Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

212,50 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Şebnem Akipek - Doç. Dr. Tuğçe Oral
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 203

Prof. Dr. Şebnem Akipek - Doç. Dr. Tuğçe Oral

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ...................................................................... 5

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ ................................................................... 7

İÇİNDEKİLER ....................................................................................... 9

ÇÖZÜMLÜ SORULAR

-1- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması ...... 17

-2- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri – Zilyedin Geri Verme Yükümünün Kapsamı – Zilyetliğin Korunması – Geri Vermekle Yükümlü Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri – Taşınır Davası – Taşınır Mülkiyetinin Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılması ................................. 27

-3- Sicile Güvenin Korunması – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ......................................................................... 35

-4- Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Paylı Mülkiyette Yönetim – Kazandırıcı Zamanaşımı ........................................ 43

-5- Elbirliği mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Kat Mülkiyeti ................ 48

-6- Üst Hakkı .............................................................................. 55

-7- İpotek ................................................................................... 57

ÇÖZÜMSÜZ SORULAR

-1- Zilyetlik Türleri ...................................................................... 61

-2- Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı ............................... 62

-3- Zilyetliğin Devri Yolları .......................................................... 62

-4- Zilyetliğin Korunması ............................................................ 63

-5- Zilyetlik – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı ............... 63

-6- Zilyetlik Türleri – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı – Zilyetliğin Korunması .............................................. 64

-7- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası......... 64

-8- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası......... 65

-9- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması .................................. 66

-10- Zilyetliğin Korunması ............................................................ 67

-11- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri Yolları – Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – İstihkak Davası......................... 68

-12- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması Yolları – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri ............................................................................... 69

-13- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması – Zilyedin Geri Verme Borcu – Zilyetliğin Devri – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı ................................................................... 70

-14- Zilyet Yardımcısı – Zilyedin Geri Verme Borcu – Taşınır Davası ................................................................................... 71

-15- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması Yolları – Zilyet Yardımcısı – Taşınır Davası – İstihkak Davası ................................................................................... 72

-16- Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası – Zilyedin Geri Verme Borcu ......................................................................... 73

-17- Kadastro ............................................................................... 74

-18- Kadastro ............................................................................... 75

-19- Kadastro ............................................................................... 75

-20- Tescilin Olumlu Hükmü – Şerhler – Sicilin Düzeltilmesi Davası ................................................................................... 76

-21- Sınırlı Ayni Haklar – Şerhler ................................................... 77

-22- Kişisel Hakların Şerhi ve Etkileri – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescilin Olumlu Hükmü ........................................... 77

-23- Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ..... 78

-24- Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Taşınmaz Satış Vaadi ....... 79

-25- Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Tescilin Olumlu Hükmü .......................................... 80

-26- Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler .................................................................... 81

-27- Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Nam-ı Müstear ............................... 81

-28- Haksız Yapı – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı ile Kazanılması – Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Kat Mülkiyetinde Bağımsız Bölüme Girilmesine İzin Verme Yükümlülüğü ......... 83

-29- Taşınmaz Mülkiyetinin Devri ................................................. 84

-30- Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Eklenti/Bütünleyici Parça – Şerhler ............................................................................... 85

-31- Nam-ı Müstear ..................................................................... 85

-32- Paylı Mülkiyet – Kazandırıcı Zamanaşımı – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ..... 86

-33- Paylı Mülkiyet – Önalım Hakkı – Sınırlı Ayni Haklarda Sıra ..... 87

-34- Elbirliği Mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Kat Mülkiyeti – Önalım Hakkı ........................................................................ 88

-35- Elbirliği Mülkiyeti – Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Şekli – Haksız Yapı ............................................................................ 89

-36- Paylı Mülkiyet – Mülkiyet Hakkının Korunması – Yasal Önalım Hakkı – Paylı Mülkiyette Yönetim ............................. 90

-37- Elbirliği Mülkiyetinden Paylı Mülkiyete Geçiş – Yasal Önalım Hakkı ........................................................................ 90

-38- Elbirliği Mülkiyeti – Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı ile Kazanılması – Alım Hakkı – Tescile Zorlama Davası ..................................................................... 91

-39- Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ............................................ 92

-40- Haksız Yapı ............................................................................ 92

-41- Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Şekli – Haksız Yapı – Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı ............................................ 93

-42- Zilyetlik Türleri – Haksız Yapı – Taşkın Yapı – Taşkın Kullanım Yasağı – İstihkak Davası .......................................... 94

-43- Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim – Haksız Yapı – Kat Mülkiyetinin Kurulması – Taşkın Kullanım Yasağı – Kat Mülkiyetinde Yönetim .......................................................... 95

-44- Önalım Hakkı – Şerhler ......................................................... 97

-45- Geçit İrtifakı – Taşkın Kullanım .............................................. 98

-46- Taşkın Kullanma Yasağı ......................................................... 98

-47- Gerialım Hakkı – Taşkın Kullanma Yasağı ............................... 99

-48- Kat Mülkiyeti ........................................................................ 99

-49- Kat Mülkiyeti ...................................................................... 100

-50- Kat Mülkiyeti ...................................................................... 101

-51- Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Paylı Mülkiyet – Önalım Hakkı – İpotek ..................................................................... 102

-52- İpotek ................................................................................. 103

