış Sınırlamaları, Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan (Yaşar

Üniversitesi Elektronik Dergisi, C. 8, Özel Sayı 2013), s. 2915 vd. (https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/23-Sevilay-UZUNALLI-1.pdf, erişim: 25.7.2018).

295

Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kaya, Arslan/Nomer Ertan, Füsun:

Ticari İşletme Hukuku, 6. B., İstanbul 2019.

Üstün, Ece Su: Akıllı Sözleşmeler, Ankara 2021.

Verhauwen, Axel: „Goldener Orange-Book-Standard“ am Ende? -

Besprechung zu LG Düsseldorf, Beschl. v. 21. 3. 2013 – 4b O 104/12, GRUR

2013, s. 558 vd.

Wagner, Gerhard: Münchener Kommentar zum BGB, (Edit. Säcker/

Rixecker/Oetker/Limperg), Band. 7, Müchen 2020, BGB § 823 (beck-online veri

tabanı erişim 25.01.2021).

Weber, Rolf H./Thouvenin, Florent: Dateneigentum und Datenzugangsrechte

– Bausteine der Informationsgesellschaft, Zeitchrift für Schweizersches Recht 2018,

Band 137 s. 43 vd. (https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:94ad510f-88b4-4447-8e0c-2cfb5b3e2467/Rolf-H-Weber-Florent-Thouvenin-Dateneigentum-undDatenzugangsrechte-Bausteine-der-Informationsgesellschaft-ZSR-RDS-Band137-2018-I-Heft-1-S-43.pdf, erişim 25.01.2021).

Weber, Christopher/Rätz, Benjamin: Voraussetzungen des kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands, GRUR Prax 2020, s. 552 vd.

Yeşil, Tuba: “Frand” Taahhüdü Çerçevesı̇nde Lı̇sanslanan Standarda

Esas Patentlere İlı̇şkı̇n Mahkeme Emrı̇ Uygulamalarının Rekabet Hukuku

Açısından Değerlendı̇rı̇lmesı̇, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi No:

154, Ankara 2017, (https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/uzmanlik-tezleri/158-pdf,

erişim 09.05.2021).

Yeşil, Tuba: “FRAND” İlkeleri Çerçevesinde Lisanslanan “Standarda Esas

Pantentler”e Dair Mahkeme Emri Uygulamaları: AB Rekabet Hukuku Açısından

Değerlendirme, Rekabet Dergisi 2017, Cilt:18, Sayı:1, s. 56.

Yılmaz, Süleyman/Çavuşoğlu, Gökçe Filiz: Kişisel Verileri Koruma

Hukuku, 1.B., Ankara 2020.

Yılmaz, Süleyman/Erkan, Vehbi Umut: Sosyal Medya Hesaplarının Miras

Yoluyla İntikal Edip Edemeyeceği Sorusunun Kişisel Verileri Koruma Hukuku

Kapsamında İncelenmesi, İnÜHFD 11(2), 2020, s. 569 vd.

296

DİĞERLERİ

AMR, Allied Market Research: Blockchain Market In BFSI Sector

Outlook-2026 (https://www.alliedmarketresearch.com/blockchain-in-bfsi-market, erişim 02.11.2020).

Bundeskartellamt: B6-113/15, Arbeitspapier – Marktmacht von Platformen

und Netzwerken, Juni 2016 (https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/

Publikation/DE/Berichte/Think-Tank-Bericht.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D2, erişim 03.05.2021).

Bundeskartellamt: Sektoruntersuchung Nutzerbewertungen, October

2020(https://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/

Sektoruntersuchungen/Sektoruntersuchung_Nutzerbewertungen_Bericht.pdf?__

blob=publicationFile&v=3, erişim 16.05.2021).

Bundeskartellamt: Verbraucherrechtlicher Handlungsbedarf bei

Nutzerbewertungen, October 2020, https://www.bundeskartellamt.de/

SharedDocs/Publikation/DE/Schriftenreihe_Digitales/Schriftenreihe_

Digitales_8.pdf?__blob=publicationFile&v=4 , erişim 16.05.2021).

Bundeskartellamt: Algorithmen und Wettbewerb, 2020, (https://www.

bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DE/Schriftenreihe_Digitales/

Schriftenreihe_Digitales_6.pdf?__blob=publicationFile&v=3,erişim

05.05.2021).

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Weissbuch Digitale

Plattformen – Digitale Ordnungspolitik für Wachstum, Inovastion, Teilhabe

und Wettbewerb, 2017, (https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/

Digitale-Welt/weissbuch-digitale-plattformen.html, erişim 03.05.2021).

Facebook Reports Fourth Quarter and Full Year 2017 Results, (https://s21.

q4cdn.com/399680738/files/doc_news/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-andFull-Year-2017-Results.pdf, erişim: 20.02.2018).

Max Planck Institute for Innovation and Competition: Stellungnahme

des Max-Planck-Instituts für Innovation und Wettbewerb, München, zum

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes im

Wettbewerbs- und Gewerberecht vom 4. November 2020, (Hazırlayanlar: Frauke

Henning-Bodewig ve Reto Hilty) (https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/2020-12-08_Stellungnahme_Staerkung-Verbraucherschutz.

pdf, erişim 18.05.2021).

297

Max Planck Institute for Innovation and Competition: Ausschließlichkeitsund Zugangsrechte an Daten - Positionspapier des Max-Planck-Instituts für

Innovation und Wettbewerb vom 16. August 2016 zur aktuellen europäischen

Debatte (Hazırlayanlar: Josef Drexl, Reto M. Hilty, Luc Desaunettes, Franziska

Greiner, Daria Kim, Heiko Richter, Gintarė Surblytė ve Klaus Wiedemann) (https://

www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/stellungnahmen/MPI-Stellungnahme_

Daten_2016_08_16_final.pdf, erişim 16.05.2021).

Max Planck Institute for Innovation and Competition: Arguments

Against Data Ownership – Ten questions and answers, (Hazırlayanlar: Josef

Drexl ve Reto M. Hilty) (https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/forschung/Argumentarium-Dateneigentum_eng.pdf, erişim 23.12.2020).

Rekabet Kurumu: E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi Ön Raporu,

Nisan 2021, Grafik 38, s.73 ve parg. no: 341 (https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/

geneldosya/e-pazaryeri-si-on-rapor-teslim-tsi_son-pdf, erişim 07.05.2021).

EU Commission: Competition policy for the digital era 2019 (AB

Komisyonu, Dijital Çağ’da Rekabet Politikası, 2019) (https://op.europa.eu/en/

publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1, erişim 14.01.2021).

EU Commission: Competition policy for the digital era 2019 (https://

op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/21dc175c-7b76-11e9-9f05-01aa75ed71a1, erişim 14.01.2021).

2019 World Economic Forum, Innovate Europe: Competing for Global

Innovation Leadership, 2019, s. 8 (http://www3.weforum.org/docs/WEF_

Innovate_Europe_Report_2019.pdf, erişim 15.02.2021).

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.