Elektronik Delillerin Ceza Muhakemesi Bakımından İspat Değeri

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Fatma Bilge Özcan
ISBN: 9786050518740
276,25 TL 325,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Fatma Bilge Özcan
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 224

Fatma Bilge ÖZCAN

ÖNSÖZ ...................................................................................................... 5

ŞEKİLLER LİSTESİ .............................................................................. 11

KISALTMALAR LİSTESİ ..................................................................... 13

GİRİŞ ...................................................................................................... 15

BİRİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT VE DELİLLER

1.1. İspat Kavramı .................................................................................19

1.1.1. İspatın konusu ......................................................................24

1.1.2. İspat külfeti ..........................................................................27

1.2. Delil Kavramı .................................................................................30

1.2.1. Delillerin nitelikleri ..............................................................33

1.2.2. Delillerin ortak özellikleri .....................................................37

1.2.2.1. Gerçekçi olması.....................................................39

1.2.2.2. Akla uygun olması ................................................40

1.2.2.3. Olayı temsil edici olması........................................42

1.2.2.4. İspat bakımından önemli olması .............................43

1.2.2.5. Hukuka aykırı olmaması ........................................44

1.2.2.6. Müşterek olması ....................................................52

1.2.2.7. Erişilebilirlik .........................................................55

1.2.3. Delillerin toplanması ............................................................56

1.2.4. Delil çeşitleri........................................................................59

1.2.4.1. Beyan delili ...........................................................62

1.2.4.1.1. Şüpheli sanık beyanı .............................62

1.2.4.1.2. Tanık beyanı ........................................66

1.2.4.1.3. Diğer kişilerin beyanı ...........................74

1.2.4.2. Belge delili ............................................................76

1.2.4.3. Belirti delili ...........................................................80

1.3 Delil Serbestisi İlkesi .......................................................................84

İKİNCİ BÖLÜM CEZA MUHAKEMESİ BAKIMINDAN ELEKTRONİK DELİLLER

2.1. Elektronik Delil Kavramlarının Benzeri Kavramlarla Karşılaştırılması .............................................................................89

2.1.1. Veri kavramı ........................................................................90

İçindekiler

8

2.1.2. Elektronik kavramı ve elektronik veri kavramı ilişkisi............93

2.1.3. Bilişim ve bilişim sistemi kavramı .......................................95

2.1.4. Analog ve dijital kavramları................................................ 100

2.1.5. Dijital delil kavramı ........................................................... 102

2.1.6. Elektronik delil kavramı ..................................................... 104

2.1.7. Elektronik delil bakımından orijinal, kopya, suret, nüsha ve örnek kavramları ............................................................ 108

2.2. Elektronik Delillerin Özellikleri ve Diğer Deliller ile Olan Farkları......................................................................................... 111

2.2.1. Diğer deliller ile benzerlik ve farklılıkları ............................ 111

2.2.2. Elektronik delillerin kendine has özellikleri ......................... 118

2.2.2.1 Gizli yapıda bulunma........................................... 119

2.2.2.2. Kolaylıkla değiştirilebilir, bozulabilir ve yok edilebilir olma ..................................................... 121

2.2.2.3. Yaygın ve uluslararası nitelikte olma .................... 124

2.2.2.4. Tekrar elde edilebilir olma ................................... 126

2.3. Elektronik Delile İlişkin Karşılaşılan Sorunlar ............................ 127

2.4. Elektronik Delilin Bulunabileceği Donanım ve Cihazlar .............. 134

2.4.1. Bilgisayar donanımları ....................................................... 136

2.4.2. Cep telefonları ................................................................... 139

2.4.3. İnternet ağları ve bulut bilişim ............................................ 140

2.4.4. Bellek kartları ve harddiskler .............................................. 144

2.4.5. Diğer donanımlar ............................................................... 145

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ELEKTRONİK DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE İSPAT DEĞERİ

3.1. Elektronik Delillerin Elde Edilmesi ve Hukuki Geçerliğinin İncelenmesi ................................................................................... 147

3.1.1. Delillerin ortaya konulması ve tartışılması ........................... 147

3.1.1.1. Delillerin ortaya konulması ve reddi ..................... 149

3.1.1.2. Delillerin tartışılması ve takdir yetkisi .................. 156

3.1.2. Elektronik delillerin elde edilmesi ve analizi........................ 161

3.1.2.1. Elektronik delillerin toplanması ve incelenmesi .... 161

3.1.2.2. Adli bilişim süreci ............................................... 166

3.2. Elektronik Delillerin Hukuki Geçerliğinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi.......................................................................... 172

3.2.1. Elektronik delilin ceza yargılamasında kabul edilebilirliği ve ispat gücü ...................................................................... 174

İçindekiler

3.2.2. Elektronik delillerin doğrulanmasına ilişkin hukuki kurallar .............................................................................. 181

3.2.3. Elektronik delillerin delil teorisine göre yeri ........................ 183

3.3. Elektronik delillere yönelik hukuki düzenlemeler ........................ 186

3.3.1. Uluslararası hukukta elektronik delillere ilişkin düzenlemeler...................................................................... 186

3.3.1.1. Birleşmiş Milletler ............................................... 187

3.3.1.2. Avrupa Birliği ..................................................... 188

3.3.1.3. Avrupa Konseyi .................................................. 190

3.3.2. Bazı yabancı hukuk düzenlerinde elektronik delillere ilişkin düzenlemeler ........................................................... 193

3.3.2.1. Almanya ............................................................. 193

3.3.2.2. Fransa ................................................................. 194

3.3.2.3. Amerika Birleşik Devletleri ................................. 197

3.3.3. Türk ceza muhakemesi kapsamında elektronik delillerin elde edilmesine ilişkin düzenlemeler ................................... 202

3.3.3.1. CMK kapsamında m.134’ün incelenmesi ve m.135’te yer alan düzenlemeyle karşılaştırılması ................................................... 203

3.3.3.2. İletişimin denetlenmesi yoluyla elektronik delil elde edilmesi ....................................................... 211

SONUÇ ................................................................................................... 213

KAYNAKÇA.......................................................................................... 217

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.