-53- İpotek ................................................................................. 104

-54- İpotek ................................................................................. 104

-55- İpotek ................................................................................. 105

-56- İpotek ................................................................................. 106

SINAV SORULARI

-1- Zilyetlik Türleri – Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri.................... 107

-2- Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler – Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Şekli – Gerialım Hakkı .................................................................................. 108

-3- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri.................... 109

-4- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri – İstihkak Davası ................................................................. 111

-5- Zilyetliğin Korunması – Tescilin Olumlu Hükmü- Şerhler ...... 112

-6- Sicilin Düzeltilmesi – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Ayni Haklara Hâkim Olan İlkeler ......................................................................... 113

-7- Taşınmaz Satış Sözleşmesi – Tescilin Olumlu Hükmü – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Paylı Mülkiyette Yönetim – Eklenti-Bütünleyici Parça Ayrımı – Kat Mülkiyeti – Taşınır Davası – İstihkak Davası – Nam-ı Müstear – Taşkın Kullanma Yasağı – Yasal Önalım Hakkı – Lex Commisoria Yasağı – İpotek ................................................................................. 114

-8- Zilyetliğin Devri Yolları – Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin İyiniyetle İktisabı – Zilyetliğin Korunması Yolları – Taşınır Davası – Taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımı ile İktisabı ........................................................ 117

-9- Zilyetlik Türleri – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri – Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası ................................................. 118

14 İçindekiler

-10- Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Şerhler ........................................................ 119

-11- Zilyetlik – Zilyetlik Türleri – Taşınır Davası – İstihkak Davası – Zilyetliğin Korunması – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu ......................................................... 120

-12- Zilyetlik – Zilyetlik Türleri – Taşınır Davası – İstihkak Davası – Zilyetliğin Korunması – Tapu Siciline Güven İlkesi – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – İdame-i Şüyu .................................................................... 122

-13- Ayni Haklara Egemen Olan İlkeler – Taşınır Davası – İstihkak Davası – Zilyetliğin Korunması – Taşınır Mülkiyetinin Zamanaşımı İle Kazanılması – Tapu Siciline Güven İlkesi – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Alım Hakkı – Şerhler ......................................................... 125

-14- Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – İpotek.......................................................... 129

-15- Paylı Mülkiyet – Elbirliği Mülkiyeti – İpotek – Yasal Önalım Hakkı – Taşkın Kullanma Yasağı – Taşkın Yapı – Kat Mülkiyeti ...................................................................... 130

-16- Paylı Mülkiyet – Paylı Mülkiyette Yönetim – Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlere Katılma Borcu – Şerhler – Alım Hakkı – Taşınmaz Satış Vaadi ...................................... 132

-17- Zilyetlik Türleri – Taşınır Davası – Tescile Zorlama Davası – Oturma Hakkı – İpotek – İpoteğin Paraya Çevrilmesi ........ 133

-18- Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması Yolları – Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri – Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin İyiniyetle Kazanılması – Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – İpoteğin Paraya Çevrilmesi ................ 134

İçindekiler 15

-19- Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması – Tescilin Olumlu Hükmü – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Şerhler ....................... 136

-20- Nam-ı Müstear – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Haksız Yapı – İpotek .... 137

-21- Mülkiyetin Korunması – Zilyetliğin Korunması..................... 139

-22- Elbirliği Mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Alım Hakkı – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Taşınmaz Yükü – Şerhin Etkisi – İpotek ................................ 139

-23- Taşınmaz Yükü – İpotek ...................................................... 142

-24- Elbirliği Mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Paylı Mülkiyette Yönetim İşleri – Şerhler – İntifa Hakkı – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Taşınmaz Yükü – Şerhin Etkisi – İpotek – Taşınır Davası – Zilyetliğin Korunması – Mülkiyetin Korunması .......................................................................... 143

-25- Namı Müstear – Şerhler – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Gerialım Hakkı – Taşınır Davası – Taşınmazın Taşkın Kullanılması – Şerhin Etkisi – Üst Hakkı – Sınırlı Ayni Haklarda Sıra – İpotek ................................................................................. 146

TEST SORULARI .............................................................................. 151

ŞEMALAR ....................................................................................... 189

AYNİ HAK KAVRAMI .................................................................... 189

KAMU MALLARI .......................................................................... 189

AYNİ HAKLARA EGEMEN OLAN İLKELER ...................................... 190

AYNİ HAKKIN HAK SAHİBİNE TANIDIĞI YETKİLER ......................... 190

AYNİ HAKLAR.............................................................................. 191

ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ .................................................................. 192

16 İçindekiler

ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI .......................................................... 192

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI ........................................................... 193

TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER ............................. 193

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI ........................................................ 194

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI SEBEBİYLE DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI ........................................ 195

TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLAR ......................................... 195

ŞERH TÜRLERİ............................................................................. 196

MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ...................................................... 196

HAK SAHİBİNİN SAYISINA GÖRE MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ.............. 197

ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI TÜRLERİ .................................................... 197

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI (TMK m. 705/II’de Düzenlenen Durumlar) .......................... 197

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI ................................. 198

KANUNDAN DOĞAN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KISITLAMALARI ....... 198

YARARLANMA YETKİSİ KISITLAMALARI ....................................... 199

CEVAP ANAHTARI .......................................................................... 203

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.